Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Φωνητική Πρόγνωση Καιρού : 

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarΣταθμού Clientraw

The following tables consist of about 2000 data points that are actively updating from the local Weather Station equipment to provide this website with data.
The data is also shared across the internet to many weather related websites.

In the input-box can enter your own website / path to your clientraw files :
Please use www.yourwebsite.com/path for instance : www.weerstation-wilsele.be/upload/


clientraw

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientraw.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 0.1 0.0 72 11.8 52 1016.6 12.7 69.1 464.2 0.00 3.87 18.0 68 100.0 1 0.0 0 0 7.1 -100.0 255.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 21 17 38 Patra-21:17:38 0 0 20 11 100 100 100 100 100 100 100 11.8 10.2 16.1 11.3 1 Night_Time/Dry/A_few_clouds_ 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 20.0 2.2 4117.0 20/11/2017 16.9 10.2 16.1 10.5 0.0 2 4 3 3 3 2 2 2 2 1 13.1 13.2 13.1 13.0 13.0 12.9 12.8 12.5 12.1 11.8 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 16.1 11.3 11.8 14.0 0 --- --- 72 0 0 -100.0 -100.0 0 -100 -100 -100 -100 0.0 18.9 17.9 11.0 1016.6 1010.1 10 20:36 11:18 15.5 9.4 11.6 0.8 1 2017 -17.8 -1 1 -1 20 11 342 343 23 345 37 59 61 72 0.0 255.0 1.7 7.7 38.23917 -21.75139 0.5 90 40 12.7 08:58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.8 14:17 08:41 59 !!C10.37S59!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001άνεμος ταχύτητα μέση K0.1 kts ( = 0.2 k/H; 0.1 ms; 0.1 m/H )
002ριπή K0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
003άνεμος κατεύθυνση D72°( = ENE )
004θερμ εξωτερική C11.8°C ( = 53.2 °F )
005υγρασία εξωτερική P52%
006βαρόμετρο H1016.6 hPa ( = 1016.6 mb; 762.51 mmHg; 30.02 inHg )
007βροχή καθημερινά M12.7 mm ( = 0.5 in )
008βροχή μηνιαίος M69.1 mm ( = 2.72 in )
009βροχή ετήσια M464.2 exceptional data?
010βροχή τιμή M0.00 mm ( = 0 in )
011βροχή τιμή μέγιστο M3.87 mm ( = 0.152 in )
012θερμ εσωτερικός C18.0°C ( = 64.4 °F )
013υγρασία εσωτερικός P68%
014θερμ έδαφος (optional)C100.0 exceptional data?
015πρόγνωση εικόνα I1 ( Sunny )
016wmr968 έξτρα θερμ C0.0°C ( = 32 °F )
017wmr968 έξτρα υγρ P0%
018wmr968 έξτρα αισθητήρας N0
019χθές βροχή M7.1 mm ( = 0.28 in )
020θερμ extra_sensor 1 (optional)C-100.0 exceptional data?
021θερμ extra_sensor 2 (optional)C255.0 exceptional data?
022θερμ extra_sensor 3 (optional)C-100.0 exceptional data?
023θερμ extra_sensor 4 (optional)C-100.0 exceptional data?
024θερμ extra_sensor 5 (optional)C-100.0 exceptional data?
025θερμ extra_sensor 6 (optional)C-100.0 exceptional data?
026υγρασία extra_sensor 1 (optional)P-100%
027υγρασία extra_sensor 2 (optional)P-100%
028υγρασία extra_sensor 3 (optional)P-100%
029actual_date hour
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
N21
030actual_date minute
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
N17
031actual_date seconds
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
N38
032σταθμός όνομα LPatra-21:17:38
033dallas αστραπές αρίθμηση N0
034solar ανάγνωση N0
035actual_date dayN20
036actual_date monthN11
037wmr968 batt 1 (optional)P100%
038wmr968 batt 2 (optional)P100%
039wmr968 batt 3 (optional)P100%
040wmr968 batt 4 (optional)P100%
041wmr968 batt 5 (optional)P100%
042wmr968 batt 6 (optional)P100%
043wmr968 batt 7 (optional)P100%
044δείκτης ψυχρότητας C11.8°C ( = 53.2 °F )
045δείκτης υγρασίας C10.2°C ( = 50.4 °F )
046θερμ μέρα μέγιστο C16.1°C ( = 61 °F )
047θερμ μέρα ελάχιστο C11.3°C ( = 52.3 °F )
048εικόνα τύπος I1 ( Sunny )
049καιρός περιγ LNight Time/Dry/A few clouds
050βαρόμετρο τάση H0.5 exceptional data?
051άνεμος ταχύτητα ώρα 01
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
052άνεμος ταχύτητα ώρα 02
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
053άνεμος ταχύτητα ώρα 03
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
054άνεμος ταχύτητα ώρα 04
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
055άνεμος ταχύτητα ώρα 05
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
056άνεμος ταχύτητα ώρα 06
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
057άνεμος ταχύτητα ώρα 07
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
058άνεμος ταχύτητα ώρα 08
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
059άνεμος ταχύτητα ώρα 09
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
060άνεμος ταχύτητα ώρα 10
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
061άνεμος ταχύτητα ώρα 11
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
062άνεμος ταχύτητα ώρα 12
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
063άνεμος ταχύτητα ώρα 13
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
064άνεμος ταχύτητα ώρα 14
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
065άνεμος ταχύτητα ώρα 15
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
066άνεμος ταχύτητα ώρα 16
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
067άνεμος ταχύτητα ώρα 17
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
068άνεμος ταχύτητα ώρα 18
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
069άνεμος ταχύτητα ώρα 19
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
070άνεμος ταχύτητα ώρα 20
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
071ριπή μέγιστο
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K20.0 kts ( = 37 k/H; 10.3 ms; 23 m/H )
072σημείο δρόσου C2.2°C ( = 36 °F )
073σύννεφο ύψος F4117.0 feet ( = 1255 meter )
074actual_date dd/mm/yyyy
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
L20/11/2017
075δείκτης υγρασίας μέγιστο C16.9°C ( = 62.4 °F )
076δείκτης υγρασίας ελάχιστο C10.2°C ( = 50.4 °F )
077δείκτης ψυχρότητας μέγιστο C16.1°C ( = 61 °F )
078δείκτης ψυχρότητας ελάχιστο C10.5°C ( = 50.9 °F )
079davis vp uv (optional)N0.0
080άνεμος ταχύτητα ώρα 01K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
081άνεμος ταχύτητα ώρα 02K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
082άνεμος ταχύτητα ώρα 03K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
083άνεμος ταχύτητα ώρα 04K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
084άνεμος ταχύτητα ώρα 05K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
085άνεμος ταχύτητα ώρα 06K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
086άνεμος ταχύτητα ώρα 07K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
087άνεμος ταχύτητα ώρα 08K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
088άνεμος ταχύτητα ώρα 09K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
089άνεμος ταχύτητα ώρα 10K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
090θερμ ώρα 01C13.1°C ( = 55.6 °F )
091θερμ ώρα 02C13.2°C ( = 55.8 °F )
092θερμ ώρα 03C13.1°C ( = 55.6 °F )
093θερμ ώρα 04C13.0°C ( = 55.4 °F )
094θερμ ώρα 05C13.0°C ( = 55.4 °F )
095θερμ ώρα 06C12.9°C ( = 55.2 °F )
096θερμ ώρα 07C12.8°C ( = 55 °F )
097θερμ ώρα 08C12.5°C ( = 54.5 °F )
098θερμ ώρα 09C12.1°C ( = 53.8 °F )
099θερμ ώρα 10C11.8°C ( = 53.2 °F )
100βροχή ώρα 01M12.7 mm ( = 0.5 in )
101βροχή ώρα 02M12.7 mm ( = 0.5 in )
102βροχή ώρα 03M12.7 mm ( = 0.5 in )
103βροχή ώρα 04M12.7 mm ( = 0.5 in )
104βροχή ώρα 05M12.7 mm ( = 0.5 in )
105βροχή ώρα 06M12.7 mm ( = 0.5 in )
106βροχή ώρα 07M12.7 mm ( = 0.5 in )
107βροχή ώρα 08M12.7 mm ( = 0.5 in )
108βροχή ώρα 09M12.7 mm ( = 0.5 in )
109βροχή ώρα 10M12.7 mm ( = 0.5 in )
110δείκτης δυσφορίας μέγιστο C16.1°C ( = 61 °F )
111δείκτης δυσφορίας ελάχιστο C11.3°C ( = 52.3 °F )
112δείκτης δυσφορίας C11.8°C ( = 53.2 °F )
113άνεμος ταχύτητα μέση μέγιστο K14.0 kts ( = 25.9 k/H; 7.2 ms; 16.1 m/H )
114αριθμός αστραπές εκενώσεις τελευταίο ελάχιστο N0
115αστραπές τελευταίο χρόνος T---
116αστραπές τελευταίο ημερομηνία L---
117άνεμος μέση κατεύθυνση D72°( = ENE )
118nexstorm dist N0
119nexstorm bearing D0°( = North )
120θερμ extra_sensor 7 (optional)C-100.0 exceptional data?
121θερμ extra_sensor 8 (optional)C-100.0 exceptional data?
122υγρασία extra_sensor 4 (optional)P0%
123υγρασία extra_sensor 5 (optional)P-100%
124υγρασία extra_sensor 6 (optional)P-100%
125υγρασία extra_sensor 7 (optional)P-100%
126υγρασία extra_sensor 8 (optional)P-100%
127vp solarwm N0.0
128θερμ εσωτερικός μέγιστο C18.9°C ( = 66 °F )
129θερμ εσωτερικός ελάχιστο C17.9°C ( = 64.2 °F )
130φαινομενική θερμ C11.0°C ( = 51.8 °F )
131βαρόμετρο Υψηλή ( επίσης: μέγιστη βαρομετρική)H1016.6 hPa ( = 1016.6 mb; 762.51 mmHg; 30.02 inHg )
132βαρόμετρο Ελάχιστη ( επίσης: ελάχιστη βαρομετρική)H1010.1 hPa ( = 1010.1 mb; 757.64 mmHg; 29.83 inHg )
133ριπή μέγιστο K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
134ριπή μέγιστο τελευταία ώρα χρόνος T20:36
135ριπή μέγιστο σήμερα χρόνος T11:18
136φαινομενική θερμ μέγιστο C15.5°C ( = 59.9 °F )
137φαινομενική θερμ ελάχιστο C9.4°C ( = 48.9 °F )
138σημείο δρόσου μέγιστο C11.6°C ( = 52.9 °F )
139σημείο δρόσου ελάχιστο C0.8°C ( = 33.4 °F )
140ριπή τελευταίο ελάχιστο μέγιστο K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
141actual_date yearN2017
142thsws ( εάν είναι ενεργό στο wd)L-17.8
143θερμ τάση ( λογική)B-1
144υγρασία τάση ( λογική)B1
145δείκτης υγρασίας τάση ( λογική)B-1
146άνεμος κατεύθυνση ώρα 01D20°( = NNE )
147άνεμος κατεύθυνση ώρα 02D11°( = North )
148άνεμος κατεύθυνση ώρα 03D342°( = NNW )
149άνεμος κατεύθυνση ώρα 04D343°( = NNW )
150άνεμος κατεύθυνση ώρα 05D23°( = NNE )
151άνεμος κατεύθυνση ώρα 06D345°( = NNW )
152άνεμος κατεύθυνση ώρα 07D37°( = NE )
153άνεμος κατεύθυνση ώρα 08D59°( = ENE )
154άνεμος κατεύθυνση ώρα 09D61°( = ENE )
155άνεμος κατεύθυνση ώρα 10D72°( = ENE )
156φύλλο υγρότητα (optional)P0.0%
157υγρασία έδαφος (optional)P255.0%
158άνεμος ταχύτητα μέση 10 ελάχιστο K1.7 kts ( = 3.1 k/H; 0.9 ms; 2 m/H )
159θερμ wet βολβός C7.7°C ( = 45.9 °F )
160γεωγραφικό πλάτος
(- για νότιο ημισφαίριο)
N38.23917
161γεωγραφικό μήκος ( - για ανατολικά GMT)N-21.75139
162βροχή σύνολο 9πμ reset ( mm)M0.5 mm ( = 0.02 in )
163υγρασία Υψηλή μέρα P90%
164υγρασία Ελάχιστη μέρα P40%
165βροχή σύνολο μεσάνυχτα reset ( mm)M12.7 mm ( = 0.5 in )
166δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μέρα χρόνος T08:58
167ρεύμα cost channel 1 ( watts)N0.0
168ρεύμα cost channel 2 N0.0
169ρεύμα cost channel 3 N0.0
170ρεύμα cost channel 4 N0.0
171ρεύμα cost channel 5 N0.0
172ρεύμα cost channel 6 N0.0
173καθημερινά άνεμος run
(9am or midnight reset)
N107.8
174wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!c10.37f!!)
L14:17
175 New field, not documented yet ?? 08:41
176 New field, not documented yet ?? 59
177 New field, not documented yet ?? !!C10.37S59!!

clientrawextra

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientrawextra.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 2 2 2 6 1 2 2 1 1 2 2 3 0 3 4 5 3 2 5 1 15.3 14.9 14.4 13.2 12.9 12.2 12.5 13.0 12.9 13.0 13.2 11.9 13.8 14.9 14.4 15.3 15.7 15.2 15.3 14.4 0.0 0.0 0.3 1.5 3.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 12.2 12.2 12.2 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 22.5 13 27 07 11 2017 11.3 08 41 20 11 2017 28.7 05 13 19 11 2017 3.9 08 24 20 11 2017 1002.0 13 59 13 11 2017 1022.0 22 10 01 11 2017 14.5 20 45 16 11 2017 8.1 08 28 20 11 2017 16.1 05 43 19 11 2017 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 10.5 08 58 20 11 2017 164.0 00 00 00 00 00 219.0 00 00 00 00 00 19.3 18 00 07 11 2017 13.8 06 00 06 11 2017 14.1 18 00 20 11 2017 19.2 06 00 16 11 2017 22.5 13 27 07 11 2017 50.0 12 43 21 04 2014 39.7 16 41 10 08 2017 -0.4 02 45 09 01 2017 36.5 13 25 23 10 2017 3.9 08 24 20 11 2017 997.8 04 45 11 03 2017 1031.6 10 58 16 02 2017 40.1 23 51 11 01 2017 19.3 14 07 23 10 2017 21.1 13 26 23 10 2017 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 -2.2 00 43 09 01 2017 265.0 00 00 00 00 00 300.0 00 00 00 00 00 39.2 18 00 10 08 2017 0.6 06 00 09 01 2017 3.2 18 00 07 01 2017 32.3 06 00 10 08 2017 42.5 15 22 06 08 2017 50.0 12 43 21 04 2014 41.5 17 57 14 08 2013 -0.4 02 45 09 01 2017 48.0 14 37 07 04 2013 6.1 07 37 21 09 2015 975.0 20 47 07 04 2013 1043.4 20 43 10 07 2013 84.3 22 57 22 10 2015 32.0 08 07 21 09 2015 22.4 14 39 31 12 2014 0.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 -2.2 00 43 09 01 2017 0.0 00 00 00 00 00 71.0 00 00 00 00 00 40.2 18 00 15 08 2013 0.6 06 00 09 01 2017 3.2 18 00 07 01 2017 32.9 06 00 23 06 2016 46.9 14 38 31 07 2013 -50.0 12 43 21 04 2014 1011.6 1011.9 1011.8 1011.5 1011.4 1010.9 1010.3 1010.3 1010.3 1010.7 1010.9 1011.7 1012.0 1011.9 1012.4 1012.4 1012.5 1012.7 1013.1 1013.6 22:11 23:11 00:11 01:11 02:11 03:11 04:11 05:11 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 0 0 0 0 8 0 25 74 145 107 20 71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 16.0 85.0 47.0 57.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.9 1.7 2.0 1.6 0.9 0.0 0.0 mostly_clear_with_little_temp_change. 1.4 1.8 7.1 10.37S 184 214 180 118 196 121 76 114 151 114 163 157 170 224 225 217 5 314 285 306 07:19 17:17 08:46 18:58 5 2 5 2 3 2 14.3 14.0 13.2 12.1 12.7 12.7 12.7 12.7 1014.2 1015.5 1016.1 1016.5 18:11 19:11 20:11 21:11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 296 296 323 61 -50.0 100.0 255.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 N 72 75 82 89 89 87 86 86 86 81 82 90 85 75 64 54 55 51 44 47 45 43 47 50 0.0 18.8 18.9 18.9 18.8 18.8 18.8 18.7 18.6 18.6 18.4 18.3 18.2 18.1 18.2 18.1 18.1 18.1 18.0 18.2 18.0 18.0 18.0 18.1 18.0 761.0 12 24 14 11 2017 3.0 12 02 03 11 2017 1220.0 12 13 28 05 2017 7.3 12 12 28 05 2017 1339.0 12 11 06 05 2014 9.5 12 56 23 07 2014 4.4 0 21 11 20 s1 u1 o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.3 16 25 14 11 2017 0.8 18 45 20 11 2017 24.1 16 03 12 08 2017 -8.0 12 18 15 02 2017 25.0 19 05 28 08 2013 -15.2 11 39 29 04 2013 17.1 -10.0 19.1 13.2 12:26 07:53 1012.0 1005.5 23:11 04:29 90 60 07:59 11:44 29.0 05:13 16.1 05:43 12.5 08:17 19.1 12:26 13.4 9.8 14:46 21:34 621.0 13:15 16.1 11.3 14:17 08:41 1016.5 1010.1 21:11 04:30 90 40 02:16 18:45 20.0 11:18 14.0 11:19 10.5 08:58 16.1 14:17 11.6 0.8 00:21 18:45 722.0 11:57 !!E10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001άνεμος ταχύτητα ώρα 01K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
002άνεμος ταχύτητα ώρα 02K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
003άνεμος ταχύτητα ώρα 03K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
004άνεμος ταχύτητα ώρα 04K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
005άνεμος ταχύτητα ώρα 05K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
006άνεμος ταχύτητα ώρα 06K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
007άνεμος ταχύτητα ώρα 07K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
008άνεμος ταχύτητα ώρα 08K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
009άνεμος ταχύτητα ώρα 09K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
010άνεμος ταχύτητα ώρα 10K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
011άνεμος ταχύτητα ώρα 11K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
012άνεμος ταχύτητα ώρα 12K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
013άνεμος ταχύτητα ώρα 13K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
014άνεμος ταχύτητα ώρα 14K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
015άνεμος ταχύτητα ώρα 15K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
016άνεμος ταχύτητα ώρα 16K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
017άνεμος ταχύτητα ώρα 17K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
018άνεμος ταχύτητα ώρα 18K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
019άνεμος ταχύτητα ώρα 19K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
020άνεμος ταχύτητα ώρα 20
(συνεχίζει στο pos 562)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
021θερμ ώρα 01C15.3°C ( = 59.5 °F )
022θερμ ώρα 02C14.9°C ( = 58.8 °F )
023θερμ ώρα 03C14.4°C ( = 57.9 °F )
024θερμ ώρα 04C13.2°C ( = 55.8 °F )
025θερμ ώρα 05C12.9°C ( = 55.2 °F )
026θερμ ώρα 06C12.2°C ( = 54 °F )
027θερμ ώρα 07C12.5°C ( = 54.5 °F )
028θερμ ώρα 08C13.0°C ( = 55.4 °F )
029θερμ ώρα 09C12.9°C ( = 55.2 °F )
030θερμ ώρα 10C13.0°C ( = 55.4 °F )
031θερμ ώρα 11C13.2°C ( = 55.8 °F )
032θερμ ώρα 12C11.9°C ( = 53.4 °F )
033θερμ ώρα 13C13.8°C ( = 56.8 °F )
034θερμ ώρα 14C14.9°C ( = 58.8 °F )
035θερμ ώρα 15C14.4°C ( = 57.9 °F )
036θερμ ώρα 16C15.3°C ( = 59.5 °F )
037θερμ ώρα 17C15.7°C ( = 60.3 °F )
038θερμ ώρα 18C15.2°C ( = 59.4 °F )
039θερμ ώρα 19C15.3°C ( = 59.5 °F )
040θερμ ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 566)C14.4°C ( = 57.9 °F )
041βροχή ώρα 01M0.0 mm ( = 0 in )
042βροχή ώρα 02M0.0 mm ( = 0 in )
043βροχή ώρα 03M0.3 mm ( = 0.012 in )
044βροχή ώρα 04M1.5 mm ( = 0.059 in )
045βροχή ώρα 05M3.0 mm ( = 0.118 in )
046βροχή ώρα 06M4.1 mm ( = 0.161 in )
047βροχή ώρα 07M4.1 mm ( = 0.161 in )
048βροχή ώρα 08M4.1 mm ( = 0.161 in )
049βροχή ώρα 09M4.1 mm ( = 0.161 in )
050βροχή ώρα 10M4.1 mm ( = 0.161 in )
051βροχή ώρα 11M4.1 mm ( = 0.161 in )
052βροχή ώρα 12M12.2 mm ( = 0.48 in )
053βροχή ώρα 13M12.2 mm ( = 0.48 in )
054βροχή ώρα 14M12.2 mm ( = 0.48 in )
055βροχή ώρα 15M12.7 mm ( = 0.5 in )
056βροχή ώρα 16M12.7 mm ( = 0.5 in )
057βροχή ώρα 17M12.7 mm ( = 0.5 in )
058βροχή ώρα 18M12.7 mm ( = 0.5 in )
059βροχή ώρα 19M12.7 mm ( = 0.5 in )
060βροχή ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 570)M12.7 mm ( = 0.5 in )
061θερμ Υψηλή μήνα εγγ C22.5°C ( = 72.5 °F )
062θερμ Υψηλή μήνα εγγ ώρα N13
063θερμ Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N27
064θερμ Υψηλή μήνα εγγ μέρα N07
065θερμ Υψηλή μήνα εγγ mon N11
066θερμ Υψηλή μήνα εγγ έτος N2017
067θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ C11.3°C ( = 52.3 °F )
068θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N08
069θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N41
070θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N20
071θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ mon N11
072θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2017
073ριπή μήνα εγγ K28.7 kts ( = 53.2 k/H; 14.8 ms; 33 m/H )
074ριπή μήνα εγγ ώρα N05
075ριπή μήνα εγγ ελάχιστο N13
076ριπή μήνα εγγ μέρα N19
077ριπή μήνα εγγ mon N11
078ριπή μήνα εγγ έτος N2017
079βροχή τιμή μήνα εγγ M3.9 mm ( = 0.154 in )
080βροχή τιμή μήνα εγγ ώρα N08
081βροχή τιμή μήνα εγγ ελάχιστο N24
082βροχή τιμή μήνα εγγ μέρα N20
083βροχή τιμή μήνα εγγ mon N11
084βροχή τιμή μήνα εγγ έτος N2017
085βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ H1002.0 hPa ( = 1002 mb; 751.56 mmHg; 29.59 inHg )
086βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N13
087βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N59
088βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N13
089βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ mon N11
090βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2017
091βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ H1022.0 hPa ( = 1022 mb; 766.56 mmHg; 30.18 inHg )
092βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ ώρα N22
093βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N10
094βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ μέρα N01
095βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ mon N11
096βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ έτος N2017
097βροχή καθημερινά μήνα εγγ M14.5 mm ( = 0.571 in )
098βροχή καθημερινά μήνα εγγ ώρα N20
099βροχή καθημερινά μήνα εγγ ελάχιστο N45
100βροχή καθημερινά μήνα εγγ μέρα N16
101βροχή καθημερινά μήνα εγγ mon N11
102βροχή καθημερινά μήνα εγγ έτος N2017
103βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ M8.1 mm ( = 0.319 in )
104βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ ώρα N08
105βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ ελάχιστο N28
106βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ μέρα N20
107βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ mon N11
108βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ έτος N2017
109άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ K16.1 kts ( = 29.8 k/H; 8.3 ms; 18.5 m/H )
110άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ ώρα N05
111άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ ελάχιστο N43
112άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ μέρα N19
113άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ mon N11
114άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ έτος N2017
115επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ C-1.0°C ( = 30.2 °F )
116επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ώρα N00
117επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ελάχιστο N00
118επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ μέρα N00
119επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ mon N00
120επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ έτος N00
121έδαφος Υψηλή μήνα εγγ C-50.0 exceptional data?
122έδαφος Υψηλή μήνα εγγ ώρα N12
123έδαφος Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N43
124έδαφος Υψηλή μήνα εγγ μέρα N21
125έδαφος Υψηλή μήνα εγγ mon N04
126έδαφος Υψηλή μήνα εγγ έτος N2014
127έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ C100.0 exceptional data?
128έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N12
129έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N43
130έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N21
131έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ mon N04
132έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2014
133δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ C10.5°C ( = 50.9 °F )
134δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N08
135δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N58
136δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N20
137δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ mon N11
138δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2017
139ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ D164.0°( = SSE )
140ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ ώρα N00
141ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N00
142ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ μέρα N00
143ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ mon N00
144ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ έτος N00
145άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ D219.0°( = SW )
146άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ ώρα N00
147άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ ελάχιστο N00
148άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ μέρα N00
149άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ mon N00
150άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ έτος N00
151θερμότερες μέρα μήνα εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C19.3°C ( = 66.7 °F )
152θερμότερες μέρα μήνα εγγ ώρα N18
153θερμότερες μέρα μήνα εγγ ελάχιστο N00
154θερμότερες μέρα μήνα εγγ μέρα N07
155θερμότερες μέρα μήνα εγγ mon N11
156θερμότερες μέρα μήνα εγγ έτος
(δεν χρησιμοποιείται)
N2017
157ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ
(Μέση πάροδο του χρόνου νύχτα)
C13.8°C ( = 56.8 °F )
158ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ ώρα N06
159ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ ελάχιστο N00
160ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ μέρα N06
161ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ mon N11
162ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ έτος N2017
163ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C14.1°C ( = 57.4 °F )
164ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ ώρα N18
165ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ ελάχιστο N00
166ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ μέρα N20
167ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ mon N11
168ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ έτος N2017
169θερμότερες νύχτα μήνα εγγ
(Μέση πάροδο του χρόνου νύχτα)
C19.2°C ( = 66.6 °F )
170θερμότερες νύχτα μήνα εγγ ώρα N06
171θερμότερες νύχτα μήνα εγγ ελάχιστο N00
172θερμότερες νύχτα μήνα εγγ μέρα N16
173θερμότερες νύχτα μήνα εγγ mon N11
174θερμότερες νύχτα μήνα εγγ έτος N2017
175δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ C22.5°C ( = 72.5 °F )
176δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ ώρα N13
177δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N27
178δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ μέρα N07
179δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ mon N11
180δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ έτος N2017
181γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ C50.0 exceptional data?
182γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ ώρα N12
183γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ ελάχιστο N43
184γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ μέρα N21
185γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ mon N04
186γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ έτος N2014
187θερμ Υψηλή χθές εγγ C39.7°C ( = 103.5 °F )
188θερμ Υψηλή χθές εγγ ώρα N16
189θερμ Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N41
190θερμ Υψηλή χθές εγγ μέρα N10
191θερμ Υψηλή χθές εγγ mon N08
192θερμ Υψηλή χθές εγγ έτος N2017
193θερμ Ελάχιστη χθές εγγ C-0.4°C ( = 31.3 °F )
194θερμ Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N02
195θερμ Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N45
196θερμ Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N09
197θερμ Ελάχιστη χθές εγγ mon N01
198θερμ Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2017
199ριπή χθές εγγ K36.5 kts ( = 67.6 k/H; 18.8 ms; 42 m/H )
200ριπή χθές εγγ ώρα N13
201ριπή χθές εγγ ελάχιστο N25
202ριπή χθές εγγ μέρα N23
203ριπή χθές εγγ mon N10
204ριπή χθές εγγ έτος N2017
205βροχή τιμή χθές εγγ M3.9 mm ( = 0.154 in )
206βροχή τιμή χθές εγγ ώρα N08
207βροχή τιμή χθές εγγ ελάχιστο N24
208βροχή τιμή χθές εγγ μέρα N20
209βροχή τιμή χθές εγγ mon N11
210βροχή τιμή χθές εγγ έτος N2017
211βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ H997.8 hPa ( = 997.8 mb; 748.41 mmHg; 29.47 inHg )
212βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N04
213βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N45
214βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N11
215βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ mon N03
216βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2017
217βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ H1031.6 hPa ( = 1031.6 mb; 773.76 mmHg; 30.46 inHg )
218βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ ώρα N10
219βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N58
220βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ μέρα N16
221βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ mon N02
222βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ έτος N2017
223βροχή καθημερινά χθές εγγ M40.1 mm ( = 1.579 in )
224βροχή καθημερινά χθές εγγ ώρα N23
225βροχή καθημερινά χθές εγγ ελάχιστο N51
226βροχή καθημερινά χθές εγγ μέρα N11
227βροχή καθημερινά χθές εγγ mon N01
228βροχή καθημερινά χθές εγγ έτος N2017
229βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ M19.3 mm ( = 0.76 in )
230βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ ώρα N14
231βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ ελάχιστο N07
232βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ μέρα N23
233βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ mon N10
234βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ έτος N2017
235άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ K21.1 kts ( = 39.1 k/H; 10.9 ms; 24.3 m/H )
236άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ ώρα N13
237άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ ελάχιστο N26
238άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ μέρα N23
239άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ mon N10
240άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ έτος N2017
241επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ U-1.0
242επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ώρα U00
243επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ελάχιστο U00
244επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ μέρα U00
245επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ mon U00
246επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ έτος U00
247έδαφος Υψηλή χθές εγγ C-50.0 exceptional data?
