Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarΣταθμού Clientraw

The following tables consist of about 2000 data points that are actively updating from the local Weather Station equipment to provide this website with data.
The data is also shared across the internet to many weather related websites.

In the input-box can enter your own website / path to your clientraw files :
Please use www.yourwebsite.com/path for instance : www.weerstation-wilsele.be/upload/


clientraw

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientraw.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 2.5 2.6 209 27.1 53 1012.8 0.0 7.9 446.3 0.00 0.00 28.9 51 100.0 5 0.0 0 0 0.0 -100.0 255.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 12 52 58 Patra-12:52:58 0 80 23 6 100 100 100 100 100 100 100 27.1 32.2 27.2 22.2 5 Mostly_Clear/Dry -0.4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 9.0 16.7 4470.9 23/6/2018 33.2 26.6 27.2 22.2 5.2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 26.5 26.6 26.5 26.5 26.6 26.9 26.7 26.8 27.1 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 22.2 27.7 5.9 0 --- --- 203 0 0 -100.0 -100.0 52 -100 -100 -100 -100 812.9 29.3 27.6 28.5 1013.3 1011.8 9 12:48 12:48 29.1 22.4 20.8 15.6 5 2018 -17.8 1 -1 -1 258 270 321 215 261 198 237 275 273 209 0.0 255.0 2.8 20.6 38.23917 -21.75139 0.0 80 52 0.0 04:48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.7 12:47 04:48 253 !!C10.37S72!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001άνεμος ταχύτητα μέση K2.5 kts ( = 4.6 k/H; 1.3 ms; 2.9 m/H )
002ριπή K2.6 kts ( = 4.8 k/H; 1.3 ms; 3 m/H )
003άνεμος κατεύθυνση D209°( = SSW )
004θερμ εξωτερική C27.1°C ( = 80.8 °F )
005υγρασία εξωτερική P53%
006βαρόμετρο H1012.8 hPa ( = 1012.8 mb; 759.66 mmHg; 29.91 inHg )
007βροχή καθημερινά M0.0 mm ( = 0 in )
008βροχή μηνιαίος M7.9 mm ( = 0.311 in )
009βροχή ετήσια M446.3 exceptional data?
010βροχή τιμή M0.00 mm ( = 0 in )
011βροχή τιμή μέγιστο M0.00 mm ( = 0 in )
012θερμ εσωτερικός C28.9°C ( = 84 °F )
013υγρασία εσωτερικός P51%
014θερμ έδαφος (optional)C100.0 exceptional data?
015πρόγνωση εικόνα I5 ( Cloudy Night )
016wmr968 έξτρα θερμ C0.0°C ( = 32 °F )
017wmr968 έξτρα υγρ P0%
018wmr968 έξτρα αισθητήρας N0
019χθές βροχή M0.0 mm ( = 0 in )
020θερμ extra_sensor 1 (optional)C-100.0 exceptional data?
021θερμ extra_sensor 2 (optional)C255.0 exceptional data?
022θερμ extra_sensor 3 (optional)C-100.0 exceptional data?
023θερμ extra_sensor 4 (optional)C-100.0 exceptional data?
024θερμ extra_sensor 5 (optional)C-100.0 exceptional data?
025θερμ extra_sensor 6 (optional)C-100.0 exceptional data?
026υγρασία extra_sensor 1 (optional)P-100%
027υγρασία extra_sensor 2 (optional)P-100%
028υγρασία extra_sensor 3 (optional)P-100%
029actual_date hour
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
N12
030actual_date minute
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
N52
031actual_date seconds
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
N58
032σταθμός όνομα LPatra-12:52:58
033dallas αστραπές αρίθμηση N0
034solar ανάγνωση N80
035actual_date dayN23
036actual_date monthN6
037wmr968 batt 1 (optional)P100%
038wmr968 batt 2 (optional)P100%
039wmr968 batt 3 (optional)P100%
040wmr968 batt 4 (optional)P100%
041wmr968 batt 5 (optional)P100%
042wmr968 batt 6 (optional)P100%
043wmr968 batt 7 (optional)P100%
044δείκτης ψυχρότητας C27.1°C ( = 80.8 °F )
045δείκτης υγρασίας C32.2°C ( = 90 °F )
046θερμ μέρα μέγιστο C27.2°C ( = 81 °F )
047θερμ μέρα ελάχιστο C22.2°C ( = 72 °F )
048εικόνα τύπος I5 ( Cloudy Night )
049καιρός περιγ LMostly Clear/Dry
050βαρόμετρο τάση H-0.4 exceptional data?
051άνεμος ταχύτητα ώρα 01
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
052άνεμος ταχύτητα ώρα 02
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
053άνεμος ταχύτητα ώρα 03
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
054άνεμος ταχύτητα ώρα 04
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
055άνεμος ταχύτητα ώρα 05
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
056άνεμος ταχύτητα ώρα 06
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
057άνεμος ταχύτητα ώρα 07
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
058άνεμος ταχύτητα ώρα 08
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
059άνεμος ταχύτητα ώρα 09
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
060άνεμος ταχύτητα ώρα 10
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
061άνεμος ταχύτητα ώρα 11
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
062άνεμος ταχύτητα ώρα 12
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
063άνεμος ταχύτητα ώρα 13
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
064άνεμος ταχύτητα ώρα 14
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
065άνεμος ταχύτητα ώρα 15
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
066άνεμος ταχύτητα ώρα 16
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
067άνεμος ταχύτητα ώρα 17
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
068άνεμος ταχύτητα ώρα 18
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
069άνεμος ταχύτητα ώρα 19
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
070άνεμος ταχύτητα ώρα 20
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
071ριπή μέγιστο
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K9.0 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
072σημείο δρόσου C16.7°C ( = 62.1 °F )
073σύννεφο ύψος F4470.9 feet ( = 1363 meter )
074actual_date dd/mm/yyyy
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
L23/6/2018
075δείκτης υγρασίας μέγιστο C33.2°C ( = 91.8 °F )
076δείκτης υγρασίας ελάχιστο C26.6°C ( = 79.9 °F )
077δείκτης ψυχρότητας μέγιστο C27.2°C ( = 81 °F )
078δείκτης ψυχρότητας ελάχιστο C22.2°C ( = 72 °F )
079davis vp uv (optional)N5.2
080άνεμος ταχύτητα ώρα 01K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
081άνεμος ταχύτητα ώρα 02K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
082άνεμος ταχύτητα ώρα 03K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
083άνεμος ταχύτητα ώρα 04K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
084άνεμος ταχύτητα ώρα 05K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
085άνεμος ταχύτητα ώρα 06K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
086άνεμος ταχύτητα ώρα 07K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
087άνεμος ταχύτητα ώρα 08K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
088άνεμος ταχύτητα ώρα 09K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
089άνεμος ταχύτητα ώρα 10K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
090θερμ ώρα 01C26.5°C ( = 79.7 °F )
091θερμ ώρα 02C26.6°C ( = 79.9 °F )
092θερμ ώρα 03C26.5°C ( = 79.7 °F )
093θερμ ώρα 04C26.5°C ( = 79.7 °F )
094θερμ ώρα 05C26.6°C ( = 79.9 °F )
095θερμ ώρα 06C26.9°C ( = 80.4 °F )
096θερμ ώρα 07C26.7°C ( = 80.1 °F )
097θερμ ώρα 08C26.8°C ( = 80.2 °F )
098θερμ ώρα 09C27.1°C ( = 80.8 °F )
099θερμ ώρα 10C27.1°C ( = 80.8 °F )
100βροχή ώρα 01M0.0 mm ( = 0 in )
101βροχή ώρα 02M0.0 mm ( = 0 in )
102βροχή ώρα 03M0.0 mm ( = 0 in )
103βροχή ώρα 04M0.0 mm ( = 0 in )
104βροχή ώρα 05M0.0 mm ( = 0 in )
105βροχή ώρα 06M0.0 mm ( = 0 in )
106βροχή ώρα 07M0.0 mm ( = 0 in )
107βροχή ώρα 08M0.0 mm ( = 0 in )
108βροχή ώρα 09M0.0 mm ( = 0 in )
109βροχή ώρα 10M0.0 mm ( = 0 in )
110δείκτης δυσφορίας μέγιστο C27.8°C ( = 82 °F )
111δείκτης δυσφορίας ελάχιστο C22.2°C ( = 72 °F )
112δείκτης δυσφορίας C27.7°C ( = 81.9 °F )
113άνεμος ταχύτητα μέση μέγιστο K5.9 kts ( = 10.9 k/H; 3 ms; 6.8 m/H )
114αριθμός αστραπές εκενώσεις τελευταίο ελάχιστο N0
115αστραπές τελευταίο χρόνος T---
116αστραπές τελευταίο ημερομηνία L---
117άνεμος μέση κατεύθυνση D203°( = SSW )
118nexstorm dist N0
119nexstorm bearing D0°( = North )
120θερμ extra_sensor 7 (optional)C-100.0 exceptional data?
121θερμ extra_sensor 8 (optional)C-100.0 exceptional data?
122υγρασία extra_sensor 4 (optional)P52%
123υγρασία extra_sensor 5 (optional)P-100%
124υγρασία extra_sensor 6 (optional)P-100%
125υγρασία extra_sensor 7 (optional)P-100%
126υγρασία extra_sensor 8 (optional)P-100%
127vp solarwm N812.9
128θερμ εσωτερικός μέγιστο C29.3°C ( = 84.7 °F )
129θερμ εσωτερικός ελάχιστο C27.6°C ( = 81.7 °F )
130φαινομενική θερμ C28.5°C ( = 83.3 °F )
131βαρόμετρο Υψηλή ( επίσης: μέγιστη βαρομετρική)H1013.3 hPa ( = 1013.3 mb; 760.04 mmHg; 29.92 inHg )
132βαρόμετρο Ελάχιστη ( επίσης: ελάχιστη βαρομετρική)H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
133ριπή μέγιστο K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
134ριπή μέγιστο τελευταία ώρα χρόνος T12:48
135ριπή μέγιστο σήμερα χρόνος T12:48
136φαινομενική θερμ μέγιστο C29.1°C ( = 84.4 °F )
137φαινομενική θερμ ελάχιστο C22.4°C ( = 72.3 °F )
138σημείο δρόσου μέγιστο C20.8°C ( = 69.4 °F )
139σημείο δρόσου ελάχιστο C15.6°C ( = 60.1 °F )
140ριπή τελευταίο ελάχιστο μέγιστο K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
141actual_date yearN2018
142thsws ( εάν είναι ενεργό στο wd)L-17.8
143θερμ τάση ( λογική)B1
144υγρασία τάση ( λογική)B-1
145δείκτης υγρασίας τάση ( λογική)B-1
146άνεμος κατεύθυνση ώρα 01D258°( = WSW )
147άνεμος κατεύθυνση ώρα 02D270°( = West )
148άνεμος κατεύθυνση ώρα 03D321°( = NW )
149άνεμος κατεύθυνση ώρα 04D215°( = SW )
150άνεμος κατεύθυνση ώρα 05D261°( = West )
151άνεμος κατεύθυνση ώρα 06D198°( = SSW )
152άνεμος κατεύθυνση ώρα 07D237°( = WSW )
153άνεμος κατεύθυνση ώρα 08D275°( = West )
154άνεμος κατεύθυνση ώρα 09D273°( = West )
155άνεμος κατεύθυνση ώρα 10D209°( = SSW )
156φύλλο υγρότητα (optional)P0.0%
157υγρασία έδαφος (optional)P255.0%
158άνεμος ταχύτητα μέση 10 ελάχιστο K2.8 kts ( = 5.2 k/H; 1.4 ms; 3.2 m/H )
159θερμ wet βολβός C20.6°C ( = 69.1 °F )
160γεωγραφικό πλάτος
(- για νότιο ημισφαίριο)
N38.23917
161γεωγραφικό μήκος ( - για ανατολικά GMT)N-21.75139
162βροχή σύνολο 9πμ reset ( mm)M0.0 mm ( = 0 in )
163υγρασία Υψηλή μέρα P80%
164υγρασία Ελάχιστη μέρα P52%
165βροχή σύνολο μεσάνυχτα reset ( mm)M0.0 mm ( = 0 in )
166δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μέρα χρόνος T04:48
167ρεύμα cost channel 1 ( watts)N0.0
168ρεύμα cost channel 2 N0.0
169ρεύμα cost channel 3 N0.0
170ρεύμα cost channel 4 N0.0
171ρεύμα cost channel 5 N0.0
172ρεύμα cost channel 6 N0.0
173καθημερινά άνεμος run
(9am or midnight reset)
N51.7
174wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!c10.37f!!)
