Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.


Meteo Stats And More

Fire Weather Index (FWI)

Kastelokampos Rion more information Kastelokampos Rion


Romanos Cam more information Romanos Cam


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Visit our other weather sites:

Meteopatras.Eu in
Euweather NetworkMeteopatras.Eu in Euweather Network

Weather CloudWeather Cloud

PWS WeatherPWS Weather

Awekas NetWeather data from station Patra-Ketx

WunderGroundWeather data from station Patra-KetxExtreme high temperature From: 02-07-2020 13:00 Until: 16:00 warning for: Extreme high temperature Level: Yellow info button

Provided and Supervised by : Moulas Andreas

 Patra, Greece - Latitude : 38°14'21" N - Longitude : 21°45'5" E - Altitude : 56m

Who is Online

You can sort the table on the values in the columns by clicking in the corresponding heading

online for who ip since last click page active
01:12crawl-you3.236.150.0 15:15 02-07-2020 15:28 ?p=whoIsOnline&lang=en
j
01:00guest45.77.155.0 15:26 02-07-2020 15:26
j
01:10guest46.198.206.0 15:14 02-07-2020 15:25
j
02:55guest2a02:587:792f:7d63:50d5:a66b:55de:5cfc...0 13:29 02-07-2020 15:24
j
01:00googlebot66.249.64.0 15:23 02-07-2020 15:23 ?p=ws_metno_page&lang=el
&city=9
j
01:00googlebot66.249.64.0 15:21 02-07-2020 15:21 ?p=wsForecast&lang=el
j
01:00googlebot66.249.64.0 15:21 02-07-2020 15:21 ?p=ewn_forecast&lang=el
j
01:00guest85.25.218.0 15:14 02-07-2020 15:14
j
01:00guest2.84.246.0 15:13 02-07-2020 15:13
j
---guest2a02:587:c851:8800:dce2:635e:8098:8c2...0 - 02-07-2020 15:09
n
---guest86.105.190.0 - 02-07-2020 15:08
n
---guest2a02:587:791c:ae2:1531:97e3:b779:2127...0 - 02-07-2020 15:08
n
---guest46.198.219.0 - 02-07-2020 15:04
n
---guest94.64.156.0 - 02-07-2020 15:01
n
---guest84.205.244.0 - 02-07-2020 14:55
n
---guest46.190.115.0 - 02-07-2020 14:54
n
---guest2a02:587:c81f:ee8e:5c3f:326e:c631:39d3...0 - 02-07-2020 14:53
n
---googlebot66.249.64.0 - 02-07-2020 14:50 ?p=73&wp=WD&lang=el
n
---googlebot66.249.64.0 - 02-07-2020 14:48 ?city=12&p=ws_yrno_page&
lang=el
n
---guest2a02:587:7929:2e00:818c:b1c7:8df2:4c5e...0 - 02-07-2020 14:44 ?pcSite=Y
n
---guest46.4.120.0 - 02-07-2020 14:40
n
---guest2a02:587:7938:f4c9:acc5:3d84:288f:c299...0 - 02-07-2020 14:40
n
---guest2a02:587:7908:9300:3194:2fcf:15e7:2e66...0 - 02-07-2020 14:38
n
---googlebot66.249.64.0 - 02-07-2020 14:30 ?p=historyv3&wp=WD&lang=
en
n
---bot/178.154.200.0 - 02-07-2020 14:29 ?p=console&lang=nl
n
---guest2a02:587:7803:a300:dc0d:557a:af38:51c2...0 - 02-07-2020 14:25 ?p=ws_wind_map_2&lang=en
n
---guest2a02:85f:50c:f200:999e:b7e4:9630:573e...0 - 02-07-2020 14:25 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:2149:884d:ee00:2ca4:ef4b:319e:8489...0 - 02-07-2020 14:21
n
---guest2a02:587:7804:b4c9:422d:62b2:c649:ac84...0 - 02-07-2020 14:18 ?pcSite=Y
n
---guest62.74.22.0 - 02-07-2020 14:15
n
---guest185.186.84.0 - 02-07-2020 14:14
n
---guest46.177.168.0 - 02-07-2020 14:02
n
---guest46.177.189.0 - 02-07-2020 13:56
n
