Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.


Στατιστικά Καιρού & Άλλα..

Δείκτης Πυρκαγιάς (FWI)

Καστελόκαμπος Ρίον more information Kastelokampos Rion


Κάμερα Ρομανού more information Romanos Cam


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radar


Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:

Meteopatras.Eu in
Euweather NetworkMeteopatras.Eu in Euweather Network

Weather CloudWeather Cloud

PWS WeatherPWS Weather

Awekas NetWeather data from station Patra-Ketx

WunderGroundWeather data from station Patra-Ketx
Ιδιοκτησία και Επίβλεψη : Μουλάς Αντρέας

 Πάτρα, Ελλάδα - Γ.Πλάτος : 38°14'21" Β - Γ.Μήκος : 21°45'5" Α - Υψόμετρο : 56μ

Display key values and files

../uploadWD/tagsWD.txt - dated: 17-06-2021 23:02

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
|pagename|tags.wd.txt|!     
|version|3.20 2015-10-12 09:00:00|!
|datetime|20210617230200|

|date|2021 06 17|!
|time|23 02 00|!

|wdCurCond|Night Time/Dry/A few clouds |!
|wdCurIcon|1|!

|fromtemp|C|!   //  = 'C', 'F',  (or  '∞C', '∞F', or '°C', '°F' )

|tempAct|22.9C|!
|tempDelta|-1.0|!

|tempMinToday|18.6C|!
|tempMinTodayTime|05:20|!
|tempMinYday|18.2 C|!
|tempMinYdayTime|06:12|!
|tempMinMonth|14.9|!
|tempMinMonthTime|2021 6 2|!
|tempMinYear|2.1|!
|tempMinYearTime|2021 2 17|!
|tempMinAll|-0.4|!
|tempMinAllTime|2017 1 9|!
|tempMinRecordToday|19.3|!             # The minimum temperature reached for this day, from your data records
|tempMinRecordTodayYear|2020|!     # The year the above reading was reached

|tempMaxToday|27.4C|!
|tempMaxTodayTime|15:58|!
|tempMaxYday|26.7 C|!
|tempMaxYdayTime|17:45|!
|tempMaxMonth|29.4|!
|tempMaxMonthTime|2021 6 7|!
|tempMaxYear|33.4|!
|tempMaxYearTime|2021 5 25|!
|tempMaxAll|41.5|!
|tempMaxAllTime|2013 8 14|!
|tempMaxRecordToday|37.4|!             # The maximum temperature reached for this day, from your data records
|tempMaxRecordTodayYear|2016|!     # The year the above reading was reached

|dewpAct|14.2C|!
|dewpDelta|+0.2|!

|dewpMinToday|11.4 C|!
|dewpMinTodayTime|20:09|!
|dewpMinYday|8.5 C|!
|dewpMinYdayTime|17:00|!
|dewpMinMonth|7.1|!
|dewpMinMonthTime|2021 6 2|!
|dewpMinYear|-13.5|!
|dewpMinYearTime|2021 2 16|!
|dewpMinAll|-15.2|!
|dewpMinAllTime|2013 4 29|!

|dewpMaxToday|16.5 C|!
|dewpMaxTodayTime|13:58|!
|dewpMaxYday|15.2 C|!
|dewpMaxYdayTime|13:52|!
|dewpMaxMonth|18.7|!
|dewpMaxMonthTime|2021 6 7|!
|dewpMaxYear|18.7|!
|dewpMaxYearTime|2021 6 7|!
|dewpMaxAll|25.0|!
|dewpMaxAllTime|2013 8 28|!

|appTemp|24.2|!
|appTempSolar|24.2|!

|appTempMinToday|--|
|appTempMinTodayTime|--|
|appTempMinYday|--|
|appTempMinYdayTime|--|

|appTempMaxToday|--|
|appTempMaxTodayTime|--|
|appTempMaxYday|--|
|appTempMaxYdayTime|--|

|heatAct|24.8C|!
|heatDelta|??|!

|heatMaxToday|27.5 C|!
|heatMaxTodayTime|15:56|!
|heatMaxYday|26.7 C|!
|heatMaxYdayTime|17:45|!
|heatMaxMonth|29.1|!
|heatMaxMonthTime|2021 6 7|!
|heatMaxYear|32.8|!
|heatMaxYearTime|2021 5 25|!
|heatMaxAll|46.9|!
|heatMaxAllTime|2013 7 31|!

|chilAct|22.9C|!
|chilDelta|--|!

|chilMinToday|18.6 C|!
|chilMinTodayTime|05:20|!
|chilMinYday|18.2 C|!
|chilMinYdayTime|06:12|!
|chilMinMonth|14.9|!
|chilMinMonthTime|2021 6 2|!
|chilMinYear|-1.4|!
|chilMinYearTime|2021 2 16|!
|chilMinAll|-2.2|!
|chilMinAllTime|2017 1 9|!

|chilMaxToday|27.4 C|!
|chilMaxTodayTime|15:58|!

|tempActInside|26.8|!
|tempActExtra1|-100.0|!
|tempActExtra2|255.0|!

|fromhudx|C|!
|hudxAct|26.5C|!
|hudxDelta|--|!
|hudxMaxToday|31.2|!
------------------------------------------extremetemp------------------------------
|daysXHigh|0|!
|daysHigh|15|!
|daysLow|0|!
|daysXLow|0|!
------------------------------------------pressure/baro-----------------------------
|frombaro|hPa|!                //  "mb", "hPa", "in"

|baroAct|1017.7 hPa|!
|baroDelta|+0.3hPa/hr|!
|baroTrend|+0.3hPa/hr|!

|baroMinToday|1016.2 hPa|!
|baroMinTodayTime|06:00|!
|baroMinYday|1013.7 hPa|!
|baroMinYdayTime|07:05|!
|baroMinMonth|1009.2|!
|baroMinMonthTime|2021 6 14|!
|baroMinYear|997.9|!
|baroMinYearTime|2021 3 22|!
|baroMinAll|975.0|!
|baroMinAllTime|2013 4 7|!

|baroMaxToday|1017.7 hPa|!
|baroMaxTodayTime|22:55|!
|baroMaxYday|1016.6 hPa|!
|baroMaxYdayTime|23:45|!
|baroMaxMonth|1022.1|!
|baroMaxMonthTime|2021 6 5|!
|baroMaxYear|1031.0|!
|baroMaxYearTime|2021 3 28|!
|baroMaxAll|1043.4|!
|baroMaxAllTime|2013 7 10|!

------------------------------------------humidity-----------------------------------
|humiAct|58|!

|humiDelta|+4|!

|humiMinToday|40|!
|humiMinTodayTime|18:07|! 
|humiMinYday|33|!
|humiMinYdayTime|17:00|!
|humiMinMonth|28|!
|humiMinMonthTime|2021 6 8|!
|humiMinYear|19|!
|humiMinYearTime|2021 2 17|!
|humiMinAll|5|!
|humiMinAllTime|2013 4 29|!

|humiMaxToday|79|!
|humiMaxTodayTime|05:01|!
|humiMaxYday|69|!
|humiMaxYdayTime|02:45|!
|humiMaxMonth|87|!
|humiMaxMonthTime|2021 6 9|!
|humiMaxYear|94|!
|humiMaxYearTime|2021 2 6|!
|humiMaxAll|100|!
|humiMaxAllTime|2013 7 10|!

|humiInAct|47|!
|humiActExtra1|-100|!
|humiActExtra2|-100|!
------------------------------------------rain---------------------------------------
|fromrain|mm|!         //  = 'mm', 'in'

|rainRateAct|0.0|!

|rainRateMaxToday|0.0|!
|rainRateMaxYday|0.0|!

|lastRained|15/6/2021  09:11|!

|rainHourAct|0.0|!
|rainHourMaxToday|0.0|!
|rainHourMaxYday|               ?|!

|rainToday|  0.0 mm|!
|rainYday|0.0 mm|!
|rainWeek|0.8|!
|rainMonth|6.6 mm|!
|rainYear|335.3 mm|!

|rainTodayLow|          ?|!
|rainYdayLow|           ?|!
|rainYdayHigh|          ?|! 
|rainRateYday|          ?|!


|rainDayMnth|2|!
|rainDayYear|48|!
|rainDaysWithNo|1|!
------------------------------------------EVAPOTRANSPIRATION--------------------------
|etToday|4.7|!
|etYday|5.1|!
|etMonth|91.9|!
|etYear|504.2|!
------------------------------------------wind---------------------------------------
|fromwind|kmh|!         //= 'kts','mph','kmh','km/h','m/s','Bft'

|windAct|1.1 km/h|!
|gustAct|0.0 km/h|!
|gustMaxHour|3.2 kmh NNW|!
|windActDsc|NNW|!
|windActDir|331 |! 

|windBeafort|0|!

|windAvgDir|330|!

|gustMaxToday|14.8 km/h|!
|gustMaxTodayTime|11:26|!
|gustMaxYday|19.3|!
|gustMaxYTime|16:20|!
|gustMaxMonth|30.5|!
|gustMaxMonthTime|2021 6 1|!
|gustMaxYear|48.3|!
|gustMaxYearTime|2021 2 8|!
|gustMaxAll|88.8|!
|gustMaxAllTime|2013 4 7|!

|fromdistance|km|!
|windrunToday|45.14|!
|------------------------------------------UV---------------------------------------
|uvAct|0.0|!

|uvMaxToday|5.6|!
|uvMaxTodayTime|13:04|!
|uvMaxYday|5.6|!
|uvMaxYdayTime|13:31|!
|uvMaxMonth|5.8|!
|uvMaxMonthTime|2021 6 11|!
|uvMaxYear|6.4|!
|uvMaxYearTime|2021 5 30|!
|uvMaxAll|9.5|!
|uvMaxAllTime|2014 7 23|!

|------------------------------------------Solar--------------------------------------
|solarAct|0|!
|solarActPerc|0|! 

|solarMaxToday|926|!
|solarMaxTodayTime|15:02|!
|solarMaxYday|893.0|!
|solarMaxYdayTime|13:34|!
|solarMaxMonth|1056.0|!
|solarMaxMonthTime|2021 6 9|!
|solarMaxYear|1179.0|!
|solarMaxYearTime|2021 4 21|!
|solarMaxAll|1339.0|!
|solarMaxAllTime|2014 5 6|!

|------------------------------------------cloudheight--------------------------------
|fromheight|ft|!
|cloudHeight|3771|!
|------------------------------------------forecasts-----------------------------------
|fcstTxt|increasing clouds with little temp change, precipitation possible within 24 to 48 hrs.|!
|------------------------------------------moon---------------------------------------
|moonrise|12:36|!
|moonset|01:50|!
|lunarPhasePerc|47%|!
|lunarAge|Moon age: 7 days,0 hours,59 minutes,47%|!
|------------------------------------------somemore-----------------------------------
|wsVersion|10.37S|!
|wsBuild|125|!
|wsHardware|                    ?|!
|wsUptime|5 Days 10 Hours 18 Minutes 23 Seconds|!
|-------------------------------------- soil
|soilTempAct|100.0C#255#255#255|!
|soilTempMaxToday|-100.0C#-100.0#-100.0#-100.0|!
|soilTempMaxMonth|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
|soilTempMaxMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|
|soilTempMaxYear|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
|soilTempMaxYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|
|soilTempMaxAll|-50.0#0.0#0.0#0.0|!
|soilTempMaxAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|
|soilTempMinToday|100.0C#100.0#100.0#100.0|!
|soilTempMinMonth|100.0#100.0#100.0#100.0|!
|soilTempMinMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|!
|soilTempMinYear|100.0#100.0#100.0#100.0|!
|soilTempMinYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|!
|soilTempMinAll|100.0#0.0#0.0#0.0|!
|soilTempMinAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|!

|soilMoistAct|255.0#255.0#255.0#255.0|!
|soilMoistMaxToday|-100.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
|soilMoistMaxMonth|255.0#--#--#--|!
|soilMoistMaxMonthTime|2021 6 1#--#--#--|!
|soilMoistMaxYear|255.0#--#--#--|!
|soilMoistMaxYearTime|2021 1 1#--#--#--|!
|soilMoistMaxAll|255.0#--#--#--|!
|soilMoistMaxAllTime|2014 4 21#--#--#--|!

|soilMoistMinToday|1000.0#1000.0#1000.0#1000.0|!

|leafTempAct|-- --|!
|leafWetAct| 0# 0|!
|leafWetMaxToday|-100#-100|!
|leafWetMinToday|100#100|!
|-------------------------------------- trends 22.9
|trendsMinutes|0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120 |!
|tempArray|22.9C#23.0#23.1#23.1#23.2#23.4#23.7#24.0#24.3#24.6#24.8#25.0 |!
|windArray|1.1 km/h#1.9#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!
|gustArray|0.0 km/h#3.7#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!
|wdirArray|NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW |!
|humiArray|58#58#58#58#57#56#55#54#53#52#50#48 |!
|baroArray|1017.7 hPa#1017.7#1017.6#1017.6#1017.6#1017.6#1017.5#1017.5#1017.3#1017.4#1017.4#1017.4 |!
|rainArray|  0.0 mm#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!
|solarArray|0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0 |!
|uvArray|0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Δύκτιο Σταθμών Ελλάδας

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

MeteoPatras.Eu