Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarΣταθμού Clientraw

The following tables consist of about 2000 data points that are actively updating from the local Weather Station equipment to provide this website with data.
The data is also shared across the internet to many weather related websites.

In the input-box can enter your own website / path to your clientraw files :
Please use www.yourwebsite.com/path for instance : www.weerstation-wilsele.be/upload/Notice: Undefined offset: 49 in /mounted-storage/home140/sub048/sc87713-GAHN/meteopatras.eu/cltraw/incClientraw4.php on line 178

clientraw

not a clientraw file /file not available, switched to local file
Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientraw.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L
001άνεμος ταχύτητα μέση Kmissing in file
002ριπή Kmissing in file
003άνεμος κατεύθυνση Dmissing in file
004θερμ εξωτερική Cmissing in file
005υγρασία εξωτερική Pmissing in file
006βαρόμετρο Hmissing in file
007βροχή καθημερινά Mmissing in file
008βροχή μηνιαίος Mmissing in file
009βροχή ετήσια Mmissing in file
010βροχή τιμή Mmissing in file
011βροχή τιμή μέγιστο Mmissing in file
012θερμ εσωτερικός Cmissing in file
013υγρασία εσωτερικός Pmissing in file
014θερμ έδαφος (optional)Cmissing in file
015πρόγνωση εικόνα Imissing in file
016wmr968 έξτρα θερμ Cmissing in file
017wmr968 έξτρα υγρ Pmissing in file
018wmr968 έξτρα αισθητήρας Nmissing in file
019χθές βροχή Mmissing in file
020θερμ extra_sensor 1 (optional)Cmissing in file
021θερμ extra_sensor 2 (optional)Cmissing in file
022θερμ extra_sensor 3 (optional)Cmissing in file
023θερμ extra_sensor 4 (optional)Cmissing in file
024θερμ extra_sensor 5 (optional)Cmissing in file
025θερμ extra_sensor 6 (optional)Cmissing in file
026υγρασία extra_sensor 1 (optional)Pmissing in file
027υγρασία extra_sensor 2 (optional)Pmissing in file
028υγρασία extra_sensor 3 (optional)Pmissing in file
029actual_date hour
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
Nmissing in file
030actual_date minute
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
Nmissing in file
031actual_date seconds
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
Nmissing in file
032σταθμός όνομα Lmissing in file
033dallas αστραπές αρίθμηση Nmissing in file
034solar ανάγνωση Nmissing in file
035actual_date dayNmissing in file
036actual_date monthNmissing in file
037wmr968 batt 1 (optional)Pmissing in file
038wmr968 batt 2 (optional)Pmissing in file
039wmr968 batt 3 (optional)Pmissing in file
040wmr968 batt 4 (optional)Pmissing in file
041wmr968 batt 5 (optional)Pmissing in file
042wmr968 batt 6 (optional)Pmissing in file
043wmr968 batt 7 (optional)Pmissing in file
044δείκτης ψυχρότητας Cmissing in file
045δείκτης υγρασίας Cmissing in file
046θερμ μέρα μέγιστο Cmissing in file
047θερμ μέρα ελάχιστο Cmissing in file
048εικόνα τύπος Imissing in file
049καιρός περιγ L
050βαρόμετρο τάση Hmissing in file
051άνεμος ταχύτητα ώρα 01
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
052άνεμος ταχύτητα ώρα 02
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
053άνεμος ταχύτητα ώρα 03
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
054άνεμος ταχύτητα ώρα 04
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
055άνεμος ταχύτητα ώρα 05
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
056άνεμος ταχύτητα ώρα 06
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
057άνεμος ταχύτητα ώρα 07
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
058άνεμος ταχύτητα ώρα 08
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
059άνεμος ταχύτητα ώρα 09
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
060άνεμος ταχύτητα ώρα 10
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
061άνεμος ταχύτητα ώρα 11
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
062άνεμος ταχύτητα ώρα 12
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
063άνεμος ταχύτητα ώρα 13
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
064άνεμος ταχύτητα ώρα 14
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
065άνεμος ταχύτητα ώρα 15
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
066άνεμος ταχύτητα ώρα 16
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
067άνεμος ταχύτητα ώρα 17
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
068άνεμος ταχύτητα ώρα 18
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
069άνεμος ταχύτητα ώρα 19
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
070άνεμος ταχύτητα ώρα 20
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
071ριπή μέγιστο
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
Kmissing in file
072σημείο δρόσου Cmissing in file
073σύννεφο ύψος Fmissing in file
074actual_date dd/mm/yyyy
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
Lmissing in file
075δείκτης υγρασίας μέγιστο Cmissing in file
076δείκτης υγρασίας ελάχιστο Cmissing in file
077δείκτης ψυχρότητας μέγιστο Cmissing in file
078δείκτης ψυχρότητας ελάχιστο Cmissing in file
079davis vp uv (optional)Nmissing in file
080άνεμος ταχύτητα ώρα 01Kmissing in file
081άνεμος ταχύτητα ώρα 02Kmissing in file
082άνεμος ταχύτητα ώρα 03Kmissing in file
083άνεμος ταχύτητα ώρα 04Kmissing in file
084άνεμος ταχύτητα ώρα 05Kmissing in file
085άνεμος ταχύτητα ώρα 06Kmissing in file
086άνεμος ταχύτητα ώρα 07Kmissing in file
087άνεμος ταχύτητα ώρα 08Kmissing in file
088άνεμος ταχύτητα ώρα 09Kmissing in file
089άνεμος ταχύτητα ώρα 10Kmissing in file
090θερμ ώρα 01Cmissing in file
091θερμ ώρα 02Cmissing in file
092θερμ ώρα 03Cmissing in file
093θερμ ώρα 04Cmissing in file
094θερμ ώρα 05Cmissing in file
095θερμ ώρα 06Cmissing in file
096θερμ ώρα 07Cmissing in file
097θερμ ώρα 08Cmissing in file
098θερμ ώρα 09Cmissing in file
099θερμ ώρα 10Cmissing in file
100βροχή ώρα 01Mmissing in file
101βροχή ώρα 02Mmissing in file
102βροχή ώρα 03Mmissing in file
103βροχή ώρα 04Mmissing in file
104βροχή ώρα 05Mmissing in file
105βροχή ώρα 06Mmissing in file
106βροχή ώρα 07Mmissing in file
107βροχή ώρα 08Mmissing in file
108βροχή ώρα 09Mmissing in file
109βροχή ώρα 10Mmissing in file
110δείκτης δυσφορίας μέγιστο Cmissing in file
111δείκτης δυσφορίας ελάχιστο Cmissing in file
112δείκτης δυσφορίας Cmissing in file
113άνεμος ταχύτητα μέση μέγιστο Kmissing in file
114αριθμός αστραπές εκενώσεις τελευταίο ελάχιστο Nmissing in file
115αστραπές τελευταίο χρόνος Tmissing in file
116αστραπές τελευταίο ημερομηνία Lmissing in file
117άνεμος μέση κατεύθυνση Dmissing in file
118nexstorm dist Nmissing in file
119nexstorm bearing Dmissing in file
120θερμ extra_sensor 7 (optional)Cmissing in file
121θερμ extra_sensor 8 (optional)Cmissing in file
122υγρασία extra_sensor 4 (optional)Pmissing in file
123υγρασία extra_sensor 5 (optional)Pmissing in file
124υγρασία extra_sensor 6 (optional)Pmissing in file
125υγρασία extra_sensor 7 (optional)Pmissing in file
126υγρασία extra_sensor 8 (optional)Pmissing in file
127vp solarwm Nmissing in file
128θερμ εσωτερικός μέγιστο Cmissing in file
129θερμ εσωτερικός ελάχιστο Cmissing in file
130φαινομενική θερμ Cmissing in file
131βαρόμετρο Υψηλή ( επίσης: μέγιστη βαρομετρική)Hmissing in file
132βαρόμετρο Ελάχιστη ( επίσης: ελάχιστη βαρομετρική)Hmissing in file
133ριπή μέγιστο Kmissing in file
134ριπή μέγιστο τελευταία ώρα χρόνος Tmissing in file
135ριπή μέγιστο σήμερα χρόνος Tmissing in file
136φαινομενική θερμ μέγιστο Cmissing in file
137φαινομενική θερμ ελάχιστο Cmissing in file
138σημείο δρόσου μέγιστο Cmissing in file
139σημείο δρόσου ελάχιστο Cmissing in file
140ριπή τελευταίο ελάχιστο μέγιστο Kmissing in file
141actual_date yearNmissing in file
142thsws ( εάν είναι ενεργό στο wd)Lmissing in file
143θερμ τάση ( λογική)Bmissing in file
144υγρασία τάση ( λογική)Bmissing in file
145δείκτης υγρασίας τάση ( λογική)Bmissing in file
146άνεμος κατεύθυνση ώρα 01Dmissing in file
147άνεμος κατεύθυνση ώρα 02Dmissing in file
148άνεμος κατεύθυνση ώρα 03Dmissing in file
149άνεμος κατεύθυνση ώρα 04Dmissing in file
150άνεμος κατεύθυνση ώρα 05Dmissing in file
151άνεμος κατεύθυνση ώρα 06Dmissing in file
152άνεμος κατεύθυνση ώρα 07Dmissing in file
153άνεμος κατεύθυνση ώρα 08Dmissing in file
154άνεμος κατεύθυνση ώρα 09Dmissing in file
155άνεμος κατεύθυνση ώρα 10Dmissing in file
156φύλλο υγρότητα (optional)Pmissing in file
157υγρασία έδαφος (optional)Pmissing in file
158άνεμος ταχύτητα μέση 10 ελάχιστο Kmissing in file
159θερμ wet βολβός Cmissing in file
160γεωγραφικό πλάτος
(- για νότιο ημισφαίριο)
Nmissing in file
161γεωγραφικό μήκος ( - για ανατολικά GMT)Nmissing in file
162βροχή σύνολο 9πμ reset ( mm)Mmissing in file
163υγρασία Υψηλή μέρα Pmissing in file
164υγρασία Ελάχιστη μέρα Pmissing in file
165βροχή σύνολο μεσάνυχτα reset ( mm)Mmissing in file
166δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μέρα χρόνος Tmissing in file
167ρεύμα cost channel 1 ( watts)Nmissing in file
168ρεύμα cost channel 2 Nmissing in file
169ρεύμα cost channel 3 Nmissing in file
170ρεύμα cost channel 4 Nmissing in file
171ρεύμα cost channel 5 Nmissing in file
172ρεύμα cost channel 6 Nmissing in file
173καθημερινά άνεμος run
(9am or midnight reset)
Nmissing in file
174wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!c10.37f!!)