---guest2a02:587:7859:200:8cfc:9c64:a0a5:c615...0 - 02-07-2020 13:55 ?pcSite=Y
n
---guest84.205.244.0 - 02-07-2020 13:55
n
---guest195.130.88.0 - 02-07-2020 13:36
n
---guest212.205.95.0 - 02-07-2020 13:34
n
---guest38.143.100.0 - 02-07-2020 13:33
n
---guest2a02:587:7908:14e1:20ec:1106:c760:1970...0 - 02-07-2020 13:33 ?pcSite=Y
n
---guest89.44.223.0 - 02-07-2020 13:31
n
---guest2a02:587:7912:8400:2507:dcda:35bd:80ff...0 - 02-07-2020 13:31
n
---guest2a02:85f:50c:f200:45f3:7f9e:97f3:ccc8...0 - 02-07-2020 13:21
n
---guest62.38.120.0 - 02-07-2020 13:17
n
---bot/213.180.203.0 - 02-07-2020 13:14 ?p=wsCustomize&lang=nl
n
---ebot17.58.97.0 - 02-07-2020 13:09 ?p=ws_metno_page&lang=el
n
---guest2a02:587:791a:3d2:6087:b839:6a6d:d0aa...0 - 02-07-2020 13:08
n
---bot.207.46.13.0 - 02-07-2020 13:07
n
---guest178.59.106.0 - 02-07-2020 13:06
n
---guest84.205.231.0 - 02-07-2020 13:05
n
---guest2a02:587:7804:b4c9:112e:f767:2366:c8c1...0 - 02-07-2020 13:04 ?pcSite=Y
n
---guest5.54.108.0 - 02-07-2020 12:42
n
---guest176.58.224.0 - 02-07-2020 12:23 ?pcSite=Y
n
---bot.157.55.39.0 - 02-07-2020 12:22 ?p=historyv3&lang=el
n
---guest94.66.220.0 - 02-07-2020 12:20
n
---guest2a02:587:7903:dab4:2c45:d1:faca:f69b...0 - 02-07-2020 12:17 ?p=gaugePage&lang=el
n
---guest150.140.190.0 - 02-07-2020 12:16
n
---guest79.167.173.0 - 02-07-2020 12:13
n
---guest94.66.220.0 - 02-07-2020 12:02
n
---guest2a02:587:7903:5200:2557:b191:d16f:1432...0 - 02-07-2020 11:58 ?pcSite=Y
n
---guest194.187.171.0 - 02-07-2020 11:57
n
---guest2a02:587:7911:5e00:5c9d:33f9:98e1:5fef...0 - 02-07-2020 11:56
n
---guest2a02:587:7905:9c00:b1a0:f190:a45c:d352...0 - 02-07-2020 11:54
n
---guest84.205.244.0 - 02-07-2020 11:52
n
---guest2a02:587:c81f:ee8e:3815:5b2d:2600:e595...0 - 02-07-2020 11:50 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:587:c830:1800:35f3:900f:73ce:8ee8...0 - 02-07-2020 11:50
n
---bot.157.55.39.0 - 02-07-2020 11:46 ?tags&high&p=0000&pw=
n
---guest2a02:587:c800:3300:c127:d15a:5841:b1cd...0 - 02-07-2020 11:41 ?pcSite=Y
n
---guest94.66.220.0 - 02-07-2020 11:39
n
---hbot192.243.53.0 - 02-07-2020 11:19
n
---guest84.205.244.0 - 02-07-2020 11:12 ?p=historyv3&lang=el
n
---bot.207.46.13.0 - 02-07-2020 11:02 ?p=ws_flight_radar&lang=
el
n
---guest94.64.105.0 - 02-07-2020 11:01
n
---bot.40.77.167.0 - 02-07-2020 10:52 ?p=thunderRadar&lang=el
n
---bot/213.180.203.0 - 02-07-2020 10:51 ?p=ws_yrno_page&lang=el
n
---guest92.38.180.0 - 02-07-2020 10:47 ?pcSite=Y
n
---guest176.58.227.0 - 02-07-2020 10:43
n
---crawl62.210.143.0 - 02-07-2020 10:37
n
---guest2a02:587:796c:3f00:e005:8651:b62:a0c0...0 - 02-07-2020 10:37 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest46.198.214.0 - 02-07-2020 10:28
n
---guest150.140.139.0 - 02-07-2020 10:27 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest62.210.111.0 - 02-07-2020 10:23
n
---guest54.207.33.0 - 02-07-2020 10:12 ?p=FreeMeteo&lang=el
n
---bot.13.66.139.0 - 02-07-2020 10:12 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---guest2a02:587:c805:ef00:edc8:63f1:9ebf:1d41...0 - 02-07-2020 10:02
n
---bot.207.46.13.0 - 02-07-2020 09:58 ?p=trends&lang=el
n
---guest91.220.108.0 - 02-07-2020 09:58
n
---guest94.67.199.0 - 02-07-2020 09:57 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest141.255.81.0 - 02-07-2020 09:45
n
---obot54.36.148.0 - 02-07-2020 09:42 ?p=Earthquakes&lang=el
n
---guest176.58.225.0 - 02-07-2020 09:30
n
---guest2a02:587:7928:6900:59fe:a6dd:1794:943...0 - 02-07-2020 09:27 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest46.190.121.0 - 02-07-2020 09:13 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.148.0 - 02-07-2020 09:06 ?pcSite=Y
n
---guest2.87.123.0 - 02-07-2020 09:06 ?p=ws_wind_map_2&lang=el
n
---guest2.84.249.0 - 02-07-2020 09:03
n
---guest176.58.227.0 - 02-07-2020 08:54
n
---guest2a02:85f:50c:f200:1d8e:64a:433d:96d4...0 - 02-07-2020 08:41 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest176.58.225.0 - 02-07-2020 08:38
n
---guest78.87.28.0 - 02-07-2020 08:21 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---guest37.153.149.0 - 02-07-2020 08:18
n
---guest2a02:587:780c:100:292b:2822:b021:dc7b...0 - 02-07-2020 08:12
n
---guest85.75.168.0 - 02-07-2020 08:10
n
---guest79.129.46.0 - 02-07-2020 08:10
n
---guest141.255.56.0 - 02-07-2020 08:03
n
---guest40.87.100.0 - 02-07-2020 07:54 /sito/wp-includes/wlwman
ifest.xml
n
---obot54.36.148.0 - 02-07-2020 07:48 ?p=wsWebcamPage&lang=nl
n
---guest46.190.114.0 - 02-07-2020 07:45 ?pcSite=Y
n
---guest85.25.218.0 - 02-07-2020 07:43
n
---guest2a02:587:797a:dc00:dca1:ea28:2b21:a2c1...0 - 02-07-2020 07:42
n
---guest66.249.93.0 - 02-07-2020 07:33
n
---guest46.177.184.0 - 02-07-2020 07:29
n
---guest193.92.220.0 - 02-07-2020 07:15
n
---guest2a02:587:7929:2e00:9989:1154:8c2e:2be2...0 - 02-07-2020 07:13 ?pcSite=Y
n
---guest62.103.229.0 - 02-07-2020 07:08 ?pcSite=Y
n
---guest109.242.74.0 - 02-07-2020 07:04 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---guest46.103.96.0 - 02-07-2020 07:04
n
---obot54.36.148.0 - 02-07-2020 07:03 ?p=wsWUstart&lang=nl
n
---obot54.36.149.0 - 02-07-2020 06:51 ?p=wsRegionalMap&lang=nl
n
---guest141.237.75.0 - 02-07-2020 06:49 ?pcSite=Y
n
---guest46.177.160.0 - 02-07-2020 06:47
n
---guest46.177.186.0 - 02-07-2020 06:46 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.148.0 - 02-07-2020 06:18 ?p=wsStartPage&lang=nl
n
---guest66.249.93.0 - 02-07-2020 06:14
n
---guest66.249.93.0 - 02-07-2020 06:14
n
---guest188.138.33.0 - 02-07-2020 06:09
n
---obot54.36.148.0 - 02-07-2020 05:43 ?p=wsPartners&s=wcloud&l
ang=nl
n
---guest46.177.188.0 - 02-07-2020 05:31
n
---obot54.36.148.0 - 02-07-2020 05:22 ?p=wsPartners&s=pws&lang
=nl
n
---guest195.74.233.0 - 02-07-2020 04:37
n
---guest2a02:2149:884d:ee00:486a:380b:690d:f8fa...0 - 02-07-2020 04:36
n
---guest178.22.66.0 - 02-07-2020 04:27
n
---obot54.36.148.0 - 02-07-2020 04:12 ?p=wsCustomize&lang=nl
n
---spider77.240.187.0 - 02-07-2020 04:08
n
---obot54.36.148.0 - 02-07-2020 03:56 ?p=wsPartners&lang=nl
n
---guest109.178.129.0 - 02-07-2020 03:53 ?pcSite=Y