L12:47
175 New field, not documented yet ?? 04:48
176 New field, not documented yet ?? 253
177 New field, not documented yet ?? !!C10.37S72!!

clientrawextra

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientrawextra.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 3 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 1 2 3 4 1 2 0 2 27.9 28.5 29.4 29.1 28.9 27.8 26.7 26.4 25.7 25.0 24.4 24.2 23.9 23.6 22.8 22.2 22.4 22.3 23.0 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3 18 02 08 06 2018 19.1 04 38 16 06 2018 20.0 16 28 20 06 2018 0.4 11 34 15 06 2018 1002.7 18 50 13 06 2018 1016.7 12 31 07 06 2018 6.1 20 05 15 06 2018 2.8 11 47 15 06 2018 13.2 15 17 19 06 2018 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 19.1 04 38 16 06 2018 47.0 00 00 00 00 00 325.0 00 00 00 00 00 30.7 18 00 08 06 2018 20.6 06 00 16 06 2018 21.6 18 00 15 06 2018 27.9 06 00 09 06 2018 36.1 15 35 08 06 2018 50.0 12 43 21 04 2014 36.3 18 02 08 06 2018 3.7 06 54 26 01 2018 30.4 00 00 18 01 2018 3.9 18 02 06 05 2018 992.4 18 58 10 02 2018 1032.2 10 46 28 01 2018 29.7 21 51 23 03 2018 21.1 18 31 06 05 2018 19.8 08 34 03 05 2018 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 2.6 05 46 26 01 2018 284.0 00 00 00 00 00 113.0 00 00 00 00 00 31.1 18 00 21 05 2018 5.3 06 00 26 01 2018 9.0 18 00 25 01 2018 27.9 06 00 09 06 2018 36.1 15 35 08 06 2018 50.0 12 43 21 04 2014 41.5 17 57 14 08 2013 -0.4 02 45 09 01 2017 48.0 14 37 07 04 2013 6.1 07 37 21 09 2015 975.0 20 47 07 04 2013 1043.4 20 43 10 07 2013 84.3 22 57 22 10 2015 32.0 08 07 21 09 2015 22.4 14 39 31 12 2014 0.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 -2.2 00 43 09 01 2017 0.0 00 00 00 00 00 71.0 00 00 00 00 00 40.2 18 00 15 08 2013 0.6 06 00 09 01 2017 3.2 18 00 07 01 2017 32.9 06 00 23 06 2016 46.9 14 38 31 07 2013 -50.0 12 43 21 04 2014 1013.6 1013.4 1012.7 1012.3 1012.3 1012.0 1012.1 1012.3 1012.7 1012.9 1012.9 1012.9 1012.7 1012.4 1012.2 1011.8 1012.1 1012.6 1013.0 1013.0 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51 23:51 00:51 01:51 02:51 03:51 04:51 05:51 06:51 07:51 08:51 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 18 83.0 37.0 95.0 90.0 95.0 100.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 20.0 38.0 5.2 3.2 4.2 2.8 1.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 increasing_clouds_with_little_temp_change. 4.3 1.6 0.0 10.37S 278 238 228 244 282 266 230 221 214 211 234 192 111 126 107 119 115 126 131 201 06:10 21:00 16:31 03:08 79 10 2 3 2 4 24.7 25.7 26.4 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1013.0 1013.0 1013.2 1012.9 09:51 10:51 11:51 12:51 77.0 78.0 40.0 80.0 2.3 3.5 3.5 5.2 211 279 258 265 -50.0 100.0 255.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 D 49 53 41 51 53 60 65 59 66 68 79 77 75 69 67 67 67 69 71 72 72 67 59 52 36.1 29.0 29.2 29.6 29.8 30.2 30.3 30.5 30.3 29.8 29.4 29.4 29.1 28.7 28.3 28.3 27.9 28.6 27.7 27.6 28.2 28.4 28.7 28.7 28.9 1193.1 12 26 17 06 2018 6.4 12 26 17 06 2018 1193.1 12 26 17 06 2018 6.4 12 26 17 06 2018 1339.0 12 11 06 05 2014 9.5 12 56 23 07 2014 0.3 0 12 51 23 s1 u1 o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.0 00 37 14 06 2018 6.6 22 02 20 06 2018 22.0 00 37 14 06 2018 -6.2 17 42 18 01 2018 25.0 19 05 28 08 2013 -15.2 11 39 29 04 2013 18.0 -10.0 29.7 22.1 16:09 06:23 1014.2 1011.9 09:01 18:51 79 40 23:48 15:54 15.0 15:11 7.7 16:16 22.1 06:23 30.6 17:18 20.6 13.1 23:48 00:00 951.6 14:57 27.2 22.2 12:47 04:48 1013.3 1011.8 12:05 04:41 80 52 00:04 12:50 9.0 12:48 5.9 11:46 22.2 04:48 27.8 12:47 20.8 15.6 00:04 04:52 938.0 11:53 !!E10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001άνεμος ταχύτητα ώρα 01K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
002άνεμος ταχύτητα ώρα 02K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
003άνεμος ταχύτητα ώρα 03K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
004άνεμος ταχύτητα ώρα 04K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
005άνεμος ταχύτητα ώρα 05K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
006άνεμος ταχύτητα ώρα 06K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
007άνεμος ταχύτητα ώρα 07K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
008άνεμος ταχύτητα ώρα 08K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
009άνεμος ταχύτητα ώρα 09K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
010άνεμος ταχύτητα ώρα 10K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
011άνεμος ταχύτητα ώρα 11K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
012άνεμος ταχύτητα ώρα 12K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
013άνεμος ταχύτητα ώρα 13K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
014άνεμος ταχύτητα ώρα 14K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
015άνεμος ταχύτητα ώρα 15K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
016άνεμος ταχύτητα ώρα 16K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
017άνεμος ταχύτητα ώρα 17K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
018άνεμος ταχύτητα ώρα 18K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
019άνεμος ταχύτητα ώρα 19K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
020άνεμος ταχύτητα ώρα 20
(συνεχίζει στο pos 562)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
021θερμ ώρα 01C27.9°C ( = 82.2 °F )
022θερμ ώρα 02C28.5°C ( = 83.3 °F )
023θερμ ώρα 03C29.4°C ( = 84.9 °F )
024θερμ ώρα 04C29.1°C ( = 84.4 °F )
025θερμ ώρα 05C28.9°C ( = 84 °F )
026θερμ ώρα 06C27.8°C ( = 82 °F )
027θερμ ώρα 07C26.7°C ( = 80.1 °F )
028θερμ ώρα 08C26.4°C ( = 79.5 °F )
029θερμ ώρα 09C25.7°C ( = 78.3 °F )
030θερμ ώρα 10C25.0°C ( = 77 °F )
031θερμ ώρα 11C24.4°C ( = 75.9 °F )
032θερμ ώρα 12C24.2°C ( = 75.6 °F )
033θερμ ώρα 13C23.9°C ( = 75 °F )
034θερμ ώρα 14C23.6°C ( = 74.5 °F )
035θερμ ώρα 15C22.8°C ( = 73 °F )
036θερμ ώρα 16C22.2°C ( = 72 °F )
037θερμ ώρα 17C22.4°C ( = 72.3 °F )
038θερμ ώρα 18C22.3°C ( = 72.1 °F )
039θερμ ώρα 19C23.0°C ( = 73.4 °F )
040θερμ ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 566)C24.6°C ( = 76.3 °F )
041βροχή ώρα 01M0.0 mm ( = 0 in )
042βροχή ώρα 02M0.0 mm ( = 0 in )
043βροχή ώρα 03M0.0 mm ( = 0 in )
044βροχή ώρα 04M0.0 mm ( = 0 in )
045βροχή ώρα 05M0.0 mm ( = 0 in )
046βροχή ώρα 06M0.0 mm ( = 0 in )
047βροχή ώρα 07M0.0 mm ( = 0 in )
048βροχή ώρα 08M0.0 mm ( = 0 in )
049βροχή ώρα 09M0.0 mm ( = 0 in )
050βροχή ώρα 10M0.0 mm ( = 0 in )
051βροχή ώρα 11M0.0 mm ( = 0 in )
052βροχή ώρα 12M0.0 mm ( = 0 in )
053βροχή ώρα 13M0.0 mm ( = 0 in )
054βροχή ώρα 14M0.0 mm ( = 0 in )
055βροχή ώρα 15M0.0 mm ( = 0 in )
056βροχή ώρα 16M0.0 mm ( = 0 in )
057βροχή ώρα 17M0.0 mm ( = 0 in )
058βροχή ώρα 18M0.0 mm ( = 0 in )
059βροχή ώρα 19M0.0 mm ( = 0 in )
060βροχή ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 570)M0.0 mm ( = 0 in )
061θερμ Υψηλή μήνα εγγ C36.3°C ( = 97.3 °F )
062θερμ Υψηλή μήνα εγγ ώρα N18
063θερμ Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N02
064θερμ Υψηλή μήνα εγγ μέρα N08
065θερμ Υψηλή μήνα εγγ mon N06
066θερμ Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
067θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ C19.1°C ( = 66.4 °F )
068θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N04
069θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N38
070θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N16
071θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ mon N06
072θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2018
073ριπή μήνα εγγ K20.0 kts ( = 37 k/H; 10.3 ms; 23 m/H )
074ριπή μήνα εγγ ώρα N16
075ριπή μήνα εγγ ελάχιστο N28
076ριπή μήνα εγγ μέρα N20
077ριπή μήνα εγγ mon N06
078ριπή μήνα εγγ έτος N2018
079βροχή τιμή μήνα εγγ M0.4 mm ( = 0.016 in )
080βροχή τιμή μήνα εγγ ώρα N11
081βροχή τιμή μήνα εγγ ελάχιστο N34
082βροχή τιμή μήνα εγγ μέρα N15
083βροχή τιμή μήνα εγγ mon N06
084βροχή τιμή μήνα εγγ έτος N2018
085βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ H1002.7 hPa ( = 1002.7 mb; 752.09 mmHg; 29.61 inHg )
086βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N18
087βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N50
088βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N13
089βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ mon N06
090βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2018
091βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ H1016.7 hPa ( = 1016.7 mb; 762.59 mmHg; 30.02 inHg )
092βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ ώρα N12
093βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N31
094βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ μέρα N07
095βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ mon N06
096βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
097βροχή καθημερινά μήνα εγγ M6.1 mm ( = 0.24 in )
098βροχή καθημερινά μήνα εγγ ώρα N20
099βροχή καθημερινά μήνα εγγ ελάχιστο N05
100βροχή καθημερινά μήνα εγγ μέρα N15
101βροχή καθημερινά μήνα εγγ mon N06
102βροχή καθημερινά μήνα εγγ έτος N2018
103βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ M2.8 mm ( = 0.11 in )
104βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ ώρα N11
105βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ ελάχιστο N47
106βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ μέρα N15
107βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ mon N06
108βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ έτος N2018
109άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ K13.2 kts ( = 24.4 k/H; 6.8 ms; 15.2 m/H )
110άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ ώρα N15
111άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ ελάχιστο N17
112άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ μέρα N19
113άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ mon N06
114άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ έτος N2018
115επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ C-1.0°C ( = 30.2 °F )
116επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ώρα N00
117επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ελάχιστο N00
118επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ μέρα N00
119επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ mon N00
120επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ έτος N00
121έδαφος Υψηλή μήνα εγγ C-50.0 exceptional data?
122έδαφος Υψηλή μήνα εγγ ώρα N12
123έδαφος Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N43
124έδαφος Υψηλή μήνα εγγ μέρα N21
125έδαφος Υψηλή μήνα εγγ mon N04
126έδαφος Υψηλή μήνα εγγ έτος N2014
127έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ C100.0 exceptional data?
128έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N12
129έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N43
130έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N21
131έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ mon N04
132έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2014
133δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ C19.1°C ( = 66.4 °F )
134δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N04
135δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N38
136δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N16
137δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ mon N06
138δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2018
139ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ D47.0°( = NE )
140ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ ώρα N00
141ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N00
142ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ μέρα N00
143ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ mon N00
144ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ έτος N00
145άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ D325.0°( = NW )
146άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ ώρα N00
147άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ ελάχιστο N00
148άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ μέρα N00
149άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ mon N00
150άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ έτος N00
151θερμότερες μέρα μήνα εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C30.7°C ( = 87.3 °F )
152θερμότερες μέρα μήνα εγγ ώρα N18
153θερμότερες μέρα μήνα εγγ ελάχιστο N00
154θερμότερες μέρα μήνα εγγ μέρα N08
155θερμότερες μέρα μήνα εγγ mon N06
156θερμότερες μέρα μήνα εγγ έτος
(δεν χρησιμοποιείται)
N2018
157ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ
(Μέση πάροδο του χρόνου νύχτα)
C20.6°C ( = 69.1 °F )
158ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ ώρα N06
159ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ ελάχιστο N00
160ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ μέρα N16
161ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ mon N06
162ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ έτος N2018
163ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C21.6°C ( = 70.9 °F )
164ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ ώρα N18
165ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ ελάχιστο N00
166ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ μέρα N15
167ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ mon N06
168ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ έτος N2018
169θερμότερες νύχτα μήνα εγγ
(Μέση πάροδο του χρόνου νύχτα)
C27.9°C ( = 82.2 °F )
170θερμότερες νύχτα μήνα εγγ ώρα N06
171θερμότερες νύχτα μήνα εγγ ελάχιστο N00
172θερμότερες νύχτα μήνα εγγ μέρα N09
173θερμότερες νύχτα μήνα εγγ mon N06
174θερμότερες νύχτα μήνα εγγ έτος N2018
175δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ C36.1°C ( = 97 °F )
176δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ ώρα N15
177δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N35
178δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ μέρα N08
179δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ mon N06
180δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
181γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ C50.0 exceptional data?
182γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ ώρα N12
183γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ ελάχιστο N43
184γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ μέρα N21
185γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ mon N04
186γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ έτος N2014
187θερμ Υψηλή χθές εγγ C36.3°C ( = 97.3 °F )
188θερμ Υψηλή χθές εγγ ώρα N18
189θερμ Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N02
190θερμ Υψηλή χθές εγγ μέρα N08
191θερμ Υψηλή χθές εγγ mon N06
192θερμ Υψηλή χθές εγγ έτος N2018
193θερμ Ελάχιστη χθές εγγ C3.7°C ( = 38.7 °F )
194θερμ Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N06
195θερμ Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N54
196θερμ Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N26
197θερμ Ελάχιστη χθές εγγ mon N01
198θερμ Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2018
199ριπή χθές εγγ K30.4 kts ( = 56.3 k/H; 15.6 ms; 35 m/H )
200ριπή χθές εγγ ώρα N00
201ριπή χθές εγγ ελάχιστο N00
202ριπή χθές εγγ μέρα N18
203ριπή χθές εγγ mon N01
204ριπή χθές εγγ έτος N2018
205βροχή τιμή χθές εγγ M3.9 mm ( = 0.154 in )
206βροχή τιμή χθές εγγ ώρα N18
207βροχή τιμή χθές εγγ ελάχιστο N02
208βροχή τιμή χθές εγγ μέρα N06
209βροχή τιμή χθές εγγ mon N05
210βροχή τιμή χθές εγγ έτος N2018
211βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ H992.4 hPa ( = 992.4 mb; 744.36 mmHg; 29.31 inHg )
212βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N18
213βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N58
214βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N10
215βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ mon N02
216βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2018
217βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ H1032.2 hPa ( = 1032.2 mb; 774.21 mmHg; 30.48 inHg )
218βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ ώρα N10
219βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N46
220βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ μέρα N28
221βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ mon N01
222βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ έτος N2018
223βροχή καθημερινά χθές εγγ M29.7 mm ( = 1.169 in )
224βροχή καθημερινά χθές εγγ ώρα N21
225βροχή καθημερινά χθές εγγ ελάχιστο N51
226βροχή καθημερινά χθές εγγ μέρα N23
227βροχή καθημερινά χθές εγγ mon N03
228βροχή καθημερινά χθές εγγ έτος N2018
229βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ M21.1 mm ( = 0.831 in )
230βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ ώρα N18
231βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ ελάχιστο N31
232βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ μέρα N06
233βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ mon N05
234βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ έτος N2018
235άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ K19.8 kts ( = 36.7 k/H; 10.2 ms; 22.8 m/H )
236άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ ώρα N08
237άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ ελάχιστο N34
238άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ μέρα N03
239άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ mon N05
240άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ έτος N2018
241επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ U-1.0
242επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ώρα U00
243επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ελάχιστο U00
244επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ μέρα U00
245επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ mon U00
246επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ έτος U00
247έδαφος Υψηλή χθές εγγ C-50.0 exceptional data?
