Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarΣταθμού Clientraw

The following tables consist of about 2000 data points that are actively updating from the local Weather Station equipment to provide this website with data.
The data is also shared across the internet to many weather related websites.

In the input-box can enter your own website / path to your clientraw files :
Please use www.yourwebsite.com/path for instance : www.weerstation-wilsele.be/upload/


clientraw

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientraw.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 3.0 2.6 312 29.7 42 1011.5 0.0 1.5 481.6 0.00 0.00 29.0 49 100.0 5 0.0 0 0 1.5 -100.0 255.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 14 17 35 Patra-14:17:35 0 84 17 8 100 100 100 100 100 100 100 29.7 33.9 29.7 21.6 5 Mostly_Clear/Dry -0.3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 9.0 15.4 6067.2 17/8/2018 34.9 26.8 29.7 21.6 4.8 1 4 3 2 5 3 4 4 3 3 29.4 29.6 29.3 29.6 29.5 29.5 29.4 29.4 29.4 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 21.6 29.5 5.6 0 --- --- 305 0 0 -100.0 -100.0 48 -100 -100 -100 -100 789.0 29.0 26.6 30.7 1012.1 1010.5 9 14:15 14:12 31.6 22.9 19.1 15.1 4 2018 -17.8 1 -1 -1 236 223 213 225 281 292 233 303 284 312 0.0 255.0 2.8 20.8 38.23917 -21.75139 0.0 79 42 0.0 04:29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 13:26 04:29 289 !!C10.37S75!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001άνεμος ταχύτητα μέση K3.0 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
002ριπή K2.6 kts ( = 4.8 k/H; 1.3 ms; 3 m/H )
003άνεμος κατεύθυνση D312°( = NW )
004θερμ εξωτερική C29.7°C ( = 85.5 °F )
005υγρασία εξωτερική P42%
006βαρόμετρο H1011.5 hPa ( = 1011.5 mb; 758.69 mmHg; 29.87 inHg )
007βροχή καθημερινά M0.0 mm ( = 0 in )
008βροχή μηνιαίος M1.5 mm ( = 0.059 in )
009βροχή ετήσια M481.6 exceptional data?
010βροχή τιμή M0.00 mm ( = 0 in )
011βροχή τιμή μέγιστο M0.00 mm ( = 0 in )
012θερμ εσωτερικός C29.0°C ( = 84.2 °F )
013υγρασία εσωτερικός P49%
014θερμ έδαφος (optional)C100.0 exceptional data?
015πρόγνωση εικόνα I5 ( Cloudy Night )
016wmr968 έξτρα θερμ C0.0°C ( = 32 °F )
017wmr968 έξτρα υγρ P0%
018wmr968 έξτρα αισθητήρας N0
019χθές βροχή M1.5 mm ( = 0.059 in )
020θερμ extra_sensor 1 (optional)C-100.0 exceptional data?
021θερμ extra_sensor 2 (optional)C255.0 exceptional data?
022θερμ extra_sensor 3 (optional)C-100.0 exceptional data?
023θερμ extra_sensor 4 (optional)C-100.0 exceptional data?
024θερμ extra_sensor 5 (optional)C-100.0 exceptional data?
025θερμ extra_sensor 6 (optional)C-100.0 exceptional data?
026υγρασία extra_sensor 1 (optional)P-100%
027υγρασία extra_sensor 2 (optional)P-100%
028υγρασία extra_sensor 3 (optional)P-100%
029actual_date hour
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
N14
030actual_date minute
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
N17
031actual_date seconds
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
N35
032σταθμός όνομα LPatra-14:17:35
033dallas αστραπές αρίθμηση N0
034solar ανάγνωση N84
035actual_date dayN17
036actual_date monthN8
037wmr968 batt 1 (optional)P100%
038wmr968 batt 2 (optional)P100%
039wmr968 batt 3 (optional)P100%
040wmr968 batt 4 (optional)P100%
041wmr968 batt 5 (optional)P100%
042wmr968 batt 6 (optional)P100%
043wmr968 batt 7 (optional)P100%
044δείκτης ψυχρότητας C29.7°C ( = 85.5 °F )
045δείκτης υγρασίας C33.9°C ( = 93 °F )
046θερμ μέρα μέγιστο C29.7°C ( = 85.5 °F )
047θερμ μέρα ελάχιστο C21.6°C ( = 70.9 °F )
048εικόνα τύπος I5 ( Cloudy Night )
049καιρός περιγ LMostly Clear/Dry
050βαρόμετρο τάση H-0.3 exceptional data?
051άνεμος ταχύτητα ώρα 01
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
052άνεμος ταχύτητα ώρα 02
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
053άνεμος ταχύτητα ώρα 03
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
054άνεμος ταχύτητα ώρα 04
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
055άνεμος ταχύτητα ώρα 05
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
056άνεμος ταχύτητα ώρα 06
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
057άνεμος ταχύτητα ώρα 07
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
058άνεμος ταχύτητα ώρα 08
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
059άνεμος ταχύτητα ώρα 09
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
060άνεμος ταχύτητα ώρα 10
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
061άνεμος ταχύτητα ώρα 11
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
062άνεμος ταχύτητα ώρα 12
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
063άνεμος ταχύτητα ώρα 13
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
064άνεμος ταχύτητα ώρα 14
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
065άνεμος ταχύτητα ώρα 15
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
066άνεμος ταχύτητα ώρα 16
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
067άνεμος ταχύτητα ώρα 17
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
068άνεμος ταχύτητα ώρα 18
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
069άνεμος ταχύτητα ώρα 19
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
070άνεμος ταχύτητα ώρα 20
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
071ριπή μέγιστο
(που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου)
K9.0 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
072σημείο δρόσου C15.4°C ( = 59.7 °F )
073σύννεφο ύψος F6067.2 feet ( = 1849 meter )
074actual_date dd/mm/yyyy
(εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd)
L17/8/2018
075δείκτης υγρασίας μέγιστο C34.9°C ( = 94.8 °F )
076δείκτης υγρασίας ελάχιστο C26.8°C ( = 80.2 °F )
077δείκτης ψυχρότητας μέγιστο C29.7°C ( = 85.5 °F )
078δείκτης ψυχρότητας ελάχιστο C21.6°C ( = 70.9 °F )
079davis vp uv (optional)N4.8
080άνεμος ταχύτητα ώρα 01K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
081άνεμος ταχύτητα ώρα 02K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
082άνεμος ταχύτητα ώρα 03K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
083άνεμος ταχύτητα ώρα 04K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
084άνεμος ταχύτητα ώρα 05K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
085άνεμος ταχύτητα ώρα 06K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
086άνεμος ταχύτητα ώρα 07K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
087άνεμος ταχύτητα ώρα 08K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
088άνεμος ταχύτητα ώρα 09K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
089άνεμος ταχύτητα ώρα 10K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
090θερμ ώρα 01C29.4°C ( = 84.9 °F )
091θερμ ώρα 02C29.6°C ( = 85.3 °F )
092θερμ ώρα 03C29.3°C ( = 84.7 °F )
093θερμ ώρα 04C29.6°C ( = 85.3 °F )
094θερμ ώρα 05C29.5°C ( = 85.1 °F )
095θερμ ώρα 06C29.5°C ( = 85.1 °F )
096θερμ ώρα 07C29.4°C ( = 84.9 °F )
097θερμ ώρα 08C29.4°C ( = 84.9 °F )
098θερμ ώρα 09C29.4°C ( = 84.9 °F )
099θερμ ώρα 10C29.6°C ( = 85.3 °F )
100βροχή ώρα 01M0.0 mm ( = 0 in )
101βροχή ώρα 02M0.0 mm ( = 0 in )
102βροχή ώρα 03M0.0 mm ( = 0 in )
103βροχή ώρα 04M0.0 mm ( = 0 in )
104βροχή ώρα 05M0.0 mm ( = 0 in )
105βροχή ώρα 06M0.0 mm ( = 0 in )
106βροχή ώρα 07M0.0 mm ( = 0 in )
107βροχή ώρα 08M0.0 mm ( = 0 in )
108βροχή ώρα 09M0.0 mm ( = 0 in )
109βροχή ώρα 10M0.0 mm ( = 0 in )
110δείκτης δυσφορίας μέγιστο C30.0°C ( = 86 °F )
111δείκτης δυσφορίας ελάχιστο C21.6°C ( = 70.9 °F )
112δείκτης δυσφορίας C29.5°C ( = 85.1 °F )
113άνεμος ταχύτητα μέση μέγιστο K5.6 kts ( = 10.4 k/H; 2.9 ms; 6.4 m/H )
114αριθμός αστραπές εκενώσεις τελευταίο ελάχιστο N0
115αστραπές τελευταίο χρόνος T---
116αστραπές τελευταίο ημερομηνία L---
117άνεμος μέση κατεύθυνση D305°( = NW )
118nexstorm dist N0
119nexstorm bearing D0°( = North )
120θερμ extra_sensor 7 (optional)C-100.0 exceptional data?
121θερμ extra_sensor 8 (optional)C-100.0 exceptional data?
122υγρασία extra_sensor 4 (optional)P48%
123υγρασία extra_sensor 5 (optional)P-100%
124υγρασία extra_sensor 6 (optional)P-100%
125υγρασία extra_sensor 7 (optional)P-100%
126υγρασία extra_sensor 8 (optional)P-100%
127vp solarwm N789.0
128θερμ εσωτερικός μέγιστο C29.0°C ( = 84.2 °F )
129θερμ εσωτερικός ελάχιστο C26.6°C ( = 79.9 °F )
130φαινομενική θερμ C30.7°C ( = 87.3 °F )
131βαρόμετρο Υψηλή ( επίσης: μέγιστη βαρομετρική)H1012.1 hPa ( = 1012.1 mb; 759.14 mmHg; 29.89 inHg )
132βαρόμετρο Ελάχιστη ( επίσης: ελάχιστη βαρομετρική)H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
133ριπή μέγιστο K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
134ριπή μέγιστο τελευταία ώρα χρόνος T14:15
135ριπή μέγιστο σήμερα χρόνος T14:12
136φαινομενική θερμ μέγιστο C31.6°C ( = 88.9 °F )
137φαινομενική θερμ ελάχιστο C22.9°C ( = 73.2 °F )
138σημείο δρόσου μέγιστο C19.1°C ( = 66.4 °F )
139σημείο δρόσου ελάχιστο C15.1°C ( = 59.2 °F )
140ριπή τελευταίο ελάχιστο μέγιστο K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
141actual_date yearN2018
142thsws ( εάν είναι ενεργό στο wd)L-17.8
143θερμ τάση ( λογική)B1
144υγρασία τάση ( λογική)B-1
145δείκτης υγρασίας τάση ( λογική)B-1
146άνεμος κατεύθυνση ώρα 01D236°( = SW )
147άνεμος κατεύθυνση ώρα 02D223°( = SW )
148άνεμος κατεύθυνση ώρα 03D213°( = SSW )
149άνεμος κατεύθυνση ώρα 04D225°( = SW )
150άνεμος κατεύθυνση ώρα 05D281°( = West )
151άνεμος κατεύθυνση ώρα 06D292°( = WNW )
152άνεμος κατεύθυνση ώρα 07D233°( = SW )
153άνεμος κατεύθυνση ώρα 08D303°( = WNW )
154άνεμος κατεύθυνση ώρα 09D284°( = WNW )
155άνεμος κατεύθυνση ώρα 10D312°( = NW )
156φύλλο υγρότητα (optional)P0.0%
157υγρασία έδαφος (optional)P255.0%
158άνεμος ταχύτητα μέση 10 ελάχιστο K2.8 kts ( = 5.2 k/H; 1.4 ms; 3.2 m/H )
159θερμ wet βολβός C20.8°C ( = 69.4 °F )
160γεωγραφικό πλάτος
(- για νότιο ημισφαίριο)
N38.23917
161γεωγραφικό μήκος ( - για ανατολικά GMT)N-21.75139
162βροχή σύνολο 9πμ reset ( mm)M0.0 mm ( = 0 in )
163υγρασία Υψηλή μέρα P79%
164υγρασία Ελάχιστη μέρα P42%
165βροχή σύνολο μεσάνυχτα reset ( mm)M0.0 mm ( = 0 in )
166δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μέρα χρόνος T04:29
167ρεύμα cost channel 1 ( watts)N0.0
168ρεύμα cost channel 2 N0.0
169ρεύμα cost channel 3 N0.0
170ρεύμα cost channel 4 N0.0
171ρεύμα cost channel 5 N0.0
172ρεύμα cost channel 6 N0.0
173καθημερινά άνεμος run
(9am or midnight reset)
N27.5
174wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!c10.37f!!)
L13:26
175 New field, not documented yet ?? 04:29
176 New field, not documented yet ?? 289
177 New field, not documented yet ?? !!C10.37S75!!

clientrawextra

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientrawextra.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 5 3 1 0 7 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 29.0 27.5 27.3 28.3 23.9 22.9 22.8 23.1 23.4 22.9 22.8 22.6 22.6 21.9 21.8 22.3 22.3 23.5 26.8 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 36.2 17 24 08 08 2018 21.6 04 29 17 08 2018 22.6 22 56 10 08 2018 0.4 19 09 16 08 2018 1008.0 16 38 03 08 2018 1016.2 22 46 10 08 2018 1.5 19 57 16 08 2018 1.5 19 58 16 08 2018 14.7 14 09 10 08 2018 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 21.6 04 29 17 08 2018 108.0 00 00 00 00 00 103.0 00 00 00 00 00 31.6 18 00 09 08 2018 23.1 06 00 17 08 2018 26.9 18 00 16 08 2018 30.4 06 00 09 08 2018 36.5 16 49 02 08 2018 50.0 12 43 21 04 2014 36.3 18 02 08 06 2018 3.7 06 54 26 01 2018 30.4 00 00 18 01 2018 3.9 18 02 06 05 2018 992.4 18 58 10 02 2018 1032.2 10 46 28 01 2018 29.7 21 51 23 03 2018 21.1 18 31 06 05 2018 19.8 08 34 03 05 2018 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 2.6 05 46 26 01 2018 284.0 00 00 00 00 00 113.0 00 00 00 00 00 32.7 18 00 16 07 2018 5.3 06 00 26 01 2018 9.0 18 00 25 01 2018 30.4 06 00 09 08 2018 36.5 16 49 02 08 2018 50.0 12 43 21 04 2014 41.5 17 57 14 08 2013 -0.4 02 45 09 01 2017 48.0 14 37 07 04 2013 6.1 07 37 21 09 2015 975.0 20 47 07 04 2013 1043.4 20 43 10 07 2013 84.3 22 57 22 10 2015 32.0 08 07 21 09 2015 22.4 14 39 31 12 2014 0.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 -2.2 00 43 09 01 2017 0.0 00 00 00 00 00 71.0 00 00 00 00 00 40.2 18 00 15 08 2013 0.6 06 00 09 01 2017 3.2 18 00 07 01 2017 32.9 06 00 23 06 2016 46.9 14 38 31 07 2013 -50.0 12 43 21 04 2014 1009.8 1009.9 1009.9 1010.1 1010.8 1010.4 1010.5 1010.8 1010.8 1010.8 1010.8 1011.0 1010.9 1010.5 1010.6 1011.0 1011.3 1011.5 1011.8 1011.9 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11 00:11 01:11 02:11 03:11 04:11 05:11 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0 0 24.0 12.0 25.0 22.0 9.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 73.0 78.0 79.0 1.5 0.6 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.2 increasing_clouds_with_little_temp_change. 4.8 2.5 1.5 10.37S 360 214 220 355 123 144 69 133 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 211 06:49 20:24 13:16 00:17 41 6 1 2 3 3 27.3 27.7 29.1 29.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1011.9 1011.9 1011.8 1011.5 11:11 12:11 13:11 14:11 81.0 82.0 83.0 84.0 3.4 4.4 4.9 4.9 339 298 273 285 -50.0 100.0 255.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 D 58 66 62 51 73 80 80 75 74 75 73 76 74 77 75 70 70 71 57 57 58 58 48 44 26.5 30.4 30.3 30.7 30.7 30.5 29.9 29.2 28.8 28.7 28.4 28.1 27.9 27.7 27.5 27.2 27.1 26.7 27.1 28.1 28.3 28.5 28.6 28.8 29.0 1100.0 13 53 16 08 2018 5.6 13 53 16 08 2018 1318.2 13 25 28 06 2018 6.9 12 34 28 06 2018 1339.0 12 11 06 05 2014 9.5 12 56 23 07 2014 0.1 0 14 11 17 s1 u1 o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.1 21 50 01 08 2018 4.9 23 33 09 08 2018 23.3 15 58 23 07 2018 -6.2 17 42 18 01 2018 25.0 19 05 28 08 2013 -15.2 11 39 29 04 2013 31.1 -10.0 29.2 22.4 14:46 19:34 1011.7 1009.5 10:07 05:30 83 51 20:55 18:04 15.0 18:49 10.3 18:51 22.4 19:34 31.3 13:58 21.2 16.9 13:55 18:51 1100.0 13:53 29.7 21.6 13:26 04:29 1012.1 1010.5 11:42 04:20 79 42 04:32 13:46 8.0 13:05 5.6 13:46 21.6 04:29 30.0 13:25 19.1 15.1 12:15 14:03 807.0 13:37 !!E10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001άνεμος ταχύτητα ώρα 01K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
002άνεμος ταχύτητα ώρα 02K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
003άνεμος ταχύτητα ώρα 03K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
004άνεμος ταχύτητα ώρα 04K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
005άνεμος ταχύτητα ώρα 05K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
006άνεμος ταχύτητα ώρα 06K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
007άνεμος ταχύτητα ώρα 07K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
008άνεμος ταχύτητα ώρα 08K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
009άνεμος ταχύτητα ώρα 09K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
010άνεμος ταχύτητα ώρα 10K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
011άνεμος ταχύτητα ώρα 11K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
012άνεμος ταχύτητα ώρα 12K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
013άνεμος ταχύτητα ώρα 13K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
014άνεμος ταχύτητα ώρα 14K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
015άνεμος ταχύτητα ώρα 15K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
016άνεμος ταχύτητα ώρα 16K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
017άνεμος ταχύτητα ώρα 17K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
018άνεμος ταχύτητα ώρα 18K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
019άνεμος ταχύτητα ώρα 19K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
020άνεμος ταχύτητα ώρα 20
(συνεχίζει στο pos 562)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
021θερμ ώρα 01C29.0°C ( = 84.2 °F )
022θερμ ώρα 02C27.5°C ( = 81.5 °F )
023θερμ ώρα 03C27.3°C ( = 81.1 °F )
024θερμ ώρα 04C28.3°C ( = 82.9 °F )
025θερμ ώρα 05C23.9°C ( = 75 °F )
026θερμ ώρα 06C22.9°C ( = 73.2 °F )
027θερμ ώρα 07C22.8°C ( = 73 °F )
028θερμ ώρα 08C23.1°C ( = 73.6 °F )
029θερμ ώρα 09C23.4°C ( = 74.1 °F )
030θερμ ώρα 10C22.9°C ( = 73.2 °F )
031θερμ ώρα 11C22.8°C ( = 73 °F )
032θερμ ώρα 12C22.6°C ( = 72.7 °F )
033θερμ ώρα 13C22.6°C ( = 72.7 °F )
034θερμ ώρα 14C21.9°C ( = 71.4 °F )
035θερμ ώρα 15C21.8°C ( = 71.2 °F )
036θερμ ώρα 16C22.3°C ( = 72.1 °F )
037θερμ ώρα 17C22.3°C ( = 72.1 °F )
038θερμ ώρα 18C23.5°C ( = 74.3 °F )
039θερμ ώρα 19C26.8°C ( = 80.2 °F )
040θερμ ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 566)C27.3°C ( = 81.1 °F )
041βροχή ώρα 01M0.0 mm ( = 0 in )
042βροχή ώρα 02M0.0 mm ( = 0 in )
043βροχή ώρα 03M0.0 mm ( = 0 in )
044βροχή ώρα 04M0.0 mm ( = 0 in )
045βροχή ώρα 05M0.5 mm ( = 0.02 in )
046βροχή ώρα 06M1.5 mm ( = 0.059 in )
047βροχή ώρα 07M1.5 mm ( = 0.059 in )
048βροχή ώρα 08M1.5 mm ( = 0.059 in )
049βροχή ώρα 09M1.5 mm ( = 0.059 in )
050βροχή ώρα 10M1.5 mm ( = 0.059 in )
051βροχή ώρα 11M1.5 mm ( = 0.059 in )
052βροχή ώρα 12M1.5 mm ( = 0.059 in )
053βροχή ώρα 13M1.5 mm ( = 0.059 in )
054βροχή ώρα 14M1.5 mm ( = 0.059 in )
055βροχή ώρα 15M1.5 mm ( = 0.059 in )
056βροχή ώρα 16M1.5 mm ( = 0.059 in )
057βροχή ώρα 17M1.5 mm ( = 0.059 in )
058βροχή ώρα 18M1.5 mm ( = 0.059 in )
059βροχή ώρα 19M1.5 mm ( = 0.059 in )
060βροχή ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 570)M1.5 mm ( = 0.059 in )
061θερμ Υψηλή μήνα εγγ C36.2°C ( = 97.2 °F )
062θερμ Υψηλή μήνα εγγ ώρα N17
063θερμ Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N24
064θερμ Υψηλή μήνα εγγ μέρα N08
065θερμ Υψηλή μήνα εγγ mon N08
066θερμ Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
067θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ C21.6°C ( = 70.9 °F )
068θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N04
069θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N29
070θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N17
071θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ mon N08
072θερμ Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2018
073ριπή μήνα εγγ K22.6 kts ( = 41.9 k/H; 11.6 ms; 26 m/H )
074ριπή μήνα εγγ ώρα N22
075ριπή μήνα εγγ ελάχιστο N56
076ριπή μήνα εγγ μέρα N10
077ριπή μήνα εγγ mon N08
078ριπή μήνα εγγ έτος N2018
079βροχή τιμή μήνα εγγ M0.4 mm ( = 0.016 in )
080βροχή τιμή μήνα εγγ ώρα N19
081βροχή τιμή μήνα εγγ ελάχιστο N09
082βροχή τιμή μήνα εγγ μέρα N16
083βροχή τιμή μήνα εγγ mon N08
084βροχή τιμή μήνα εγγ έτος N2018
085βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ H1008.0 hPa ( = 1008 mb; 756.06 mmHg; 29.77 inHg )
086βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N16
087βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N38
088βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N03
089βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ mon N08
090βαρόμετρο Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2018
091βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ H1016.2 hPa ( = 1016.2 mb; 762.21 mmHg; 30.01 inHg )
092βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ ώρα N22
093βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N46
094βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ μέρα N10
095βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ mon N08
096βαρόμετρο Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
097βροχή καθημερινά μήνα εγγ M1.5 mm ( = 0.059 in )
098βροχή καθημερινά μήνα εγγ ώρα N19
099βροχή καθημερινά μήνα εγγ ελάχιστο N57
100βροχή καθημερινά μήνα εγγ μέρα N16
101βροχή καθημερινά μήνα εγγ mon N08
102βροχή καθημερινά μήνα εγγ έτος N2018
103βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ M1.5 mm ( = 0.059 in )
104βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ ώρα N19
105βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ ελάχιστο N58
106βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ μέρα N16
107βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ mon N08
108βροχή καθημερινά μήνα ωρ εγγ έτος N2018
109άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ K14.7 kts ( = 27.2 k/H; 7.6 ms; 16.9 m/H )
110άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ ώρα N14
111άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ ελάχιστο N09
112άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ μέρα N10
113άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ mon N08
114άνεμος ταχύτητα μέση μήνα εγγ έτος N2018
115επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ C-1.0°C ( = 30.2 °F )
116επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ώρα N00
117επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ελάχιστο N00
118επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ μέρα N00
119επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ mon N00
120επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ έτος N00
121έδαφος Υψηλή μήνα εγγ C-50.0 exceptional data?
122έδαφος Υψηλή μήνα εγγ ώρα N12
123έδαφος Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N43
124έδαφος Υψηλή μήνα εγγ μέρα N21
125έδαφος Υψηλή μήνα εγγ mon N04
126έδαφος Υψηλή μήνα εγγ έτος N2014
127έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ C100.0 exceptional data?
128έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N12
129έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N43
130έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N21
131έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ mon N04
132έδαφος Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2014
133δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ C21.6°C ( = 70.9 °F )
134δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N04
135δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N29
136δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N17
137δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ mon N08
138δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2018
139ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ D108.0°( = ESE )
140ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ ώρα N00
141ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N00
142ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ μέρα N00
143ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ mon N00
144ριπή κατεύθυνση Υψηλή μήνα εγγ έτος N00
145άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ D103.0°( = ESE )
146άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ ώρα N00
147άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ ελάχιστο N00
148άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ μέρα N00
149άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ mon N00
150άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση μήνα εγγ έτος N00
151θερμότερες μέρα μήνα εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C31.6°C ( = 88.9 °F )
152θερμότερες μέρα μήνα εγγ ώρα N18
153θερμότερες μέρα μήνα εγγ ελάχιστο N00
154θερμότερες μέρα μήνα εγγ μέρα N09
155θερμότερες μέρα μήνα εγγ mon N08
156θερμότερες μέρα μήνα εγγ έτος
(δεν χρησιμοποιείται)
N2018
157ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ
(Μέση πάροδο του χρόνου νύχτα)
C23.1°C ( = 73.6 °F )
158ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ ώρα N06
159ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ ελάχιστο N00
160ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ μέρα N17
161ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ mon N08
162ψυχρότερος νύχτα μήνα εγγ έτος N2018
163ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C26.9°C ( = 80.4 °F )
164ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ ώρα N18
165ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ ελάχιστο N00
166ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ μέρα N16
167ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ mon N08
168ψυχρότερος μέρα μήνα εγγ έτος N2018
169θερμότερες νύχτα μήνα εγγ
(Μέση πάροδο του χρόνου νύχτα)
C30.4°C ( = 86.7 °F )
170θερμότερες νύχτα μήνα εγγ ώρα N06
171θερμότερες νύχτα μήνα εγγ ελάχιστο N00
172θερμότερες νύχτα μήνα εγγ μέρα N09
173θερμότερες νύχτα μήνα εγγ mon N08
174θερμότερες νύχτα μήνα εγγ έτος N2018
175δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ C36.5°C ( = 97.7 °F )
176δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ ώρα N16
177δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N49
178δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ μέρα N02
179δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ mon N08
180δείκτης δυσφορίας Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
181γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ C50.0 exceptional data?
182γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ ώρα N12
183γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ ελάχιστο N43
184γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ μέρα N21
185γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ mon N04
186γρασίδι μέγιστο μήνα εγγ έτος N2014
187θερμ Υψηλή χθές εγγ C36.3°C ( = 97.3 °F )
188θερμ Υψηλή χθές εγγ ώρα N18
189θερμ Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N02
190θερμ Υψηλή χθές εγγ μέρα N08
191θερμ Υψηλή χθές εγγ mon N06
192θερμ Υψηλή χθές εγγ έτος N2018
193θερμ Ελάχιστη χθές εγγ C3.7°C ( = 38.7 °F )
194θερμ Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N06
195θερμ Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N54
196θερμ Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N26
197θερμ Ελάχιστη χθές εγγ mon N01
198θερμ Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2018
199ριπή χθές εγγ K30.4 kts ( = 56.3 k/H; 15.6 ms; 35 m/H )
200ριπή χθές εγγ ώρα N00
201ριπή χθές εγγ ελάχιστο N00
202ριπή χθές εγγ μέρα N18
203ριπή χθές εγγ mon N01
204ριπή χθές εγγ έτος N2018
205βροχή τιμή χθές εγγ M3.9 mm ( = 0.154 in )
206βροχή τιμή χθές εγγ ώρα N18
207βροχή τιμή χθές εγγ ελάχιστο N02
208βροχή τιμή χθές εγγ μέρα N06
209βροχή τιμή χθές εγγ mon N05
210βροχή τιμή χθές εγγ έτος N2018
211βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ H992.4 hPa ( = 992.4 mb; 744.36 mmHg; 29.31 inHg )
212βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N18
213βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N58
214βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N10
215βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ mon N02
216βαρόμετρο Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2018
217βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ H1032.2 hPa ( = 1032.2 mb; 774.21 mmHg; 30.48 inHg )
218βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ ώρα N10
219βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N46
220βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ μέρα N28
221βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ mon N01
222βαρόμετρο Υψηλή χθές εγγ έτος N2018
223βροχή καθημερινά χθές εγγ M29.7 mm ( = 1.169 in )
224βροχή καθημερινά χθές εγγ ώρα N21
225βροχή καθημερινά χθές εγγ ελάχιστο N51
226βροχή καθημερινά χθές εγγ μέρα N23
227βροχή καθημερινά χθές εγγ mon N03
228βροχή καθημερινά χθές εγγ έτος N2018
229βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ M21.1 mm ( = 0.831 in )
230βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ ώρα N18
231βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ ελάχιστο N31
232βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ μέρα N06
233βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ mon N05
234βροχή καθημερινά ωρ χθές εγγ έτος N2018
235άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ K19.8 kts ( = 36.7 k/H; 10.2 ms; 22.8 m/H )
236άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ ώρα N08
237άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ ελάχιστο N34
238άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ μέρα N03
239άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ mon N05
240άνεμος ταχύτητα μέση χθές εγγ έτος N2018
241επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ U-1.0
242επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ώρα U00
243επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ελάχιστο U00
244επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ μέρα U00
245επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ mon U00
246επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ έτος U00
247έδαφος Υψηλή χθές εγγ C-50.0 exceptional data?
248έδαφος Υψηλή χθές εγγ ώρα N12
249έδαφος Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N43
250έδαφος Υψηλή χθές εγγ μέρα N21
251έδαφος Υψηλή χθές εγγ mon N04
252έδαφος Υψηλή χθές εγγ έτος N2014
253έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ C100.0 exceptional data?
254έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N12
255έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N43
256έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N21
257έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ mon N04
258έδαφος Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2014
259δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ C2.6°C ( = 36.7 °F )
260δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ ώρα N05
261δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ ελάχιστο N46
262δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ μέρα N26
263δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ mon N01
264δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη χθές εγγ έτος N2018
265ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ D284.0°( = WNW )
266ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ ώρα N00
267ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N00
268ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ μέρα N00
269ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ mon N00
270ριπή κατεύθυνση Υψηλή χθές εγγ έτος N00
271άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ D113.0°( = ESE )
272άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ ώρα N00
273άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ ελάχιστο N00
274άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ μέρα N00
275άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ mon N00
276άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση χθές εγγ έτος N00
277θερμότερες μέρα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C32.7°C ( = 90.9 °F )
278θερμότερες μέρα χθές εγγ ώρα N18
279θερμότερες μέρα χθές εγγ ελάχιστο N00
280θερμότερες μέρα χθές εγγ μέρα N16
281θερμότερες μέρα χθές εγγ mon N07
282θερμότερες μέρα χθές εγγ έτος
(δεν χρησιμοποιείται)
N2018
283ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της νύχτας)
C5.3°C ( = 41.5 °F )
284ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ ώρα N06
285ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ ελάχιστο N00
286ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ μέρα N26
287ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ mon N01
288ψυχρότερος νύχτα χθές εγγ έτος N2018
289ψυχρότερος μέρα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της ημέρας)
C9.0°C ( = 48.2 °F )
290ψυχρότερος μέρα χθές εγγ ώρα N18
291ψυχρότερος μέρα χθές εγγ ελάχιστο N00
292ψυχρότερος μέρα χθές εγγ μέρα N25
293ψυχρότερος μέρα χθές εγγ mon N01
294ψυχρότερος μέρα χθές εγγ έτος N2018
295θερμότερες νύχτα χθές εγγ
(Μέση διάρκεια της νύχτας)
C30.4°C ( = 86.7 °F )
296θερμότερες νύχτα χθές εγγ ώρα N06
297θερμότερες νύχτα χθές εγγ ελάχιστο N00
298θερμότερες νύχτα χθές εγγ μέρα N09
299θερμότερες νύχτα χθές εγγ mon N08
300θερμότερες νύχτα χθές εγγ έτος N2018
301δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ C36.5°C ( = 97.7 °F )
302δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ ώρα N16
303δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ ελάχιστο N49
304δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ μέρα N02
305δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ mon N08
306δείκτης δυσφορίας Υψηλή χθές εγγ έτος N2018
307γρασίδι μέγιστο χθές εγγ C50.0 exceptional data?
308γρασίδι μέγιστο χθές εγγ ώρα N12
309γρασίδι μέγιστο χθές εγγ ελάχιστο N43
310γρασίδι μέγιστο χθές εγγ μέρα N21
311γρασίδι μέγιστο χθές εγγ mon N04
312γρασίδι μέγιστο χθές εγγ έτος N2014
313θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ C41.5 exceptional data?
314θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N17
315θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N57
316θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N14
317θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ mon N08
318θερμ Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
319θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ C-0.4°C ( = 31.3 °F )
320θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N02
321θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N45
322θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N09
323θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N01
324θερμ Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2017
325ριπή συνεχώς εγγ K48.0 kts ( = 88.9 k/H; 24.7 ms; 55.2 m/H )
326ριπή συνεχώς εγγ ώρα N14
327ριπή συνεχώς εγγ ελάχιστο N37
328ριπή συνεχώς εγγ μέρα N07
329ριπή συνεχώς εγγ mon N04
330ριπή συνεχώς εγγ έτος N2013
331βροχή τιμή συνεχώς εγγ M6.1 mm ( = 0.24 in )
332βροχή τιμή συνεχώς εγγ ώρα N07
333βροχή τιμή συνεχώς εγγ ελάχιστο N37
334βροχή τιμή συνεχώς εγγ μέρα N21
335βροχή τιμή συνεχώς εγγ mon N09
336βροχή τιμή συνεχώς εγγ έτος N2015
337βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ H975.0 hPa ( = 975 mb; 731.31 mmHg; 28.79 inHg )
338βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N20
339βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N47
340βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N07
341βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N04
342βαρόμετρο Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2013
343βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ H1043.4 hPa ( = 1043.4 mb; 782.61 mmHg; 30.81 inHg )
344βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N20
345βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
346βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N10
347βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ mon N07
348βαρόμετρο Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
349βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ M84.3 mm ( = 3.319 in )
350βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ ώρα N22
351βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ ελάχιστο N57
352βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ μέρα N22
353βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ mon N10
354βροχή καθημερινά συνεχώς εγγ έτος N2015
355βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ M32.0 mm ( = 1.26 in )
356βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ ώρα N08
357βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ ελάχιστο N07
358βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ μέρα N21
359βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ mon N09
360βροχή καθημερινά ωρ συνεχώς εγγ έτος N2015
361άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ K22.4 kts ( = 41.5 k/H; 11.5 ms; 25.8 m/H )
362άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ ώρα N14
363άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ ελάχιστο N39
364άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ μέρα N31
365άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ mon N12
366άνεμος ταχύτητα μέση συνεχώς εγγ έτος N2014
367επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ D0.0°( = North )
368επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ώρα N00
369επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ ελάχιστο N00
370επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ μέρα N00
371επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ mon N00
372επαληθεύεται αχρησιμοποίητος εγγ έτος N00
373έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ C-50.0 exceptional data?
374έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N12
375έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
376έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N21
377έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ mon N04
378έδαφος Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2014
379έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ C100.0 exceptional data?
380έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N12
381έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
382έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N21
383έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N04
384έδαφος Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2014
385δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ C-2.2°C ( = 28 °F )
386δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N00
387δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
388δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N09
389δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N01
390δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2017
391ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ D0.0°( = North )
392ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N00
393ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
394ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N00
395ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ mon N00
396ριπή κατεύθυνση Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N00
397άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ D71.0°( = ENE )
398άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ ώρα N00
399άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
400άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ μέρα N00
401άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ mon N00
402άνεμος ταχύτητα κατεύθυνση μέση συνεχώς εγγ έτος N00
403θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ C40.2 exceptional data?
404θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ ώρα N18
405θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
406θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ μέρα N15
407θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ mon N08
408θερμότερες μέρα συνεχώς εγγ έτος
(δεν χρησιμοποιείται)
N2013
409ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ C0.6°C ( = 33.1 °F )
410ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ ώρα N06
411ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
412ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ μέρα N09
413ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ mon N01
414ψυχρότερος νύχτα συνεχώς εγγ έτος N2017
415ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ C3.2°C ( = 37.8 °F )
416ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ ώρα N18
417ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
418ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ μέρα N07
419ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ mon N01
420ψυχρότερος μέρα συνεχώς εγγ έτος N2017
421θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ
(Μέση διάρκεια της νύχτας)
C32.9°C ( = 91.2 °F )
422θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ ώρα N06
423θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ ελάχιστο N00
424θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ μέρα N23
425θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ mon N06
426θερμότερες νύχτα συνεχώς εγγ έτος N2016
427δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ C46.9 exceptional data?
428δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N14
429δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N38
430δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N31
431δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ mon N07
432δείκτης δυσφορίας Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
433γρασίδι συνεχώς εγγ C-50.0 exceptional data?
434γρασίδι συνεχώς εγγ ώρα N12
435γρασίδι συνεχώς εγγ ελάχιστο N43
436γρασίδι συνεχώς εγγ μέρα N21
437γρασίδι συνεχώς εγγ mon N04
438γρασίδι συνεχώς εγγ έτος N2014
439βαρόμετρο ώρα 01H1009.8 hPa ( = 1009.8 mb; 757.41 mmHg; 29.82 inHg )
440βαρόμετρο ώρα 02H1009.9 hPa ( = 1009.9 mb; 757.49 mmHg; 29.82 inHg )
441βαρόμετρο ώρα 03H1009.9 hPa ( = 1009.9 mb; 757.49 mmHg; 29.82 inHg )
442βαρόμετρο ώρα 04H1010.1 hPa ( = 1010.1 mb; 757.64 mmHg; 29.83 inHg )
443βαρόμετρο ώρα 05H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
444βαρόμετρο ώρα 06H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
445βαρόμετρο ώρα 07H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
446βαρόμετρο ώρα 08H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
447βαρόμετρο ώρα 09H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
448βαρόμετρο ώρα 10H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
449βαρόμετρο ώρα 11H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
450βαρόμετρο ώρα 12H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
451βαρόμετρο ώρα 13H1010.9 hPa ( = 1010.9 mb; 758.24 mmHg; 29.85 inHg )
452βαρόμετρο ώρα 14H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
453βαρόμετρο ώρα 15H1010.6 hPa ( = 1010.6 mb; 758.01 mmHg; 29.84 inHg )
454βαρόμετρο ώρα 16H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
455βαρόμετρο ώρα 17H1011.3 hPa ( = 1011.3 mb; 758.54 mmHg; 29.86 inHg )
456βαρόμετρο ώρα 18H1011.5 hPa ( = 1011.5 mb; 758.69 mmHg; 29.87 inHg )
457βαρόμετρο ώρα 19H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
458βαρόμετρο ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 574)H1011.9 hPa ( = 1011.9 mb; 758.99 mmHg; 29.88 inHg )
459timestamp ώρα 01N15:11
460timestamp ώρα 02N16:11
461timestamp ώρα 03N17:11
462timestamp ώρα 04N18:11
463timestamp ώρα 05N19:11
464timestamp ώρα 06N20:11
465timestamp ώρα 07N21:11
466timestamp ώρα 08N22:11
467timestamp ώρα 09N23:11
468timestamp ώρα 10N00:11
469timestamp ώρα 11N01:11
470timestamp ώρα 12N02:11
471timestamp ώρα 13N03:11
472timestamp ώρα 14N04:11
473timestamp ώρα 15N05:11
474timestamp ώρα 16N06:11
475timestamp ώρα 17N07:11
476timestamp ώρα 18N08:11
477timestamp ώρα 19N09:11
478timestamp ώρα 20
(συνεχίζει στο pos 578)
N10:11
479χιόνι έχουν περιληφθεί σε wd todayN0
480χιόνι έχουν περιληφθεί σε wd monthN0
481χιόνι έχουν περιληφθεί σε wd seasonN0
482μέρες με όχι βροχή N0
483μέρες με βροχή mtd N1
484βροχή για mon
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
485βροχή για tues
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
486βροχή για wed
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
487βροχή για thur
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M15 mm ( = 0.591 in )
488βροχή για fri
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
489βροχή για sat
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
490βροχή για sun
(τιμή ήταν / 10 για να πάρετε τη σωστή τιμή)
M0 mm ( = 0 in )
491solar ώρα 01N24.0
492solar ώρα 02N12.0
493solar ώρα 03N25.0
494solar ώρα 04N22.0
495solar ώρα 05N9.0
496solar ώρα 06N39.0
497solar ώρα 07N0.0
498solar ώρα 08N0.0
499solar ώρα 09N0.0
500solar ώρα 10N0.0
501solar ώρα 11N0.0
502solar ώρα 12N0.0
503solar ώρα 13N0.0
504solar ώρα 14N0.0
505solar ώρα 15N0.0
506solar ώρα 16N0.0
507solar ώρα 17N35.0
508solar ώρα 18N73.0
509solar ώρα 19N78.0
510solar ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 582)N79.0
511uv ώρα 01N1.5
512uv ώρα 02N0.6
513uv ώρα 03N0.8
514uv ώρα 04N0.5
515uv ώρα 05N0.0
516uv ώρα 06N0.0
517uv ώρα 07N0.0
518uv ώρα 08N0.0
519uv ώρα 09N0.0
520uv ώρα 10N0.0
521uv ώρα 11N0.0
522uv ώρα 12N0.0
523uv ώρα 13N0.0
524uv ώρα 14N0.0
525uv ώρα 15N0.0
526uv ώρα 16N0.0
527uv ώρα 17N0.0
528uv ώρα 18N0.0
529uv ώρα 19N1.2
530uv ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 586)N2.2
531πρόγνωση καιρός απεικόνιση
((or davis))
Lincreasing clouds with little temp change.
532et τιμή N4.8
533vpp et τιμή N2.5
534βροχή χθές M1.5 mm ( = 0.059 in )
535wd έκδοση
(δεν περιλαμβάνει την κατασκευή #)
L10.37S
536άνεμος κατεύθυνση ώρα 01D360°( = North )
537άνεμος κατεύθυνση ώρα 02D214°( = SW )
538άνεμος κατεύθυνση ώρα 03D220°( = SW )
539άνεμος κατεύθυνση ώρα 04D355°( = North )
540άνεμος κατεύθυνση ώρα 05D123°( = ESE )
541άνεμος κατεύθυνση ώρα 06D144°( = SE )
542άνεμος κατεύθυνση ώρα 07D69°( = ENE )
543άνεμος κατεύθυνση ώρα 08D133°( = SE )
544άνεμος κατεύθυνση ώρα 09D5°( = North )
545άνεμος κατεύθυνση ώρα 10D5°( = North )
546άνεμος κατεύθυνση ώρα 11D5°( = North )
547άνεμος κατεύθυνση ώρα 12D5°( = North )
548άνεμος κατεύθυνση ώρα 13D5°( = North )
549άνεμος κατεύθυνση ώρα 14D5°( = North )
550άνεμος κατεύθυνση ώρα 15D5°( = North )
551άνεμος κατεύθυνση ώρα 16D10°( = North )
552άνεμος κατεύθυνση ώρα 17D10°( = North )
553άνεμος κατεύθυνση ώρα 18D10°( = North )
554άνεμος κατεύθυνση ώρα 19D10°( = North )
555άνεμος κατεύθυνση ώρα 20
(συνεχίζει στο pos 590)
D211°( = SSW )
556ανατολή ηλίου T06:49
557ηλιοβασίλεμα T20:24
558ανατολή σελήνης T13:16
559σύνολο σελήνης T00:17
560φάση σελήνης P41%
561σελήνη χρόνος N6
562άνεμος ταχύτητα ώρα 21K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
563άνεμος ταχύτητα ώρα 22K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
564άνεμος ταχύτητα ώρα 23K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
565άνεμος ταχύτητα ώρα 24K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
566θερμ ώρα 21C27.3°C ( = 81.1 °F )
567θερμ ώρα 22C27.7°C ( = 81.9 °F )
568θερμ ώρα 23C29.1°C ( = 84.4 °F )
569θερμ ώρα 24C29.4°C ( = 84.9 °F )
570βροχή ώρα 21M1.5 mm ( = 0.059 in )
571βροχή ώρα 22M1.5 mm ( = 0.059 in )
572βροχή ώρα 23M1.5 mm ( = 0.059 in )
573βροχή ώρα 24M1.5 mm ( = 0.059 in )
574βαρόμετρο ώρα 21H1011.9 hPa ( = 1011.9 mb; 758.99 mmHg; 29.88 inHg )
575βαρόμετρο ώρα 22H1011.9 hPa ( = 1011.9 mb; 758.99 mmHg; 29.88 inHg )
576βαρόμετρο ώρα 23H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
577βαρόμετρο ώρα 24H1011.5 hPa ( = 1011.5 mb; 758.69 mmHg; 29.87 inHg )
578timestamp ώρα 21L11:11
579timestamp ώρα 22L12:11
580timestamp ώρα 23L13:11
581timestamp ώρα 24L14:11
582solar ώρα 21N81.0
583solar ώρα 22N82.0
584solar ώρα 23N83.0
585solar ώρα 24N84.0
586uv ώρα 21N3.4
587uv ώρα 22N4.4
588uv ώρα 23N4.9
589uv ώρα 24N4.9
590άνεμος κατεύθυνση ώρα 21D339°( = NNW )
591άνεμος κατεύθυνση ώρα 22D298°( = WNW )
592άνεμος κατεύθυνση ώρα 23D273°( = West )
593άνεμος κατεύθυνση ώρα 24D285°( = WNW )
594θερμ extra_sensor Υψηλή 1C-50.0 exceptional data?
