Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarClientraw Xross Reference

The following table contains all fields of the four clienraw files sorted on field-description (Label). Same fields are combined and the info is further compressed by removing all date and time info when they are not relevant.

COLUMNS The column labeld Key contains a letter which specifies the file used:
a (for clientraw), b (clientrawextra), c (clientrawdaily), d (clientrawhour)
and the sequencenumber of that field.

The Label column contains the descriptive text for that field.
There is still work to be done on that part (f.i. Lightning and Boltek should be combined).
The labels are shortened by removing all info like day#, date and time fields.

Type contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Comment: contains, if available, the comments to this field and all the other fields connected to this field.

EXAMPLE

Key Label Type Comment
b343 baro high alltime rcd H hour (b344); min (b345); day (b346); mon (b347); year (b348);

Key: b(for clientrawextra) and 343 which is the sequencenumber of this field.
Label: the most important part of the description of this field.
Type: H for hPa (hectopascal)
Comment: In this case the date and time fields for this measurement of: baro high alltime rcd.

MENU The floating yellow menu brings you directly to the corresponding part of this rather long page.

Key Label Type Comment
a029 actual_date N hour format depends on wd setting
minute (a030); seconds (a031); day (a035); month (a036); dd/mm/yyyy (a074); year (a141);
a130 apparent temp C
a136 apparent temp max C
a137 apparent temp min C
c430 average rain for month N Jan mm
Feb (c431); Mar (c432); Apr (c433); May (c434); Jun (c435); Jul (c436); Aug (c437); Sep (c438); Oct (c439); Nov (c440); Dec (c441);
a006 baro H
c261 baro day H 1#1
1#2 (c262); 1#3 (c263); 1#4 (c264); 2#1 (c265); 2#2 (c266); 2#3 (c267); 2#4 (c268); 3#1 (c269); 3#2 (c270); 3#3 (c271); 3#4 (c272); 4#1 (c273); 4#2 (c274); 4#3 (c275); 4#4 (c276); 5#1 (c277); 5#2 (c278); 5#3 (c279); 5#4 (c280); 6#1 (c281); 6#2 (c282); 6#3 (c283); 6#4 (c284); 7#1 (c285); 7#2 (c286); 7#3 (c287); 7#4 (c288);
a131 baro high H also: baro max
b343 baro high alltime rcd H hour (b344); min (b345); day (b346); mon (b347); year (b348);
b091 baro high month rcd H hour (b092); min (b093); day (b094); mon (b095); year (b096);
b217 baro high ytd rcd H hour (b218); min (b219); day (b220); mon (b221); year (b222);
b439 baro hour H 01
02 (b440); 03 (b441); 04 (b442); 05 (b443); 06 (b444); 07 (b445); 08 (b446); 09 (b447); 10 (b448); 11 (b449); 12 (b450); 13 (b451); 14 (b452); 15 (b453); 16 (b454); 17 (b455); 18 (b456); 19 (b457); 20 (b458); 21 (b574); 22 (b575); 23 (b576); 24 (b577);
d301 baro last_60_min_for_min H 01
02 (d302); 03 (d303); 04 (d304); 05 (d305); 06 (d306); 07 (d307); 08 (d308); 09 (d309); 10 (d310); 11 (d311); 12 (d312); 13 (d313); 14 (d314); 15 (d315); 16 (d316); 17 (d317); 18 (d318); 19 (d319); 20 (d320); 21 (d321); 22 (d322); 23 (d323); 24 (d324); 25 (d325); 26 (d326); 27 (d327); 28 (d328); 29 (d329); 30 (d330); 31 (d331); 32 (d332); 33 (d333); 34 (d334); 35 (d335); 36 (d336); 37 (d337); 38 (d338); 39 (d339); 40 (d340); 41 (d341); 42 (d342); 43 (d343); 44 (d344); 45 (d345); 46 (d346); 47 (d347); 48 (d348); 49 (d349); 50 (d350); 51 (d351); 52 (d352); 53 (d353); 54 (d354); 55 (d355); 56 (d356); 57 (d357); 58 (d358); 59 (d359); 60 (d360);
a132 baro low H also: baro min
b337 baro low alltime rcd H hour (b338); min (b339); day (b340); mon (b341); year (b342);
b085 baro low month rcd H hour (b086); min (b087); day (b088); mon (b089); year (b090);