248έδαφος Υψηλή χθές εγγ ώρα N12
249έδαφος Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N43
250έδαφος Υψηλή χθές εγγ μέρα N21
251έδαφος Υψηλή χθές εγγ mon N04
252έδαφος Υψηλή χθές εγγ έτος N2014
253έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ C100.0 exceptional data?
254έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N12
255έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N43
256έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N21
257έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ mon N04
258έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2014
259δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ C2.6°C ( = 36.7 °F )
260δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N05
261δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N46
262δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N26
263δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ mon N01
264δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2018
265ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ D284.0°( = WNW )
266ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ ώρα N00
267ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N00
268ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ μέρα N00
269ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ mon N00
270ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ έτος N00
271άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ D113.0°( = ESE )
272άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ ώρα N00
273άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ ελάχιστο N00
274άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ μέρα N00
275άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ mon N00
276άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ έτος N00
277θερμότερες μέρα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C31.1°C ( = 88 °F )
278θερμότερες μέρα χθές εγγ ώρα N18
279θερμότερες μέρα χθές εγγ ελάχιστο N00
280θερμότερες μέρα χθές εγγ μέρα N21
281θερμότερες μέρα χθές εγγ mon N05
282θερμότερες μέρα χθές εγγ έτος
(δεν χρησιμοποιείται)
N2018
283ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της νύχτας)
C5.3°C ( = 41.5 °F )
284ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ ώρα N06
285ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ ελάχιστο N00
286ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ μέρα N26
287ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ mon N01
288ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ έτος N2018
289ψυχρότερος μέρα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C9.0°C ( = 48.2 °F )
290ψυχρότερος μέρα χθές εγγ ώρα N18
291ψυχρότερος μέρα χθές εγγ ελάχιστο N00
292ψυχρότερος μέρα χθές εγγ μέρα N25
293ψυχρότερος μέρα χθές εγγ mon N01
294ψυχρότερος μέρα χθές εγγ έτος N2018
295θερμότερες νύχτα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της νύχτας)
C27.9°C ( = 82.2 °F )
296θερμότερες νύχτα χθές εγγ ώρα N06
297θερμότερες νύχτα χθές εγγ ελάχιστο N00
298θερμότερες νύχτα χθές εγγ μέρα N09
299θερμότερες νύχτα χθές εγγ mon N06
300θερμότερες νύχτα χθές εγγ έτος N2018
301δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ C36.1°C ( = 97 °F )
302δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ ώρα N15
303δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N35
304δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ μέρα N08
305δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ mon N06
306δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ έτος N2018
307γρασίδι μέγιστο χθές εγγ C50.0 exceptional data?
308γρασίδι μέγιστο χθές εγγ ώρα N12
309γρασίδι μέγιστο χθές εγγ ελάχιστο N43
310γρασίδι μέγιστο χθές εγγ μέρα N21
311γρασίδι μέγιστο χθές εγγ mon N04
312γρασίδι μέγιστο χθές εγγ έτος N2014
313θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ C41.5 exceptional data?
314θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N17
315θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N57
316θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N14
317θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ mon N08
318θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
319θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ C-0.4°C ( = 31.3 °F )
320θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N02
321θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N45
322θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N09
323θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N01
324θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2017
325ριπή συνεχώς εγγ K48.0 kts ( = 88.9 k/H; 24.7 ms; 55.2 m/H )
326ριπή συνεχώς εγγ ώρα N14
327ριπή συνεχώς εγγ ελάχιστο N37
328ριπή συνεχώς εγγ μέρα N07
329ριπή συνεχώς εγγ mon N04
330ριπή συνεχώς εγγ έτος N2013
331βροχή τιμή συνεχώς εγγ M6.1 mm ( = 0.24 in )
332βροχή τιμή συνεχώς εγγ ώρα N07
333βροχή τιμή συνεχώς εγγ ελάχιστο N37
334βροχή τιμή συνεχώς εγγ μέρα N21
335βροχή τιμή συνεχώς εγγ mon N09
336βροχή τιμή συνεχώς εγγ έτος N2015
337βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ H975.0 hPa ( = 975 mb; 731.31 mmHg; 28.79 inHg )
338βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N20
339βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N47
340βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N07
341βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N04
342βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2013
343βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ H1043.4 hPa ( = 1043.4 mb; 782.61 mmHg; 30.81 inHg )
344βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N20
345βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
346βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N10
347βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ mon N07
348βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
349βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ M84.3 mm ( = 3.319 in )
350βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ ώρα N22
351βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ ελάχιστο N57
352βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ μέρα N22
353βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ mon N10
354βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ έτος N2015
355βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ M32.0 mm ( = 1.26 in )
356βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ ώρα N08
357βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ ελάχιστο N07
358βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ μέρα N21
359βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ mon N09
360βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ έτος N2015
361άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ K22.4 kts ( = 41.5 k/H; 11.5 ms; 25.8 m/H )
362άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ ώρα N14
363άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ ελάχιστο N39
364άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ μέρα N31
365άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ mon N12
366άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ έτος N2014
367επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ D0.0°( = North )
368επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ώρα N00
369επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ελάχιστο N00
370επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ μέρα N00
371επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ mon N00
372επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ έτος N00
373έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ C-50.0 exceptional data?
374έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N12
375έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
376έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N21
377έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ mon N04
378έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2014
379έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ C100.0 exceptional data?
380έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N12
381έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
382έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N21
383έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N04
384έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2014
385δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ C-2.2°C ( = 28 °F )
386δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N00
387δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
388δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N09
389δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N01
390δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2017
391ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ D0.0°( = North )
392ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N00
393ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
394ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N00
395ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ mon N00
396ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N00
397άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ D71.0°( = ENE )
398άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ ώρα N00
399άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
400άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ μέρα N00
401άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ mon N00
402άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ έτος N00
403θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ C40.2 exceptional data?
404θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ ώρα N18
405θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
406θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ μέρα N15
407θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ mon N08
408θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ έτος
(δεν χρησιμοποιείται)
N2013
409ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ C0.6°C ( = 33.1 °F )
410ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ ώρα N06
411ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
412ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ μέρα N09
413ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ mon N01
414ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ έτος N2017
415ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ C3.2°C ( = 37.8 °F )
416ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ ώρα N18
417ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
418ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ μέρα N07
419ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ mon N01
420ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ έτος N2017
421θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ
(Μέση διάρκεια της νύχτας)
C32.9°C ( = 91.2 °F )
422θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ ώρα N06
423θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
424θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ μέρα N23
425θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ mon N06
426θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ έτος N2016
427δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ C46.9 exceptional data?
428δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N14
429δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N38
430δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N31
431δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ mon N07
432δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
433γρασίδι συνεχώς εγγ C-50.0 exceptional data?
434γρασίδι συνεχώς εγγ ώρα N12
435γρασίδι συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
436γρασίδι συνεχώς εγγ μέρα N21
437γρασίδι συνεχώς εγγ mon N04
438γρασίδι συνεχώς εγγ έτος N2014
439βαρόμετρο ώρα 01H1013.6 hPa ( = 1013.6 mb; 760.26 mmHg; 29.93 inHg )
440βαρόμετρο ώρα 02H1013.4 hPa ( = 1013.4 mb; 760.11 mmHg; 29.93 inHg )
441βαρόμετρο ώρα 03H1012.7 hPa ( = 1012.7 mb; 759.59 mmHg; 29.91 inHg )
442βαρόμετρο ώρα 04H1012.3 hPa ( = 1012.3 mb; 759.29 mmHg; 29.89 inHg )
443βαρόμετρο ώρα 05H1012.3 hPa ( = 1012.3 mb; 759.29 mmHg; 29.89 inHg )
444βαρόμετρο ώρα 06H1012.0 hPa ( = 1012 mb; 759.06 mmHg; 29.88 inHg )
445βαρόμετρο ώρα 07H1012.1 hPa ( = 1012.1 mb; 759.14 mmHg; 29.89 inHg )
446βαρόμετρο ώρα 08H1012.3 hPa ( = 1012.3 mb; 759.29 mmHg; 29.89 inHg )
447βαρόμετρο ώρα 09H1012.7 hPa ( = 1012.7 mb; 759.59 mmHg; 29.91 inHg )
448βαρόμετρο ώρα 10H1012.9 hPa ( = 1012.9 mb; 759.74 mmHg; 29.91 inHg )
449βαρόμετρο ώρα 11H1012.9 hPa ( = 1012.9 mb; 759.74 mmHg; 29.91 inHg )
450βαρόμετρο ώρα 12H1012.9 hPa ( = 1012.9 mb; 759.74 mmHg; 29.91 inHg )
451βαρόμετρο ώρα 13H1012.7 hPa ( = 1012.7 mb; 759.59 mmHg; 29.91 inHg )
452βαρόμετρο ώρα 14H1012.4 hPa ( = 1012.4 mb; 759.36 mmHg; 29.9 inHg )
453βαρόμετρο ώρα 15H1012.2 hPa ( = 1012.2 mb; 759.21 mmHg; 29.89 inHg )
454βαρόμετρο ώρα 16H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
455βαρόμετρο ώρα 17H1012.1 hPa ( = 1012.1 mb; 759.14 mmHg; 29.89 inHg )
456βαρόμετρο ώρα 18H1012.6 hPa ( = 1012.6 mb; 759.51 mmHg; 29.9 inHg )
457βαρόμετρο ώρα 19H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
458βαρόμετρο ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 574)H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
459timestamp ώρα 01N13:51
460timestamp ώρα 02N14:51
461timestamp ώρα 03N15:51
462timestamp ώρα 04N16:51
463timestamp ώρα 05N17:51
464timestamp ώρα 06N18:51
465timestamp ώρα 07N19:51
466timestamp ώρα 08N20:51
467timestamp ώρα 09N21:51
468timestamp ώρα 10N22:51
469timestamp ώρα 11N23:51
470timestamp ώρα 12N00:51
471timestamp ώρα 13N01:51
472timestamp ώρα 14N02:51
473timestamp ώρα 15N03:51
474timestamp ώρα 16N04:51
475timestamp ώρα 17N05:51
476timestamp ώρα 18N06:51
477timestamp ώρα 19N07:51
478timestamp ώρα 20
(συνεχίζει στο pos 578)
N08:51
479χιόνι έχουν περιληφθεί σε wd todayN0
480χιόνι έχουν περιληφθεί σε wd monthN0
481χιόνι έχουν περιληφθεί σε wd seasonN0
482μέρες με όχι βροχή N5
483μέρες με βροχή mtd N2
484βροχή για mon
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
485βροχή για tues
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
486βροχή για wed
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
487βροχή για thur
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
488βροχή για fri
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
489βροχή για sat
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
490βροχή για sun
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M18 mm ( = 0.709 in )
491solar ώρα 01N83.0
492solar ώρα 02N37.0
493solar ώρα 03N95.0
494solar ώρα 04N90.0
495solar ώρα 05N95.0
496solar ώρα 06N100.0
497solar ώρα 07N54.0
498solar ώρα 08N0.0
499solar ώρα 09N0.0
500solar ώρα 10N0.0
501solar ώρα 11N0.0
502solar ώρα 12N0.0
503solar ώρα 13N0.0
504solar ώρα 14N0.0
505solar ώρα 15N0.0
506solar ώρα 16N0.0
507solar ώρα 17N0.0
508solar ώρα 18N22.0
509solar ώρα 19N20.0
510solar ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 582)N38.0
511uv ώρα 01N5.2
512uv ώρα 02N3.2
513uv ώρα 03N4.2
514uv ώρα 04N2.8
515uv ώρα 05N1.8
516uv ώρα 06N0.9
517uv ώρα 07N0.0
518uv ώρα 08N0.0
519uv ώρα 09N0.0
520uv ώρα 10N0.0
521uv ώρα 11N0.0
522uv ώρα 12N0.0
523uv ώρα 13N0.0
524uv ώρα 14N0.0
525uv ώρα 15N0.0
526uv ώρα 16N0.0
527uv ώρα 17N0.0
528uv ώρα 18N0.0
529uv ώρα 19N0.0
530uv ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 586)N0.9
531πρόγνωση καιρός απεικόνιση
((or davis))
Lincreasing clouds with little temp change.