595θερμ extra_sensor Ελάχιστη 1C100.0 exceptional data?
596θερμ extra_sensor Υψηλή 2C255.0 exceptional data?
597θερμ extra_sensor Ελάχιστη 2C100.0 exceptional data?
598θερμ extra_sensor Υψηλή 3C-50.0 exceptional data?
599θερμ extra_sensor Ελάχιστη 3C100.0 exceptional data?
600θερμ extra_sensor Υψηλή 4C-50.0 exceptional data?
601θερμ extra_sensor Ελάχιστη 4C100.0 exceptional data?
602θερμ extra_sensor Υψηλή 5C-50.0 exceptional data?
603θερμ extra_sensor Ελάχιστη 5C100.0 exceptional data?
604θερμ extra_sensor Υψηλή 6C-50.0 exceptional data?
605θερμ extra_sensor Ελάχιστη 6C100.0 exceptional data?
606θερμ extra_sensor Υψηλή 7C-50.0 exceptional data?
607θερμ extra_sensor Ελάχιστη 7C100.0 exceptional data?
608θερμ extra_sensor Υψηλή 8C-50.0 exceptional data?
609θερμ extra_sensor Ελάχιστη 8C100.0 exceptional data?
610μέρα νύχτα σημαία
(μ = μέρα ν = νύχτα)
LD
611υγρασία ώρα 01P58%
612υγρασία ώρα 02P66%
613υγρασία ώρα 03P62%
614υγρασία ώρα 04P51%
615υγρασία ώρα 05P73%
616υγρασία ώρα 06P80%
617υγρασία ώρα 07P80%
618υγρασία ώρα 08P75%
619υγρασία ώρα 09P74%
620υγρασία ώρα 10P75%
621υγρασία ώρα 11P73%
622υγρασία ώρα 12P76%
623υγρασία ώρα 13P74%
624υγρασία ώρα 14P77%
625υγρασία ώρα 15P75%
626υγρασία ώρα 16P70%
627υγρασία ώρα 17P70%
628υγρασία ώρα 18P71%
629υγρασία ώρα 19P57%
630υγρασία ώρα 20P57%
631υγρασία ώρα 21P58%
632υγρασία ώρα 22P58%
633υγρασία ώρα 23P48%
634υγρασία ώρα 24P44%
635fwi N26.5
636θερμ εσωτερικός ώρα 1C30.4°C ( = 86.7 °F )
637θερμ εσωτερικός ώρα 2C30.3°C ( = 86.5 °F )
638θερμ εσωτερικός ώρα 3C30.7°C ( = 87.3 °F )
639θερμ εσωτερικός ώρα 4C30.7°C ( = 87.3 °F )
640θερμ εσωτερικός ώρα 5C30.5°C ( = 86.9 °F )
641θερμ εσωτερικός ώρα 6C29.9°C ( = 85.8 °F )
642θερμ εσωτερικός ώρα 7C29.2°C ( = 84.6 °F )
643θερμ εσωτερικός ώρα 8C28.8°C ( = 83.8 °F )
644θερμ εσωτερικός ώρα 9C28.7°C ( = 83.7 °F )
645θερμ εσωτερικός ώρα 10C28.4°C ( = 83.1 °F )
646θερμ εσωτερικός ώρα 11C28.1°C ( = 82.6 °F )
647θερμ εσωτερικός ώρα 12C27.9°C ( = 82.2 °F )
648θερμ εσωτερικός ώρα 13C27.7°C ( = 81.9 °F )
649θερμ εσωτερικός ώρα 14C27.5°C ( = 81.5 °F )
650θερμ εσωτερικός ώρα 15C27.2°C ( = 81 °F )
651θερμ εσωτερικός ώρα 16C27.1°C ( = 80.8 °F )
652θερμ εσωτερικός ώρα 17C26.7°C ( = 80.1 °F )
653θερμ εσωτερικός ώρα 18C27.1°C ( = 80.8 °F )
654θερμ εσωτερικός ώρα 19C28.1°C ( = 82.6 °F )
655θερμ εσωτερικός ώρα 20C28.3°C ( = 82.9 °F )
656θερμ εσωτερικός ώρα 21C28.5°C ( = 83.3 °F )
657θερμ εσωτερικός ώρα 22C28.6°C ( = 83.5 °F )
658θερμ εσωτερικός ώρα 23C28.8°C ( = 83.8 °F )
659θερμ εσωτερικός ώρα 24C29.0°C ( = 84.2 °F )
660solar Υψηλή μήνα εγγ N1100.0
661solar Υψηλή μήνα εγγ ώρα N13
662solar Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N53
663solar Υψηλή μήνα εγγ μέρα N16
664solar Υψηλή μήνα εγγ mon N08
665solar Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
666uv Υψηλή μήνα εγγ N5.6
667uv Υψηλή μήνα εγγ ώρα N13
668uv Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N53
669uv Υψηλή μήνα εγγ μέρα N16
670uv Υψηλή μήνα εγγ mon N08
671uv Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
672solar Υψηλή έτος εγγ N1318.2
673solar Υψηλή έτος εγγ ώρα N13
674solar Υψηλή έτος εγγ ελάχιστο N25
675solar Υψηλή έτος εγγ μέρα N28
676solar Υψηλή έτος εγγ mon N06
677solar Υψηλή έτος εγγ έτος N2018
678uv Υψηλή έτος εγγ N6.9
679uv Υψηλή έτος εγγ ώρα N12
680uv Υψηλή έτος εγγ ελάχιστο N34
681uv Υψηλή έτος εγγ μέρα N28
682uv Υψηλή έτος εγγ mon N06
683uv Υψηλή έτος εγγ έτος N2018
684solar Υψηλή συνεχώς εγγ N1339.0
685solar Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N12
686solar Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N11
687solar Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N06
688solar Υψηλή συνεχώς εγγ mon N05
689solar Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2014
690uv Υψηλή συνεχώς εγγ N9.5
691uv Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N12
692uv Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N56
693uv Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N23
694uv Υψηλή συνεχώς εγγ mon N07
695uv Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2014
696λιακάδα ώρες N0.1
697χιόνι βάθος N0
698ώρα N14
699λεπτά N11
700μέρα N17
701solar εγκατάσταση σημαία ( s1 ή s0)Ls1
702uv εγκατάσταση σημαία ( u1 ή u0)Lu1
703θερμ έδαφος σημαία ( o1 ή o0)Lo0
704nexstorm εκεν/ώρα 01N0
705nexstorm εκεν/ώρα 02N0
706nexstorm εκεν/ώρα 03N0
707nexstorm εκεν/ώρα 04N0
708nexstorm εκεν/ώρα 05N0
709nexstorm εκεν/ώρα 06N0
710nexstorm εκεν/ώρα 07N0
711nexstorm εκεν/ώρα 08N0
712nexstorm εκεν/ώρα 09N0
713nexstorm εκεν/ώρα 10N0
714nexstorm εκεν/ώρα 11N0
715nexstorm εκεν/ώρα 12N0
716nexstorm εκεν/ώρα 13N0
717nexstorm εκεν/ώρα 14N0
718nexstorm εκεν/ώρα 15N0
719nexstorm εκεν/ώρα 16N0
720nexstorm εκεν/ώρα 17N0
721nexstorm εκεν/ώρα 18N0
722nexstorm εκεν/ώρα 19N0
723nexstorm εκεν/ώρα 20N0
724nexstorm εκεν/ώρα 21N0
725nexstorm εκεν/ώρα 22N0
726nexstorm εκεν/ώρα 23N0
727nexstorm εκεν/ώρα 24N0
728wdl καιρός προειδοποίηση σημαία N0
729σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ C23.1°C ( = 73.6 °F )
730σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ ώρα N21
731σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ ελάχιστο N50
732σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ μέρα N01
733σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ mon N08
734σημείο δρόσου Υψηλή μήνα εγγ έτος N2018
735σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ C4.9°C ( = 40.8 °F )
736σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ ώρα N23
737σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ ελάχιστο N33
738σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ μέρα N09
739σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ mon N08
740σημείο δρόσου Ελάχιστη μήνα εγγ έτος N2018
741σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ C23.3°C ( = 73.9 °F )
742σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ ώρα N15
743σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ ελάχιστο N58
744σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ μέρα N23
745σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ mon N07
746σημείο δρόσου Υψηλή έτος εγγ έτος N2018
747σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ C-6.2°C ( = 20.8 °F )
748σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ ώρα N17
749σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ ελάχιστο N42
750σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ μέρα N18
751σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ mon N01
752σημείο δρόσου Ελάχιστη έτος εγγ έτος N2018
753σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ C25.0°C ( = 77 °F )
754σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ ώρα N19
755σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ ελάχιστο N05
756σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ μέρα N28
757σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ mon N08
758σημείο δρόσου Υψηλή συνεχώς εγγ έτος N2013
759σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ C-15.2°C ( = 4.6 °F )
760σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ ώρα N11
761σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ ελάχιστο N39
762σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ μέρα N29
763σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ mon N04
764σημείο δρόσου Ελάχιστη συνεχώς εγγ έτος N2013
765chandler burning δείκτης N31.1
766visibility N-10.0
767wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!c10.37f!!)
L29.2
768 New field, not documented yet ?? 22.4
769 New field, not documented yet ?? 14:46
770 New field, not documented yet ?? 19:34
771 New field, not documented yet ?? 1011.7
772 New field, not documented yet ??
773 New field, not documented yet ?? 1009.5
774 New field, not documented yet ??
775 New field, not documented yet ?? 10:07
776 New field, not documented yet ?? 05:30
777 New field, not documented yet ?? 83
778 New field, not documented yet ?? 51
779 New field, not documented yet ?? 20:55
780 New field, not documented yet ?? 18:04
781 New field, not documented yet ?? 15.0
782 New field, not documented yet ?? 18:49
783 New field, not documented yet ?? 10.3
784 New field, not documented yet ?? 18:51
785 New field, not documented yet ?? 22.4
786 New field, not documented yet ?? 19:34
787 New field, not documented yet ?? 31.3
788 New field, not documented yet ?? 13:58
789 New field, not documented yet ?? 21.2
790 New field, not documented yet ?? 16.9
791 New field, not documented yet ?? 13:55
792 New field, not documented yet ?? 18:51
793 New field, not documented yet ?? 1100.0
794 New field, not documented yet ?? 13:53
795 New field, not documented yet ?? 29.7
796 New field, not documented yet ?? 21.6
797 New field, not documented yet ?? 13:26
798 New field, not documented yet ?? 04:29
799 New field, not documented yet ?? 1012.1
800 New field, not documented yet ?? 1010.5
801 New field, not documented yet ?? 11:42
802 New field, not documented yet ?? 04:20
803 New field, not documented yet ?? 79
804 New field, not documented yet ?? 42
805 New field, not documented yet ?? 04:32
806 New field, not documented yet ?? 13:46
807 New field, not documented yet ?? 8.0
808 New field, not documented yet ?? 13:05
809 New field, not documented yet ?? 5.6
810 New field, not documented yet ?? 13:46
811 New field, not documented yet ?? 21.6
812 New field, not documented yet ?? 04:29
813 New field, not documented yet ?? 30.0
814 New field, not documented yet ?? 13:25
815 New field, not documented yet ?? 19.1
816 New field, not documented yet ?? 15.1
817 New field, not documented yet ?? 12:15
818 New field, not documented yet ?? 14:03
819 New field, not documented yet ?? 807.0
820 New field, not documented yet ?? 13:37
821 New field, not documented yet ?? !!E10.37S!!

clientrawdaily

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientrawdaily.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 32.4 29.2 29.5 31.8 32.3 33.5 28.6 29.0 30.6 28.1 29.3 30.5 29.7 32.2 33.4 33.6 32.9 34.4 33.4 34.0 34.9 33.4 36.2 35.2 34.4 33.4 33.4 32.0 32.2 32.7 29.2 24.1 23.8 22.7 22.7 23.4 24.1 23.4 21.8 22.4 22.8 22.8 23.6 22.9 23.2 24.3 24.8 24.9 24.8 25.4 24.9 23.7 23.6 24.2 25.8 25.8 24.6 23.3 22.9 23.9 24.6 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1007.8 1008.8 1009.1 1010.6 1012.7 1010.8 1004.9 1005.0 1006.3 1009.7 1011.2 1010.2 1008.1 1009.1 1010.5 1012.9 1011.7 1010.7 1011.7 1012.7 1013.4 1013.5 1013.6 1014.3 1015.7 1014.9 1014.3 1011.8 1010.8 1011.0 1010.8 2.4 2.8 2.1 1.6 1.3 1.7 1.7 1.9 1.6 1.8 1.7 2.4 1.9 1.9 1.8 1.6 1.8 2.8 3.2 2.9 2.2 1.4 2.2 3.8 4.6 3.2 2.7 1.8 1.4 1.4 1.6 299.4 21.4 125.4 22.5 180.0 270.0 287.8 90.0 65.9 360.0 257.0 263.3 337.5 354.2 247.5 337.5 5.7 339.9 266.1 292.5 45.0 298.4 90.0 75.3 42.1 67.5 202.5 247.5 43.4 250.9 112.5 87.3 195.6 106.4 15.7 33.3 39.4 0.0 0.0 7.4 53.9 108.5 190.8 73.0 75.0 55.0 64.0 56.0 69.0 63.0 62.0 69.0 61.0 77.0 68.0 71.0 62.0 65.0 69.0 58.0 53.0 36.0 41.0 42.0 47.0 51.0 26.0 33.0 28.0 52.0 62.0 65.0 64.0 75.0 13 10 17 28.6 24.6 32.0 33.3 28.6 24.0 31.4 32.9 26.4 23.2 30.4 30.7 27.1 24.2 30.1 30.4 27.2 24.9 29.0 31.4 27.1 24.2 27.6 28.1 22.9 22.2 27.8 29.1 1015.7 1014.8 1014.8 1013.0 1014.9 1015.1 1014.9 1013.1 1014.3 1013.4 1014.0 1011.9 1011.8 1011.2 1012.0 1010.2 1010.8 1009.7 1010.7 1010.0 1011.0 1009.8 1011.0 1010.0 1010.8 1010.9 1012.0 1011.9 33 54 32 31 28 49 35 32 52 56 37 40 62 65 51 63 65 67 57 54 64 69 65 53 75 70 58 49 253 65 155 72 112 106 352 335 105 74 309 211 123 140 313 215 130 338 313 252 334 332 299 302 5 10 292 270 0 1 2 6 2 0 4 3 0 0 3 2 0 0 2 2 1 0 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 0.0 0.0 84.0 90.0 0.0 0.0 82.0 94.0 0.0 0.0 83.0 90.0 0.0 0.0 81.0 89.0 0.0 0.0 81.0 89.0 0.0 0.0 95.0 56.0 0.0 0.0 82.0 83.0 0.0 0.0 4.4 1.4 0.0 0.0 4.3 1.4 0.0 0.0 4.3 1.3 0.0 0.0 4.2 1.3 0.0 0.0 4.0 1.3 0.0 0.0 3.9 1.1 0.0 0.0 4.2 4.9 333.8 115.8 111.0 87.8 44.7 31.0 11.1 8.0 4.4 62.8 128.5 98.7 125.3 !!D10.37S75!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001θερμ Υψηλή μήνα 01C32.4°C ( = 90.3 °F )
002θερμ Υψηλή μήνα 02C29.2°C ( = 84.6 °F )
003θερμ Υψηλή μήνα 03C29.5°C ( = 85.1 °F )
004θερμ Υψηλή μήνα 04C31.8°C ( = 89.2 °F )
005θερμ Υψηλή μήνα 05C32.3°C ( = 90.1 °F )
006θερμ Υψηλή μήνα 06C33.5°C ( = 92.3 °F )
007θερμ Υψηλή μήνα 07C28.6°C ( = 83.5 °F )
008θερμ Υψηλή μήνα 08C29.0°C ( = 84.2 °F )
009θερμ Υψηλή μήνα 09C30.6°C ( = 87.1 °F )
010θερμ Υψηλή μήνα 10C28.1°C ( = 82.6 °F )
011θερμ Υψηλή μήνα 11C29.3°C ( = 84.7 °F )
012θερμ Υψηλή μήνα 12C30.5°C ( = 86.9 °F )
013θερμ Υψηλή μήνα 13C29.7°C ( = 85.5 °F )
014θερμ Υψηλή μήνα 14C32.2°C ( = 90 °F )
015θερμ Υψηλή μήνα 15C33.4°C ( = 92.1 °F )
016θερμ Υψηλή μήνα 16C33.6°C ( = 92.5 °F )
017θερμ Υψηλή μήνα 17C32.9°C ( = 91.2 °F )
018θερμ Υψηλή μήνα 18C34.4°C ( = 93.9 °F )
019θερμ Υψηλή μήνα 19C33.4°C ( = 92.1 °F )
020θερμ Υψηλή μήνα 20C34.0°C ( = 93.2 °F )
021θερμ Υψηλή μήνα 21C34.9°C ( = 94.8 °F )
022θερμ Υψηλή μήνα 22C33.4°C ( = 92.1 °F )
023θερμ Υψηλή μήνα 23C36.2°C ( = 97.2 °F )
024θερμ Υψηλή μήνα 24C35.2°C ( = 95.4 °F )
025θερμ Υψηλή μήνα 25C34.4°C ( = 93.9 °F )
026θερμ Υψηλή μήνα 26C33.4°C ( = 92.1 °F )
027θερμ Υψηλή μήνα 27C33.4°C ( = 92.1 °F )
028θερμ Υψηλή μήνα 28C32.0°C ( = 89.6 °F )
029θερμ Υψηλή μήνα 29C32.2°C ( = 90 °F )
030θερμ Υψηλή μήνα 30C32.7°C ( = 90.9 °F )
031θερμ Υψηλή μήνα 31C29.2°C ( = 84.6 °F )
032θερμ Ελάχιστη μήνα 01C24.1°C ( = 75.4 °F )
033θερμ Ελάχιστη μήνα 02C23.8°C ( = 74.8 °F )
034θερμ Ελάχιστη μήνα 03C22.7°C ( = 72.9 °F )
035θερμ Ελάχιστη μήνα 04C22.7°C ( = 72.9 °F )
036θερμ Ελάχιστη μήνα 05C23.4°C ( = 74.1 °F )
037θερμ Ελάχιστη μήνα 06C24.1°C ( = 75.4 °F )
038θερμ Ελάχιστη μήνα 07C23.4°C ( = 74.1 °F )
039θερμ Ελάχιστη μήνα 08C21.8°C ( = 71.2 °F )
040θερμ Ελάχιστη μήνα 09C22.4°C ( = 72.3 °F )
041θερμ Ελάχιστη μήνα 10C22.8°C ( = 73 °F )
042θερμ Ελάχιστη μήνα 11C22.8°C ( = 73 °F )
043θερμ Ελάχιστη μήνα 12C23.6°C ( = 74.5 °F )
044θερμ Ελάχιστη μήνα 13C22.9°C ( = 73.2 °F )
045θερμ Ελάχιστη μήνα 14C23.2°C ( = 73.8 °F )
046θερμ Ελάχιστη μήνα 15C24.3°C ( = 75.7 °F )
047θερμ Ελάχιστη μήνα 16C24.8°C ( = 76.6 °F )
048θερμ Ελάχιστη μήνα 17C24.9°C ( = 76.8 °F )
049θερμ Ελάχιστη μήνα 18C24.8°C ( = 76.6 °F )
050θερμ Ελάχιστη μήνα 19C25.4°C ( = 77.7 °F )
051θερμ Ελάχιστη μήνα 20C24.9°C ( = 76.8 °F )
052θερμ Ελάχιστη μήνα 21C23.7°C ( = 74.7 °F )
053θερμ Ελάχιστη μήνα 22C23.6°C ( = 74.5 °F )
054θερμ Ελάχιστη μήνα 23C24.2°C ( = 75.6 °F )
055θερμ Ελάχιστη μήνα 24C25.8°C ( = 78.4 °F )
056θερμ Ελάχιστη μήνα 25C25.8°C ( = 78.4 °F )
057θερμ Ελάχιστη μήνα 26C24.6°C ( = 76.3 °F )
058θερμ Ελάχιστη μήνα 27C23.3°C ( = 73.9 °F )
059θερμ Ελάχιστη μήνα 28C22.9°C ( = 73.2 °F )
060θερμ Ελάχιστη μήνα 29C23.9°C ( = 75 °F )
061θερμ Ελάχιστη μήνα 30C24.6°C ( = 76.3 °F )
062θερμ Ελάχιστη μήνα 31C22.4°C ( = 72.3 °F )
063βροχή μήνα 01M0.0 mm ( = 0 in )
064βροχή μήνα 02M0.0 mm ( = 0 in )
065βροχή μήνα 03M0.0 mm ( = 0 in )
066βροχή μήνα 04M0.0 mm ( = 0 in )
067βροχή μήνα 05M0.0 mm ( = 0 in )
068βροχή μήνα 06M0.0 mm ( = 0 in )
069βροχή μήνα 07M0.8 mm ( = 0.031 in )
070βροχή μήνα 08M1.5 mm ( = 0.059 in )
071βροχή μήνα 09M0.0 mm ( = 0 in )
072βροχή μήνα 10M0.0 mm ( = 0 in )
073βροχή μήνα 11M0.0 mm ( = 0 in )
074βροχή μήνα 12M0.0 mm ( = 0 in )
075βροχή μήνα 13M0.0 mm ( = 0 in )
076βροχή μήνα 14M0.0 mm ( = 0 in )
077βροχή μήνα 15M0.0 mm ( = 0 in )
078βροχή μήνα 16M0.0 mm ( = 0 in )
079βροχή μήνα 17M0.0 mm ( = 0 in )
080βροχή μήνα 18M0.0 mm ( = 0 in )
081βροχή μήνα 19M0.0 mm ( = 0 in )
082βροχή μήνα 20M0.0 mm ( = 0 in )
083βροχή μήνα 21M0.0 mm ( = 0 in )
084βροχή μήνα 22M0.0 mm ( = 0 in )
085βροχή μήνα 23M0.0 mm ( = 0 in )
086βροχή μήνα 24M0.0 mm ( = 0 in )
087βροχή μήνα 25M0.0 mm ( = 0 in )
088βροχή μήνα 26M0.0 mm ( = 0 in )
089βροχή μήνα 27M0.0 mm ( = 0 in )
090βροχή μήνα 28M0.0 mm ( = 0 in )
091βροχή μήνα 29M0.0 mm ( = 0 in )
092βροχή μήνα 30M0.0 mm ( = 0 in )
093βροχή μήνα 31M1.5 mm ( = 0.059 in )
094βαρόμετρο μήνα 01H1007.8 hPa ( = 1007.8 mb; 755.91 mmHg; 29.76 inHg )
095βαρόμετρο μήνα 02H1008.8 hPa ( = 1008.8 mb; 756.66 mmHg; 29.79 inHg )
096βαρόμετρο μήνα 03H1009.1 hPa ( = 1009.1 mb; 756.89 mmHg; 29.8 inHg )
097βαρόμετρο μήνα 04H1010.6 hPa ( = 1010.6 mb; 758.01 mmHg; 29.84 inHg )
098βαρόμετρο μήνα 05H1012.7 hPa ( = 1012.7 mb; 759.59 mmHg; 29.91 inHg )
099βαρόμετρο μήνα 06H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
100βαρόμετρο μήνα 07H1004.9 hPa ( = 1004.9 mb; 753.74 mmHg; 29.67 inHg )
101βαρόμετρο μήνα 08H1005.0 hPa ( = 1005 mb; 753.81 mmHg; 29.68 inHg )
102βαρόμετρο μήνα 09H1006.3 hPa ( = 1006.3 mb; 754.79 mmHg; 29.72 inHg )
103βαρόμετρο μήνα 10H1009.7 hPa ( = 1009.7 mb; 757.34 mmHg; 29.82 inHg )
104βαρόμετρο μήνα 11H1011.2 hPa ( = 1011.2 mb; 758.46 mmHg; 29.86 inHg )
105βαρόμετρο μήνα 12H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
106βαρόμετρο μήνα 13H1008.1 hPa ( = 1008.1 mb; 756.14 mmHg; 29.77 inHg )
107βαρόμετρο μήνα 14H1009.1 hPa ( = 1009.1 mb; 756.89 mmHg; 29.8 inHg )
108βαρόμετρο μήνα 15H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
109βαρόμετρο μήνα 16H1012.9 hPa ( = 1012.9 mb; 759.74 mmHg; 29.91 inHg )
110βαρόμετρο μήνα 17H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
111βαρόμετρο μήνα 18H1010.7 hPa ( = 1010.7 mb; 758.09 mmHg; 29.85 inHg )
112βαρόμετρο μήνα 19H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
113βαρόμετρο μήνα 20H1012.7 hPa ( = 1012.7 mb; 759.59 mmHg; 29.91 inHg )
114βαρόμετρο μήνα 21H1013.4 hPa ( = 1013.4 mb; 760.11 mmHg; 29.93 inHg )
115βαρόμετρο μήνα 22H1013.5 hPa ( = 1013.5 mb; 760.19 mmHg; 29.93 inHg )
116βαρόμετρο μήνα 23H1013.6 hPa ( = 1013.6 mb; 760.26 mmHg; 29.93 inHg )
117βαρόμετρο μήνα 24H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
118βαρόμετρο μήνα 25H1015.7 hPa ( = 1015.7 mb; 761.84 mmHg; 29.99 inHg )
119βαρόμετρο μήνα 26H1014.9 hPa ( = 1014.9 mb; 761.24 mmHg; 29.97 inHg )
120βαρόμετρο μήνα 27H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
121βαρόμετρο μήνα 28H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
122βαρόμετρο μήνα 29H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
123βαρόμετρο μήνα 30H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
124βαρόμετρο μήνα 31H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
125άνεμος ταχύτητα μήνα 01K2.4 kts ( = 4.4 k/H; 1.2 ms; 2.8 m/H )
126άνεμος ταχύτητα μήνα 02K2.8 kts ( = 5.2 k/H; 1.4 ms; 3.2 m/H )
127άνεμος ταχύτητα μήνα 03K2.1 kts ( = 3.9 k/H; 1.1 ms; 2.4 m/H )
128άνεμος ταχύτητα μήνα 04K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
129άνεμος ταχύτητα μήνα 05K1.3 kts ( = 2.4 k/H; 0.7 ms; 1.5 m/H )
130άνεμος ταχύτητα μήνα 06K1.7 kts ( = 3.1 k/H; 0.9 ms; 2 m/H )
131άνεμος ταχύτητα μήνα 07K1.7 kts ( = 3.1 k/H; 0.9 ms; 2 m/H )
132άνεμος ταχύτητα μήνα 08K1.9 kts ( = 3.5 k/H; 1 ms; 2.2 m/H )
133άνεμος ταχύτητα μήνα 09K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
134άνεμος ταχύτητα μήνα 10K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
135άνεμος ταχύτητα μήνα 11K1.7 kts ( = 3.1 k/H; 0.9 ms; 2 m/H )
136άνεμος ταχύτητα μήνα 12K2.4 kts ( = 4.4 k/H; 1.2 ms; 2.8 m/H )
137άνεμος ταχύτητα μήνα 13K1.9 kts ( = 3.5 k/H; 1 ms; 2.2 m/H )
138άνεμος ταχύτητα μήνα 14K1.9 kts ( = 3.5 k/H; 1 ms; 2.2 m/H )
139άνεμος ταχύτητα μήνα 15K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
140άνεμος ταχύτητα μήνα 16K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
141άνεμος ταχύτητα μήνα 17K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
142άνεμος ταχύτητα μήνα 18K2.8 kts ( = 5.2 k/H; 1.4 ms; 3.2 m/H )
143άνεμος ταχύτητα μήνα 19K3.2 kts ( = 5.9 k/H; 1.6 ms; 3.7 m/H )
144άνεμος ταχύτητα μήνα 20K2.9 kts ( = 5.4 k/H; 1.5 ms; 3.3 m/H )
145άνεμος ταχύτητα μήνα 21K2.2 kts ( = 4.1 k/H; 1.1 ms; 2.5 m/H )
146άνεμος ταχύτητα μήνα 22K1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H )
147άνεμος ταχύτητα μήνα 23K2.2 kts ( = 4.1 k/H; 1.1 ms; 2.5 m/H )
148άνεμος ταχύτητα μήνα 24K3.8 kts ( = 7 k/H; 2 ms; 4.4 m/H )
149άνεμος ταχύτητα μήνα 25K4.6 kts ( = 8.5 k/H; 2.4 ms; 5.3 m/H )