248έδαφος Υψηλή χθές εγγ ώρα N12
249έδαφος Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N43
250έδαφος Υψηλή χθές εγγ μέρα N21
251έδαφος Υψηλή χθές εγγ mon N04
252έδαφος Υψηλή χθές εγγ έτος N2014
253έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ C100.0 exceptional data?
254έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N12
255έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N43
256έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N21
257έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ mon N04
258έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2014
259δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ C-2.2°C ( = 28 °F )
260δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N00
261δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N43
262δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N09
263δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ mon N01
264δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2017
265ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ D265.0°( = West )
266ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ ώρα N00
267ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N00
268ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ μέρα N00
269ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ mon N00
270ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ έτος N00
271άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ D300.0°( = WNW )
272άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ ώρα N00
273άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ ελάχιστο N00
274άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ μέρα N00
275άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ mon N00
276άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ έτος N00
277θερμότερες μέρα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C39.2°C ( = 102.6 °F )
278θερμότερες μέρα χθές εγγ ώρα N18
279θερμότερες μέρα χθές εγγ ελάχιστο N00
280θερμότερες μέρα χθές εγγ μέρα N10
281θερμότερες μέρα χθές εγγ mon N08
282θερμότερες μέρα χθές εγγ έτος
(δεν χρησιμοποιείται)
N2017
283ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της νύχτας)
C0.6°C ( = 33.1 °F )
284ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ ώρα N06
285ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ ελάχιστο N00
286ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ μέρα N09
287ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ mon N01
288ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ έτος N2017
289ψυχρότερος μέρα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C3.2°C ( = 37.8 °F )
290ψυχρότερος μέρα χθές εγγ ώρα N18
291ψυχρότερος μέρα χθές εγγ ελάχιστο N00
292ψυχρότερος μέρα χθές εγγ μέρα N07
293ψυχρότερος μέρα χθές εγγ mon N01
294ψυχρότερος μέρα χθές εγγ έτος N2017
295θερμότερες νύχτα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της νύχτας)
C32.3°C ( = 90.1 °F )
296θερμότερες νύχτα χθές εγγ ώρα N06
297θερμότερες νύχτα χθές εγγ ελάχιστο N00
298θερμότερες νύχτα χθές εγγ μέρα N10
299θερμότερες νύχτα χθές εγγ mon N08
300θερμότερες νύχτα χθές εγγ έτος N2017
301δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ C42.5 exceptional data?
302δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ ώρα N15
303δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N22
304δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ μέρα N06
305δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ mon N08
306δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ έτος N2017
307γρασίδι μέγιστο χθές εγγ C50.0 exceptional data?
308γρασίδι μέγιστο χθές εγγ ώρα N12
309γρασίδι μέγιστο χθές εγγ ελάχιστο N43
310γρασίδι μέγιστο χθές εγγ μέρα N21
311γρασίδι μέγιστο χθές εγγ mon N04
312γρασίδι μέγιστο χθές εγγ έτος N2014
313θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ C41.5 exceptional data?
314θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N17
315θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N57
316θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N14
317θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ mon N08
318θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
319θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ C-0.4°C ( = 31.3 °F )
320θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N02
321θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N45
322θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N09
323θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N01
324θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2017
325ριπή συνεχώς εγγ K48.0 kts ( = 88.9 k/H; 24.7 ms; 55.2 m/H )
326ριπή συνεχώς εγγ ώρα N14
327ριπή συνεχώς εγγ ελάχιστο N37
328ριπή συνεχώς εγγ μέρα N07
329ριπή συνεχώς εγγ mon N04
330ριπή συνεχώς εγγ έτος N2013
331βροχή τιμή συνεχώς εγγ M6.1 mm ( = 0.24 in )
332βροχή τιμή συνεχώς εγγ ώρα N07
333βροχή τιμή συνεχώς εγγ ελάχιστο N37
334βροχή τιμή συνεχώς εγγ μέρα N21
335βροχή τιμή συνεχώς εγγ mon N09
336βροχή τιμή συνεχώς εγγ έτος N2015
337βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ H975.0 hPa ( = 975 mb; 731.31 mmHg; 28.79 inHg )
338βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N20
339βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N47
340βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N07
341βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N04
342βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2013
343βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ H1043.4 hPa ( = 1043.4 mb; 782.61 mmHg; 30.81 inHg )
344βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N20
345βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
346βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N10
347βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ mon N07
348βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
349βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ M84.3 mm ( = 3.319 in )
350βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ ώρα N22
351βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ ελάχιστο N57
352βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ μέρα N22
353βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ mon N10
354βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ έτος N2015
355βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ M32.0 mm ( = 1.26 in )
356βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ ώρα N08
357βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ ελάχιστο N07
358βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ μέρα N21
359βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ mon N09
360βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ έτος N2015
361άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ K22.4 kts ( = 41.5 k/H; 11.5 ms; 25.8 m/H )
362άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ ώρα N14
363άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ ελάχιστο N39
364άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ μέρα N31
365άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ mon N12
366άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ έτος N2014
367επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ D0.0°( = North )
368επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ώρα N00
369επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ελάχιστο N00
370επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ μέρα N00
371επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ mon N00
372επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ έτος N00
373έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ C-50.0 exceptional data?
374έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N12
375έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
376έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N21
377έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ mon N04
378έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2014
379έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ C100.0 exceptional data?
380έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N12
381έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
382έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N21
383έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N04
384έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2014
385δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ C-2.2°C ( = 28 °F )
386δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N00
387δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
388δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N09
389δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N01
390δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2017
391ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ D0.0°( = North )
392ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N00
393ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
394ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N00
395ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ mon N00
396ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N00
397άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ D71.0°( = ENE )
398άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ ώρα N00
399άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
400άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ μέρα N00
401άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ mon N00
402άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ έτος N00
403θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ C40.2 exceptional data?
404θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ ώρα N18
405θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
406θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ μέρα N15
407θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ mon N08
408θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ έτος
(δεν χρησιμοποιείται)
N2013
409ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ C0.6°C ( = 33.1 °F )
410ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ ώρα N06
411ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
412ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ μέρα N09
413ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ mon N01
414ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ έτος N2017
415ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ C3.2°C ( = 37.8 °F )
416ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ ώρα N18
417ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
418ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ μέρα N07
419ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ mon N01
420ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ έτος N2017
421θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ
(Μέση διάρκεια της νύχτας)
C32.9°C ( = 91.2 °F )
422θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ ώρα N06
423θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
424θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ μέρα N23
425θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ mon N06
426θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ έτος N2016
427δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ C46.9 exceptional data?
428δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N14
429δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N38
430δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N31
431δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ mon N07
432δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
433γρασίδι συνεχώς εγγ C-50.0 exceptional data?
434γρασίδι συνεχώς εγγ ώρα N12
435γρασίδι συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
436γρασίδι συνεχώς εγγ μέρα N21
437γρασίδι συνεχώς εγγ mon N04
438γρασίδι συνεχώς εγγ έτος N2014
439βαρόμετρο ώρα 01H1011.6 hPa ( = 1011.6 mb; 758.76 mmHg; 29.87 inHg )
440βαρόμετρο ώρα 02H1011.9 hPa ( = 1011.9 mb; 758.99 mmHg; 29.88 inHg )
441βαρόμετρο ώρα 03H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
442βαρόμετρο ώρα 04H1011.5 hPa ( = 1011.5 mb; 758.69 mmHg; 29.87 inHg )
443βαρόμετρο ώρα 05H1011.4 hPa ( = 1011.4 mb; 758.61 mmHg; 29.87 inHg )
444βαρόμετρο ώρα 06H1010.9 hPa ( = 1010.9 mb; 758.24 mmHg; 29.85 inHg )
445βαρόμετρο ώρα 07H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
446βαρόμετρο ώρα 08H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
447βαρόμετρο ώρα 09H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
448βαρόμετρο ώρα 10H1010.7 hPa ( = 1010.7 mb; 758.09 mmHg; 29.85 inHg )
449βαρόμετρο ώρα 11H1010.9 hPa ( = 1010.9 mb; 758.24 mmHg; 29.85 inHg )
450βαρόμετρο ώρα 12H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
451βαρόμετρο ώρα 13H1012.0 hPa ( = 1012 mb; 759.06 mmHg; 29.88 inHg )
452βαρόμετρο ώρα 14H1011.9 hPa ( = 1011.9 mb; 758.99 mmHg; 29.88 inHg )
453βαρόμετρο ώρα 15H1012.4 hPa ( = 1012.4 mb; 759.36 mmHg; 29.9 inHg )
454βαρόμετρο ώρα 16H1012.4 hPa ( = 1012.4 mb; 759.36 mmHg; 29.9 inHg )
455βαρόμετρο ώρα 17H1012.5 hPa ( = 1012.5 mb; 759.44 mmHg; 29.9 inHg )
456βαρόμετρο ώρα 18H1012.7 hPa ( = 1012.7 mb; 759.59 mmHg; 29.91 inHg )
457βαρόμετρο ώρα 19H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
458βαρόμετρο ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 574)H1013.6 hPa ( = 1013.6 mb; 760.26 mmHg; 29.93 inHg )
459timestamp ώρα 01N22:11
460timestamp ώρα 02N23:11
461timestamp ώρα 03N00:11
462timestamp ώρα 04N01:11
463timestamp ώρα 05N02:11
464timestamp ώρα 06N03:11
465timestamp ώρα 07N04:11
466timestamp ώρα 08N05:11
467timestamp ώρα 09N06:11
468timestamp ώρα 10N07:11
469timestamp ώρα 11N08:11
470timestamp ώρα 12N09:11
471timestamp ώρα 13N10:11
472timestamp ώρα 14N11:11
473timestamp ώρα 15N12:11
474timestamp ώρα 16N13:11
475timestamp ώρα 17N14:11
476timestamp ώρα 18N15:11
477timestamp ώρα 19N16:11
478timestamp ώρα 20
(συνεχίζει στο pos 578)
N17:11
479χιόνι έχουν περιληφθεί σε wd todayN0
480χιόνι έχουν περιληφθεί σε wd monthN0
481χιόνι έχουν περιληφθεί σε wd seasonN0
482μέρες με όχι βροχή N0
483μέρες με βροχή mtd N8
484βροχή για mon
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
485βροχή για tues
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M25 mm ( = 0.984 in )
486βροχή για wed
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M74 mm ( = 2.913 in )
487βροχή για thur
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M145 mm ( = 5.709 in )
488βροχή για fri
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M107 mm ( = 4.213 in )
489βροχή για sat
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M20 mm ( = 0.787 in )
490βροχή για sun
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M71 mm ( = 2.795 in )
491solar ώρα 01N0.0
492solar ώρα 02N0.0
493solar ώρα 03N0.0
494solar ώρα 04N0.0
495solar ώρα 05N0.0
496solar ώρα 06N0.0
497solar ώρα 07N0.0
498solar ώρα 08N0.0
499solar ώρα 09N0.0
500solar ώρα 10N0.0
501solar ώρα 11N48.0
502solar ώρα 12N16.0
503solar ώρα 13N85.0
504solar ώρα 14N47.0
505solar ώρα 15N57.0
506solar ώρα 16N100.0
507solar ώρα 17N100.0
508solar ώρα 18N100.0
509solar ώρα 19N100.0
510solar ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 582)N0.0
511uv ώρα 01N0.0
512uv ώρα 02N0.0
513uv ώρα 03N0.0
514uv ώρα 04N0.0
515uv ώρα 05N0.0
516uv ώρα 06N0.0
517uv ώρα 07N0.0
518uv ώρα 08N0.0
519uv ώρα 09N0.0
520uv ώρα 10N0.0
521uv ώρα 11N0.0
522uv ώρα 12N0.0
523uv ώρα 13N1.3
524uv ώρα 14N0.9
525uv ώρα 15N1.7
526uv ώρα 16N2.0
527uv ώρα 17N1.6
528uv ώρα 18N0.9
529uv ώρα 19N0.0
530uv ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 586)N0.0
531πρόγνωση καιρός απεικόνιση
((or davis))
Lmostly clear with little temp change.
532et τιμή N1.4
533vpp et τιμή N1.8
534βροχή χθές M7.1 mm ( = 0.28 in )
535wd έκδοση
(δεν περιλαμβάνει την κατασκευή #)
L10.37S
536άνεμος κατεύθυνση ώρα 01D184°( = South )
537άνεμος κατεύθυνση ώρα 02D214°( = SW )
538άνεμος κατεύθυνση ώρα 03D180°( = South )
539άνεμος κατεύθυνση ώρα 04D118°( = ESE )
540άνεμος κατεύθυνση ώρα 05D196°( = SSW )
541άνεμος κατεύθυνση ώρα 06D121°( = ESE )
542άνεμος κατεύθυνση ώρα 07D76°( = ENE )
543άνεμος κατεύθυνση ώρα 08D114°( = ESE )
544άνεμος κατεύθυνση ώρα 09D151°( = SSE )
545άνεμος κατεύθυνση ώρα 10D114°( = ESE )
546άνεμος κατεύθυνση ώρα 11D163°( = SSE )
547άνεμος κατεύθυνση ώρα 12D157°( = SSE )
548άνεμος κατεύθυνση ώρα 13D170°( = South )
549άνεμος κατεύθυνση ώρα 14D224°( = SW )
550άνεμος κατεύθυνση ώρα 15D225°( = SW )
551άνεμος κατεύθυνση ώρα 16D217°( = SW )
552άνεμος κατεύθυνση ώρα 17D5°( = North )
553άνεμος κατεύθυνση ώρα 18D314°( = NW )
554άνεμος κατεύθυνση ώρα 19D285°( = WNW )
555άνεμος κατεύθυνση ώρα 20
(συνεχίζει στο pos 590)
D306°( = NW )
556ανατολή ηλίου T07:19
557ηλιοβασίλεμα T17:17
558ανατολή σελήνης T08:46
559σύνολο σελήνης T18:58
560φάση σελήνης P5%
561σελήνη χρόνος N2
562άνεμος ταχύτητα ώρα 21K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
563άνεμος ταχύτητα ώρα 22K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
564άνεμος ταχύτητα ώρα 23K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
565άνεμος ταχύτητα ώρα 24K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
566θερμ ώρα 21C14.3°C ( = 57.7 °F )
567θερμ ώρα 22C14.0°C ( = 57.2 °F )
568θερμ ώρα 23C13.2°C ( = 55.8 °F )
569θερμ ώρα 24C12.1°C ( = 53.8 °F )
570βροχή ώρα 21M12.7 mm ( = 0.5 in )
571βροχή ώρα 22M12.7 mm ( = 0.5 in )
572βροχή ώρα 23M12.7 mm ( = 0.5 in )
573βροχή ώρα 24M12.7 mm ( = 0.5 in )
574βαρόμετρο ώρα 21H1014.2 hPa ( = 1014.2 mb; 760.71 mmHg; 29.95 inHg )
575βαρόμετρο ώρα 22H1015.5 hPa ( = 1015.5 mb; 761.69 mmHg; 29.99 inHg )
576βαρόμετρο ώρα 23H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
577βαρόμετρο ώρα 24H1016.5 hPa ( = 1016.5 mb; 762.44 mmHg; 30.02 inHg )
578timestamp ώρα 21L18:11
579timestamp ώρα 22L19:11
580timestamp ώρα 23L20:11
581timestamp ώρα 24L21:11
582solar ώρα 21N0.0
583solar ώρα 22N0.0
584solar ώρα 23N0.0
585solar ώρα 24N0.0
586uv ώρα 21N0.0
587uv ώρα 22N0.0
588uv ώρα 23N0.0
589uv ώρα 24N0.0
590άνεμος κατεύθυνση ώρα 21D296°( = WNW )
591άνεμος κατεύθυνση ώρα 22D296°( = WNW )
592άνεμος κατεύθυνση ώρα 23D323°( = NW )
593άνεμος κατεύθυνση ώρα 24D61°( = ENE )
594θερμ extra_sensor Υψηλή 1C-50.0 exceptional data?
595θερμ extra_sensor Ελάχιστη 1C100.0 exceptional data?
596θερμ extra_sensor Υψηλή 2C255.0 exceptional data?
597θερμ extra_sensor Ελάχιστη 2C100.0 exceptional data?
598θερμ extra_sensor Υψηλή 3C-50.0 exceptional data?
599θερμ extra_sensor Ελάχιστη 3C100.0 exceptional data?
600θερμ extra_sensor Υψηλή 4C-50.0 exceptional data?
601θερμ extra_sensor Ελάχιστη 4C100.0 exceptional data?
602θερμ extra_sensor Υψηλή 5C-50.0 exceptional data?
603θερμ extra_sensor Ελάχιστη 5C100.0 exceptional data?
604θερμ extra_sensor Υψηλή 6C-50.0 exceptional data?
605θερμ extra_sensor Ελάχιστη 6C100.0 exceptional data?
606θερμ extra_sensor Υψηλή 7C-50.0 exceptional data?
607θερμ extra_sensor Ελάχιστη 7C100.0 exceptional data?
608θερμ extra_sensor Υψηλή 8C-50.0 exceptional data?
609θερμ extra_sensor Ελάχιστη 8C100.0 exceptional data?
610μέρα νύχτα σημαία
(μ = μέρα ν = νύχτα)
LN
611υγρασία ώρα 01P72%
612υγρασία ώρα 02P75%
613υγρασία ώρα 03P82%
614υγρασία ώρα 04P89%
615υγρασία ώρα 05P89%
616υγρασία ώρα 06P87%
617υγρασία ώρα 07P86%
618υγρασία ώρα 08P86%
619υγρασία ώρα 09P86%
620υγρασία ώρα 10P81%
621υγρασία ώρα 11P82%
622υγρασία ώρα 12P90%
623υγρασία ώρα 13P85%
624υγρασία ώρα 14P75%
625υγρασία ώρα 15P64%
626υγρασία ώρα 16P54%
627υγρασία ώρα 17P55%
628υγρασία ώρα 18P51%
629υγρασία ώρα 19P44%
630υγρασία ώρα 20P47%
631υγρασία ώρα 21P45%
632υγρασία ώρα 22P43%
633υγρασία ώρα 23P47%
634υγρασία ώρα 24P50%
635fwi N0.0
636θερμ εσωτερικός ώρα 1C18.8°C ( = 65.8 °F )
637θερμ εσωτερικός ώρα 2C18.9°C ( = 66 °F )
638θερμ εσωτερικός ώρα 3C18.9°C ( = 66 °F )
639θερμ εσωτερικός ώρα 4C18.8°C ( = 65.8 °F )
640θερμ εσωτερικός ώρα 5C18.8°C ( = 65.8 °F )
641θερμ εσωτερικός ώρα 6C18.8°C ( = 65.8 °F )
642θερμ εσωτερικός ώρα 7C18.7°C ( = 65.7 °F )
643θερμ εσωτερικός ώρα 8C18.6°C ( = 65.5 °F )
644θερμ εσωτερικός ώρα 9C18.6°C ( = 65.5 °F )
645θερμ εσωτερικός ώρα 10C18.4°C ( = 65.1 °F )
646θερμ εσωτερικός ώρα 11C18.3°C ( = 64.9 °F )
647θερμ εσωτερικός ώρα 12C18.2°C ( = 64.8 °F )
648θερμ εσωτερικός ώρα 13C18.1°C ( = 64.6 °F )
649θερμ εσωτερικός ώρα 14C18.2°C ( = 64.8 °F )
650θερμ εσωτερικός ώρα 15C18.1°C ( = 64.6 °F )
651θερμ εσωτερικός ώρα 16C18.1°C ( = 64.6 °F )
652θερμ εσωτερικός ώρα 17C18.1°C ( = 64.6 °F )
653θερμ εσωτερικός ώρα 18C18.0°C ( = 64.4 °F )
654θερμ εσωτερικός ώρα 19C18.2°C ( = 64.8 °F )
655θερμ εσωτερικός ώρα 20C18.0°C ( = 64.4 °F )
656θερμ εσωτερικός ώρα 21C18.0°C ( = 64.4 °F )
657θερμ εσωτερικός ώρα 22C18.0°C ( = 64.4 °F )
658θερμ εσωτερικός ώρα 23C18.1°C ( = 64.6 °F )
659θερμ εσωτερικός ώρα 24C18.0°C ( = 64.4 °F )
660solar Υψηλή μήνα εγγ N761.0
661solar Υψηλή μήνα εγγ ώρα N12
662solar Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N24
663solar Υψηλή μήνα εγγ μέρα N14
664solar Υψηλή μήνα εγγ mon N11
665solar Υψηλή μήνα εγγ έτος N2017
666uv Υψηλή μήνα εγγ N3.0
667uv Υψηλή μήνα εγγ ώρα N12
668uv Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N02
669uv Υψηλή μήνα εγγ μέρα N03
670uv Υψηλή μήνα εγγ mon N11
671uv Υψηλή μήνα εγγ έτος N2017
672solar Υψηλή έτος εγγ N1220.0
673solar Υψηλή έτος εγγ ώρα N12
674solar Υψηλή έτος εγγ ελάχιστο N13
675solar Υψηλή έτος εγγ μέρα N28
676solar Υψηλή έτος εγγ mon N05
677solar Υψηλή έτος εγγ έτος N2017
678uv Υψηλή έτος εγγ N7.3
679uv Υψηλή έτος εγγ ώρα N12
680uv Υψηλή έτος εγγ ελάχιστο N12
681uv Υψηλή έτος εγγ μέρα N28
682uv Υψηλή έτος εγγ mon N05
683uv Υψηλή έτος εγγ έτος N2017
684solar Υψηλή συνεχώς εγγ N1339.0
685solar Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N12
686solar Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N11
687solar Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N06
688solar Υψηλή συνεχώς εγγ mon N05
689solar Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2014
690uv Υψηλή συνεχώς εγγ N9.5
691uv Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N12
692uv Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N56
693uv Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N23
694uv Υψηλή συνεχώς εγγ mon N07
695uv Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2014
696λιακάδα ώρες N4.4
697χιόνι βάθος N0
698ώρα N21
699λεπτά N11
700μέρα N20
701solar εγκατάσταση σημαία ( s1 ή s0)Ls1
702uv εγκατάσταση σημαία ( u1 ή u0)Lu1
703θερμ έδαφος σημαία ( o1 ή o0)Lo0
704nexstorm εκεν/ώρα 01N0
705nexstorm εκεν/ώρα 02N0
706nexstorm εκεν/ώρα 03N0
707nexstorm εκεν/ώρα 04N0
708nexstorm εκεν/ώρα 05N0
709nexstorm εκεν/ώρα 06N0
710nexstorm εκεν/ώρα 07N0
711nexstorm εκεν/ώρα 08N0
712nexstorm εκεν/ώρα 09N0
713nexstorm εκεν/ώρα 10N0
714nexstorm εκεν/ώρα 11N0
715nexstorm εκεν/ώρα 12N0
716nexstorm εκεν/ώρα 13N0
717nexstorm εκεν/ώρα 14N0
718nexstorm εκεν/ώρα 15N0
719nexstorm εκεν/ώρα 16N0
720nexstorm εκεν/ώρα 17N0
721nexstorm εκεν/ώρα 18N0
722nexstorm εκεν/ώρα 19N0
723nexstorm εκεν/ώρα 20N0
724nexstorm εκεν/ώρα 21N0
725nexstorm εκεν/ώρα 22N0
726nexstorm εκεν/ώρα 23N0
727nexstorm εκεν/ώρα 24N0
728wdl καιρός προειδοποίηση σημαία N0
729σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ C15.3°C ( = 59.5 °F )
730σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ ώρα N16
731σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N25
732σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ μέρα N14
733σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ mon N11
734σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ έτος N2017
735σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ C0.8°C ( = 33.4 °F )
736σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N18
737σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N45
738σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N20
739σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ mon N11
740σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2017
741σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ C24.1°C ( = 75.4 °F )
742σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ ώρα N16
743σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ ελάχιστο N03
744σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ μέρα N12
745σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ mon N08
746σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ έτος N2017
747σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ C-8.0°C ( = 17.6 °F )
748σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ ώρα N12
749σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ ελάχιστο N18
750σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ μέρα N15
751σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ mon N02
752σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ έτος N2017
753σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ C25.0°C ( = 77 °F )
754σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N19
755σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N05
756σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N28
757σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ mon N08
758σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
759σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ C-15.2°C ( = 4.6 °F )
760σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N11
761σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N39
762σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N29
763σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N04
764σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2013
765chandler burning δείκτης N17.1
766visibility N-10.0
767wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!c10.37f!!)
L19.1
768 New field, not documented yet ?? 13.2
769 New field, not documented yet ?? 12:26
770 New field, not documented yet ?? 07:53
771 New field, not documented yet ?? 1012.0
772 New field, not documented yet ??
773 New field, not documented yet ?? 1005.5
774 New field, not documented yet ??
775 New field, not documented yet ?? 23:11
776 New field, not documented yet ?? 04:29
777 New field, not documented yet ?? 90
778 New field, not documented yet ?? 60
779 New field, not documented yet ?? 07:59
780 New field, not documented yet ?? 11:44
781 New field, not documented yet ?? 29.0
782 New field, not documented yet ?? 05:13
783 New field, not documented yet ?? 16.1
784 New field, not documented yet ?? 05:43
785 New field, not documented yet ?? 12.5
786 New field, not documented yet ?? 08:17
787 New field, not documented yet ?? 19.1
788 New field, not documented yet ?? 12:26
789 New field, not documented yet ?? 13.4
790 New field, not documented yet ?? 9.8
791 New field, not documented yet ?? 14:46
792 New field, not documented yet ?? 21:34
793 New field, not documented yet ?? 621.0
794 New field, not documented yet ?? 13:15
795 New field, not documented yet ?? 16.1
796 New field, not documented yet ?? 11.3
797 New field, not documented yet ?? 14:17
798 New field, not documented yet ?? 08:41
799 New field, not documented yet ?? 1016.5
800 New field, not documented yet ?? 1010.1
801 New field, not documented yet ?? 21:11
802 New field, not documented yet ?? 04:30
803 New field, not documented yet ?? 90
804 New field, not documented yet ?? 40
805 New field, not documented yet ?? 02:16
806 New field, not documented yet ?? 18:45
807 New field, not documented yet ?? 20.0
808 New field, not documented yet ?? 11:18
809 New field, not documented yet ?? 14.0
810 New field, not documented yet ?? 11:19
811 New field, not documented yet ?? 10.5
812 New field, not documented yet ?? 08:58
813 New field, not documented yet ?? 16.1
814 New field, not documented yet ?? 14:17
815 New field, not documented yet ?? 11.6
816 New field, not documented yet ?? 0.8
817 New field, not documented yet ?? 00:21
818 New field, not documented yet ?? 18:45
819 New field, not documented yet ?? 722.0
820 New field, not documented yet ?? 11:57
821 New field, not documented yet ?? !!E10.37S!!

clientrawdaily

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientrawdaily.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 20.3 23.5 23.9 22.9 17.2 22.6 23.8 23.0 21.9 18.9 22.2 20.9 18.8 19.7 20.0 21.1 21.1 19.7 22.5 19.9 19.8 19.9 19.8 22.5 22.4 20.9 20.2 22.1 19.3 20.1 19.1 19.3 16.6 16.8 15.3 12.8 12.6 14.9 13.0 14.5 10.9 15.6 14.4 14.4 12.2 13.5 13.4 11.9 12.5 13.7 14.9 14.4 12.1 13.6 13.7 14.5 14.3 13.8 14.7 13.5 13.9 13.2 0.0 0.0 0.0 24.6 13.0 0.0 0.0 0.0 11.4 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 7.4 14.5 10.7 2.0 7.1 1019.5 1016.9 1013.8 1003.3 1006.3 1018.3 1022.2 1012.1 1009.6 1008.6 1016.1 1020.3 1021.8 1019.7 1014.4 1018.9 1017.1 1019.2 1018.0 1019.9 1021.5 1019.2 1017.3 1009.9 1007.4 1013.3 1014.0 1012.0 1011.8 1010.8 1011.7 1.9 1.2 1.2 1.6 1.5 3.1 2.0 1.1 1.8 1.8 1.3 1.7 1.2 1.4 1.2 2.1 1.3 1.9 0.7 1.5 1.1 0.7 1.6 0.9 1.4 1.4 2.1 1.6 1.5 1.0 3.1 345.6 135.0 360.0 235.7 157.5 126.5 271.5 129.1 145.9 148.1 180.0 157.5 112.5 112.5 315.0 202.5 292.5 3.5 67.5 150.7 165.0 38.2 181.4 270.0 4.5 281.6 226.2 306.2 292.5 356.3 45.0 182.4 41.7 24.4 20.5 31.7 8.4 24.7 0.0 7.4 53.9 195.8 0.0 73.0 74.0 68.0 84.0 79.0 49.0 68.0 66.0 86.0 62.0 81.0 75.0 68.0 75.0 61.0 61.0 66.0 71.0 72.0 82.0 75.0 71.0 70.0 73.0 73.0 81.0 52.0 79.0 85.0 84.0 80.0 19 10 20 15.3 14.6 19.6 16.1 16.7 15.5 16.8 16.5 19.5 14.8 20.1 17.5 15.7 14.1 16.3 16.8 14.6 14.7 19.2 16.6 14.5 15.1 18.6 16.7 14.4 12.9 14.2 14.2 1007.4 1008.2 1010.0 1010.9 1013.3 1014.3 1015.9 1013.3 1014.0 1015.5 1014.6 1012.8 1012.0 1011.9 1012.7 1011.4 1011.8 1011.2 1010.7 1010.6 1010.8 1007.4 1011.0 1011.0 1011.7 1010.3 1012.4 1014.1 73 74 67 87 81 83 81 79 52 89 63 80 79 88 83 76 85 78 60 75 84 77 61 67 80 86 75 46 65 28 350 59 319 179 5 107 119 119 241 32 90 67 347 27 29 124 183 191 64 264 202 263 130 115 165 321 0 1 3 0 0 4 0 2 3 3 0 0 1 1 3 2 0 2 1 0 2 8 3 4 0 0 2 6 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 97.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 564.7 119.9 98.9 85.1 48.8 30.7 7.0 9.1 4.8 62.8 128.5 97.3 114.4 !!D10.37S59!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001θερμ Υψηλή μήνα 01C20.3°C ( = 68.5 °F )
002θερμ Υψηλή μήνα 02C23.5°C ( = 74.3 °F )
003θερμ Υψηλή μήνα 03C23.9°C ( = 75 °F )
004θερμ Υψηλή μήνα 04C22.9°C ( = 73.2 °F )
005θερμ Υψηλή μήνα 05C17.2°C ( = 63 °F )
006θερμ Υψηλή μήνα 06C22.6°C ( = 72.7 °F )
007θερμ Υψηλή μήνα 07C23.8°C ( = 74.8 °F )
008θερμ Υψηλή μήνα 08C23.0°C ( = 73.4 °F )
009θερμ Υψηλή μήνα 09C21.9°C ( = 71.4 °F )
010θερμ Υψηλή μήνα 10C18.9°C ( = 66 °F )
011θερμ Υψηλή μήνα 11C22.2°C ( = 72 °F )
012θερμ Υψηλή μήνα 12C20.9°C ( = 69.6 °F )
013θερμ Υψηλή μήνα 13C18.8°C ( = 65.8 °F )
014θερμ Υψηλή μήνα 14C19.7°C ( = 67.5 °F )
015θερμ Υψηλή μήνα 15C20.0°C ( = 68 °F )
016θερμ Υψηλή μήνα 16C21.1°C ( = 70 °F )
017θερμ Υψηλή μήνα 17C21.1°C ( = 70 °F )
018θερμ Υψηλή μήνα 18C19.7°C ( = 67.5 °F )
019θερμ Υψηλή μήνα 19C22.5°C ( = 72.5 °F )
020θερμ Υψηλή μήνα 20C19.9°C ( = 67.8 °F )
021θερμ Υψηλή μήνα 21C19.8°C ( = 67.6 °F )
022θερμ Υψηλή μήνα 22C19.9°C ( = 67.8 °F )
023θερμ Υψηλή μήνα 23C19.8°C ( = 67.6 °F )
024θερμ Υψηλή μήνα 24C22.5°C ( = 72.5 °F )
025θερμ Υψηλή μήνα 25C22.4°C ( = 72.3 °F )
026θερμ Υψηλή μήνα 26C20.9°C ( = 69.6 °F )
027θερμ Υψηλή μήνα 27C20.2°C ( = 68.4 °F )
028θερμ Υψηλή μήνα 28C22.1°C ( = 71.8 °F )
029θερμ Υψηλή μήνα 29C19.3°C ( = 66.7 °F )
030θερμ Υψηλή μήνα 30C20.1°C ( = 68.2 °F )
031θερμ Υψηλή μήνα 31C19.1°C ( = 66.4 °F )
032θερμ Ελάχιστη μήνα 01C19.3°C ( = 66.7 °F )
033θερμ Ελάχιστη μήνα 02C16.6°C ( = 61.9 °F )
034θερμ Ελάχιστη μήνα 03C16.8°C ( = 62.2 °F )
035θερμ Ελάχιστη μήνα 04C15.3°C ( = 59.5 °F )
036θερμ Ελάχιστη μήνα 05C12.8°C ( = 55 °F )
037θερμ Ελάχιστη μήνα 06C12.6°C ( = 54.7 °F )
038θερμ Ελάχιστη μήνα 07C14.9°C ( = 58.8 °F )
039θερμ Ελάχιστη μήνα 08C13.0°C ( = 55.4 °F )
040θερμ Ελάχιστη μήνα 09C14.5°C ( = 58.1 °F )
041θερμ Ελάχιστη μήνα 10C10.9°C ( = 51.6 °F )
042θερμ Ελάχιστη μήνα 11C15.6°C ( = 60.1 °F )
043θερμ Ελάχιστη μήνα 12C14.4°C ( = 57.9 °F )
044θερμ Ελάχιστη μήνα 13C14.4°C ( = 57.9 °F )
045θερμ Ελάχιστη μήνα 14C12.2°C ( = 54 °F )
046θερμ Ελάχιστη μήνα 15C13.5°C ( = 56.3 °F )
047θερμ Ελάχιστη μήνα 16C13.4°C ( = 56.1 °F )
048θερμ Ελάχιστη μήνα 17C11.9°C ( = 53.4 °F )
049θερμ Ελάχιστη μήνα 18C12.5°C ( = 54.5 °F )
050θερμ Ελάχιστη μήνα 19C13.7°C ( = 56.7 °F )
051θερμ Ελάχιστη μήνα 20C14.9°C ( = 58.8 °F )
052θερμ Ελάχιστη μήνα 21C14.4°C ( = 57.9 °F )
053θερμ Ελάχιστη μήνα 22C12.1°C ( = 53.8 °F )
054θερμ Ελάχιστη μήνα 23C13.6°C ( = 56.5 °F )
055θερμ Ελάχιστη μήνα 24C13.7°C ( = 56.7 °F )
056θερμ Ελάχιστη μήνα 25C14.5°C ( = 58.1 °F )
057θερμ Ελάχιστη μήνα 26C14.3°C ( = 57.7 °F )
058θερμ Ελάχιστη μήνα 27C13.8°C ( = 56.8 °F )
059θερμ Ελάχιστη μήνα 28C14.7°C ( = 58.5 °F )
060θερμ Ελάχιστη μήνα 29C13.5°C ( = 56.3 °F )
061θερμ Ελάχιστη μήνα 30C13.9°C ( = 57 °F )
062θερμ Ελάχιστη μήνα 31C13.2°C ( = 55.8 °F )
063βροχή μήνα 01M0.0 mm ( = 0 in )
064βροχή μήνα 02M0.0 mm ( = 0 in )
065βροχή μήνα 03M0.0 mm ( = 0 in )
066βροχή μήνα 04M24.6 mm ( = 0.969 in )
067βροχή μήνα 05M13.0 mm ( = 0.512 in )
068βροχή μήνα 06M0.0 mm ( = 0 in )
069βροχή μήνα 07M0.0 mm ( = 0 in )
070βροχή μήνα 08M0.0 mm ( = 0 in )
071βροχή μήνα 09M11.4 mm ( = 0.449 in )
072βροχή μήνα 10M0.0 mm ( = 0 in )
073βροχή μήνα 11M2.5 mm ( = 0.098 in )
074βροχή μήνα 12M0.0 mm ( = 0 in )
075βροχή μήνα 13M0.0 mm ( = 0 in )
076βροχή μήνα 14M0.0 mm ( = 0 in )
077βροχή μήνα 15M0.0 mm ( = 0 in )
078βροχή μήνα 16M1.0 mm ( = 0.039 in )
079βροχή μήνα 17M0.0 mm ( = 0 in )
080βροχή μήνα 18M0.0 mm ( = 0 in )
081βροχή μήνα 19M0.0 mm ( = 0 in )
082βροχή μήνα 20M11.2 mm ( = 0.441 in )
083βροχή μήνα 21M0.0 mm ( = 0 in )
084βροχή μήνα 22M0.0 mm ( = 0 in )
085βροχή μήνα 23M0.0 mm ( = 0 in )
086βροχή μήνα 24M0.0 mm ( = 0 in )
087βροχή μήνα 25M0.0 mm ( = 0 in )
088βροχή μήνα 26M2.5 mm ( = 0.098 in )
089βροχή μήνα 27M7.4 mm ( = 0.291 in )
090βροχή μήνα 28M14.5 mm ( = 0.571 in )
091βροχή μήνα 29M10.7 mm ( = 0.421 in )
092βροχή μήνα 30M2.0 mm ( = 0.079 in )
093βροχή μήνα 31M7.1 mm ( = 0.28 in )
094βαρόμετρο μήνα 01H1019.5 hPa ( = 1019.5 mb; 764.69 mmHg; 30.11 inHg )
095βαρόμετρο μήνα 02H1016.9 hPa ( = 1016.9 mb; 762.74 mmHg; 30.03 inHg )
096βαρόμετρο μήνα 03H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
097βαρόμετρο μήνα 04H1003.3 hPa ( = 1003.3 mb; 752.54 mmHg; 29.63 inHg )
098βαρόμετρο μήνα 05H1006.3 hPa ( = 1006.3 mb; 754.79 mmHg; 29.72 inHg )
099βαρόμετρο μήνα 06H1018.3 hPa ( = 1018.3 mb; 763.79 mmHg; 30.07 inHg )
100βαρόμετρο μήνα 07H1022.2 hPa ( = 1022.2 mb; 766.71 mmHg; 30.19 inHg )
101βαρόμετρο μήνα 08H1012.1 hPa ( = 1012.1 mb; 759.14 mmHg; 29.89 inHg )
102βαρόμετρο μήνα 09H1009.6 hPa ( = 1009.6 mb; 757.26 mmHg; 29.81 inHg )
103βαρόμετρο μήνα 10H1008.6 hPa ( = 1008.6 mb; 756.51 mmHg; 29.78 inHg )
104βαρόμετρο μήνα 11H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
105βαρόμετρο μήνα 12H1020.3 hPa ( = 1020.3 mb; 765.29 mmHg; 30.13 inHg )
106βαρόμετρο μήνα 13H1021.8 hPa ( = 1021.8 mb; 766.41 mmHg; 30.17 inHg )
107βαρόμετρο μήνα 14H1019.7 hPa ( = 1019.7 mb; 764.84 mmHg; 30.11 inHg )
108βαρόμετρο μήνα 15H1014.4 hPa ( = 1014.4 mb; 760.86 mmHg; 29.96 inHg )
109βαρόμετρο μήνα 16H1018.9 hPa ( = 1018.9 mb; 764.24 mmHg; 30.09 inHg )
110βαρόμετρο μήνα 17H1017.1 hPa ( = 1017.1 mb; 762.89 mmHg; 30.03 inHg )
111βαρόμετρο μήνα 18H1019.2 hPa ( = 1019.2 mb; 764.46 mmHg; 30.1 inHg )
112βαρόμετρο μήνα 19H1018.0 hPa ( = 1018 mb; 763.56 mmHg; 30.06 inHg )
113βαρόμετρο μήνα 20H1019.9 hPa ( = 1019.9 mb; 764.99 mmHg; 30.12 inHg )
114βαρόμετρο μήνα 21H1021.5 hPa ( = 1021.5 mb; 766.19 mmHg; 30.16 inHg )
115βαρόμετρο μήνα 22H1019.2 hPa ( = 1019.2 mb; 764.46 mmHg; 30.1 inHg )
116βαρόμετρο μήνα 23H1017.3 hPa ( = 1017.3 mb; 763.04 mmHg; 30.04 inHg )
117βαρόμετρο μήνα 24H1009.9 hPa ( = 1009.9 mb; 757.49 mmHg; 29.82 inHg )
118βαρόμετρο μήνα 25H1007.4 hPa ( = 1007.4 mb; 755.61 mmHg; 29.75 inHg )
119βαρόμετρο μήνα 26H1013.3 hPa ( = 1013.3 mb; 760.04 mmHg; 29.92 inHg )
120βαρόμετρο μήνα 27H1014.0 hPa ( = 1014 mb; 760.56 mmHg; 29.94 inHg )
121βαρόμετρο μήνα 28H1012.0 hPa ( = 1012 mb; 759.06 mmHg; 29.88 inHg )
122βαρόμετρο μήνα 29H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
123βαρόμετρο μήνα 30H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
124βαρόμετρο μήνα 31H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
125άνεμος ταχύτητα μήνα 01K1.9 kts ( = 3.5 k/H; 1 ms; 2.2 m/H )
126άνεμος ταχύτητα μήνα 02K1.2 kts ( = 2.2 k/H; 0.6 ms; 1.4 m/H )
127άνεμος ταχύτητα μήνα 03K1.2 kts ( = 2.2 k/H; 0.6 ms; 1.4 m/H )
128άνεμος ταχύτητα μήνα 04K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
129άνεμος ταχύτητα μήνα 05K1.5 kts ( = 2.8 k/H; 0.8 ms; 1.7 m/H )
130άνεμος ταχύτητα μήνα 06K3.1 kts ( = 5.7 k/H; 1.6 ms; 3.6 m/H )
131άνεμος ταχύτητα μήνα 07K2.0 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
132άνεμος ταχύτητα μήνα 08K1.1 kts ( = 2 k/H; 0.6 ms; 1.3 m/H )
133άνεμος ταχύτητα μήνα 09K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
134άνεμος ταχύτητα μήνα 10K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
135άνεμος ταχύτητα μήνα 11K1.3 kts ( = 2.4 k/H; 0.7 ms; 1.5 m/H )
136άνεμος ταχύτητα μήνα 12K1.7 kts ( = 3.1 k/H; 0.9 ms; 2 m/H )
137άνεμος ταχύτητα μήνα 13K1.2 kts ( = 2.2 k/H; 0.6 ms; 1.4 m/H )
138άνεμος ταχύτητα μήνα 14K1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H )
139άνεμος ταχύτητα μήνα 15K1.2 kts ( = 2.2 k/H; 0.6 ms; 1.4 m/H )
140άνεμος ταχύτητα μήνα 16K2.1 kts ( = 3.9 k/H; 1.1 ms; 2.4 m/H )
141άνεμος ταχύτητα μήνα 17K1.3 kts ( = 2.4 k/H; 0.7 ms; 1.5 m/H )
142άνεμος ταχύτητα μήνα 18K1.9 kts ( = 3.5 k/H; 1 ms; 2.2 m/H )
143άνεμος ταχύτητα μήνα 19K0.7 kts ( = 1.3 k/H; 0.4 ms; 0.8 m/H )
144άνεμος ταχύτητα μήνα 20K1.5 kts ( = 2.8 k/H; 0.8 ms; 1.7 m/H )
145άνεμος ταχύτητα μήνα 21K1.1 kts ( = 2 k/H; 0.6 ms; 1.3 m/H )
146άνεμος ταχύτητα μήνα 22K0.7 kts ( = 1.3 k/H; 0.4 ms; 0.8 m/H )
147άνεμος ταχύτητα μήνα 23K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
148άνεμος ταχύτητα μήνα 24K0.9 kts ( = 1.7 k/H; 0.5 ms; 1 m/H )
149άνεμος ταχύτητα μήνα 25K1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H )
150άνεμος ταχύτητα μήνα 26K1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H )
151άνεμος ταχύτητα μήνα 27K2.1 kts ( = 3.9 k/H; 1.1 ms; 2.4 m/H )
152άνεμος ταχύτητα μήνα 28K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
153άνεμος ταχύτητα μήνα 29K1.5 kts ( = 2.8 k/H; 0.8 ms; 1.7 m/H )
154άνεμος ταχύτητα μήνα 30K1.0 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
155άνεμος ταχύτητα μήνα 31K3.1 kts ( = 5.7 k/H; 1.6 ms; 3.6 m/H )
156άνεμος κατεύθυνση μήνα 01D345.6°( = NNW )
157άνεμος κατεύθυνση μήνα 02D135.0°( = SE )
158άνεμος κατεύθυνση μήνα 03D360.0°( = North )
159άνεμος κατεύθυνση μήνα 04D235.7°( = SW )
160άνεμος κατεύθυνση μήνα 05D157.5°( = SSE )
161άνεμος κατεύθυνση μήνα 06D126.5°( = SE )
162άνεμος κατεύθυνση μήνα 07D271.5°( = West )
163άνεμος κατεύθυνση μήνα 08D129.1°( = SE )
164άνεμος κατεύθυνση μήνα 09D145.9°( = SE )
165άνεμος κατεύθυνση μήνα 10D148.1°( = SSE )
166άνεμος κατεύθυνση μήνα 11D180.0°( = South )
167άνεμος κατεύθυνση μήνα 12D157.5°( = SSE )
168άνεμος κατεύθυνση μήνα 13D112.5°( = ESE )
169άνεμος κατεύθυνση μήνα 14D112.5°( = ESE )
170άνεμος κατεύθυνση μήνα 15D315.0°( = NW )
171άνεμος κατεύθυνση μήνα 16D202.5°( = SSW )
172άνεμος κατεύθυνση μήνα 17D292.5°( = WNW )
173άνεμος κατεύθυνση μήνα 18D3.5°( = North )
174άνεμος κατεύθυνση μήνα 19D67.5°( = ENE )
175άνεμος κατεύθυνση μήνα 20D150.7°( = SSE )
176άνεμος κατεύθυνση μήνα 21D165.0°( = SSE )
177άνεμος κατεύθυνση μήνα 22D38.2°( = NE )
178άνεμος κατεύθυνση μήνα 23D181.4°( = South )
179άνεμος κατεύθυνση μήνα 24D270.0°( = West )
180άνεμος κατεύθυνση μήνα 25D4.5°( = North )
181άνεμος κατεύθυνση μήνα 26D281.6°( = WNW )
182άνεμος κατεύθυνση μήνα 27D226.2°( = SW )
183άνεμος κατεύθυνση μήνα 28D306.2°( = NW )
184άνεμος κατεύθυνση μήνα 29D292.5°( = WNW )
185άνεμος κατεύθυνση μήνα 30D356.3°( = North )
186άνεμος κατεύθυνση μήνα 31D45.0°( = NE )
187βροχή σύνολο μήνα 01M182.4 mm ( = 7.181 in )
188βροχή σύνολο μήνα 02M41.7 mm ( = 1.642 in )
189βροχή σύνολο μήνα 03M24.4 mm ( = 0.961 in )
190βροχή σύνολο μήνα 04M20.5 mm ( = 0.807 in )
191βροχή σύνολο μήνα 05M31.7 mm ( = 1.248 in )
192βροχή σύνολο μήνα 06M8.4 mm ( = 0.331 in )
193βροχή σύνολο μήνα 07M24.7 mm ( = 0.972 in )
194βροχή σύνολο μήνα 08M0.0 mm ( = 0 in )
195βροχή σύνολο μήνα 09M7.4 mm ( = 0.291 in )
196βροχή σύνολο μήνα 10M53.9 mm ( = 2.122 in )
197βροχή σύνολο μήνα 11M195.8 mm ( = 7.709 in )
198βροχή σύνολο μήνα 12M0.0 mm ( = 0 in )
199υγρασία μήνα 01P73.0%
200υγρασία μήνα 02P74.0%
201υγρασία μήνα 03P68.0%
202υγρασία μήνα 04P84.0%
203υγρασία μήνα 05P79.0%
204υγρασία μήνα 06P49.0%
205υγρασία μήνα 07P68.0%
206υγρασία μήνα 08P66.0%
207υγρασία μήνα 09P86.0%
208υγρασία μήνα 10P62.0%
209υγρασία μήνα 11P81.0%
210υγρασία μήνα 12P75.0%
211υγρασία μήνα 13P68.0%
212υγρασία μήνα 14P75.0%
213υγρασία μήνα 15P61.0%
214υγρασία μήνα 16P61.0%
215υγρασία μήνα 17P66.0%
216υγρασία μήνα 18P71.0%
217υγρασία μήνα 19P72.0%
218υγρασία μήνα 20P82.0%
219υγρασία μήνα 21P75.0%
220υγρασία μήνα 22P71.0%
221υγρασία μήνα 23P70.0%
222υγρασία μήνα 24P73.0%
223υγρασία μήνα 25P73.0%
224υγρασία μήνα 26P81.0%
225υγρασία μήνα 27P52.0%
226υγρασία μήνα 28P79.0%
227υγρασία μήνα 29P85.0%
228υγρασία μήνα 30P84.0%
229υγρασία μήνα 31P80.0%
230ώρα N19
231λεπτά N10
232μέρα N20
233θερμ μέρα 1#1C15.3°C ( = 59.5 °F )
234θερμ μέρα 1#2C14.6°C ( = 58.3 °F )
235θερμ μέρα 1#3C19.6°C ( = 67.3 °F )
236θερμ μέρα 1#4C16.1°C ( = 61 °F )
237θερμ μέρα 2#1C16.7°C ( = 62.1 °F )
238θερμ μέρα 2#2C15.5°C ( = 59.9 °F )
239θερμ μέρα 2#3C16.8°C ( = 62.2 °F )
240θερμ μέρα 2#4C16.5°C ( = 61.7 °F )
241θερμ μέρα 3#1C19.5°C ( = 67.1 °F )
242θερμ μέρα 3#2C14.8°C ( = 58.6 °F )
243θερμ μέρα 3#3C20.1°C ( = 68.2 °F )
244θερμ μέρα 3#4C17.5°C ( = 63.5 °F )
245θερμ μέρα 4#1C15.7°C ( = 60.3 °F )
246θερμ μέρα 4#2C14.1°C ( = 57.4 °F )
247θερμ μέρα 4#3C16.3°C ( = 61.3 °F )
248θερμ μέρα 4#4C16.8°C ( = 62.2 °F )
249θερμ μέρα 5#1C14.6°C ( = 58.3 °F )
250θερμ μέρα 5#2C14.7°C ( = 58.5 °F )
251θερμ μέρα 5#3C19.2°C ( = 66.6 °F )
252θερμ μέρα 5#4C16.6°C ( = 61.9 °F )
253θερμ μέρα 6#1C14.5°C ( = 58.1 °F )
254θερμ μέρα 6#2C15.1°C ( = 59.2 °F )
255θερμ μέρα 6#3C18.6°C ( = 65.5 °F )
256θερμ μέρα 6#4C16.7°C ( = 62.1 °F )
257θερμ μέρα 7#1C14.4°C ( = 57.9 °F )
258θερμ μέρα 7#2C12.9°C ( = 55.2 °F )
259θερμ μέρα 7#3C14.2°C ( = 57.6 °F )
260θερμ μέρα 7#4C14.2°C ( = 57.6 °F )
261βαρόμετρο μέρα 1#1H1007.4 hPa ( = 1007.4 mb; 755.61 mmHg; 29.75 inHg )
262βαρόμετρο μέρα 1#2H1008.2 hPa ( = 1008.2 mb; 756.21 mmHg; 29.77 inHg )
263βαρόμετρο μέρα 1#3H1010.0 hPa ( = 1010 mb; 757.56 mmHg; 29.83 inHg )
264βαρόμετρο μέρα 1#4H1010.9 hPa ( = 1010.9 mb; 758.24 mmHg; 29.85 inHg )
265βαρόμετρο μέρα 2#1H1013.3 hPa ( = 1013.3 mb; 760.04 mmHg; 29.92 inHg )
266βαρόμετρο μέρα 2#2H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
267βαρόμετρο μέρα 2#3H1015.9 hPa ( = 1015.9 mb; 761.99 mmHg; 30 inHg )
268βαρόμετρο μέρα 2#4H1013.3 hPa ( = 1013.3 mb; 760.04 mmHg; 29.92 inHg )
269βαρόμετρο μέρα 3#1H1014.0 hPa ( = 1014 mb; 760.56 mmHg; 29.94 inHg )
270βαρόμετρο μέρα 3#2H1015.5 hPa ( = 1015.5 mb; 761.69 mmHg; 29.99 inHg )
271βαρόμετρο μέρα 3#3H1014.6 hPa ( = 1014.6 mb; 761.01 mmHg; 29.96 inHg )
272βαρόμετρο μέρα 3#4H1012.8 hPa ( = 1012.8 mb; 759.66 mmHg; 29.91 inHg )
273βαρόμετρο μέρα 4#1H1012.0 hPa ( = 1012 mb; 759.06 mmHg; 29.88 inHg )
274βαρόμετρο μέρα 4#2H1011.9 hPa ( = 1011.9 mb; 758.99 mmHg; 29.88 inHg )
275βαρόμετρο μέρα 4#3H1012.7 hPa ( = 1012.7 mb; 759.59 mmHg; 29.91 inHg )
276βαρόμετρο μέρα 4#4H1011.4 hPa ( = 1011.4 mb; 758.61 mmHg; 29.87 inHg )
277βαρόμετρο μέρα 5#1H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
278βαρόμετρο μέρα 5#2H1011.2 hPa ( = 1011.2 mb; 758.46 mmHg; 29.86 inHg )
279βαρόμετρο μέρα 5#3H1010.7 hPa ( = 1010.7 mb; 758.09 mmHg; 29.85 inHg )
280βαρόμετρο μέρα 5#4H1010.6 hPa ( = 1010.6 mb; 758.01 mmHg; 29.84 inHg )
281βαρόμετρο μέρα 6#1H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
282βαρόμετρο μέρα 6#2H1007.4 hPa ( = 1007.4 mb; 755.61 mmHg; 29.75 inHg )
283βαρόμετρο μέρα 6#3H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
284βαρόμετρο μέρα 6#4H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
285βαρόμετρο μέρα 7#1H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
286βαρόμετρο μέρα 7#2H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
287βαρόμετρο μέρα 7#3H1012.4 hPa ( = 1012.4 mb; 759.36 mmHg; 29.9 inHg )
288βαρόμετρο μέρα 7#4H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
289υγρασία μέρα 1#1P73%
290υγρασία μέρα 1#2P74%
291υγρασία μέρα 1#3P67%
292υγρασία μέρα 1#4P87%
293υγρασία μέρα 2#1P81%
294υγρασία μέρα 2#2P83%
295υγρασία μέρα 2#3P81%
296υγρασία μέρα 2#4P79%
297υγρασία μέρα 3#1P52%
298υγρασία μέρα 3#2P89%
299υγρασία μέρα 3#3P63%
300υγρασία μέρα 3#4P80%
301υγρασία μέρα 4#1P79%
302υγρασία μέρα 4#2P88%
303υγρασία μέρα 4#3P83%
304υγρασία μέρα 4#4P76%
305υγρασία μέρα 5#1P85%
306υγρασία μέρα 5#2P78%
307υγρασία μέρα 5#3P60%
308υγρασία μέρα 5#4P75%
309υγρασία μέρα 6#1P84%
310υγρασία μέρα 6#2P77%
311υγρασία μέρα 6#3P61%
312υγρασία μέρα 6#4P67%
313υγρασία μέρα 7#1P80%
314υγρασία μέρα 7#2P86%
315υγρασία μέρα 7#3P75%
316υγρασία μέρα 7#4P46%
317άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#1P65%
318άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#2P28%
319άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#3P350%
320άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#4P59%
321άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#1P319%
322άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#2P179%
323άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#3P5%
324άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#4P107%
325άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#1P119%
326άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#2P119%
327άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#3P241%
328άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#4P32%
329άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#1P90%
330άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#2P67%
331άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#3P347%
332άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#4P27%
333άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#1P29%
334άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#2P124%
335άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#3P183%
336άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#4P191%
337άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#1P64%
338άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#2P264%
339άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#3P202%
340άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#4P263%
341άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#1P130%
342άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#2P115%
343άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#3P165%
344άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#4P321%
345άνεμος ταχύτητα μέρα 1#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
346άνεμος ταχύτητα μέρα 1#2K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
347άνεμος ταχύτητα μέρα 1#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
348άνεμος ταχύτητα μέρα 1#4K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
349άνεμος ταχύτητα μέρα 2#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
350άνεμος ταχύτητα μέρα 2#2K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
351άνεμος ταχύτητα μέρα 2#3K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
352άνεμος ταχύτητα μέρα 2#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
353άνεμος ταχύτητα μέρα 3#1K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
354άνεμος ταχύτητα μέρα 3#2K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
355άνεμος ταχύτητα μέρα 3#3K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
356άνεμος ταχύτητα μέρα 3#4K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
357άνεμος ταχύτητα μέρα 4#1K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
358άνεμος ταχύτητα μέρα 4#2K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
359άνεμος ταχύτητα μέρα 4#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
360άνεμος ταχύτητα μέρα 4#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
361άνεμος ταχύτητα μέρα 5#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
362άνεμος ταχύτητα μέρα 5#2K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
363άνεμος ταχύτητα μέρα 5#3K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
364άνεμος ταχύτητα μέρα 5#4K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
365άνεμος ταχύτητα μέρα 6#1K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
366άνεμος ταχύτητα μέρα 6#2K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
367άνεμος ταχύτητα μέρα 6#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
368άνεμος ταχύτητα μέρα 6#4K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
369άνεμος ταχύτητα μέρα 7#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
370άνεμος ταχύτητα μέρα 7#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
371άνεμος ταχύτητα μέρα 7#3K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
372άνεμος ταχύτητα μέρα 7#4K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
373solar μέρα 1#1N0.0
374solar μέρα 1#2N0.0
375solar μέρα 1#3N38.0
376solar μέρα 1#4N0.0
377solar μέρα 2#1N0.0
378solar μέρα 2#2N0.0
379solar μέρα 2#3N21.0
380solar μέρα 2#4N0.0
381solar μέρα 3#1N0.0
382solar μέρα 3#2N0.0
383solar μέρα 3#3N100.0
384solar μέρα 3#4N0.0
385solar μέρα 4#1N0.0
386solar μέρα 4#2N0.0
387solar μέρα 4#3N32.0
388solar μέρα 4#4N0.0
389solar μέρα 5#1N0.0
390solar μέρα 5#2N0.0
391solar μέρα 5#3N66.0
392solar μέρα 5#4N0.0
393solar μέρα 6#1N0.0
394solar μέρα 6#2N0.0
395solar μέρα 6#3N97.0
396solar μέρα 6#4N0.0
397solar μέρα 7#1N0.0
398solar μέρα 7#2N0.0
399solar μέρα 7#3N100.0
400solar μέρα 7#4N0.0
401uv μέρα 1#1N0.0
402uv μέρα 1#2N0.0
403uv μέρα 1#3N1.5
404uv μέρα 1#4N0.0
405uv μέρα 2#1N0.0
406uv μέρα 2#2N0.0
407uv μέρα 2#3N0.7
408uv μέρα 2#4N0.0
409uv μέρα 3#1N0.0
410uv μέρα 3#2N0.0
411uv μέρα 3#3N2.3
412uv μέρα 3#4N0.0
413uv μέρα 4#1N0.0
414uv μέρα 4#2N0.0
415uv μέρα 4#3N1.0
416uv μέρα 4#4N0.0
417uv μέρα 5#1N0.0
418uv μέρα 5#2N0.0
419uv μέρα 5#3N1.9
420uv μέρα 5#4N0.0
421uv μέρα 6#1N0.0
422uv μέρα 6#2N0.0
423uv μέρα 6#3N2.3
424uv μέρα 6#4N0.0
425uv μέρα 7#1N0.0
426uv μέρα 7#2N0.0
427uv μέρα 7#3N1.7
428uv μέρα 7#4N0.0
429Last years Βροχή σύνολο να Δεκ
(from rain season start)
N564.7
430Μέση Τιμή βροχή για Ιαν ( mm)N119.9
431Φεβ N98.9
432Μαρ N85.1
433Απρ N48.8
434Μαι N30.7
435Ιούν N7.0
436Ιούλ N9.1
437Άυγ N4.8
438Σεπ N62.8
439Οκτ N128.5
440Νοε N97.3
441Δεκ N114.4
442wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!c10.37f!!)
L!!D10.37S59!!

clientrawhour

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientrawhour.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 2 0 0 1 1 1 1 0 1 3 2 3 4 4 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 4 4 4 5 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 5 4 4 3 6 3 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 6 4 3 7 5 5 2 3 2 2 2 5 4 4 3 4 7 4 8 6 6 4 3 4 7 3 7 4 3 10 8 7 4 9 7 7 3 9 8 5 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 325 325 319 32 29 29 29 29 310 314 301 332 336 301 292 292 292 292 292 320 5 8 322 359 356 349 286 308 301 319 325 335 299 307 332 330 353 355 332 337 322 0 359 312 294 334 329 311 338 356 332 316 318 326 346 324 350 330 59 60 13.4 13.4 13.4 13.3 13.3 13.3 13.3 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.8 12.8 12.8 12.8 46 46 46 47 47 47 47 47 47 46 46 47 46 46 46 46 47 46 46 46 46 46 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 49 1015.9 1015.9 1016.0 1016.0 1016.0 1016.0 1016.0 1016.0 1016.0 1016.0 1016.0 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1016.2 1016.1 1016.2 1016.2 1016.2 1016.2 1016.2 1016.2 1016.3 1016.3 1016.3 1016.3 1016.3 1016.3 1016.3 1016.3 1016.3 1016.3 1016.3 1016.3 1016.3 1016.3 1016.3 1016.3 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 18.0 54.0 9.0 39.0 70.0 56.0 83.0 47.0 316.0 350.0 399.0 151.0 148.0 232.0 42.0 492.0 722.0 301.0 670.0 292.0 543.0 496.0 490.0 485.0 438.0 527.0 499.0 44.0 47.0 364.0 285.0 232.0 183.0 132.0 84.0 44.0 16.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.8 1.2 1.3 1.5 1.6 0.9 1.1 0.0 2.0 1.8 1.9 1.4 1.8 1.9 2.0 1.9 1.8 1.3 1.6 1.3 0.0 0.0 0.9 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 !!H10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
002άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
003άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
004άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
005άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
006άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
007άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
008άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
009άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
010άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
011άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
012άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
013άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
014άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
015άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
016άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
017άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
018άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
019άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
020άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
021άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
022άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
023άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
024άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
025άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
026άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
027άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
028άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
029άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
030άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
031άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
032άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
033άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
034άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
035άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
036άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
037άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
038άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
039άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
040άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
041άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
042άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
043άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
044άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
045άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
046άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
047άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
048άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
049άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
050άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
051άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
052άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
053άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
054άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
055άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
056άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
057άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
058άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
059άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
060άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
061ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
062ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
063ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
064ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
065ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
066ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
067ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
068ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
069ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
070ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
071ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
072ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
073ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
074ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
075ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
076ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
077ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
078ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
079ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
080ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
081ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
082ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
083ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
084ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
085ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
086ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
087ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
088ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
089ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
090ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
091ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
092ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
093ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
094ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
095ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
096ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
097ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
098ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
099ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
100ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
101ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
102ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
103ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
104ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
105ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
106ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
107ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
108ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
109ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
110ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
111ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
112ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
113ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
114ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
115ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
116ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
117ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
118ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
119ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
120ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
121άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01D325°( = NW )
122άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02D325°( = NW )
123άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03D319°( = NW )
124άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04D32°( = NNE )
125άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05D29°( = NNE )
126άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06D29°( = NNE )
127άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07D29°( = NNE )
128άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08D29°( = NNE )
129άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09D310°( = NW )
130άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10D314°( = NW )
131άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11D301°( = WNW )
132άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12D332°( = NNW )
133άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13D336°( = NNW )
134άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14D301°( = WNW )
135άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15D292°( = WNW )
136άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16D292°( = WNW )
137άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17D292°( = WNW )
138άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18D292°( = WNW )
139άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19D292°( = WNW )
140άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20D320°( = NW )
141άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21D5°( = North )
142άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22D8°( = North )
143άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23D322°( = NW )
144άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24D359°( = North )
145άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25D356°( = North )
146άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26D349°( = North )
147άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27D286°( = WNW )
148άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28D308°( = NW )
149άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29D301°( = WNW )
150άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30D319°( = NW )
151άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31D325°( = NW )
152άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32D335°( = NNW )
153άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33D299°( = WNW )
154άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34D307°( = NW )
155άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35D332°( = NNW )
156άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36D330°( = NNW )
157άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37D353°( = North )
158άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38D355°( = North )
159άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39D332°( = NNW )
160άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40D337°( = NNW )
161άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41D322°( = NW )
162άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42D0°( = North )
163άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43D359°( = North )
164άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44D312°( = NW )
165άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45D294°( = WNW )
166άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46D334°( = NNW )
167άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47D329°( = NNW )
168άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48D311°( = NW )
169άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49D338°( = NNW )
170άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50D356°( = North )
171άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51D332°( = NNW )
172άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52D316°( = NW )
173άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53D318°( = NW )
174άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54D326°( = NW )
175άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55D346°( = NNW )
176άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56D324°( = NW )
177άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57D350°( = North )
178άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58D330°( = NNW )
179άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59D59°( = ENE )
180άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60D60°( = ENE )
181θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01C13.4°C ( = 56.1 °F )
182θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02C13.4°C ( = 56.1 °F )
183θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03C13.4°C ( = 56.1 °F )
184θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04C13.3°C ( = 55.9 °F )
185θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05C13.3°C ( = 55.9 °F )
186θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06C13.3°C ( = 55.9 °F )
187θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07C13.3°C ( = 55.9 °F )
188θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08C13.2°C ( = 55.8 °F )
189θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09C13.2°C ( = 55.8 °F )
190θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10C13.2°C ( = 55.8 °F )
191θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11C13.2°C ( = 55.8 °F )
192θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12C13.2°C ( = 55.8 °F )
193θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13C13.2°C ( = 55.8 °F )
194θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14C13.2°C ( = 55.8 °F )
195θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15C13.2°C ( = 55.8 °F )
196θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16C13.2°C ( = 55.8 °F )
197θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17C13.2°C ( = 55.8 °F )
198θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18C13.1°C ( = 55.6 °F )
199θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19C13.1°C ( = 55.6 °F )
200θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20C13.1°C ( = 55.6 °F )
201θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21C13.1°C ( = 55.6 °F )
202θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22C13.1°C ( = 55.6 °F )
203θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23C13.1°C ( = 55.6 °F )
204θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24C13.1°C ( = 55.6 °F )
205θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25C13.1°C ( = 55.6 °F )
206θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26C13.1°C ( = 55.6 °F )
207θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27C13.1°C ( = 55.6 °F )
208θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28C13.1°C ( = 55.6 °F )
209θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29C13.2°C ( = 55.8 °F )
210θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30C13.2°C ( = 55.8 °F )
211θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31C13.2°C ( = 55.8 °F )
212θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32C13.2°C ( = 55.8 °F )
213θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33C13.2°C ( = 55.8 °F )
214θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34C13.2°C ( = 55.8 °F )
215θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35C13.1°C ( = 55.6 °F )
216θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36C13.1°C ( = 55.6 °F )
217θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37C13.1°C ( = 55.6 °F )
218θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38C13.1°C ( = 55.6 °F )
219θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39C13.1°C ( = 55.6 °F )
220θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40C13.1°C ( = 55.6 °F )
221θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41C13.1°C ( = 55.6 °F )
222θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42C13.0°C ( = 55.4 °F )
223θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43C13.0°C ( = 55.4 °F )
224θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44C13.0°C ( = 55.4 °F )
225θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45C13.0°C ( = 55.4 °F )
226θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46C13.0°C ( = 55.4 °F )
227θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47C13.0°C ( = 55.4 °F )
228θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48C13.0°C ( = 55.4 °F )
229θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49C12.9°C ( = 55.2 °F )
230θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50C12.9°C ( = 55.2 °F )
231θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51C12.9°C ( = 55.2 °F )
232θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52C12.9°C ( = 55.2 °F )
233θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53C12.9°C ( = 55.2 °F )
234θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54C12.9°C ( = 55.2 °F )
235θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55C12.9°C ( = 55.2 °F )
236θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56C12.9°C ( = 55.2 °F )
237θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57C12.8°C ( = 55 °F )
238θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58C12.8°C ( = 55 °F )
239θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59C12.8°C ( = 55 °F )
240θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60C12.8°C ( = 55 °F )
241υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01P46%
242υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02P46%
243υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03P46%
244υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04P47%
245υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05P47%
246υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06P47%
247υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07P47%
248υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08P47%
249υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09P47%
250υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10P46%
251υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11P46%
252υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12P47%
253υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13P46%
254υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14P46%
255υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15P46%
256υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16P46%
257υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17P47%
258υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18P46%
259υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19P46%
260υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20P46%
261υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21P46%
262υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22P46%
263υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23P45%
264υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24P45%
265υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25P44%
266υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26P44%
267υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27P44%
268υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28P44%
269υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29P44%
270υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30P44%
271υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31P44%
272υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32P44%
273υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33P44%
274υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34P44%
275υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35P44%
276υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36P44%
277υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37P44%
278υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38P44%
279υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39P44%
280υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40P44%
281υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41P44%
282υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42P44%
283υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43P44%
284υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44P45%
285υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45P45%
286υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46P45%
287υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47P45%
288υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48P45%
289υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49P45%
290υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50P45%
291υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51P46%
292υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52P46%
293υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53P46%
294υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54P46%
295υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55P47%
296υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56P47%
297υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57P47%
298υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58P48%
299υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59P48%
300υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60P49%
301βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01H1015.9 hPa ( = 1015.9 mb; 761.99 mmHg; 30 inHg )
302βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02H1015.9 hPa ( = 1015.9 mb; 761.99 mmHg; 30 inHg )
303βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03H1016.0 hPa ( = 1016 mb; 762.06 mmHg; 30 inHg )
304βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04H1016.0 hPa ( = 1016 mb; 762.06 mmHg; 30 inHg )
305βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05H1016.0 hPa ( = 1016 mb; 762.06 mmHg; 30 inHg )
306βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06H1016.0 hPa ( = 1016 mb; 762.06 mmHg; 30 inHg )
307βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07H1016.0 hPa ( = 1016 mb; 762.06 mmHg; 30 inHg )
308βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08H1016.0 hPa ( = 1016 mb; 762.06 mmHg; 30 inHg )
309βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09H1016.0 hPa ( = 1016 mb; 762.06 mmHg; 30 inHg )
310βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10H1016.0 hPa ( = 1016 mb; 762.06 mmHg; 30 inHg )
311βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11H1016.0 hPa ( = 1016 mb; 762.06 mmHg; 30 inHg )
312βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
313βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
314βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
315βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
316βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
317βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
318βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
319βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
320βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
321βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
322βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
323βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
324βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
325βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
326βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
327βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
328βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
329βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
330βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
331βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
332βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
333βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
334βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
335βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
336βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
337βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37H1016.2 hPa ( = 1016.2 mb; 762.21 mmHg; 30.01 inHg )
338βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
339βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39H1016.2 hPa ( = 1016.2 mb; 762.21 mmHg; 30.01 inHg )
340βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40H1016.2 hPa ( = 1016.2 mb; 762.21 mmHg; 30.01 inHg )
341βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41H1016.2 hPa ( = 1016.2 mb; 762.21 mmHg; 30.01 inHg )
342βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42H1016.2 hPa ( = 1016.2 mb; 762.21 mmHg; 30.01 inHg )
343βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43H1016.2 hPa ( = 1016.2 mb; 762.21 mmHg; 30.01 inHg )
344βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44H1016.2 hPa ( = 1016.2 mb; 762.21 mmHg; 30.01 inHg )
345βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
346βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
347βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
348βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
349βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
350βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
351βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
352βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
353βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
354βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
355βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
356βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
357βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
358βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
359βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
360βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60H1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg )
361βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01M12.7 mm ( = 0.5 in )
362βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02M12.7 mm ( = 0.5 in )
363βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03M12.7 mm ( = 0.5 in )
364βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04M12.7 mm ( = 0.5 in )
365βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05M12.7 mm ( = 0.5 in )
366βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06M12.7 mm ( = 0.5 in )
367βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07M12.7 mm ( = 0.5 in )
368βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08M12.7 mm ( = 0.5 in )
369βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09M12.7 mm ( = 0.5 in )
370βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10M12.7 mm ( = 0.5 in )
371βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11M12.7 mm ( = 0.5 in )
372βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12M12.7 mm ( = 0.5 in )
373βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13M12.7 mm ( = 0.5 in )
374βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14M12.7 mm ( = 0.5 in )
375βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15M12.7 mm ( = 0.5 in )
376βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16M12.7 mm ( = 0.5 in )
377βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17M12.7 mm ( = 0.5 in )
378βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18M12.7 mm ( = 0.5 in )
379βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19M12.7 mm ( = 0.5 in )
380βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20M12.7 mm ( = 0.5 in )
381βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21M12.7 mm ( = 0.5 in )
382βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22M12.7 mm ( = 0.5 in )
383βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23M12.7 mm ( = 0.5 in )
384βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24M12.7 mm ( = 0.5 in )
385βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25M12.7 mm ( = 0.5 in )
386βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26M12.7 mm ( = 0.5 in )
387βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27M12.7 mm ( = 0.5 in )
388βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28M12.7 mm ( = 0.5 in )
389βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29M12.7 mm ( = 0.5 in )
390βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30M12.7 mm ( = 0.5 in )
391βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31M12.7 mm ( = 0.5 in )
392βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32M12.7 mm ( = 0.5 in )
393βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33M12.7 mm ( = 0.5 in )
394βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34M12.7 mm ( = 0.5 in )
395βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35M12.7 mm ( = 0.5 in )
396βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36M12.7 mm ( = 0.5 in )
397βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37M12.7 mm ( = 0.5 in )
398βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38M12.7 mm ( = 0.5 in )
399βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39M12.7 mm ( = 0.5 in )
400βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40M12.7 mm ( = 0.5 in )
401βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41M12.7 mm ( = 0.5 in )
402βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42M12.7 mm ( = 0.5 in )
403βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43M12.7 mm ( = 0.5 in )
404βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44M12.7 mm ( = 0.5 in )
405βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45M12.7 mm ( = 0.5 in )
406βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46M12.7 mm ( = 0.5 in )
407βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47M12.7 mm ( = 0.5 in )
408βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48M12.7 mm ( = 0.5 in )
409βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49M12.7 mm ( = 0.5 in )
410βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50M12.7 mm ( = 0.5 in )
411βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51M12.7 mm ( = 0.5 in )
412βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52M12.7 mm ( = 0.5 in )
413βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53M12.7 mm ( = 0.5 in )
414βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54M12.7 mm ( = 0.5 in )
415βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55M12.7 mm ( = 0.5 in )
416βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56M12.7 mm ( = 0.5 in )
417βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57M12.7 mm ( = 0.5 in )
418βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58M12.7 mm ( = 0.5 in )
419βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59M12.7 mm ( = 0.5 in )
420βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60M12.7 mm ( = 0.5 in )
421solar τελευταία 60 λεπτά για mi 01 ( w/m2)N0.0
422solar τελευταία 60 λεπτά για mi 02 ( w/m2)N0.0
423solar τελευταία 60 λεπτά για mi 03 ( w/m2)N0.0
424solar τελευταία 60 λεπτά για mi 04 ( w/m2)N0.0
425solar τελευταία 60 λεπτά για mi 05 ( w/m2)N0.0
426solar τελευταία 60 λεπτά για mi 06 ( w/m2)N0.0
427solar τελευταία 60 λεπτά για mi 07 ( w/m2)N0.0
428solar τελευταία 60 λεπτά για mi 08 ( w/m2)N0.0
429solar τελευταία 60 λεπτά για mi 09 ( w/m2)N0.0
430solar τελευταία 60 λεπτά για mi 10 ( w/m2)N0.0
431solar τελευταία 60 λεπτά για mi 11 ( w/m2)N0.0
432solar τελευταία 60 λεπτά για mi 12 ( w/m2)N0.0
433solar τελευταία 60 λεπτά για mi 13 ( w/m2)N0.0
434solar τελευταία 60 λεπτά για mi 14 ( w/m2)N0.0
435solar τελευταία 60 λεπτά για mi 15 ( w/m2)N0.0
436solar τελευταία 60 λεπτά για mi 16 ( w/m2)N0.0
437solar τελευταία 60 λεπτά για mi 17 ( w/m2)N0.0
438solar τελευταία 60 λεπτά για mi 18 ( w/m2)N0.0
439solar τελευταία 60 λεπτά για mi 19 ( w/m2)N0.0
440solar τελευταία 60 λεπτά για mi 20 ( w/m2)N0.0
441solar τελευταία 60 λεπτά για mi 21 ( w/m2)N0.0
442solar τελευταία 60 λεπτά για mi 22 ( w/m2)N0.0
443solar τελευταία 60 λεπτά για mi 23 ( w/m2)N0.0
444solar τελευταία 60 λεπτά για mi 24 ( w/m2)N0.0
445solar τελευταία 60 λεπτά για mi 25 ( w/m2)N0.0
446solar τελευταία 60 λεπτά για mi 26 ( w/m2)N0.0
447solar τελευταία 60 λεπτά για mi 27 ( w/m2)N0.0
448solar τελευταία 60 λεπτά για mi 28 ( w/m2)N0.0
449solar τελευταία 60 λεπτά για mi 29 ( w/m2)N0.0
450solar τελευταία 60 λεπτά για mi 30 ( w/m2)N0.0
451solar τελευταία 60 λεπτά για mi 31 ( w/m2)N0.0
452solar τελευταία 60 λεπτά για mi 32 ( w/m2)N0.0
453solar τελευταία 60 λεπτά για mi 33 ( w/m2)N0.0
454solar τελευταία 60 λεπτά για mi 34 ( w/m2)N0.0
455solar τελευταία 60 λεπτά για mi 35 ( w/m2)N0.0
456solar τελευταία 60 λεπτά για mi 36 ( w/m2)N0.0
457solar τελευταία 60 λεπτά για mi 37 ( w/m2)N0.0
458solar τελευταία 60 λεπτά για mi 38 ( w/m2)N0.0
459solar τελευταία 60 λεπτά για mi 39 ( w/m2)N0.0
460solar τελευταία 60 λεπτά για mi 40 ( w/m2)N0.0
461solar τελευταία 60 λεπτά για mi 41 ( w/m2)N0.0
462solar τελευταία 60 λεπτά για mi 42 ( w/m2)N0.0
463solar τελευταία 60 λεπτά για mi 43 ( w/m2)N0.0
464solar τελευταία 60 λεπτά για mi 44 ( w/m2)N0.0
465solar τελευταία 60 λεπτά για mi 45 ( w/m2)N0.0
466solar τελευταία 60 λεπτά για mi 46 ( w/m2)N0.0
467solar τελευταία 60 λεπτά για mi 47 ( w/m2)N0.0
468solar τελευταία 60 λεπτά για mi 48 ( w/m2)N0.0
469solar τελευταία 60 λεπτά για mi 49 ( w/m2)N0.0
470solar τελευταία 60 λεπτά για mi 50 ( w/m2)N0.0
471solar τελευταία 60 λεπτά για mi 51 ( w/m2)N0.0
472solar τελευταία 60 λεπτά για mi 52 ( w/m2)N0.0
473solar τελευταία 60 λεπτά για mi 53 ( w/m2)N0.0
474solar τελευταία 60 λεπτά για mi 54 ( w/m2)N0.0
475solar τελευταία 60 λεπτά για mi 55 ( w/m2)N0.0
476solar τελευταία 60 λεπτά για mi 56 ( w/m2)N0.0
477solar τελευταία 60 λεπτά για mi 57 ( w/m2)N0.0
478solar τελευταία 60 λεπτά για mi 58 ( w/m2)N0.0
479solar τελευταία 60 λεπτά για mi 59 ( w/m2)N0.0
480solar τελευταία 60 λεπτά για mi 60 ( w/m2)N0.0
481solar ώρες-λεπτά-πριν 23:45N0.0
482solar ώρες-λεπτά-πριν 23:30N0.0
483solar ώρες-λεπτά-πριν 23:15N0.0
484solar ώρες-λεπτά-πριν 23:00N0.0
485solar ώρες-λεπτά-πριν 22:45N0.0
486solar ώρες-λεπτά-πριν 22:30N0.0
487solar ώρες-λεπτά-πριν 22:15N0.0
488solar ώρες-λεπτά-πριν 22:00N0.0
489solar ώρες-λεπτά-πριν 21:45N0.0
490solar ώρες-λεπτά-πριν 21:30N0.0
491solar ώρες-λεπτά-πριν 21:15N0.0
492solar ώρες-λεπτά-πριν 21:00N0.0
493solar ώρες-λεπτά-πριν 20:45N0.0
494solar ώρες-λεπτά-πριν 20:30N0.0
495solar ώρες-λεπτά-πριν 20:15N0.0
496solar ώρες-λεπτά-πριν 20:00N0.0
497solar ώρες-λεπτά-πριν 19:45N0.0
498solar ώρες-λεπτά-πριν 19:30N0.0
499solar ώρες-λεπτά-πριν 19:15N0.0
500solar ώρες-λεπτά-πριν 19:00N0.0
501solar ώρες-λεπτά-πριν 18:45N0.0
502solar ώρες-λεπτά-πριν 18:30N0.0
503solar ώρες-λεπτά-πριν 18:15N0.0
504solar ώρες-λεπτά-πριν 18:00N0.0
505solar ώρες-λεπτά-πριν 17:45N0.0
506solar ώρες-λεπτά-πριν 17:30N0.0
507solar ώρες-λεπτά-πριν 17:15N0.0
508solar ώρες-λεπτά-πριν 17:00N0.0
509solar ώρες-λεπτά-πριν 16:45N0.0
510solar ώρες-λεπτά-πριν 16:30N0.0
511solar ώρες-λεπτά-πριν 16:15N0.0
512solar ώρες-λεπτά-πριν 16:00N0.0
513solar ώρες-λεπτά-πριν 15:45N0.0
514solar ώρες-λεπτά-πριν 15:30N0.0
515solar ώρες-λεπτά-πριν 15:15N0.0
516solar ώρες-λεπτά-πριν 15:00N0.0
517solar ώρες-λεπτά-πριν 14:45N0.0
518solar ώρες-λεπτά-πριν 14:30N0.0
519solar ώρες-λεπτά-πριν 14:15N0.0
520solar ώρες-λεπτά-πριν 14:00N0.0
521solar ώρες-λεπτά-πριν 13:45N0.0
522solar ώρες-λεπτά-πριν 13:30N0.0
523solar ώρες-λεπτά-πριν 13:15N12.0
524solar ώρες-λεπτά-πριν 13:00N18.0
525solar ώρες-λεπτά-πριν 12:45N54.0
526solar ώρες-λεπτά-πριν 12:30N9.0
527solar ώρες-λεπτά-πριν 12:15N39.0
528solar ώρες-λεπτά-πριν 12:00N70.0
529solar ώρες-λεπτά-πριν 11:45N56.0
530solar ώρες-λεπτά-πριν 11:30N83.0
531solar ώρες-λεπτά-πριν 11:15N47.0
532solar ώρες-λεπτά-πριν 11:00N316.0
533solar ώρες-λεπτά-πριν 10:45N350.0
534solar ώρες-λεπτά-πριν 10:30N399.0
535solar ώρες-λεπτά-πριν 10:15N151.0
536solar ώρες-λεπτά-πριν 10:00N148.0
537solar ώρες-λεπτά-πριν 09:45N232.0
538solar ώρες-λεπτά-πριν 09:30N42.0
539solar ώρες-λεπτά-πριν 09:15N492.0
540solar ώρες-λεπτά-πριν 09:00N722.0
541solar ώρες-λεπτά-πριν 08:45N301.0
542solar ώρες-λεπτά-πριν 08:30N670.0
543solar ώρες-λεπτά-πριν 08:15N292.0
544solar ώρες-λεπτά-πριν 08:00N543.0
545solar ώρες-λεπτά-πριν 07:45N496.0
546solar ώρες-λεπτά-πριν 07:30N490.0
547solar ώρες-λεπτά-πριν 07:15N485.0
548solar ώρες-λεπτά-πριν 07:00N438.0
549solar ώρες-λεπτά-πριν 06:45N527.0
550solar ώρες-λεπτά-πριν 06:30N499.0
551solar ώρες-λεπτά-πριν 06:15N44.0
552solar ώρες-λεπτά-πριν 06:00N47.0
553solar ώρες-λεπτά-πριν 05:45N364.0
554solar ώρες-λεπτά-πριν 05:30N285.0
555solar ώρες-λεπτά-πριν 05:15N232.0
556solar ώρες-λεπτά-πριν 05:00N183.0
557solar ώρες-λεπτά-πριν 05:45N132.0
558solar ώρες-λεπτά-πριν 05:30N84.0
559solar ώρες-λεπτά-πριν 05:15N44.0
560solar ώρες-λεπτά-πριν 05:00N16.0
561solar ώρες-λεπτά-πριν 04:45N5.0
562solar ώρες-λεπτά-πριν 04:30N0.0
563solar ώρες-λεπτά-πριν 04:15N0.0
564solar ώρες-λεπτά-πριν 04:00N0.0
565solar ώρες-λεπτά-πριν 03:45N0.0
566solar ώρες-λεπτά-πριν 03:30N0.0
567solar ώρες-λεπτά-πριν 03:15N0.0
568solar ώρες-λεπτά-πριν 03:00N0.0
569solar ώρες-λεπτά-πριν 02:45N0.0
570solar ώρες-λεπτά-πριν 02:30N0.0
571solar ώρες-λεπτά-πριν 02:15N0.0
572solar ώρες-λεπτά-πριν 02:00N0.0
573solar ώρες-λεπτά-πριν 01:45N0.0
574solar ώρες-λεπτά-πριν 01:30N0.0
575solar ώρες-λεπτά-πριν 01:15N0.0
576solar ώρες-λεπτά-πριν 01:00N0.0
577uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:45N0.0
578uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:30N0.0
579uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:15N0.0
580uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:00N0.0
581uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:45N0.0
582uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:30N0.0
583uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:15N0.0
584uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:00N0.0
585uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:45N0.0
586uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:30N0.0
587uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:15N0.0
588uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:00N0.0
589uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:45N0.0
590uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:30N0.0
591uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:15N0.0
592uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:00N0.0
593uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:45N0.0
594uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:30N0.0
595uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:15N0.0
596uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:00N0.0
597uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:45N0.0
598uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:30N0.0
599uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:15N0.0
600uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:00N0.0
601uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:45N0.0
602uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:30N0.0
603uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:15N0.0
604uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:00N0.0
605uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:45N0.0
606uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:30N0.0
607uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:15N0.0
608uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:00N0.0
609uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:45N0.0
610uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:30N0.0
611uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:15N0.0
612uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:00N0.0
613uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:45N0.0
614uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:30N0.0
615uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:15N0.0
616uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:00N0.0
617uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:45N0.0
618uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:30N0.0
619uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:15N0.0
620uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:00N0.0
621uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:45N0.0
622uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:30N0.0
623uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:15N0.0
624uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:00N0.0
625uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:45N0.5
626uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:30N0.7
627uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:15N0.8
628uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:00N1.2
629uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:45N1.3
630uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:30N1.5
631uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:15N1.6
632uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:00N0.9
633uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:45N1.1
634uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:30N0.0
635uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:15N2.0
636uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:00N1.8
637uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:45N1.9
638uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:30N1.4
639uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:15N1.8
640uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:00N1.9
641uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:45N2.0
642uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:30N1.9
643uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:15N1.8
644uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:00N1.3
645uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:45N1.6
646uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:30N1.3
647uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:15N0.0
648uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:00N0.0
649uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:45N0.9
650uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:30N0.7
651uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:15N0.6
652uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:00N0.0
653uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:45N0.0
654uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:30N0.0
655uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:15N0.0
656uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:00N0.0
657uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:45N0.0
658uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:30N0.0
659uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:15N0.0
660uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:00N0.0
661uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:45N0.0
662uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:30N0.0
663uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:15N0.0
664uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:00N0.0
665uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:45N0.0
666uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:30N0.0
667uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:15N0.0
668uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:00N0.0
669uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:45N0.0
670uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:30N0.0
671uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:15N0.0
672uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:00N0.0
673wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!h10.37f!!)
L!!H10.37S!!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather