Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Meteo Stats And More


Fire Weather Index (FWI)

Φωνητική Πρόγνωση Καιρού : 

Romanos Cam more information Romanos Cam


Istioploikos Omilos Patras more information Istioploikos Omilos Patras


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radarThunderstorms From: 16-12-2017 12:00 Until: 17-12-2017 08:00 warning for: Thunderstorms Level: Orange info button

This Station Clientraw

The following tables consist of about 2000 data points that are actively updating from the local Weather Station equipment to provide this website with data.
The data is also shared across the internet to many weather related websites.

In the input-box can enter your own website / path to your clientraw files :
Please use www.yourwebsite.com/path for instance : www.weerstation-wilsele.be/upload/


clientraw

The requested file (uploadWD/clientraw.txt) contains the following raw data:
12345 1.5 0.9 278 12.9 91 1009.9 14.2 58.7 562.3 0.02 0.72 16.9 79 100.0 20 0.0 0 0 0.0 -100.0 255.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 16 51 16 Patra-16:51:16 0 0 16 12 100 100 100 100 100 100 100 12.9 15.0 18.2 12.9 20 Dusk/Moderate_drizzle/overcast_- -0.4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 19.1 11.5 775.1 16/12/2017 20.6 15.0 18.2 12.9 0.0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 13.4 13.3 13.3 13.2 13.2 13.1 13.0 13.0 13.0 12.9 10.2 10.9 11.4 12.2 13.0 13.2 13.7 14.0 14.0 14.2 18.2 12.9 12.9 11.0 0 --- --- 278 0 0 -100.0 -100.0 0 -100 -100 -100 -100 0.0 16.9 16.5 13.0 1015.4 1009.8 3 15:55 03:47 18.4 12.9 12.8 9.6 3 2017 -17.8 -1 1 -1 250 250 211 211 244 224 158 158 278 278 0.0 255.0 0.9 12.2 38.23917 -21.75139 14.2 91 64 14.2 16:39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.8 12:11 16:39 273 !!C10.37S59!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L12345
001wind speed avg K1.5 kts ( = 2.8 k/H; 0.8 ms; 1.7 m/H )
002gust K0.9 kts ( = 1.7 k/H; 0.5 ms; 1 m/H )
003wind dir D278°( = West )
004temp outside C12.9°C ( = 55.2 °F )
005humidity outside P91%
006baro H1009.9 hPa ( = 1009.9 mb; 757.49 mmHg; 29.82 inHg )
007rain daily M14.2 mm ( = 0.559 in )
008rain monthly M58.7 mm ( = 2.311 in )
009rain yearly M562.3 exceptional data?
010rain rate M0.02 mm ( = 0.001 in )
011rain rate max M0.72 mm ( = 0.028 in )
012temp indoor C16.9°C ( = 62.4 °F )
013humidity indoor P79%
014temp soil (optional)C100.0 exceptional data?
015forecast icon I20 ( Partly Cloudy )
016wmr968 extra temp C0.0°C ( = 32 °F )
017wmr968 extra hum P0%
018wmr968 extra sensor N0
019yesterday rain M0.0 mm ( = 0 in )
020temp extra_sensor 1 (optional)C-100.0 exceptional data?
021temp extra_sensor 2 (optional)C255.0 exceptional data?
022temp extra_sensor 3 (optional)C-100.0 exceptional data?
023temp extra_sensor 4 (optional)C-100.0 exceptional data?
024temp extra_sensor 5 (optional)C-100.0 exceptional data?
025temp extra_sensor 6 (optional)C-100.0 exceptional data?
026humidity extra_sensor 1 (optional)P-100%
027humidity extra_sensor 2 (optional)P-100%
028humidity extra_sensor 3 (optional)P-100%
029actual_date hour
(format depends on wd setting)
N16
030actual_date minute
(format depends on wd setting)
N51
031actual_date seconds
(format depends on wd setting)
N16
032station name LPatra-16:51:16
033dallas lightning count N0
034solar reading N0
035actual_date dayN16
036actual_date monthN12
037wmr968 batt 1 (optional)P100%
038wmr968 batt 2 (optional)P100%
039wmr968 batt 3 (optional)P100%
040wmr968 batt 4 (optional)P100%
041wmr968 batt 5 (optional)P100%
042wmr968 batt 6 (optional)P100%
043wmr968 batt 7 (optional)P100%
044windchill C12.9°C ( = 55.2 °F )
045humidex C15.0°C ( = 59 °F )
046temp day max C18.2°C ( = 64.8 °F )
047temp day min C12.9°C ( = 55.2 °F )
048icon type I20 ( Partly Cloudy )
049weather desc LDusk/Moderate drizzle/overcast -
050baro trend H-0.4 exceptional data?
051wind speed hour 01
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
052wind speed hour 02
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
053wind speed hour 03
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
054wind speed hour 04
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
055wind speed hour 05
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
056wind speed hour 06
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
057wind speed hour 07
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
058wind speed hour 08
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
059wind speed hour 09
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
060wind speed hour 10
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
061wind speed hour 11
(used for wind speed chart)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
062wind speed hour 12
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
063wind speed hour 13
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
064wind speed hour 14
(used for wind speed chart)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
065wind speed hour 15
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
066wind speed hour 16
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
067wind speed hour 17
(used for wind speed chart)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
068wind speed hour 18
(used for wind speed chart)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
069wind speed hour 19
(used for wind speed chart)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
070wind speed hour 20
(used for wind speed chart)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
071gust max
(used for wind speed chart)
K19.1 kts ( = 35.4 k/H; 9.8 ms; 22 m/H )
072dewpoint C11.5°C ( = 52.7 °F )
073cloud height F775.1 feet ( = 236 meter )
074actual_date dd/mm/yyyy
(format depends on wd setting)
L16/12/2017
075humidex max C20.6°C ( = 69.1 °F )
076humidex min C15.0°C ( = 59 °F )
077windchill max C18.2°C ( = 64.8 °F )
078windchill min C12.9°C ( = 55.2 °F )
079davis vp uv (optional)N0.0
080wind speed hour 01K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
081wind speed hour 02K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
082wind speed hour 03K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
083wind speed hour 04K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
084wind speed hour 05K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
085wind speed hour 06K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
086wind speed hour 07K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
087wind speed hour 08K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
088wind speed hour 09K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
089wind speed hour 10K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
090temp hour 01C13.4°C ( = 56.1 °F )
091temp hour 02C13.3°C ( = 55.9 °F )
092temp hour 03C13.3°C ( = 55.9 °F )
093temp hour 04C13.2°C ( = 55.8 °F )
094temp hour 05C13.2°C ( = 55.8 °F )
095temp hour 06C13.1°C ( = 55.6 °F )
096temp hour 07C13.0°C ( = 55.4 °F )
097temp hour 08C13.0°C ( = 55.4 °F )
098temp hour 09C13.0°C ( = 55.4 °F )
099temp hour 10C12.9°C ( = 55.2 °F )
100rain hour 01M10.2 mm ( = 0.402 in )
101rain hour 02M10.9 mm ( = 0.429 in )
102rain hour 03M11.4 mm ( = 0.449 in )
103rain hour 04M12.2 mm ( = 0.48 in )
104rain hour 05M13.0 mm ( = 0.512 in )
105rain hour 06M13.2 mm ( = 0.52 in )
106rain hour 07M13.7 mm ( = 0.539 in )
107rain hour 08M14.0 mm ( = 0.551 in )
108rain hour 09M14.0 mm ( = 0.551 in )
109rain hour 10M14.2 mm ( = 0.559 in )
110heatindex max C18.2°C ( = 64.8 °F )
111heatindex min C12.9°C ( = 55.2 °F )
112heatindex C12.9°C ( = 55.2 °F )
113wind speed avg max K11.0 kts ( = 20.4 k/H; 5.7 ms; 12.7 m/H )
114number lightning strikes last min N0
115lightning last time T---
116lightning last date L---
117wind avg dir D278°( = West )
118nexstorm dist N0
119nexstorm bearing D0°( = North )
120temp extra_sensor 7 (optional)C-100.0 exceptional data?
121temp extra_sensor 8 (optional)C-100.0 exceptional data?
122humidity extra_sensor 4 (optional)P0%
123humidity extra_sensor 5 (optional)P-100%
124humidity extra_sensor 6 (optional)P-100%
125humidity extra_sensor 7 (optional)P-100%
126humidity extra_sensor 8 (optional)P-100%
127vp solarwm N0.0
128temp indoor max C16.9°C ( = 62.4 °F )
129temp indoor min C16.5°C ( = 61.7 °F )
130apparent temp C13.0°C ( = 55.4 °F )
131baro high ( also: baro max)H1015.4 hPa ( = 1015.4 mb; 761.61 mmHg; 29.98 inHg )
132baro low ( also: baro min)H1009.8 hPa ( = 1009.8 mb; 757.41 mmHg; 29.82 inHg )
133gust max K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
134gust max last hour time T15:55
135gust max today time T03:47
136apparent temp max C18.4°C ( = 65.1 °F )
137apparent temp min C12.9°C ( = 55.2 °F )
138dewpoint max C12.8°C ( = 55 °F )
139dewpoint min C9.6°C ( = 49.3 °F )
140gust last min max K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
141actual_date yearN2017
142thsws ( if enabled in wd)L-17.8
143temp trend ( logic)B-1
144humidity trend ( logic)B1
145humidex trend ( logic)B-1
146wind dir hour 01D250°( = WSW )
147wind dir hour 02D250°( = WSW )
148wind dir hour 03D211°( = SSW )
149wind dir hour 04D211°( = SSW )
150wind dir hour 05D244°( = WSW )
151wind dir hour 06D224°( = SW )
152wind dir hour 07D158°( = SSE )
153wind dir hour 08D158°( = SSE )
154wind dir hour 09D278°( = West )
155wind dir hour 10D278°( = West )
156leaf wetness (optional)P0.0%
157moisture soil (optional)P255.0%
158wind speed avg 10 min K0.9 kts ( = 1.7 k/H; 0.5 ms; 1 m/H )
159temp wet bulb C12.2°C ( = 54 °F )
160latitude
(- for southern hemisphere)
N38.23917
161longitude ( - for east of gmt)N-21.75139
162rain total 9am reset ( mm)M14.2 mm ( = 0.559 in )
163humidity high day P91%
164humidity low day P64%
165rain total midnight reset ( mm)M14.2 mm ( = 0.559 in )
166windchill low day time T16:39
167current cost channel 1 ( watts)N0.0
168current cost channel 2 N0.0
169current cost channel 3 N0.0
170current cost channel 4 N0.0
171current cost channel 5 N0.0
172current cost channel 6 N0.0
173daily wind run
(9am or midnight reset)
N114.8
174wd version - end of file
(example: !!c10.37f!!)
L12:11
175 New field, not documented yet ?? 16:39
176 New field, not documented yet ?? 273
177 New field, not documented yet ?? !!C10.37S59!!

