Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.


Στατιστικά Καιρού & Άλλα..

Δείκτης Πυρκαγιάς (FWI)

Καστελόκαμπος Ρίον more information Kastelokampos Rion


Κάμερα Ρομανού more information Romanos Cam


προειδοποίηση για Καταιγίδες more information blitzortung!


προειδοποίηση για Βροχή more information rain snow radar


Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:

Meteopatras.Eu in
Euweather NetworkMeteopatras.Eu in Euweather Network

Weather CloudWeather Cloud

PWS WeatherPWS Weather

Awekas NetWeather data from station Patra-Ketx

WunderGroundWeather data from station Patra-KetxΚαταιγίδες Από : 01-04-2020 09:00 Μέχρι : 18:00 προειδοποίηση για : Καταιγίδες Επίπεδο : Πορτοκαλί info button
Βροχή Από : 01-04-2020 11:00 Μέχρι : 02-04-2020 00:59 προειδοποίηση για : Βροχή Επίπεδο : Κίτρινο info button

Ιδιοκτησία και Επίβλεψη : Μουλάς Αντρέας

 Πάτρα, Ελλάδα - Γ.Πλάτος : 38°14'21" Β - Γ.Μήκος : 21°45'5" Α - Υψόμετρο : 56μ

Τρέχουσα κατάσταση των καιρικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου

Σταθμός σε λειτουργία 0 μέρες 21 ώρες 27 λεπτό/ά 19 δευτερόλεπτα

Ο σταθμός χρησιμοποιεί Weather Display (10.37S-111) λογισμικό για τις καιρικές συνθήκες και αναφορές

Το λογισμικό τρέχει σε My Computer computer

  Συστατικό Κατάσταση Χρόνος
ω:λ:δ
Τελευταία ενημέρωση 
01-04-2020 08:15 
 WD live ../uploadWD/clientraw.txt Current 0:00:00 01-04-2020 08:15
 Realtime file ../uploadWD/clientraw.txt Current 0:00:00 01-04-2020 08:15
 Weather data files ../uploadWD/tagsWD.txt Current 0:01:27 01-04-2020 08:14
 Weather data time 01-04-2020 08:14 Current 0:01:51 01-04-2020 08:14
 Graphs ../uploadWD/dirplot.gif Current 0:00:23 01-04-2020 08:15

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Δύκτιο Σταθμών Ελλάδας

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

MeteoPatras.Eu