b211 baro low ytd rcd H hour (b212); min (b213); day (b214); mon (b215); year (b216);
c094 baro month H 01
02 (c095); 03 (c096); 04 (c097); 05 (c098); 06 (c099); 07 (c100); 08 (c101); 09 (c102); 10 (c103); 11 (c104); 12 (c105); 13 (c106); 14 (c107); 15 (c108); 16 (c109); 17 (c110); 18 (c111); 19 (c112); 20 (c113); 21 (c114); 22 (c115); 23 (c116); 24 (c117); 25 (c118); 26 (c119); 27 (c120); 28 (c121); 29 (c122); 30 (c123); 31 (c124);
a050 baro trend H
a000 beginning of file L  (b000);  (c000);  (d000);
b765 chandler burning index N
a073 cloud height F
b415 coldest day alltime rcd C hour (b416); min (b417); day (b418); mon (b419); year (b420);
b163 coldest day month rcd C avg over daylight
hour (b164); min (b165); day (b166); mon (b167); year (b168);
b289 coldest day ytd rcd C avg over daylight
hour (b290); min (b291); day (b292); mon (b293); year (b294);
b409 coldest night alltime rcd C hour (b410); min (b411); day (b412); mon (b413); year (b414);
b157 coldest night month rcd C avg over night time
hour (b158); min (b159); day (b160); mon (b161); year (b162);
b283 coldest night ytd rcd C avg over night
hour (b284); min (b285); day (b286); mon (b287); year (b288);
a167 current cost channel N 1 watts
2 (a168); 3 (a169); 4 (a170); 5 (a171); 6 (a172);
a173 daily wind run N 9am or midnight reset
a033 dallas lightning count N
a079 davis vp uv N
b700 day N  (c232);
b610 day night flag L d = day n = night
b482 days with no rain N
b483 days with rain mtd N
a072 dewpoint C
b753 dewpoint high alltime rcd C hour (b754); min (b755); day (b756); mon (b757); year (b758);
b729 dewpoint high month rcd C hour (b730); min (b731); day (b732); mon (b733); year (b734);
b741 dewpoint high year rcd C hour (b742); min (b743); day (b744); mon (b745); year (b746);
b759 dewpoint low alltime rcd C hour (b760); min (b761); day (b762); mon (b763); year (b764);
b735 dewpoint low month rcd C hour (b736); min (b737); day (b738); mon (b739); year (b740);
b747 dewpoint low year rcd C hour (b748); min (b749); day (b750); mon (b751); year (b752);
a138 dewpoint max C
a139 dewpoint min C
b532 et value N
a015 forecast icon I
b531 forecast weather display L (or davis)
b635 fwi N
b433 grass alltime rcd C hour (b434); min (b435); day (b436); mon (b437); year (b438);
b181 grass max month rcd C hour (b182); min (b183); day (b184); mon (b185); year (b186);
b307 grass max ytd rcd C hour (b308); min (b309); day (b310); mon (b311); year (b312);
a002 gust K
b325 gust alltime rcd K hour (b326); min (b327); day (b328); mon (b329); year (b330);
b391 gust direction high alltime rcd D hour (b392); min (b393); day (b394); mon (b395); year (b396);
b139 gust direction high month rcd D hour (b140); min (b141); day (b142); mon (b143); year (b144);
b265 gust direction high ytd rcd D hour (b266); min (b267); day (b268); mon (b269); year (b270);
a140 gust last min max K
d061 gust last_60_min_for_min K 01
02 (d062); 03 (d063); 04 (d064); 05 (d065); 06 (d066); 07 (d067); 08 (d068); 09 (d069); 10 (d070); 11 (d071); 12 (d072); 13 (d073); 14 (d074); 15 (d075); 16 (d076); 17 (d077); 18 (d078); 19 (d079); 20 (d080); 21 (d081); 22 (d082); 23 (d083); 24 (d084); 25 (d085); 26 (d086); 27 (d087); 28 (d088); 29 (d089); 30 (d090); 31 (d091); 32 (d092); 33 (d093); 34 (d094); 35 (d095); 36 (d096); 37 (d097); 38 (d098); 39 (d099); 40 (d100); 41 (d101); 42 (d102); 43 (d103); 44 (d104); 45 (d105); 46 (d106); 47 (d107); 48 (d108); 49 (d109); 50 (d110); 51 (d111); 52 (d112); 53 (d113); 54 (d114); 55 (d115); 56 (d116); 57 (d117); 58 (d118); 59 (d119); 60 (d120);
a071 gust max K used for wind speed chart
 (a133);
a134 gust max last_hour time T
a135 gust max today time T
b073 gust month rcd K hour (b074); min (b075); day (b076); mon (b077); year (b078);
b199 gust ytd rcd K hour (b200); min (b201); day (b202); mon (b203); year (b204);
a112 heatindex C
b427 heatindex high alltime rcd C hour (b428); min (b429); day (b430); mon (b431); year (b432);
b175 heatindex high month rcd C hour (b176); min (b177); day (b178); mon (b179); year (b180);
b301 heatindex high ytd rcd C hour (b302); min (b303); day (b304); mon (b305); year (b306);
a110 heatindex max C
a111 heatindex min C
b698 hour N  (c230);
a045 humidex C
a075 humidex max C
a076 humidex min C
a145 humidex trend B logic
c289 humidity day P 1#1
1#2 (c290); 1#3 (c291); 1#4 (c292); 2#1 (c293); 2#2 (c294); 2#3 (c295); 2#4 (c296); 3#1 (c297); 3#2 (c298); 3#3 (c299); 3#4 (c300); 4#1 (c301); 4#2 (c302); 4#3 (c303); 4#4 (c304); 5#1 (c305); 5#2 (c306); 5#3 (c307); 5#4 (c308); 6#1 (c309); 6#2 (c310); 6#3 (c311); 6#4 (c312); 7#1 (c313); 7#2 (c314); 7#3 (c315); 7#4 (c316);
a026 humidity extra_sensor P 1
2 (a027); 3 (a028); 4 (a122); 5 (a123); 6 (a124); 7 (a125); 8 (a126);
a163 humidity high day P
b611 humidity hour P 01
02 (b612); 03 (b613); 04 (b614); 05 (b615); 06 (b616); 07 (b617); 08 (b618); 09 (b619); 10 (b620); 11 (b621); 12 (b622); 13 (b623); 14 (b624); 15 (b625); 16 (b626); 17 (b627); 18 (b628); 19 (b629); 20 (b630); 21 (b631); 22 (b632); 23 (b633); 24 (b634);
a013 humidity indoor P
d241 humidity last_60_min_for_min P 01
02 (d242); 03 (d243); 04 (d244); 05 (d245); 06 (d246); 07 (d247); 08 (d248); 09 (d249); 10 (d250); 11 (d251); 12 (d252); 13 (d253); 14 (d254); 15 (d255); 16 (d256); 17 (d257); 18 (d258); 19 (d259); 20 (d260); 21 (d261); 22 (d262); 23 (d263); 24 (d264); 25 (d265); 26 (d266); 27 (d267); 28 (d268); 29 (d269); 30 (d270); 31 (d271); 32 (d272); 33 (d273); 34 (d274); 35 (d275); 36 (d276); 37 (d277); 38 (d278); 39 (d279); 40 (d280); 41 (d281); 42 (d282); 43 (d283); 44 (d284); 45 (d285); 46 (d286); 47 (d287); 48 (d288); 49 (d289); 50 (d290); 51 (d291); 52 (d292); 53 (d293); 54 (d294); 55 (d295); 56 (d296); 57 (d297); 58 (d298); 59 (d299); 60 (d300);
a164 humidity low day P
c199 humidity month P 01
02 (c200); 03 (c201); 04 (c202); 05 (c203); 06 (c204); 07 (c205); 08 (c206); 09 (c207); 10 (c208); 11 (c209); 12 (c210); 13 (c211); 14 (c212); 15 (c213); 16 (c214); 17 (c215); 18 (c216); 19 (c217); 20 (c218); 21 (c219); 22 (c220); 23 (c221); 24 (c222); 25 (c223); 26 (c224); 27 (c225); 28 (c226); 29 (c227); 30 (c228); 31 (c229);
a005 humidity outside P
a144 humidity trend B logic
a048 icon type I
c429 last years rain total to dec N from rain season start
a160 latitude N - for southern hemisphere
a156 leaf wetness P
a116 lightning last date L
a115 lightning last time T
a161 longitude N - for east of gmt
b699 minute N  (c231);
a157 moisture soil P
b561 moon age N
b560 moonphase P
b558 moonrise T
b559 moonset T
a119 nexstorm bearing D
a118 nexstorm dist N
b704 nexstorm strk/hour N 01
02 (b705); 03 (b706); 04 (b707); 05 (b708); 06 (b709); 07 (b710); 08 (b711); 09 (b712); 10 (b713); 11 (b714); 12 (b715); 13 (b716); 14 (b717); 15 (b718); 16 (b719); 17 (b720); 18 (b721); 19 (b722); 20 (b723); 21 (b724); 22 (b725); 23 (b726); 24 (b727);
a114 number lightning strikes last min N
a007 rain daily M
b349 rain daily alltime rcd M hour (b350); min (b351); day (b352); mon (b353); year (b354);
b355 rain daily hr alltime rcd M hour (b356); min (b357); day (b358); mon (b359); year (b360);
b229 rain daily hr ytd rcd M hour (b230); min (b231); day (b232); mon (b233); year (b234);
b103 rain daily month hr rcd M hour (b104); min (b105); day (b106); mon (b107); year (b108);
b097 rain daily month rcd M hour (b098); min (b099); day (b100); mon (b101); year (b102);
b223 rain daily ytd rcd M hour (b224); min (b225); day (b226); mon (b227); year (b228);
b484 rain for M mon value was / by 10 to get correct value
tues (b485); wed (b486); thur (b487); fri (b488); sat (b489); sun (b490);
a100 rain hour M 01
02 (a101); 03 (a102); 04 (a103); 05 (a104); 06 (a105); 07 (a106); 08 (a107); 09 (a108); 10 (a109); 01 (b041); 02 (b042); 03 (b043); 04 (b044); 05 (b045); 06 (b046); 07 (b047); 08 (b048); 09 (b049); 10 (b050); 11 (b051); 12 (b052); 13 (b053); 14 (b054); 15 (b055); 16 (b056); 17 (b057); 18 (b058); 19 (b059); 20 (b060); 21 (b570); 22 (b571); 23 (b572); 24 (b573);
c063 rain month M 01
02 (c064); 03 (c065); 04 (c066); 05 (c067); 06 (c068); 07 (c069); 08 (c070); 09 (c071); 10 (c072); 11 (c073); 12 (c074); 13 (c075); 14 (c076); 15 (c077); 16 (c078); 17 (c079); 18 (c080); 19 (c081); 20 (c082); 21 (c083); 22 (c084); 23 (c085); 24 (c086); 25 (c087); 26 (c088); 27 (c089); 28 (c090); 29 (c091); 30 (c092); 31 (c093);
a008 rain monthly M
a010 rain rate M
b331 rain rate alltime rcd M hour (b332); min (b333); day (b334); mon (b335); year (b336);
a011 rain rate max M
b079 rain rate month rcd M hour (b080); min (b081); day (b082); mon (b083); year (b084);
b205 rain rate ytd rcd M hour (b206); min (b207); day (b208); mon (b209); year (b210);
a162 rain total 9am reset M mm
d361 rain total last_60_min_for_min M 01
02 (d362); 03 (d363); 04 (d364); 05 (d365); 06 (d366); 07 (d367); 08 (d368); 09 (d369); 10 (d370); 11 (d371); 12 (d372); 13 (d373); 14 (d374); 15 (d375); 16 (d376); 17 (d377); 18 (d378); 19 (d379); 20 (d380); 21 (d381); 22 (d382); 23 (d383); 24 (d384); 25 (d385); 26 (d386); 27 (d387); 28 (d388); 29 (d389); 30 (d390); 31 (d391); 32 (d392); 33 (d393); 34 (d394); 35 (d395); 36 (d396); 37 (d397); 38 (d398); 39 (d399); 40 (d400); 41 (d401); 42 (d402); 43 (d403); 44 (d404); 45 (d405); 46 (d406); 47 (d407); 48 (d408); 49 (d409); 50 (d410); 51 (d411); 52 (d412); 53 (d413); 54 (d414); 55 (d415); 56 (d416); 57 (d417); 58 (d418); 59 (d419); 60 (d420);
a165 rain total midnight reset M mm
c187 rain total month M 01
02 (c188); 03 (c189); 04 (c190); 05 (c191); 06 (c192); 07 (c193); 08 (c194); 09 (c195); 10 (c196); 11 (c197); 12 (c198);
a009 rain yearly M
b534 rain yesterday M
b697 snow depth N
b479 snow inputed into wd N today
month (b480); season (b481);
b373 soil high alltime rcd C hour (b374); min (b375); day (b376); mon (b377); year (b378);
b121 soil high month rcd C hour (b122); min (b123); day (b124); mon (b125); year (b126);
b247 soil high ytd rcd C hour (b248); min (b249); day (b250); mon (b251); year (b252);
b379 soil low alltime rcd C hour (b380); min (b381); day (b382); mon (b383); year (b384);
b127 soil low month rcd C hour (b128); min (b129); day (b130); mon (b131); year (b132);
b253 soil low ytd rcd C hour (b254); min (b255); day (b256); mon (b257); year (b258);
c373 solar day N 1#1
1#2 (c374); 1#3 (c375); 1#4 (c376); 2#1 (c377); 2#2 (c378); 2#3 (c379); 2#4 (c380); 3#1 (c381); 3#2 (c382); 3#3 (c383); 3#4 (c384); 4#1 (c385); 4#2 (c386); 4#3 (c387); 4#4 (c388); 5#1 (c389); 5#2 (c390); 5#3 (c391); 5#4 (c392); 6#1 (c393); 6#2 (c394); 6#3 (c395); 6#4 (c396); 7#1 (c397); 7#2 (c398); 7#3 (c399); 7#4 (c400);
b684 solar high alltime rcd N hour (b685); min (b686); day (b687); mon (b688); year (b689);
b660 solar high month rcd N hour (b661); min (b662); day (b663); mon (b664); year (b665);
b672 solar high year rcd N hour (b673); min (b674); day (b675); mon (b676); year (b677);
b491 solar hour N 01
02 (b492); 03 (b493); 04 (b494); 05 (b495); 06 (b496); 07 (b497); 08 (b498); 09 (b499); 10 (b500); 11 (b501); 12 (b502); 13 (b503); 14 (b504); 15 (b505); 16 (b506); 17 (b507); 18 (b508); 19 (b509); 20 (b510); 21 (b582); 22 (b583); 23 (b584); 24 (b585);
d481 solar hrs_min_ago N 23:45
23:30 (d482); 23:15 (d483); 23:00 (d484); 22:45 (d485); 22:30 (d486); 22:15 (d487); 22:00 (d488); 21:45 (d489); 21:30 (d490); 21:15 (d491); 21:00 (d492); 20:45 (d493); 20:30 (d494); 20:15 (d495); 20:00 (d496); 19:45 (d497); 19:30 (d498); 19:15 (d499); 19:00 (d500); 18:45 (d501); 18:30 (d502); 18:15 (d503); 18:00 (d504); 17:45 (d505); 17:30 (d506); 17:15 (d507); 17:00 (d508); 16:45 (d509); 16:30 (d510); 16:15 (d511); 16:00 (d512); 15:45 (d513); 15:30 (d514); 15:15 (d515); 15:00 (d516); 14:45 (d517); 14:30 (d518); 14:15 (d519); 14:00 (d520); 13:45 (d521); 13:30 (d522); 13:15 (d523); 13:00 (d524); 12:45 (d525); 12:30 (d526); 12:15 (d527); 12:00 (d528); 11:45 (d529); 11:30 (d530); 11:15 (d531); 11:00 (d532); 10:45 (d533); 10:30 (d534); 10:15 (d535); 10:00 (d536); 09:45 (d537); 09:30 (d538); 09:15 (d539); 09:00 (d540); 08:45 (d541); 08:30 (d542); 08:15 (d543); 08:00 (d544); 07:45 (d545); 07:30 (d546); 07:15 (d547); 07:00 (d548); 06:45 (d549); 06:30 (d550); 06:15 (d551); 06:00 (d552); 05:45 (d553); 05:30 (d554); 05:15 (d555); 05:00 (d556); 05:45 (d557); 05:30 (d558); 05:15 (d559); 05:00 (d560); 04:45 (d561); 04:30 (d562); 04:15 (d563); 04:00 (d564); 03:45 (d565); 03:30 (d566); 03:15 (d567); 03:00 (d568); 02:45 (d569); 02:30 (d570); 02:15 (d571); 02:00 (d572); 01:45 (d573); 01:30 (d574); 01:15 (d575); 01:00 (d576);
b701 solar install flag L s1 or s0
d421 solar last_60_min_for mi N 01 w/m2
02 (d422); 03 (d423); 04 (d424); 05 (d425); 06 (d426); 07 (d427); 08 (d428); 09 (d429); 10 (d430); 11 (d431); 12 (d432); 13 (d433); 14 (d434); 15 (d435); 16 (d436); 17 (d437); 18 (d438); 19 (d439); 20 (d440); 21 (d441); 22 (d442); 23 (d443); 24 (d444); 25 (d445); 26 (d446); 27 (d447); 28 (d448); 29 (d449); 30 (d450); 31 (d451); 32 (d452); 33 (d453); 34 (d454); 35 (d455); 36 (d456); 37 (d457); 38 (d458); 39 (d459); 40 (d460); 41 (d461); 42 (d462); 43 (d463); 44 (d464); 45 (d465); 46 (d466); 47 (d467); 48 (d468); 49 (d469); 50 (d470); 51 (d471); 52 (d472); 53 (d473); 54 (d474); 55 (d475); 56 (d476); 57 (d477); 58 (d478); 59 (d479); 60 (d480);
a034 solar reading N
a032 station name L
b556 sunrise T
b557 sunset T
b696 sunshine hours N
c233 temp day C 1#1
1#2 (c234); 1#3 (c235); 1#4 (c236); 2#1 (c237); 2#2 (c238); 2#3 (c239); 2#4 (c240); 3#1 (c241); 3#2 (c242); 3#3 (c243); 3#4 (c244); 4#1 (c245); 4#2 (c246); 4#3 (c247); 4#4 (c248); 5#1 (c249); 5#2 (c250); 5#3 (c251); 5#4 (c252); 6#1 (c253); 6#2 (c254); 6#3 (c255); 6#4 (c256); 7#1 (c257); 7#2 (c258); 7#3 (c259); 7#4 (c260);
a046 temp day max C
a047 temp day min C
a020 temp extra_sensor C 1
2 (a021); 3 (a022); 4 (a023); 5 (a024); 6 (a025); 7 (a120); 8 (a121);
b594 temp extra_sensor high C 1
2 (b596); 3 (b598); 4 (b600); 5 (b602); 6 (b604); 7 (b606); 8 (b608);
b595 temp extra_sensor low C 1
2 (b597); 3 (b599); 4 (b601); 5 (b603); 6 (b605); 7 (b607); 8 (b609);
b313 temp high alltime rcd C hour (b314); min (b315); day (b316); mon (b317); year (b318);
c001 temp high month C 01
02 (c002); 03 (c003); 04 (c004); 05 (c005); 06 (c006); 07 (c007); 08 (c008); 09 (c009); 10 (c010); 11 (c011); 12 (c012); 13 (c013); 14 (c014); 15 (c015); 16 (c016); 17 (c017); 18 (c018); 19 (c019); 20 (c020); 21 (c021); 22 (c022); 23 (c023); 24 (c024); 25 (c025); 26 (c026); 27 (c027); 28 (c028); 29 (c029); 30 (c030); 31 (c031);
b061 temp high month rcd C hour (b062); min (b063); day (b064); mon (b065); year (b066);
b187 temp high ytd rcd C hour (b188); min (b189); day (b190); mon (b191); year (b192);
a090 temp hour C 01
02 (a091); 03 (a092); 04 (a093); 05 (a094); 06 (a095); 07 (a096); 08 (a097); 09 (a098); 10 (a099); 01 (b021); 02 (b022); 03 (b023); 04 (b024); 05 (b025); 06 (b026); 07 (b027); 08 (b028); 09 (b029); 10 (b030); 11 (b031); 12 (b032); 13 (b033); 14 (b034); 15 (b035); 16 (b036); 17 (b037); 18 (b038); 19 (b039); 20 (b040); 21 (b566); 22 (b567); 23 (b568); 24 (b569);
a012 temp indoor C
b636 temp indoor hour C 1
2 (b637); 3 (b638); 4 (b639); 5 (b640); 6 (b641); 7 (b642); 8 (b643); 9 (b644); 10 (b645); 11 (b646); 12 (b647); 13 (b648); 14 (b649); 15 (b650); 16 (b651); 17 (b652); 18 (b653); 19 (b654); 20 (b655); 21 (b656); 22 (b657); 23 (b658); 24 (b659);
a128 temp indoor max C
a129 temp indoor min C
d181 temp last_60_min_for_min C 01
02 (d182); 03 (d183); 04 (d184); 05 (d185); 06 (d186); 07 (d187); 08 (d188); 09 (d189); 10 (d190); 11 (d191); 12 (d192); 13 (d193); 14 (d194); 15 (d195); 16 (d196); 17 (d197); 18 (d198); 19 (d199); 20 (d200); 21 (d201); 22 (d202); 23 (d203); 24 (d204); 25 (d205); 26 (d206); 27 (d207); 28 (d208); 29 (d209); 30 (d210); 31 (d211); 32 (d212); 33 (d213); 34 (d214); 35 (d215); 36 (d216); 37 (d217); 38 (d218); 39 (d219); 40 (d220); 41 (d221); 42 (d222); 43 (d223); 44 (d224); 45 (d225); 46 (d226); 47 (d227); 48 (d228); 49 (d229); 50 (d230); 51 (d231); 52 (d232); 53 (d233); 54 (d234); 55 (d235); 56 (d236); 57 (d237); 58 (d238); 59 (d239); 60 (d240);
b319 temp low alltime rcd C hour (b320); min (b321); day (b322); mon (b323); year (b324);
c032 temp low month C 01
02 (c033); 03 (c034); 04 (c035); 05 (c036); 06 (c037); 07 (c038); 08 (c039); 09 (c040); 10 (c041); 11 (c042); 12 (c043); 13 (c044); 14 (c045); 15 (c046); 16 (c047); 17 (c048); 18 (c049); 19 (c050); 20 (c051); 21 (c052); 22 (c053); 23 (c054); 24 (c055); 25 (c056); 26 (c057); 27 (c058); 28 (c059); 29 (c060); 30 (c061); 31 (c062);
b067 temp low month rcd C hour (b068); min (b069); day (b070); mon (b071); year (b072);
b193 temp low ytd rcd C hour (b194); min (b195); day (b196); mon (b197); year (b198);
a004 temp outside C
a014 temp soil C
b703 temp soil flag L o1 or o0
a143 temp trend B logic
a159 temp wet bulb C
a142 thsws L if enabled in wd
b459 timestamp hour N 01
02 (b460); 03 (b461); 04 (b462); 05 (b463); 06 (b464); 07 (b465); 08 (b466); 09 (b467); 10 (b468); 11 (b469); 12 (b470); 13 (b471); 14 (b472); 15 (b473); 16 (b474); 17 (b475); 18 (b476); 19 (b477); 20 (b478); 21 (b578); 22 (b579); 23 (b580); 24 (b581);
c401 uv day N 1#1
1#2 (c402); 1#3 (c403); 1#4 (c404); 2#1 (c405); 2#2 (c406); 2#3 (c407); 2#4 (c408); 3#1 (c409); 3#2 (c410); 3#3 (c411); 3#4 (c412); 4#1 (c413); 4#2 (c414); 4#3 (c415); 4#4 (c416); 5#1 (c417); 5#2 (c418); 5#3 (c419); 5#4 (c420); 6#1 (c421); 6#2 (c422); 6#3 (c423); 6#4 (c424); 7#1 (c425); 7#2 (c426); 7#3 (c427); 7#4 (c428);
b690 uv high alltime rcd N hour (b691); min (b692); day (b693); mon (b694); year (b695);
b666 uv high month rcd N hour (b667); min (b668); day (b669); mon (b670); year (b671);
b678 uv high year rcd N hour (b679); min (b680); day (b681); mon (b682); year (b683);
b511 uv hour N 01
02 (b512); 03 (b513); 04 (b514); 05 (b515); 06 (b516); 07 (b517); 08 (b518); 09 (b519); 10 (b520); 11 (b521); 12 (b522); 13 (b523); 14 (b524); 15 (b525); 16 (b526); 17 (b527); 18 (b528); 19 (b529); 20 (b530); 21 (b586); 22 (b587); 23 (b588); 24 (b589);
d577 uv index hrs_min_ago N 23:45
23:30 (d578); 23:15 (d579); 23:00 (d580); 22:45 (d581); 22:30 (d582); 22:15 (d583); 22:00 (d584); 21:45 (d585); 21:30 (d586); 21:15 (d587); 21:00 (d588); 20:45 (d589); 20:30 (d590); 20:15 (d591); 20:00 (d592); 19:45 (d593); 19:30 (d594); 19:15 (d595); 19:00 (d596); 18:45 (d597); 18:30 (d598); 18:15 (d599); 18:00 (d600); 17:45 (d601); 17:30 (d602); 17:15 (d603); 17:00 (d604); 16:45 (d605); 16:30 (d606); 16:15 (d607); 16:00 (d608); 15:45 (d609); 15:30 (d610); 15:15 (d611); 15:00 (d612); 14:45 (d613); 14:30 (d614); 14:15 (d615); 14:00 (d616); 13:45 (d617); 13:30 (d618); 13:15 (d619); 13:00 (d620); 12:45 (d621); 12:30 (d622); 12:15 (d623); 12:00 (d624); 11:45 (d625); 11:30 (d626); 11:15 (d627); 11:00 (d628); 10:45 (d629); 10:30 (d630); 10:15 (d631); 10:00 (d632); 09:45 (d633); 09:30 (d634); 09:15 (d635); 09:00 (d636); 08:45 (d637); 08:30 (d638); 08:15 (d639); 08:00 (d640); 07:45 (d641); 07:30 (d642); 07:15 (d643); 07:00 (d644); 06:45 (d645); 06:30 (d646); 06:15 (d647); 06:00 (d648); 05:45 (d649); 05:30 (d650); 05:15 (d651); 05:00 (d652); 04:45 (d653); 04:30 (d654); 04:15 (d655); 04:00 (d656); 03:45 (d657); 03:30 (d658); 03:15 (d659); 03:00 (d660); 02:45 (d661); 02:30 (d662); 02:15 (d663); 02:00 (d664); 01:45 (d665); 01:30 (d666); 01:15 (d667); 01:00 (d668); 00:45 (d669); 00:30 (d670); 00:15 (d671); 00:00 (d672);
b702 uv install flag L u1 or u0
b115 verified unused rcd C hour (b116); min (b117); day (b118); mon (b119); year (b120);  (b241); hour (b242); min (b243); day (b244); mon (b245); year (b246);  (b367); hour (b368); min (b369); day (b370); mon (b371); year (b372);
b766 visibility N
a127 vp solarwm N
b533 vpp et value N
b403 warmest day alltime rcd C hour (b404); min (b405); day (b406); mon (b407); year (b408);
b151 warmest day month rcd C avg over daylight
hour (b152); min (b153); day (b154); mon (b155); year (b156);
b277 warmest day ytd rcd C avg over daylight
hour (b278); min (b279); day (b280); mon (b281); year (b282);
b421 warmest night alltime rcd C avg over night
hour (b422); min (b423); day (b424); mon (b425); year (b426);
b169 warmest night month rcd C avg over night time
hour (b170); min (b171); day (b172); mon (b173); year (b174);
b295 warmest night ytd rcd C avg over night
hour (b296); min (b297); day (b298); mon (b299); year (b300);
b535 wd version L does not include build #
a174 wd version - end of file L example: !!c10.37f!!
 (b767);  (c442);  (d673);
b728 wdl weather warn flag N
a049 weather desc L
a117 wind avg dir D
a003 wind dir D
c317 wind dir day P 1#1
1#2 (c318); 1#3 (c319); 1#4 (c320); 2#1 (c321); 2#2 (c322); 2#3 (c323); 2#4 (c324); 3#1 (c325); 3#2 (c326); 3#3 (c327); 3#4 (c328); 4#1 (c329); 4#2 (c330); 4#3 (c331); 4#4 (c332); 5#1 (c333); 5#2 (c334); 5#3 (c335); 5#4 (c336); 6#1 (c337); 6#2 (c338); 6#3 (c339); 6#4 (c340); 7#1 (c341); 7#2 (c342); 7#3 (c343); 7#4 (c344);
a146 wind dir hour D 01
02 (a147); 03 (a148); 04 (a149); 05 (a150); 06 (a151); 07 (a152); 08 (a153); 09 (a154); 10 (a155); 01 (b536); 02 (b537); 03 (b538); 04 (b539); 05 (b540); 06 (b541); 07 (b542); 08 (b543); 09 (b544); 10 (b545); 11 (b546); 12 (b547); 13 (b548); 14 (b549); 15 (b550); 16 (b551); 17 (b552); 18 (b553); 19 (b554); 20 (b555); 21 (b590); 22 (b591); 23 (b592); 24 (b593);
d121 wind dir last_60_min_for_min D 01
02 (d122); 03 (d123); 04 (d124); 05 (d125); 06 (d126); 07 (d127); 08 (d128); 09 (d129); 10 (d130); 11 (d131); 12 (d132); 13 (d133); 14 (d134); 15 (d135); 16 (d136); 17 (d137); 18 (d138); 19 (d139); 20 (d140); 21 (d141); 22 (d142); 23 (d143); 24 (d144); 25 (d145); 26 (d146); 27 (d147); 28 (d148); 29 (d149); 30 (d150); 31 (d151); 32 (d152); 33 (d153); 34 (d154); 35 (d155); 36 (d156); 37 (d157); 38 (d158); 39 (d159); 40 (d160); 41 (d161); 42 (d162); 43 (d163); 44 (d164); 45 (d165); 46 (d166); 47 (d167); 48 (d168); 49 (d169); 50 (d170); 51 (d171); 52 (d172); 53 (d173); 54 (d174); 55 (d175); 56 (d176); 57 (d177); 58 (d178); 59 (d179); 60 (d180);
c156 wind dir month D 01
02 (c157); 03 (c158); 04 (c159); 05 (c160); 06 (c161); 07 (c162); 08 (c163); 09 (c164); 10 (c165); 11 (c166); 12 (c167); 13 (c168); 14 (c169); 15 (c170); 16 (c171); 17 (c172); 18 (c173); 19 (c174); 20 (c175); 21 (c176); 22 (c177); 23 (c178); 24 (c179); 25 (c180); 26 (c181); 27 (c182); 28 (c183); 29 (c184); 30 (c185); 31 (c186);
a001 wind speed avg K
a158 wind speed avg 10 min K
b361 wind speed avg alltime rcd K hour (b362); min (b363); day (b364); mon (b365); year (b366);
a113 wind speed avg max K
b109 wind speed avg month rcd K hour (b110); min (b111); day (b112); mon (b113); year (b114);
b235 wind speed avg ytd rcd K hour (b236); min (b237); day (b238); mon (b239); year (b240);
c345 wind speed day K 1#1
1#2 (c346); 1#3 (c347); 1#4 (c348); 2#1 (c349); 2#2 (c350); 2#3 (c351); 2#4 (c352); 3#1 (c353); 3#2 (c354); 3#3 (c355); 3#4 (c356); 4#1 (c357); 4#2 (c358); 4#3 (c359); 4#4 (c360); 5#1 (c361); 5#2 (c362); 5#3 (c363); 5#4 (c364); 6#1 (c365); 6#2 (c366); 6#3 (c367); 6#4 (c368); 7#1 (c369); 7#2 (c370); 7#3 (c371); 7#4 (c372);
b397 wind speed direction avg alltime rcd D hour (b398); min (b399); day (b400); mon (b401); year (b402);
b145 wind speed direction avg month rcd D hour (b146); min (b147); day (b148); mon (b149); year (b150);
b271 wind speed direction avg ytd rcd D hour (b272); min (b273); day (b274); mon (b275); year (b276);
a051 wind speed hour K 01 used for wind speed chart
02 (a052); 03 (a053); 04 (a054); 05 (a055); 06 (a056); 07 (a057); 08 (a058); 09 (a059); 10 (a060); 11 (a061); 12 (a062); 13 (a063); 14 (a064); 15 (a065); 16 (a066); 17 (a067); 18 (a068); 19 (a069); 20 (a070); 01 (a080); 02 (a081); 03 (a082); 04 (a083); 05 (a084); 06 (a085); 07 (a086); 08 (a087); 09 (a088); 10 (a089); 01 (b001); 02 (b002); 03 (b003); 04 (b004); 05 (b005); 06 (b006); 07 (b007); 08 (b008); 09 (b009); 10 (b010); 11 (b011); 12 (b012); 13 (b013); 14 (b014); 15 (b015); 16 (b016); 17 (b017); 18 (b018); 19 (b019); 20 (b020); 21 (b562); 22 (b563); 23 (b564); 24 (b565);
d001 wind speed last_60_min_for_min K 01
02 (d002); 03 (d003); 04 (d004); 05 (d005); 06 (d006); 07 (d007); 08 (d008); 09 (d009); 10 (d010); 11 (d011); 12 (d012); 13 (d013); 14 (d014); 15 (d015); 16 (d016); 17 (d017); 18 (d018); 19 (d019); 20 (d020); 21 (d021); 22 (d022); 23 (d023); 24 (d024); 25 (d025); 26 (d026); 27 (d027); 28 (d028); 29 (d029); 30 (d030); 31 (d031); 32 (d032); 33 (d033); 34 (d034); 35 (d035); 36 (d036); 37 (d037); 38 (d038); 39 (d039); 40 (d040); 41 (d041); 42 (d042); 43 (d043); 44 (d044); 45 (d045); 46 (d046); 47 (d047); 48 (d048); 49 (d049); 50 (d050); 51 (d051); 52 (d052); 53 (d053); 54 (d054); 55 (d055); 56 (d056); 57 (d057); 58 (d058); 59 (d059); 60 (d060);
c125 wind speed month K 01
02 (c126); 03 (c127); 04 (c128); 05 (c129); 06 (c130); 07 (c131); 08 (c132); 09 (c133); 10 (c134); 11 (c135); 12 (c136); 13 (c137); 14 (c138); 15 (c139); 16 (c140); 17 (c141); 18 (c142); 19 (c143); 20 (c144); 21 (c145); 22 (c146); 23 (c147); 24 (c148); 25 (c149); 26 (c150); 27 (c151); 28 (c152); 29 (c153); 30 (c154); 31 (c155);
a044 windchill C
b385 windchill low alltime rcd C hour (b386); min (b387); day (b388); mon (b389); year (b390);
a166 windchill low day time T
b133 windchill low month rcd C hour (b134); min (b135); day (b136); mon (b137); year (b138);
b259 windchill low ytd rcd C hour (b260); min (b261); day (b262); mon (b263); year (b264);
a077 windchill max C
a078 windchill min C
a037 wmr968 batt P 1
2 (a038); 3 (a039); 4 (a040); 5 (a041); 6 (a042); 7 (a043);
a017 wmr968 extra hum P
a018 wmr968 extra sensor N
a016 wmr968 extra temp CΜπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

    

MeteoPatras.Eu