clientrawextra

The requested file (uploadWD/clientrawextra.txt) contains the following raw data:
12345 3 3 5 6 5 4 4 3 4 6 8 4 3 4 4 4 4 2 5 5 16.0 15.7 16.3 16.7 16.4 15.9 16.3 16.3 16.2 16.0 16.9 16.1 16.4 16.4 16.6 17.2 17.7 17.7 17.9 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 12 35 02 12 2017 5.6 07 58 06 12 2017 26.1 23 41 01 12 2017 1.4 04 28 03 12 2017 1008.5 02 16 02 12 2017 1031.0 11 02 06 12 2017 14.2 16 50 16 12 2017 11.2 16 55 02 12 2017 14.1 00 02 10 12 2017 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 4.2 05 41 06 12 2017 179.0 00 00 00 00 00 173.0 00 00 00 00 00 20.4 18 00 01 12 2017 8.5 06 00 07 12 2017 10.5 18 00 06 12 2017 19.8 06 00 02 12 2017 25.1 03 45 01 12 2017 50.0 12 43 21 04 2014 39.7 16 41 10 08 2017 -0.4 02 45 09 01 2017 36.5 13 25 23 10 2017 3.9 08 24 20 11 2017 997.8 04 45 11 03 2017 1031.6 10 58 16 02 2017 40.1 23 51 11 01 2017 19.3 14 07 23 10 2017 21.1 13 26 23 10 2017 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 -2.2 00 43 09 01 2017 265.0 00 00 00 00 00 300.0 00 00 00 00 00 39.2 18 00 10 08 2017 0.6 06 00 09 01 2017 3.2 18 00 07 01 2017 32.3 06 00 10 08 2017 42.5 15 22 06 08 2017 50.0 12 43 21 04 2014 41.5 17 57 14 08 2013 -0.4 02 45 09 01 2017 48.0 14 37 07 04 2013 6.1 07 37 21 09 2015 975.0 20 47 07 04 2013 1043.4 20 43 10 07 2013 84.3 22 57 22 10 2015 32.0 08 07 21 09 2015 22.4 14 39 31 12 2014 0.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 -2.2 00 43 09 01 2017 0.0 00 00 00 00 00 71.0 00 00 00 00 00 40.2 18 00 15 08 2013 0.6 06 00 09 01 2017 3.2 18 00 07 01 2017 32.9 06 00 23 06 2016 46.9 14 38 31 07 2013 -50.0 12 43 21 04 2014 1015.7 1015.0 1014.8 1014.5 1015.5 1015.4 1015.4 1014.8 1014.2 1014.2 1013.5 1013.2 1012.8 1012.8 1012.7 1012.4 1012.1 1013.0 1012.3 1011.5 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51 23:51 00:51 01:51 02:51 03:51 04:51 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 0 0 0 0 7 0 0 0 46 0 61 109 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 65.0 32.0 31.0 33.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 0.0 increasing_clouds_with_little_temp_change. 1.1 0.9 0.0 10.37S 98 200 151 279 212 97 169 248 229 187 193 192 167 190 127 134 145 223 196 189 07:43 17:14 05:48 16:18 3 28 2 3 0 1 14.7 13.9 13.4 12.9 3.8 5.3 9.7 14.2 1011.2 1010.6 1010.3 1009.9 13:51 14:51 15:51 16:51 9.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157 211 261 278 -50.0 100.0 255.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 D 64 64 65 68 71 75 73 71 70 69 65 67 66 65 66 68 68 69 68 69 84 85 87 91 5.0 16.6 16.4 16.5 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.5 16.6 16.6 16.6 16.8 16.8 16.7 16.8 16.9 645.0 12 30 12 12 2017 2.1 12 07 01 12 2017 1220.0 12 13 28 05 2017 7.3 12 12 28 05 2017 1339.0 12 11 06 05 2014 9.5 12 56 23 07 2014 0.0 0 16 51 16 s1 u1 o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5 16 06 02 12 2017 -5.4 11 30 06 12 2017 24.1 16 03 12 08 2017 -8.0 12 18 15 02 2017 25.0 19 05 28 08 2013 -15.2 11 39 29 04 2013 -1.4 -10.0 18.2 12.2 14:11 05:20 1018.5 1014.4 09:52 20:48 76 54 07:34 14:19 18.3 21:16 10.3 21:31 12.2 05:20 18.2 14:11 11.8 6.8 23:23 04:41 559.0 11:13 18.2 12.9 12:11 16:39 1015.4 1009.8 00:00 16:30 91 64 16:34 06:28 19.1 03:47 11.0 03:39 12.9 16:39 18.2 12:11 12.8 9.6 13:09 06:44 257.0 12:00 !!E10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L12345
001wind speed hour 01K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
002wind speed hour 02K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
003wind speed hour 03K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
004wind speed hour 04K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
005wind speed hour 05K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
006wind speed hour 06K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
007wind speed hour 07K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
008wind speed hour 08K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
009wind speed hour 09K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
010wind speed hour 10K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
011wind speed hour 11K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
012wind speed hour 12K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
013wind speed hour 13K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
014wind speed hour 14K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
015wind speed hour 15K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
016wind speed hour 16K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
017wind speed hour 17K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
018wind speed hour 18K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
019wind speed hour 19K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
020wind speed hour 20
(continues at pos 562)
K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
021temp hour 01C16.0°C ( = 60.8 °F )
022temp hour 02C15.7°C ( = 60.3 °F )
023temp hour 03C16.3°C ( = 61.3 °F )
024temp hour 04C16.7°C ( = 62.1 °F )
025temp hour 05C16.4°C ( = 61.5 °F )
026temp hour 06C15.9°C ( = 60.6 °F )
027temp hour 07C16.3°C ( = 61.3 °F )
028temp hour 08C16.3°C ( = 61.3 °F )
029temp hour 09C16.2°C ( = 61.2 °F )
030temp hour 10C16.0°C ( = 60.8 °F )
031temp hour 11C16.9°C ( = 62.4 °F )
032temp hour 12C16.1°C ( = 61 °F )
033temp hour 13C16.4°C ( = 61.5 °F )
034temp hour 14C16.4°C ( = 61.5 °F )
035temp hour 15C16.6°C ( = 61.9 °F )
036temp hour 16C17.2°C ( = 63 °F )
037temp hour 17C17.7°C ( = 63.9 °F )
038temp hour 18C17.7°C ( = 63.9 °F )
039temp hour 19C17.9°C ( = 64.2 °F )
040temp hour 20 ( continues at pos 566)C18.1°C ( = 64.6 °F )
041rain hour 01M0.0 mm ( = 0 in )
042rain hour 02M0.0 mm ( = 0 in )
043rain hour 03M0.0 mm ( = 0 in )
044rain hour 04M0.0 mm ( = 0 in )
045rain hour 05M0.0 mm ( = 0 in )
046rain hour 06M0.0 mm ( = 0 in )
047rain hour 07M0.0 mm ( = 0 in )
048rain hour 08M0.0 mm ( = 0 in )
049rain hour 09M0.0 mm ( = 0 in )
050rain hour 10M0.0 mm ( = 0 in )
051rain hour 11M0.0 mm ( = 0 in )
052rain hour 12M0.0 mm ( = 0 in )
053rain hour 13M0.0 mm ( = 0 in )
054rain hour 14M0.0 mm ( = 0 in )
055rain hour 15M0.0 mm ( = 0 in )
056rain hour 16M0.0 mm ( = 0 in )
057rain hour 17M0.0 mm ( = 0 in )
058rain hour 18M0.0 mm ( = 0 in )
059rain hour 19M0.0 mm ( = 0 in )
060rain hour 20 ( continues at pos 570)M0.0 mm ( = 0 in )
061temp high month rcd C22.2°C ( = 72 °F )
062temp high month rcd hour N12
063temp high month rcd min N35
064temp high month rcd day N02
065temp high month rcd mon N12
066temp high month rcd year N2017
067temp low month rcd C5.6°C ( = 42.1 °F )
068temp low month rcd hour N07
069temp low month rcd min N58
070temp low month rcd day N06
071temp low month rcd mon N12
072temp low month rcd year N2017
073gust month rcd K26.1 kts ( = 48.3 k/H; 13.4 ms; 30 m/H )
074gust month rcd hour N23
075gust month rcd min N41
076gust month rcd day N01
077gust month rcd mon N12
078gust month rcd year N2017
079rain rate month rcd M1.4 mm ( = 0.055 in )
080rain rate month rcd hour N04
081rain rate month rcd min N28
082rain rate month rcd day N03
083rain rate month rcd mon N12
084rain rate month rcd year N2017
085baro low month rcd H1008.5 hPa ( = 1008.5 mb; 756.44 mmHg; 29.78 inHg )
086baro low month rcd hour N02
087baro low month rcd min N16
088baro low month rcd day N02
089baro low month rcd mon N12
090baro low month rcd year N2017
091baro high month rcd H1031.0 hPa ( = 1031 mb; 773.31 mmHg; 30.45 inHg )
092baro high month rcd hour N11
093baro high month rcd min N02
094baro high month rcd day N06
095baro high month rcd mon N12
096baro high month rcd year N2017
097rain daily month rcd M14.2 mm ( = 0.559 in )
098rain daily month rcd hour N16
099rain daily month rcd min N50
100rain daily month rcd day N16
101rain daily month rcd mon N12
102rain daily month rcd year N2017
103rain daily month hr rcd M11.2 mm ( = 0.441 in )
104rain daily month hr rcd hour N16
105rain daily month hr rcd min N55
106rain daily month hr rcd day N02
107rain daily month hr rcd mon N12
108rain daily month hr rcd year N2017
109wind speed avg month rcd K14.1 kts ( = 26.1 k/H; 7.3 ms; 16.2 m/H )
110wind speed avg month rcd hour N00
111wind speed avg month rcd min N02
112wind speed avg month rcd day N10
113wind speed avg month rcd mon N12
114wind speed avg month rcd year N2017
115verified unused rcd C-1.0°C ( = 30.2 °F )
116verified unused rcd hour N00
117verified unused rcd min N00
118verified unused rcd day N00
119verified unused rcd mon N00
120verified unused rcd year N00
121soil high month rcd C-50.0 exceptional data?
122soil high month rcd hour N12
123soil high month rcd min N43
124soil high month rcd day N21
125soil high month rcd mon N04
126soil high month rcd year N2014
127soil low month rcd C100.0 exceptional data?
128soil low month rcd hour N12
129soil low month rcd min N43
130soil low month rcd day N21
131soil low month rcd mon N04
132soil low month rcd year N2014
133windchill low month rcd C4.2°C ( = 39.6 °F )
134windchill low month rcd hour N05
135windchill low month rcd min N41
136windchill low month rcd day N06
137windchill low month rcd mon N12
138windchill low month rcd year N2017
139gust direction high month rcd D179.0°( = South )
140gust direction high month rcd hour N00
141gust direction high month rcd min N00
142gust direction high month rcd day N00
143gust direction high month rcd mon N00
144gust direction high month rcd year N00
145wind speed direction avg month rcd D173.0°( = South )
146wind speed direction avg month rcd hour N00
147wind speed direction avg month rcd min N00
148wind speed direction avg month rcd day N00
149wind speed direction avg month rcd mon N00
150wind speed direction avg month rcd year N00
151warmest day month rcd
(avg over daylight)
C20.4°C ( = 68.7 °F )
152warmest day month rcd hour N18
153warmest day month rcd min N00
154warmest day month rcd day N01
155warmest day month rcd mon N12
156warmest day month rcd year
(not used)
N2017
157coldest night month rcd
(avg over night time)
C8.5°C ( = 47.3 °F )
158coldest night month rcd hour N06
159coldest night month rcd min N00
160coldest night month rcd day N07
161coldest night month rcd mon N12
162coldest night month rcd year N2017
163coldest day month rcd
(avg over daylight)
C10.5°C ( = 50.9 °F )
164coldest day month rcd hour N18
165coldest day month rcd min N00
166coldest day month rcd day N06
167coldest day month rcd mon N12
168coldest day month rcd year N2017
169warmest night month rcd
(avg over night time)
C19.8°C ( = 67.6 °F )
170warmest night month rcd hour N06
171warmest night month rcd min N00
172warmest night month rcd day N02
173warmest night month rcd mon N12
174warmest night month rcd year N2017
175heatindex high month rcd C25.1°C ( = 77.2 °F )
176heatindex high month rcd hour N03
177heatindex high month rcd min N45
178heatindex high month rcd day N01
179heatindex high month rcd mon N12
180heatindex high month rcd year N2017
181grass max month rcd C50.0 exceptional data?
182grass max month rcd hour N12
183grass max month rcd min N43
184grass max month rcd day N21
185grass max month rcd mon N04
186grass max month rcd year N2014
187temp high ytd rcd C39.7°C ( = 103.5 °F )
188temp high ytd rcd hour N16
189temp high ytd rcd min N41
190temp high ytd rcd day N10
191temp high ytd rcd mon N08
192temp high ytd rcd year N2017
193temp low ytd rcd C-0.4°C ( = 31.3 °F )
194temp low ytd rcd hour N02
195temp low ytd rcd min N45
196temp low ytd rcd day N09
197temp low ytd rcd mon N01
198temp low ytd rcd year N2017
