Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.


Στατιστικά Καιρού & Άλλα..

Δείκτης Πυρκαγιάς (FWI)

Καστελόκαμπος Ρίον more information Kastelokampos Rion


Κάμερα Ρομανού more information Romanos Cam


προειδοποίηση για Καταιγίδες more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radar


Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:

Meteopatras.Eu in
Euweather NetworkMeteopatras.Eu in Euweather Network

Weather CloudWeather Cloud

PWS WeatherPWS Weather

Awekas NetWeather data from station Patra-Ketx

WunderGroundWeather data from station Patra-KetxΚαταιγίδες Από : 22-01-2021 01:00 Μέχρι : 18:00 προειδοποίηση για : Καταιγίδες Επίπεδο : Κίτρινο info button

Ιδιοκτησία και Επίβλεψη : Μουλάς Αντρέας

 Πάτρα, Ελλάδα - Γ.Πλάτος : 38°14'21" Β - Γ.Μήκος : 21°45'5" Α - Υψόμετρο : 56μ

Ποιός είναι Online

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα με τις τιμές στις στήλες κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη στήλη

online για που ip since last click page active
01:04crawl-you3.239.109.0 10:25 22-01-2021 10:30 ?p=whoIsOnline&lang=el
j
01:10guest94.66.220.0 10:18 22-01-2021 10:28
j
01:00guest109.178.198.0 10:28 22-01-2021 10:28 ?pcSite=Y
j
03:54guest10.160.100.0 07:33 22-01-2021 10:28
j
01:00sbot173.231.59.0 10:27 22-01-2021 10:27 ?p=ws_flight_radar&lang=
el
j
01:00guest10.160.100.0 10:26 22-01-2021 10:26 ?pcSite=Y
j
01:10guest2a02:587:c819:c2a:3da6:286d:7719:8495...0 10:15 22-01-2021 10:25
j
05:54guest193.108.160.0 05:29 22-01-2021 10:24 ?p=wsStartPage&lang=el
j
01:00bot.13.66.139.0 10:20 22-01-2021 10:20 ?p=0000&lang=en
j
01:02guest176.58.227.0 10:18 22-01-2021 10:20 ?p=wsStartPage&lang=el
j
01:06bot.13.66.139.0 10:13 22-01-2021 10:20 ?p=900&lang=en
j
01:00bot.13.66.139.0 10:20 22-01-2021 10:20 ?p=wsPrecipRadarNo&lang=
el
j
01:10guest176.58.225.0 10:09 22-01-2021 10:20 ?p=wsForecast&lang=el
j
01:00guest2a02:587:793a:382b:5042:2cf3:3b86:20a4...0 10:17 22-01-2021 10:17
j
01:00guest2a02:587:7960:5600:866:db9b:2067:dcb5...0 10:17 22-01-2021 10:17 ?pcSite=Y
j
---guest181.215.8.0 - 22-01-2021 10:12
n
---guest89.238.177.0 - 22-01-2021 10:11
n
---bot.13.66.139.0 - 22-01-2021 10:07 ?p=ewn_forecast&lang=el
n
---unknown34.105.80.0 - 22-01-2021 10:00
n
---guest176.58.225.0 - 22-01-2021 09:59
n
---hbot185.191.171.0 - 22-01-2021 09:57 ?lang=nl&p=ewn_forecast
n
---guest176.58.225.0 - 22-01-2021 09:47
n
---guest2a02:587:794b:e600:41b9:49e3:eb43:52be...0 - 22-01-2021 09:43
n
---guest84.205.231.0 - 22-01-2021 09:39
n
---bot.207.46.13.0 - 22-01-2021 09:39 ?p=wsGlobalMap&lang=en
n
---guest195.167.52.0 - 22-01-2021 09:35 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2a02:587:c819:f000:71c0:4dfb:3e08:86ee...0 - 22-01-2021 09:33
n
---guest84.205.231.0 - 22-01-2021 09:29
n
---guest93.158.90.0 - 22-01-2021 09:27
n
---guest195.154.182.0 - 22-01-2021 09:27 ?p=astronomy&lang=el
n
---guest150.140.197.0 - 22-01-2021 09:27
n
---googlebot66.249.75.0 - 22-01-2021 09:01 ?default&lang=el
n
---unknown34.105.41.0 - 22-01-2021 09:00
n
---obot54.36.148.0 - 22-01-2021 08:58 ?p=wsPrecipRadarNo&lang=
el
n
---ebot17.58.97.0 - 22-01-2021 08:56 ?p=whoIsOnline&lang=el
n
---guest2a02:587:c81c:30cd:2c7d:3092:fafe:56e9...0 - 22-01-2021 08:54
n
---guest46.177.168.0 - 22-01-2021 08:53
n
---guest62.38.120.0 - 22-01-2021 08:51
n
---guest78.87.50.0 - 22-01-2021 08:41
n
---guest46.177.163.0 - 22-01-2021 08:40
n
---guest2a02:587:79a5:a400:6505:32c0:bac9:aebe...0 - 22-01-2021 08:33
n
---bot/40.88.21.0 - 22-01-2021 08:27
n
---guest109.242.69.0 - 22-01-2021 08:19 ?pcSite=Y
n
---guest141.237.129.0 - 22-01-2021 08:18
n
---guest2a02:587:796b:1700:2c4f:6ef:6070:13ce...0 - 22-01-2021 08:13 ?p=wsForecast&lang=el
n
---tbot216.244.66.0 - 22-01-2021 08:12 ?p=ws_metno_page&lang=nl
&city=2
n
---guest2a02:587:799c:3600:5144:abc6:26e8:f68a...0 - 22-01-2021 08:04 ?pcSite=Y
n
---unknown35.233.159.0 - 22-01-2021 08:00
n
---guest193.92.142.0 - 22-01-2021 07:57 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest78.87.54.0 - 22-01-2021 07:53 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:587:c81c:30cd:c131:2c85:a0e4:4ca7...0 - 22-01-2021 07:43
n
---guest94.66.220.0 - 22-01-2021 07:43
n
---guest2a02:587:7809:f100:18be:8bf2:7a9c:8dad...0 - 22-01-2021 07:21 ?p=wsForecast&lang=el
n
---bot.207.46.13.0 - 22-01-2021 07:09 ?p=metarDisplay&lang=el
n
---googlebot66.249.75.0 - 22-01-2021 07:06 ?p=ewn_stations&wp=WD&la
ng=el
n
---guest176.58.224.0 - 22-01-2021 07:02 ?p=wsForecast&lang=el
n
---crawl107.23.231.0 - 22-01-2021 07:02
n
---unknown35.247.25.0 - 22-01-2021 07:00
n
---guest80.107.191.0 - 22-01-2021 06:59
n
---bot.13.66.139.0 - 22-01-2021 06:49 ?p=wsPrecipRadar&lang=el
n
---guest2a02:587:c850:e4bd:4522:f1fd:a730:dd6b...0 - 22-01-2021 06:46
n
---guest2a02:587:e404:fa8f:3d60:3748:b40b:bf67...0 - 22-01-2021 06:43
n
---guest2a00:5ba0:10:2242:3c52:7dff:fee6:7714...0 - 22-01-2021 06:33
n
---guest91.220.108.0 - 22-01-2021 06:28
n
---guest2a02:587:c80d:df00:584b:8365:ef84:f0f...0 - 22-01-2021 06:25
n
---guest194.13.111.0 - 22-01-2021 06:18
n
---guest2a02:587:c818:ef00:809:4241:33c0:13c...0 - 22-01-2021 06:16 ?pcSite=Y
n
---guest79.130.113.0 - 22-01-2021 06:14
n
---hbot185.191.171.0 - 22-01-2021 06:09 ?lang=nl&p=thunderRadar
n
---unknown34.83.138.0 - 22-01-2021 06:00
n
---guest176.58.225.0 - 22-01-2021 05:48 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---hbot185.191.171.0 - 22-01-2021 05:43 ?lang=en&p=printUV
n
---hbot85.208.98.0 - 22-01-2021 05:32 ?p=wsPartners&s=pws&lang
=el
n
---hbot85.208.98.0 - 22-01-2021 05:32 ?p=wsPartners&s=pws&lang
=nl
n
---hbot85.208.98.0 - 22-01-2021 05:32 ?p=wsPartners&s=pws&lang
=en
n
---hbot85.208.98.0 - 22-01-2021 05:32 ?p=wsPartners&s=pws&lang
=en
n
---guest188.138.102.0 - 22-01-2021 05:27
n
---hbot85.208.98.0 - 22-01-2021 05:26 ?lang=nl&p=wrnPrintWarni
ngs
n
---guest196.242.200.0 - 22-01-2021 05:26
n
---hbot85.208.98.0 - 22-01-2021 05:26 ?lang=de&p=links
n
---hbot85.208.98.0 - 22-01-2021 05:25 ?lang=nl&p=wsPartners&s=
wu
n

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Δύκτιο Σταθμών Ελλάδας

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

MeteoPatras.Eu