n
---bot/213.180.203.0 - 02-07-2020 03:43
n
---obot54.36.148.0 - 02-07-2020 03:39 ?p=trends&lang=nl
n
---tbot216.244.66.0 - 02-07-2020 03:27 ?site&p=0000&pw=
n
---guest45.132.227.0 - 02-07-2020 03:03 /weather/
n
---guest2a02:587:7908:9300:49ac:31a6:fe51:c2fb...0 - 02-07-2020 02:57
n
---guest46.177.175.0 - 02-07-2020 02:40
n
---guest188.138.102.0 - 02-07-2020 01:28
n
---guest2a02:587:7802:e100:b13b:f201:9168:c36a...0 - 02-07-2020 01:28 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.149.0 - 02-07-2020 01:22 ?p=sitemap&lang=nl
n
---guest141.237.85.0 - 02-07-2020 01:16
n
---bot/40.88.21.0 - 02-07-2020 01:13
n
---obot54.36.148.0 - 02-07-2020 01:12 ?p=printZambretti&lang=n
l
n
---guest141.237.85.0 - 02-07-2020 01:09
n
---unknown93.90.146.0 - 02-07-2020 00:59 /weather/cron_job.php
n
---guest2a02:587:7908:9300:8d6b:b35f:1eb0:8b47...0 - 02-07-2020 00:48
n
---guest178.59.17.0 - 02-07-2020 00:46
n
---guest46.177.113.0 - 02-07-2020 00:43
n
---obot54.36.148.0 - 02-07-2020 00:41 ?p=incContact&lang=nl
n
---guest66.249.89.0 - 02-07-2020 00:39 ?p=ws_flight_radar&lang=
el
n
---guest185.186.86.0 - 02-07-2020 00:39 ?p=ws_flight_radar&lang=
el
n
---guest2.87.111.0 - 02-07-2020 00:37 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.148.0 - 02-07-2020 00:31 ?p=ewn_stations&lang=nl
n
---guest35.157.32.0 - 02-07-2020 00:25
n
---guest2a02:587:792c:6726:ecce:b083:a77d:4809...0 - 02-07-2020 00:22
n
---guest2a02:587:792f:3a00:d96e:19c6:e95:fdec...0 - 02-07-2020 00:11 ?p=ws_flight_radar&lang=
el
n
---obot54.36.149.0 - 02-07-2020 00:10 ?p=ewn_forecast&lang=nl
n
---guest2a02:587:c80b:5200:a846:f293:dfe8:ba68...0 - 01-07-2020 23:58 ?p=ws_marine&lang=el
n
---guest2a02:587:c805:ef00:21d7:6b3:6328:f519...0 - 01-07-2020 23:55
n
---guest2a02:587:792c:6886:e805:8267:2203:5a6c...0 - 01-07-2020 23:51
n
---guest85.25.218.0 - 01-07-2020 23:37
n
---guest2a02:587:7928:6900:e531:623a:e9dd:a860...0 - 01-07-2020 23:37
n
---guest2a02:1388:208b:a241:536:f443:eeb6:4bdd...0 - 01-07-2020 23:34 ?pcSite=Y
n
---guest46.190.122.0 - 01-07-2020 23:32
n
---guest2a02:587:c809:1d00:b9bf:bbf8:aa86:dbe6...0 - 01-07-2020 23:32
n
---guest46.177.163.0 - 01-07-2020 23:32
n
---guest195.154.242.0 - 01-07-2020 23:21
n
---obot54.36.148.0 - 01-07-2020 23:19 ?p=FreeMeteo&lang=nl
n
---guest2a02:587:e40c:641d:e142:7e82:9464:b86f...0 - 01-07-2020 23:18
n
---guest194.187.171.0 - 01-07-2020 23:13
n
---guest2a02:587:c829:b556:bdf6:dae4:b675:4e6f...0 - 01-07-2020 23:11
n
---obot54.36.149.0 - 01-07-2020 23:08 ?p=72&lang=nl
n
---guest141.237.66.0 - 01-07-2020 23:07
n
---obot54.36.149.0 - 01-07-2020 22:56 ?p=links&lang=nl
n
---guest2a02:587:7915:f000:4883:609a:62cd:d863...0 - 01-07-2020 22:55
n
---guest2a02:2149:826a:ce00:a558:79ac:bda6:c237...0 - 01-07-2020 22:53
n
---guest2a02:587:c80b:5200:f46b:564:4c81:572...0 - 01-07-2020 22:48 ?p=ws_marine&lang=el
n
---guest18.130.106.0 - 01-07-2020 22:47
n

You find our weather info also at:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

MeteoPatras.Eu