199gust ytd rcd K36.5 kts ( = 67.6 k/H; 18.8 ms; 42 m/H )
200gust ytd rcd hour N13
201gust ytd rcd min N25
202gust ytd rcd day N23
203gust ytd rcd mon N10
204gust ytd rcd year N2017
205rain rate ytd rcd M3.9 mm ( = 0.154 in )
206rain rate ytd rcd hour N08
207rain rate ytd rcd min N24
208rain rate ytd rcd day N20
209rain rate ytd rcd mon N11
210rain rate ytd rcd year N2017
211baro low ytd rcd H997.8 hPa ( = 997.8 mb; 748.41 mmHg; 29.47 inHg )
212baro low ytd rcd hour N04
213baro low ytd rcd min N45
214baro low ytd rcd day N11
215baro low ytd rcd mon N03
216baro low ytd rcd year N2017
217baro high ytd rcd H1031.6 hPa ( = 1031.6 mb; 773.76 mmHg; 30.46 inHg )
218baro high ytd rcd hour N10
219baro high ytd rcd min N58
220baro high ytd rcd day N16
221baro high ytd rcd mon N02
222baro high ytd rcd year N2017
223rain daily ytd rcd M40.1 mm ( = 1.579 in )
224rain daily ytd rcd hour N23
225rain daily ytd rcd min N51
226rain daily ytd rcd day N11
227rain daily ytd rcd mon N01
228rain daily ytd rcd year N2017
229rain daily hr ytd rcd M19.3 mm ( = 0.76 in )
230rain daily hr ytd rcd hour N14
231rain daily hr ytd rcd min N07
232rain daily hr ytd rcd day N23
233rain daily hr ytd rcd mon N10
234rain daily hr ytd rcd year N2017
235wind speed avg ytd rcd K21.1 kts ( = 39.1 k/H; 10.9 ms; 24.3 m/H )
236wind speed avg ytd rcd hour N13
237wind speed avg ytd rcd min N26
238wind speed avg ytd rcd day N23
239wind speed avg ytd rcd mon N10
240wind speed avg ytd rcd year N2017
241verified unused rcd U-1.0
242verified unused rcd hour U00
243verified unused rcd min U00
244verified unused rcd day U00
245verified unused rcd mon U00
246verified unused rcd year U00
247soil high ytd rcd C-50.0 exceptional data?
248soil high ytd rcd hour N12
249soil high ytd rcd min N43
250soil high ytd rcd day N21
251soil high ytd rcd mon N04
252soil high ytd rcd year N2014
253soil low ytd rcd C100.0 exceptional data?
254soil low ytd rcd hour N12
255soil low ytd rcd min N43
256soil low ytd rcd day N21
257soil low ytd rcd mon N04
258soil low ytd rcd year N2014
259windchill low ytd rcd C-2.2°C ( = 28 °F )
260windchill low ytd rcd hour N00
261windchill low ytd rcd min N43
262windchill low ytd rcd day N09
263windchill low ytd rcd mon N01
264windchill low ytd rcd year N2017
265gust direction high ytd rcd D265.0°( = West )
266gust direction high ytd rcd hour N00
267gust direction high ytd rcd min N00
268gust direction high ytd rcd day N00
269gust direction high ytd rcd mon N00
270gust direction high ytd rcd year N00
271wind speed direction avg ytd rcd D300.0°( = WNW )
272wind speed direction avg ytd rcd hour N00
273wind speed direction avg ytd rcd min N00
274wind speed direction avg ytd rcd day N00
275wind speed direction avg ytd rcd mon N00
276wind speed direction avg ytd rcd year N00
277warmest day ytd rcd
(avg over daylight)
C39.2°C ( = 102.6 °F )
278warmest day ytd rcd hour N18
279warmest day ytd rcd min N00
280warmest day ytd rcd day N10
281warmest day ytd rcd mon N08
282warmest day ytd rcd year
(not used)
N2017
283coldest night ytd rcd
(avg over night)
C0.6°C ( = 33.1 °F )
284coldest night ytd rcd hour N06
285coldest night ytd rcd min N00
286coldest night ytd rcd day N09
287coldest night ytd rcd mon N01
288coldest night ytd rcd year N2017
289coldest day ytd rcd
(avg over daylight)
C3.2°C ( = 37.8 °F )
290coldest day ytd rcd hour N18
291coldest day ytd rcd min N00
292coldest day ytd rcd day N07
293coldest day ytd rcd mon N01
294coldest day ytd rcd year N2017
295warmest night ytd rcd
(avg over night)
C32.3°C ( = 90.1 °F )
296warmest night ytd rcd hour N06
297warmest night ytd rcd min N00
298warmest night ytd rcd day N10
299warmest night ytd rcd mon N08
300warmest night ytd rcd year N2017
301heatindex high ytd rcd C42.5 exceptional data?
302heatindex high ytd rcd hour N15
303heatindex high ytd rcd min N22
304heatindex high ytd rcd day N06
305heatindex high ytd rcd mon N08
306heatindex high ytd rcd year N2017
307grass max ytd rcd C50.0 exceptional data?
308grass max ytd rcd hour N12
309grass max ytd rcd min N43
310grass max ytd rcd day N21
311grass max ytd rcd mon N04
312grass max ytd rcd year N2014
313temp high alltime rcd C41.5 exceptional data?
314temp high alltime rcd hour N17
315temp high alltime rcd min N57
316temp high alltime rcd day N14
317temp high alltime rcd mon N08
318temp high alltime rcd year N2013
319temp low alltime rcd C-0.4°C ( = 31.3 °F )
320temp low alltime rcd hour N02
321temp low alltime rcd min N45
322temp low alltime rcd day N09
323temp low alltime rcd mon N01
324temp low alltime rcd year N2017
325gust alltime rcd K48.0 kts ( = 88.9 k/H; 24.7 ms; 55.2 m/H )
326gust alltime rcd hour N14
327gust alltime rcd min N37
328gust alltime rcd day N07
329gust alltime rcd mon N04
330gust alltime rcd year N2013
331rain rate alltime rcd M6.1 mm ( = 0.24 in )
332rain rate alltime rcd hour N07
333rain rate alltime rcd min N37
334rain rate alltime rcd day N21
335rain rate alltime rcd mon N09
336rain rate alltime rcd year N2015
337baro low alltime rcd H975.0 hPa ( = 975 mb; 731.31 mmHg; 28.79 inHg )
338baro low alltime rcd hour N20
339baro low alltime rcd min N47
340baro low alltime rcd day N07
341baro low alltime rcd mon N04
342baro low alltime rcd year N2013
343baro high alltime rcd H1043.4 hPa ( = 1043.4 mb; 782.61 mmHg; 30.81 inHg )
344baro high alltime rcd hour N20
345baro high alltime rcd min N43
346baro high alltime rcd day N10
347baro high alltime rcd mon N07
348baro high alltime rcd year N2013
349rain daily alltime rcd M84.3 mm ( = 3.319 in )
350rain daily alltime rcd hour N22
351rain daily alltime rcd min N57
352rain daily alltime rcd day N22
353rain daily alltime rcd mon N10
354rain daily alltime rcd year N2015
355rain daily hr alltime rcd M32.0 mm ( = 1.26 in )
356rain daily hr alltime rcd hour N08
357rain daily hr alltime rcd min N07
358rain daily hr alltime rcd day N21
359rain daily hr alltime rcd mon N09
360rain daily hr alltime rcd year N2015
361wind speed avg alltime rcd K22.4 kts ( = 41.5 k/H; 11.5 ms; 25.8 m/H )
362wind speed avg alltime rcd hour N14
363wind speed avg alltime rcd min N39
364wind speed avg alltime rcd day N31
365wind speed avg alltime rcd mon N12
366wind speed avg alltime rcd year N2014
367verified unused rcd D0.0°( = North )
368verified unused rcd hour N00
369verified unused rcd min N00
370verified unused rcd day N00
371verified unused rcd mon N00
372verified unused rcd year N00
373soil high alltime rcd C-50.0 exceptional data?
374soil high alltime rcd hour N12
375soil high alltime rcd min N43
376soil high alltime rcd day N21
377soil high alltime rcd mon N04
378soil high alltime rcd year N2014
379soil low alltime rcd C100.0 exceptional data?
380soil low alltime rcd hour N12
381soil low alltime rcd min N43
382soil low alltime rcd day N21
383soil low alltime rcd mon N04
384soil low alltime rcd year N2014
385windchill low alltime rcd C-2.2°C ( = 28 °F )
386windchill low alltime rcd hour N00
387windchill low alltime rcd min N43
388windchill low alltime rcd day N09
389windchill low alltime rcd mon N01
390windchill low alltime rcd year N2017
391gust direction high alltime rcd D0.0°( = North )
392gust direction high alltime rcd hour N00
393gust direction high alltime rcd min N00
394gust direction high alltime rcd day N00
395gust direction high alltime rcd mon N00
396gust direction high alltime rcd year N00
397wind speed direction avg alltime rcd D71.0°( = ENE )
398wind speed direction avg alltime rcd hour N00
399wind speed direction avg alltime rcd min N00
400wind speed direction avg alltime rcd day N00
401wind speed direction avg alltime rcd mon N00
402wind speed direction avg alltime rcd year N00
403warmest day alltime rcd C40.2 exceptional data?
404warmest day alltime rcd hour N18
405warmest day alltime rcd min N00
406warmest day alltime rcd day N15
407warmest day alltime rcd mon N08
408warmest day alltime rcd year
(not used)
N2013
409coldest night alltime rcd C0.6°C ( = 33.1 °F )
410coldest night alltime rcd hour N06
411coldest night alltime rcd min N00
412coldest night alltime rcd day N09
413coldest night alltime rcd mon N01
414coldest night alltime rcd year N2017
415coldest day alltime rcd C3.2°C ( = 37.8 °F )
416coldest day alltime rcd hour N18
417coldest day alltime rcd min N00
418coldest day alltime rcd day N07
419coldest day alltime rcd mon N01
420coldest day alltime rcd year N2017
421warmest night alltime rcd
(avg over night)
C32.9°C ( = 91.2 °F )
422warmest night alltime rcd hour N06
423warmest night alltime rcd min N00
424warmest night alltime rcd day N23
425warmest night alltime rcd mon N06
426warmest night alltime rcd year N2016
427heatindex high alltime rcd C46.9 exceptional data?
428heatindex high alltime rcd hour N14
429heatindex high alltime rcd min N38
430heatindex high alltime rcd day N31
431heatindex high alltime rcd mon N07
432heatindex high alltime rcd year N2013
433grass alltime rcd C-50.0 exceptional data?
434grass alltime rcd hour N12
435grass alltime rcd min N43
436grass alltime rcd day N21
437grass alltime rcd mon N04
438grass alltime rcd year N2014
439baro hour 01H1015.7 hPa ( = 1015.7 mb; 761.84 mmHg; 29.99 inHg )
440baro hour 02H1015.0 hPa ( = 1015 mb; 761.31 mmHg; 29.97 inHg )
441baro hour 03H1014.8 hPa ( = 1014.8 mb; 761.16 mmHg; 29.97 inHg )
442baro hour 04H1014.5 hPa ( = 1014.5 mb; 760.94 mmHg; 29.96 inHg )
443baro hour 05H1015.5 hPa ( = 1015.5 mb; 761.69 mmHg; 29.99 inHg )
444baro hour 06H1015.4 hPa ( = 1015.4 mb; 761.61 mmHg; 29.98 inHg )
445baro hour 07H1015.4 hPa ( = 1015.4 mb; 761.61 mmHg; 29.98 inHg )
446baro hour 08H1014.8 hPa ( = 1014.8 mb; 761.16 mmHg; 29.97 inHg )
447baro hour 09H1014.2 hPa ( = 1014.2 mb; 760.71 mmHg; 29.95 inHg )
448baro hour 10H1014.2 hPa ( = 1014.2 mb; 760.71 mmHg; 29.95 inHg )
449baro hour 11H1013.5 hPa ( = 1013.5 mb; 760.19 mmHg; 29.93 inHg )
450baro hour 12H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
451baro hour 13H1012.8 hPa ( = 1012.8 mb; 759.66 mmHg; 29.91 inHg )
452baro hour 14H1012.8 hPa ( = 1012.8 mb; 759.66 mmHg; 29.91 inHg )
453baro hour 15H1012.7 hPa ( = 1012.7 mb; 759.59 mmHg; 29.91 inHg )
454baro hour 16H1012.4 hPa ( = 1012.4 mb; 759.36 mmHg; 29.9 inHg )
455baro hour 17H1012.1 hPa ( = 1012.1 mb; 759.14 mmHg; 29.89 inHg )
456baro hour 18H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
457baro hour 19H1012.3 hPa ( = 1012.3 mb; 759.29 mmHg; 29.89 inHg )
458baro hour 20 ( continues at pos 574)H1011.5 hPa ( = 1011.5 mb; 758.69 mmHg; 29.87 inHg )
459timestamp hour 01N17:51
460timestamp hour 02N18:51
461timestamp hour 03N19:51
462timestamp hour 04N20:51
463timestamp hour 05N21:51
464timestamp hour 06N22:51
465timestamp hour 07N23:51
466timestamp hour 08N00:51
467timestamp hour 09N01:51
468timestamp hour 10N02:51
469timestamp hour 11N03:51
470timestamp hour 12N04:51
471timestamp hour 13N05:51
472timestamp hour 14N06:51
473timestamp hour 15N07:51
474timestamp hour 16N08:51
475timestamp hour 17N09:51
476timestamp hour 18N10:51
477timestamp hour 19N11:51
478timestamp hour 20
(continues at pos 578)
N12:51
479snow inputed into wd todayN0
480snow inputed into wd monthN0
481snow inputed into wd seasonN0
482days with no rain N0
483days with rain mtd N7
484rain for mon
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
485rain for tues
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
486rain for wed
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
487rain for thur
(value was / by 10 to get correct value)
M46 mm ( = 1.811 in )
488rain for fri
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
489rain for sat
(value was / by 10 to get correct value)
M61 mm ( = 2.402 in )
490rain for sun
(value was / by 10 to get correct value)
M109 mm ( = 4.291 in )
491solar hour 01N0.0
492solar hour 02N0.0
493solar hour 03N0.0
494solar hour 04N0.0
495solar hour 05N0.0
496solar hour 06N0.0
497solar hour 07N0.0
498solar hour 08N0.0
499solar hour 09N0.0
500solar hour 10N0.0
501solar hour 11N0.0
502solar hour 12N0.0
503solar hour 13N0.0
504solar hour 14N0.0
505solar hour 15N64.0
506solar hour 16N65.0
507solar hour 17N32.0
508solar hour 18N31.0
509solar hour 19N33.0
510solar hour 20 ( continues at pos 582)N15.0
511uv hour 01N0.0
512uv hour 02N0.0
513uv hour 03N0.0
514uv hour 04N0.0
515uv hour 05N0.0
516uv hour 06N0.0
517uv hour 07N0.0
518uv hour 08N0.0
519uv hour 09N0.0
520uv hour 10N0.0
521uv hour 11N0.0
522uv hour 12N0.0
523uv hour 13N0.0
524uv hour 14N0.0
525uv hour 15N0.0
526uv hour 16N0.0
527uv hour 17N0.0
528uv hour 18N0.6
529uv hour 19N1.0
530uv hour 20 ( continues at pos 586)N0.0
531forecast weather display
((or davis))
Lincreasing clouds with little temp change.
532et value N1.1
533vpp et value N0.9
534rain yesterday M0.0 mm ( = 0 in )
535wd version
(does not include build #)
L10.37S
536wind dir hour 01D98°( = East )
537wind dir hour 02D200°( = SSW )
538wind dir hour 03D151°( = SSE )
539wind dir hour 04D279°( = West )
540wind dir hour 05D212°( = SSW )
541wind dir hour 06D97°( = East )
542wind dir hour 07D169°( = South )
543wind dir hour 08D248°( = WSW )
544wind dir hour 09D229°( = SW )
545wind dir hour 10D187°( = South )
546wind dir hour 11D193°( = SSW )
547wind dir hour 12D192°( = SSW )
548wind dir hour 13D167°( = SSE )
549wind dir hour 14D190°( = South )
550wind dir hour 15D127°( = SE )
551wind dir hour 16D134°( = SE )
552wind dir hour 17D145°( = SE )
553wind dir hour 18D223°( = SW )
554wind dir hour 19D196°( = SSW )
555wind dir hour 20
(continues at pos 590)
D189°( = South )
556sunrise T07:43
557sunset T17:14
558moonrise T05:48
559moonset T16:18
560moonphase P3%
561moon age N28
562wind speed hour 21K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
563wind speed hour 22K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
564wind speed hour 23K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
565wind speed hour 24K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
566temp hour 21C14.7°C ( = 58.5 °F )
567temp hour 22C13.9°C ( = 57 °F )
568temp hour 23C13.4°C ( = 56.1 °F )
569temp hour 24C12.9°C ( = 55.2 °F )
570rain hour 21M3.8 mm ( = 0.15 in )
571rain hour 22M5.3 mm ( = 0.209 in )
572rain hour 23M9.7 mm ( = 0.382 in )
573rain hour 24M14.2 mm ( = 0.559 in )
574baro hour 21H1011.2 hPa ( = 1011.2 mb; 758.46 mmHg; 29.86 inHg )
575baro hour 22H1010.6 hPa ( = 1010.6 mb; 758.01 mmHg; 29.84 inHg )
576baro hour 23H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
577baro hour 24H1009.9 hPa ( = 1009.9 mb; 757.49 mmHg; 29.82 inHg )
578timestamp hour 21L13:51
579timestamp hour 22L14:51
580timestamp hour 23L15:51
581timestamp hour 24L16:51
582solar hour 21N9.0
583solar hour 22N4.0
584solar hour 23N0.0
585solar hour 24N0.0
586uv hour 21N0.0
587uv hour 22N0.0
588uv hour 23N0.0
589uv hour 24N0.0
590wind dir hour 21D157°( = SSE )
591wind dir hour 22D211°( = SSW )
592wind dir hour 23D261°( = West )
593wind dir hour 24D278°( = West )
594temp extra_sensor high 1C-50.0 exceptional data?
595temp extra_sensor low 1C100.0 exceptional data?
596temp extra_sensor high 2C255.0 exceptional data?
597temp extra_sensor low 2C100.0 exceptional data?
598temp extra_sensor high 3C-50.0 exceptional data?
599temp extra_sensor low 3C100.0 exceptional data?
600temp extra_sensor high 4C-50.0 exceptional data?
601temp extra_sensor low 4C100.0 exceptional data?
602temp extra_sensor high 5C-50.0 exceptional data?
603temp extra_sensor low 5C100.0 exceptional data?
604temp extra_sensor high 6C-50.0 exceptional data?
605temp extra_sensor low 6C100.0 exceptional data?
606temp extra_sensor high 7C-50.0 exceptional data?
607temp extra_sensor low 7C100.0 exceptional data?
608temp extra_sensor high 8C-50.0 exceptional data?
609temp extra_sensor low 8C100.0 exceptional data?
610day night flag
(d = day n = night)
LD
611humidity hour 01P64%
612humidity hour 02P64%
613humidity hour 03P65%
614humidity hour 04P68%
615humidity hour 05P71%
616humidity hour 06P75%
617humidity hour 07P73%
618humidity hour 08P71%
619humidity hour 09P70%
620humidity hour 10P69%
621humidity hour 11P65%
622humidity hour 12P67%
623humidity hour 13P66%
624humidity hour 14P65%
625humidity hour 15P66%
626humidity hour 16P68%
627humidity hour 17P68%
628humidity hour 18P69%
629humidity hour 19P68%
630humidity hour 20P69%
631humidity hour 21P84%
632humidity hour 22P85%
633humidity hour 23P87%
634humidity hour 24P91%
635fwi N5.0
636temp indoor hour 1C16.6°C ( = 61.9 °F )
637temp indoor hour 2C16.4°C ( = 61.5 °F )
638temp indoor hour 3C16.5°C ( = 61.7 °F )
639temp indoor hour 4C16.6°C ( = 61.9 °F )
640temp indoor hour 5C16.6°C ( = 61.9 °F )
641temp indoor hour 6C16.6°C ( = 61.9 °F )
642temp indoor hour 7C16.6°C ( = 61.9 °F )
643temp indoor hour 8C16.6°C ( = 61.9 °F )
644temp indoor hour 9C16.6°C ( = 61.9 °F )
645temp indoor hour 10C16.6°C ( = 61.9 °F )
646temp indoor hour 11C16.6°C ( = 61.9 °F )
647temp indoor hour 12C16.6°C ( = 61.9 °F )
648temp indoor hour 13C16.6°C ( = 61.9 °F )
649temp indoor hour 14C16.6°C ( = 61.9 °F )
650temp indoor hour 15C16.6°C ( = 61.9 °F )
651temp indoor hour 16C16.5°C ( = 61.7 °F )
652temp indoor hour 17C16.6°C ( = 61.9 °F )
653temp indoor hour 18C16.6°C ( = 61.9 °F )
654temp indoor hour 19C16.6°C ( = 61.9 °F )
655temp indoor hour 20C16.8°C ( = 62.2 °F )
656temp indoor hour 21C16.8°C ( = 62.2 °F )
657temp indoor hour 22C16.7°C ( = 62.1 °F )
658temp indoor hour 23C16.8°C ( = 62.2 °F )
659temp indoor hour 24C16.9°C ( = 62.4 °F )
660solar high month rcd N645.0
661solar high month rcd hour N12
662solar high month rcd min N30
663solar high month rcd day N12
664solar high month rcd mon N12
665solar high month rcd year N2017
666uv high month rcd N2.1
667uv high month rcd hour N12
668uv high month rcd min N07
669uv high month rcd day N01
670uv high month rcd mon N12
671uv high month rcd year N2017
672solar high year rcd N1220.0
673solar high year rcd hour N12
674solar high year rcd min N13
675solar high year rcd day N28
676solar high year rcd mon N05
677solar high year rcd year N2017
678uv high year rcd N7.3
679uv high year rcd hour N12
680uv high year rcd min N12
681uv high year rcd day N28
682uv high year rcd mon N05
683uv high year rcd year N2017
684solar high alltime rcd N1339.0
685solar high alltime rcd hour N12
686solar high alltime rcd min N11
687solar high alltime rcd day N06
688solar high alltime rcd mon N05
689solar high alltime rcd year N2014
690uv high alltime rcd N9.5
691uv high alltime rcd hour N12
692uv high alltime rcd min N56
693uv high alltime rcd day N23
694uv high alltime rcd mon N07
695uv high alltime rcd year N2014
696sunshine hours N0.0
697snow depth N0
698hour N16
699minute N51
700day N16
701solar install flag ( s1 or s0)Ls1
702uv install flag ( u1 or u0)Lu1
703temp soil flag ( o1 or o0)Lo0
704nexstorm strk/hour 01N0
705nexstorm strk/hour 02N0
706nexstorm strk/hour 03N0
707nexstorm strk/hour 04N0
708nexstorm strk/hour 05N0
709nexstorm strk/hour 06N0
710nexstorm strk/hour 07N0
711nexstorm strk/hour 08N0
712nexstorm strk/hour 09N0
713nexstorm strk/hour 10N0
714nexstorm strk/hour 11N0
715nexstorm strk/hour 12N0
716nexstorm strk/hour 13N0
717nexstorm strk/hour 14N0
718nexstorm strk/hour 15N0
719nexstorm strk/hour 16N0
720nexstorm strk/hour 17N0
721nexstorm strk/hour 18N0
722nexstorm strk/hour 19N0
723nexstorm strk/hour 20N0
724nexstorm strk/hour 21N0
725nexstorm strk/hour 22N0
726nexstorm strk/hour 23N0
727nexstorm strk/hour 24N0
728wdl weather warn flag N0
729dewpoint high month rcd C15.5°C ( = 59.9 °F )
730dewpoint high month rcd hour N16
731dewpoint high month rcd min N06
732dewpoint high month rcd day N02
733dewpoint high month rcd mon N12
734dewpoint high month rcd year N2017
735dewpoint low month rcd C-5.4°C ( = 22.3 °F )
736dewpoint low month rcd hour N11
737dewpoint low month rcd min N30
738dewpoint low month rcd day N06
739dewpoint low month rcd mon N12
740dewpoint low month rcd year N2017
741dewpoint high year rcd C24.1°C ( = 75.4 °F )
742dewpoint high year rcd hour N16
743dewpoint high year rcd min N03
744dewpoint high year rcd day N12
745dewpoint high year rcd mon N08
746dewpoint high year rcd year N2017
747dewpoint low year rcd C-8.0°C ( = 17.6 °F )
748dewpoint low year rcd hour N12
749dewpoint low year rcd min N18
750dewpoint low year rcd day N15
751dewpoint low year rcd mon N02
752dewpoint low year rcd year N2017
753dewpoint high alltime rcd C25.0°C ( = 77 °F )
754dewpoint high alltime rcd hour N19
755dewpoint high alltime rcd min N05
756dewpoint high alltime rcd day N28
757dewpoint high alltime rcd mon N08
758dewpoint high alltime rcd year N2013
759dewpoint low alltime rcd C-15.2°C ( = 4.6 °F )
760dewpoint low alltime rcd hour N11
761dewpoint low alltime rcd min N39
762dewpoint low alltime rcd day N29
763dewpoint low alltime rcd mon N04
764dewpoint low alltime rcd year N2013
765chandler burning index N-1.4
766visibility N-10.0
767wd version - end of file
(example: !!c10.37f!!)
L18.2
768 New field, not documented yet ?? 12.2
769 New field, not documented yet ?? 14:11
770 New field, not documented yet ?? 05:20
771 New field, not documented yet ?? 1018.5
772 New field, not documented yet ??
773 New field, not documented yet ?? 1014.4
774 New field, not documented yet ??
775 New field, not documented yet ?? 09:52
776 New field, not documented yet ?? 20:48
777 New field, not documented yet ?? 76
778 New field, not documented yet ?? 54
779 New field, not documented yet ?? 07:34
780 New field, not documented yet ?? 14:19
781 New field, not documented yet ?? 18.3
782 New field, not documented yet ?? 21:16
783 New field, not documented yet ?? 10.3
784 New field, not documented yet ?? 21:31
785 New field, not documented yet ?? 12.2
786 New field, not documented yet ?? 05:20
787 New field, not documented yet ?? 18.2
788 New field, not documented yet ?? 14:11
789 New field, not documented yet ?? 11.8
790 New field, not documented yet ?? 6.8
791 New field, not documented yet ?? 23:23
792 New field, not documented yet ?? 04:41
793 New field, not documented yet ?? 559.0
794 New field, not documented yet ?? 11:13
795 New field, not documented yet ?? 18.2
796 New field, not documented yet ?? 12.9
797 New field, not documented yet ?? 12:11
798 New field, not documented yet ?? 16:39
799 New field, not documented yet ?? 1015.4
800 New field, not documented yet ?? 1009.8
801 New field, not documented yet ?? 00:00
802 New field, not documented yet ?? 16:30
803 New field, not documented yet ?? 91
804 New field, not documented yet ?? 64
805 New field, not documented yet ?? 16:34
806 New field, not documented yet ?? 06:28
807 New field, not documented yet ?? 19.1
808 New field, not documented yet ?? 03:47
809 New field, not documented yet ?? 11.0
810 New field, not documented yet ?? 03:39
811 New field, not documented yet ?? 12.9
812 New field, not documented yet ?? 16:39
813 New field, not documented yet ?? 18.2
814 New field, not documented yet ?? 12:11
815 New field, not documented yet ?? 12.8
816 New field, not documented yet ?? 9.6
817 New field, not documented yet ?? 13:09
818 New field, not documented yet ?? 06:44
819 New field, not documented yet ?? 257.0
820 New field, not documented yet ?? 12:00
821 New field, not documented yet ?? !!E10.37S!!

clientrawdaily

not a clientraw file /file not available, switched to local file
The requested file (uploadWD/clientrawdaily.txt) contains the following raw data:

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L
001temp high month 01Cmissing in file
002temp high month 02Cmissing in file
003temp high month 03Cmissing in file
004temp high month 04Cmissing in file
005temp high month 05Cmissing in file
006temp high month 06Cmissing in file
007temp high month 07Cmissing in file
008temp high month 08Cmissing in file
009temp high month 09Cmissing in file
010temp high month 10Cmissing in file
011temp high month 11Cmissing in file
012temp high month 12Cmissing in file
013temp high month 13Cmissing in file
014temp high month 14Cmissing in file
015temp high month 15Cmissing in file
016temp high month 16Cmissing in file
017temp high month 17Cmissing in file
018temp high month 18Cmissing in file
019temp high month 19Cmissing in file
020temp high month 20Cmissing in file
021temp high month 21Cmissing in file
022temp high month 22Cmissing in file
023temp high month 23Cmissing in file
024temp high month 24Cmissing in file
025temp high month 25Cmissing in file
026temp high month 26Cmissing in file
027temp high month 27Cmissing in file
028temp high month 28Cmissing in file
029temp high month 29Cmissing in file
030temp high month 30Cmissing in file
031temp high month 31Cmissing in file
032temp low month 01Cmissing in file
033temp low month 02Cmissing in file
034temp low month 03Cmissing in file
035temp low month 04Cmissing in file
036temp low month 05Cmissing in file
037temp low month 06Cmissing in file
038temp low month 07Cmissing in file
039temp low month 08Cmissing in file
040temp low month 09Cmissing in file
041temp low month 10Cmissing in file
042temp low month 11Cmissing in file
043temp low month 12Cmissing in file
044temp low month 13Cmissing in file
045temp low month 14Cmissing in file
046temp low month 15Cmissing in file
047temp low month 16Cmissing in file
048temp low month 17Cmissing in file
049temp low month 18Cmissing in file
050temp low month 19Cmissing in file
051temp low month 20Cmissing in file
052temp low month 21Cmissing in file
053temp low month 22Cmissing in file
054temp low month 23Cmissing in file
055temp low month 24Cmissing in file
056temp low month 25Cmissing in file
057temp low month 26Cmissing in file
058temp low month 27Cmissing in file
059temp low month 28Cmissing in file
060temp low month 29Cmissing in file
061temp low month 30Cmissing in file
062temp low month 31Cmissing in file
063rain month 01Mmissing in file
064rain month 02Mmissing in file
065rain month 03Mmissing in file
066rain month 04Mmissing in file
067rain month 05Mmissing in file
068rain month 06Mmissing in file
069rain month 07Mmissing in file
070rain month 08Mmissing in file
071rain month 09Mmissing in file
072rain month 10Mmissing in file
073rain month 11Mmissing in file
074rain month 12Mmissing in file
075rain month 13Mmissing in file
076rain month 14Mmissing in file
077rain month 15Mmissing in file
078rain month 16Mmissing in file
079rain month 17Mmissing in file
080rain month 18Mmissing in file
081rain month 19Mmissing in file
082rain month 20Mmissing in file
083rain month 21Mmissing in file
084rain month 22Mmissing in file
085rain month 23Mmissing in file
086rain month 24Mmissing in file
087rain month 25Mmissing in file
088rain month 26Mmissing in file
089rain month 27Mmissing in file
090rain month 28Mmissing in file
091rain month 29Mmissing in file
092rain month 30Mmissing in file
093rain month 31Mmissing in file
094baro month 01Hmissing in file
095baro month 02Hmissing in file
096baro month 03Hmissing in file
097baro month 04Hmissing in file
098baro month 05Hmissing in file
099baro month 06Hmissing in file
100baro month 07Hmissing in file
101baro month 08Hmissing in file
102baro month 09Hmissing in file
103baro month 10Hmissing in file
104baro month 11Hmissing in file
105baro month 12Hmissing in file
106baro month 13Hmissing in file
107baro month 14Hmissing in file
108baro month 15Hmissing in file
109baro month 16Hmissing in file
110baro month 17Hmissing in file
111baro month 18Hmissing in file
112baro month 19Hmissing in file
113baro month 20Hmissing in file
114baro month 21Hmissing in file
115baro month 22Hmissing in file
116baro month 23Hmissing in file
117baro month 24Hmissing in file
118baro month 25Hmissing in file
119baro month 26Hmissing in file
120baro month 27Hmissing in file
121baro month 28Hmissing in file
122baro month 29Hmissing in file
123baro month 30Hmissing in file
124baro month 31Hmissing in file
125wind speed month 01Kmissing in file
126wind speed month 02Kmissing in file
127wind speed month 03Kmissing in file
128wind speed month 04Kmissing in file
129wind speed month 05Kmissing in file
130wind speed month 06Kmissing in file
131wind speed month 07Kmissing in file
132wind speed month 08Kmissing in file
133wind speed month 09Kmissing in file
134wind speed month 10Kmissing in file
135wind speed month 11Kmissing in file
136wind speed month 12Kmissing in file
137wind speed month 13Kmissing in file
138wind speed month 14Kmissing in file
139wind speed month 15Kmissing in file
140wind speed month 16Kmissing in file
141wind speed month 17Kmissing in file
142wind speed month 18Kmissing in file
143wind speed month 19Kmissing in file
144wind speed month 20Kmissing in file
145wind speed month 21Kmissing in file
146wind speed month 22Kmissing in file
147wind speed month 23Kmissing in file
148wind speed month 24Kmissing in file
149wind speed month 25Kmissing in file
150wind speed month 26Kmissing in file
151wind speed month 27Kmissing in file
152wind speed month 28Kmissing in file
153wind speed month 29Kmissing in file
154wind speed month 30Kmissing in file
155wind speed month 31Kmissing in file
156wind dir month 01Dmissing in file
157wind dir month 02Dmissing in file
158wind dir month 03Dmissing in file
159wind dir month 04Dmissing in file
160wind dir month 05Dmissing in file
161wind dir month 06Dmissing in file
162wind dir month 07Dmissing in file
163wind dir month 08Dmissing in file
164wind dir month 09Dmissing in file
165wind dir month 10Dmissing in file
166wind dir month 11Dmissing in file
167wind dir month 12Dmissing in file
168wind dir month 13Dmissing in file
169wind dir month 14Dmissing in file
170wind dir month 15Dmissing in file
171wind dir month 16Dmissing in file
172wind dir month 17Dmissing in file
173wind dir month 18Dmissing in file
174wind dir month 19Dmissing in file
175wind dir month 20Dmissing in file
176wind dir month 21Dmissing in file
177wind dir month 22Dmissing in file
178wind dir month 23Dmissing in file
179wind dir month 24Dmissing in file
180wind dir month 25Dmissing in file
181wind dir month 26Dmissing in file
182wind dir month 27Dmissing in file
183wind dir month 28Dmissing in file
184wind dir month 29Dmissing in file
185wind dir month 30Dmissing in file
186wind dir month 31Dmissing in file
187rain total month 01Mmissing in file
188rain total month 02Mmissing in file
189rain total month 03Mmissing in file
190rain total month 04Mmissing in file
191rain total month 05Mmissing in file
192rain total month 06Mmissing in file
193rain total month 07Mmissing in file
194rain total month 08Mmissing in file
195rain total month 09Mmissing in file
196rain total month 10Mmissing in file
197rain total month 11Mmissing in file
198rain total month 12Mmissing in file
199humidity month 01Pmissing in file
200humidity month 02Pmissing in file
201humidity month 03Pmissing in file
202humidity month 04Pmissing in file
203humidity month 05Pmissing in file
204humidity month 06Pmissing in file
205humidity month 07Pmissing in file
206humidity month 08Pmissing in file
207humidity month 09Pmissing in file
208humidity month 10Pmissing in file
209humidity month 11Pmissing in file
210humidity month 12Pmissing in file
211humidity month 13Pmissing in file
212humidity month 14Pmissing in file
213humidity month 15Pmissing in file
214humidity month 16Pmissing in file
215humidity month 17Pmissing in file
216humidity month 18Pmissing in file
217humidity month 19Pmissing in file
218humidity month 20Pmissing in file
219humidity month 21Pmissing in file
220humidity month 22Pmissing in file
221humidity month 23Pmissing in file
222humidity month 24Pmissing in file
223humidity month 25Pmissing in file
224humidity month 26Pmissing in file
225humidity month 27Pmissing in file
226humidity month 28Pmissing in file
227humidity month 29Pmissing in file
228humidity month 30Pmissing in file
229humidity month 31Pmissing in file
230hour Nmissing in file
231minute Nmissing in file
232day Nmissing in file
233temp day 1#1Cmissing in file
234temp day 1#2Cmissing in file
235temp day 1#3Cmissing in file
236temp day 1#4Cmissing in file
237temp day 2#1Cmissing in file
238temp day 2#2Cmissing in file
239temp day 2#3Cmissing in file
240temp day 2#4Cmissing in file
241temp day 3#1Cmissing in file
242temp day 3#2Cmissing in file
243temp day 3#3Cmissing in file
244temp day 3#4Cmissing in file
245temp day 4#1Cmissing in file
246temp day 4#2Cmissing in file
247temp day 4#3Cmissing in file
248temp day 4#4Cmissing in file
249temp day 5#1Cmissing in file
250temp day 5#2Cmissing in file
251temp day 5#3Cmissing in file
252temp day 5#4Cmissing in file
253temp day 6#1Cmissing in file
254temp day 6#2Cmissing in file
255temp day 6#3Cmissing in file
256temp day 6#4Cmissing in file
257temp day 7#1Cmissing in file
258temp day 7#2Cmissing in file
259temp day 7#3Cmissing in file
260temp day 7#4Cmissing in file
261baro day 1#1Hmissing in file
262baro day 1#2Hmissing in file
263baro day 1#3Hmissing in file
264baro day 1#4Hmissing in file
265baro day 2#1Hmissing in file
266baro day 2#2Hmissing in file
267baro day 2#3Hmissing in file
268baro day 2#4Hmissing in file
269baro day 3#1Hmissing in file
270baro day 3#2Hmissing in file
271baro day 3#3Hmissing in file
272baro day 3#4Hmissing in file
273baro day 4#1Hmissing in file
274baro day 4#2Hmissing in file
275baro day 4#3Hmissing in file
276baro day 4#4Hmissing in file
277baro day 5#1Hmissing in file
278baro day 5#2Hmissing in file
279baro day 5#3Hmissing in file
280baro day 5#4Hmissing in file
281baro day 6#1Hmissing in file
282baro day 6#2Hmissing in file
283baro day 6#3Hmissing in file
284baro day 6#4Hmissing in file
285baro day 7#1Hmissing in file
286baro day 7#2Hmissing in file
287baro day 7#3Hmissing in file
288baro day 7#4Hmissing in file
289humidity day 1#1Pmissing in file
290humidity day 1#2Pmissing in file
291humidity day 1#3Pmissing in file
292humidity day 1#4Pmissing in file
293humidity day 2#1Pmissing in file
294humidity day 2#2Pmissing in file
295humidity day 2#3Pmissing in file
296humidity day 2#4Pmissing in file
297humidity day 3#1Pmissing in file
298humidity day 3#2Pmissing in file
299humidity day 3#3Pmissing in file
300humidity day 3#4Pmissing in file
301humidity day 4#1Pmissing in file
302humidity day 4#2Pmissing in file
303humidity day 4#3Pmissing in file
304humidity day 4#4Pmissing in file
305humidity day 5#1Pmissing in file
306humidity day 5#2Pmissing in file
307humidity day 5#3Pmissing in file
308humidity day 5#4Pmissing in file
309humidity day 6#1Pmissing in file
310humidity day 6#2Pmissing in file
311humidity day 6#3Pmissing in file
312humidity day 6#4Pmissing in file
313humidity day 7#1Pmissing in file
314humidity day 7#2Pmissing in file
315humidity day 7#3Pmissing in file
316humidity day 7#4Pmissing in file
317wind dir day 1#1Pmissing in file
318wind dir day 1#2Pmissing in file
319wind dir day 1#3Pmissing in file
320wind dir day 1#4Pmissing in file
321wind dir day 2#1Pmissing in file
322wind dir day 2#2Pmissing in file
323wind dir day 2#3Pmissing in file
324wind dir day 2#4Pmissing in file
325wind dir day 3#1Pmissing in file
326wind dir day 3#2Pmissing in file
327wind dir day 3#3Pmissing in file
328wind dir day 3#4Pmissing in file
329wind dir day 4#1Pmissing in file
330wind dir day 4#2Pmissing in file
331wind dir day 4#3Pmissing in file
332wind dir day 4#4Pmissing in file
333wind dir day 5#1Pmissing in file
334wind dir day 5#2Pmissing in file
335wind dir day 5#3Pmissing in file
336wind dir day 5#4Pmissing in file
337wind dir day 6#1Pmissing in file
338wind dir day 6#2Pmissing in file
339wind dir day 6#3Pmissing in file
340wind dir day 6#4Pmissing in file
341wind dir day 7#1Pmissing in file
342wind dir day 7#2Pmissing in file
343wind dir day 7#3Pmissing in file
344wind dir day 7#4Pmissing in file
345wind speed day 1#1Kmissing in file
346wind speed day 1#2Kmissing in file
347wind speed day 1#3Kmissing in file
348wind speed day 1#4Kmissing in file
349wind speed day 2#1Kmissing in file
350wind speed day 2#2Kmissing in file
351wind speed day 2#3Kmissing in file
352wind speed day 2#4Kmissing in file
353wind speed day 3#1Kmissing in file
354wind speed day 3#2Kmissing in file
355wind speed day 3#3Kmissing in file
356wind speed day 3#4Kmissing in file
357wind speed day 4#1Kmissing in file
358wind speed day 4#2Kmissing in file
359wind speed day 4#3Kmissing in file
360wind speed day 4#4Kmissing in file
361wind speed day 5#1Kmissing in file
362wind speed day 5#2Kmissing in file
363wind speed day 5#3Kmissing in file
364wind speed day 5#4Kmissing in file
365wind speed day 6#1Kmissing in file
366wind speed day 6#2Kmissing in file
367wind speed day 6#3Kmissing in file
368wind speed day 6#4Kmissing in file
369wind speed day 7#1Kmissing in file
370wind speed day 7#2Kmissing in file
371wind speed day 7#3Kmissing in file
372wind speed day 7#4Kmissing in file
373solar day 1#1Nmissing in file
374solar day 1#2Nmissing in file
375solar day 1#3Nmissing in file
376solar day 1#4Nmissing in file
377solar day 2#1Nmissing in file
378solar day 2#2Nmissing in file
379solar day 2#3Nmissing in file
380solar day 2#4Nmissing in file
381solar day 3#1Nmissing in file
382solar day 3#2Nmissing in file
383solar day 3#3Nmissing in file
384solar day 3#4Nmissing in file
385solar day 4#1Nmissing in file
386solar day 4#2Nmissing in file
387solar day 4#3Nmissing in file
388solar day 4#4Nmissing in file
389solar day 5#1Nmissing in file
390solar day 5#2Nmissing in file
391solar day 5#3Nmissing in file
392solar day 5#4Nmissing in file
393solar day 6#1Nmissing in file
394solar day 6#2Nmissing in file
395solar day 6#3Nmissing in file
396solar day 6#4Nmissing in file
397solar day 7#1Nmissing in file
398solar day 7#2Nmissing in file
399solar day 7#3Nmissing in file
400solar day 7#4Nmissing in file
401uv day 1#1Nmissing in file
402uv day 1#2Nmissing in file
403uv day 1#3Nmissing in file
404uv day 1#4Nmissing in file
405uv day 2#1Nmissing in file
406uv day 2#2Nmissing in file
407uv day 2#3Nmissing in file
408uv day 2#4Nmissing in file
409uv day 3#1Nmissing in file
410uv day 3#2Nmissing in file
411uv day 3#3Nmissing in file
412uv day 3#4Nmissing in file
413uv day 4#1Nmissing in file
414uv day 4#2Nmissing in file
415uv day 4#3Nmissing in file
416uv day 4#4Nmissing in file
417uv day 5#1Nmissing in file
418uv day 5#2Nmissing in file
419uv day 5#3Nmissing in file
420uv day 5#4Nmissing in file
421uv day 6#1Nmissing in file
422uv day 6#2Nmissing in file
423uv day 6#3Nmissing in file
424uv day 6#4Nmissing in file
425uv day 7#1Nmissing in file
426uv day 7#2Nmissing in file
427uv day 7#3Nmissing in file
428uv day 7#4Nmissing in file
429Last years Rain total to Dec
(from rain season start)
Nmissing in file
430Average rain for Jan ( mm)Nmissing in file
431Feb Nmissing in file
432Mar Nmissing in file
433Apr Nmissing in file
434May Nmissing in file
435Jun Nmissing in file
436Jul Nmissing in file
437Aug Nmissing in file
438Sep Nmissing in file
439Oct Nmissing in file
440Nov Nmissing in file
441Dec Nmissing in file
442wd version - end of file
(example: !!c10.37f!!)
Lmissing in file

clientrawhour

The requested file (uploadWD/clientrawhour.txt) contains the following raw data:
12345 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 8 4 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 1 1 2 1 3 2 1 0 200 200 200 206 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 196 227 229 229 229 229 267 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 266 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 251 250 250 250 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.3 13.3 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 87 87 86 85 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 88 87 87 87 87 87 87 88 87 87 87 88 88 88 1010.5 1010.4 1010.5 1010.5 1010.5 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.5 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.3 1010.3 1010.3 1010.3 1010.3 1010.2 1010.2 1010.2 1010.2 1010.2 1010.2 1010.2 1010.2 1010.2 1010.2 1010.2 1010.2 1010.2 1010.3 1010.3 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.3 1010.3 1010.4 1010.4 1010.3 1010.2 1010.3 1010.3 1010.3 1010.3 1010.3 1010.4 1010.3 1010.2 1010.2 1010.1 5.8 5.8 5.8 5.8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.3 6.3 6.3 6.3 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 7.1 7.1 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.9 7.9 8.1 8.4 8.4 8.6 8.6 8.9 8.9 9.1 9.1 9.4 9.4 9.7 9.7 9.9 9.9 9.9 10.2 10.2 10.4 10.7 7.0 5.0 5.0 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 11.0 12.0 16.0 19.0 19.0 18.0 18.0 16.0 14.0 14.0 16.0 16.0 14.0 12.0 11.0 11.0 11.0 11.0 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0 30.0 19.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 47.0 65.0 49.0 69.0 153.0 86.0 98.0 81.0 148.0 42.0 100.0 74.0 60.0 98.0 181.0 185.0 130.0 148.0 95.0 40.0 40.0 23.0 37.0 44.0 28.0 40.0 14.0 9.0 16.0 11.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.1 0.8 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 !!H10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L12345
001wind speed last 60 min for min 01K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
002wind speed last 60 min for min 02K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
003wind speed last 60 min for min 03K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
004wind speed last 60 min for min 04K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
005wind speed last 60 min for min 05K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
006wind speed last 60 min for min 06K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
007wind speed last 60 min for min 07K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
008wind speed last 60 min for min 08K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
009wind speed last 60 min for min 09K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
010wind speed last 60 min for min 10K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
011wind speed last 60 min for min 11K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
012wind speed last 60 min for min 12K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
013wind speed last 60 min for min 13K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
014wind speed last 60 min for min 14K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
015wind speed last 60 min for min 15K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
016wind speed last 60 min for min 16K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
017wind speed last 60 min for min 17K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
018wind speed last 60 min for min 18K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
019wind speed last 60 min for min 19K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
020wind speed last 60 min for min 20K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
021wind speed last 60 min for min 21K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
022wind speed last 60 min for min 22K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
023wind speed last 60 min for min 23K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
024wind speed last 60 min for min 24K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
025wind speed last 60 min for min 25K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
026wind speed last 60 min for min 26K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
027wind speed last 60 min for min 27K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
028wind speed last 60 min for min 28K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
029wind speed last 60 min for min 29K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
030wind speed last 60 min for min 30K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
031wind speed last 60 min for min 31K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
032wind speed last 60 min for min 32K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
033wind speed last 60 min for min 33K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
034wind speed last 60 min for min 34K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
035wind speed last 60 min for min 35K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
036wind speed last 60 min for min 36K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
037wind speed last 60 min for min 37K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
038wind speed last 60 min for min 38K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
039wind speed last 60 min for min 39K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
040wind speed last 60 min for min 40K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
041wind speed last 60 min for min 41K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
042wind speed last 60 min for min 42K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
043wind speed last 60 min for min 43K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
044wind speed last 60 min for min 44K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
045wind speed last 60 min for min 45K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
046wind speed last 60 min for min 46K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
047wind speed last 60 min for min 47K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
048wind speed last 60 min for min 48K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
049wind speed last 60 min for min 49K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
050wind speed last 60 min for min 50K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
051wind speed last 60 min for min 51K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
052wind speed last 60 min for min 52K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
053wind speed last 60 min for min 53K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
054wind speed last 60 min for min 54K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
055wind speed last 60 min for min 55K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
056wind speed last 60 min for min 56K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
057wind speed last 60 min for min 57K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
058wind speed last 60 min for min 58K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
059wind speed last 60 min for min 59K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
060wind speed last 60 min for min 60K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
061gust last 60 min for min 01K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
062gust last 60 min for min 02K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
063gust last 60 min for min 03K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
064gust last 60 min for min 04K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
065gust last 60 min for min 05K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
066gust last 60 min for min 06K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
067gust last 60 min for min 07K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
068gust last 60 min for min 08K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
069gust last 60 min for min 09K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
070gust last 60 min for min 10K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
071gust last 60 min for min 11K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
072gust last 60 min for min 12K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
073gust last 60 min for min 13K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
074gust last 60 min for min 14K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
075gust last 60 min for min 15K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
076gust last 60 min for min 16K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
077gust last 60 min for min 17K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
078gust last 60 min for min 18K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
079gust last 60 min for min 19K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
080gust last 60 min for min 20K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
081gust last 60 min for min 21K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
082gust last 60 min for min 22K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
083gust last 60 min for min 23K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
084gust last 60 min for min 24K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
085gust last 60 min for min 25K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
086gust last 60 min for min 26K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
087gust last 60 min for min 27K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
088gust last 60 min for min 28K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
089gust last 60 min for min 29K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
090gust last 60 min for min 30K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
091gust last 60 min for min 31K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
092gust last 60 min for min 32K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
093gust last 60 min for min 33K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
094gust last 60 min for min 34K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
095gust last 60 min for min 35K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
096gust last 60 min for min 36K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
097gust last 60 min for min 37K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
098gust last 60 min for min 38K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
099gust last 60 min for min 39K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
100gust last 60 min for min 40K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
101gust last 60 min for min 41K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
102gust last 60 min for min 42K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
103gust last 60 min for min 43K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
104gust last 60 min for min 44K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
105gust last 60 min for min 45K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
106gust last 60 min for min 46K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
107gust last 60 min for min 47K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
108gust last 60 min for min 48K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
109gust last 60 min for min 49K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
110gust last 60 min for min 50K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
111gust last 60 min for min 51K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
112gust last 60 min for min 52K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
113gust last 60 min for min 53K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
114gust last 60 min for min 54K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
115gust last 60 min for min 55K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
116gust last 60 min for min 56K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
117gust last 60 min for min 57K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
118gust last 60 min for min 58K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
119gust last 60 min for min 59K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
120gust last 60 min for min 60K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
121wind dir last 60 min for min 01D200°( = SSW )
122wind dir last 60 min for min 02D200°( = SSW )
123wind dir last 60 min for min 03D200°( = SSW )
124wind dir last 60 min for min 04D206°( = SSW )
125wind dir last 60 min for min 05D211°( = SSW )
126wind dir last 60 min for min 06D211°( = SSW )
127wind dir last 60 min for min 07D211°( = SSW )
128wind dir last 60 min for min 08D211°( = SSW )
129wind dir last 60 min for min 09D211°( = SSW )
130wind dir last 60 min for min 10D211°( = SSW )
131wind dir last 60 min for min 11D211°( = SSW )
132wind dir last 60 min for min 12D211°( = SSW )
133wind dir last 60 min for min 13D211°( = SSW )
134wind dir last 60 min for min 14D211°( = SSW )
135wind dir last 60 min for min 15D211°( = SSW )
136wind dir last 60 min for min 16D211°( = SSW )
137wind dir last 60 min for min 17D211°( = SSW )
138wind dir last 60 min for min 18D196°( = SSW )
139wind dir last 60 min for min 19D227°( = SW )
140wind dir last 60 min for min 20D229°( = SW )
141wind dir last 60 min for min 21D229°( = SW )
142wind dir last 60 min for min 22D229°( = SW )
143wind dir last 60 min for min 23D229°( = SW )
144wind dir last 60 min for min 24D267°( = West )
145wind dir last 60 min for min 25D268°( = West )
146wind dir last 60 min for min 26D268°( = West )
147wind dir last 60 min for min 27D268°( = West )
148wind dir last 60 min for min 28D268°( = West )
149wind dir last 60 min for min 29D268°( = West )
150wind dir last 60 min for min 30D268°( = West )
151wind dir last 60 min for min 31D268°( = West )
152wind dir last 60 min for min 32D268°( = West )
153wind dir last 60 min for min 33D268°( = West )
154wind dir last 60 min for min 34D268°( = West )
155wind dir last 60 min for min 35D268°( = West )
156wind dir last 60 min for min 36D268°( = West )
157wind dir last 60 min for min 37D268°( = West )
158wind dir last 60 min for min 38D268°( = West )
159wind dir last 60 min for min 39D268°( = West )
160wind dir last 60 min for min 40D268°( = West )
161wind dir last 60 min for min 41D266°( = West )
162wind dir last 60 min for min 42D261°( = West )
163wind dir last 60 min for min 43D261°( = West )
164wind dir last 60 min for min 44D261°( = West )
165wind dir last 60 min for min 45D261°( = West )
166wind dir last 60 min for min 46D261°( = West )
167wind dir last 60 min for min 47D261°( = West )
168wind dir last 60 min for min 48D261°( = West )
169wind dir last 60 min for min 49D261°( = West )
170wind dir last 60 min for min 50D261°( = West )
171wind dir last 60 min for min 51D261°( = West )
172wind dir last 60 min for min 52D261°( = West )
173wind dir last 60 min for min 53D261°( = West )
174wind dir last 60 min for min 54D261°( = West )
175wind dir last 60 min for min 55D261°( = West )
176wind dir last 60 min for min 56D261°( = West )
177wind dir last 60 min for min 57D251°( = WSW )
178wind dir last 60 min for min 58D250°( = WSW )
179wind dir last 60 min for min 59D250°( = WSW )
180wind dir last 60 min for min 60D250°( = WSW )
181temp last 60 min for min 01C13.9°C ( = 57 °F )
182temp last 60 min for min 02C13.9°C ( = 57 °F )
183temp last 60 min for min 03C13.9°C ( = 57 °F )
184temp last 60 min for min 04C13.9°C ( = 57 °F )
185temp last 60 min for min 05C13.9°C ( = 57 °F )
186temp last 60 min for min 06C13.9°C ( = 57 °F )
187temp last 60 min for min 07C13.9°C ( = 57 °F )
188temp last 60 min for min 08C13.9°C ( = 57 °F )
189temp last 60 min for min 09C13.8°C ( = 56.8 °F )
190temp last 60 min for min 10C13.8°C ( = 56.8 °F )
191temp last 60 min for min 11C13.8°C ( = 56.8 °F )
192temp last 60 min for min 12C13.8°C ( = 56.8 °F )
193temp last 60 min for min 13C13.8°C ( = 56.8 °F )
194temp last 60 min for min 14C13.8°C ( = 56.8 °F )
195temp last 60 min for min 15C13.8°C ( = 56.8 °F )
196temp last 60 min for min 16C13.8°C ( = 56.8 °F )
197temp last 60 min for min 17C13.8°C ( = 56.8 °F )
198temp last 60 min for min 18C13.8°C ( = 56.8 °F )
199temp last 60 min for min 19C13.8°C ( = 56.8 °F )
200temp last 60 min for min 20C13.8°C ( = 56.8 °F )
201temp last 60 min for min 21C13.8°C ( = 56.8 °F )
202temp last 60 min for min 22C13.7°C ( = 56.7 °F )
203temp last 60 min for min 23C13.7°C ( = 56.7 °F )
204temp last 60 min for min 24C13.7°C ( = 56.7 °F )
205temp last 60 min for min 25C13.7°C ( = 56.7 °F )
206temp last 60 min for min 26C13.7°C ( = 56.7 °F )
207temp last 60 min for min 27C13.7°C ( = 56.7 °F )
208temp last 60 min for min 28C13.7°C ( = 56.7 °F )
209temp last 60 min for min 29C13.7°C ( = 56.7 °F )
210temp last 60 min for min 30C13.7°C ( = 56.7 °F )
211temp last 60 min for min 31C13.7°C ( = 56.7 °F )
212temp last 60 min for min 32C13.7°C ( = 56.7 °F )
213temp last 60 min for min 33C13.7°C ( = 56.7 °F )
214temp last 60 min for min 34C13.7°C ( = 56.7 °F )
215temp last 60 min for min 35C13.6°C ( = 56.5 °F )
216temp last 60 min for min 36C13.6°C ( = 56.5 °F )
217temp last 60 min for min 37C13.6°C ( = 56.5 °F )
218temp last 60 min for min 38C13.6°C ( = 56.5 °F )
219temp last 60 min for min 39C13.6°C ( = 56.5 °F )
220temp last 60 min for min 40C13.6°C ( = 56.5 °F )
221temp last 60 min for min 41C13.6°C ( = 56.5 °F )
222temp last 60 min for min 42C13.6°C ( = 56.5 °F )
223temp last 60 min for min 43C13.6°C ( = 56.5 °F )
224temp last 60 min for min 44C13.6°C ( = 56.5 °F )
225temp last 60 min for min 45C13.5°C ( = 56.3 °F )
226temp last 60 min for min 46C13.5°C ( = 56.3 °F )
227temp last 60 min for min 47C13.5°C ( = 56.3 °F )
228temp last 60 min for min 48C13.5°C ( = 56.3 °F )
229temp last 60 min for min 49C13.5°C ( = 56.3 °F )
230temp last 60 min for min 50C13.5°C ( = 56.3 °F )
231temp last 60 min for min 51C13.5°C ( = 56.3 °F )
232temp last 60 min for min 52C13.4°C ( = 56.1 °F )
233temp last 60 min for min 53C13.4°C ( = 56.1 °F )
234temp last 60 min for min 54C13.4°C ( = 56.1 °F )
235temp last 60 min for min 55C13.4°C ( = 56.1 °F )
236temp last 60 min for min 56C13.4°C ( = 56.1 °F )
237temp last 60 min for min 57C13.4°C ( = 56.1 °F )
238temp last 60 min for min 58C13.4°C ( = 56.1 °F )
239temp last 60 min for min 59C13.3°C ( = 55.9 °F )
240temp last 60 min for min 60C13.3°C ( = 55.9 °F )
241humidity last 60 min for min 01P85%
242humidity last 60 min for min 02P85%
243humidity last 60 min for min 03P85%
244humidity last 60 min for min 04P85%
245humidity last 60 min for min 05P85%
246humidity last 60 min for min 06P85%
247humidity last 60 min for min 07P85%
248humidity last 60 min for min 08P85%
249humidity last 60 min for min 09P85%
250humidity last 60 min for min 10P85%
251humidity last 60 min for min 11P85%
252humidity last 60 min for min 12P86%
253humidity last 60 min for min 13P86%
254humidity last 60 min for min 14P86%
255humidity last 60 min for min 15P86%
256humidity last 60 min for min 16P86%
257humidity last 60 min for min 17P87%
258humidity last 60 min for min 18P87%
259humidity last 60 min for min 19P86%
260humidity last 60 min for min 20P85%
261humidity last 60 min for min 21P86%
262humidity last 60 min for min 22P86%
263humidity last 60 min for min 23P86%
264humidity last 60 min for min 24P86%
265humidity last 60 min for min 25P86%
266humidity last 60 min for min 26P87%
267humidity last 60 min for min 27P87%
268humidity last 60 min for min 28P87%
269humidity last 60 min for min 29P87%
270humidity last 60 min for min 30P87%
271humidity last 60 min for min 31P87%
272humidity last 60 min for min 32P87%
273humidity last 60 min for min 33P87%
274humidity last 60 min for min 34P87%
275humidity last 60 min for min 35P87%
276humidity last 60 min for min 36P87%
277humidity last 60 min for min 37P87%
278humidity last 60 min for min 38P87%
279humidity last 60 min for min 39P87%
280humidity last 60 min for min 40P87%
281humidity last 60 min for min 41P87%
282humidity last 60 min for min 42P87%
283humidity last 60 min for min 43P87%
284humidity last 60 min for min 44P87%
285humidity last 60 min for min 45P87%
286humidity last 60 min for min 46P87%
287humidity last 60 min for min 47P88%
288humidity last 60 min for min 48P87%
289humidity last 60 min for min 49P87%
290humidity last 60 min for min 50P87%
291humidity last 60 min for min 51P87%
292humidity last 60 min for min 52P87%
293humidity last 60 min for min 53P87%
294humidity last 60 min for min 54P88%
295humidity last 60 min for min 55P87%
296humidity last 60 min for min 56P87%
297humidity last 60 min for min 57P87%
298humidity last 60 min for min 58P88%
299humidity last 60 min for min 59P88%
300humidity last 60 min for min 60P88%
301baro last 60 min for min 01H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
302baro last 60 min for min 02H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
303baro last 60 min for min 03H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
304baro last 60 min for min 04H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
305baro last 60 min for min 05H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
306baro last 60 min for min 06H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
307baro last 60 min for min 07H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
308baro last 60 min for min 08H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
309baro last 60 min for min 09H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
310baro last 60 min for min 10H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
311baro last 60 min for min 11H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
312baro last 60 min for min 12H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
313baro last 60 min for min 13H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
314baro last 60 min for min 14H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
315baro last 60 min for min 15H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
316baro last 60 min for min 16H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
317baro last 60 min for min 17H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
318baro last 60 min for min 18H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
319baro last 60 min for min 19H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
320baro last 60 min for min 20H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
321baro last 60 min for min 21H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
322baro last 60 min for min 22H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
323baro last 60 min for min 23H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
324baro last 60 min for min 24H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
325baro last 60 min for min 25H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
326baro last 60 min for min 26H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
327baro last 60 min for min 27H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
328baro last 60 min for min 28H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
329baro last 60 min for min 29H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
330baro last 60 min for min 30H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
331baro last 60 min for min 31H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
332baro last 60 min for min 32H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
333baro last 60 min for min 33H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
334baro last 60 min for min 34H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
335baro last 60 min for min 35H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
336baro last 60 min for min 36H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
337baro last 60 min for min 37H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
338baro last 60 min for min 38H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
339baro last 60 min for min 39H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
340baro last 60 min for min 40H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
341baro last 60 min for min 41H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
342baro last 60 min for min 42H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
343baro last 60 min for min 43H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
344baro last 60 min for min 44H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
345baro last 60 min for min 45H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
346baro last 60 min for min 46H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
347baro last 60 min for min 47H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
348baro last 60 min for min 48H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
349baro last 60 min for min 49H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
350baro last 60 min for min 50H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
351baro last 60 min for min 51H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
352baro last 60 min for min 52H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
353baro last 60 min for min 53H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
354baro last 60 min for min 54H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
355baro last 60 min for min 55H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
356baro last 60 min for min 56H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
357baro last 60 min for min 57H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
358baro last 60 min for min 58H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
359baro last 60 min for min 59H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
360baro last 60 min for min 60H1010.1 hPa ( = 1010.1 mb; 757.64 mmHg; 29.83 inHg )
361rain total last 60 min for min 01M5.8 mm ( = 0.228 in )
362rain total last 60 min for min 02M5.8 mm ( = 0.228 in )
363rain total last 60 min for min 03M5.8 mm ( = 0.228 in )
364rain total last 60 min for min 04M5.8 mm ( = 0.228 in )
365rain total last 60 min for min 05M6.1 mm ( = 0.24 in )
366rain total last 60 min for min 06M6.1 mm ( = 0.24 in )
367rain total last 60 min for min 07M6.1 mm ( = 0.24 in )
368rain total last 60 min for min 08M6.1 mm ( = 0.24 in )
369rain total last 60 min for min 09M6.3 mm ( = 0.248 in )
370rain total last 60 min for min 10M6.3 mm ( = 0.248 in )
371rain total last 60 min for min 11M6.3 mm ( = 0.248 in )
372rain total last 60 min for min 12M6.3 mm ( = 0.248 in )
373rain total last 60 min for min 13M6.6 mm ( = 0.26 in )
374rain total last 60 min for min 14M6.6 mm ( = 0.26 in )
375rain total last 60 min for min 15M6.6 mm ( = 0.26 in )
376rain total last 60 min for min 16M6.6 mm ( = 0.26 in )
377rain total last 60 min for min 17M6.6 mm ( = 0.26 in )
378rain total last 60 min for min 18M6.9 mm ( = 0.272 in )
379rain total last 60 min for min 19M6.9 mm ( = 0.272 in )
380rain total last 60 min for min 20M6.9 mm ( = 0.272 in )
381rain total last 60 min for min 21M6.9 mm ( = 0.272 in )
382rain total last 60 min for min 22M6.9 mm ( = 0.272 in )
383rain total last 60 min for min 23M6.9 mm ( = 0.272 in )
384rain total last 60 min for min 24M7.1 mm ( = 0.28 in )
385rain total last 60 min for min 25M7.1 mm ( = 0.28 in )
386rain total last 60 min for min 26M7.1 mm ( = 0.28 in )
387rain total last 60 min for min 27M7.1 mm ( = 0.28 in )
388rain total last 60 min for min 28M7.4 mm ( = 0.291 in )
389rain total last 60 min for min 29M7.4 mm ( = 0.291 in )
390rain total last 60 min for min 30M7.4 mm ( = 0.291 in )
391rain total last 60 min for min 31M7.4 mm ( = 0.291 in )
392rain total last 60 min for min 32M7.4 mm ( = 0.291 in )
393rain total last 60 min for min 33M7.4 mm ( = 0.291 in )
394rain total last 60 min for min 34M7.6 mm ( = 0.299 in )
395rain total last 60 min for min 35M7.6 mm ( = 0.299 in )
396rain total last 60 min for min 36M7.6 mm ( = 0.299 in )
397rain total last 60 min for min 37M7.6 mm ( = 0.299 in )
398rain total last 60 min for min 38M7.6 mm ( = 0.299 in )
399rain total last 60 min for min 39M7.9 mm ( = 0.311 in )
400rain total last 60 min for min 40M7.9 mm ( = 0.311 in )
401rain total last 60 min for min 41M8.1 mm ( = 0.319 in )
402rain total last 60 min for min 42M8.4 mm ( = 0.331 in )
403rain total last 60 min for min 43M8.4 mm ( = 0.331 in )
404rain total last 60 min for min 44M8.6 mm ( = 0.339 in )
405rain total last 60 min for min 45M8.6 mm ( = 0.339 in )
406rain total last 60 min for min 46M8.9 mm ( = 0.35 in )
407rain total last 60 min for min 47M8.9 mm ( = 0.35 in )
408rain total last 60 min for min 48M9.1 mm ( = 0.358 in )
409rain total last 60 min for min 49M9.1 mm ( = 0.358 in )
410rain total last 60 min for min 50M9.4 mm ( = 0.37 in )
411rain total last 60 min for min 51M9.4 mm ( = 0.37 in )
412rain total last 60 min for min 52M9.7 mm ( = 0.382 in )
413rain total last 60 min for min 53M9.7 mm ( = 0.382 in )
414rain total last 60 min for min 54M9.9 mm ( = 0.39 in )
415rain total last 60 min for min 55M9.9 mm ( = 0.39 in )
416rain total last 60 min for min 56M9.9 mm ( = 0.39 in )
417rain total last 60 min for min 57M10.2 mm ( = 0.402 in )
418rain total last 60 min for min 58M10.2 mm ( = 0.402 in )
419rain total last 60 min for min 59M10.4 mm ( = 0.409 in )
420rain total last 60 min for min 60M10.7 mm ( = 0.421 in )
421solar last 60 min for mi 01 ( w/m2)N7.0
422solar last 60 min for mi 02 ( w/m2)N5.0
423solar last 60 min for mi 03 ( w/m2)N5.0
424solar last 60 min for mi 04 ( w/m2)N7.0
425solar last 60 min for mi 05 ( w/m2)N7.0
426solar last 60 min for mi 06 ( w/m2)N9.0
427solar last 60 min for mi 07 ( w/m2)N9.0
428solar last 60 min for mi 08 ( w/m2)N9.0
429solar last 60 min for mi 09 ( w/m2)N9.0
430solar last 60 min for mi 10 ( w/m2)N9.0
431solar last 60 min for mi 11 ( w/m2)N9.0
432solar last 60 min for mi 12 ( w/m2)N9.0
433solar last 60 min for mi 13 ( w/m2)N11.0
434solar last 60 min for mi 14 ( w/m2)N12.0
435solar last 60 min for mi 15 ( w/m2)N16.0
436solar last 60 min for mi 16 ( w/m2)N19.0
437solar last 60 min for mi 17 ( w/m2)N19.0
438solar last 60 min for mi 18 ( w/m2)N18.0
439solar last 60 min for mi 19 ( w/m2)N18.0
440solar last 60 min for mi 20 ( w/m2)N16.0
441solar last 60 min for mi 21 ( w/m2)N14.0
442solar last 60 min for mi 22 ( w/m2)N14.0
443solar last 60 min for mi 23 ( w/m2)N16.0
444solar last 60 min for mi 24 ( w/m2)N16.0
445solar last 60 min for mi 25 ( w/m2)N14.0
446solar last 60 min for mi 26 ( w/m2)N12.0
447solar last 60 min for mi 27 ( w/m2)N11.0
448solar last 60 min for mi 28 ( w/m2)N11.0
449solar last 60 min for mi 29 ( w/m2)N11.0
450solar last 60 min for mi 30 ( w/m2)N11.0
451solar last 60 min for mi 31 ( w/m2)N7.0
452solar last 60 min for mi 32 ( w/m2)N5.0
453solar last 60 min for mi 33 ( w/m2)N0.0
454solar last 60 min for mi 34 ( w/m2)N0.0
455solar last 60 min for mi 35 ( w/m2)N0.0
456solar last 60 min for mi 36 ( w/m2)N0.0
457solar last 60 min for mi 37 ( w/m2)N0.0
458solar last 60 min for mi 38 ( w/m2)N0.0
459solar last 60 min for mi 39 ( w/m2)N0.0
460solar last 60 min for mi 40 ( w/m2)N0.0
461solar last 60 min for mi 41 ( w/m2)N0.0
462solar last 60 min for mi 42 ( w/m2)N0.0
463solar last 60 min for mi 43 ( w/m2)N5.0
464solar last 60 min for mi 44 ( w/m2)N5.0
465solar last 60 min for mi 45 ( w/m2)N5.0
466solar last 60 min for mi 46 ( w/m2)N5.0
467solar last 60 min for mi 47 ( w/m2)N5.0
468solar last 60 min for mi 48 ( w/m2)N5.0
469solar last 60 min for mi 49 ( w/m2)N5.0
470solar last 60 min for mi 50 ( w/m2)N5.0
471solar last 60 min for mi 51 ( w/m2)N0.0
472solar last 60 min for mi 52 ( w/m2)N0.0
473solar last 60 min for mi 53 ( w/m2)N0.0
474solar last 60 min for mi 54 ( w/m2)N0.0
475solar last 60 min for mi 55 ( w/m2)N0.0
476solar last 60 min for mi 56 ( w/m2)N0.0
477solar last 60 min for mi 57 ( w/m2)N0.0
478solar last 60 min for mi 58 ( w/m2)N0.0
479solar last 60 min for mi 59 ( w/m2)N0.0
480solar last 60 min for mi 60 ( w/m2)N0.0
481solar hrs_min_ago 23:45N67.0
482solar hrs_min_ago 23:30N30.0
483solar hrs_min_ago 23:15N19.0
484solar hrs_min_ago 23:00N5.0
485solar hrs_min_ago 22:45N0.0
486solar hrs_min_ago 22:30N0.0
487solar hrs_min_ago 22:15N0.0
488solar hrs_min_ago 22:00N0.0
489solar hrs_min_ago 21:45N0.0
490solar hrs_min_ago 21:30N0.0
491solar hrs_min_ago 21:15N0.0
492solar hrs_min_ago 21:00N0.0
493solar hrs_min_ago 20:45N0.0
494solar hrs_min_ago 20:30N0.0
495solar hrs_min_ago 20:15N0.0
496solar hrs_min_ago 20:00N0.0
497solar hrs_min_ago 19:45N0.0
498solar hrs_min_ago 19:30N0.0
499solar hrs_min_ago 19:15N0.0
500solar hrs_min_ago 19:00N0.0
501solar hrs_min_ago 18:45N0.0
502solar hrs_min_ago 18:30N0.0
503solar hrs_min_ago 18:15N0.0
504solar hrs_min_ago 18:00N0.0
505solar hrs_min_ago 17:45N0.0
506solar hrs_min_ago 17:30N0.0
507solar hrs_min_ago 17:15N0.0
508solar hrs_min_ago 17:00N0.0
509solar hrs_min_ago 16:45N0.0
510solar hrs_min_ago 16:30N0.0
511solar hrs_min_ago 16:15N0.0
512solar hrs_min_ago 16:00N0.0
513solar hrs_min_ago 15:45N0.0
514solar hrs_min_ago 15:30N0.0
515solar hrs_min_ago 15:15N0.0
516solar hrs_min_ago 15:00N0.0
517solar hrs_min_ago 14:45N0.0
518solar hrs_min_ago 14:30N0.0
519solar hrs_min_ago 14:15N0.0
520solar hrs_min_ago 14:00N0.0
521solar hrs_min_ago 13:45N0.0
522solar hrs_min_ago 13:30N0.0
523solar hrs_min_ago 13:15N0.0
524solar hrs_min_ago 13:00N0.0
525solar hrs_min_ago 12:45N0.0
526solar hrs_min_ago 12:30N0.0
527solar hrs_min_ago 12:15N0.0
528solar hrs_min_ago 12:00N0.0
529solar hrs_min_ago 11:45N0.0
530solar hrs_min_ago 11:30N0.0
531solar hrs_min_ago 11:15N0.0
532solar hrs_min_ago 11:00N0.0
533solar hrs_min_ago 10:45N0.0
534solar hrs_min_ago 10:30N0.0
535solar hrs_min_ago 10:15N0.0
536solar hrs_min_ago 10:00N0.0
537solar hrs_min_ago 09:45N0.0
538solar hrs_min_ago 09:30N0.0
539solar hrs_min_ago 09:15N0.0
540solar hrs_min_ago 09:00N0.0
541solar hrs_min_ago 08:45N0.0
542solar hrs_min_ago 08:30N0.0
543solar hrs_min_ago 08:15N0.0
544solar hrs_min_ago 08:00N14.0
545solar hrs_min_ago 07:45N47.0
546solar hrs_min_ago 07:30N65.0
547solar hrs_min_ago 07:15N49.0
548solar hrs_min_ago 07:00N69.0
549solar hrs_min_ago 06:45N153.0
550solar hrs_min_ago 06:30N86.0
551solar hrs_min_ago 06:15N98.0
552solar hrs_min_ago 06:00N81.0
553solar hrs_min_ago 05:45N148.0
554solar hrs_min_ago 05:30N42.0
555solar hrs_min_ago 05:15N100.0
556solar hrs_min_ago 05:00N74.0
557solar hrs_min_ago 05:45N60.0
558solar hrs_min_ago 05:30N98.0
559solar hrs_min_ago 05:15N181.0
560solar hrs_min_ago 05:00N185.0
561solar hrs_min_ago 04:45N130.0
562solar hrs_min_ago 04:30N148.0
563solar hrs_min_ago 04:15N95.0
564solar hrs_min_ago 04:00N40.0
565solar hrs_min_ago 03:45N40.0
566solar hrs_min_ago 03:30N23.0
567solar hrs_min_ago 03:15N37.0
568solar hrs_min_ago 03:00N44.0
569solar hrs_min_ago 02:45N28.0
570solar hrs_min_ago 02:30N40.0
571solar hrs_min_ago 02:15N14.0
572solar hrs_min_ago 02:00N9.0
573solar hrs_min_ago 01:45N16.0
574solar hrs_min_ago 01:30N11.0
575solar hrs_min_ago 01:15N5.0
576solar hrs_min_ago 01:00N0.0
577uv index hrs_min_ago 23:45N0.0
578uv index hrs_min_ago 23:30N0.0
579uv index hrs_min_ago 23:15N0.0
580uv index hrs_min_ago 23:00N0.0
581uv index hrs_min_ago 22:45N0.0
582uv index hrs_min_ago 22:30N0.0
583uv index hrs_min_ago 22:15N0.0
584uv index hrs_min_ago 22:00N0.0
585uv index hrs_min_ago 21:45N0.0
586uv index hrs_min_ago 21:30N0.0
587uv index hrs_min_ago 21:15N0.0
588uv index hrs_min_ago 21:00N0.0
589uv index hrs_min_ago 20:45N0.0
590uv index hrs_min_ago 20:30N0.0
591uv index hrs_min_ago 20:15N0.0
592uv index hrs_min_ago 20:00N0.0
593uv index hrs_min_ago 19:45N0.0
594uv index hrs_min_ago 19:30N0.0
595uv index hrs_min_ago 19:15N0.0
596uv index hrs_min_ago 19:00N0.0
597uv index hrs_min_ago 18:45N0.0
598uv index hrs_min_ago 18:30N0.0
599uv index hrs_min_ago 18:15N0.0
600uv index hrs_min_ago 18:00N0.0
601uv index hrs_min_ago 17:45N0.0
602uv index hrs_min_ago 17:30N0.0
603uv index hrs_min_ago 17:15N0.0
604uv index hrs_min_ago 17:00N0.0
605uv index hrs_min_ago 16:45N0.0
606uv index hrs_min_ago 16:30N0.0
607uv index hrs_min_ago 16:15N0.0
608uv index hrs_min_ago 16:00N0.0
609uv index hrs_min_ago 15:45N0.0
610uv index hrs_min_ago 15:30N0.0
611uv index hrs_min_ago 15:15N0.0
612uv index hrs_min_ago 15:00N0.0
613uv index hrs_min_ago 14:45N0.0
614uv index hrs_min_ago 14:30N0.0
615uv index hrs_min_ago 14:15N0.0
616uv index hrs_min_ago 14:00N0.0
617uv index hrs_min_ago 13:45N0.0
618uv index hrs_min_ago 13:30N0.0
619uv index hrs_min_ago 13:15N0.0
620uv index hrs_min_ago 13:00N0.0
621uv index hrs_min_ago 12:45N0.0
622uv index hrs_min_ago 12:30N0.0
623uv index hrs_min_ago 12:15N0.0
624uv index hrs_min_ago 12:00N0.0
625uv index hrs_min_ago 11:45N0.0
626uv index hrs_min_ago 11:30N0.0
627uv index hrs_min_ago 11:15N0.0
628uv index hrs_min_ago 11:00N0.0
629uv index hrs_min_ago 10:45N0.0
630uv index hrs_min_ago 10:30N0.0
631uv index hrs_min_ago 10:15N0.0
632uv index hrs_min_ago 10:00N0.0
633uv index hrs_min_ago 09:45N0.0
634uv index hrs_min_ago 09:30N0.0
635uv index hrs_min_ago 09:15N0.0
636uv index hrs_min_ago 09:00N0.0
637uv index hrs_min_ago 08:45N0.0
638uv index hrs_min_ago 08:30N0.0
639uv index hrs_min_ago 08:15N0.0
640uv index hrs_min_ago 08:00N0.0
641uv index hrs_min_ago 07:45N0.0
642uv index hrs_min_ago 07:30N0.0
643uv index hrs_min_ago 07:15N0.0
644uv index hrs_min_ago 07:00N0.0
645uv index hrs_min_ago 06:45N0.0
646uv index hrs_min_ago 06:30N0.0
647uv index hrs_min_ago 06:15N0.0
648uv index hrs_min_ago 06:00N0.0
649uv index hrs_min_ago 05:45N0.0
650uv index hrs_min_ago 05:30N0.0
651uv index hrs_min_ago 05:15N0.5
652uv index hrs_min_ago 05:00N0.0
653uv index hrs_min_ago 04:45N0.0
654uv index hrs_min_ago 04:30N0.5
655uv index hrs_min_ago 04:15N1.0
656uv index hrs_min_ago 04:00N1.1
657uv index hrs_min_ago 03:45N0.8
658uv index hrs_min_ago 03:30N0.8
659uv index hrs_min_ago 03:15N0.6
660uv index hrs_min_ago 03:00N0.0
661uv index hrs_min_ago 02:45N0.0
662uv index hrs_min_ago 02:30N0.0
663uv index hrs_min_ago 02:15N0.0
664uv index hrs_min_ago 02:00N0.0
665uv index hrs_min_ago 01:45N0.0
666uv index hrs_min_ago 01:30N0.0
667uv index hrs_min_ago 01:15N0.0
668uv index hrs_min_ago 01:00N0.0
669uv index hrs_min_ago 00:45N0.0
670uv index hrs_min_ago 00:30N0.0
671uv index hrs_min_ago 00:15N0.0
672uv index hrs_min_ago 00:00N0.0
673wd version - end of file
(example: !!h10.37f!!)
L!!H10.37S!!

You find our weather info also at:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather