Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarDisplay key values and files

  These are the converted tags as stored in the $ws array

actTime'20180123070700'
ApparentSolarTemp'5.4'
appTemp'5.4'
baroAct'1014.6'
baroDelta'0.5'
baroFrom'hpa'
baroMaxAll'1043.4'
baroMaxAllTime'20130710120000'
baroMaxMonth'1031.3'
baroMaxMonthTime'20180108120000'
baroMaxToday'1014.7'
baroMaxTodayTime'20180123065300'
baroMaxYday'1011.7'
baroMaxYdayTime'20180123231900'
baroMaxYear'1031.3'
baroMaxYearTime'20180108120000'
baroMinAll'975'
baroMinAllTime'20130407120000'
baroMinMonth'1000.5'
baroMinMonthTime'20180122120000'
baroMinToday'1011.4'
baroMinTodayTime'20180123000000'
baroMinYday'1000.5'
baroMinYdayTime'20180123025700'
baroMinYear'1000.5'
baroMinYearTime'20180122120000'
baroTrend'+0.5hPa/hr'
baroTrends'1014.6 hPa#1014.6#1014.7#1014.6#1014.5#1014.4#1014.1#1014.1#1014.0#1013.8#1013.7#1013.4'
check_ok'3.00'
chilAct'8.8'
chilDelta
chilMaxToday'4.9'
chilMaxTodayTime'20180123022000'
chilMinAll'-2.2'
chilMinAllTime'20170109120000'
chilMinMonth'4.9'
chilMinMonthTime'20180123120000'
chilMinToday'4.9'
chilMinTodayTime'20180123054800'
chilMinYday'7.2'
chilMinYdayTime'20180123235500'
chilMinYear'4.9'
chilMinYearTime'20180123120000'
cloudHeight'0.907'
daylight'Φως Ημέρας ωω:λλ 10:01 (+ 2 λεπτό/ά)'
daylight_text'Φως Ημέρας ωω:λλ 10:01'
daylight_trend'+ 2 λεπτό/ά'
dewpAct'0'
dewpDelta'-0.5'
dewpMaxAll'25'
dewpMaxAllTime'20130828120000'
dewpMaxMonth'12.1'
dewpMaxMonthTime'20180107120000'
dewpMaxToday'2.8'
dewpMaxTodayTime'20180123001500'
dewpMaxYday'9.9'
dewpMaxYdayTime'20180123023600'
dewpMaxYear'12.1'
dewpMaxYearTime'20180107120000'
dewpMinAll'-15.2'
dewpMinAllTime'20130429120000'
dewpMinMonth'-6.2'
dewpMinMonthTime'20180118120000'
dewpMinToday'-0.6'
dewpMinTodayTime'20180123065700'
dewpMinYday'0.9'
dewpMinYdayTime'20180123170800'
dewpMinYear'-6.2'
dewpMinYearTime'20180118120000'
etMonth'17.5'
etToday'0.2'
etYday'0'
etYear'17.6'
fcstTxt'Μερικώς νεφελώδης με μικρή μεταβολή της θερμοκρασίας.'
fileTime'1516696908'
gustAct'0.9'
gustMaxAll'88.8'
gustMaxAllTime'20130407120000'
gustMaxMonth'56.2'
gustMaxMonthTime'20180118120000'
gustMaxToday'9.3'
gustMaxTodayTime'20180123012200'
gustMaxYday'27.8'
gustMaxYdayTime'20180123143500'
gustMaxYear'56.2'
gustMaxYearTime'20180118120000'
gustTrends'0.0 km/h#3.7#5.6#5.6#5.6#3.7#5.6#5.6#3.7#3.7#3.7#5.6'
heatAct'6.8'
heatDelta
heatMaxAll'46.9'
heatMaxAllTime'20130731120000'
heatMaxMonth'18.6'
heatMaxMonthTime'20180106120000'
heatMaxToday'7.3'
heatMaxTodayTime'20180123022000'
heatMaxYday'13.5'
heatMaxYdayTime'20180123134200'
heatMaxYear'18.6'
heatMaxYearTime'20180106120000'
hudxAct'4.6'
humiAct'62'
humiActExtra1'-100'
humiActExtra2'-100'
humiDelta'-7'
humiInAct'81'
humiMaxAll'100'
humiMaxAllTime'20130710120000'
humiMaxMonth'94'
humiMaxMonthTime'20180116120000'
humiMaxToday'76'
humiMaxTodayTime'20180123020000'
humiMaxYday'92'
humiMaxYdayTime'20180123020100'
humiMaxYear'94'
humiMaxYearTime'20180116120000'
humiMinAll'5'
humiMinAllTime'20130429120000'
humiMinMonth'28'
humiMinMonthTime'20180118120000'
humiMinToday'59'
humiMinTodayTime'20180123065700'
humiMinYday'44'
humiMinYdayTime'20180123153500'
humiMinYear'28'
humiMinYearTime'20180118120000'
humiTrends'62#62#61#62#63#65#67#69#71#71#69#73'
img_clouds'http://www.sat24.com/image2.ashx?country=eu&type=loop&sat=vis'
img_lightning'http://images.blitzortung.org/Images/image_b_gr.png'
img_rain'http://www.a3studio.it/meteo/mpe.gif'
lastRainTip
last_year_high'12.7'
last_year_highT'20170123132300'
last_year_low'6.3'
last_year_lowT'20170123022300'
lunarAge'0'
lunarPhasePerc'32'
moonrise'11:17'
moonset'23:51'
normal_high'12'
normal_low'5'
rainDayMnth'11'
rainDaysWithNo'0'
rainDayYear'11'
rainFrom'mm'
rainHour'0'
rainHourAct'0'
rainMonth'87.3'
rainRateAct'0'
rainRateMaxToday'0'
rainRateMaxYday'0'
rainRateYday'0'
rainToday'0'
rainTodayLow'0'
rainTrends'0.0 mm#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0'
rainWeek'38.7'
rainYday'4.6'
rainYdayHigh'0'
rainYdayLow'0'
rainYear'87.3'
record_high'20'
record_high_year'2007'
record_low1
record_low_year'1999'
solarAct'0'
solarActPerc'0'
solarMaxAll'1339'
solarMaxAllTime'20140506120000'
solarMaxMonth'726'
solarMaxMonthTime'20180122120000'
solarMaxToday'0'
solarMaxTodayTime'20180123000000'
solarMaxYday'726'
solarMaxYdayTime'20180123133700'
solarMaxYear'726'
solarMaxYearTime'20180122120000'
solarTrends'0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0'
sunrise'07:44'
sunset'17:45'
tags_originated'uploadWD/tagsWD.txt-tags.wd.txt'
tags_processed'tagsWD.php-3.01 2015-06-07'
tags_today'uploadWD/tagsWD.txt-tags.wd.txt'
tags_today_time'20180123070700'
tags_yday'uploadWD/tagsWD.txt-tags.wd.txt'
tags_yday_time'n/a'
tempAct'6.8'
tempActExtra1'8.8'
tempActExtra2'4.6'
tempActInside'6.8'
tempDelta'1'
tempFrom'C'
tempMaxAll'41.5'
tempMaxAllTime'20130814120000'
tempMaxMonth'18.6'
tempMaxMonthTime'20180106120000'
tempMaxRecordToday'19.4'
tempMaxRecordTodayYear'2013'
tempMaxToday'7.3'
tempMaxTodayTime'20180123022000'
tempMaxYday'13.5'
tempMaxYdayTime'20180123134200'
tempMaxYear'18.6'
tempMaxYearTime'20180106120000'
tempMinAll'-0.4'
tempMinAllTime'20170109120000'
tempMinMonth'5.4'
tempMinMonthTime'20180123120000'
tempMinRecordToday'4.1'
tempMinRecordTodayYear'2013'
tempMinToday'5.4'
tempMinTodayTime'20180123054500'
tempMinYday'7.2'
tempMinYdayTime'20180123235500'
tempMinYear'5.4'
tempMinYearTime'20180123120000'
tempToday'6.8'
tempTrends'6.8C#6.9#6.7#6.7#6.3#6.2#6.1#5.8#5.4#5.5#6.1#5.7'
today'20180123'
trendsMinutes'0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120'
uvAct'0'
uvMaxAll'9.5'
uvMaxAllTime'20140723120000'
uvMaxMonth'2.3'
uvMaxMonthTime'20180108120000'
uvMaxToday'0'
uvMaxTodayTime'20180123000000'
uvMaxYday'2.2'
uvMaxYdayTime'20180123125200'
uvMaxYear'2.3'
uvMaxYearTime'20180108120000'
uvTrends'0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0'
wdCurCond'Night Time/Dry/Clear'
wdCurIcon1
wdirTrends'SSE# SSE#WNW# N # N #ENE#ENE#ESE#ESE# E # N # N'
windAct'0.9'
windActDir'161'
windActDsc'SSE'
windAvgDir'161'
windBeafort1
windFrom'kmh'
windrunToday'12.36'
windTrends'0.9 km/h#1.9#5.6#3.7#5.6#3.7#3.7#3.7#0.0#1.9#1.9#3.7'
wsHardware
wsUptime'1 Days 23 Hours 48 Minutes 17 Seconds'
wsVersion'10.37S-62'

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather