Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Meteo Stats And More


Fire Weather Index (FWI)

Φωνητική Πρόγνωση Καιρού : 

Romanos Cam more information Romanos Cam


Istioploikos Omilos Patras more information Istioploikos Omilos Patras


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radarThunderstorms From: 16-12-2017 12:00 Until: 17-12-2017 08:00 warning for: Thunderstorms Level: Orange info button

Who is Online

You can sort the table on the values in the columns by clicking in the corresponding heading

online for who ip since last click page active
01:18crawl-you54.91.38.173 08:06 17-12-2017 08:25 ?p=87&lang=en
j
01:00guest185.38.250.76 08:23 17-12-2017 08:23 ?p=86&lang=el
j
01:00guest45.33.56.14 08:22 17-12-2017 08:22 /cron_job.php
j
01:05guest5.55.47.198 08:15 17-12-2017 08:21 /
j
01:15guest46.190.127.49 08:05 17-12-2017 08:20 ?p=13x&lang=el
j
02:03guest94.64.100.217 07:16 17-12-2017 08:19 /
j
01:03tbot216.244.66.232 08:14 17-12-2017 08:17 ?p=51-1&lang=fr&wp=WD
j
01:00guest37.6.3.243 08:16 17-12-2017 08:16 /
j
01:00guest46.198.93.71 08:15 17-12-2017 08:15 /
j
01:00guest141.255.61.252 08:15 17-12-2017 08:15 /
j
01:00bot/141.8.183.215 08:11 17-12-2017 08:11 ?p=52-1&lang=en
j
01:01guest66.249.89.210 08:09 17-12-2017 08:10 ?p=26&lang=el
j
---guest66.249.89.212 - 17-12-2017 08:09 ?p=21&lang=el
n
---spider54.224.53.8 - 17-12-2017 08:09 /
n
---guest66.249.81.40 - 17-12-2017 08:09 ?p=10&lang=en
n
---obot137.74.207.119 - 17-12-2017 08:09 ?lang=en&p=13&geoid=2521
978&city=Alicante
n
---guest79.166.139.208 - 17-12-2017 08:07 /
n
---guest173.230.138.251 - 17-12-2017 08:07 /cron_job.php
n
---guest2a02:2149:841c:5a00:f1a8:873:ed1:edfe - 17-12-2017 08:06 /
n
---guest141.237.28.253 - 17-12-2017 07:58 /
n
---guest89.210.241.226 - 17-12-2017 07:53 /
n
---guest74.207.250.230 - 17-12-2017 07:52 /cron_job.php
n
---obot217.182.132.146 - 17-12-2017 07:46 ?p=87&lang=el
n
---googlebot66.249.64.211 - 17-12-2017 07:37 /
n
---guest50.116.9.254 - 17-12-2017 07:37 /cron_job.php
n
---guest46.176.185.177 - 17-12-2017 07:32 /
n
---guest94.71.208.167 - 17-12-2017 07:31 /
n
---guest66.249.89.50 - 17-12-2017 07:29 ?p=10&lang=en
n
---guest5.54.167.111 - 17-12-2017 07:29 /
n
---guest62.74.3.186 - 17-12-2017 07:26 /
n
---guest62.138.14.13 - 17-12-2017 07:23
n
---guest109.242.76.213 - 17-12-2017 07:22 /
n
---guest97.107.132.12 - 17-12-2017 07:22 /cron_job.php
n
---guest5.54.24.8 - 17-12-2017 07:21 ?pcSite=Y
n
---guest5.54.51.215 - 17-12-2017 07:18 ?p=46&lang=el
n
---guest66.249.93.53 - 17-12-2017 07:16 /
n
---yahoo! slurp68.180.229.157 - 17-12-2017 07:15 ?values&p=0000&pw=
n
---guest78.87.75.181 - 17-12-2017 07:14 /
n
---guest45.33.48.85 - 17-12-2017 07:07 /cron_job.php
n
---guest46.103.234.175 - 17-12-2017 07:06 ?pcSite=Y
n
---guest37.6.2.158 - 17-12-2017 06:47 /
n
---obot164.132.161.9 - 17-12-2017 06:46 ?lang=el&p=13&geoid=3003
603&city=Le%20Mans
n
---obot85.93.91.84 - 17-12-2017 06:43 ?p=45&lang=el
n
---guest45.33.32.18 - 17-12-2017 06:37 /cron_job.php
n
---crawl148.64.56.70 - 17-12-2017 06:36 ?p=10x&lang=el
n
---guest141.237.55.83 - 17-12-2017 06:31 /
n
---guest2.84.254.221 - 17-12-2017 06:27 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:587:793d:9c00:1c0f:2a98:8544:976d - 17-12-2017 06:26 ?p=10x&lang=el
n
---guest2620:101:4036:321:150:70:188:171 - 17-12-2017 06:20 /
n
---guest84.205.244.135 - 17-12-2017 06:19 /
n
---googlebot66.249.64.215 - 17-12-2017 06:16 ?p=13x&lang=el
n
---guest79.166.177.245 - 17-12-2017 06:13 /
n
---guest91.138.135.111 - 17-12-2017 06:04 /
n
---guest66.228.58.146 - 17-12-2017 05:52 /cron_job.php
n
---guest2.84.121.227 - 17-12-2017 05:44 /
n
---obot137.74.203.194 - 17-12-2017 05:39 ?p=08&lang=el
n
---guest2a02:587:c807:a500:65a1:560:5e40:aafd - 17-12-2017 05:39 /
n
---obot51.255.71.111 - 17-12-2017 05:33 ?lang=nl&p=13&geoid=3373
385&city=Azores
n
---guest37.6.2.111 - 17-12-2017 05:22 /
n
---guest85.93.93.55 - 17-12-2017 05:13 /
n
---googlebot66.249.64.213 - 17-12-2017 05:12 ?p=32&lang=de
n
---guest85.93.93.80 - 17-12-2017 04:58 /
n
---guest62.74.2.154 - 17-12-2017 04:55 ?p=11
n
---unknown115.29.32.55 - 17-12-2017 04:29 /
n
---guest46.118.121.38 - 17-12-2017 04:22 /
n
---guest2a02:587:7949:7c00:498:832a:c30c:e9f2 - 17-12-2017 04:16 /
n
---guest79.131.171.73 - 17-12-2017 04:15 /
n
---guest2a02:587:c80f:1c00:a58d:14fc:1b8c:3d4a - 17-12-2017 04:15 /
n
---bot.157.55.39.158 - 17-12-2017 04:13 ?p=07&lang=el
n
---obot217.182.132.153 - 17-12-2017 04:12 ?p=68&lang=el
n
---guest85.75.196.227 - 17-12-2017 04:10 /
n
---guest85.25.218.242 - 17-12-2017 03:30 /
n
---guest2a02:587:7949:7c00:55d:1034:86fc:fef7 - 17-12-2017 03:13 /
n
---guest62.74.7.84 - 17-12-2017 03:11 /
n
---guest85.73.141.3 - 17-12-2017 03:08 ?p=25&lang=el
n
---guest178.128.165.79 - 17-12-2017 03:07 /
n
---guest2a02:587:c801:5600:dd59:d4ad:99df:6904 - 17-12-2017 03:05 /
n
---guest46.177.155.18 - 17-12-2017 02:51 /
n
---guest46.118.157.50 - 17-12-2017 02:43 /
n
---guest109.242.100.137 - 17-12-2017 02:38 /
n
---guest37.6.1.11 - 17-12-2017 02:35 /
n
---crawl54.221.76.68 - 17-12-2017 02:31 ?lang=en&p=13&geoid=2515
270&city=Las%20Palmas%20
de%20Gran%20Canaria
n
---spider180.76.15.25 - 17-12-2017 02:12 ?p=61-1&lang=el
n
---guest2a02:2149:8425:6600:cc7f:9e5:89a2:a5c7 - 17-12-2017 02:11 ?p=10&lang=el
n
---guest2a02:587:c80a:8700:e41f:39d4:c1df:dee7 - 17-12-2017 02:08 /
n
---guest37.6.1.194 - 17-12-2017 02:06 /
n
---obot217.182.132.31 - 17-12-2017 01:54 ?p=99&lang=nl
n
---bot.157.55.39.153 - 17-12-2017 01:52 ?p=82&s=wcloud&lang=el
n
---guest97.107.135.107 - 17-12-2017 01:52 /cron_job.php
n
---guest2a02:587:782c:a800:4de3:4bf7:d321:d0a4 - 17-12-2017 01:49 /
n
---guest79.166.200.95 - 17-12-2017 01:48 ?pcSite=Y
n
---guest37.6.1.210 - 17-12-2017 01:47 /
n
---obot164.132.162.160 - 17-12-2017 01:47 ?p=58&lang=nl
n
---guest2a02:587:c80c:db00:98d:da7b:ecbc:6907 - 17-12-2017 01:38 ?p=14&lang=el
n
---guest2a02:587:a025:4700:4577:e130:ba36:4053 - 17-12-2017 01:35 /
n
---guest2a02:85f:1041:4a00:69fb:5bfe:be86:12a6 - 17-12-2017 01:35 /
n
---guest85.73.180.132 - 17-12-2017 01:33 /
n
---guest66.249.81.115 - 17-12-2017 01:28 /
n
---guest46.176.22.98 - 17-12-2017 01:26 /
n
---guest85.72.89.194 - 17-12-2017 01:23 ?p=61&lang=el
n
---crawl148.64.56.73 - 17-12-2017 01:20 /
n
---googlebot66.249.70.23 - 17-12-2017 01:16 ?p=68&lang=en
n
---guest2a02:587:c801:5600:5845:3972:d920:df06 - 17-12-2017 01:11 /
n
---guest2a02:2149:8290:5600:6ca7:51c9:bad7:aee2 - 17-12-2017 01:10 /
n
---guest2a02:587:7913:9f00:c9b1:696c:5e9:4089 - 17-12-2017 01:05 ?p=10x&lang=el
n
---guest5.55.90.6 - 17-12-2017 00:54 ?city=0&p=51-1&lang=el
n
---guest74.207.231.244 - 17-12-2017 00:52 /cron_job.php
n
---crawl148.64.56.74 - 17-12-2017 00:49 ?p=14&lang=el
n
---guest46.176.22.240 - 17-12-2017 00:49 ?p=51-1&lang=el
n
---guest78.87.87.189 - 17-12-2017 00:37 ?p=10x&lang=el
n
---guest45.56.80.102 - 17-12-2017 00:37 /cron_job.php
n
---guest141.237.67.224 - 17-12-2017 00:36 /
n
---guest2a02:587:7805:100:e921:c51f:13b2:34b8 - 17-12-2017 00:36 ?pcSite=Y
n
---googlebot66.249.70.9 - 17-12-2017 00:35 /
n
---guest46.176.46.24 - 17-12-2017 00:29 /
n
---obot217.182.132.16 - 17-12-2017 00:26 ?p=05&lang=nl
n
---guest2a02:587:7932:8000:1d7e:4219:3af1:6147 - 17-12-2017 00:24 /
n
---guest72.30.14.123 - 17-12-2017 00:23 /
n
---crawl148.64.56.72 - 17-12-2017 00:22 ?p=57&lang=el
n
---guest5.54.169.78 - 16-12-2017 23:57 /
n
---guest2a02:214c:8001:1900:3082:c5f1:da0e:187e - 16-12-2017 23:51 /
n
---guest85.75.110.16 - 16-12-2017 23:45 /
n
---guest178.59.17.49 - 16-12-2017 23:41 /
n
---guest79.166.53.236 - 16-12-2017 23:41 /
n
---guest5.54.113.143 - 16-12-2017 23:40 ?p=46&lang=el
n
---guest2a02:587:7911:8a00:c8bf:f016:8130:ebac - 16-12-2017 23:36 ?pcSite=Y
n
---guest46.190.121.20 - 16-12-2017 23:31 /
n
---guest2a02:587:7912:7800:9d1a:cd01:15b:1b2a - 16-12-2017 23:29 /
n
---guest2.84.120.106 - 16-12-2017 23:26 ?p=13x&lang=el
n
---guest94.64.235.81 - 16-12-2017 23:25 ?p=10&lang=el
n
---guest5.54.85.121 - 16-12-2017 23:25 /
n
---guest2a02:587:794f:6200:3c14:f77d:abc8:31c - 16-12-2017 23:24 /
n
---guest141.237.29.60 - 16-12-2017 23:24 /
n
---guest2a02:587:241d:3c00:79ae:3809:ca6:d1c4 - 16-12-2017 23:23 /
n
---guest37.6.0.50 - 16-12-2017 23:23 /
n
---guest79.129.23.121 - 16-12-2017 23:20 /
n
---guest46.177.44.116 - 16-12-2017 23:19 /
n
---guest79.166.65.165 - 16-12-2017 23:10 /
n
---guest5.144.216.1 - 16-12-2017 23:09 /
n
---guest2a02:587:c805:ee00:2c34:e224:243f:572f - 16-12-2017 23:07 /
n
---guest37.6.1.155 - 16-12-2017 23:07 ?p=51-1&lang=el
n
---guest46.190.115.48 - 16-12-2017 23:05 /
n
---guest2a02:587:190a:4c00:857:96df:3ab7:96e3 - 16-12-2017 23:04 /
n
---guest134.249.52.116 - 16-12-2017 23:01 /
n
---guest2a02:2149:8255:fb00:49d6:ff6c:f56b:290e - 16-12-2017 22:58 ?p=10&lang=el
n
---guest2a02:587:c812:9100:8bf:d199:af0b:22bb - 16-12-2017 22:57 /
n
---guest195.74.224.106 - 16-12-2017 22:57 ?p=14&lang=el
n
---guest195.22.126.22 - 16-12-2017 22:53 ?p=86&lang=el
n
---guest178.59.227.90 - 16-12-2017 22:53 /
n
---guest2a02:587:7808:5a00:ed5f:c87b:8f0f:629d - 16-12-2017 22:51 /
n
---guest2a02:587:792a:2600:ed03:8ae8:29b5:8d93 - 16-12-2017 22:49 ?p=61&lang=el
n
---guest2a02:587:7906:3000:11:af41:429a:edff - 16-12-2017 22:43 /
n
---guest2a02:587:7924:4700:41e4:1e4c:4a:9600 - 16-12-2017 22:37 /
n
---guest94.64.144.16 - 16-12-2017 22:32 ?p=14&lang=el
n
---guest175.143.57.43 - 16-12-2017 22:31 /
n
---guest94.66.157.161 - 16-12-2017 22:30 /
n
---guest2a02:587:c80c:db00:5519:21ed:eeec:3070 - 16-12-2017 22:27 ?p=14&lang=el
n
---bot.157.55.39.218 - 16-12-2017 22:23 ?p=68&lang=el
n
---guest2a02:587:791e:4d00:3013:2898:fecd:6996 - 16-12-2017 22:20 /
n
---guest2a02:587:7928:a300:b0d6:dbea:2f71:a5d1 - 16-12-2017 22:19 /
n
---guest109.242.79.203 - 16-12-2017 22:18 /
n
---guest5.55.107.209 - 16-12-2017 22:18 /
n
---guest46.177.103.243 - 16-12-2017 22:16 /
n
---guest94.64.164.173 - 16-12-2017 22:15 /
n
---bot.207.46.13.65 - 16-12-2017 22:13 ?p=26&lang=el
n
---guest2a02:587:7824:7400:1c0:a70c:364f:7d4b - 16-12-2017 22:13 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:587:7815:1e00:3db5:7608:6d66:9bbc - 16-12-2017 22:12 /
n
---guest2a02:587:790f:f00:d88a:8ed7:5199:662b - 16-12-2017 22:12 /
n
---guest46.198.65.234 - 16-12-2017 22:08 /
n
---googlebot66.249.65.79 - 16-12-2017 22:08 ?p=07&lang=el
n
---guest206.16.134.29 - 16-12-2017 22:03
n
---googlebot66.249.65.77 - 16-12-2017 22:02 ?p=68&lang=el
n
---guest2.84.95.131 - 16-12-2017 22:00 /
n
---guest66.249.81.117 - 16-12-2017 21:57 ?pcSite=Y
n
---guest5.55.41.243 - 16-12-2017 21:56 /
n
---crawl148.64.56.78 - 16-12-2017 21:55 ?p=03&lang=el
n
---guest94.71.221.95 - 16-12-2017 21:54 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:587:7931:3700:a1c4:7815:323f:f979 - 16-12-2017 21:45 /
n
---guest46.103.109.164 - 16-12-2017 21:43 /
n
---guest188.163.73.8 - 16-12-2017 21:41 /
n

You find our weather info also at:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather