Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.


Στατιστικά Καιρού & Άλλα..

Δείκτης Πυρκαγιάς (FWI)

Καστελόκαμπος Ρίον more information Kastelokampos Rion


Κάμερα Ρομανού more information Romanos Cam


προειδοποίηση για Καταιγίδες more information blitzortung!


προειδοποίηση για Βροχή more information rain snow radar


Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:

Meteopatras.Eu in
Euweather NetworkMeteopatras.Eu in Euweather Network

Weather CloudWeather Cloud

PWS WeatherPWS Weather

Awekas NetWeather data from station Patra-Ketx

WunderGroundWeather data from station Patra-KetxΒροχή Από : 19-04-2021 05:00 Μέχρι : 18:00 προειδοποίηση για : Βροχή Επίπεδο : Κίτρινο info button
Καταιγίδες Από : 19-04-2021 05:00 Μέχρι : 18:00 προειδοποίηση για : Καταιγίδες Επίπεδο : Κίτρινο info button

Ιδιοκτησία και Επίβλεψη : Μουλάς Αντρέας

 Πάτρα, Ελλάδα - Γ.Πλάτος : 38°14'21" Β - Γ.Μήκος : 21°45'5" Α - Υψόμετρο : 56μ

Διάσημες Σελίδες

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα με τις τιμές στις στήλες κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη στήλη

menu count script folder
00006printSite.php/
643graphs.phpinc
702ws_wu_map.phpinc
712ws_wu_map2.phpinc
725suncalc_frame.phpinc
733wnGeneralFrame.phpmesomaps
9007cookie policy.php_my_scripts
Earthquakes3ws_quake.phpquake
FreeMeteo17FreeMeteo.phpforecasts
Space3incSpace.phpinc
astronomy10astronomy.phpinc
cloudRadarv36cloudRadarv3.phpinc
ewn_forecast29ewnFrameForecast.phpwsEwn
ewn_maps3ewnFrameMaps.phpwsEwn
ewn_stations1ewnFrameStations.phpwsEwn
gaugePage2gaugePage.phpgauges
incContact17incContact.phpcontact
links1links.phpinc
metarDisplay5metarDisplay.phpmetar
printUV4printUV.phpinc
printZambretti2printZambretti.phpforecasts
thunderRadar3thunderRadar.phpinc
trends15trends.phpinc
whoIsOnline6whoIsOnline.phpinc
wrnPrintWarnings6wrnPrintWarnings.phpeurope
wsAbout3wsAbout.php/
wsCustomize2wsCustomize.php/
wsForecast353wsForecast.php/
wsGlobalMap2wsGlobalMap.phpglo
wsPartners5wsPartners.php/
wsPrecipRadarNo10rain_radar_other.phpother
wsPrecipRadar30wsPrecipRadar.php/
wsStartPage4.536wsStartPage.php/
wsWUstart1wsWUstart.phpwu
wsWebcamPage5wsWebcamPage.phpinc
ws_flight_radar26ws_flight_radar.phpinc
ws_marine12ws_marine.phpinc
ws_wind_map_212ws_wind_map_2.phpinc
ws_yrno_page15ws_yrno_page.phpwsyrnofct

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Δύκτιο Σταθμών Ελλάδας

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

MeteoPatras.Eu