532et τιμή N4.3
533vpp et τιμή N1.6
534βροχή χθές M0.0 mm ( = 0 in )
535wd έκδοση
(δεν περιλαμβάνει την κατασκευή #)
L10.37S
536άνεμος κατεύθυνση ώρα 01D278°( = West )
537άνεμος κατεύθυνση ώρα 02D238°( = WSW )
538άνεμος κατεύθυνση ώρα 03D228°( = SW )
539άνεμος κατεύθυνση ώρα 04D244°( = WSW )
540άνεμος κατεύθυνση ώρα 05D282°( = WNW )
541άνεμος κατεύθυνση ώρα 06D266°( = West )
542άνεμος κατεύθυνση ώρα 07D230°( = SW )
543άνεμος κατεύθυνση ώρα 08D221°( = SW )
544άνεμος κατεύθυνση ώρα 09D214°( = SW )
545άνεμος κατεύθυνση ώρα 10D211°( = SSW )
546άνεμος κατεύθυνση ώρα 11D234°( = SW )
547άνεμος κατεύθυνση ώρα 12D192°( = SSW )
548άνεμος κατεύθυνση ώρα 13D111°( = ESE )
549άνεμος κατεύθυνση ώρα 14D126°( = SE )
550άνεμος κατεύθυνση ώρα 15D107°( = ESE )
551άνεμος κατεύθυνση ώρα 16D119°( = ESE )
552άνεμος κατεύθυνση ώρα 17D115°( = ESE )
553άνεμος κατεύθυνση ώρα 18D126°( = SE )
554άνεμος κατεύθυνση ώρα 19D131°( = SE )
555άνεμος κατεύθυνση ώρα 20
(συνεχίζει στο pos 590)
D201°( = SSW )
556ανατολή ηλίου T06:10
557ηλιοβασίλεμα T21:00
558ανατολή σελήνης T16:31
559σύνολο σελήνης T03:08
560φάση σελήνης P79%
561σελήνη χρόνος N10
562άνεμος ταχύτητα ώρα 21K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
563άνεμος ταχύτητα ώρα 22K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
564άνεμος ταχύτητα ώρα 23K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
565άνεμος ταχύτητα ώρα 24K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
566θερμ ώρα 21C24.7°C ( = 76.5 °F )
567θερμ ώρα 22C25.7°C ( = 78.3 °F )
568θερμ ώρα 23C26.4°C ( = 79.5 °F )
569θερμ ώρα 24C27.1°C ( = 80.8 °F )
570βροχή ώρα 21M0.0 mm ( = 0 in )
571βροχή ώρα 22M0.0 mm ( = 0 in )
572βροχή ώρα 23M0.0 mm ( = 0 in )
573βροχή ώρα 24M0.0 mm ( = 0 in )
574βαρόμετρο ώρα 21H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
575βαρόμετρο ώρα 22H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
576βαρόμετρο ώρα 23H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
577βαρόμετρο ώρα 24H1012.9 hPa ( = 1012.9 mb; 759.74 mmHg; 29.91 inHg )
578timestamp ώρα 21L09:51
579timestamp ώρα 22L10:51
580timestamp ώρα 23L11:51
581timestamp ώρα 24L12:51
582solar ώρα 21N77.0
583solar ώρα 22N78.0
584solar ώρα 23N40.0
585solar ώρα 24N80.0
586uv ώρα 21N2.3
587uv ώρα 22N3.5
588uv ώρα 23N3.5
589uv ώρα 24N5.2
590άνεμος κατεύθυνση ώρα 21D211°( = SSW )
591άνεμος κατεύθυνση ώρα 22D279°( = West )
592άνεμος κατεύθυνση ώρα 23D258°( = WSW )
593άνεμος κατεύθυνση ώρα 24D265°( = West )
594θερμ extra_sensor Υψηλή 1C-50.0 exceptional data?
595θερμ extra_sensor Ελάχιστη 1C100.0 exceptional data?
596θερμ extra_sensor Υψηλή 2C255.0 exceptional data?
597θερμ extra_sensor Ελάχιστη 2C100.0 exceptional data?
598θερμ extra_sensor Υψηλή 3C-50.0 exceptional data?
599θερμ extra_sensor Ελάχιστη 3C100.0 exceptional data?
600θερμ extra_sensor Υψηλή 4C-50.0 exceptional data?
601θερμ extra_sensor Ελάχιστη 4C100.0 exceptional data?
602θερμ extra_sensor Υψηλή 5C-50.0 exceptional data?
603θερμ extra_sensor Ελάχιστη 5C100.0 exceptional data?
604θερμ extra_sensor Υψηλή 6C-50.0 exceptional data?
605θερμ extra_sensor Ελάχιστη 6C100.0 exceptional data?
606θερμ extra_sensor Υψηλή 7C-50.0 exceptional data?
607θερμ extra_sensor Ελάχιστη 7C100.0 exceptional data?
608θερμ extra_sensor Υψηλή 8C-50.0 exceptional data?
609θερμ extra_sensor Ελάχιστη 8C100.0 exceptional data?
610μέρα νύχτα σημαία
(μ = μέρα ν = νύχτα)
LD
611υγρασία ώρα 01P49%
612υγρασία ώρα 02P53%
613υγρασία ώρα 03P41%
614υγρασία ώρα 04P51%
615υγρασία ώρα 05P53%
616υγρασία ώρα 06P60%
617υγρασία ώρα 07P65%
618υγρασία ώρα 08P59%
619υγρασία ώρα 09P66%
620υγρασία ώρα 10P68%
621υγρασία ώρα 11P79%
622υγρασία ώρα 12P77%
623υγρασία ώρα 13P75%
624υγρασία ώρα 14P69%
625υγρασία ώρα 15P67%
626υγρασία ώρα 16P67%
627υγρασία ώρα 17P67%
628υγρασία ώρα 18P69%
629υγρασία ώρα 19P71%
630υγρασία ώρα 20P72%
631υγρασία ώρα 21P72%
632υγρασία ώρα 22P67%
633υγρασία ώρα 23P59%
634υγρασία ώρα 24P52%
635fwi N36.1
636θερμ εσωτερικός ώρα 1C29.0°C ( = 84.2 °F )
637θερμ εσωτερικός ώρα 2C29.2°C ( = 84.6 °F )
638θερμ εσωτερικός ώρα 3C29.6°C ( = 85.3 °F )
639θερμ εσωτερικός ώρα 4C29.8°C ( = 85.6 °F )
640θερμ εσωτερικός ώρα 5C30.2°C ( = 86.4 °F )
641θερμ εσωτερικός ώρα 6C30.3°C ( = 86.5 °F )
642θερμ εσωτερικός ώρα 7C30.5°C ( = 86.9 °F )
643θερμ εσωτερικός ώρα 8C30.3°C ( = 86.5 °F )
644θερμ εσωτερικός ώρα 9C29.8°C ( = 85.6 °F )
645θερμ εσωτερικός ώρα 10C29.4°C ( = 84.9 °F )
646θερμ εσωτερικός ώρα 11C29.4°C ( = 84.9 °F )
647θερμ εσωτερικός ώρα 12C29.1°C ( = 84.4 °F )
648θερμ εσωτερικός ώρα 13C28.7°C ( = 83.7 °F )
649θερμ εσωτερικός ώρα 14C28.3°C ( = 82.9 °F )
650θερμ εσωτερικός ώρα 15C28.3°C ( = 82.9 °F )
651θερμ εσωτερικός ώρα 16C27.9°C ( = 82.2 °F )
652θερμ εσωτερικός ώρα 17C28.6°C ( = 83.5 °F )
653θερμ εσωτερικός ώρα 18C27.7°C ( = 81.9 °F )
654θερμ εσωτερικός ώρα 19C27.6°C ( = 81.7 °F )
655θερμ εσωτερικός ώρα 20C28.2°C ( = 82.8 °F )
656θερμ εσωτερικός ώρα 21C28.4°C ( = 83.1 °F )
657θερμ εσωτερικός ώρα 22C28.7°C ( = 83.7 °F )
658θερμ εσωτερικός ώρα 23C28.7°C ( = 83.7 °F )
659θερμ εσωτερικός ώρα 24C28.9°C ( = 84 °F )
660solar Υψηλή μήνα εγγ N1193.1
661solar Υψηλή μήνα εγγ ώρα N12
662solar Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N26
663solar Υψηλή μήνα εγγ μέρα N17
664solar Υψηλή μήνα εγγ mon N06
665solar Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
666uv Υψηλή μήνα εγγ N6.4
667uv Υψηλή μήνα εγγ ώρα N12
668uv Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N26
669uv Υψηλή μήνα εγγ μέρα N17
670uv Υψηλή μήνα εγγ mon N06
671uv Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
672solar Υψηλή έτος εγγ N1193.1
673solar Υψηλή έτος εγγ ώρα N12
674solar Υψηλή έτος εγγ ελάχιστο N26
675solar Υψηλή έτος εγγ μέρα N17
676solar Υψηλή έτος εγγ mon N06
677solar Υψηλή έτος εγγ έτος N2018
678uv Υψηλή έτος εγγ N6.4
679uv Υψηλή έτος εγγ ώρα N12
680uv Υψηλή έτος εγγ ελάχιστο N26
681uv Υψηλή έτος εγγ μέρα N17
682uv Υψηλή έτος εγγ mon N06
683uv Υψηλή έτος εγγ έτος N2018
684solar Υψηλή συνεχώς εγγ N1339.0
685solar Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N12
686solar Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N11
687solar Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N06
688solar Υψηλή συνεχώς εγγ mon N05
689solar Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2014
690uv Υψηλή συνεχώς εγγ N9.5
691uv Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N12
692uv Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N56
693uv Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N23
694uv Υψηλή συνεχώς εγγ mon N07
695uv Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2014
696λιακάδα ώρες N0.3
697χιόνι βάθος N0
698ώρα N12
699λεπτά N51
700μέρα N23
701solar εγκατάσταση σημαία ( s1 ή s0)Ls1
702uv εγκατάσταση σημαία ( u1 ή u0)Lu1
703θερμ έδαφος σημαία ( o1 ή o0)Lo0
704nexstorm εκεν/ώρα 01N0
705nexstorm εκεν/ώρα 02N0
706nexstorm εκεν/ώρα 03N0
707nexstorm εκεν/ώρα 04N0
708nexstorm εκεν/ώρα 05N0
709nexstorm εκεν/ώρα 06N0
710nexstorm εκεν/ώρα 07N0
711nexstorm εκεν/ώρα 08N0
712nexstorm εκεν/ώρα 09N0
713nexstorm εκεν/ώρα 10N0
714nexstorm εκεν/ώρα 11N0
715nexstorm εκεν/ώρα 12N0
716nexstorm εκεν/ώρα 13N0
717nexstorm εκεν/ώρα 14N0
718nexstorm εκεν/ώρα 15N0
719nexstorm εκεν/ώρα 16N0
720nexstorm εκεν/ώρα 17N0
721nexstorm εκεν/ώρα 18N0
722nexstorm εκεν/ώρα 19N0
723nexstorm εκεν/ώρα 20N0
724nexstorm εκεν/ώρα 21N0
725nexstorm εκεν/ώρα 22N0
726nexstorm εκεν/ώρα 23N0
727nexstorm εκεν/ώρα 24N0
728wdl καιρός προειδοποίηση σημαία N0
729σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ C22.0°C ( = 71.6 °F )
730σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ ώρα N00
731σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N37
732σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ μέρα N14
733σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ mon N06
734σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
735σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ C6.6°C ( = 43.9 °F )
736σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N22
737σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N02
738σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N20
739σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ mon N06
740σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2018
741σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ C22.0°C ( = 71.6 °F )
742σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ ώρα N00
743σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ ελάχιστο N37
744σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ μέρα N14
745σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ mon N06
746σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ έτος N2018
747σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ C-6.2°C ( = 20.8 °F )
748σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ ώρα N17
749σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ ελάχιστο N42
750σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ μέρα N18
751σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ mon N01
752σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ έτος N2018
753σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ C25.0°C ( = 77 °F )
754σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N19
755σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N05
756σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N28
757σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ mon N08
758σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
759σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ C-15.2°C ( = 4.6 °F )
760σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N11
761σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N39
762σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N29
763σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N04
764σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2013
765chandler burning δείκτης N18.0
766visibility N-10.0
767wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!c10.37f!!)
