Μενού       Αρχική   X °F

Rain warning   West Peloponnisos (GR009)Valid: 27-09-2022 03:00  -  19:00
./wrnImagesLarge/aw000.jpg Yellow Rain for West Peloponnisos

Temporarily heavy rain

Thunderstorm warning   West Peloponnisos (GR009)Valid: 27-09-2022 03:00  -  19:00
./wrnImagesLarge/aw23.jpg Yellow Thunderstorm for West Peloponnisos

Local thunderstorms

This warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.org/). Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.org website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.orgProvided and Supervised by : Moulas Andreas Patra, Greece - Latitude : 38 14' 21'' N - Longitude : 21 45' 5'' E - Altitude : 56m
Ευχαριστούμε για τη μετάφραση στα ελληνικά τον κύριο Σπυρίδων Ρομποτή.

MeteoGram 48 hoursipv6 test
MeteoPatras.Eu