150άνεμος ταχύτητα μήνα 26K3.2 kts ( = 5.9 k/H; 1.6 ms; 3.7 m/H )
151άνεμος ταχύτητα μήνα 27K2.7 kts ( = 5 k/H; 1.4 ms; 3.1 m/H )
152άνεμος ταχύτητα μήνα 28K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
153άνεμος ταχύτητα μήνα 29K1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H )
154άνεμος ταχύτητα μήνα 30K1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H )
155άνεμος ταχύτητα μήνα 31K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
156άνεμος κατεύθυνση μήνα 01D299.4°( = WNW )
157άνεμος κατεύθυνση μήνα 02D21.4°( = NNE )
158άνεμος κατεύθυνση μήνα 03D125.4°( = SE )
159άνεμος κατεύθυνση μήνα 04D22.5°( = NNE )
160άνεμος κατεύθυνση μήνα 05D180.0°( = South )
161άνεμος κατεύθυνση μήνα 06D270.0°( = West )
162άνεμος κατεύθυνση μήνα 07D287.8°( = WNW )
163άνεμος κατεύθυνση μήνα 08D90.0°( = East )
164άνεμος κατεύθυνση μήνα 09D65.9°( = ENE )
165άνεμος κατεύθυνση μήνα 10D360.0°( = North )
166άνεμος κατεύθυνση μήνα 11D257.0°( = WSW )
167άνεμος κατεύθυνση μήνα 12D263.3°( = West )
168άνεμος κατεύθυνση μήνα 13D337.5°( = NNW )
169άνεμος κατεύθυνση μήνα 14D354.2°( = North )
170άνεμος κατεύθυνση μήνα 15D247.5°( = WSW )
171άνεμος κατεύθυνση μήνα 16D337.5°( = NNW )
172άνεμος κατεύθυνση μήνα 17D5.7°( = North )
173άνεμος κατεύθυνση μήνα 18D339.9°( = NNW )
174άνεμος κατεύθυνση μήνα 19D266.1°( = West )
175άνεμος κατεύθυνση μήνα 20D292.5°( = WNW )
176άνεμος κατεύθυνση μήνα 21D45.0°( = NE )
177άνεμος κατεύθυνση μήνα 22D298.4°( = WNW )
178άνεμος κατεύθυνση μήνα 23D90.0°( = East )
179άνεμος κατεύθυνση μήνα 24D75.3°( = ENE )
180άνεμος κατεύθυνση μήνα 25D42.1°( = NE )
181άνεμος κατεύθυνση μήνα 26D67.5°( = ENE )
182άνεμος κατεύθυνση μήνα 27D202.5°( = SSW )
183άνεμος κατεύθυνση μήνα 28D247.5°( = WSW )
184άνεμος κατεύθυνση μήνα 29D43.4°( = NE )
185άνεμος κατεύθυνση μήνα 30D250.9°( = WSW )
186άνεμος κατεύθυνση μήνα 31D112.5°( = ESE )
187βροχή σύνολο μήνα 01M87.3 mm ( = 3.437 in )
188βροχή σύνολο μήνα 02M195.6 mm ( = 7.701 in )
189βροχή σύνολο μήνα 03M106.4 mm ( = 4.189 in )
190βροχή σύνολο μήνα 04M15.7 mm ( = 0.618 in )
191βροχή σύνολο μήνα 05M33.3 mm ( = 1.311 in )
192βροχή σύνολο μήνα 06M39.4 mm ( = 1.551 in )
193βροχή σύνολο μήνα 07M0.0 mm ( = 0 in )
194βροχή σύνολο μήνα 08M0.0 mm ( = 0 in )
195βροχή σύνολο μήνα 09M7.4 mm ( = 0.291 in )
196βροχή σύνολο μήνα 10M53.9 mm ( = 2.122 in )
197βροχή σύνολο μήνα 11M108.5 mm ( = 4.272 in )
198βροχή σύνολο μήνα 12M190.8 mm ( = 7.512 in )
199υγρασία μήνα 01P73.0%
200υγρασία μήνα 02P75.0%
201υγρασία μήνα 03P55.0%
202υγρασία μήνα 04P64.0%
203υγρασία μήνα 05P56.0%
204υγρασία μήνα 06P69.0%
205υγρασία μήνα 07P63.0%
206υγρασία μήνα 08P62.0%
207υγρασία μήνα 09P69.0%
208υγρασία μήνα 10P61.0%
209υγρασία μήνα 11P77.0%
210υγρασία μήνα 12P68.0%
211υγρασία μήνα 13P71.0%
212υγρασία μήνα 14P62.0%
213υγρασία μήνα 15P65.0%
214υγρασία μήνα 16P69.0%
215υγρασία μήνα 17P58.0%
216υγρασία μήνα 18P53.0%
217υγρασία μήνα 19P36.0%
218υγρασία μήνα 20P41.0%
219υγρασία μήνα 21P42.0%
220υγρασία μήνα 22P47.0%
221υγρασία μήνα 23P51.0%
222υγρασία μήνα 24P26.0%
223υγρασία μήνα 25P33.0%
224υγρασία μήνα 26P28.0%
225υγρασία μήνα 27P52.0%
226υγρασία μήνα 28P62.0%
227υγρασία μήνα 29P65.0%
228υγρασία μήνα 30P64.0%
229υγρασία μήνα 31P75.0%
230ώρα N13
231λεπτά N10
232μέρα N17
233θερμ μέρα 1#1C28.6°C ( = 83.5 °F )
234θερμ μέρα 1#2C24.6°C ( = 76.3 °F )
235θερμ μέρα 1#3C32.0°C ( = 89.6 °F )
236θερμ μέρα 1#4C33.3°C ( = 91.9 °F )
237θερμ μέρα 2#1C28.6°C ( = 83.5 °F )
238θερμ μέρα 2#2C24.0°C ( = 75.2 °F )
239θερμ μέρα 2#3C31.4°C ( = 88.5 °F )
240θερμ μέρα 2#4C32.9°C ( = 91.2 °F )
241θερμ μέρα 3#1C26.4°C ( = 79.5 °F )
242θερμ μέρα 3#2C23.2°C ( = 73.8 °F )
243θερμ μέρα 3#3C30.4°C ( = 86.7 °F )
244θερμ μέρα 3#4C30.7°C ( = 87.3 °F )
245θερμ μέρα 4#1C27.1°C ( = 80.8 °F )
246θερμ μέρα 4#2C24.2°C ( = 75.6 °F )
247θερμ μέρα 4#3C30.1°C ( = 86.2 °F )
248θερμ μέρα 4#4C30.4°C ( = 86.7 °F )
249θερμ μέρα 5#1C27.2°C ( = 81 °F )
250θερμ μέρα 5#2C24.9°C ( = 76.8 °F )
251θερμ μέρα 5#3C29.0°C ( = 84.2 °F )
252θερμ μέρα 5#4C31.4°C ( = 88.5 °F )
253θερμ μέρα 6#1C27.1°C ( = 80.8 °F )
254θερμ μέρα 6#2C24.2°C ( = 75.6 °F )
255θερμ μέρα 6#3C27.6°C ( = 81.7 °F )
256θερμ μέρα 6#4C28.1°C ( = 82.6 °F )
257θερμ μέρα 7#1C22.9°C ( = 73.2 °F )
258θερμ μέρα 7#2C22.2°C ( = 72 °F )
259θερμ μέρα 7#3C27.8°C ( = 82 °F )
260θερμ μέρα 7#4C29.1°C ( = 84.4 °F )
261βαρόμετρο μέρα 1#1H1015.7 hPa ( = 1015.7 mb; 761.84 mmHg; 29.99 inHg )
262βαρόμετρο μέρα 1#2H1014.8 hPa ( = 1014.8 mb; 761.16 mmHg; 29.97 inHg )
263βαρόμετρο μέρα 1#3H1014.8 hPa ( = 1014.8 mb; 761.16 mmHg; 29.97 inHg )
264βαρόμετρο μέρα 1#4H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
265βαρόμετρο μέρα 2#1H1014.9 hPa ( = 1014.9 mb; 761.24 mmHg; 29.97 inHg )
266βαρόμετρο μέρα 2#2H1015.1 hPa ( = 1015.1 mb; 761.39 mmHg; 29.98 inHg )
267βαρόμετρο μέρα 2#3H1014.9 hPa ( = 1014.9 mb; 761.24 mmHg; 29.97 inHg )
268βαρόμετρο μέρα 2#4H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
269βαρόμετρο μέρα 3#1H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
270βαρόμετρο μέρα 3#2H1013.4 hPa ( = 1013.4 mb; 760.11 mmHg; 29.93 inHg )
271βαρόμετρο μέρα 3#3H1014.0 hPa ( = 1014 mb; 760.56 mmHg; 29.94 inHg )
272βαρόμετρο μέρα 3#4H1011.9 hPa ( = 1011.9 mb; 758.99 mmHg; 29.88 inHg )
273βαρόμετρο μέρα 4#1H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
274βαρόμετρο μέρα 4#2H1011.2 hPa ( = 1011.2 mb; 758.46 mmHg; 29.86 inHg )
275βαρόμετρο μέρα 4#3H1012.0 hPa ( = 1012 mb; 759.06 mmHg; 29.88 inHg )
276βαρόμετρο μέρα 4#4H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
277βαρόμετρο μέρα 5#1H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
278βαρόμετρο μέρα 5#2H1009.7 hPa ( = 1009.7 mb; 757.34 mmHg; 29.82 inHg )
279βαρόμετρο μέρα 5#3H1010.7 hPa ( = 1010.7 mb; 758.09 mmHg; 29.85 inHg )
280βαρόμετρο μέρα 5#4H1010.0 hPa ( = 1010 mb; 757.56 mmHg; 29.83 inHg )
281βαρόμετρο μέρα 6#1H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
282βαρόμετρο μέρα 6#2H1009.8 hPa ( = 1009.8 mb; 757.41 mmHg; 29.82 inHg )
283βαρόμετρο μέρα 6#3H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
284βαρόμετρο μέρα 6#4H1010.0 hPa ( = 1010 mb; 757.56 mmHg; 29.83 inHg )
285βαρόμετρο μέρα 7#1H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
286βαρόμετρο μέρα 7#2H1010.9 hPa ( = 1010.9 mb; 758.24 mmHg; 29.85 inHg )
287βαρόμετρο μέρα 7#3H1012.0 hPa ( = 1012 mb; 759.06 mmHg; 29.88 inHg )
288βαρόμετρο μέρα 7#4H1011.9 hPa ( = 1011.9 mb; 758.99 mmHg; 29.88 inHg )
289υγρασία μέρα 1#1P33%
290υγρασία μέρα 1#2P54%
291υγρασία μέρα 1#3P32%
292υγρασία μέρα 1#4P31%
293υγρασία μέρα 2#1P28%
294υγρασία μέρα 2#2P49%
295υγρασία μέρα 2#3P35%
296υγρασία μέρα 2#4P32%
297υγρασία μέρα 3#1P52%
298υγρασία μέρα 3#2P56%
299υγρασία μέρα 3#3P37%
300υγρασία μέρα 3#4P40%
301υγρασία μέρα 4#1P62%
302υγρασία μέρα 4#2P65%
303υγρασία μέρα 4#3P51%
304υγρασία μέρα 4#4P63%
305υγρασία μέρα 5#1P65%
306υγρασία μέρα 5#2P67%
307υγρασία μέρα 5#3P57%
308υγρασία μέρα 5#4P54%
309υγρασία μέρα 6#1P64%
310υγρασία μέρα 6#2P69%
311υγρασία μέρα 6#3P65%
312υγρασία μέρα 6#4P53%
313υγρασία μέρα 7#1P75%
314υγρασία μέρα 7#2P70%
315υγρασία μέρα 7#3P58%
316υγρασία μέρα 7#4P49%
317άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#1P253%
318άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#2P65%
319άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#3P155%
320άνεμος κατεύθυνση μέρα 1#4P72%
321άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#1P112%
322άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#2P106%
323άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#3P352%
324άνεμος κατεύθυνση μέρα 2#4P335%
325άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#1P105%
326άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#2P74%
327άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#3P309%
328άνεμος κατεύθυνση μέρα 3#4P211%
329άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#1P123%
330άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#2P140%
331άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#3P313%
332άνεμος κατεύθυνση μέρα 4#4P215%
333άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#1P130%
334άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#2P338%
335άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#3P313%
336άνεμος κατεύθυνση μέρα 5#4P252%
337άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#1P334%
338άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#2P332%
339άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#3P299%
340άνεμος κατεύθυνση μέρα 6#4P302%
341άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#1P5%
342άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#2P10%
343άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#3P292%
344άνεμος κατεύθυνση μέρα 7#4P270%
345άνεμος ταχύτητα μέρα 1#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
346άνεμος ταχύτητα μέρα 1#2K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
347άνεμος ταχύτητα μέρα 1#3K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
348άνεμος ταχύτητα μέρα 1#4K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
349άνεμος ταχύτητα μέρα 2#1K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
350άνεμος ταχύτητα μέρα 2#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
351άνεμος ταχύτητα μέρα 2#3K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
352άνεμος ταχύτητα μέρα 2#4K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
353άνεμος ταχύτητα μέρα 3#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
354άνεμος ταχύτητα μέρα 3#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
355άνεμος ταχύτητα μέρα 3#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
356άνεμος ταχύτητα μέρα 3#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
357άνεμος ταχύτητα μέρα 4#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
358άνεμος ταχύτητα μέρα 4#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
359άνεμος ταχύτητα μέρα 4#3K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
360άνεμος ταχύτητα μέρα 4#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
361άνεμος ταχύτητα μέρα 5#1K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
362άνεμος ταχύτητα μέρα 5#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
363άνεμος ταχύτητα μέρα 5#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
364άνεμος ταχύτητα μέρα 5#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
365άνεμος ταχύτητα μέρα 6#1K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
366άνεμος ταχύτητα μέρα 6#2K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
367άνεμος ταχύτητα μέρα 6#3K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
368άνεμος ταχύτητα μέρα 6#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
369άνεμος ταχύτητα μέρα 7#1K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
370άνεμος ταχύτητα μέρα 7#2K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
371άνεμος ταχύτητα μέρα 7#3K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
372άνεμος ταχύτητα μέρα 7#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
373solar μέρα 1#1N0.0
374solar μέρα 1#2N0.0
375solar μέρα 1#3N84.0
376solar μέρα 1#4N90.0
377solar μέρα 2#1N0.0
378solar μέρα 2#2N0.0
379solar μέρα 2#3N82.0
380solar μέρα 2#4N94.0
381solar μέρα 3#1N0.0
382solar μέρα 3#2N0.0
383solar μέρα 3#3N83.0
384solar μέρα 3#4N90.0
385solar μέρα 4#1N0.0
386solar μέρα 4#2N0.0
387solar μέρα 4#3N81.0
388solar μέρα 4#4N89.0
389solar μέρα 5#1N0.0
390solar μέρα 5#2N0.0
391solar μέρα 5#3N81.0
392solar μέρα 5#4N89.0
393solar μέρα 6#1N0.0
394solar μέρα 6#2N0.0
395solar μέρα 6#3N95.0
396solar μέρα 6#4N56.0
397solar μέρα 7#1N0.0
398solar μέρα 7#2N0.0
399solar μέρα 7#3N82.0
400solar μέρα 7#4N83.0
401uv μέρα 1#1N0.0
402uv μέρα 1#2N0.0
403uv μέρα 1#3N4.4
404uv μέρα 1#4N1.4
405uv μέρα 2#1N0.0
406uv μέρα 2#2N0.0
407uv μέρα 2#3N4.3
408uv μέρα 2#4N1.4
409uv μέρα 3#1N0.0
410uv μέρα 3#2N0.0
411uv μέρα 3#3N4.3
412uv μέρα 3#4N1.3
413uv μέρα 4#1N0.0
414uv μέρα 4#2N0.0
415uv μέρα 4#3N4.2
416uv μέρα 4#4N1.3
417uv μέρα 5#1N0.0
418uv μέρα 5#2N0.0
419uv μέρα 5#3N4.0
420uv μέρα 5#4N1.3
421uv μέρα 6#1N0.0
422uv μέρα 6#2N0.0
423uv μέρα 6#3N3.9
424uv μέρα 6#4N1.1
425uv μέρα 7#1N0.0
426uv μέρα 7#2N0.0
427uv μέρα 7#3N4.2
428uv μέρα 7#4N4.9
429Last years Βροχή σύνολο να Δεκ
(from rain season start)
N333.8
430Μέση Τιμή βροχή για Ιαν ( mm)N115.8
431Φεβ N111.0
432Μαρ N87.8
433Απρ N44.7
434Μαι N31.0
435Ιούν N11.1
436Ιούλ N8.0
437Άυγ N4.4
438Σεπ N62.8
439Οκτ N128.5
440Νοε N98.7
441Δεκ N125.3
442wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!c10.37f!!)
L!!D10.37S75!!

clientrawhour

Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientrawhour.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 2 2 3 3 4 3 3 4 2 1 2 3 4 3 2 1 1 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 5 6 6 6 4 8 7 2 3 4 7 7 6 3 2 5 7 4 5 4 2 3 3 5 4 4 5 6 4 5 7 4 4 7 4 4 4 3 3 5 5 5 3 7 8 8 5 5 3 4 6 4 6 3 6 6 6 8 5 278 246 235 234 230 262 241 272 251 254 270 279 273 274 265 262 240 247 219 224 172 162 240 250 235 198 196 211 216 229 222 228 178 208 186 181 202 209 246 252 340 283 247 248 284 284 290 291 282 242 236 265 260 287 288 258 208 211 228 240 29.1 29.1 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.2 29.2 29.2 29.2 29.3 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.7 29.7 29.6 29.6 29.5 29.5 29.4 29.3 29.3 29.3 29.3 29.4 29.4 29.5 29.6 29.6 29.6 29.7 29.7 29.6 29.5 29.5 29.4 29.4 29.4 29.5 29.5 29.5 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 49 49 48 47 46 48 49 48 48 49 49 48 48 47 48 48 48 48 47 46 46 47 47 48 47 46 46 44 44 44 45 44 44 44 44 45 44 44 44 44 44 45 45 44 43 43 43 42 43 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 42 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.9 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.9 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.7 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.8 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.7 1011.6 1011.6 1011.6 1011.6 1011.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 788.0 788.0 791.0 793.0 796.0 795.0 795.0 791.0 793.0 793.0 791.0 791.0 793.0 793.0 795.0 796.0 796.0 796.0 798.0 793.0 793.0 795.0 798.0 798.0 802.0 802.0 800.0 798.0 800.0 800.0 800.0 803.0 805.0 805.0 803.0 803.0 803.0 805.0 807.0 803.0 802.0 803.0 803.0 802.0 798.0 793.0 793.0 795.0 798.0 802.0 803.0 803.0 803.0 803.0 802.0 798.0 796.0 796.0 796.0 798.0 387.0 868.0 819.0 923.0 171.0 190.0 223.0 86.0 95.0 134.0 253.0 139.0 171.0 288.0 193.0 237.0 88.0 47.0 23.0 18.0 16.0 14.0 12.0 14.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 14.0 23.0 69.0 116.0 156.0 202.0 248.0 288.0 332.0 373.0 418.0 454.0 496.0 533.0 570.0 601.0 636.0 666.0 691.0 717.0 735.0 758.0 770.0 788.0 795.0 800.0 798.0 798.0 4.0 4.9 4.3 3.4 1.3 1.2 1.3 0.5 0.6 0.8 1.3 0.9 0.9 1.4 1.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.8 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.7 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 4.9 !!H10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000αρχή του αρχείο L12345
001άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
002άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
003άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
004άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
005άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
006άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
007άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
008άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
009άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
010άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
011άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
012άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
013άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
014άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
015άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
016άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
017άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
018άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
019άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
020άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
021άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
022άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
023άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
024άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
025άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
026άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
027άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
028άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
029άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
030άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
031άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
032άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
033άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
034άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
035άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
036άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
037άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
038άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
039άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
040άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
041άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
042άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
043άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
044άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
045άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
046άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
047άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
048άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
049άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
050άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
051άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
052άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
053άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
054άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
055άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
056άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
057άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
058άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
059άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
060άνεμος ταχύτητα τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
061ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
062ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
063ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
064ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
065ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
066ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
067ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
068ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
069ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
070ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
071ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
072ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
073ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
074ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
075ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
076ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
077ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
078ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
079ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
080ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
081ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
082ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
083ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
084ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
085ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
086ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
087ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
088ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
089ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
090ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
091ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
092ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
093ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
094ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
095ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
096ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
097ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
098ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
099ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
100ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
101ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
102ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
103ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
104ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
105ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
106ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
107ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
108ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
109ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
110ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
111ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
112ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
113ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
114ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
115ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
116ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
117ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
118ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
119ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
120ριπή τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
121άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01D278°( = West )
122άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02D246°( = WSW )
123άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03D235°( = SW )
124άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04D234°( = SW )
125άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05D230°( = SW )
126άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06D262°( = West )
127άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07D241°( = WSW )
128άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08D272°( = West )
129άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09D251°( = WSW )
130άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10D254°( = WSW )
131άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11D270°( = West )
132άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12D279°( = West )
133άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13D273°( = West )
134άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14D274°( = West )
135άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15D265°( = West )
136άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16D262°( = West )
137άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17D240°( = WSW )
138άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18D247°( = WSW )
139άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19D219°( = SW )
140άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20D224°( = SW )
141άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21D172°( = South )
142άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22D162°( = SSE )
143άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23D240°( = WSW )
144άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24D250°( = WSW )
145άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25D235°( = SW )
146άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26D198°( = SSW )
147άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27D196°( = SSW )
148άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28D211°( = SSW )
149άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29D216°( = SW )
150άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30D229°( = SW )
151άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31D222°( = SW )
152άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32D228°( = SW )
153άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33D178°( = South )
154άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34D208°( = SSW )
155άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35D186°( = South )
156άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36D181°( = South )
157άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37D202°( = SSW )
158άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38D209°( = SSW )
159άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39D246°( = WSW )
160άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40D252°( = WSW )
161άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41D340°( = NNW )
162άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42D283°( = WNW )
163άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43D247°( = WSW )
164άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44D248°( = WSW )
165άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45D284°( = WNW )
166άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46D284°( = WNW )
167άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47D290°( = WNW )
168άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48D291°( = WNW )
169άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49D282°( = WNW )
170άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50D242°( = WSW )
171άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51D236°( = SW )
172άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52D265°( = West )
173άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53D260°( = West )
174άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54D287°( = WNW )
175άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55D288°( = WNW )
176άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56D258°( = WSW )
177άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57D208°( = SSW )
178άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58D211°( = SSW )
179άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59D228°( = SW )
180άνεμος κατεύθυνση τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60D240°( = WSW )
181θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01C29.1°C ( = 84.4 °F )
182θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02C29.1°C ( = 84.4 °F )
183θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03C29.2°C ( = 84.6 °F )
184θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04C29.2°C ( = 84.6 °F )
185θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05C29.2°C ( = 84.6 °F )
186θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06C29.2°C ( = 84.6 °F )
187θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07C29.2°C ( = 84.6 °F )
188θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08C29.1°C ( = 84.4 °F )
189θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09C29.1°C ( = 84.4 °F )
190θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10C29.1°C ( = 84.4 °F )
191θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11C29.1°C ( = 84.4 °F )
192θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12C29.1°C ( = 84.4 °F )
193θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13C29.1°C ( = 84.4 °F )
194θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14C29.1°C ( = 84.4 °F )
195θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15C29.1°C ( = 84.4 °F )
196θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16C29.1°C ( = 84.4 °F )
197θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17C29.1°C ( = 84.4 °F )
198θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18C29.2°C ( = 84.6 °F )
199θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19C29.2°C ( = 84.6 °F )
200θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20C29.2°C ( = 84.6 °F )
201θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21C29.2°C ( = 84.6 °F )
202θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22C29.3°C ( = 84.7 °F )
203θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23C29.3°C ( = 84.7 °F )
204θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24C29.4°C ( = 84.9 °F )
205θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25C29.5°C ( = 85.1 °F )
206θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26C29.6°C ( = 85.3 °F )
207θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27C29.7°C ( = 85.5 °F )
208θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28C29.7°C ( = 85.5 °F )
209θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29C29.7°C ( = 85.5 °F )
210θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30C29.6°C ( = 85.3 °F )
211θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31C29.6°C ( = 85.3 °F )
212θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32C29.5°C ( = 85.1 °F )
213θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33C29.5°C ( = 85.1 °F )
214θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34C29.4°C ( = 84.9 °F )
215θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35C29.3°C ( = 84.7 °F )
216θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36C29.3°C ( = 84.7 °F )
217θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37C29.3°C ( = 84.7 °F )
218θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38C29.3°C ( = 84.7 °F )
219θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39C29.4°C ( = 84.9 °F )
220θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40C29.4°C ( = 84.9 °F )
221θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41C29.5°C ( = 85.1 °F )
222θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42C29.6°C ( = 85.3 °F )
223θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43C29.6°C ( = 85.3 °F )
224θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44C29.6°C ( = 85.3 °F )
225θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45C29.7°C ( = 85.5 °F )
226θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46C29.7°C ( = 85.5 °F )
227θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47C29.6°C ( = 85.3 °F )
228θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48C29.5°C ( = 85.1 °F )
229θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49C29.5°C ( = 85.1 °F )
230θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50C29.4°C ( = 84.9 °F )
231θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51C29.4°C ( = 84.9 °F )
232θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52C29.4°C ( = 84.9 °F )
233θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53C29.5°C ( = 85.1 °F )
234θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54C29.5°C ( = 85.1 °F )
235θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55C29.5°C ( = 85.1 °F )
236θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56C29.4°C ( = 84.9 °F )
237θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57C29.4°C ( = 84.9 °F )
238θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58C29.4°C ( = 84.9 °F )
239θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59C29.4°C ( = 84.9 °F )
240θερμ τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60C29.4°C ( = 84.9 °F )
241υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01P49%
242υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02P49%
243υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03P48%
244υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04P47%
245υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05P46%
246υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06P48%
247υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07P49%
248υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08P48%
249υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09P48%
250υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10P49%
251υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11P49%
252υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12P48%
253υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13P48%
254υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14P47%
255υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15P48%
256υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16P48%
257υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17P48%
258υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18P48%
259υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19P47%
260υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20P46%
261υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21P46%
262υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22P47%
263υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23P47%
264υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24P48%
265υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25P47%
266υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26P46%
267υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27P46%
268υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28P44%
269υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29P44%
270υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30P44%
271υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31P45%
272υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32P44%
273υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33P44%
274υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34P44%
275υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35P44%
276υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36P45%
277υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37P44%
278υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38P44%
279υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39P44%
280υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40P44%
281υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41P44%
282υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42P45%
283υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43P45%
284υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44P44%
285υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45P43%
286υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46P43%
287υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47P43%
288υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48P42%
289υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49P43%
290υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50P44%
291υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51P44%
292υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52P44%
293υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53P44%
294υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54P44%
295υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55P44%
296υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56P44%
297υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57P43%
298υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58P43%
299υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59P43%
300υγρασία τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60P42%
301βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
302βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
303βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
304βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
305βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05H1011.9 hPa ( = 1011.9 mb; 758.99 mmHg; 29.88 inHg )
306βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
307βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
308βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
309βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
310βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
311βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11H1011.9 hPa ( = 1011.9 mb; 758.99 mmHg; 29.88 inHg )
312βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
313βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
314βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
315βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
316βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
317βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
318βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
319βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
320βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
321βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
322βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
323βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
324βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
325βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
326βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
327βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
328βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
329βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
330βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
331βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
332βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
333βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
334βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
335βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
336βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
337βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
338βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
339βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
340βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
341βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
342βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
343βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
344βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
345βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
346βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
347βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
348βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
349βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
350βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
351βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
352βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
353βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
354βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
355βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
356βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56H1011.6 hPa ( = 1011.6 mb; 758.76 mmHg; 29.87 inHg )
357βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57H1011.6 hPa ( = 1011.6 mb; 758.76 mmHg; 29.87 inHg )
358βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58H1011.6 hPa ( = 1011.6 mb; 758.76 mmHg; 29.87 inHg )
359βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59H1011.6 hPa ( = 1011.6 mb; 758.76 mmHg; 29.87 inHg )
360βαρόμετρο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60H1011.6 hPa ( = 1011.6 mb; 758.76 mmHg; 29.87 inHg )
361βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 01M0.0 mm ( = 0 in )
362βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 02M0.0 mm ( = 0 in )
363βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 03M0.0 mm ( = 0 in )
364βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 04M0.0 mm ( = 0 in )
365βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 05M0.0 mm ( = 0 in )
366βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 06M0.0 mm ( = 0 in )
367βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 07M0.0 mm ( = 0 in )
368βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 08M0.0 mm ( = 0 in )
369βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 09M0.0 mm ( = 0 in )
370βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 10M0.0 mm ( = 0 in )
371βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 11M0.0 mm ( = 0 in )
372βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 12M0.0 mm ( = 0 in )
373βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 13M0.0 mm ( = 0 in )
374βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 14M0.0 mm ( = 0 in )
375βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 15M0.0 mm ( = 0 in )
376βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 16M0.0 mm ( = 0 in )
377βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 17M0.0 mm ( = 0 in )
378βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 18M0.0 mm ( = 0 in )
379βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 19M0.0 mm ( = 0 in )
380βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 20M0.0 mm ( = 0 in )
381βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 21M0.0 mm ( = 0 in )
382βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 22M0.0 mm ( = 0 in )
383βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 23M0.0 mm ( = 0 in )
384βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 24M0.0 mm ( = 0 in )
385βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 25M0.0 mm ( = 0 in )
386βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 26M0.0 mm ( = 0 in )
387βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 27M0.0 mm ( = 0 in )
388βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 28M0.0 mm ( = 0 in )
389βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 29M0.0 mm ( = 0 in )
390βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 30M0.0 mm ( = 0 in )
391βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 31M0.0 mm ( = 0 in )
392βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 32M0.0 mm ( = 0 in )
393βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 33M0.0 mm ( = 0 in )
394βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 34M0.0 mm ( = 0 in )
395βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 35M0.0 mm ( = 0 in )
396βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 36M0.0 mm ( = 0 in )
397βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 37M0.0 mm ( = 0 in )
398βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 38M0.0 mm ( = 0 in )
399βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 39M0.0 mm ( = 0 in )
400βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 40M0.0 mm ( = 0 in )
401βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 41M0.0 mm ( = 0 in )
402βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 42M0.0 mm ( = 0 in )
403βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 43M0.0 mm ( = 0 in )
404βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 44M0.0 mm ( = 0 in )
405βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 45M0.0 mm ( = 0 in )
406βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 46M0.0 mm ( = 0 in )
407βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 47M0.0 mm ( = 0 in )
408βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 48M0.0 mm ( = 0 in )
409βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 49M0.0 mm ( = 0 in )
410βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 50M0.0 mm ( = 0 in )
411βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 51M0.0 mm ( = 0 in )
412βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 52M0.0 mm ( = 0 in )
413βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 53M0.0 mm ( = 0 in )
414βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 54M0.0 mm ( = 0 in )
415βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 55M0.0 mm ( = 0 in )
416βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 56M0.0 mm ( = 0 in )
417βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 57M0.0 mm ( = 0 in )
418βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 58M0.0 mm ( = 0 in )
419βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 59M0.0 mm ( = 0 in )
420βροχή σύνολο τελευταία 60 λεπτά για ελάχιστη 60M0.0 mm ( = 0 in )
421solar τελευταία 60 λεπτά για mi 01 ( w/m2)N788.0
422solar τελευταία 60 λεπτά για mi 02 ( w/m2)N788.0
423solar τελευταία 60 λεπτά για mi 03 ( w/m2)N791.0
424solar τελευταία 60 λεπτά για mi 04 ( w/m2)N793.0
425solar τελευταία 60 λεπτά για mi 05 ( w/m2)N796.0
426solar τελευταία 60 λεπτά για mi 06 ( w/m2)N795.0
427solar τελευταία 60 λεπτά για mi 07 ( w/m2)N795.0
428solar τελευταία 60 λεπτά για mi 08 ( w/m2)N791.0
429solar τελευταία 60 λεπτά για mi 09 ( w/m2)N793.0
430solar τελευταία 60 λεπτά για mi 10 ( w/m2)N793.0
431solar τελευταία 60 λεπτά για mi 11 ( w/m2)N791.0
432solar τελευταία 60 λεπτά για mi 12 ( w/m2)N791.0
433solar τελευταία 60 λεπτά για mi 13 ( w/m2)N793.0
434solar τελευταία 60 λεπτά για mi 14 ( w/m2)N793.0
435solar τελευταία 60 λεπτά για mi 15 ( w/m2)N795.0
436solar τελευταία 60 λεπτά για mi 16 ( w/m2)N796.0
437solar τελευταία 60 λεπτά για mi 17 ( w/m2)N796.0
438solar τελευταία 60 λεπτά για mi 18 ( w/m2)N796.0
439solar τελευταία 60 λεπτά για mi 19 ( w/m2)N798.0
440solar τελευταία 60 λεπτά για mi 20 ( w/m2)N793.0
441solar τελευταία 60 λεπτά για mi 21 ( w/m2)N793.0
442solar τελευταία 60 λεπτά για mi 22 ( w/m2)N795.0
443solar τελευταία 60 λεπτά για mi 23 ( w/m2)N798.0
444solar τελευταία 60 λεπτά για mi 24 ( w/m2)N798.0
445solar τελευταία 60 λεπτά για mi 25 ( w/m2)N802.0
446solar τελευταία 60 λεπτά για mi 26 ( w/m2)N802.0
447solar τελευταία 60 λεπτά για mi 27 ( w/m2)N800.0
448solar τελευταία 60 λεπτά για mi 28 ( w/m2)N798.0
449solar τελευταία 60 λεπτά για mi 29 ( w/m2)N800.0
450solar τελευταία 60 λεπτά για mi 30 ( w/m2)N800.0
451solar τελευταία 60 λεπτά για mi 31 ( w/m2)N800.0
452solar τελευταία 60 λεπτά για mi 32 ( w/m2)N803.0
453solar τελευταία 60 λεπτά για mi 33 ( w/m2)N805.0
454solar τελευταία 60 λεπτά για mi 34 ( w/m2)N805.0
455solar τελευταία 60 λεπτά για mi 35 ( w/m2)N803.0
456solar τελευταία 60 λεπτά για mi 36 ( w/m2)N803.0
457solar τελευταία 60 λεπτά για mi 37 ( w/m2)N803.0
458solar τελευταία 60 λεπτά για mi 38 ( w/m2)N805.0
459solar τελευταία 60 λεπτά για mi 39 ( w/m2)N807.0
460solar τελευταία 60 λεπτά για mi 40 ( w/m2)N803.0
461solar τελευταία 60 λεπτά για mi 41 ( w/m2)N802.0
462solar τελευταία 60 λεπτά για mi 42 ( w/m2)N803.0
463solar τελευταία 60 λεπτά για mi 43 ( w/m2)N803.0
464solar τελευταία 60 λεπτά για mi 44 ( w/m2)N802.0
465solar τελευταία 60 λεπτά για mi 45 ( w/m2)N798.0
466solar τελευταία 60 λεπτά για mi 46 ( w/m2)N793.0
467solar τελευταία 60 λεπτά για mi 47 ( w/m2)N793.0
468solar τελευταία 60 λεπτά για mi 48 ( w/m2)N795.0
469solar τελευταία 60 λεπτά για mi 49 ( w/m2)N798.0
470solar τελευταία 60 λεπτά για mi 50 ( w/m2)N802.0
471solar τελευταία 60 λεπτά για mi 51 ( w/m2)N803.0
472solar τελευταία 60 λεπτά για mi 52 ( w/m2)N803.0
473solar τελευταία 60 λεπτά για mi 53 ( w/m2)N803.0
474solar τελευταία 60 λεπτά για mi 54 ( w/m2)N803.0
475solar τελευταία 60 λεπτά για mi 55 ( w/m2)N802.0
476solar τελευταία 60 λεπτά για mi 56 ( w/m2)N798.0
477solar τελευταία 60 λεπτά για mi 57 ( w/m2)N796.0
478solar τελευταία 60 λεπτά για mi 58 ( w/m2)N796.0
479solar τελευταία 60 λεπτά για mi 59 ( w/m2)N796.0
480solar τελευταία 60 λεπτά για mi 60 ( w/m2)N798.0
481solar ώρες-λεπτά-πριν 23:45N387.0
482solar ώρες-λεπτά-πριν 23:30N868.0
483solar ώρες-λεπτά-πριν 23:15N819.0
484solar ώρες-λεπτά-πριν 23:00N923.0
485solar ώρες-λεπτά-πριν 22:45N171.0
486solar ώρες-λεπτά-πριν 22:30N190.0
487solar ώρες-λεπτά-πριν 22:15N223.0
488solar ώρες-λεπτά-πριν 22:00N86.0
489solar ώρες-λεπτά-πριν 21:45N95.0
490solar ώρες-λεπτά-πριν 21:30N134.0
491solar ώρες-λεπτά-πριν 21:15N253.0
492solar ώρες-λεπτά-πριν 21:00N139.0
493solar ώρες-λεπτά-πριν 20:45N171.0
494solar ώρες-λεπτά-πριν 20:30N288.0
495solar ώρες-λεπτά-πριν 20:15N193.0
496solar ώρες-λεπτά-πριν 20:00N237.0
497solar ώρες-λεπτά-πριν 19:45N88.0
498solar ώρες-λεπτά-πριν 19:30N47.0
499solar ώρες-λεπτά-πριν 19:15N23.0
500solar ώρες-λεπτά-πριν 19:00N18.0
501solar ώρες-λεπτά-πριν 18:45N16.0
502solar ώρες-λεπτά-πριν 18:30N14.0
503solar ώρες-λεπτά-πριν 18:15N12.0
504solar ώρες-λεπτά-πριν 18:00N14.0
505solar ώρες-λεπτά-πριν 17:45N5.0
506solar ώρες-λεπτά-πριν 17:30N0.0
507solar ώρες-λεπτά-πριν 17:15N0.0
508solar ώρες-λεπτά-πριν 17:00N0.0
509solar ώρες-λεπτά-πριν 16:45N0.0
510solar ώρες-λεπτά-πριν 16:30N0.0
511solar ώρες-λεπτά-πριν 16:15N0.0
512solar ώρες-λεπτά-πριν 16:00N0.0
513solar ώρες-λεπτά-πριν 15:45N0.0
514solar ώρες-λεπτά-πριν 15:30N0.0
515solar ώρες-λεπτά-πριν 15:15N0.0
516solar ώρες-λεπτά-πριν 15:00N0.0
517solar ώρες-λεπτά-πριν 14:45N0.0
518solar ώρες-λεπτά-πριν 14:30N0.0
519solar ώρες-λεπτά-πριν 14:15N0.0
520solar ώρες-λεπτά-πριν 14:00N0.0
521solar ώρες-λεπτά-πριν 13:45N0.0
522solar ώρες-λεπτά-πριν 13:30N0.0
523solar ώρες-λεπτά-πριν 13:15N0.0
524solar ώρες-λεπτά-πριν 13:00N0.0
525solar ώρες-λεπτά-πριν 12:45N0.0
526solar ώρες-λεπτά-πριν 12:30N0.0
527solar ώρες-λεπτά-πριν 12:15N0.0
528solar ώρες-λεπτά-πριν 12:00N0.0
529solar ώρες-λεπτά-πριν 11:45N0.0
530solar ώρες-λεπτά-πριν 11:30N0.0
531solar ώρες-λεπτά-πριν 11:15N0.0
532solar ώρες-λεπτά-πριν 11:00N0.0
533solar ώρες-λεπτά-πριν 10:45N0.0
534solar ώρες-λεπτά-πριν 10:30N0.0
535solar ώρες-λεπτά-πριν 10:15N0.0
536solar ώρες-λεπτά-πριν 10:00N0.0
537solar ώρες-λεπτά-πριν 09:45N0.0
538solar ώρες-λεπτά-πριν 09:30N0.0
539solar ώρες-λεπτά-πριν 09:15N0.0
540solar ώρες-λεπτά-πριν 09:00N0.0
541solar ώρες-λεπτά-πριν 08:45N0.0
542solar ώρες-λεπτά-πριν 08:30N0.0
543solar ώρες-λεπτά-πριν 08:15N0.0
544solar ώρες-λεπτά-πριν 08:00N0.0
545solar ώρες-λεπτά-πριν 07:45N0.0
546solar ώρες-λεπτά-πριν 07:30N0.0
547solar ώρες-λεπτά-πριν 07:15N0.0
548solar ώρες-λεπτά-πριν 07:00N7.0
549solar ώρες-λεπτά-πριν 06:45N14.0
550solar ώρες-λεπτά-πριν 06:30N23.0
551solar ώρες-λεπτά-πριν 06:15N69.0
552solar ώρες-λεπτά-πριν 06:00N116.0
553solar ώρες-λεπτά-πριν 05:45N156.0
554solar ώρες-λεπτά-πριν 05:30N202.0
555solar ώρες-λεπτά-πριν 05:15N248.0
556solar ώρες-λεπτά-πριν 05:00N288.0
557solar ώρες-λεπτά-πριν 05:45N332.0
558solar ώρες-λεπτά-πριν 05:30N373.0
559solar ώρες-λεπτά-πριν 05:15N418.0
560solar ώρες-λεπτά-πριν 05:00N454.0
561solar ώρες-λεπτά-πριν 04:45N496.0
562solar ώρες-λεπτά-πριν 04:30N533.0
563solar ώρες-λεπτά-πριν 04:15N570.0
564solar ώρες-λεπτά-πριν 04:00N601.0
565solar ώρες-λεπτά-πριν 03:45N636.0
566solar ώρες-λεπτά-πριν 03:30N666.0
567solar ώρες-λεπτά-πριν 03:15N691.0
568solar ώρες-λεπτά-πριν 03:00N717.0
569solar ώρες-λεπτά-πριν 02:45N735.0
570solar ώρες-λεπτά-πριν 02:30N758.0
571solar ώρες-λεπτά-πριν 02:15N770.0
572solar ώρες-λεπτά-πριν 02:00N788.0
573solar ώρες-λεπτά-πριν 01:45N795.0
574solar ώρες-λεπτά-πριν 01:30N800.0
575solar ώρες-λεπτά-πριν 01:15N798.0
576solar ώρες-λεπτά-πριν 01:00N798.0
577uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:45N4.0
578uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:30N4.9
579uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:15N4.3
580uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 23:00N3.4
581uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:45N1.3
582uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:30N1.2
583uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:15N1.3
584uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 22:00N0.5
585uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:45N0.6
586uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:30N0.8
587uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:15N1.3
588uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 21:00N0.9
589uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:45N0.9
590uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:30N1.4
591uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:15N1.0
592uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 20:00N1.1
593uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:45N0.0
594uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:30N0.0
595uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:15N0.0
596uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 19:00N0.0
597uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:45N0.0
598uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:30N0.0
599uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:15N0.0
600uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 18:00N0.0
601uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:45N0.0
602uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:30N0.0
603uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:15N0.0
604uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 17:00N0.0
605uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:45N0.0
606uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:30N0.0
607uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:15N0.0
608uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 16:00N0.0
609uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:45N0.0
610uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:30N0.0
611uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:15N0.0
612uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 15:00N0.0
613uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:45N0.0
614uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:30N0.0
615uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:15N0.0
616uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 14:00N0.0
617uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:45N0.0
618uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:30N0.0
619uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:15N0.0
620uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 13:00N0.0
621uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:45N0.0
622uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:30N0.0
623uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:15N0.0
624uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 12:00N0.0
625uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:45N0.0
626uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:30N0.0
627uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:15N0.0
628uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 11:00N0.0
629uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:45N0.0
630uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:30N0.0
631uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:15N0.0
632uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 10:00N0.0
633uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:45N0.0
634uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:30N0.0
635uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:15N0.0
636uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 09:00N0.0
637uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:45N0.0
638uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:30N0.0
639uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:15N0.0
640uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 08:00N0.0
641uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:45N0.0
642uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:30N0.0
643uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:15N0.0
644uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 07:00N0.0
645uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:45N0.0
646uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:30N0.0
647uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:15N0.0
648uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 06:00N0.0
649uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:45N0.5
650uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:30N0.7
651uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:15N0.8
652uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 05:00N1.1
653uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:45N1.3
654uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:30N1.5
655uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:15N1.8
656uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 04:00N2.0
657uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:45N2.3
658uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:30N2.6
659uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:15N2.9
660uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 03:00N3.2
661uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:45N3.5
662uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:30N3.7
663uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:15N4.0
664uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 02:00N4.2
665uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:45N4.4
666uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:30N4.6
667uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:15N4.8
668uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 01:00N4.9
669uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:45N4.9
670uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:30N5.0
671uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:15N5.0
672uv δείκτης ώρες-λεπτά-πριν 00:00N4.9
673wd έκδοση - τέλος του αρχείο
(παράδειγμα: !!h10.37f!!)
L!!H10.37S!!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

    

MeteoPatras.Eu