L29.7
768 New field, not documented yet ?? 22.1
769 New field, not documented yet ?? 16:09
770 New field, not documented yet ?? 06:23
771 New field, not documented yet ?? 1014.2
772 New field, not documented yet ??
773 New field, not documented yet ?? 1011.9
774 New field, not documented yet ??
775 New field, not documented yet ?? 09:01
776 New field, not documented yet ?? 18:51
777 New field, not documented yet ?? 79
778 New field, not documented yet ?? 40
779 New field, not documented yet ?? 23:48
780 New field, not documented yet ?? 15:54
781 New field, not documented yet ?? 15.0
782 New field, not documented yet ?? 15:11
783 New field, not documented yet ?? 7.7
784 New field, not documented yet ?? 16:16
785 New field, not documented yet ?? 22.1
786 New field, not documented yet ?? 06:23
787 New field, not documented yet ?? 30.6
788 New field, not documented yet ?? 17:18
789 New field, not documented yet ?? 20.6
790 New field, not documented yet ?? 13.1
791 New field, not documented yet ?? 23:48
792 New field, not documented yet ?? 00:00
793 New field, not documented yet ?? 951.6
794 New field, not documented yet ?? 14:57
795 New field, not documented yet ?? 27.2
796 New field, not documented yet ?? 22.2
797 New field, not documented yet ?? 12:47
798 New field, not documented yet ?? 04:48
799 New field, not documented yet ?? 1013.3
800 New field, not documented yet ?? 1011.8
801 New field, not documented yet ?? 12:05
802 New field, not documented yet ?? 04:41
803 New field, not documented yet ?? 80
804 New field, not documented yet ?? 52
805 New field, not documented yet ?? 00:04
806 New field, not documented yet ?? 12:50
807 New field, not documented yet ?? 9.0
808 New field, not documented yet ?? 12:48
809 New field, not documented yet ?? 5.9
810 New field, not documented yet ?? 11:46
811 New field, not documented yet ?? 22.2
812 New field, not documented yet ?? 04:48
813 New field, not documented yet ?? 27.8
814 New field, not documented yet ?? 12:47
815 New field, not documented yet ?? 20.8
816 New field, not documented yet ?? 15.6
817 New field, not documented yet ?? 00:04
818 New field, not documented yet ?? 04:52
819 New field, not documented yet ?? 938.0
820 New field, not documented yet ?? 11:53
821 New field, not documented yet ?? !!E10.37S!!

clientrawdaily

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientrawdaily.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 28.6 24.0 26.6 26.9 28.4 30.8 31.7 30.7 29.7 24.2 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.0 19.7 19.1 21.1 19.8 21.0 21.1 22.2 22.1 24.2 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 0.0 6.1 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1005.5 1005.5 1008.6 1010.3 1009.9 1013.7 1015.4 1014.1 1012.8 1013.0 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 3.4 2.0 1.8 1.4 1.6 1.7 3.3 1.4 2.3 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 76.7 22.5 67.5 157.5 112.5 225.0 67.5 102.6 4.6 309.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.3 195.6 106.4 15.7 33.3 8.4 24.7 0.0 7.4 53.9 108.5 190.8 65.0 87.0 71.0 84.0 74.0 74.0 36.0 47.0 79.0 76.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 9 10 23 22.8 21.4 24.8 23.6 21.3 20.1 25.4 28.1 23.3 21.1 26.6 27.9 23.2 21.2 30.1 31.0 26.0 22.7 27.5 29.3 25.2 22.2 27.2 28.9 24.4 22.4 24.3 24.3 1008.6 1008.5 1009.6 1009.3 1010.3 1008.8 1009.3 1008.4 1009.9 1009.5 1011.5 1011.1 1013.7 1014.2 1015.1 1013.9 1015.4 1014.9 1014.9 1013.2 1014.1 1013.3 1014.1 1012.2 1012.8 1012.1 1013.2 1013.2 71 77 70 75 84 84 66 50 74 79 58 50 74 69 29 28 36 45 43 52 47 61 58 51 79 68 74 74 115 115 315 59 135 135 308 238 117 103 133 244 58 53 45 65 115 115 288 229 133 134 236 221 195 123 229 229 0 0 3 3 0 0 2 3 0 1 1 0 0 0 7 4 1 0 2 2 1 0 3 5 2 2 3 3 0.0 0.0 95.0 25.0 0.0 0.0 80.0 71.0 0.0 0.0 22.0 100.0 0.0 0.0 81.0 75.0 0.0 0.0 83.0 89.0 0.0 0.0 79.0 96.0 0.0 0.0 41.0 41.0 0.0 0.0 4.6 0.6 0.0 0.0 4.7 1.2 0.0 0.0 1.4 1.6 0.0 0.0 4.6 1.4 0.0 0.0 4.6 1.4 0.0 0.0 4.4 1.6 0.0 0.0 1.0 1.0 300.7 115.8 111.0 87.8 44.7 31.0 7.0 9.1 4.8 62.8 128.5 98.7 125.3 !!D10.37S72!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001θερμ Υψηλή μήνα 01C28.6°C ( = 83.5 °F )
002θερμ Υψηλή μήνα 02C24.0°C ( = 75.2 °F )
003θερμ Υψηλή μήνα 03C26.6°C ( = 79.9 °F )
004θερμ Υψηλή μήνα 04C26.9°C ( = 80.4 °F )
005θερμ Υψηλή μήνα 05C28.4°C ( = 83.1 °F )
006θερμ Υψηλή μήνα 06C30.8°C ( = 87.4 °F )
007θερμ Υψηλή μήνα 07C31.7°C ( = 89.1 °F )
008θερμ Υψηλή μήνα 08C30.7°C ( = 87.3 °F )
009θερμ Υψηλή μήνα 09C29.7°C ( = 85.5 °F )
010θερμ Υψηλή μήνα 10C24.2°C ( = 75.6 °F )
011θερμ Υψηλή μήνα 11C24.3°C ( = 75.7 °F )
012θερμ Υψηλή μήνα 12C24.3°C ( = 75.7 °F )
013θερμ Υψηλή μήνα 13C24.3°C ( = 75.7 °F )
014θερμ Υψηλή μήνα 14C24.3°C ( = 75.7 °F )
015θερμ Υψηλή μήνα 15C24.3°C ( = 75.7 °F )
016θερμ Υψηλή μήνα 16C24.3°C ( = 75.7 °F )
017θερμ Υψηλή μήνα 17C24.3°C ( = 75.7 °F )
018θερμ Υψηλή μήνα 18C24.3°C ( = 75.7 °F )
019θερμ Υψηλή μήνα 19C24.3°C ( = 75.7 °F )
020θερμ Υψηλή μήνα 20C24.3°C ( = 75.7 °F )
021θερμ Υψηλή μήνα 21C24.3°C ( = 75.7 °F )
022θερμ Υψηλή μήνα 22C24.3°C ( = 75.7 °F )
023θερμ Υψηλή μήνα 23C24.3°C ( = 75.7 °F )
024θερμ Υψηλή μήνα 24C24.3°C ( = 75.7 °F )
025θερμ Υψηλή μήνα 25C24.3°C ( = 75.7 °F )
026θερμ Υψηλή μήνα 26C24.3°C ( = 75.7 °F )
027θερμ Υψηλή μήνα 27C24.3°C ( = 75.7 °F )
028θερμ Υψηλή μήνα 28C24.3°C ( = 75.7 °F )
029θερμ Υψηλή μήνα 29C24.3°C ( = 75.7 °F )
030θερμ Υψηλή μήνα 30C24.3°C ( = 75.7 °F )
031θερμ Υψηλή μήνα 31C24.3°C ( = 75.7 °F )
032θερμ Ελάχιστη μήνα 01C24.0°C ( = 75.2 °F )
033θερμ Ελάχιστη μήνα 02C19.7°C ( = 67.5 °F )
034θερμ Ελάχιστη μήνα 03C19.1°C ( = 66.4 °F )
035θερμ Ελάχιστη μήνα 04C21.1°C ( = 70 °F )
036θερμ Ελάχιστη μήνα 05C19.8°C ( = 67.6 °F )
037θερμ Ελάχιστη μήνα 06C21.0°C ( = 69.8 °F )
038θερμ Ελάχιστη μήνα 07C21.1°C ( = 70 °F )
039θερμ Ελάχιστη μήνα 08C22.2°C ( = 72 °F )
040θερμ Ελάχιστη μήνα 09C22.1°C ( = 71.8 °F )
041θερμ Ελάχιστη μήνα 10C24.2°C ( = 75.6 °F )
042θερμ Ελάχιστη μήνα 11C24.3°C ( = 75.7 °F )
043θερμ Ελάχιστη μήνα 12C24.3°C ( = 75.7 °F )
044θερμ Ελάχιστη μήνα 13C24.3°C ( = 75.7 °F )
045θερμ Ελάχιστη μήνα 14C24.3°C ( = 75.7 °F )
046θερμ Ελάχιστη μήνα 15C24.3°C ( = 75.7 °F )
047θερμ Ελάχιστη μήνα 16C24.3°C ( = 75.7 °F )
048θερμ Ελάχιστη μήνα 17C24.3°C ( = 75.7 °F )
049θερμ Ελάχιστη μήνα 18C24.3°C ( = 75.7 °F )
050θερμ Ελάχιστη μήνα 19C24.3°C ( = 75.7 °F )
051θερμ Ελάχιστη μήνα 20C24.3°C ( = 75.7 °F )
052θερμ Ελάχιστη μήνα 21C24.3°C ( = 75.7 °F )
053θερμ Ελάχιστη μήνα 22C24.3°C ( = 75.7 °F )
054θερμ Ελάχιστη μήνα 23C24.3°C ( = 75.7 °F )
055θερμ Ελάχιστη μήνα 24C24.3°C ( = 75.7 °F )
056θερμ Ελάχιστη μήνα 25C24.3°C ( = 75.7 °F )
057θερμ Ελάχιστη μήνα 26C24.3°C ( = 75.7 °F )
058θερμ Ελάχιστη μήνα 27C24.3°C ( = 75.7 °F )
059θερμ Ελάχιστη μήνα 28C24.3°C ( = 75.7 °F )
060θερμ Ελάχιστη μήνα 29C24.3°C ( = 75.7 °F )
061θερμ Ελάχιστη μήνα 30C24.3°C ( = 75.7 °F )
062θερμ Ελάχιστη μήνα 31C24.3°C ( = 75.7 °F )
063βροχή μήνα 01M0.0 mm ( = 0 in )
064βροχή μήνα 02M6.1 mm ( = 0.24 in )
065βροχή μήνα 03M0.0 mm ( = 0 in )
066βροχή μήνα 04M1.8 mm ( = 0.071 in )
067βροχή μήνα 05M0.0 mm ( = 0 in )
068βροχή μήνα 06M0.0 mm ( = 0 in )
069βροχή μήνα 07M0.0 mm ( = 0 in )
070βροχή μήνα 08M0.0 mm ( = 0 in )
071βροχή μήνα 09M0.0 mm ( = 0 in )
072βροχή μήνα 10M0.0 mm ( = 0 in )
073βροχή μήνα 11M0.0 mm ( = 0 in )
074βροχή μήνα 12M0.0 mm ( = 0 in )
075βροχή μήνα 13M0.0 mm ( = 0 in )
076βροχή μήνα 14M0.0 mm ( = 0 in )
077βροχή μήνα 15M0.0 mm ( = 0 in )
078βροχή μήνα 16M0.0 mm ( = 0 in )
079βροχή μήνα 17M0.0 mm ( = 0 in )
080βροχή μήνα 18M0.0 mm ( = 0 in )
081βροχή μήνα 19M0.0 mm ( = 0 in )
082βροχή μήνα 20M0.0 mm ( = 0 in )
083βροχή μήνα 21M0.0 mm ( = 0 in )
084βροχή μήνα 22M0.0 mm ( = 0 in )
085βροχή μήνα 23M0.0 mm ( = 0 in )
086βροχή μήνα 24M0.0 mm ( = 0 in )
087βροχή μήνα 25M0.0 mm ( = 0 in )
088βροχή μήνα 26M0.0 mm ( = 0 in )
089βροχή μήνα 27M0.0 mm ( = 0 in )
090βροχή μήνα 28M0.0 mm ( = 0 in )
091βροχή μήνα 29M0.0 mm ( = 0 in )
092βροχή μήνα 30M0.0 mm ( = 0 in )
093βροχή μήνα 31M0.0 mm ( = 0 in )
094βαρόμετρο μήνα 01H1005.5 hPa ( = 1005.5 mb; 754.19 mmHg; 29.69 inHg )
095βαρόμετρο μήνα 02H1005.5 hPa ( = 1005.5 mb; 754.19 mmHg; 29.69 inHg )
096βαρόμετρο μήνα 03H1008.6 hPa ( = 1008.6 mb; 756.51 mmHg; 29.78 inHg )
097βαρόμετρο μήνα 04H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
098βαρόμετρο μήνα 05H1009.9 hPa ( = 1009.9 mb; 757.49 mmHg; 29.82 inHg )
099βαρόμετρο μήνα 06H1013.7 hPa ( = 1013.7 mb; 760.34 mmHg; 29.93 inHg )
100βαρόμετρο μήνα 07H1015.4 hPa ( = 1015.4 mb; 761.61 mmHg; 29.98 inHg )
101βαρόμετρο μήνα 08H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
102βαρόμετρο μήνα 09H1012.8 hPa ( = 1012.8 mb; 759.66 mmHg; 29.91 inHg )
103βαρόμετρο μήνα 10H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
104βαρόμετρο μήνα 11H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
105βαρόμετρο μήνα 12H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
106βαρόμετρο μήνα 13H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
107βαρόμετρο μήνα 14H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
108βαρόμετρο μήνα 15H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
109βαρόμετρο μήνα 16H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
110βαρόμετρο μήνα 17H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
111βαρόμετρο μήνα 18H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
112βαρόμετρο μήνα 19H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
113βαρόμετρο μήνα 20H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
114βαρόμετρο μήνα 21H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
115βαρόμετρο μήνα 22H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
116βαρόμετρο μήνα 23H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
117βαρόμετρο μήνα 24H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
118βαρόμετρο μήνα 25H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
119βαρόμετρο μήνα 26H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
120βαρόμετρο μήνα 27H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
121βαρόμετρο μήνα 28H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
122βαρόμετρο μήνα 29H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
123βαρόμετρο μήνα 30H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
124βαρόμετρο μήνα 31H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
125άνεμος ταχύτητα μήνα 01K3.4 kts ( = 6.3 k/H; 1.7 ms; 3.9 m/H )
126άνεμος ταχύτητα μήνα 02K2.0 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
127άνεμος ταχύτητα μήνα 03K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
128άνεμος ταχύτητα μήνα 04K1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H )
129άνεμος ταχύτητα μήνα 05K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
130άνεμος ταχύτητα μήνα 06K1.7 kts ( = 3.1 k/H; 0.9 ms; 2 m/H )
131άνεμος ταχύτητα μήνα 07K3.3 kts ( = 6.1 k/H; 1.7 ms; 3.8 m/H )
132άνεμος ταχύτητα μήνα 08K1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H )
133άνεμος ταχύτητα μήνα 09K2.3 kts ( = 4.3 k/H; 1.2 ms; 2.6 m/H )
134άνεμος ταχύτητα μήνα 10K2.0 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
135άνεμος ταχύτητα μήνα 11K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
136άνεμος ταχύτητα μήνα 12K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
137άνεμος ταχύτητα μήνα 13K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
138άνεμος ταχύτητα μήνα 14K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
139άνεμος ταχύτητα μήνα 15K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
140άνεμος ταχύτητα μήνα 16K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
141άνεμος ταχύτητα μήνα 17K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
142άνεμος ταχύτητα μήνα 18K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
143άνεμος ταχύτητα μήνα 19K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
144άνεμος ταχύτητα μήνα 20K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
145άνεμος ταχύτητα μήνα 21K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
146άνεμος ταχύτητα μήνα 22K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
147άνεμος ταχύτητα μήνα 23K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
148άνεμος ταχύτητα μήνα 24K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
149άνεμος ταχύτητα μήνα 25K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
150άνεμος ταχύτητα μήνα 26K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
151άνεμος ταχύτητα μήνα 27K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
152άνεμος ταχύτητα μήνα 28K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
153άνεμος ταχύτητα μήνα 29K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
154άνεμος ταχύτητα μήνα 30K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
155άνεμος ταχύτητα μήνα 31K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
156άνεμος κατεύθυνση μήνα 01D76.7°( = ENE )
157άνεμος κατεύθυνση μήνα 02D22.5°( = NNE )
158άνεμος κατεύθυνση μήνα 03D67.5°( = ENE )
159άνεμος κατεύθυνση μήνα 04D157.5°( = SSE )
160άνεμος κατεύθυνση μήνα 05D112.5°( = ESE )
161άνεμος κατεύθυνση μήνα 06D225.0°( = SW )
162άνεμος κατεύθυνση μήνα 07D67.5°( = ENE )
163άνεμος κατεύθυνση μήνα 08D102.6°( = ESE )
164άνεμος κατεύθυνση μήνα 09D4.6°( = North )
165άνεμος κατεύθυνση μήνα 10D309.7°( = NW )
166άνεμος κατεύθυνση μήνα 11D0.0°( = North )
167άνεμος κατεύθυνση μήνα 12D0.0°( = North )
168άνεμος κατεύθυνση μήνα 13D0.0°( = North )
169άνεμος κατεύθυνση μήνα 14D0.0°( = North )
170άνεμος κατεύθυνση μήνα 15D0.0°( = North )
171άνεμος κατεύθυνση μήνα 16D0.0°( = North )
172άνεμος κατεύθυνση μήνα 17D0.0°( = North )
173άνεμος κατεύθυνση μήνα 18D0.0°( = North )
174άνεμος κατεύθυνση μήνα 19D0.0°( = North )
175άνεμος κατεύθυνση μήνα 20D0.0°( = North )
176άνεμος κατεύθυνση μήνα 21D0.0°( = North )
177άνεμος κατεύθυνση μήνα 22D0.0°( = North )
178άνεμος κατεύθυνση μήνα 23D0.0°( = North )
179άνεμος κατεύθυνση μήνα 24D0.0°( = North )
180άνεμος κατεύθυνση μήνα 25D0.0°( = North )
181άνεμος κατεύθυνση μήνα 26D0.0°( = North )
182άνεμος κατεύθυνση μήνα 27D0.0°( = North )
183άνεμος κατεύθυνση μήνα 28D0.0°( = North )
184άνεμος κατεύθυνση μήνα 29D0.0°( = North )
185άνεμος κατεύθυνση μήνα 30D0.0°( = North )
186άνεμος κατεύθυνση μήνα 31D0.0°( = North )
187βροχή σύνολο μήνα 01M87.3 mm ( = 3.437 in )
188βροχή σύνολο μήνα 02M195.6 mm ( = 7.701 in )
189βροχή σύνολο μήνα 03M106.4 mm ( = 4.189 in )
190βροχή σύνολο μήνα 04M15.7 mm ( = 0.618 in )
191βροχή σύνολο μήνα 05M33.3 mm ( = 1.311 in )
192βροχή σύνολο μήνα 06M8.4 mm ( = 0.331 in )
193βροχή σύνολο μήνα 07M24.7 mm ( = 0.972 in )
194βροχή σύνολο μήνα 08M0.0 mm ( = 0 in )
195βροχή σύνολο μήνα 09M7.4 mm ( = 0.291 in )
196βροχή σύνολο μήνα 10M53.9 mm ( = 2.122 in )
197βροχή σύνολο μήνα 11M108.5 mm ( = 4.272 in )
198βροχή σύνολο μήνα 12M190.8 mm ( = 7.512 in )
199υγρασία μήνα 01P65.0%
200υγρασία μήνα 02P87.0%
201υγρασία μήνα 03P71.0%
202υγρασία μήνα 04P84.0%
203υγρασία μήνα 05P74.0%
204υγρασία μήνα 06P74.0%
205υγρασία μήνα 07P36.0%
206υγρασία μήνα 08P47.0%
207υγρασία μήνα 09P79.0%
208υγρασία μήνα 10P76.0%
209υγρασία μήνα 11P74.0%
210υγρασία μήνα 12P74.0%
211υγρασία μήνα 13P74.0%
212υγρασία μήνα 14P74.0%
213υγρασία μήνα 15P74.0%
214υγρασία μήνα 16P74.0%
215υγρασία μήνα 17P74.0%
216υγρασία μήνα 18P74.0%
217υγρασία μήνα 19P74.0%
218υγρασία μήνα 20P74.0%
219υγρασία μήνα 21P74.0%
220υγρασία μήνα 22P74.0%
221υγρασία μήνα 23P74.0%
222υγρασία μήνα 24P74.0%
223υγρασία μήνα 25P74.0%
224υγρασία μήνα 26P74.0%
225υγρασία μήνα 27P74.0%
226υγρασία μήνα 28P74.0%
227υγρασία μήνα 29P74.0%
228υγρασία μήνα 30P74.0%
229υγρασία μήνα 31P74.0%
230ώρα N9
231λεπτά N10
232μέρα N23
233θερμ μέρα 1#1C22.8°C ( = 73 °F )
234θερμ μέρα 1#2C21.4°C ( = 70.5 °F )
235θερμ μέρα 1#3C24.8°C ( = 76.6 °F )
236θερμ μέρα 1#4C23.6°C ( = 74.5 °F )
237θερμ μέρα 2#1C21.3°C ( = 70.3 °F )
238θερμ μέρα 2#2C20.1°C ( = 68.2 °F )
239θερμ μέρα 2#3C25.4°C ( = 77.7 °F )
240θερμ μέρα 2#4C28.1°C ( = 82.6 °F )
241θερμ μέρα 3#1C23.3°C ( = 73.9 °F )
242θερμ μέρα 3#2C21.1°C ( = 70 °F )
243θερμ μέρα 3#3C26.6°C ( = 79.9 °F )
244θερμ μέρα 3#4C27.9°C ( = 82.2 °F )
245θερμ μέρα 4#1C23.2°C ( = 73.8 °F )
246θερμ μέρα 4#2C21.2°C ( = 70.2 °F )
247θερμ μέρα 4#3C30.1°C ( = 86.2 °F )
248θερμ μέρα 4#4C31.0°C ( = 87.8 °F )
249θερμ μέρα 5#1C26.0°C ( = 78.8 °F )
250θερμ μέρα 5#2C22.7°C ( = 72.9 °F )
251θερμ μέρα 5#3C27.5°C ( = 81.5 °F )
252θερμ μέρα 5#4C29.3°C ( = 84.7 °F )
253θερμ μέρα 6#1C25.2°C ( = 77.4 °F )
254θερμ μέρα 6#2C22.2°C ( = 72 °F )
255θερμ μέρα 6#3C27.2°C ( = 81 °F )
256θερμ μέρα 6#4C28.9°C ( = 84 °F )
257θερμ μέρα 7#1C24.4°C ( = 75.9 °F )
258θερμ μέρα 7#2C22.4°C ( = 72.3 °F )
259θερμ μέρα 7#3C24.3°C ( = 75.7 °F )
260θερμ μέρα 7#4C24.3°C ( = 75.7 °F )
261βαρόμετρο μέρα 1#1H1008.6 hPa ( = 1008.6 mb; 756.51 mmHg; 29.78 inHg )
262βαρόμετρο μέρα 1#2H1008.5 hPa ( = 1008.5 mb; 756.44 mmHg; 29.78 inHg )
263βαρόμετρο μέρα 1#3H1009.6 hPa ( = 1009.6 mb; 757.26 mmHg; 29.81 inHg )
264βαρόμετρο μέρα 1#4H1009.3 hPa ( = 1009.3 mb; 757.04 mmHg; 29.8 inHg )
265βαρόμετρο μέρα 2#1H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
266βαρόμετρο μέρα 2#2H1008.8 hPa ( = 1008.8 mb; 756.66 mmHg; 29.79 inHg )
267βαρόμετρο μέρα 2#3H1009.3 hPa ( = 1009.3 mb; 757.04 mmHg; 29.8 inHg )
268βαρόμετρο μέρα 2#4H1008.4 hPa ( = 1008.4 mb; 756.36 mmHg; 29.78 inHg )
269βαρόμετρο μέρα 3#1H1009.9 hPa ( = 1009.9 mb; 757.49 mmHg; 29.82 inHg )
270βαρόμετρο μέρα 3#2H1009.5 hPa ( = 1009.5 mb; 757.19 mmHg; 29.81 inHg )
271βαρόμετρο μέρα 3#3H1011.5 hPa ( = 1011.5 mb; 758.69 mmHg; 29.87 inHg )
272βαρόμετρο μέρα 3#4H1011.1 hPa ( = 1011.1 mb; 758.39 mmHg; 29.86 inHg )
273βαρόμετρο μέρα 4#1H1013.7 hPa ( = 1013.7 mb; 760.34 mmHg; 29.93 inHg )
274βαρόμετρο μέρα 4#2H1014.2 hPa ( = 1014.2 mb; 760.71 mmHg; 29.95 inHg )
275βαρόμετρο μέρα 4#3H1015.1 hPa ( = 1015.1 mb; 761.39 mmHg; 29.98 inHg )
276βαρόμετρο μέρα 4#4H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
277βαρόμετρο μέρα 5#1H1015.4 hPa ( = 1015.4 mb; 761.61 mmHg; 29.98 inHg )
278βαρόμετρο μέρα 5#2H1014.9 hPa ( = 1014.9 mb; 761.24 mmHg; 29.97 inHg )
279βαρόμετρο μέρα 5#3H1014.9 hPa ( = 1014.9 mb; 761.24 mmHg; 29.97 inHg )
280βαρόμετρο μέρα 5#4H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
281βαρόμετρο μέρα 6#1H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
282βαρόμετρο μέρα 6#2H1013.3 hPa ( = 1013.3 mb; 760.04 mmHg; 29.92 inHg )
283βαρόμετρο μέρα 6#3H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
284βαρόμετρο μέρα 6#4H1012.2 hPa ( = 1012.2 mb; 759.21 mmHg; 29.89 inHg )
285βαρόμετρο μέρα 7#1H1012.8 hPa ( = 1012.8 mb; 759.66 mmHg; 29.91 inHg )
286βαρόμετρο μέρα 7#2H1012.1 hPa ( = 1012.1 mb; 759.14 mmHg; 29.89 inHg )
287βαρόμετρο μέρα 7#3H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
288βαρόμετρο μέρα 7#4H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
289υγρασία μέρα 1#1P71%
290υγρασία μέρα 1#2P77%
291υγρασία μέρα 1#3P70%
292υγρασία μέρα 1#4P75%
293υγρασία μέρα 2#1P84%
294υγρασία μέρα 2#2P84%
295υγρασία μέρα 2#3P66%
296υγρασία μέρα 2#4P50%
297υγρασία μέρα 3#1P74%
298υγρασία μέρα 3#2P79%
299υγρασία μέρα 3#3P58%
300υγρασία μέρα 3#4P50%
301υγρασία μέρα 4#1P74%
302υγρασία μέρα 4#2P69%
303υγρασία μέρα 4#3P29%
304υγρασία μέρα 4#4P28%
305υγρασία μέρα 5#1P36%
306υγρασία μέρα 5#2P45%
307υγρασία μέρα 5#3P43%
308υγρασία μέρα 5#4P52%
309υγρασία μέρα 6#1P47%
310υγρασία μέρα 6#2P61%
311υγρασία μέρα 6#3P58%
312υγρασία μέρα 6#4P51%
313υγρασία μέρα 7#1P79%
314υγρασία μέρα 7#2P68%
315υγρασία μέρα 7#3P74%
316υγρασία μέρα 7#4P74%
317άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#1P115%
318άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#2P115%
319άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#3P315%
320άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#4P59%
321άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#1P135%
322άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#2P135%
323άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#3P308%
324άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#4P238%
325άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#1P117%
326άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#2P103%
327άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#3P133%
328άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#4P244%
329άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#1P58%
330άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#2P53%
331άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#3P45%
332άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#4P65%
333άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#1P115%
334άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#2P115%
335άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#3P288%
336άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#4P229%
337άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#1P133%
338άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#2P134%
339άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#3P236%
340άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#4P221%
341άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#1P195%
342άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#2P123%
343άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#3P229%
344άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#4P229%
345άνεμος ταχύτητα μέρα 1#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
346άνεμος ταχύτητα μέρα 1#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
347άνεμος ταχύτητα μέρα 1#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
348άνεμος ταχύτητα μέρα 1#4K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
349άνεμος ταχύτητα μέρα 2#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
350άνεμος ταχύτητα μέρα 2#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
351άνεμος ταχύτητα μέρα 2#3K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
352άνεμος ταχύτητα μέρα 2#4K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
353άνεμος ταχύτητα μέρα 3#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
354άνεμος ταχύτητα μέρα 3#2K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
355άνεμος ταχύτητα μέρα 3#3K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
356άνεμος ταχύτητα μέρα 3#4K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
357άνεμος ταχύτητα μέρα 4#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
358άνεμος ταχύτητα μέρα 4#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
359άνεμος ταχύτητα μέρα 4#3K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
360άνεμος ταχύτητα μέρα 4#4K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
361άνεμος ταχύτητα μέρα 5#1K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
362άνεμος ταχύτητα μέρα 5#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
363άνεμος ταχύτητα μέρα 5#3K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
364άνεμος ταχύτητα μέρα 5#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
365άνεμος ταχύτητα μέρα 6#1K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
366άνεμος ταχύτητα μέρα 6#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
367άνεμος ταχύτητα μέρα 6#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
368άνεμος ταχύτητα μέρα 6#4K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
369άνεμος ταχύτητα μέρα 7#1K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
370άνεμος ταχύτητα μέρα 7#2K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
371άνεμος ταχύτητα μέρα 7#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
372άνεμος ταχύτητα μέρα 7#4K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
373solar μέρα 1#1N0.0
374solar μέρα 1#2N0.0
375solar μέρα 1#3N95.0
376solar μέρα 1#4N25.0
377solar μέρα 2#1N0.0
378solar μέρα 2#2N0.0
379solar μέρα 2#3N80.0
380solar μέρα 2#4N71.0
381solar μέρα 3#1N0.0
382solar μέρα 3#2N0.0
383solar μέρα 3#3N22.0
384solar μέρα 3#4N100.0
385solar μέρα 4#1N0.0
386solar μέρα 4#2N0.0
387solar μέρα 4#3N81.0
388solar μέρα 4#4N75.0
389solar μέρα 5#1N0.0
390solar μέρα 5#2N0.0
391solar μέρα 5#3N83.0
392solar μέρα 5#4N89.0
393solar μέρα 6#1N0.0
394solar μέρα 6#2N0.0
395solar μέρα 6#3N79.0
396solar μέρα 6#4N96.0
397solar μέρα 7#1N0.0
398solar μέρα 7#2N0.0
399solar μέρα 7#3N41.0
400solar μέρα 7#4N41.0
401uv μέρα 1#1N0.0
402uv μέρα 1#2N0.0
403uv μέρα 1#3N4.6
404uv μέρα 1#4N0.6
405uv μέρα 2#1N0.0
406uv μέρα 2#2N0.0
407uv μέρα 2#3N4.7
408uv μέρα 2#4N1.2
409uv μέρα 3#1N0.0
410uv μέρα 3#2N0.0
411uv μέρα 3#3N1.4
412uv μέρα 3#4N1.6
413uv μέρα 4#1N0.0
414uv μέρα 4#2N0.0
415uv μέρα 4#3N4.6
416uv μέρα 4#4N1.4
417uv μέρα 5#1N0.0
418uv μέρα 5#2N0.0
419uv μέρα 5#3N4.6
420uv μέρα 5#4N1.4
421uv μέρα 6#1N0.0
422uv μέρα 6#2N0.0
423uv μέρα 6#3N4.4
424uv μέρα 6#4N1.6
425uv μέρα 7#1N0.0
426uv μέρα 7#2N0.0
427uv μέρα 7#3N1.0
428uv μέρα 7#4N1.0
429Last years Βροχή σύνολο να Δεκ
(from rain season start)
N300.7
430Μέση Τιμή βροχή για Ιαν ( mm)N115.8
431Φεβ N111.0
432Μαρ N87.8
433Απρ N44.7
434Μαι N31.0
435Ιούν N7.0
436Ιούλ N9.1
437Άυγ N4.8
438Σεπ N62.8
439Οκτ N128.5
440Νοε N98.7
441Δεκ N125.3
442wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!c10.37f!!)
L!!D10.37S72!!

clientrawhour

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientrawhour.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 5 4 4 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 5 5 4 3 2 3 3 2 2 2 1 3 4 3 5 6 4 3 4 5 5 5 6 7 7 4 5 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 3 5 6 3 7 5 3 4 4 5 8 8 5 6 5 7 7 4 4 4 3 4 6 6 239 287 256 210 239 232 243 291 284 297 288 287 255 231 209 227 278 259 274 248 259 256 244 230 245 229 247 249 258 260 271 243 258 226 221 188 187 204 212 210 233 238 241 294 198 245 288 291 262 202 229 241 272 292 217 253 241 257 254 263 25.6 25.6 25.6 25.7 25.7 25.7 25.7 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.8 25.8 25.9 25.9 26.0 26.1 26.1 26.2 26.2 26.2 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.5 26.5 26.5 26.6 26.6 26.7 26.7 26.7 26.6 26.5 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.5 26.5 66 66 67 67 67 67 67 67 67 66 65 65 65 66 66 66 66 66 65 64 63 63 64 64 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 62 63 63 63 62 62 62 62 62 61 60 60 59 59 58 58 59 58 58 58 58 58 59 58 58 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.1 1013.0 1013.1 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.0 1013.1 1013.1 1013.1 1013.1 1013.1 1013.1 1013.1 1013.1 1013.1 1013.1 1013.1 1013.1 1013.2 1013.2 1013.1 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 666.4 668.3 668.3 672.2 675.1 677.1 677.1 679.0 680.0 681.9 685.8 688.7 688.7 693.5 693.5 693.5 697.4 699.4 702.3 702.3 707.1 709.1 711.0 713.0 715.9 715.9 717.8 714.9 714.9 715.9 724.6 728.5 736.2 742.0 748.8 749.8 755.6 753.7 751.8 753.7 758.5 751.8 762.4 796.4 816.7 868.1 868.1 868.1 375.4 373.4 373.4 395.8 395.8 902.1 938.0 740.1 740.1 740.1 740.1 738.2 778.9 799.3 812.9 823.5 832.3 835.2 843.9 843.9 842.0 852.6 859.4 715.9 639.2 792.5 769.2 778.9 729.4 681.9 643.1 610.1 584.9 553.9 508.3 461.7 424.9 369.6 330.8 279.4 236.7 180.4 85.4 100.9 65.0 44.6 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 22.3 32.0 49.5 29.1 40.7 74.7 179.4 242.5 348.2 87.3 88.3 456.9 97.0 528.6 567.5 593.6 637.3 665.4 693.5 715.9 816.7 738.2 4.6 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.2 5.2 5.1 5.0 4.7 3.9 3.8 4.3 4.1 4.0 3.6 3.3 3.0 2.7 2.4 2.2 1.9 1.7 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 1.3 1.8 2.2 2.5 2.8 3.0 3.4 3.6 3.9 4.1 4.6 4.9 !!H10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
002άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
003άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
004άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
005άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
006άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
007άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
008άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
009άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
010άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
011άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
012άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
013άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
014άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
015άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
016άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
017άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
018άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
019άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
020άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
021άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
022άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
023άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
024άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
025άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
026άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
027άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
028άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
029άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
030άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
031άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
032άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
033άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
034άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
035άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
036άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
037άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
038άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
039άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
040άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
041άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
042άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
043άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
044άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
045άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
046άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
047άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
048άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
049άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
050άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
051άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
052άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
053άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
054άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
055άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
056άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
057άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
058άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
059άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
060άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
061ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
062ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
063ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
064ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
065ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
066ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
067ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
068ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
069ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
070ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
071ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
072ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
073ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
074ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
075ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
076ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
077ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
078ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
079ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
080ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
081ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
082ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
083ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
084ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
085ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
086ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
087ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
088ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
089ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
090ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
091ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
092ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
093ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
094ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
095ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
096ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
097ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
098ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
099ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
100ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
101ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
102ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
103ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
104ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
105ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
106ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
107ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
108ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
109ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
110ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
111ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
112ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
113ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
114ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
115ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
116ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
117ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
118ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
119ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
120ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
121άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01D239°( = WSW )
122άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02D287°( = WNW )
123άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03D256°( = WSW )
124άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04D210°( = SSW )
125άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05D239°( = WSW )
126άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06D232°( = SW )
127άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07D243°( = WSW )
128άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08D291°( = WNW )
129άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09D284°( = WNW )
130άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10D297°( = WNW )
131άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11D288°( = WNW )
132άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12D287°( = WNW )
133άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13D255°( = WSW )
134άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14D231°( = SW )
135άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15D209°( = SSW )
136άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16D227°( = SW )
137άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17D278°( = West )
138άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18D259°( = West )
139άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19D274°( = West )
140άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20D248°( = WSW )
141άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21D259°( = West )
142άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22D256°( = WSW )
143άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23D244°( = WSW )
144άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24D230°( = SW )
145άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25D245°( = WSW )
146άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26D229°( = SW )
147άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27D247°( = WSW )
148άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28D249°( = WSW )
149άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29D258°( = WSW )
150άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30D260°( = West )
151άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31D271°( = West )
152άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32D243°( = WSW )
153άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33D258°( = WSW )
154άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34D226°( = SW )
155άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35D221°( = SW )
156άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36D188°( = South )
157άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37D187°( = South )
158άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38D204°( = SSW )
159άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39D212°( = SSW )
160άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40D210°( = SSW )
161άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41D233°( = SW )
162άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42D238°( = WSW )
163άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43D241°( = WSW )
164άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44D294°( = WNW )
165άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45D198°( = SSW )
166άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46D245°( = WSW )
167άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47D288°( = WNW )
168άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48D291°( = WNW )
169άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49D262°( = West )
170άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50D202°( = SSW )
171άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51D229°( = SW )
172άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52D241°( = WSW )
173άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53D272°( = West )
174άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54D292°( = WNW )
175άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55D217°( = SW )
176άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56D253°( = WSW )
177άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57D241°( = WSW )
178άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58D257°( = WSW )
179άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59D254°( = WSW )
180άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60D263°( = West )
181θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01C25.6°C ( = 78.1 °F )
182θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02C25.6°C ( = 78.1 °F )
183θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03C25.6°C ( = 78.1 °F )
184θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04C25.7°C ( = 78.3 °F )
185θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05C25.7°C ( = 78.3 °F )
186θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06C25.7°C ( = 78.3 °F )
187θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07C25.7°C ( = 78.3 °F )
188θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08C25.8°C ( = 78.4 °F )
189θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09C25.8°C ( = 78.4 °F )
190θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10C25.8°C ( = 78.4 °F )
191θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11C25.8°C ( = 78.4 °F )
192θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12C25.8°C ( = 78.4 °F )
193θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13C25.7°C ( = 78.3 °F )
194θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14C25.7°C ( = 78.3 °F )
195θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15C25.7°C ( = 78.3 °F )
196θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16C25.7°C ( = 78.3 °F )
197θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17C25.7°C ( = 78.3 °F )
198θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18C25.8°C ( = 78.4 °F )
199θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19C25.8°C ( = 78.4 °F )
200θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20C25.9°C ( = 78.6 °F )
201θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21C25.9°C ( = 78.6 °F )
202θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22C26.0°C ( = 78.8 °F )
203θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23C26.1°C ( = 79 °F )
204θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24C26.1°C ( = 79 °F )
205θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25C26.2°C ( = 79.2 °F )
206θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26C26.2°C ( = 79.2 °F )
207θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27C26.2°C ( = 79.2 °F )
208θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28C26.3°C ( = 79.3 °F )
209θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29C26.3°C ( = 79.3 °F )
210θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30C26.3°C ( = 79.3 °F )
211θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31C26.3°C ( = 79.3 °F )
212θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32C26.3°C ( = 79.3 °F )
213θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33C26.4°C ( = 79.5 °F )
214θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34C26.4°C ( = 79.5 °F )
215θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35C26.4°C ( = 79.5 °F )
216θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36C26.4°C ( = 79.5 °F )
217θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37C26.4°C ( = 79.5 °F )
218θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38C26.4°C ( = 79.5 °F )
219θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39C26.4°C ( = 79.5 °F )
220θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40C26.4°C ( = 79.5 °F )
221θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41C26.5°C ( = 79.7 °F )
222θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42C26.5°C ( = 79.7 °F )
223θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43C26.5°C ( = 79.7 °F )
224θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44C26.6°C ( = 79.9 °F )
225θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45C26.6°C ( = 79.9 °F )
226θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46C26.7°C ( = 80.1 °F )
227θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47C26.7°C ( = 80.1 °F )
228θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48C26.7°C ( = 80.1 °F )
229θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49C26.6°C ( = 79.9 °F )
230θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50C26.5°C ( = 79.7 °F )
231θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51C26.4°C ( = 79.5 °F )
232θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52C26.4°C ( = 79.5 °F )
233θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53C26.4°C ( = 79.5 °F )
234θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54C26.4°C ( = 79.5 °F )
235θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55C26.4°C ( = 79.5 °F )
236θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56C26.4°C ( = 79.5 °F )
237θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57C26.4°C ( = 79.5 °F )
238θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58C26.4°C ( = 79.5 °F )
239θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59C26.5°C ( = 79.7 °F )
240θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60C26.5°C ( = 79.7 °F )
241υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01P66%
242υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02P66%
243υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03P67%
244υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04P67%
245υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05P67%
246υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06P67%
247υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07P67%
248υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08P67%
249υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09P67%
250υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10P66%
251υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11P65%
252υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12P65%
253υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13P65%
254υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14P66%
255υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15P66%
256υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16P66%
257υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17P66%
258υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18P66%
259υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19P65%
260υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20P64%
261υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21P63%
262υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22P63%
263υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23P64%
264υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24P64%
265υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25P63%
266υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26P63%
267υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27P63%
268υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28P63%
269υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29P63%
270υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30P63%
271υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31P63%
272υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32P63%
273υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33P63%
274υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34P63%
275υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35P63%
276υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36P62%
277υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37P63%
278υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38P63%
279υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39P63%
280υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40P62%
281υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41P62%
282υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42P62%
283υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43P62%
284υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44P62%
285υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45P61%
286υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46P60%
287υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47P60%
288υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48P59%
289υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49P59%
290υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50P58%
291υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51P58%
292υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52P59%
293υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53P58%
294υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54P58%
295υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55P58%
296υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56P58%
297υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57P58%
298υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58P59%
299υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59P58%
300υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60P58%
301βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
302βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
303βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
304βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
305βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
306βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
307βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
308βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
309βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
310βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
311βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
312βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
313βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
314βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
315βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
316βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
317βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
318βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
319βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
320βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
321βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
322βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
323βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
324βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
325βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
326βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
327βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
328βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
329βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
330βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
331βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
332βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
333βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
334βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
335βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
336βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
337βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
338βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
339βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
340βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
341βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
342βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
343βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
344βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
345βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
346βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
347βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
348βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
349βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
350βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
351βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
352βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
353βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
354βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
355βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
356βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
357βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
358βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
359βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
360βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60H1013.2 hPa ( = 1013.2 mb; 759.96 mmHg; 29.92 inHg )
361βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01M0.0 mm ( = 0 in )
362βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02M0.0 mm ( = 0 in )
363βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03M0.0 mm ( = 0 in )
364βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04M0.0 mm ( = 0 in )
365βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05M0.0 mm ( = 0 in )
366βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06M0.0 mm ( = 0 in )
367βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07M0.0 mm ( = 0 in )
368βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08M0.0 mm ( = 0 in )
369βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09M0.0 mm ( = 0 in )
370βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10M0.0 mm ( = 0 in )
371βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11M0.0 mm ( = 0 in )
372βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12M0.0 mm ( = 0 in )
373βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13M0.0 mm ( = 0 in )
374βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14M0.0 mm ( = 0 in )
375βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15M0.0 mm ( = 0 in )
376βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16M0.0 mm ( = 0 in )
377βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17M0.0 mm ( = 0 in )
378βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18M0.0 mm ( = 0 in )
379βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19M0.0 mm ( = 0 in )
380βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20M0.0 mm ( = 0 in )
381βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21M0.0 mm ( = 0 in )
382βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22M0.0 mm ( = 0 in )
383βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23M0.0 mm ( = 0 in )
384βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24M0.0 mm ( = 0 in )
385βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25M0.0 mm ( = 0 in )
386βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26M0.0 mm ( = 0 in )
387βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27M0.0 mm ( = 0 in )
388βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28M0.0 mm ( = 0 in )
389βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29M0.0 mm ( = 0 in )
390βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30M0.0 mm ( = 0 in )
391βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31M0.0 mm ( = 0 in )
392βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32M0.0 mm ( = 0 in )
393βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33M0.0 mm ( = 0 in )
394βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34M0.0 mm ( = 0 in )
395βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35M0.0 mm ( = 0 in )
396βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36M0.0 mm ( = 0 in )
397βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37M0.0 mm ( = 0 in )
398βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38M0.0 mm ( = 0 in )
399βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39M0.0 mm ( = 0 in )
400βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40M0.0 mm ( = 0 in )
401βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41M0.0 mm ( = 0 in )
402βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42M0.0 mm ( = 0 in )
403βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43M0.0 mm ( = 0 in )
404βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44M0.0 mm ( = 0 in )
405βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45M0.0 mm ( = 0 in )
406βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46M0.0 mm ( = 0 in )
407βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47M0.0 mm ( = 0 in )
408βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48M0.0 mm ( = 0 in )
409βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49M0.0 mm ( = 0 in )
410βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50M0.0 mm ( = 0 in )
411βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51M0.0 mm ( = 0 in )
412βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52M0.0 mm ( = 0 in )
413βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53M0.0 mm ( = 0 in )
414βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54M0.0 mm ( = 0 in )
415βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55M0.0 mm ( = 0 in )
416βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56M0.0 mm ( = 0 in )
417βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57M0.0 mm ( = 0 in )
418βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58M0.0 mm ( = 0 in )
419βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59M0.0 mm ( = 0 in )
420βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60M0.0 mm ( = 0 in )
421solar τελευταία 60 λεπτά για mi 01 ( w/m2)N666.4
422solar τελευταία 60 λεπτά για mi 02 ( w/m2)N668.3
423solar τελευταία 60 λεπτά για mi 03 ( w/m2)N668.3
424solar τελευταία 60 λεπτά για mi 04 ( w/m2)N672.2
425solar τελευταία 60 λεπτά για mi 05 ( w/m2)N675.1
426solar τελευταία 60 λεπτά για mi 06 ( w/m2)N677.1
427solar τελευταία 60 λεπτά για mi 07 ( w/m2)N677.1
428solar τελευταία 60 λεπτά για mi 08 ( w/m2)N679.0
429solar τελευταία 60 λεπτά για mi 09 ( w/m2)N680.0
430solar τελευταία 60 λεπτά για mi 10 ( w/m2)N681.9
431solar τελευταία 60 λεπτά για mi 11 ( w/m2)N685.8
432solar τελευταία 60 λεπτά για mi 12 ( w/m2)N688.7
433solar τελευταία 60 λεπτά για mi 13 ( w/m2)N688.7
434solar τελευταία 60 λεπτά για mi 14 ( w/m2)N693.5
435solar τελευταία 60 λεπτά για mi 15 ( w/m2)N693.5
436solar τελευταία 60 λεπτά για mi 16 ( w/m2)N693.5
437solar τελευταία 60 λεπτά για mi 17 ( w/m2)N697.4
438solar τελευταία 60 λεπτά για mi 18 ( w/m2)N699.4
439solar τελευταία 60 λεπτά για mi 19 ( w/m2)N702.3
440solar τελευταία 60 λεπτά για mi 20 ( w/m2)N702.3
441solar τελευταία 60 λεπτά για mi 21 ( w/m2)N707.1
442solar τελευταία 60 λεπτά για mi 22 ( w/m2)N709.1
443solar τελευταία 60 λεπτά για mi 23 ( w/m2)N711.0
444solar τελευταία 60 λεπτά για mi 24 ( w/m2)N713.0
445solar τελευταία 60 λεπτά για mi 25 ( w/m2)N715.9
446solar τελευταία 60 λεπτά για mi 26 ( w/m2)N715.9
447solar τελευταία 60 λεπτά για mi 27 ( w/m2)N717.8
448solar τελευταία 60 λεπτά για mi 28 ( w/m2)N714.9
449solar τελευταία 60 λεπτά για mi 29 ( w/m2)N714.9
450solar τελευταία 60 λεπτά για mi 30 ( w/m2)N715.9
451solar τελευταία 60 λεπτά για mi 31 ( w/m2)N724.6
452solar τελευταία 60 λεπτά για mi 32 ( w/m2)N728.5
453solar τελευταία 60 λεπτά για mi 33 ( w/m2)N736.2
454solar τελευταία 60 λεπτά για mi 34 ( w/m2)N742.0
455solar τελευταία 60 λεπτά για mi 35 ( w/m2)N748.8
456solar τελευταία 60 λεπτά για mi 36 ( w/m2)N749.8
457solar τελευταία 60 λεπτά για mi 37 ( w/m2)N755.6
458solar τελευταία 60 λεπτά για mi 38 ( w/m2)N753.7
459solar τελευταία 60 λεπτά για mi 39 ( w/m2)N751.8
460solar τελευταία 60 λεπτά για mi 40 ( w/m2)N753.7
461solar τελευταία 60 λεπτά για mi 41 ( w/m2)N758.5
462solar τελευταία 60 λεπτά για mi 42 ( w/m2)N751.8
463solar τελευταία 60 λεπτά για mi 43 ( w/m2)N762.4
464solar τελευταία 60 λεπτά για mi 44 ( w/m2)N796.4
465solar τελευταία 60 λεπτά για mi 45 ( w/m2)N816.7
466solar τελευταία 60 λεπτά για mi 46 ( w/m2)N868.1
467solar τελευταία 60 λεπτά για mi 47 ( w/m2)N868.1
468solar τελευταία 60 λεπτά για mi 48 ( w/m2)N868.1
469solar τελευταία 60 λεπτά για mi 49 ( w/m2)N375.4
470solar τελευταία 60 λεπτά για mi 50 ( w/m2)N373.4
471solar τελευταία 60 λεπτά για mi 51 ( w/m2)N373.4
472solar τελευταία 60 λεπτά για mi 52 ( w/m2)N395.8
473solar τελευταία 60 λεπτά για mi 53 ( w/m2)N395.8
474solar τελευταία 60 λεπτά για mi 54 ( w/m2)N902.1
475solar τελευταία 60 λεπτά για mi 55 ( w/m2)N938.0
476solar τελευταία 60 λεπτά για mi 56 ( w/m2)N740.1
477solar τελευταία 60 λεπτά για mi 57 ( w/m2)N740.1
478solar τελευταία 60 λεπτά για mi 58 ( w/m2)N740.1
479solar τελευταία 60 λεπτά για mi 59 ( w/m2)N740.1
480solar τελευταία 60 λεπτά για mi 60 ( w/m2)N738.2
481solar ώρες-λεπτά-πριν 23:45N778.9
482solar ώρες-λεπτά-πριν 23:30N799.3
483solar ώρες-λεπτά-πριν 23:15N812.9
484solar ώρες-λεπτά-πριν 23:00N823.5
485solar ώρες-λεπτά-πριν 22:45N832.3
486solar ώρες-λεπτά-πριν 22:30N835.2
487solar ώρες-λεπτά-πριν 22:15N843.9
488solar ώρες-λεπτά-πριν 22:00N843.9
489solar ώρες-λεπτά-πριν 21:45N842.0
490solar ώρες-λεπτά-πριν 21:30N852.6
491solar ώρες-λεπτά-πριν 21:15N859.4
492solar ώρες-λεπτά-πριν 21:00N715.9
493solar ώρες-λεπτά-πριν 20:45N639.2
494solar ώρες-λεπτά-πριν 20:30N792.5
495solar ώρες-λεπτά-πριν 20:15N769.2
496solar ώρες-λεπτά-πριν 20:00N778.9
497solar ώρες-λεπτά-πριν 19:45N729.4
498solar ώρες-λεπτά-πριν 19:30N681.9
499solar ώρες-λεπτά-πριν 19:15N643.1
500solar ώρες-λεπτά-πριν 19:00N610.1
501solar ώρες-λεπτά-πριν 18:45N584.9
502solar ώρες-λεπτά-πριν 18:30N553.9
503solar ώρες-λεπτά-πριν 18:15N508.3
504solar ώρες-λεπτά-πριν 18:00N461.7
505solar ώρες-λεπτά-πριν 17:45N424.9
506solar ώρες-λεπτά-πριν 17:30N369.6
507solar ώρες-λεπτά-πριν 17:15N330.8
508solar ώρες-λεπτά-πριν 17:00N279.4
509solar ώρες-λεπτά-πριν 16:45N236.7
510solar ώρες-λεπτά-πριν 16:30N180.4
511solar ώρες-λεπτά-πριν 16:15N85.4
512solar ώρες-λεπτά-πριν 16:00N100.9
513solar ώρες-λεπτά-πριν 15:45N65.0
514solar ώρες-λεπτά-πριν 15:30N44.6
515solar ώρες-λεπτά-πριν 15:15N18.4
516solar ώρες-λεπτά-πριν 15:00N0.0
517solar ώρες-λεπτά-πριν 14:45N0.0
518solar ώρες-λεπτά-πριν 14:30N0.0
519solar ώρες-λεπτά-πριν 14:15N0.0
520solar ώρες-λεπτά-πριν 14:00N0.0
521solar ώρες-λεπτά-πριν 13:45N0.0
522solar ώρες-λεπτά-πριν 13:30N0.0
523solar ώρες-λεπτά-πριν 13:15N0.0
524solar ώρες-λεπτά-πριν 13:00N0.0
525solar ώρες-λεπτά-πριν 12:45N0.0
526solar ώρες-λεπτά-πριν 12:30N0.0
527solar ώρες-λεπτά-πριν 12:15N0.0
528solar ώρες-λεπτά-πριν 12:00N0.0
529solar ώρες-λεπτά-πριν 11:45N0.0
530solar ώρες-λεπτά-πριν 11:30N0.0
531solar ώρες-λεπτά-πριν 11:15N0.0
532solar ώρες-λεπτά-πριν 11:00N0.0
533solar ώρες-λεπτά-πριν 10:45N0.0
534solar ώρες-λεπτά-πριν 10:30N0.0
535solar ώρες-λεπτά-πριν 10:15N0.0
536solar ώρες-λεπτά-πριν 10:00N0.0
537solar ώρες-λεπτά-πριν 09:45N0.0
538solar ώρες-λεπτά-πριν 09:30N0.0
539solar ώρες-λεπτά-πριν 09:15N0.0
540solar ώρες-λεπτά-πριν 09:00N0.0
541solar ώρες-λεπτά-πριν 08:45N0.0
542solar ώρες-λεπτά-πριν 08:30N0.0
543solar ώρες-λεπτά-πριν 08:15N0.0
544solar ώρες-λεπτά-πριν 08:00N0.0
545solar ώρες-λεπτά-πριν 07:45N0.0
546solar ώρες-λεπτά-πριν 07:30N0.0
547solar ώρες-λεπτά-πριν 07:15N0.0
548solar ώρες-λεπτά-πριν 07:00N0.0
549solar ώρες-λεπτά-πριν 06:45N0.0
550solar ώρες-λεπτά-πριν 06:30N0.0
551solar ώρες-λεπτά-πριν 06:15N0.0
552solar ώρες-λεπτά-πριν 06:00N0.0
553solar ώρες-λεπτά-πριν 05:45N0.0
554solar ώρες-λεπτά-πριν 05:30N22.3
555solar ώρες-λεπτά-πριν 05:15N22.3
556solar ώρες-λεπτά-πριν 05:00N32.0
557solar ώρες-λεπτά-πριν 05:45N49.5
558solar ώρες-λεπτά-πριν 05:30N29.1
559solar ώρες-λεπτά-πριν 05:15N40.7
560solar ώρες-λεπτά-πριν 05:00N74.7
561solar ώρες-λεπτά-πριν 04:45N179.4
562solar ώρες-λεπτά-πριν 04:30N242.5
563solar ώρες-λεπτά-πριν 04:15N348.2
564solar ώρες-λεπτά-πριν 04:00N87.3
565solar ώρες-λεπτά-πριν 03:45N88.3
566solar ώρες-λεπτά-πριν 03:30N456.9
567solar ώρες-λεπτά-πριν 03:15N97.0
568solar ώρες-λεπτά-πριν 03:00N528.6
569solar ώρες-λεπτά-πριν 02:45N567.5
570solar ώρες-λεπτά-πριν 02:30N593.6
571solar ώρες-λεπτά-πριν 02:15N637.3
572solar ώρες-λεπτά-πριν 02:00N665.4
573solar ώρες-λεπτά-πριν 01:45N693.5
574solar ώρες-λεπτά-πριν 01:30N715.9
575solar ώρες-λεπτά-πριν 01:15N816.7
576solar ώρες-λεπτά-πριν 01:00N738.2
577uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:45N4.6
578uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:30N4.8
579uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:15N4.9
580uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:00N5.0
581uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:45N5.1
582uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:30N5.2
583uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:15N5.2
584uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:00N5.2
585uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:45N5.1
586uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:30N5.0
587uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:15N4.7
588uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:00N3.9
589uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:45N3.8
590uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:30N4.3
591uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:15N4.1
592uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:00N4.0
593uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:45N3.6
594uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:30N3.3
595uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:15N3.0
596uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:00N2.7
597uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:45N2.4
598uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:30N2.2
599uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:15N1.9
600uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:00N1.7
601uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:45N1.4
602uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:30N1.2
603uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:15N1.0
604uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:00N0.8
605uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:45N0.6
606uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:30N0.0
607uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:15N0.0
608uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:00N0.0
609uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:45N0.0
610uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:30N0.0
611uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:15N0.0
612uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:00N0.0
613uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:45N0.0
614uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:30N0.0
615uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:15N0.0
616uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:00N0.0
617uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:45N0.0
618uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:30N0.0
619uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:15N0.0
620uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:00N0.0
621uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:45N0.0
622uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:30N0.0
623uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:15N0.0
624uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:00N0.0
625uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:45N0.0
626uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:30N0.0
627uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:15N0.0
628uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:00N0.0
629uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:45N0.0
630uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:30N0.0
631uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:15N0.0
632uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:00N0.0
633uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:45N0.0
634uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:30N0.0
635uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:15N0.0
636uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:00N0.0
637uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:45N0.0
638uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:30N0.0
639uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:15N0.0
640uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:00N0.0
641uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:45N0.0
642uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:30N0.0
643uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:15N0.0
644uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:00N0.0
645uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:45N0.0
646uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:30N0.0
647uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:15N0.0
648uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:00N0.0
649uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:45N0.0
650uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:30N0.0
651uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:15N0.0
652uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:00N0.0
653uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:45N0.0
654uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:30N0.0
655uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:15N0.0
656uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:00N0.6
657uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:45N0.8
658uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:30N0.9
659uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:15N0.9
660uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:00N0.9
661uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:45N1.3
662uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:30N1.8
663uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:15N2.2
664uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:00N2.5
665uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:45N2.8
666uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:30N3.0
667uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:15N3.4
668uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:00N3.6
669uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:45N3.9
670uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:30N4.1
671uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:15N4.6
672uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:00N4.9
673wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!h10.37f!!)
L!!H10.37S!!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather