μέγιστη πιθανή ηλιακή ακτινοβολία


μέγιστο ετήσιο μέσο όρο 769.21 W/m2
Ελάχιστη 420.87 W/m2
21 Δεκέμβριος
Μέγιστη 1017.90 W/m2
16 Ιούνιος

μήνες


15 Ιανουάριος 12.43 464.707
15 Φεβρουάριος 12.48 618.622
15 Μάρτιος 12.43 789.733
15 Απριλιος 13.34 929.609
15 Μάιος 13.30 998.415
15 Ιούνιος 13.34 1017.88
15 Ιούλιος 13.40 1004.95
15 Αύγουστος 13.38 952.502
15 Σεπτέμβριος 13.29 840.203
15 Οκτώβριος 13.19 679.827
15 Νοέμβριος 12.18 510.717
15 Δεκέμβριος 12.29 423.517

ημέρες


1 Ιανουάριος 12.37 428.983
2 Ιανουάριος 12.37 430.617
3 Ιανουάριος 12.38 432.4
4 Ιανουάριος 12.38 434.327
5 Ιανουάριος 12.39 436.399
6 Ιανουάριος 12.39 438.614
7 Ιανουάριος 12.40 440.97
8 Ιανουάριος 12.40 443.466
9 Ιανουάριος 12.41 446.099
10 Ιανουάριος 12.41 448.872
11 Ιανουάριος 12.41 451.776
12 Ιανουάριος 12.42 454.815
13 Ιανουάριος 12.42 457.984
14 Ιανουάριος 12.43 461.281
15 Ιανουάριος 12.43 464.707
16 Ιανουάριος 12.43 468.254
17 Ιανουάριος 12.44 471.924
18 Ιανουάριος 12.44 475.714
19 Ιανουάριος 12.44 479.619
20 Ιανουάριος 12.45 483.639
21 Ιανουάριος 12.45 487.772
22 Ιανουάριος 12.45 492.012
23 Ιανουάριος 12.45 496.356
24 Ιανουάριος 12.46 500.91
25 Ιανουάριος 12.46 505.466
26 Ιανουάριος 12.46 510.118
27 Ιανουάριος 12.46 514.863
28 Ιανουάριος 12.47 519.702
29 Ιανουάριος 12.47 524.628
30 Ιανουάριος 12.47 529.638
31 Ιανουάριος 12.47 534.73
1 Φεβρουάριος 12.47 539.899
2 Φεβρουάριος 12.47 545.143
3 Φεβρουάριος 12.48 550.46
4 Φεβρουάριος 12.48 555.846
5 Φεβρουάριος 12.48 561.296
6 Φεβρουάριος 12.48 566.807
7 Φεβρουάριος 12.48 572.377
8 Φεβρουάριος 12.48 578.001
9 Φεβρουάριος 12.48 583.677
10 Φεβρουάριος 12.48 589.401
11 Φεβρουάριος 12.48 595.169
12 Φεβρουάριος 12.48 600.979
13 Φεβρουάριος 12.48 606.826
14 Φεβρουάριος 12.48 612.709
15 Φεβρουάριος 12.48 618.622
16 Φεβρουάριος 12.48 624.563
17 Φεβρουάριος 12.48 630.528
18 Φεβρουάριος 12.48 636.515
19 Φεβρουάριος 12.48 642.519
20 Φεβρουάριος 12.48 648.538
21 Φεβρουάριος 12.48 654.568
22 Φεβρουάριος 12.48 660.606
23 Φεβρουάριος 12.47 666.651
24 Φεβρουάριος 12.47 672.698
25 Φεβρουάριος 12.47 678.744
26 Φεβρουάριος 12.47 684.785
27 Φεβρουάριος 12.47 690.819
28 Φεβρουάριος 12.47 696.842
29 Φεβρουάριος 12.46 702.854
1 Μάρτιος 12.46 708.852
2 Μάρτιος 12.46 714.83
3 Μάρτιος 12.46 720.787
4 Μάρτιος 12.46 726.719
5 Μάρτιος 12.45 732.627
6 Μάρτιος 12.45 738.507
7 Μάρτιος 12.45 744.354
8 Μάρτιος 12.45 750.167
9 Μάρτιος 12.44 755.944
10 Μάρτιος 12.44 761.685
11 Μάρτιος 12.44 767.384
12 Μάρτιος 12.44 773.039
13 Μάρτιος 12.43 778.651
14 Μάρτιος 12.43 784.217
15 Μάρτιος 12.43 789.733
16 Μάρτιος 12.42 795.197
17 Μάρτιος 12.42 800.613
18 Μάρτιος 12.42 805.972
19 Μάρτιος 12.42 811.274
20 Μάρτιος 12.41 816.521
21 Μάρτιος 12.41 821.709
22 Μάρτιος 12.41 826.834
23 Μάρτιος 12.40 831.898
24 Μάρτιος 12.40 836.901
25 Μάρτιος 12.40 841.838
26 Μάρτιος 12.39 846.707
27 Μάρτιος 13.39 851.514
28 Μάρτιος 13.39 856.251
29 Μάρτιος 13.39 860.917
30 Μάρτιος 13.38 865.516
31 Μάρτιος 13.38 870.044
1 Απριλιος 13.38 874.499
2 Απριλιος 13.37 879.397
3 Απριλιος 13.37 883.712
4 Απριλιος 13.37 887.951
5 Απριλιος 13.37 892.114
6 Απριλιος 13.36 896.206
7 Απριλιος 13.36 900.222
8 Απριλιος 13.36 904.161
9 Απριλιος 13.35 908.025
10 Απριλιος 13.35 911.814
11 Απριλιος 13.35 915.526
12 Απριλιος 13.35 919.16
13 Απριλιος 13.34 922.72
14 Απριλιος 13.34 926.203
15 Απριλιος 13.34 929.609
16 Απριλιος 13.34 932.938
17 Απριλιος 13.33 936.193
18 Απριλιος 13.33 939.372
19 Απριλιος 13.33 942.475
20 Απριλιος 13.33 945.501
21 Απριλιος 13.32 948.452
22 Απριλιος 13.32 951.332
23 Απριλιος 13.32 954.136
24 Απριλιος 13.32 956.866
25 Απριλιος 13.32 959.522
26 Απριλιος 13.32 962.105
27 Απριλιος 13.31 964.618
28 Απριλιος 13.31 967.06
29 Απριλιος 13.31 969.431
30 Απριλιος 13.31 971.731
1 Μάιος 13.31 973.962
2 Μάιος 13.31 976.125
3 Μάιος 13.31 978.219
4 Μάιος 13.31 980.247
5 Μάιος 13.30 982.21
6 Μάιος 13.30 984.108
7 Μάιος 13.30 985.942
8 Μάιος 13.30 987.712
9 Μάιος 13.30 989.42
10 Μάιος 13.30 991.067
11 Μάιος 13.30 992.653
12 Μάιος 13.30 994.18
13 Μάιος 13.30 995.649
14 Μάιος 13.30 997.06
15 Μάιος 13.30 998.415
16 Μάιος 13.30 999.714
17 Μάιος 13.30 1000.96
18 Μάιος 13.30 1002.15
19 Μάιος 13.30 1003.29
20 Μάιος 13.30 1004.38
21 Μάιος 13.30 1005.42
22 Μάιος 13.30 1006.4
23 Μάιος 13.30 1007.34
24 Μάιος 13.31 1008.24
25 Μάιος 13.31 1009.08
26 Μάιος 13.31 1009.89
27 Μάιος 13.31 1010.64
28 Μάιος 13.31 1011.36
29 Μάιος 13.31 1012.03
30 Μάιος 13.31 1012.66
31 Μάιος 13.31 1013.25
1 Ιούνιος 13.32 1013.8
2 Ιούνιος 13.32 1014.31
3 Ιούνιος 13.32 1014.78
4 Ιούνιος 13.32 1015.21
5 Ιούνιος 13.32 1015.61
6 Ιούνιος 13.32 1015.97
7 Ιούνιος 13.33 1016.29
8 Ιούνιος 13.33 1016.59
9 Ιούνιος 13.33 1016.84
10 Ιούνιος 13.33 1017.3
11 Ιούνιος 13.33 1017.48
12 Ιούνιος 13.34 1017.63
13 Ιούνιος 13.34 1017.75
14 Ιούνιος 13.34 1017.83
15 Ιούνιος 13.34 1017.88
16 Ιούνιος 13.34 1017.9
17 Ιούνιος 13.35 1017.89
18 Ιούνιος 13.35 1017.85
19 Ιούνιος 13.35 1017.78
20 Ιούνιος 13.35 1017.68
21 Ιούνιος 13.35 1017.55
22 Ιούνιος 13.36 1017.39
23 Ιούνιος 13.36 1017.2
24 Ιούνιος 13.36 1016.98
25 Ιούνιος 13.36 1016.73
26 Ιούνιος 13.37 1016.44
27 Ιούνιος 13.37 1016.13
28 Ιούνιος 13.37 1015.79
29 Ιούνιος 13.37 1015.42
30 Ιούνιος 13.37 1015.01
1 Ιούλιος 13.38 1014.58
2 Ιούλιος 13.38 1014.11
3 Ιούλιος 13.38 1013.61
4 Ιούλιος 13.38 1013.08
5 Ιούλιος 13.38 1012.52
6 Ιούλιος 13.38 1011.92
7 Ιούλιος 13.39 1011.29
8 Ιούλιος 13.39 1010.62
9 Ιούλιος 13.39 1009.92
10 Ιούλιος 13.39 1009.19
11 Ιούλιος 13.39 1008.42
12 Ιούλιος 13.39 1007.61
13 Ιούλιος 13.39 1006.76
14 Ιούλιος 13.39 1005.87
15 Ιούλιος 13.40 1004.95
16 Ιούλιος 13.40 1003.99
17 Ιούλιος 13.40 1002.99
18 Ιούλιος 13.40 1001.94
19 Ιούλιος 13.40 1000.85
20 Ιούλιος 13.40 999.723
21 Ιούλιος 13.40 998.55
22 Ιούλιος 13.40 997.331
23 Ιούλιος 13.40 996.067
24 Ιούλιος 13.40 994.757
25 Ιούλιος 13.40 993.4
26 Ιούλιος 13.40 991.994
27 Ιούλιος 13.40 990.54
28 Ιούλιος 13.40 989.036
29 Ιούλιος 13.40 987.481
30 Ιούλιος 13.40 985.875
31 Ιούλιος 13.40 984.216
1 Αύγουστος 13.40 982.504
2 Αύγουστος 13.40 980.738
3 Αύγουστος 13.40 978.917
4 Αύγουστος 13.40 977.04
5 Αύγουστος 13.40 975.106
6 Αύγουστος 13.39 973.116
7 Αύγουστος 13.39 971.069
8 Αύγουστος 13.39 968.962
9 Αύγουστος 13.39 966.795
10 Αύγουστος 13.39 964.567
11 Αύγουστος 13.39 962.278
12 Αύγουστος 13.39 959.927
13 Αύγουστος 13.38 957.515
14 Αύγουστος 13.38 955.041
15 Αύγουστος 13.38 952.502
16 Αύγουστος 13.38 949.898
17 Αύγουστος 13.38 947.229
18 Αύγουστος 13.37 944.496
19 Αύγουστος 13.37 941.325
20 Αύγουστος 13.37 938.454
21 Αύγουστος 13.37 935.516
22 Αύγουστος 13.36 932.512
23 Αύγουστος 13.36 929.442
24 Αύγουστος 13.36 926.304
25 Αύγουστος 13.36 923.096
26 Αύγουστος 13.35 919.824
27 Αύγουστος 13.35 916.483
28 Αύγουστος 13.35 913.072
29 Αύγουστος 13.34 909.594
30 Αύγουστος 13.34 906.049
31 Αύγουστος 13.34 902.435
1 Σεπτέμβριος 13.33 898.751
2 Σεπτέμβριος 13.33 895.003
3 Σεπτέμβριος 13.33 891.184
4 Σεπτέμβριος 13.32 887.297
5 Σεπτέμβριος 13.32 883.346
6 Σεπτέμβριος 13.32 879.325
7 Σεπτέμβριος 13.31 875.237
8 Σεπτέμβριος 13.31 871.086
9 Σεπτέμβριος 13.31 866.866
10 Σεπτέμβριος 13.30 862.581
11 Σεπτέμβριος 13.30 858.234
12 Σεπτέμβριος 13.30 853.82
13 Σεπτέμβριος 13.29 849.343
14 Σεπτέμβριος 13.29 844.805
15 Σεπτέμβριος 13.29 840.203
16 Σεπτέμβριος 13.28 835.542
17 Σεπτέμβριος 13.28 830.821
18 Σεπτέμβριος 13.28 826.038
19 Σεπτέμβριος 13.27 821.2
20 Σεπτέμβριος 13.27 816.305
21 Σεπτέμβριος 13.26 811.351
22 Σεπτέμβριος 13.26 806.347
23 Σεπτέμβριος 13.26 801.287
24 Σεπτέμβριος 13.25 796.174
25 Σεπτέμβριος 13.25 791.014
26 Σεπτέμβριος 13.25 785.802
27 Σεπτέμβριος 13.24 780.542
28 Σεπτέμβριος 13.24 775.239
29 Σεπτέμβριος 13.24 769.889
30 Σεπτέμβριος 13.23 764.496
1 Οκτώβριος 13.23 759.064
2 Οκτώβριος 13.23 753.592
3 Οκτώβριος 13.22 748.081
4 Οκτώβριος 13.22 742.538
5 Οκτώβριος 13.22 736.96
6 Οκτώβριος 13.22 731.349
7 Οκτώβριος 13.21 725.712
8 Οκτώβριος 13.21 720.047
9 Οκτώβριος 13.21 714.356
10 Οκτώβριος 13.20 708.643
11 Οκτώβριος 13.20 702.912
12 Οκτώβριος 13.20 697.161
13 Οκτώβριος 13.20 691.394
14 Οκτώβριος 13.19 685.615
15 Οκτώβριος 13.19 679.827
16 Οκτώβριος 13.19 674.031
17 Οκτώβριος 13.19 668.228
18 Οκτώβριος 13.19 662.423
19 Οκτώβριος 13.18 656.619
20 Οκτώβριος 13.18 650.819
21 Οκτώβριος 13.18 645.025
22 Οκτώβριος 13.18 639.239
23 Οκτώβριος 13.18 633.464
24 Οκτώβριος 13.18 627.703
25 Οκτώβριος 13.18 621.96
26 Οκτώβριος 13.17 616.239
27 Οκτώβριος 13.17 610.205
28 Οκτώβριος 13.17 604.54
29 Οκτώβριος 13.17 598.904
30 Οκτώβριος 12.17 593.301
31 Οκτώβριος 12.17 587.735
1 Νοέμβριος 12.17 582.207
2 Νοέμβριος 12.17 576.721
3 Νοέμβριος 12.17 571.282
4 Νοέμβριος 12.17 565.891
5 Νοέμβριος 12.17 560.551
6 Νοέμβριος 12.17 555.267
7 Νοέμβριος 12.17 550.042
8 Νοέμβριος 12.17 544.877
9 Νοέμβριος 12.17 539.777
10 Νοέμβριος 12.17 534.745
11 Νοέμβριος 12.18 529.784
12 Νοέμβριος 12.18 524.898
13 Νοέμβριος 12.18 520.09
14 Νοέμβριος 12.18 515.362
15 Νοέμβριος 12.18 510.717
16 Νοέμβριος 12.18 506.157
17 Νοέμβριος 12.18 501.687
18 Νοέμβριος 12.19 497.312
19 Νοέμβριος 12.19 493.032
20 Νοέμβριος 12.19 488.849
21 Νοέμβριος 12.19 484.767
22 Νοέμβριος 12.20 480.79
23 Νοέμβριος 12.20 476.921
24 Νοέμβριος 12.20 473.159
25 Νοέμβριος 12.21 469.51
26 Νοέμβριος 12.21 465.977
27 Νοέμβριος 12.21 462.561
28 Νοέμβριος 12.22 459.262
29 Νοέμβριος 12.22 456.089
30 Νοέμβριος 12.22 453.039
1 Δεκέμβριος 12.23 450.114
2 Δεκέμβριος 12.23 447.32
3 Δεκέμβριος 12.23 444.655
4 Δεκέμβριος 12.24 442.124
5 Δεκέμβριος 12.24 439.727
6 Δεκέμβριος 12.25 437.466
7 Δεκέμβριος 12.25 435.345
8 Δεκέμβριος 12.26 433.361
9 Δεκέμβριος 12.26 431.522
10 Δεκέμβριος 12.26 429.822
11 Δεκέμβριος 12.27 428.269
12 Δεκέμβριος 12.27 426.859
13 Δεκέμβριος 12.28 425.598
14 Δεκέμβριος 12.28 424.482
15 Δεκέμβριος 12.29 423.517
16 Δεκέμβριος 12.29 422.699
17 Δεκέμβριος 12.30 422.032
18 Δεκέμβριος 12.30 421.515
19 Δεκέμβριος 12.31 421.15
20 Δεκέμβριος 12.31 420.935
21 Δεκέμβριος 12.32 420.873
22 Δεκέμβριος 12.32 420.962
23 Δεκέμβριος 12.33 421.205
24 Δεκέμβριος 12.33 421.598
25 Δεκέμβριος 12.34 422.144
26 Δεκέμβριος 12.34 422.841
27 Δεκέμβριος 12.35 423.69
28 Δεκέμβριος 12.35 424.689
29 Δεκέμβριος 12.36 425.839
30 Δεκέμβριος 12.36 427.138
31 Δεκέμβριος 12.37 428.586


εμφανιση

επιλογη εμφανισης...

μονάδες

γλώσσαεικονίδια


Θερμοκρασία

Υγρασία

Πίεση

Ταχύτητα ανέμου

ριπή ανέμου

Βροχή

ηλιακή ακτινοβολία

χιονόπτωση

απόλυτη θερμοκρασία

Σημείο Δρόσου

ΥΠΕΡΙΏΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ

ορατότητα

Βάση νεφών

εξατμισοδιαπνοή

εσωτερική θερμοκρασία

εσωτερική υγρασία


Ανατολή Ηλίου

Δύση Ηλίου

Ανατολή Σελήνης

Δύση Σελήνης

Time

Menu

από

εώς

πλήρης οθόνη

εξαγωγή ως εικόνα

ρυθμίσεις

ιστοσελίδα

Webcam

πίνακας

γραφικά

χάρτης

σταθερά

αυξανόμενες

πτώση

προειδοποίηση

γεωγραφικό πλάτος

γεωγραφικό μήκος

Ιστορικό

ηλιακή έκλειψη

έκλειψη σελήνης

GPS

ανύψωση

ημέρα

μήνας

έτος

υψηλή θερμοκρασία

χαμηλή θερμοκρασία

ημέρα

νύχτα

άνοιξη

άθροισμα

φθινόπωρο

χειμώνας