Lmissing in file

clientrawextra

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientrawextra.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 1 1 3 4 2 4 3 5 2 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 10.5 10.2 10.7 12.2 12.1 13.1 12.9 12.7 13.2 13.0 12.1 9.5 9.2 8.6 8.6 7.9 7.2 6.8 6.5 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 16 20 06 01 2018 5.4 05 45 23 01 2018 30.4 00 00 18 01 2018 0.5 02 27 16 01 2018 1000.5 02 57 22 01 2018 1031.3 10 43 08 01 2018 16.0 10 13 04 01 2018 6.1 05 17 04 01 2018 16.3 11 16 18 01 2018 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 4.9 05 48 23 01 2018 284.0 00 00 00 00 00 315.0 00 00 00 00 00 15.3 18 00 07 01 2018 7.5 06 00 23 01 2018 9.6 18 00 15 01 2018 13.7 06 00 21 01 2018 18.6 16 20 06 01 2018 50.0 12 43 21 04 2014 18.6 16 20 06 01 2018 5.4 05 45 23 01 2018 30.4 00 00 18 01 2018 0.5 02 27 16 01 2018 1000.5 02 57 22 01 2018 1031.3 10 43 08 01 2018 16.0 10 13 04 01 2018 6.1 05 17 04 01 2018 16.3 11 16 18 01 2018 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 4.9 05 48 23 01 2018 284.0 00 00 00 00 00 315.0 00 00 00 00 00 15.3 18 00 07 01 2018 7.5 06 00 23 01 2018 9.6 18 00 15 01 2018 13.7 06 00 21 01 2018 18.6 16 20 06 01 2018 50.0 12 43 21 04 2014 41.5 17 57 14 08 2013 -0.4 02 45 09 01 2017 48.0 14 37 07 04 2013 6.1 07 37 21 09 2015 975.0 20 47 07 04 2013 1043.4 20 43 10 07 2013 84.3 22 57 22 10 2015 32.0 08 07 21 09 2015 22.4 14 39 31 12 2014 0.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 -2.2 00 43 09 01 2017 0.0 00 00 00 00 00 71.0 00 00 00 00 00 40.2 18 00 15 08 2013 0.6 06 00 09 01 2017 3.2 18 00 07 01 2017 32.9 06 00 23 06 2016 46.9 14 38 31 07 2013 -50.0 12 43 21 04 2014 1002.3 1003.1 1003.6 1004.5 1004.9 1005.3 1005.4 1006.2 1006.4 1007.2 1007.6 1009.0 1009.7 1010.2 1010.9 1011.4 1011.5 1012.1 1012.9 1013.6 07:59 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:01 03:01 0 0 0 0 11 46 150 18 18 0 0 155 22.0 22.0 40.0 100.0 100.0 100.0 46.0 44.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.9 2.0 2.1 1.1 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 increasing_clouds_with_little_temp_change. 0.3 0.2 4.6 10.37S 167 287 281 229 286 207 344 284 346 11 281 121 117 123 121 71 123 75 64 63 07:44 17:45 11:17 23:51 32 5 1 2 2 1 5.5 5.4 5.6 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1013.4 1013.3 1014.1 1014.6 04:01 05:01 06:01 07:01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 9 86 161 -50.0 100.0 255.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 N 77 72 65 61 60 55 54 51 46 46 51 69 67 69 67 70 73 74 75 63 74 74 71 61 0.0 16.0 15.8 14.8 15.1 15.5 15.6 15.6 15.6 15.8 15.7 15.6 15.5 15.5 15.4 15.4 15.4 15.4 15.3 15.1 15.0 14.8 14.7 14.6 14.4 726.0 13 37 22 01 2018 2.3 12 54 08 01 2018 726.0 13 37 22 01 2018 2.3 12 54 08 01 2018 1339.0 12 11 06 05 2014 9.5 12 56 23 07 2014 0.0 0 7 1 23 s1 u1 o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1 12 13 07 01 2018 -6.2 17 37 18 01 2018 12.1 12 13 07 01 2018 -6.2 17 37 18 01 2018 25.0 19 05 28 08 2013 -15.2 11 39 29 04 2013 6.3 -10.0 13.5 7.2 13:42 23:55 1011.7 1000.5 23:19 02:57 92 44 02:01 15:35 15.0 14:35 9.1 14:36 7.2 23:55 13.5 13:42 9.9 0.9 02:36 17:08 726.0 13:37 7.3 5.4 02:20 05:45 1014.7 1011.4 06:53 00:00 76 59 01:43 06:57 5.0 01:22 3.2 06:56 4.9 05:48 7.3 02:20 2.8 -0.6 00:15 06:57 0.0 00:00 !!E10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001άνεμος ταχύτητα ώρα 01K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
002άνεμος ταχύτητα ώρα 02K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
003άνεμος ταχύτητα ώρα 03K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
004άνεμος ταχύτητα ώρα 04K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
005άνεμος ταχύτητα ώρα 05K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
006άνεμος ταχύτητα ώρα 06K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
007άνεμος ταχύτητα ώρα 07K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
008άνεμος ταχύτητα ώρα 08K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
009άνεμος ταχύτητα ώρα 09K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
010άνεμος ταχύτητα ώρα 10K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
011άνεμος ταχύτητα ώρα 11K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
012άνεμος ταχύτητα ώρα 12K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
013άνεμος ταχύτητα ώρα 13K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
014άνεμος ταχύτητα ώρα 14K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
015άνεμος ταχύτητα ώρα 15K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
016άνεμος ταχύτητα ώρα 16K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
017άνεμος ταχύτητα ώρα 17K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
018άνεμος ταχύτητα ώρα 18K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
019άνεμος ταχύτητα ώρα 19K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
020άνεμος ταχύτητα ώρα 20
(συνεχίζει στο pos 562)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
021θερμ ώρα 01C10.5°C ( = 50.9 °F )
022θερμ ώρα 02C10.2°C ( = 50.4 °F )
023θερμ ώρα 03C10.7°C ( = 51.3 °F )
024θερμ ώρα 04C12.2°C ( = 54 °F )
025θερμ ώρα 05C12.1°C ( = 53.8 °F )
026θερμ ώρα 06C13.1°C ( = 55.6 °F )
027θερμ ώρα 07C12.9°C ( = 55.2 °F )
028θερμ ώρα 08C12.7°C ( = 54.9 °F )
029θερμ ώρα 09C13.2°C ( = 55.8 °F )
030θερμ ώρα 10C13.0°C ( = 55.4 °F )
031θερμ ώρα 11C12.1°C ( = 53.8 °F )
032θερμ ώρα 12C9.5°C ( = 49.1 °F )
033θερμ ώρα 13C9.2°C ( = 48.6 °F )
034θερμ ώρα 14C8.6°C ( = 47.5 °F )
035θερμ ώρα 15C8.6°C ( = 47.5 °F )
036θερμ ώρα 16C7.9°C ( = 46.2 °F )
037θερμ ώρα 17C7.2°C ( = 45 °F )
038θερμ ώρα 18C6.8°C ( = 44.2 °F )
039θερμ ώρα 19C6.5°C ( = 43.7 °F )
040θερμ ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 566)C6.7°C ( = 44.1 °F )
041βροχή ώρα 01M0.0 mm ( = 0 in )
042βροχή ώρα 02M0.0 mm ( = 0 in )
043βροχή ώρα 03M0.0 mm ( = 0 in )
044βροχή ώρα 04M0.0 mm ( = 0 in )
045βροχή ώρα 05M0.0 mm ( = 0 in )
046βροχή ώρα 06M0.0 mm ( = 0 in )
047βροχή ώρα 07M0.0 mm ( = 0 in )
048βροχή ώρα 08M0.0 mm ( = 0 in )
049βροχή ώρα 09M0.0 mm ( = 0 in )
050βροχή ώρα 10M0.0 mm ( = 0 in )
051βροχή ώρα 11M0.0 mm ( = 0 in )
052βροχή ώρα 12M0.0 mm ( = 0 in )
053βροχή ώρα 13M0.0 mm ( = 0 in )
054βροχή ώρα 14M0.0 mm ( = 0 in )
055βροχή ώρα 15M0.0 mm ( = 0 in )
056βροχή ώρα 16M0.0 mm ( = 0 in )
057βροχή ώρα 17M0.0 mm ( = 0 in )
058βροχή ώρα 18M0.0 mm ( = 0 in )
059βροχή ώρα 19M0.0 mm ( = 0 in )
060βροχή ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 570)M0.0 mm ( = 0 in )
061θερμ Υψηλή μήνα εγγ C18.6°C ( = 65.5 °F )
062θερμ Υψηλή μήνα εγγ ώρα N16
063θερμ Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N20
064θερμ Υψηλή μήνα εγγ μέρα N06
065θερμ Υψηλή μήνα εγγ mon N01
066θερμ Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
067θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ C5.4°C ( = 41.7 °F )
068θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N05
069θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N45
070θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N23
071θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ mon N01
072θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2018
073ριπή μήνα εγγ K30.4 kts ( = 56.3 k/H; 15.6 ms; 35 m/H )
074ριπή μήνα εγγ ώρα N00
075ριπή μήνα εγγ ελάχιστο N00
076ριπή μήνα εγγ μέρα N18
077ριπή μήνα εγγ mon N01
078ριπή μήνα εγγ έτος N2018
079βροχή τιμή μήνα εγγ M0.5 mm ( = 0.02 in )
080βροχή τιμή μήνα εγγ ώρα N02
081βροχή τιμή μήνα εγγ ελάχιστο N27
082βροχή τιμή μήνα εγγ μέρα N16
083βροχή τιμή μήνα εγγ mon N01
084βροχή τιμή μήνα εγγ έτος N2018
085βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ H1000.5 hPa ( = 1000.5 mb; 750.44 mmHg; 29.54 inHg )
086βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N02
087βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N57
088βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N22
089βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ mon N01
090βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2018
091βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ H1031.3 hPa ( = 1031.3 mb; 773.54 mmHg; 30.45 inHg )
092βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ ώρα N10
093βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N43
094βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ μέρα N08
095βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ mon N01
096βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
097βροχή καθημερινά μήνα εγγ M16.0 mm ( = 0.63 in )
098βροχή καθημερινά μήνα εγγ ώρα N10
099βροχή καθημερινά μήνα εγγ ελάχιστο N13
100βροχή καθημερινά μήνα εγγ μέρα N04
101βροχή καθημερινά μήνα εγγ mon N01
102βροχή καθημερινά μήνα εγγ έτος N2018
103βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ M6.1 mm ( = 0.24 in )
104βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ ώρα N05
105βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ ελάχιστο N17
106βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ μέρα N04
107βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ mon N01
108βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ έτος N2018
109άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ K16.3 kts ( = 30.2 k/H; 8.4 ms; 18.8 m/H )
110άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ ώρα N11
111άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ ελάχιστο N16
112άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ μέρα N18
113άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ mon N01
114άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ έτος N2018
115επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ C-1.0°C ( = 30.2 °F )
116επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ώρα N00
117επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ελάχιστο N00
118επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ μέρα N00
119επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ mon N00
120επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ έτος N00
121έδαφος Υψηλή μήνα εγγ C-50.0 exceptional data?
122έδαφος Υψηλή μήνα εγγ ώρα N12
123έδαφος Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N43
124έδαφος Υψηλή μήνα εγγ μέρα N21
125έδαφος Υψηλή μήνα εγγ mon N04
126έδαφος Υψηλή μήνα εγγ έτος N2014
127έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ C100.0 exceptional data?
128έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N12
129έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N43
130έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N21
131έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ mon N04
132έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2014
133δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ C4.9°C ( = 40.8 °F )
134δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N05
135δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N48
136δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N23
137δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ mon N01
138δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2018
139ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ D284.0°( = WNW )
140ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ ώρα N00
141ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N00
142ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ μέρα N00
143ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ mon N00
144ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ έτος N00
145άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ D315.0°( = NW )
146άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ ώρα N00
147άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ ελάχιστο N00
148άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ μέρα N00
149άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ mon N00
150άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ έτος N00
151θερμότερες μέρα μήνα εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C15.3°C ( = 59.5 °F )
152θερμότερες μέρα μήνα εγγ ώρα N18
153θερμότερες μέρα μήνα εγγ ελάχιστο N00
154θερμότερες μέρα μήνα εγγ μέρα N07
155θερμότερες μέρα μήνα εγγ mon N01
156θερμότερες μέρα μήνα εγγ έτος
(δεν χρησιμοποιείται)
N2018
157ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ
(Μέση πάροδο του χρόνου νύχτα)
C7.5°C ( = 45.5 °F )
158ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ ώρα N06
159ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ ελάχιστο N00
160ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ μέρα N23
161ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ mon N01
162ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ έτος N2018
163ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C9.6°C ( = 49.3 °F )
164ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ ώρα N18
165ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ ελάχιστο N00
166ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ μέρα N15
167ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ mon N01
168ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ έτος N2018
169θερμότερες νύχτα μήνα εγγ
(Μέση πάροδο του χρόνου νύχτα)
C13.7°C ( = 56.7 °F )
170θερμότερες νύχτα μήνα εγγ ώρα N06
171θερμότερες νύχτα μήνα εγγ ελάχιστο N00
172θερμότερες νύχτα μήνα εγγ μέρα N21
173θερμότερες νύχτα μήνα εγγ mon N01
174θερμότερες νύχτα μήνα εγγ έτος N2018
175δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ C18.6°C ( = 65.5 °F )
176δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ ώρα N16
177δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N20
178δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ μέρα N06
179δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ mon N01
180δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
181γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ C50.0 exceptional data?
182γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ ώρα N12
183γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ ελάχιστο N43
184γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ μέρα N21
185γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ mon N04
186γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ έτος N2014
187θερμ Υψηλή χθές εγγ C18.6°C ( = 65.5 °F )
188θερμ Υψηλή χθές εγγ ώρα N16
189θερμ Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N20
190θερμ Υψηλή χθές εγγ μέρα N06
191θερμ Υψηλή χθές εγγ mon N01
192θερμ Υψηλή χθές εγγ έτος N2018
193θερμ Ελάχιστη χθές εγγ C5.4°C ( = 41.7 °F )
194θερμ Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N05
195θερμ Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N45
196θερμ Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N23
197θερμ Ελάχιστη χθές εγγ mon N01
198θερμ Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2018
199ριπή χθές εγγ K30.4 kts ( = 56.3 k/H; 15.6 ms; 35 m/H )
200ριπή χθές εγγ ώρα N00
201ριπή χθές εγγ ελάχιστο N00
202ριπή χθές εγγ μέρα N18
203ριπή χθές εγγ mon N01
204ριπή χθές εγγ έτος N2018
205βροχή τιμή χθές εγγ M0.5 mm ( = 0.02 in )
206βροχή τιμή χθές εγγ ώρα N02
207βροχή τιμή χθές εγγ ελάχιστο N27
208βροχή τιμή χθές εγγ μέρα N16
209βροχή τιμή χθές εγγ mon N01
210βροχή τιμή χθές εγγ έτος N2018
211βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ H1000.5 hPa ( = 1000.5 mb; 750.44 mmHg; 29.54 inHg )
212βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N02
213βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N57
214βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N22
215βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ mon N01
216βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2018
217βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ H1031.3 hPa ( = 1031.3 mb; 773.54 mmHg; 30.45 inHg )
218βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ ώρα N10
219βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N43
220βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ μέρα N08
221βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ mon N01
222βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ έτος N2018
223βροχή καθημερινά χθές εγγ M16.0 mm ( = 0.63 in )
224βροχή καθημερινά χθές εγγ ώρα N10
225βροχή καθημερινά χθές εγγ ελάχιστο N13
226βροχή καθημερινά χθές εγγ μέρα N04
227βροχή καθημερινά χθές εγγ mon N01
228βροχή καθημερινά χθές εγγ έτος N2018
229βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ M6.1 mm ( = 0.24 in )
230βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ ώρα N05
231βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ ελάχιστο N17
232βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ μέρα N04
233βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ mon N01
234βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ έτος N2018
235άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ K16.3 kts ( = 30.2 k/H; 8.4 ms; 18.8 m/H )
236άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ ώρα N11
237άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ ελάχιστο N16
238άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ μέρα N18
239άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ mon N01
240άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ έτος N2018
241επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ U-1.0
242επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ώρα U00
243επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ελάχιστο U00
244επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ μέρα U00
245επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ mon U00
246επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ έτος U00
247έδαφος Υψηλή χθές εγγ C-50.0 exceptional data?
248έδαφος Υψηλή χθές εγγ ώρα N12
249έδαφος Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N43
250έδαφος Υψηλή χθές εγγ μέρα N21
251έδαφος Υψηλή χθές εγγ mon N04
252έδαφος Υψηλή χθές εγγ έτος N2014
253έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ C100.0 exceptional data?
254έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N12
255έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N43
256έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N21
257έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ mon N04
258έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2014
259δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ C4.9°C ( = 40.8 °F )
260δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N05
261δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N48
262δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N23
263δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ mon N01
264δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2018
265ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ D284.0°( = WNW )
266ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ ώρα N00
267ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N00
268ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ μέρα N00
269ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ mon N00
270ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ έτος N00
271άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ D315.0°( = NW )
272άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ ώρα N00
273άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ ελάχιστο N00
274άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ μέρα N00
275άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ mon N00
276άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ έτος N00
277θερμότερες μέρα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C15.3°C ( = 59.5 °F )
278θερμότερες μέρα χθές εγγ ώρα N18
279θερμότερες μέρα χθές εγγ ελάχιστο N00
280θερμότερες μέρα χθές εγγ μέρα N07
281θερμότερες μέρα χθές εγγ mon N01
282θερμότερες μέρα χθές εγγ έτος
(δεν χρησιμοποιείται)
N2018
283ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της νύχτας)
C7.5°C ( = 45.5 °F )
284ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ ώρα N06
285ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ ελάχιστο N00
286ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ μέρα N23
287ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ mon N01
288ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ έτος N2018
289ψυχρότερος μέρα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C9.6°C ( = 49.3 °F )
290ψυχρότερος μέρα χθές εγγ ώρα N18
291ψυχρότερος μέρα χθές εγγ ελάχιστο N00
292ψυχρότερος μέρα χθές εγγ μέρα N15
293ψυχρότερος μέρα χθές εγγ mon N01
294ψυχρότερος μέρα χθές εγγ έτος N2018
295θερμότερες νύχτα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της νύχτας)
C13.7°C ( = 56.7 °F )
296θερμότερες νύχτα χθές εγγ ώρα N06
297θερμότερες νύχτα χθές εγγ ελάχιστο N00
298θερμότερες νύχτα χθές εγγ μέρα N21
299θερμότερες νύχτα χθές εγγ mon N01
300θερμότερες νύχτα χθές εγγ έτος N2018
301δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ C18.6°C ( = 65.5 °F )
302δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ ώρα N16
303δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N20
304δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ μέρα N06
305δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ mon N01
306δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ έτος N2018
307γρασίδι μέγιστο χθές εγγ C50.0 exceptional data?
308γρασίδι μέγιστο χθές εγγ ώρα N12
309γρασίδι μέγιστο χθές εγγ ελάχιστο N43
310γρασίδι μέγιστο χθές εγγ μέρα N21
311γρασίδι μέγιστο χθές εγγ mon N04
312γρασίδι μέγιστο χθές εγγ έτος N2014
313θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ C41.5 exceptional data?
314θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N17
315θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N57
316θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N14
317θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ mon N08
318θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
319θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ C-0.4°C ( = 31.3 °F )
320θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N02
321θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N45
322θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N09
323θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N01
324θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2017
325ριπή συνεχώς εγγ K48.0 kts ( = 88.9 k/H; 24.7 ms; 55.2 m/H )
326ριπή συνεχώς εγγ ώρα N14
327ριπή συνεχώς εγγ ελάχιστο N37
328ριπή συνεχώς εγγ μέρα N07
329ριπή συνεχώς εγγ mon N04
330ριπή συνεχώς εγγ έτος N2013
331βροχή τιμή συνεχώς εγγ M6.1 mm ( = 0.24 in )
332βροχή τιμή συνεχώς εγγ ώρα N07
333βροχή τιμή συνεχώς εγγ ελάχιστο N37
334βροχή τιμή συνεχώς εγγ μέρα N21
335βροχή τιμή συνεχώς εγγ mon N09
336βροχή τιμή συνεχώς εγγ έτος N2015
337βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ H975.0 hPa ( = 975 mb; 731.31 mmHg; 28.79 inHg )
338βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N20
339βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N47
340βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N07
341βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N04
342βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2013
343βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ H1043.4 hPa ( = 1043.4 mb; 782.61 mmHg; 30.81 inHg )
344βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N20
345βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
346βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N10
347βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ mon N07
348βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
349βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ M84.3 mm ( = 3.319 in )
350βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ ώρα N22
351βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ ελάχιστο N57
352βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ μέρα N22
353βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ mon N10
354βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ έτος N2015
355βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ M32.0 mm ( = 1.26 in )
356βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ ώρα N08
357βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ ελάχιστο N07
358βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ μέρα N21
359βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ mon N09
360βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ έτος N2015
361άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ K22.4 kts ( = 41.5 k/H; 11.5 ms; 25.8 m/H )
362άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ ώρα N14
363άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ ελάχιστο N39
364άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ μέρα N31
365άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ mon N12
366άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ έτος N2014
367επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ D0.0°( = North )
368επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ώρα N00
369επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ελάχιστο N00
370επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ μέρα N00
371επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ mon N00
372επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ έτος N00
373έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ C-50.0 exceptional data?
374έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N12
375έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
376έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N21
377έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ mon N04
378έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2014
379έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ C100.0 exceptional data?
380έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N12
381έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
382έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N21
383έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N04
384έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2014
385δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ C-2.2°C ( = 28 °F )
386δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N00
387δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
388δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N09
389δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N01
390δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2017
391ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ D0.0°( = North )
392ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N00
393ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
394ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N00
395ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ mon N00
396ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N00
397άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ D71.0°( = ENE )
398άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ ώρα N00
399άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
400άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ μέρα N00
401άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ mon N00
402άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ έτος N00
403θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ C40.2 exceptional data?
404θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ ώρα N18
405θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
406θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ μέρα N15
407θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ mon N08
408θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ έτος
(δεν χρησιμοποιείται)
N2013
409ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ C0.6°C ( = 33.1 °F )
410ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ ώρα N06
411ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
412ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ μέρα N09
413ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ mon N01
414ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ έτος N2017
415ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ C3.2°C ( = 37.8 °F )
416ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ ώρα N18
417ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
418ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ μέρα N07
419ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ mon N01
420ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ έτος N2017
421θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ
(Μέση διάρκεια της νύχτας)
C32.9°C ( = 91.2 °F )
422θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ ώρα N06
423θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
424θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ μέρα N23
425θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ mon N06
426θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ έτος N2016
427δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ C46.9 exceptional data?
428δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N14
429δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N38
430δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N31
431δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ mon N07
432δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
433γρασίδι συνεχώς εγγ C-50.0 exceptional data?
434γρασίδι συνεχώς εγγ ώρα N12
435γρασίδι συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
436γρασίδι συνεχώς εγγ μέρα N21
437γρασίδι συνεχώς εγγ mon N04
438γρασίδι συνεχώς εγγ έτος N2014
439βαρόμετρο ώρα 01H1002.3 hPa ( = 1002.3 mb; 751.79 mmHg; 29.6 inHg )
440βαρόμετρο ώρα 02H1003.1 hPa ( = 1003.1 mb; 752.39 mmHg; 29.62 inHg )
441βαρόμετρο ώρα 03H1003.6 hPa ( = 1003.6 mb; 752.76 mmHg; 29.64 inHg )
442βαρόμετρο ώρα 04H1004.5 hPa ( = 1004.5 mb; 753.44 mmHg; 29.66 inHg )
443βαρόμετρο ώρα 05H1004.9 hPa ( = 1004.9 mb; 753.74 mmHg; 29.67 inHg )
444βαρόμετρο ώρα 06H1005.3 hPa ( = 1005.3 mb; 754.04 mmHg; 29.69 inHg )
445βαρόμετρο ώρα 07H1005.4 hPa ( = 1005.4 mb; 754.11 mmHg; 29.69 inHg )
446βαρόμετρο ώρα 08H1006.2 hPa ( = 1006.2 mb; 754.71 mmHg; 29.71 inHg )
447βαρόμετρο ώρα 09H1006.4 hPa ( = 1006.4 mb; 754.86 mmHg; 29.72 inHg )
448βαρόμετρο ώρα 10H1007.2 hPa ( = 1007.2 mb; 755.46 mmHg; 29.74 inHg )
449βαρόμετρο ώρα 11H1007.6 hPa ( = 1007.6 mb; 755.76 mmHg; 29.75 inHg )
450βαρόμετρο ώρα 12H1009.0 hPa ( = 1009 mb; 756.81 mmHg; 29.8 inHg )
451βαρόμετρο ώρα 13H1009.7 hPa ( = 1009.7 mb; 757.34 mmHg; 29.82 inHg )
452βαρόμετρο ώρα 14H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
453βαρόμετρο ώρα 15H1010.9 hPa ( = 1010.9 mb; 758.24 mmHg; 29.85 inHg )
454βαρόμετρο ώρα 16H1011.4 hPa ( = 1011.4 mb; 758.61 mmHg; 29.87 inHg )
455βαρόμετρο ώρα 17H1011.5 hPa ( = 1011.5 mb; 758.69 mmHg; 29.87 inHg )
456βαρόμετρο ώρα 18H1012.1 hPa ( = 1012.1 mb; 759.14 mmHg; 29.89 inHg )
457βαρόμετρο ώρα 19H1012.9 hPa ( = 1012.9 mb; 759.74 mmHg; 29.91 inHg )
458βαρόμετρο ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 574)H1013.6 hPa ( = 1013.6 mb; 760.26 mmHg; 29.93 inHg )
459timestamp ώρα 01N07:59
460timestamp ώρα 02N09:00
461timestamp ώρα 03N10:00
462timestamp ώρα 04N11:00
463timestamp ώρα 05N12:00
464timestamp ώρα 06N13:00
465timestamp ώρα 07N14:00
466timestamp ώρα 08N15:00
467timestamp ώρα 09N16:00
468timestamp ώρα 10N17:00
469timestamp ώρα 11N18:00
470timestamp ώρα 12N19:00
471timestamp ώρα 13N20:00
472timestamp ώρα 14N21:00
473timestamp ώρα 15N22:00
474timestamp ώρα 16N23:00
475timestamp ώρα 17N00:00
476timestamp ώρα 18N01:00
477timestamp ώρα 19N02:01
478timestamp ώρα 20
(συνεχίζει στο pos 578)
N03:01
479χιόνι έχουν περιληφθεί σε wd todayN0
480χιόνι έχουν περιληφθεί σε wd monthN0
481χιόνι έχουν περιληφθεί σε wd seasonN0
482μέρες με όχι βροχή N0
483μέρες με βροχή mtd N11
484βροχή για mon
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M46 mm ( = 1.811 in )
485βροχή για tues
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M150 mm ( = 5.906 in )
486βροχή για wed
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M18 mm ( = 0.709 in )
487βροχή για thur
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M18 mm ( = 0.709 in )
488βροχή για fri
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
489βροχή για sat
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
490βροχή για sun
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M155 mm ( = 6.102 in )
491solar ώρα 01N22.0
492solar ώρα 02N22.0
493solar ώρα 03N40.0
494solar ώρα 04N100.0
495solar ώρα 05N100.0
496solar ώρα 06N100.0
497solar ώρα 07N46.0
498solar ώρα 08N44.0
499solar ώρα 09N100.0
500solar ώρα 10N100.0
501solar ώρα 11N0.0
502solar ώρα 12N0.0
503solar ώρα 13N0.0
504solar ώρα 14N0.0
505solar ώρα 15N0.0
506solar ώρα 16N0.0
507solar ώρα 17N0.0
508solar ώρα 18N0.0
509solar ώρα 19N0.0
510solar ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 582)N0.0
511uv ώρα 01N0.0
512uv ώρα 02N0.0
513uv ώρα 03N0.7
514uv ώρα 04N0.9
515uv ώρα 05N2.0
516uv ώρα 06N2.1
517uv ώρα 07N1.1
518uv ώρα 08N0.7
519uv ώρα 09N0.6
520uv ώρα 10N0.0
521uv ώρα 11N0.0
522uv ώρα 12N0.0
523uv ώρα 13N0.0
524uv ώρα 14N0.0
525uv ώρα 15N0.0
526uv ώρα 16N0.0
527uv ώρα 17N0.0
528uv ώρα 18N0.0
529uv ώρα 19N0.0
530uv ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 586)N0.0
531πρόγνωση καιρός απεικόνιση
((or davis))
Lincreasing clouds with little temp change.
532et τιμή N0.3
533vpp et τιμή N0.2
534βροχή χθές M4.6 mm ( = 0.181 in )
535wd έκδοση
(δεν περιλαμβάνει την κατασκευή #)
L10.37S
536άνεμος κατεύθυνση ώρα 01D167°( = SSE )
537άνεμος κατεύθυνση ώρα 02D287°( = WNW )
538άνεμος κατεύθυνση ώρα 03D281°( = West )
539άνεμος κατεύθυνση ώρα 04D229°( = SW )
540άνεμος κατεύθυνση ώρα 05D286°( = WNW )
541άνεμος κατεύθυνση ώρα 06D207°( = SSW )
542άνεμος κατεύθυνση ώρα 07D344°( = NNW )
543άνεμος κατεύθυνση ώρα 08D284°( = WNW )
544άνεμος κατεύθυνση ώρα 09D346°( = NNW )
545άνεμος κατεύθυνση ώρα 10D11°( = North )
546άνεμος κατεύθυνση ώρα 11D281°( = West )
547άνεμος κατεύθυνση ώρα 12D121°( = ESE )
548άνεμος κατεύθυνση ώρα 13D117°( = ESE )
549άνεμος κατεύθυνση ώρα 14D123°( = ESE )
550άνεμος κατεύθυνση ώρα 15D121°( = ESE )
551άνεμος κατεύθυνση ώρα 16D71°( = ENE )
552άνεμος κατεύθυνση ώρα 17D123°( = ESE )
553άνεμος κατεύθυνση ώρα 18D75°( = ENE )
554άνεμος κατεύθυνση ώρα 19D64°( = ENE )
555άνεμος κατεύθυνση ώρα 20
(συνεχίζει στο pos 590)
D63°( = ENE )
556ανατολή ηλίου T07:44
557ηλιοβασίλεμα T17:45
558ανατολή σελήνης T11:17
559σύνολο σελήνης T23:51
560φάση σελήνης P32%
561σελήνη χρόνος N5
562άνεμος ταχύτητα ώρα 21K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
563άνεμος ταχύτητα ώρα 22K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
564άνεμος ταχύτητα ώρα 23K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
565άνεμος ταχύτητα ώρα 24K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
566θερμ ώρα 21C5.5°C ( = 41.9 °F )
567θερμ ώρα 22C5.4°C ( = 41.7 °F )
568θερμ ώρα 23C5.6°C ( = 42.1 °F )
569θερμ ώρα 24C7.0°C ( = 44.6 °F )
570βροχή ώρα 21M0.0 mm ( = 0 in )
571βροχή ώρα 22M0.0 mm ( = 0 in )
572βροχή ώρα 23M0.0 mm ( = 0 in )
573βροχή ώρα 24M0.0 mm ( = 0 in )
574βαρόμετρο ώρα 21H1013.4 hPa ( = 1013.4 mb; 760.11 mmHg; 29.93 inHg )
575βαρόμετρο ώρα 22H1013.3 hPa ( = 1013.3 mb; 760.04 mmHg; 29.92 inHg )
576βαρόμετρο ώρα 23H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
577βαρόμετρο ώρα 24H1014.6 hPa ( = 1014.6 mb; 761.01 mmHg; 29.96 inHg )
578timestamp ώρα 21L04:01
579timestamp ώρα 22L05:01
580timestamp ώρα 23L06:01
581timestamp ώρα 24L07:01
582solar ώρα 21N0.0
583solar ώρα 22N0.0
584solar ώρα 23N0.0
585solar ώρα 24N0.0
586uv ώρα 21N0.0
587uv ώρα 22N0.0
588uv ώρα 23N0.0
589uv ώρα 24N0.0
590άνεμος κατεύθυνση ώρα 21D64°( = ENE )
591άνεμος κατεύθυνση ώρα 22D9°( = North )
592άνεμος κατεύθυνση ώρα 23D86°( = East )
593άνεμος κατεύθυνση ώρα 24D161°( = SSE )
594θερμ extra_sensor Υψηλή 1C-50.0 exceptional data?
595θερμ extra_sensor Ελάχιστη 1C100.0 exceptional data?
596θερμ extra_sensor Υψηλή 2C255.0 exceptional data?
597θερμ extra_sensor Ελάχιστη 2C100.0 exceptional data?
598θερμ extra_sensor Υψηλή 3C-50.0 exceptional data?
599θερμ extra_sensor Ελάχιστη 3C100.0 exceptional data?
600θερμ extra_sensor Υψηλή 4C-50.0 exceptional data?
601θερμ extra_sensor Ελάχιστη 4C100.0 exceptional data?
602θερμ extra_sensor Υψηλή 5C-50.0 exceptional data?
603θερμ extra_sensor Ελάχιστη 5C100.0 exceptional data?
604θερμ extra_sensor Υψηλή 6C-50.0 exceptional data?
605θερμ extra_sensor Ελάχιστη 6C100.0 exceptional data?
606θερμ extra_sensor Υψηλή 7C-50.0 exceptional data?
