Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.


Στατιστικά Καιρού & Άλλα..

Δείκτης Πυρκαγιάς (FWI)

Καστελόκαμπος Ρίον more information Kastelokampos Rion


Κάμερα Ρομανού more information Romanos Cam


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radar


Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:

Meteopatras.Eu in
Euweather NetworkMeteopatras.Eu in Euweather Network

Weather CloudWeather Cloud

PWS WeatherPWS Weather

Awekas NetWeather data from station Patra-Ketx

WunderGroundWeather data from station Patra-Ketx
Ιδιοκτησία και Επίβλεψη : Μουλάς Αντρέας

 Πάτρα, Ελλάδα - Γ.Πλάτος : 38°14'21" Β - Γ.Μήκος : 21°45'5" Α - Υψόμετρο : 56μ

Display key values and files

  These are the converted tags as stored in the $ws array

actTime'20210617234300'
appTemp'24.1'
appTempSolar'24.1'
baroAct'1017.5'
baroDelta'-0.1'
baroFrom'hpa'
baroMaxAll'1043.4'
baroMaxAllTime'20130710120000'
baroMaxMonth'1022.1'
baroMaxMonthTime'20210605120000'
baroMaxToday'1017.8'
baroMaxTodayTime'20210617230200'
baroMaxYday'1016.6'
baroMaxYdayTime'20210617234500'
baroMaxYear'1031'
baroMaxYearTime'20210328120000'
baroMinAll'975'
baroMinAllTime'20130407120000'
baroMinMonth'1009.2'
baroMinMonthTime'20210614120000'
baroMinToday'1016.2'
baroMinTodayTime'20210617060000'
baroMinYday'1013.7'
baroMinYdayTime'20210617070500'
baroMinYear'997.9'
baroMinYearTime'20210322120000'
baroTrend'-0.1hPa/hr'
baroTrends'1017.5 hPa#1017.5#1017.6#1017.7#1017.7#1017.7#1017.7#1017.6#1017.6#1017.5#1017.4#1017.4'
check_ok'3.00'
chilAct'22.7'
chilDelta
chilMaxToday'18.6'
chilMaxTodayTime'20210617155800'
chilMinAll'-2.2'
chilMinAllTime'20170109120000'
chilMinMonth'14.9'
chilMinMonthTime'20210602120000'
chilMinToday'18.6'
chilMinTodayTime'20210617052000'
chilMinYday'18.2'
chilMinYdayTime'20210617061200'
chilMinYear'-1.4'
chilMinYearTime'20210216120000'
cloudHeight'1.2'
daylight'Φως Ημέρας ωω:λλ 14:49 ( 0 λεπτό/ά)'
daylight_text'Φως Ημέρας ωω:λλ 14:49'
daylight_trend' 0 λεπτό/ά'
dewpAct'13.8'
dewpDelta'-0.4'
dewpMaxAll'25'
dewpMaxAllTime'20130828120000'
dewpMaxMonth'18.7'
dewpMaxMonthTime'20210607120000'
dewpMaxToday'16.5'
dewpMaxTodayTime'20210617135800'
dewpMaxYday'15.2'
dewpMaxYdayTime'20210617135200'
dewpMaxYear'18.7'
dewpMaxYearTime'20210607120000'
dewpMinAll'-15.2'
dewpMinAllTime'20130429120000'
dewpMinMonth'7.1'
dewpMinMonthTime'20210602120000'
dewpMinToday'11.4'
dewpMinTodayTime'20210617200900'
dewpMinYday'8.5'
dewpMinYdayTime'20210617170000'
dewpMinYear'-13.5'
dewpMinYearTime'20210216120000'
etMonth'91.9'
etToday'4.7'
etYday'5.1'
etYear'504.2'
fcstTxt'Αυξημένη συννεφιά με μικρή αλλαγή θερμοκρασίας, πτώση βαρομετρικής πίεσης μέσα σε 24 έως 48 ώρες.'
fcstTxtOrg'increasing clouds with little temp change, precipitation possible within 24 to 48 hrs.'
fileTime'1623962599'
gustAct0
gustMaxAll'88.8'
gustMaxAllTime'20130407120000'
gustMaxHour'4.8'
gustMaxMonth'30.5'
gustMaxMonthTime'20210601120000'
gustMaxToday'14.8'
gustMaxTodayTime'20210617112600'
gustMaxYday'19.3'
gustMaxYdayTime'20210617162000'
gustMaxYear'48.3'
gustMaxYearTime'20210208120000'
gustTrends'0.0 km/h#0.0#0.0#0.0#5.6#1.9#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0'
heatAct'24.8'
heatDelta
heatMaxAll'46.9'
heatMaxAllTime'20130731120000'
heatMaxMonth'29.1'
heatMaxMonthTime'20210607120000'
heatMaxToday'27.5'
heatMaxTodayTime'20210617155600'
heatMaxYday'26.7'
heatMaxYdayTime'20210617174500'
heatMaxYear'32.8'
heatMaxYearTime'20210525120000'
hudxAct'26'
humiAct'57'
humiActExtra1'-100'
humiActExtra2'-100'
humiDelta'0'
humiInAct'46'
humiMaxAll'100'
humiMaxAllTime'20130710120000'
humiMaxMonth'87'
humiMaxMonthTime'20210609120000'
humiMaxToday'79'
humiMaxTodayTime'20210617050100'
humiMaxYday'69'
humiMaxYdayTime'20210617024500'
humiMaxYear'94'
humiMaxYearTime'20210206120000'
humiMinAll'5'
humiMinAllTime'20130429120000'
humiMinMonth'28'
humiMinMonthTime'20210608120000'
humiMinToday'40'
humiMinTodayTime'20210617180700'
humiMinYday'33'
humiMinYdayTime'20210617170000'
humiMinYear'19'
humiMinYearTime'20210217120000'
humiTrends'57#57#56#57#57#57#58#57#56#55#53#52'
img_clouds'http://www.sat24.com/image.ashx?country=eu'
img_lightning'https://meteopatras.eu/uploadWD/livestrikes.jpg'
img_rain'http://www1.niederschlagsradar.de/onweer/loop_onweer.gif'
lastRainTip
last_year_high'-999'
last_year_highT'19700101020000'
last_year_low'999'
last_year_lowT'19700101020000'
lunarAge'7'
lunarPhasePerc'47'
moonrise'12:36'
moonset'01:50'
rainDayMnth'2'
rainDaysWithNo'1'
rainDayYear'48'
rainFrom'mm'
rainHour'0'
rainHourAct'0'
rainMonth'6.6'
rainRateAct0
rainRateMaxToday'0'
rainRateMaxYday'0'
rainRateYday'0'
rainToday0
rainTodayLow'0'
rainTrends'0.0 mm#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0'
rainWeek'0.8'
rainYday'0'
rainYdayHigh'0'
rainYdayLow'0'
rainYear'335.3'
rtTime'20210617234354'
solarAct'0.0'
solarActPerc'0'
solarMaxAll'1339'
solarMaxAllTime'20140506120000'
solarMaxMonth'1056'
solarMaxMonthTime'20210609120000'
solarMaxToday'926'
solarMaxTodayTime'20210617150200'
solarMaxYday'893'
solarMaxYdayTime'20210617133400'
solarMaxYear'1179'
solarMaxYearTime'20210421120000'
solarTrends'0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0'
sunrise'06:09'
sunset'20:58'
tags_originated'../uploadWD/tagsWD.txt-tags.wd.txt'
tags_processed'tagsWD.php-3.13 2017-01-26'
tags_today'../uploadWD/tagsWD.txt-tags.wd.txt'
tags_today_time'20210617234300'
tags_yday'../uploadWD/tagsWD.txt-tags.wd.txt'
tags_yday_time'n/a'
tempAct'22.7'
tempActExtra1'-100'
tempActExtra2'255'
tempActInside'26.6'
tempDelta'-0.4'
tempFrom'C'
tempMaxAll'41.5'
tempMaxAllTime'20130814120000'
tempMaxMonth'29.4'
tempMaxMonthTime'20210607120000'
tempMaxRecordToday'37.4'
tempMaxRecordTodayYear'2016'
tempMaxToday'27.4'
tempMaxTodayTime'20210617155800'
tempMaxYday'26.7'
tempMaxYdayTime'20210617174500'
tempMaxYear'33.4'
tempMaxYearTime'20210525120000'
tempMinAll'-0.4'
tempMinAllTime'20170109120000'
tempMinMonth'14.9'
tempMinMonthTime'20210602120000'
tempMinRecordToday'19.3'
tempMinRecordTodayYear'2020'
tempMinToday'18.6'
tempMinTodayTime'20210617052000'
tempMinYday'18.2'
tempMinYdayTime'20210617061200'
tempMinYear'2.1'
tempMinYearTime'20210217120000'
tempToday'22.7'
tempTrends'22.7C#22.8#22.8#22.9#22.9#22.9#23.0#23.2#23.5#23.8#24.1#24.3'
today'20210617'
trendsMinutes'0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120'
uvAct'0.0'
uvMaxAll'9.5'
uvMaxAllTime'20140723120000'
uvMaxMonth'5.8'
uvMaxMonthTime'20210611120000'
uvMaxToday'5.6'
uvMaxTodayTime'20210617130400'
uvMaxYday'5.6'
uvMaxYdayTime'20210617133100'
uvMaxYear'6.4'
uvMaxYearTime'20210530120000'
uvTrends'0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0'
wdCurCond'Night Time/Dry/A few clouds'
wdCurIcon1
wdirTrends'NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW'
windAct0
windActDir'333'
windActDsc'NNW'
windAvgDir'333'
windBeafort0
windFrom'kmh'
windrunToday'45.4'
windTrends'0.0 km/h#0.0#0.0#0.0#1.9#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0'
wsHardware
wsUptime'5 Days 10 Hours 59 Minutes 24 Seconds'
wsVersion'10.37S-125'

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Δύκτιο Σταθμών Ελλάδας

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

MeteoPatras.Eu