607θερμ extra_sensor Ελάχιστη 7C100.0 exceptional data?
608θερμ extra_sensor Υψηλή 8C-50.0 exceptional data?
609θερμ extra_sensor Ελάχιστη 8C100.0 exceptional data?
610μέρα νύχτα σημαία
(μ = μέρα ν = νύχτα)
LN
611υγρασία ώρα 01P77%
612υγρασία ώρα 02P72%
613υγρασία ώρα 03P65%
614υγρασία ώρα 04P61%
615υγρασία ώρα 05P60%
616υγρασία ώρα 06P55%
617υγρασία ώρα 07P54%
618υγρασία ώρα 08P51%
619υγρασία ώρα 09P46%
620υγρασία ώρα 10P46%
621υγρασία ώρα 11P51%
622υγρασία ώρα 12P69%
623υγρασία ώρα 13P67%
624υγρασία ώρα 14P69%
625υγρασία ώρα 15P67%
626υγρασία ώρα 16P70%
627υγρασία ώρα 17P73%
628υγρασία ώρα 18P74%
629υγρασία ώρα 19P75%
630υγρασία ώρα 20P63%
631υγρασία ώρα 21P74%
632υγρασία ώρα 22P74%
633υγρασία ώρα 23P71%
634υγρασία ώρα 24P61%
635fwi N0.0
636θερμ εσωτερικός ώρα 1C16.0°C ( = 60.8 °F )
637θερμ εσωτερικός ώρα 2C15.8°C ( = 60.4 °F )
638θερμ εσωτερικός ώρα 3C14.8°C ( = 58.6 °F )
639θερμ εσωτερικός ώρα 4C15.1°C ( = 59.2 °F )
640θερμ εσωτερικός ώρα 5C15.5°C ( = 59.9 °F )
641θερμ εσωτερικός ώρα 6C15.6°C ( = 60.1 °F )
642θερμ εσωτερικός ώρα 7C15.6°C ( = 60.1 °F )
643θερμ εσωτερικός ώρα 8C15.6°C ( = 60.1 °F )
644θερμ εσωτερικός ώρα 9C15.8°C ( = 60.4 °F )
645θερμ εσωτερικός ώρα 10C15.7°C ( = 60.3 °F )
646θερμ εσωτερικός ώρα 11C15.6°C ( = 60.1 °F )
647θερμ εσωτερικός ώρα 12C15.5°C ( = 59.9 °F )
648θερμ εσωτερικός ώρα 13C15.5°C ( = 59.9 °F )
649θερμ εσωτερικός ώρα 14C15.4°C ( = 59.7 °F )
650θερμ εσωτερικός ώρα 15C15.4°C ( = 59.7 °F )
651θερμ εσωτερικός ώρα 16C15.4°C ( = 59.7 °F )
652θερμ εσωτερικός ώρα 17C15.4°C ( = 59.7 °F )
653θερμ εσωτερικός ώρα 18C15.3°C ( = 59.5 °F )
654θερμ εσωτερικός ώρα 19C15.1°C ( = 59.2 °F )
655θερμ εσωτερικός ώρα 20C15.0°C ( = 59 °F )
656θερμ εσωτερικός ώρα 21C14.8°C ( = 58.6 °F )
657θερμ εσωτερικός ώρα 22C14.7°C ( = 58.5 °F )
658θερμ εσωτερικός ώρα 23C14.6°C ( = 58.3 °F )
659θερμ εσωτερικός ώρα 24C14.4°C ( = 57.9 °F )
660solar Υψηλή μήνα εγγ N726.0
661solar Υψηλή μήνα εγγ ώρα N13
662solar Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N37
663solar Υψηλή μήνα εγγ μέρα N22
664solar Υψηλή μήνα εγγ mon N01
665solar Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
666uv Υψηλή μήνα εγγ N2.3
667uv Υψηλή μήνα εγγ ώρα N12
668uv Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N54
669uv Υψηλή μήνα εγγ μέρα N08
670uv Υψηλή μήνα εγγ mon N01
671uv Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
672solar Υψηλή έτος εγγ N726.0
673solar Υψηλή έτος εγγ ώρα N13
674solar Υψηλή έτος εγγ ελάχιστο N37
675solar Υψηλή έτος εγγ μέρα N22
676solar Υψηλή έτος εγγ mon N01
677solar Υψηλή έτος εγγ έτος N2018
678uv Υψηλή έτος εγγ N2.3
679uv Υψηλή έτος εγγ ώρα N12
680uv Υψηλή έτος εγγ ελάχιστο N54
681uv Υψηλή έτος εγγ μέρα N08
682uv Υψηλή έτος εγγ mon N01
683uv Υψηλή έτος εγγ έτος N2018
684solar Υψηλή συνεχώς εγγ N1339.0
685solar Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N12
686solar Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N11
687solar Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N06
688solar Υψηλή συνεχώς εγγ mon N05
689solar Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2014
690uv Υψηλή συνεχώς εγγ N9.5
691uv Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N12
692uv Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N56
693uv Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N23
694uv Υψηλή συνεχώς εγγ mon N07
695uv Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2014
696λιακάδα ώρες N0.0
697χιόνι βάθος N0
698ώρα N7
699λεπτά N1
700μέρα N23
701solar εγκατάσταση σημαία ( s1 ή s0)Ls1
702uv εγκατάσταση σημαία ( u1 ή u0)Lu1
703θερμ έδαφος σημαία ( o1 ή o0)Lo0
704nexstorm εκεν/ώρα 01N0
705nexstorm εκεν/ώρα 02N0
706nexstorm εκεν/ώρα 03N0
707nexstorm εκεν/ώρα 04N0
708nexstorm εκεν/ώρα 05N0
709nexstorm εκεν/ώρα 06N0
710nexstorm εκεν/ώρα 07N0
711nexstorm εκεν/ώρα 08N0
712nexstorm εκεν/ώρα 09N0
713nexstorm εκεν/ώρα 10N0
714nexstorm εκεν/ώρα 11N0
715nexstorm εκεν/ώρα 12N0
716nexstorm εκεν/ώρα 13N0
717nexstorm εκεν/ώρα 14N0
718nexstorm εκεν/ώρα 15N0
719nexstorm εκεν/ώρα 16N0
720nexstorm εκεν/ώρα 17N0
721nexstorm εκεν/ώρα 18N0
722nexstorm εκεν/ώρα 19N0
723nexstorm εκεν/ώρα 20N0
724nexstorm εκεν/ώρα 21N0
725nexstorm εκεν/ώρα 22N0
726nexstorm εκεν/ώρα 23N0
727nexstorm εκεν/ώρα 24N0
728wdl καιρός προειδοποίηση σημαία N0
729σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ C12.1°C ( = 53.8 °F )
730σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ ώρα N12
731σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N13
732σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ μέρα N07
733σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ mon N01
734σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
735σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ C-6.2°C ( = 20.8 °F )
736σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N17
737σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N37
738σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N18
739σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ mon N01
740σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2018
741σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ C12.1°C ( = 53.8 °F )
742σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ ώρα N12
743σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ ελάχιστο N13
744σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ μέρα N07
745σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ mon N01
746σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ έτος N2018
747σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ C-6.2°C ( = 20.8 °F )
748σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ ώρα N17
749σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ ελάχιστο N37
750σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ μέρα N18
751σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ mon N01
752σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ έτος N2018
753σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ C25.0°C ( = 77 °F )
754σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N19
755σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N05
756σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N28
757σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ mon N08
758σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
759σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ C-15.2°C ( = 4.6 °F )
760σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N11
761σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N39
762σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N29
763σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N04
764σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2013
765chandler burning δείκτης N6.3
766visibility N-10.0
767wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!c10.37f!!)
L13.5
768 New field, not documented yet ?? 7.2
769 New field, not documented yet ?? 13:42
770 New field, not documented yet ?? 23:55
771 New field, not documented yet ?? 1011.7
772 New field, not documented yet ??
773 New field, not documented yet ?? 1000.5
774 New field, not documented yet ??
775 New field, not documented yet ?? 23:19
776 New field, not documented yet ?? 02:57
777 New field, not documented yet ?? 92
778 New field, not documented yet ?? 44
779 New field, not documented yet ?? 02:01
780 New field, not documented yet ?? 15:35
781 New field, not documented yet ?? 15.0
782 New field, not documented yet ?? 14:35
783 New field, not documented yet ?? 9.1
784 New field, not documented yet ?? 14:36
785 New field, not documented yet ?? 7.2
786 New field, not documented yet ?? 23:55
787 New field, not documented yet ?? 13.5
788 New field, not documented yet ?? 13:42
789 New field, not documented yet ?? 9.9
790 New field, not documented yet ?? 0.9
791 New field, not documented yet ?? 02:36
792 New field, not documented yet ?? 17:08
793 New field, not documented yet ?? 726.0
794 New field, not documented yet ?? 13:37
795 New field, not documented yet ?? 7.3
796 New field, not documented yet ?? 5.4
797 New field, not documented yet ?? 02:20
798 New field, not documented yet ?? 05:45
799 New field, not documented yet ?? 1014.7
800 New field, not documented yet ?? 1011.4
801 New field, not documented yet ?? 06:53
802 New field, not documented yet ?? 00:00
803 New field, not documented yet ?? 76
804 New field, not documented yet ?? 59
805 New field, not documented yet ?? 01:43
806 New field, not documented yet ?? 06:57
807 New field, not documented yet ?? 5.0
808 New field, not documented yet ?? 01:22
809 New field, not documented yet ?? 3.2
810 New field, not documented yet ?? 06:56
811 New field, not documented yet ?? 4.9
812 New field, not documented yet ?? 05:48
813 New field, not documented yet ?? 7.3
814 New field, not documented yet ?? 02:20
815 New field, not documented yet ?? 2.8
816 New field, not documented yet ?? -0.6
817 New field, not documented yet ?? 00:15
818 New field, not documented yet ?? 06:57
819 New field, not documented yet ?? 0.0
820 New field, not documented yet ?? 00:00
821 New field, not documented yet ?? !!E10.37S!!

clientrawdaily

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientrawdaily.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 13.5 13.8 16.1 16.0 15.4 16.2 14.7 13.2 12.7 15.2 15.9 14.5 14.0 15.0 18.6 18.6 18.5 16.5 17.3 13.8 16.0 14.8 15.6 10.4 15.5 15.9 12.7 13.6 15.1 14.0 13.5 5.7 5.9 7.4 10.0 11.3 10.7 9.1 7.7 5.1 7.1 9.1 8.0 7.6 6.6 10.4 10.9 11.2 11.4 11.9 11.3 10.2 9.4 9.3 9.0 10.2 11.6 7.7 7.7 12.7 10.9 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 26.9 1.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 3.6 0.8 0.0 14.2 15.0 1.8 1.8 0.0 0.0 15.5 4.6 1024.3 1025.6 1026.4 1020.8 1012.2 1006.5 1010.0 1018.0 1022.3 1015.7 1007.5 1011.2 1011.3 1017.3 1022.3 1028.5 1030.0 1025.0 1011.3 1013.9 1012.3 1014.4 1025.6 1023.5 1016.1 1001.5 1020.0 1017.6 1013.1 1001.2 1011.5 3.0 2.3 1.0 1.0 1.4 3.2 2.8 1.5 0.8 1.0 2.4 1.2 1.8 0.9 1.1 0.7 0.7 1.7 1.2 0.7 1.6 3.9 1.8 2.0 2.3 4.1 5.4 1.5 2.8 0.9 1.8 12.6 67.5 360.0 337.5 247.5 236.8 174.1 270.0 180.0 202.5 112.5 256.4 67.5 292.5 337.5 67.5 315.0 360.0 45.0 315.0 192.1 98.7 90.0 135.2 32.9 326.8 157.8 108.8 165.2 157.5 247.5 182.4 41.7 24.4 20.5 31.7 8.4 24.7 0.0 7.4 53.9 108.5 190.8 54.0 63.0 81.0 82.0 88.0 86.0 83.0 71.0 57.0 81.0 88.0 70.0 75.0 74.0 84.0 81.0 76.0 79.0 75.0 89.0 86.0 48.0 71.0 90.0 81.0 80.0 44.0 76.0 80.0 89.0 73.0 0 10 23 10.2 11.5 14.3 13.6 12.4 12.2 13.9 14.9 14.4 10.8 10.7 11.6 8.1 8.8 12.1 12.2 13.6 13.3 14.6 14.1 13.5 12.9 12.6 11.2 11.2 10.7 12.1 12.1 1023.5 1020.9 1020.4 1017.0 1016.1 1012.7 1010.5 1005.4 1001.5 1005.3 1013.8 1017.7 1020.0 1019.2 1018.7 1016.9 1017.6 1016.0 1015.4 1013.8 1013.1 1010.3 1007.7 1004.2 1001.2 1001.0 1004.9 1007.6 88 90 75 77 81 84 82 75 80 68 43 30 44 56 64 77 76 76 73 78 80 86 92 90 89 86 60 51 359 113 208 167 181 172 155 143 272 271 312 292 135 121 285 232 196 198 166 181 166 95 21 134 119 237 307 286 3 3 3 2 2 1 4 7 9 7 4 2 1 2 2 0 3 2 4 2 2 0 2 2 0 0 2 1 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 119.9 98.9 85.1 48.8 30.7 7.0 9.1 4.8 62.8 128.5 98.7 125.3 !!D10.37S62!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001θερμ Υψηλή μήνα 01C13.5°C ( = 56.3 °F )
002θερμ Υψηλή μήνα 02C13.8°C ( = 56.8 °F )
003θερμ Υψηλή μήνα 03C16.1°C ( = 61 °F )
004θερμ Υψηλή μήνα 04C16.0°C ( = 60.8 °F )
005θερμ Υψηλή μήνα 05C15.4°C ( = 59.7 °F )
006θερμ Υψηλή μήνα 06C16.2°C ( = 61.2 °F )
007θερμ Υψηλή μήνα 07C14.7°C ( = 58.5 °F )
008θερμ Υψηλή μήνα 08C13.2°C ( = 55.8 °F )
009θερμ Υψηλή μήνα 09C12.7°C ( = 54.9 °F )
010θερμ Υψηλή μήνα 10C15.2°C ( = 59.4 °F )
011θερμ Υψηλή μήνα 11C15.9°C ( = 60.6 °F )
012θερμ Υψηλή μήνα 12C14.5°C ( = 58.1 °F )
013θερμ Υψηλή μήνα 13C14.0°C ( = 57.2 °F )
014θερμ Υψηλή μήνα 14C15.0°C ( = 59 °F )
015θερμ Υψηλή μήνα 15C18.6°C ( = 65.5 °F )
016θερμ Υψηλή μήνα 16C18.6°C ( = 65.5 °F )
017θερμ Υψηλή μήνα 17C18.5°C ( = 65.3 °F )
018θερμ Υψηλή μήνα 18C16.5°C ( = 61.7 °F )
019θερμ Υψηλή μήνα 19C17.3°C ( = 63.1 °F )
020θερμ Υψηλή μήνα 20C13.8°C ( = 56.8 °F )
021θερμ Υψηλή μήνα 21C16.0°C ( = 60.8 °F )
022θερμ Υψηλή μήνα 22C14.8°C ( = 58.6 °F )
023θερμ Υψηλή μήνα 23C15.6°C ( = 60.1 °F )
024θερμ Υψηλή μήνα 24C10.4°C ( = 50.7 °F )
025θερμ Υψηλή μήνα 25C15.5°C ( = 59.9 °F )
026θερμ Υψηλή μήνα 26C15.9°C ( = 60.6 °F )
027θερμ Υψηλή μήνα 27C12.7°C ( = 54.9 °F )
028θερμ Υψηλή μήνα 28C13.6°C ( = 56.5 °F )
029θερμ Υψηλή μήνα 29C15.1°C ( = 59.2 °F )
030θερμ Υψηλή μήνα 30C14.0°C ( = 57.2 °F )
031θερμ Υψηλή μήνα 31C13.5°C ( = 56.3 °F )
032θερμ Ελάχιστη μήνα 01C5.7°C ( = 42.3 °F )
033θερμ Ελάχιστη μήνα 02C5.9°C ( = 42.6 °F )
034θερμ Ελάχιστη μήνα 03C7.4°C ( = 45.3 °F )
035θερμ Ελάχιστη μήνα 04C10.0°C ( = 50 °F )
036θερμ Ελάχιστη μήνα 05C11.3°C ( = 52.3 °F )
037θερμ Ελάχιστη μήνα 06C10.7°C ( = 51.3 °F )
038θερμ Ελάχιστη μήνα 07C9.1°C ( = 48.4 °F )
039θερμ Ελάχιστη μήνα 08C7.7°C ( = 45.9 °F )
040θερμ Ελάχιστη μήνα 09C5.1°C ( = 41.2 °F )
041θερμ Ελάχιστη μήνα 10C7.1°C ( = 44.8 °F )
042θερμ Ελάχιστη μήνα 11C9.1°C ( = 48.4 °F )
043θερμ Ελάχιστη μήνα 12C8.0°C ( = 46.4 °F )
044θερμ Ελάχιστη μήνα 13C7.6°C ( = 45.7 °F )
045θερμ Ελάχιστη μήνα 14C6.6°C ( = 43.9 °F )
046θερμ Ελάχιστη μήνα 15C10.4°C ( = 50.7 °F )
047θερμ Ελάχιστη μήνα 16C10.9°C ( = 51.6 °F )
048θερμ Ελάχιστη μήνα 17C11.2°C ( = 52.2 °F )
049θερμ Ελάχιστη μήνα 18C11.4°C ( = 52.5 °F )
050θερμ Ελάχιστη μήνα 19C11.9°C ( = 53.4 °F )
051θερμ Ελάχιστη μήνα 20C11.3°C ( = 52.3 °F )
052θερμ Ελάχιστη μήνα 21C10.2°C ( = 50.4 °F )
053θερμ Ελάχιστη μήνα 22C9.4°C ( = 48.9 °F )
054θερμ Ελάχιστη μήνα 23C9.3°C ( = 48.7 °F )
055θερμ Ελάχιστη μήνα 24C9.0°C ( = 48.2 °F )
056θερμ Ελάχιστη μήνα 25C10.2°C ( = 50.4 °F )
057θερμ Ελάχιστη μήνα 26C11.6°C ( = 52.9 °F )
058θερμ Ελάχιστη μήνα 27C7.7°C ( = 45.9 °F )
059θερμ Ελάχιστη μήνα 28C7.7°C ( = 45.9 °F )
060θερμ Ελάχιστη μήνα 29C12.7°C ( = 54.9 °F )
061θερμ Ελάχιστη μήνα 30C10.9°C ( = 51.6 °F )
062θερμ Ελάχιστη μήνα 31C7.2°C ( = 45 °F )
063βροχή μήνα 01M0.0 mm ( = 0 in )
064βροχή μήνα 02M0.0 mm ( = 0 in )
065βροχή μήνα 03M0.0 mm ( = 0 in )
066βροχή μήνα 04M0.0 mm ( = 0 in )
067βροχή μήνα 05M5.6 mm ( = 0.22 in )
068βροχή μήνα 06M26.9 mm ( = 1.059 in )
069βροχή μήνα 07M1.0 mm ( = 0.039 in )
070βροχή μήνα 08M0.0 mm ( = 0 in )
071βροχή μήνα 09M0.0 mm ( = 0 in )
072βροχή μήνα 10M0.0 mm ( = 0 in )
073βροχή μήνα 11M8.6 mm ( = 0.339 in )
074βροχή μήνα 12M0.0 mm ( = 0 in )
075βροχή μήνα 13M16.0 mm ( = 0.63 in )
076βροχή μήνα 14M0.0 mm ( = 0 in )
077βροχή μήνα 15M0.0 mm ( = 0 in )
078βροχή μήνα 16M0.0 mm ( = 0 in )
079βροχή μήνα 17M0.0 mm ( = 0 in )
080βροχή μήνα 18M0.0 mm ( = 0 in )
081βροχή μήνα 19M0.0 mm ( = 0 in )
082βροχή μήνα 20M5.3 mm ( = 0.209 in )
083βροχή μήνα 21M3.6 mm ( = 0.142 in )
084βροχή μήνα 22M0.8 mm ( = 0.031 in )
085βροχή μήνα 23M0.0 mm ( = 0 in )
086βροχή μήνα 24M14.2 mm ( = 0.559 in )
087βροχή μήνα 25M15.0 mm ( = 0.591 in )
088βροχή μήνα 26M1.8 mm ( = 0.071 in )
089βροχή μήνα 27M1.8 mm ( = 0.071 in )
090βροχή μήνα 28M0.0 mm ( = 0 in )
091βροχή μήνα 29M0.0 mm ( = 0 in )
092βροχή μήνα 30M15.5 mm ( = 0.61 in )
093βροχή μήνα 31M4.6 mm ( = 0.181 in )
094βαρόμετρο μήνα 01H1024.3 hPa ( = 1024.3 mb; 768.29 mmHg; 30.25 inHg )
095βαρόμετρο μήνα 02H1025.6 hPa ( = 1025.6 mb; 769.26 mmHg; 30.29 inHg )
096βαρόμετρο μήνα 03H1026.4 hPa ( = 1026.4 mb; 769.86 mmHg; 30.31 inHg )
097βαρόμετρο μήνα 04H1020.8 hPa ( = 1020.8 mb; 765.66 mmHg; 30.14 inHg )
098βαρόμετρο μήνα 05H1012.2 hPa ( = 1012.2 mb; 759.21 mmHg; 29.89 inHg )
099βαρόμετρο μήνα 06H1006.5 hPa ( = 1006.5 mb; 754.94 mmHg; 29.72 inHg )
100βαρόμετρο μήνα 07H1010.0 hPa ( = 1010 mb; 757.56 mmHg; 29.83 inHg )
101βαρόμετρο μήνα 08H1018.0 hPa ( = 1018 mb; 763.56 mmHg; 30.06 inHg )
102βαρόμετρο μήνα 09H1022.3 hPa ( = 1022.3 mb; 766.79 mmHg; 30.19 inHg )
103βαρόμετρο μήνα 10H1015.7 hPa ( = 1015.7 mb; 761.84 mmHg; 29.99 inHg )
104βαρόμετρο μήνα 11H1007.5 hPa ( = 1007.5 mb; 755.69 mmHg; 29.75 inHg )
105βαρόμετρο μήνα 12H1011.2 hPa ( = 1011.2 mb; 758.46 mmHg; 29.86 inHg )
106βαρόμετρο μήνα 13H1011.3 hPa ( = 1011.3 mb; 758.54 mmHg; 29.86 inHg )
107βαρόμετρο μήνα 14H1017.3 hPa ( = 1017.3 mb; 763.04 mmHg; 30.04 inHg )
108βαρόμετρο μήνα 15H1022.3 hPa ( = 1022.3 mb; 766.79 mmHg; 30.19 inHg )
109βαρόμετρο μήνα 16H1028.5 hPa ( = 1028.5 mb; 771.44 mmHg; 30.37 inHg )
110βαρόμετρο μήνα 17H1030.0 hPa ( = 1030 mb; 772.56 mmHg; 30.42 inHg )
111βαρόμετρο μήνα 18H1025.0 hPa ( = 1025 mb; 768.81 mmHg; 30.27 inHg )
112βαρόμετρο μήνα 19H1011.3 hPa ( = 1011.3 mb; 758.54 mmHg; 29.86 inHg )
113βαρόμετρο μήνα 20H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
114βαρόμετρο μήνα 21H1012.3 hPa ( = 1012.3 mb; 759.29 mmHg; 29.89 inHg )
115βαρόμετρο μήνα 22H1014.4 hPa ( = 1014.4 mb; 760.86 mmHg; 29.96 inHg )
116βαρόμετρο μήνα 23H1025.6 hPa ( = 1025.6 mb; 769.26 mmHg; 30.29 inHg )
117βαρόμετρο μήνα 24H1023.5 hPa ( = 1023.5 mb; 767.69 mmHg; 30.22 inHg )
118βαρόμετρο μήνα 25H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
119βαρόμετρο μήνα 26H1001.5 hPa ( = 1001.5 mb; 751.19 mmHg; 29.57 inHg )
120βαρόμετρο μήνα 27H1020.0 hPa ( = 1020 mb; 765.06 mmHg; 30.12 inHg )
121βαρόμετρο μήνα 28H1017.6 hPa ( = 1017.6 mb; 763.26 mmHg; 30.05 inHg )
122βαρόμετρο μήνα 29H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
123βαρόμετρο μήνα 30H1001.2 hPa ( = 1001.2 mb; 750.96 mmHg; 29.57 inHg )
124βαρόμετρο μήνα 31H1011.5 hPa ( = 1011.5 mb; 758.69 mmHg; 29.87 inHg )
125άνεμος ταχύτητα μήνα 01K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
126άνεμος ταχύτητα μήνα 02K2.3 kts ( = 4.3 k/H; 1.2 ms; 2.6 m/H )
127άνεμος ταχύτητα μήνα 03K1.0 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
128άνεμος ταχύτητα μήνα 04K1.0 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
129άνεμος ταχύτητα μήνα 05K1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H )
130άνεμος ταχύτητα μήνα 06K3.2 kts ( = 5.9 k/H; 1.6 ms; 3.7 m/H )
131άνεμος ταχύτητα μήνα 07K2.8 kts ( = 5.2 k/H; 1.4 ms; 3.2 m/H )
132άνεμος ταχύτητα μήνα 08K1.5 kts ( = 2.8 k/H; 0.8 ms; 1.7 m/H )
133άνεμος ταχύτητα μήνα 09K0.8 kts ( = 1.5 k/H; 0.4 ms; 0.9 m/H )
134άνεμος ταχύτητα μήνα 10K1.0 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
135άνεμος ταχύτητα μήνα 11K2.4 kts ( = 4.4 k/H; 1.2 ms; 2.8 m/H )
136άνεμος ταχύτητα μήνα 12K1.2 kts ( = 2.2 k/H; 0.6 ms; 1.4 m/H )
137άνεμος ταχύτητα μήνα 13K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
138άνεμος ταχύτητα μήνα 14K0.9 kts ( = 1.7 k/H; 0.5 ms; 1 m/H )
139άνεμος ταχύτητα μήνα 15K1.1 kts ( = 2 k/H; 0.6 ms; 1.3 m/H )
140άνεμος ταχύτητα μήνα 16K0.7 kts ( = 1.3 k/H; 0.4 ms; 0.8 m/H )
141άνεμος ταχύτητα μήνα 17K0.7 kts ( = 1.3 k/H; 0.4 ms; 0.8 m/H )
142άνεμος ταχύτητα μήνα 18K1.7 kts ( = 3.1 k/H; 0.9 ms; 2 m/H )
143άνεμος ταχύτητα μήνα 19K1.2 kts ( = 2.2 k/H; 0.6 ms; 1.4 m/H )
144άνεμος ταχύτητα μήνα 20K0.7 kts ( = 1.3 k/H; 0.4 ms; 0.8 m/H )
145άνεμος ταχύτητα μήνα 21K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
146άνεμος ταχύτητα μήνα 22K3.9 kts ( = 7.2 k/H; 2 ms; 4.5 m/H )
147άνεμος ταχύτητα μήνα 23K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
148άνεμος ταχύτητα μήνα 24K2.0 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
149άνεμος ταχύτητα μήνα 25K2.3 kts ( = 4.3 k/H; 1.2 ms; 2.6 m/H )
150άνεμος ταχύτητα μήνα 26K4.1 kts ( = 7.6 k/H; 2.1 ms; 4.7 m/H )
151άνεμος ταχύτητα μήνα 27K5.4 kts ( = 10 k/H; 2.8 ms; 6.2 m/H )
152άνεμος ταχύτητα μήνα 28K1.5 kts ( = 2.8 k/H; 0.8 ms; 1.7 m/H )
153άνεμος ταχύτητα μήνα 29K2.8 kts ( = 5.2 k/H; 1.4 ms; 3.2 m/H )
154άνεμος ταχύτητα μήνα 30K0.9 kts ( = 1.7 k/H; 0.5 ms; 1 m/H )
155άνεμος ταχύτητα μήνα 31K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
156άνεμος κατεύθυνση μήνα 01D12.6°( = NNE )
157άνεμος κατεύθυνση μήνα 02D67.5°( = ENE )
158άνεμος κατεύθυνση μήνα 03D360.0°( = North )
159άνεμος κατεύθυνση μήνα 04D337.5°( = NNW )
160άνεμος κατεύθυνση μήνα 05D247.5°( = WSW )
161άνεμος κατεύθυνση μήνα 06D236.8°( = WSW )
162άνεμος κατεύθυνση μήνα 07D174.1°( = South )
163άνεμος κατεύθυνση μήνα 08D270.0°( = West )
164άνεμος κατεύθυνση μήνα 09D180.0°( = South )
165άνεμος κατεύθυνση μήνα 10D202.5°( = SSW )
166άνεμος κατεύθυνση μήνα 11D112.5°( = ESE )
167άνεμος κατεύθυνση μήνα 12D256.4°( = WSW )
168άνεμος κατεύθυνση μήνα 13D67.5°( = ENE )
169άνεμος κατεύθυνση μήνα 14D292.5°( = WNW )
170άνεμος κατεύθυνση μήνα 15D337.5°( = NNW )
171άνεμος κατεύθυνση μήνα 16D67.5°( = ENE )
172άνεμος κατεύθυνση μήνα 17D315.0°( = NW )
173άνεμος κατεύθυνση μήνα 18D360.0°( = North )
174άνεμος κατεύθυνση μήνα 19D45.0°( = NE )
175άνεμος κατεύθυνση μήνα 20D315.0°( = NW )
176άνεμος κατεύθυνση μήνα 21D192.1°( = SSW )
177άνεμος κατεύθυνση μήνα 22D98.7°( = East )
178άνεμος κατεύθυνση μήνα 23D90.0°( = East )
179άνεμος κατεύθυνση μήνα 24D135.2°( = SE )
180άνεμος κατεύθυνση μήνα 25D32.9°( = NNE )
181άνεμος κατεύθυνση μήνα 26D326.8°( = NNW )
182άνεμος κατεύθυνση μήνα 27D157.8°( = SSE )
183άνεμος κατεύθυνση μήνα 28D108.8°( = ESE )
184άνεμος κατεύθυνση μήνα 29D165.2°( = SSE )
185άνεμος κατεύθυνση μήνα 30D157.5°( = SSE )
186άνεμος κατεύθυνση μήνα 31D247.5°( = WSW )
187βροχή σύνολο μήνα 01M182.4 mm ( = 7.181 in )
188βροχή σύνολο μήνα 02M41.7 mm ( = 1.642 in )
189βροχή σύνολο μήνα 03M24.4 mm ( = 0.961 in )
190βροχή σύνολο μήνα 04M20.5 mm ( = 0.807 in )
191βροχή σύνολο μήνα 05M31.7 mm ( = 1.248 in )
192βροχή σύνολο μήνα 06M8.4 mm ( = 0.331 in )
193βροχή σύνολο μήνα 07M24.7 mm ( = 0.972 in )
194βροχή σύνολο μήνα 08M0.0 mm ( = 0 in )
195βροχή σύνολο μήνα 09M7.4 mm ( = 0.291 in )
196βροχή σύνολο μήνα 10M53.9 mm ( = 2.122 in )
197βροχή σύνολο μήνα 11M108.5 mm ( = 4.272 in )
198βροχή σύνολο μήνα 12M190.8 mm ( = 7.512 in )
199υγρασία μήνα 01P54.0%
200υγρασία μήνα 02P63.0%
201υγρασία μήνα 03P81.0%
202υγρασία μήνα 04P82.0%
203υγρασία μήνα 05P88.0%
204υγρασία μήνα 06P86.0%
205υγρασία μήνα 07P83.0%
206υγρασία μήνα 08P71.0%
207υγρασία μήνα 09P57.0%
208υγρασία μήνα 10P81.0%
209υγρασία μήνα 11P88.0%
210υγρασία μήνα 12P70.0%
211υγρασία μήνα 13P75.0%
212υγρασία μήνα 14P74.0%
213υγρασία μήνα 15P84.0%
214υγρασία μήνα 16P81.0%
215υγρασία μήνα 17P76.0%
216υγρασία μήνα 18P79.0%
217υγρασία μήνα 19P75.0%
218υγρασία μήνα 20P89.0%
219υγρασία μήνα 21P86.0%
220υγρασία μήνα 22P48.0%
221υγρασία μήνα 23P71.0%
222υγρασία μήνα 24P90.0%
223υγρασία μήνα 25P81.0%
224υγρασία μήνα 26P80.0%
225υγρασία μήνα 27P44.0%
226υγρασία μήνα 28P76.0%
227υγρασία μήνα 29P80.0%
228υγρασία μήνα 30P89.0%
229υγρασία μήνα 31P73.0%
230ώρα N0
231λεπτά N10
232μέρα N23
233θερμ μέρα 1#1C10.2°C ( = 50.4 °F )
234θερμ μέρα 1#2C11.5°C ( = 52.7 °F )
235θερμ μέρα 1#3C14.3°C ( = 57.7 °F )
236θερμ μέρα 1#4C13.6°C ( = 56.5 °F )
237θερμ μέρα 2#1C12.4°C ( = 54.3 °F )
238θερμ μέρα 2#2C12.2°C ( = 54 °F )
239θερμ μέρα 2#3C13.9°C ( = 57 °F )
240θερμ μέρα 2#4C14.9°C ( = 58.8 °F )
241θερμ μέρα 3#1C14.4°C ( = 57.9 °F )
242θερμ μέρα 3#2C10.8°C ( = 51.4 °F )
243θερμ μέρα 3#3C10.7°C ( = 51.3 °F )
244θερμ μέρα 3#4C11.6°C ( = 52.9 °F )
245θερμ μέρα 4#1C8.1°C ( = 46.6 °F )
246θερμ μέρα 4#2C8.8°C ( = 47.8 °F )
247θερμ μέρα 4#3C12.1°C ( = 53.8 °F )
248θερμ μέρα 4#4C12.2°C ( = 54 °F )
249θερμ μέρα 5#1C13.6°C ( = 56.5 °F )
250θερμ μέρα 5#2C13.3°C ( = 55.9 °F )
251θερμ μέρα 5#3C14.6°C ( = 58.3 °F )
252θερμ μέρα 5#4C14.1°C ( = 57.4 °F )
253θερμ μέρα 6#1C13.5°C ( = 56.3 °F )
254θερμ μέρα 6#2C12.9°C ( = 55.2 °F )
255θερμ μέρα 6#3C12.6°C ( = 54.7 °F )
256θερμ μέρα 6#4C11.2°C ( = 52.2 °F )
257θερμ μέρα 7#1C11.2°C ( = 52.2 °F )
258θερμ μέρα 7#2C10.7°C ( = 51.3 °F )
259θερμ μέρα 7#3C12.1°C ( = 53.8 °F )
260θερμ μέρα 7#4C12.1°C ( = 53.8 °F )
261βαρόμετρο μέρα 1#1H1023.5 hPa ( = 1023.5 mb; 767.69 mmHg; 30.22 inHg )
262βαρόμετρο μέρα 1#2H1020.9 hPa ( = 1020.9 mb; 765.74 mmHg; 30.15 inHg )
263βαρόμετρο μέρα 1#3H1020.4 hPa ( = 1020.4 mb; 765.36 mmHg; 30.13 inHg )
264βαρόμετρο μέρα 1#4H1017.0 hPa ( = 1017 mb; 762.81 mmHg; 30.03 inHg )
265βαρόμετρο μέρα 2#1H1016.1 hPa ( = 1016.1 mb; 762.14 mmHg; 30.01 inHg )
266βαρόμετρο μέρα 2#2H1012.7 hPa ( = 1012.7 mb; 759.59 mmHg; 29.91 inHg )
267βαρόμετρο μέρα 2#3H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
268βαρόμετρο μέρα 2#4H1005.4 hPa ( = 1005.4 mb; 754.11 mmHg; 29.69 inHg )
269βαρόμετρο μέρα 3#1H1001.5 hPa ( = 1001.5 mb; 751.19 mmHg; 29.57 inHg )
270βαρόμετρο μέρα 3#2H1005.3 hPa ( = 1005.3 mb; 754.04 mmHg; 29.69 inHg )
271βαρόμετρο μέρα 3#3H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
272βαρόμετρο μέρα 3#4H1017.7 hPa ( = 1017.7 mb; 763.34 mmHg; 30.05 inHg )
273βαρόμετρο μέρα 4#1H1020.0 hPa ( = 1020 mb; 765.06 mmHg; 30.12 inHg )
274βαρόμετρο μέρα 4#2H1019.2 hPa ( = 1019.2 mb; 764.46 mmHg; 30.1 inHg )
275βαρόμετρο μέρα 4#3H1018.7 hPa ( = 1018.7 mb; 764.09 mmHg; 30.08 inHg )
276βαρόμετρο μέρα 4#4H1016.9 hPa ( = 1016.9 mb; 762.74 mmHg; 30.03 inHg )
277βαρόμετρο μέρα 5#1H1017.6 hPa ( = 1017.6 mb; 763.26 mmHg; 30.05 inHg )
278βαρόμετρο μέρα 5#2H1016.0 hPa ( = 1016 mb; 762.06 mmHg; 30 inHg )
279βαρόμετρο μέρα 5#3H1015.4 hPa ( = 1015.4 mb; 761.61 mmHg; 29.98 inHg )
280βαρόμετρο μέρα 5#4H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
281βαρόμετρο μέρα 6#1H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
282βαρόμετρο μέρα 6#2H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
283βαρόμετρο μέρα 6#3H1007.7 hPa ( = 1007.7 mb; 755.84 mmHg; 29.76 inHg )
284βαρόμετρο μέρα 6#4H1004.2 hPa ( = 1004.2 mb; 753.21 mmHg; 29.65 inHg )
285βαρόμετρο μέρα 7#1H1001.2 hPa ( = 1001.2 mb; 750.96 mmHg; 29.57 inHg )
286βαρόμετρο μέρα 7#2H1001.0 hPa ( = 1001 mb; 750.81 mmHg; 29.56 inHg )
287βαρόμετρο μέρα 7#3H1004.9 hPa ( = 1004.9 mb; 753.74 mmHg; 29.67 inHg )
288βαρόμετρο μέρα 7#4H1007.6 hPa ( = 1007.6 mb; 755.76 mmHg; 29.75 inHg )
289υγρασία μέρα 1#1P88%
290υγρασία μέρα 1#2P90%
291υγρασία μέρα 1#3P75%
292υγρασία μέρα 1#4P77%
293υγρασία μέρα 2#1P81%
294υγρασία μέρα 2#2P84%
295υγρασία μέρα 2#3P82%
296υγρασία μέρα 2#4P75%
297υγρασία μέρα 3#1P80%
298υγρασία μέρα 3#2P68%
299υγρασία μέρα 3#3P43%
300υγρασία μέρα 3#4P30%
301υγρασία μέρα 4#1P44%
302υγρασία μέρα 4#2P56%
303υγρασία μέρα 4#3P64%
304υγρασία μέρα 4#4P77%
305υγρασία μέρα 5#1P76%
306υγρασία μέρα 5#2P76%
307υγρασία μέρα 5#3P73%
308υγρασία μέρα 5#4P78%
309υγρασία μέρα 6#1P80%
310υγρασία μέρα 6#2P86%
311υγρασία μέρα 6#3P92%
312υγρασία μέρα 6#4P90%
313υγρασία μέρα 7#1P89%
314υγρασία μέρα 7#2P86%
315υγρασία μέρα 7#3P60%
316υγρασία μέρα 7#4P51%
317άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#1P359%
318άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#2P113%
319άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#3P208%
320άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#4P167%
321άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#1P181%
322άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#2P172%
323άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#3P155%
324άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#4P143%
325άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#1P272%
326άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#2P271%
327άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#3P312%
328άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#4P292%
329άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#1P135%
330άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#2P121%
331άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#3P285%
332άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#4P232%
333άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#1P196%
334άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#2P198%
335άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#3P166%
336άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#4P181%
337άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#1P166%
338άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#2P95%
339άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#3P21%
340άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#4P134%
341άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#1P119%
342άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#2P237%
343άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#3P307%
344άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#4P286%
345άνεμος ταχύτητα μέρα 1#1K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
346άνεμος ταχύτητα μέρα 1#2K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
347άνεμος ταχύτητα μέρα 1#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
348άνεμος ταχύτητα μέρα 1#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
349άνεμος ταχύτητα μέρα 2#1K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
350άνεμος ταχύτητα μέρα 2#2K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
351άνεμος ταχύτητα μέρα 2#3K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
352άνεμος ταχύτητα μέρα 2#4K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
353άνεμος ταχύτητα μέρα 3#1K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
354άνεμος ταχύτητα μέρα 3#2K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
355άνεμος ταχύτητα μέρα 3#3K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
356άνεμος ταχύτητα μέρα 3#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
357άνεμος ταχύτητα μέρα 4#1K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
358άνεμος ταχύτητα μέρα 4#2K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
359άνεμος ταχύτητα μέρα 4#3K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
360άνεμος ταχύτητα μέρα 4#4K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
361άνεμος ταχύτητα μέρα 5#1K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
362άνεμος ταχύτητα μέρα 5#2K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
363άνεμος ταχύτητα μέρα 5#3K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
364άνεμος ταχύτητα μέρα 5#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
365άνεμος ταχύτητα μέρα 6#1K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
366άνεμος ταχύτητα μέρα 6#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
367άνεμος ταχύτητα μέρα 6#3K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
368άνεμος ταχύτητα μέρα 6#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
369άνεμος ταχύτητα μέρα 7#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
370άνεμος ταχύτητα μέρα 7#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
371άνεμος ταχύτητα μέρα 7#3K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
372άνεμος ταχύτητα μέρα 7#4K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
373solar μέρα 1#1N0.0
374solar μέρα 1#2N0.0
375solar μέρα 1#3N15.0
376solar μέρα 1#4N0.0
377solar μέρα 2#1N0.0
378solar μέρα 2#2N0.0
379solar μέρα 2#3N13.0
380solar μέρα 2#4N0.0
381solar μέρα 3#1N0.0
382solar μέρα 3#2N0.0
383solar μέρα 3#3N100.0
384solar μέρα 3#4N0.0
385solar μέρα 4#1N0.0
386solar μέρα 4#2N0.0
387solar μέρα 4#3N100.0
388solar μέρα 4#4N0.0
389solar μέρα 5#1N0.0
390solar μέρα 5#2N0.0
391solar μέρα 5#3N20.0
392solar μέρα 5#4N0.0
393solar μέρα 6#1N0.0
394solar μέρα 6#2N0.0
395solar μέρα 6#3N17.0
396solar μέρα 6#4N0.0
397solar μέρα 7#1N0.0
398solar μέρα 7#2N0.0
399solar μέρα 7#3N100.0
400solar μέρα 7#4N0.0
401uv μέρα 1#1N0.0
402uv μέρα 1#2N0.0
403uv μέρα 1#3N1.0
404uv μέρα 1#4N0.0
405uv μέρα 2#1N0.0
406uv μέρα 2#2N0.0
407uv μέρα 2#3N0.0
408uv μέρα 2#4N0.0
409uv μέρα 3#1N0.0
410uv μέρα 3#2N0.0
411uv μέρα 3#3N1.9
412uv μέρα 3#4N0.0
413uv μέρα 4#1N0.0
414uv μέρα 4#2N0.0
415uv μέρα 4#3N1.4
416uv μέρα 4#4N0.0
417uv μέρα 5#1N0.0
418uv μέρα 5#2N0.0
419uv μέρα 5#3N0.5
420uv μέρα 5#4N0.0
421uv μέρα 6#1N0.0
422uv μέρα 6#2N0.0
423uv μέρα 6#3N0.5
424uv μέρα 6#4N0.0
425uv μέρα 7#1N0.0
426uv μέρα 7#2N0.0
427uv μέρα 7#3N2.0
428uv μέρα 7#4N0.0
429Last years Βροχή σύνολο να Δεκ
(from rain season start)
N0.0
430Μέση Τιμή βροχή για Ιαν ( mm)N119.9
431Φεβ N98.9
432Μαρ N85.1
433Απρ N48.8
434Μαι N30.7
435Ιούν N7.0
436Ιούλ N9.1
437Άυγ N4.8
438Σεπ N62.8
439Οκτ N128.5
440Νοε N98.7
441Δεκ N125.3
442wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!c10.37f!!)
L!!D10.37S62!!

clientrawhour

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientrawhour.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 95 86 86 86 89 107 119 121 121 121 121 121 121 107 85 76 81 77 77 76 76 76 76 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 29 24 24 25 25 12 17 9 356 356 15 27 122 133 178 262 282 262 162 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.8 6.9 71 71 71 71 71 70 70 69 69 69 69 69 69 69 68 68 68 68 68 67 68 68 67 67 66 66 66 66 66 66 66 66 65 65 65 65 65 65 65 65 66 65 65 65 66 65 65 63 63 62 62 62 62 62 63 63 62 61 60 60 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.1 1014.2 1014.1 1014.2 1014.2 1014.2 1014.3 1014.3 1014.3 1014.3 1014.3 1014.3 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 1014.5 1014.5 1014.5 1014.4 1014.5 1014.5 1014.5 1014.5 1014.5 1014.5 1014.5 1014.5 1014.6 1014.6 1014.7 1014.7 1014.7 1014.7 1014.7 1014.7 1014.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 11.0 18.0 49.0 37.0 67.0 123.0 165.0 132.0 120.0 338.0 274.0 541.0 128.0 478.0 483.0 512.0 519.0 109.0 541.0 564.0 137.0 643.0 700.0 213.0 571.0 534.0 134.0 155.0 144.0 482.0 323.0 276.0 234.0 174.0 120.0 84.0 46.0 12.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.7 1.1 1.1 1.4 1.2 1.1 1.8 1.9 2.0 2.1 1.2 2.1 2.2 0.9 2.0 1.4 1.0 1.1 1.5 0.8 0.7 0.7 0.9 0.8 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 !!H10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
002άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
003άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
004άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
005άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
006άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
007άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
008άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
009άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
010άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
011άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
012άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
013άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
014άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
015άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
016άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
017άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
018άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
019άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
020άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
021άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
022άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
023άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
024άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
025άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
026άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
027άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
028άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
029άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
030άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
031άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
032άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
033άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
034άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
035άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
036άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
037άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
038άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
039άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
040άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
041άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
042άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
043άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
044άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
045άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
046άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
047άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
048άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
049άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
050άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
051άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
052άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
053άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
054άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
055άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
056άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
057άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
058άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
059άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
060άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
061ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
062ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
063ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
064ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
065ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
066ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
067ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
068ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
069ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
070ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
071ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
072ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
073ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
074ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
075ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
076ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
077ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
078ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
079ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
080ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
081ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
082ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
083ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
084ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
085ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
086ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
087ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
088ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
089ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
090ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
091ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
092ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
093ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
094ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
095ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
096ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
097ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
098ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
099ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
100ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
101ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
102ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
103ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
104ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
105ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
106ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
107ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
108ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
109ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
110ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
111ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
112ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
113ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
114ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
115ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
116ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
117ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
118ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
119ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
120ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
121άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01D95°( = East )
122άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02D86°( = East )
123άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03D86°( = East )
124άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04D86°( = East )
125άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05D89°( = East )
126άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06D107°( = ESE )
127άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07D119°( = ESE )
128άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08D121°( = ESE )
129άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09D121°( = ESE )
130άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10D121°( = ESE )
131άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11D121°( = ESE )
132άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12D121°( = ESE )
133άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13D121°( = ESE )
134άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14D107°( = ESE )
135άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15D85°( = East )
136άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16D76°( = ENE )
137άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17D81°( = East )
138άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18D77°( = ENE )
139άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19D77°( = ENE )
140άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20D76°( = ENE )
141άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21D76°( = ENE )
142άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22D76°( = ENE )
143άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23D76°( = ENE )
144άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24D74°( = ENE )
145άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25D74°( = ENE )
146άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26D74°( = ENE )
147άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27D74°( = ENE )
148άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28D74°( = ENE )
149άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29D74°( = ENE )
150άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30D74°( = ENE )
151άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31D74°( = ENE )
152άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32D74°( = ENE )
153άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33D74°( = ENE )
154άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34D74°( = ENE )
155άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35D74°( = ENE )
156άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36D74°( = ENE )
157άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37D74°( = ENE )
158άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38D74°( = ENE )
159άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39D74°( = ENE )
160άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40D74°( = ENE )
161άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41D74°( = ENE )
162άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42D29°( = NNE )
163άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43D24°( = NNE )
164άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44D24°( = NNE )
165άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45D25°( = NNE )
166άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46D25°( = NNE )
167άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47D12°( = NNE )
168άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48D17°( = NNE )
169άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49D9°( = North )
170άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50D356°( = North )
171άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51D356°( = North )
172άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52D15°( = NNE )
173άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53D27°( = NNE )
174άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54D122°( = ESE )
175άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55D133°( = SE )
176άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56D178°( = South )
177άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57D262°( = West )
178άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58D282°( = WNW )
179άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59D262°( = West )
180άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60D162°( = SSE )
181θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01C5.6°C ( = 42.1 °F )
182θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02C5.6°C ( = 42.1 °F )
183θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03C5.6°C ( = 42.1 °F )
184θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04C5.6°C ( = 42.1 °F )
185θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05C5.7°C ( = 42.3 °F )
186θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06C5.7°C ( = 42.3 °F )
187θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07C5.7°C ( = 42.3 °F )
188θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08C5.8°C ( = 42.4 °F )
189θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09C5.8°C ( = 42.4 °F )
190θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10C5.8°C ( = 42.4 °F )
191θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11C5.9°C ( = 42.6 °F )
192θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12C5.9°C ( = 42.6 °F )
193θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13C5.9°C ( = 42.6 °F )
194θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14C5.9°C ( = 42.6 °F )
195θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15C5.9°C ( = 42.6 °F )
196θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16C5.9°C ( = 42.6 °F )
197θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17C5.9°C ( = 42.6 °F )
198θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18C6.0°C ( = 42.8 °F )
199θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19C6.0°C ( = 42.8 °F )
200θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20C6.0°C ( = 42.8 °F )
201θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21C6.0°C ( = 42.8 °F )
202θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22C6.1°C ( = 43 °F )
203θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23C6.1°C ( = 43 °F )
204θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24C6.1°C ( = 43 °F )
205θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25C6.1°C ( = 43 °F )
206θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26C6.1°C ( = 43 °F )
207θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27C6.1°C ( = 43 °F )
208θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28C6.1°C ( = 43 °F )
209θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29C6.2°C ( = 43.2 °F )
210θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30C6.2°C ( = 43.2 °F )
211θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31C6.2°C ( = 43.2 °F )
212θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32C6.2°C ( = 43.2 °F )
213θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33C6.2°C ( = 43.2 °F )
214θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34C6.2°C ( = 43.2 °F )
215θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35C6.2°C ( = 43.2 °F )
216θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36C6.2°C ( = 43.2 °F )
217θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37C6.2°C ( = 43.2 °F )
218θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38C6.2°C ( = 43.2 °F )
219θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39C6.2°C ( = 43.2 °F )
220θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40C6.2°C ( = 43.2 °F )
221θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41C6.2°C ( = 43.2 °F )
222θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42C6.2°C ( = 43.2 °F )
223θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43C6.3°C ( = 43.3 °F )
224θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44C6.3°C ( = 43.3 °F )
225θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45C6.3°C ( = 43.3 °F )
226θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46C6.3°C ( = 43.3 °F )
227θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47C6.3°C ( = 43.3 °F )
228θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48C6.3°C ( = 43.3 °F )
229θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49C6.4°C ( = 43.5 °F )
230θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50C6.5°C ( = 43.7 °F )
231θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51C6.6°C ( = 43.9 °F )
232θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52C6.7°C ( = 44.1 °F )
233θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53C6.7°C ( = 44.1 °F )
234θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54C6.8°C ( = 44.2 °F )
235θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55C6.8°C ( = 44.2 °F )
236θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56C6.8°C ( = 44.2 °F )
237θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57C6.7°C ( = 44.1 °F )
238θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58C6.7°C ( = 44.1 °F )
239θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59C6.8°C ( = 44.2 °F )
240θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60C6.9°C ( = 44.4 °F )
241υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01P71%
242υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02P71%
243υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03P71%
244υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04P71%
245υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05P71%
246υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06P70%
247υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07P70%
248υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08P69%
249υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09P69%
250υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10P69%
251υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11P69%
252υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12P69%
253υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13P69%
254υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14P69%
255υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15P68%
256υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16P68%
257υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17P68%
258υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18P68%
259υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19P68%
260υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20P67%
261υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21P68%
262υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22P68%
263υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23P67%
264υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24P67%
265υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25P66%
266υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26P66%
267υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27P66%
268υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28P66%
269υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29P66%
270υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30P66%
271υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31P66%
272υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32P66%
273υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33P65%
274υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34P65%
275υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35P65%
276υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36P65%
277υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37P65%
278υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38P65%
279υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39P65%
280υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40P65%
281υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41P66%
282υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42P65%
283υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43P65%
284υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44P65%
285υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45P66%
286υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46P65%
287υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47P65%
288υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48P63%
289υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49P63%
290υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50P62%
291υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51P62%
292υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52P62%
293υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53P62%
294υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54P62%
295υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55P63%
296υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56P63%
297υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57P62%
298υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58P61%
299υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59P60%
300υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60P60%
301βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
302βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
303βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
304βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
305βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
306βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
307βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
308βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
309βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
310βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
311βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
312βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
313βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
314βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
315βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
316βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
317βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
318βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
319βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
320βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
321βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
322βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
323βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
324βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
325βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25H1014.2 hPa ( = 1014.2 mb; 760.71 mmHg; 29.95 inHg )
326βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
327βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27H1014.2 hPa ( = 1014.2 mb; 760.71 mmHg; 29.95 inHg )
328βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28H1014.2 hPa ( = 1014.2 mb; 760.71 mmHg; 29.95 inHg )
329βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29H1014.2 hPa ( = 1014.2 mb; 760.71 mmHg; 29.95 inHg )
330βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
331βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
332βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
333βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
334βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
335βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
336βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36H1014.4 hPa ( = 1014.4 mb; 760.86 mmHg; 29.96 inHg )
337βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37H1014.4 hPa ( = 1014.4 mb; 760.86 mmHg; 29.96 inHg )
338βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38H1014.4 hPa ( = 1014.4 mb; 760.86 mmHg; 29.96 inHg )
339βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39H1014.4 hPa ( = 1014.4 mb; 760.86 mmHg; 29.96 inHg )
340βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40H1014.5 hPa ( = 1014.5 mb; 760.94 mmHg; 29.96 inHg )
341βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41H1014.5 hPa ( = 1014.5 mb; 760.94 mmHg; 29.96 inHg )
342βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42H1014.5 hPa ( = 1014.5 mb; 760.94 mmHg; 29.96 inHg )
343βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43H1014.4 hPa ( = 1014.4 mb; 760.86 mmHg; 29.96 inHg )
344βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44H1014.5 hPa ( = 1014.5 mb; 760.94 mmHg; 29.96 inHg )
345βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45H1014.5 hPa ( = 1014.5 mb; 760.94 mmHg; 29.96 inHg )
346βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46H1014.5 hPa ( = 1014.5 mb; 760.94 mmHg; 29.96 inHg )
347βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47H1014.5 hPa ( = 1014.5 mb; 760.94 mmHg; 29.96 inHg )
348βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48H1014.5 hPa ( = 1014.5 mb; 760.94 mmHg; 29.96 inHg )
349βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49H1014.5 hPa ( = 1014.5 mb; 760.94 mmHg; 29.96 inHg )
350βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50H1014.5 hPa ( = 1014.5 mb; 760.94 mmHg; 29.96 inHg )
351βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51H1014.5 hPa ( = 1014.5 mb; 760.94 mmHg; 29.96 inHg )
352βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52H1014.6 hPa ( = 1014.6 mb; 761.01 mmHg; 29.96 inHg )
353βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53H1014.6 hPa ( = 1014.6 mb; 761.01 mmHg; 29.96 inHg )
354βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54H1014.7 hPa ( = 1014.7 mb; 761.09 mmHg; 29.96 inHg )
355βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55H1014.7 hPa ( = 1014.7 mb; 761.09 mmHg; 29.96 inHg )
356βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56H1014.7 hPa ( = 1014.7 mb; 761.09 mmHg; 29.96 inHg )
357βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57H1014.7 hPa ( = 1014.7 mb; 761.09 mmHg; 29.96 inHg )
358βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58H1014.7 hPa ( = 1014.7 mb; 761.09 mmHg; 29.96 inHg )
359βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59H1014.7 hPa ( = 1014.7 mb; 761.09 mmHg; 29.96 inHg )
360βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60H1014.6 hPa ( = 1014.6 mb; 761.01 mmHg; 29.96 inHg )
361βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01M0.0 mm ( = 0 in )
362βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02M0.0 mm ( = 0 in )
363βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03M0.0 mm ( = 0 in )
364βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04M0.0 mm ( = 0 in )
365βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05M0.0 mm ( = 0 in )
366βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06M0.0 mm ( = 0 in )
367βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07M0.0 mm ( = 0 in )
368βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08M0.0 mm ( = 0 in )
369βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09M0.0 mm ( = 0 in )
370βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10M0.0 mm ( = 0 in )
371βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11M0.0 mm ( = 0 in )
372βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12M0.0 mm ( = 0 in )
373βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13M0.0 mm ( = 0 in )
374βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14M0.0 mm ( = 0 in )
375βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15M0.0 mm ( = 0 in )
376βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16M0.0 mm ( = 0 in )
377βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17M0.0 mm ( = 0 in )
378βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18M0.0 mm ( = 0 in )
379βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19M0.0 mm ( = 0 in )
380βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20M0.0 mm ( = 0 in )
381βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21M0.0 mm ( = 0 in )
382βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22M0.0 mm ( = 0 in )
383βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23M0.0 mm ( = 0 in )
384βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24M0.0 mm ( = 0 in )
385βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25M0.0 mm ( = 0 in )
386βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26M0.0 mm ( = 0 in )
387βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27M0.0 mm ( = 0 in )
388βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28M0.0 mm ( = 0 in )
389βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29M0.0 mm ( = 0 in )
390βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30M0.0 mm ( = 0 in )
391βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31M0.0 mm ( = 0 in )
392βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32M0.0 mm ( = 0 in )
393βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33M0.0 mm ( = 0 in )
394βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34M0.0 mm ( = 0 in )
395βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35M0.0 mm ( = 0 in )
396βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36M0.0 mm ( = 0 in )
397βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37M0.0 mm ( = 0 in )
398βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38M0.0 mm ( = 0 in )
399βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39M0.0 mm ( = 0 in )
400βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40M0.0 mm ( = 0 in )
401βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41M0.0 mm ( = 0 in )
402βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42M0.0 mm ( = 0 in )
403βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43M0.0 mm ( = 0 in )
404βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44M0.0 mm ( = 0 in )
405βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45M0.0 mm ( = 0 in )
406βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46M0.0 mm ( = 0 in )
407βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47M0.0 mm ( = 0 in )
408βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48M0.0 mm ( = 0 in )
409βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49M0.0 mm ( = 0 in )
410βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50M0.0 mm ( = 0 in )
411βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51M0.0 mm ( = 0 in )
412βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52M0.0 mm ( = 0 in )
413βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53M0.0 mm ( = 0 in )
414βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54M0.0 mm ( = 0 in )
415βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55M0.0 mm ( = 0 in )
416βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56M0.0 mm ( = 0 in )
417βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57M0.0 mm ( = 0 in )
418βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58M0.0 mm ( = 0 in )
419βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59M0.0 mm ( = 0 in )
420βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60M0.0 mm ( = 0 in )
421solar τελευταία 60 λεπτά για mi 01 ( w/m2)N0.0
422solar τελευταία 60 λεπτά για mi 02 ( w/m2)N0.0
423solar τελευταία 60 λεπτά για mi 03 ( w/m2)N0.0
424solar τελευταία 60 λεπτά για mi 04 ( w/m2)N0.0
425solar τελευταία 60 λεπτά για mi 05 ( w/m2)N0.0
426solar τελευταία 60 λεπτά για mi 06 ( w/m2)N0.0
427solar τελευταία 60 λεπτά για mi 07 ( w/m2)N0.0
428solar τελευταία 60 λεπτά για mi 08 ( w/m2)N0.0
429solar τελευταία 60 λεπτά για mi 09 ( w/m2)N0.0
430solar τελευταία 60 λεπτά για mi 10 ( w/m2)N0.0
431solar τελευταία 60 λεπτά για mi 11 ( w/m2)N0.0
432solar τελευταία 60 λεπτά για mi 12 ( w/m2)N0.0
433solar τελευταία 60 λεπτά για mi 13 ( w/m2)N0.0
434solar τελευταία 60 λεπτά για mi 14 ( w/m2)N0.0
435solar τελευταία 60 λεπτά για mi 15 ( w/m2)N0.0
436solar τελευταία 60 λεπτά για mi 16 ( w/m2)N0.0
437solar τελευταία 60 λεπτά για mi 17 ( w/m2)N0.0
438solar τελευταία 60 λεπτά για mi 18 ( w/m2)N0.0
439solar τελευταία 60 λεπτά για mi 19 ( w/m2)N0.0
440solar τελευταία 60 λεπτά για mi 20 ( w/m2)N0.0
441solar τελευταία 60 λεπτά για mi 21 ( w/m2)N0.0
442solar τελευταία 60 λεπτά για mi 22 ( w/m2)N0.0
443solar τελευταία 60 λεπτά για mi 23 ( w/m2)N0.0
444solar τελευταία 60 λεπτά για mi 24 ( w/m2)N0.0
445solar τελευταία 60 λεπτά για mi 25 ( w/m2)N0.0
446solar τελευταία 60 λεπτά για mi 26 ( w/m2)N0.0
447solar τελευταία 60 λεπτά για mi 27 ( w/m2)N0.0
448solar τελευταία 60 λεπτά για mi 28 ( w/m2)N0.0
449solar τελευταία 60 λεπτά για mi 29 ( w/m2)N0.0
450solar τελευταία 60 λεπτά για mi 30 ( w/m2)N0.0
451solar τελευταία 60 λεπτά για mi 31 ( w/m2)N0.0
452solar τελευταία 60 λεπτά για mi 32 ( w/m2)N0.0
453solar τελευταία 60 λεπτά για mi 33 ( w/m2)N0.0
454solar τελευταία 60 λεπτά για mi 34 ( w/m2)N0.0
455solar τελευταία 60 λεπτά για mi 35 ( w/m2)N0.0
456solar τελευταία 60 λεπτά για mi 36 ( w/m2)N0.0
457solar τελευταία 60 λεπτά για mi 37 ( w/m2)N0.0
458solar τελευταία 60 λεπτά για mi 38 ( w/m2)N0.0
459solar τελευταία 60 λεπτά για mi 39 ( w/m2)N0.0
460solar τελευταία 60 λεπτά για mi 40 ( w/m2)N0.0
461solar τελευταία 60 λεπτά για mi 41 ( w/m2)N0.0
462solar τελευταία 60 λεπτά για mi 42 ( w/m2)N0.0
463solar τελευταία 60 λεπτά για mi 43 ( w/m2)N0.0
464solar τελευταία 60 λεπτά για mi 44 ( w/m2)N0.0
465solar τελευταία 60 λεπτά για mi 45 ( w/m2)N0.0
466solar τελευταία 60 λεπτά για mi 46 ( w/m2)N0.0
467solar τελευταία 60 λεπτά για mi 47 ( w/m2)N0.0
468solar τελευταία 60 λεπτά για mi 48 ( w/m2)N0.0
469solar τελευταία 60 λεπτά για mi 49 ( w/m2)N0.0
470solar τελευταία 60 λεπτά για mi 50 ( w/m2)N0.0
471solar τελευταία 60 λεπτά για mi 51 ( w/m2)N0.0
472solar τελευταία 60 λεπτά για mi 52 ( w/m2)N0.0
473solar τελευταία 60 λεπτά για mi 53 ( w/m2)N0.0
474solar τελευταία 60 λεπτά για mi 54 ( w/m2)N0.0
475solar τελευταία 60 λεπτά για mi 55 ( w/m2)N0.0
476solar τελευταία 60 λεπτά για mi 56 ( w/m2)N0.0
477solar τελευταία 60 λεπτά για mi 57 ( w/m2)N0.0
478solar τελευταία 60 λεπτά για mi 58 ( w/m2)N0.0
479solar τελευταία 60 λεπτά για mi 59 ( w/m2)N0.0
480solar τελευταία 60 λεπτά για mi 60 ( w/m2)N0.0
481solar ώρες-λεπτά-πριν 23:45N0.0
482solar ώρες-λεπτά-πριν 23:30N0.0
483solar ώρες-λεπτά-πριν 23:15N0.0
484solar ώρες-λεπτά-πριν 23:00N5.0
485solar ώρες-λεπτά-πριν 22:45N11.0
486solar ώρες-λεπτά-πριν 22:30N18.0
487solar ώρες-λεπτά-πριν 22:15N49.0
488solar ώρες-λεπτά-πριν 22:00N37.0
489solar ώρες-λεπτά-πριν 21:45N67.0
490solar ώρες-λεπτά-πριν 21:30N123.0
491solar ώρες-λεπτά-πριν 21:15N165.0
492solar ώρες-λεπτά-πριν 21:00N132.0
493solar ώρες-λεπτά-πριν 20:45N120.0
494solar ώρες-λεπτά-πριν 20:30N338.0
495solar ώρες-λεπτά-πριν 20:15N274.0
496solar ώρες-λεπτά-πριν 20:00N541.0
497solar ώρες-λεπτά-πριν 19:45N128.0
498solar ώρες-λεπτά-πριν 19:30N478.0
499solar ώρες-λεπτά-πριν 19:15N483.0
500solar ώρες-λεπτά-πριν 19:00N512.0
501solar ώρες-λεπτά-πριν 18:45N519.0
502solar ώρες-λεπτά-πριν 18:30N109.0
503solar ώρες-λεπτά-πριν 18:15N541.0
504solar ώρες-λεπτά-πριν 18:00N564.0
505solar ώρες-λεπτά-πριν 17:45N137.0
506solar ώρες-λεπτά-πριν 17:30N643.0
507solar ώρες-λεπτά-πριν 17:15N700.0
508solar ώρες-λεπτά-πριν 17:00N213.0
509solar ώρες-λεπτά-πριν 16:45N571.0
510solar ώρες-λεπτά-πριν 16:30N534.0
511solar ώρες-λεπτά-πριν 16:15N134.0
512solar ώρες-λεπτά-πριν 16:00N155.0
513solar ώρες-λεπτά-πριν 15:45N144.0
514solar ώρες-λεπτά-πριν 15:30N482.0
515solar ώρες-λεπτά-πριν 15:15N323.0
516solar ώρες-λεπτά-πριν 15:00N276.0
517solar ώρες-λεπτά-πριν 14:45N234.0
518solar ώρες-λεπτά-πριν 14:30N174.0
519solar ώρες-λεπτά-πριν 14:15N120.0
520solar ώρες-λεπτά-πριν 14:00N84.0
521solar ώρες-λεπτά-πριν 13:45N46.0
522solar ώρες-λεπτά-πριν 13:30N12.0
523solar ώρες-λεπτά-πριν 13:15N5.0
524solar ώρες-λεπτά-πριν 13:00N0.0
525solar ώρες-λεπτά-πριν 12:45N0.0
526solar ώρες-λεπτά-πριν 12:30N0.0
527solar ώρες-λεπτά-πριν 12:15N0.0
528solar ώρες-λεπτά-πριν 12:00N0.0
529solar ώρες-λεπτά-πριν 11:45N0.0
530solar ώρες-λεπτά-πριν 11:30N0.0
531solar ώρες-λεπτά-πριν 11:15N0.0
532solar ώρες-λεπτά-πριν 11:00N0.0
533solar ώρες-λεπτά-πριν 10:45N0.0
534solar ώρες-λεπτά-πριν 10:30N0.0
535solar ώρες-λεπτά-πριν 10:15N0.0
536solar ώρες-λεπτά-πριν 10:00N0.0
537solar ώρες-λεπτά-πριν 09:45N0.0
538solar ώρες-λεπτά-πριν 09:30N0.0
539solar ώρες-λεπτά-πριν 09:15N0.0
540solar ώρες-λεπτά-πριν 09:00N0.0
541solar ώρες-λεπτά-πριν 08:45N0.0
542solar ώρες-λεπτά-πριν 08:30N0.0
543solar ώρες-λεπτά-πριν 08:15N0.0
544solar ώρες-λεπτά-πριν 08:00N0.0
545solar ώρες-λεπτά-πριν 07:45N0.0
546solar ώρες-λεπτά-πριν 07:30N0.0
547solar ώρες-λεπτά-πριν 07:15N0.0
548solar ώρες-λεπτά-πριν 07:00N0.0
549solar ώρες-λεπτά-πριν 06:45N0.0
550solar ώρες-λεπτά-πριν 06:30N0.0
551solar ώρες-λεπτά-πριν 06:15N0.0
552solar ώρες-λεπτά-πριν 06:00N0.0
553solar ώρες-λεπτά-πριν 05:45N0.0
554solar ώρες-λεπτά-πριν 05:30N0.0
555solar ώρες-λεπτά-πριν 05:15N0.0
556solar ώρες-λεπτά-πριν 05:00N0.0
557solar ώρες-λεπτά-πριν 05:45N0.0
558solar ώρες-λεπτά-πριν 05:30N0.0
559solar ώρες-λεπτά-πριν 05:15N0.0
560solar ώρες-λεπτά-πριν 05:00N0.0
561solar ώρες-λεπτά-πριν 04:45N0.0
562solar ώρες-λεπτά-πριν 04:30N0.0
563solar ώρες-λεπτά-πριν 04:15N0.0
564solar ώρες-λεπτά-πριν 04:00N0.0
565solar ώρες-λεπτά-πριν 03:45N0.0
566solar ώρες-λεπτά-πριν 03:30N0.0
567solar ώρες-λεπτά-πριν 03:15N0.0
568solar ώρες-λεπτά-πριν 03:00N0.0
569solar ώρες-λεπτά-πριν 02:45N0.0
570solar ώρες-λεπτά-πριν 02:30N0.0
571solar ώρες-λεπτά-πριν 02:15N0.0
572solar ώρες-λεπτά-πριν 02:00N0.0
573solar ώρες-λεπτά-πριν 01:45N0.0
574solar ώρες-λεπτά-πριν 01:30N0.0
575solar ώρες-λεπτά-πριν 01:15N0.0
576solar ώρες-λεπτά-πριν 01:00N0.0
577uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:45N0.0
578uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:30N0.0
579uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:15N0.0
580uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:00N0.0
581uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:45N0.0
582uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:30N0.0
583uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:15N0.0
584uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:00N0.0
585uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:45N0.0
586uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:30N0.5
587uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:15N0.6
588uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:00N0.7
589uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:45N1.1
590uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:30N1.1
591uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:15N1.4
592uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:00N1.2
593uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:45N1.1
594uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:30N1.8
595uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:15N1.9
596uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:00N2.0
597uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:45N2.1
598uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:30N1.2
599uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:15N2.1
600uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:00N2.2
601uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:45N0.9
602uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:30N2.0
603uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:15N1.4
604uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:00N1.0
605uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:45N1.1
606uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:30N1.5
607uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:15N0.8
608uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:00N0.7
609uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:45N0.7
610uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:30N0.9
611uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:15N0.8
612uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:00N0.7
613uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:45N0.5
614uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:30N0.0
615uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:15N0.0
616uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:00N0.0
617uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:45N0.0
618uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:30N0.0
619uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:15N0.0
620uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:00N0.0
621uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:45N0.0
622uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:30N0.0
623uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:15N0.0
624uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:00N0.0
625uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:45N0.0
626uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:30N0.0
627uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:15N0.0
628uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:00N0.0
629uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:45N0.0
630uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:30N0.0
631uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:15N0.0
632uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:00N0.0
633uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:45N0.0
634uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:30N0.0
635uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:15N0.0
636uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:00N0.0
637uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:45N0.0
638uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:30N0.0
639uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:15N0.0
640uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:00N0.0
641uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:45N0.0
642uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:30N0.0
643uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:15N0.0
644uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:00N0.0
645uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:45N0.0
646uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:30N0.0
647uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:15N0.0
648uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:00N0.0
649uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:45N0.0
650uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:30N0.0
651uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:15N0.0
652uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:00N0.0
653uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:45N0.0
654uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:30N0.0
655uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:15N0.0
656uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:00N0.0
657uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:45N0.0
658uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:30N0.0
659uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:15N0.0
660uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:00N0.0
661uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:45N0.0
662uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:30N0.0
663uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:15N0.0
664uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:00N0.0
665uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:45N0.0
666uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:30N0.0
667uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:15N0.0
668uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:00N0.0
669uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:45N0.0
670uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:30N0.0
671uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:15N0.0
672uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:00N0.0
673wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!h10.37f!!)
L!!H10.37S!!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather