Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Meteo Stats And More


Fire Weather Index (FWI)

Romanos Cam more information Romanos Cam


Istioploikos Omilos Patras more information Istioploikos Omilos Patras


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radarWho is Online

You can sort the table on the values in the columns by clicking in the corresponding heading

online for who ip since last click page active
01:02crawl-you54.196.73.22 19:03 14-08-2018 19:06 ?p=87&lang=en
j
01:00guest109.242.68.72 19:05 14-08-2018 19:05 /
j
06:04guest79.131.168.99 13:59 14-08-2018 19:03 /
j
01:00bot/5.255.253.2 19:03 14-08-2018 19:03 ?p=0000&lang=en
j
01:00guest94.66.2.208 19:03 14-08-2018 19:03 /
j
05:28guest2.87.110.244 14:34 14-08-2018 19:03 /
j
01:10guest94.66.220.118 18:52 14-08-2018 19:02 /
j
01:00obot54.36.149.44 18:59 14-08-2018 18:59 /
j
01:00googlebot66.249.64.199 18:59 14-08-2018 18:59 /
j
01:00guest46.103.177.198 18:58 14-08-2018 18:58 /
j
02:44guest94.64.100.227 17:11 14-08-2018 18:55 ?p=10&lang=el
j
01:00guest94.64.122.230 18:52 14-08-2018 18:52 ?p=99&lang=el
j
01:00guest72.14.187.212 18:52 14-08-2018 18:52 /cron_job.php
j
---guest84.205.244.134 - 14-08-2018 18:47 /
n
---guest204.85.191.30 - 14-08-2018 18:46
n
---hbot46.229.168.76 - 14-08-2018 18:40 ?lang=el&p=82&s=awekas
n
---guest74.207.231.244 - 14-08-2018 18:37 /cron_job.php
n
---guest2.84.74.223 - 14-08-2018 18:34 ?p=44&lang=el
n
---guest94.64.103.72 - 14-08-2018 18:33 /
n
---guest66.249.93.53 - 14-08-2018 18:33 /
n
---guest37.6.1.6 - 14-08-2018 18:33 /
n
---googlebot66.249.70.21 - 14-08-2018 18:27 ?p=10&lang=el
n
---guest37.6.3.245 - 14-08-2018 18:26 /
n
---guest97.107.135.107 - 14-08-2018 18:22 /cron_job.php
n
---guest2.84.54.69 - 14-08-2018 18:19 /
n
---bot.207.46.13.158 - 14-08-2018 18:18 ?p=68&lang=en
n
---guest141.237.88.78 - 14-08-2018 18:17 /
n
---guest85.75.170.186 - 14-08-2018 18:15 /
n
---googlebot66.249.70.11 - 14-08-2018 18:09 ?p=52-3&wp=WD&lang=nl
n
---guest178.159.38.230 - 14-08-2018 18:07 /
n
---guest130.43.80.150 - 14-08-2018 18:05 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.148.18 - 14-08-2018 18:05 ?p=58&lang=en
n
---guest46.190.119.253 - 14-08-2018 17:58 /
n
---guest79.130.243.240 - 14-08-2018 17:58 /
n
---guest94.64.144.213 - 14-08-2018 17:58 /
n
---guest77.49.113.31 - 14-08-2018 17:57 /
n
---guest150.140.14.88 - 14-08-2018 17:56 ?p=58&lang=el
n
---guest37.6.1.121 - 14-08-2018 17:55 ?p=10&lang=el
n
---hbot46.229.168.81 - 14-08-2018 17:55 ?lang=el&p=11
n
---googlebot66.249.70.23 - 14-08-2018 17:53 ?p=66&lang=el
n
---guest45.33.90.124 - 14-08-2018 17:52 /cron_job.php
n
---guest79.131.254.23 - 14-08-2018 17:46 ?p=04_2&lang=el
n
---guest94.66.220.92 - 14-08-2018 17:46 ?pcSite=Y
n
---googlebot66.249.70.19 - 14-08-2018 17:45 ?p=16&lang=el
n
---guest94.66.58.11 - 14-08-2018 17:40 ?p=13x&lang=el
n
---guest91.140.91.3 - 14-08-2018 17:38 /
n
---guest69.164.214.46 - 14-08-2018 17:37 /cron_job.php
n
---guest94.66.237.27 - 14-08-2018 17:35 ?pcSite=Y
n
---guest46.190.112.67 - 14-08-2018 17:34 /
n
---guest66.249.81.119 - 14-08-2018 17:34 /
n
---guest62.103.229.95 - 14-08-2018 17:32 ?pcSite=Y
n
---googlebot66.249.70.13 - 14-08-2018 17:31 /
n
---guest23.101.169.3 - 14-08-2018 17:31
n
---guest173.230.138.251 - 14-08-2018 17:22 /cron_job.php
n
---guest5.55.17.176 - 14-08-2018 17:21 /
n
---guest85.75.168.232 - 14-08-2018 17:18 ?pcSite=Y
n
---guest94.64.91.43 - 14-08-2018 16:53 ?p=14&lang=el
n
---guest178.59.111.152 - 14-08-2018 16:47 /
n
---guest46.103.39.121 - 14-08-2018 16:45 /
n
---guest46.190.120.200 - 14-08-2018 16:45 /
n
---guest2.84.251.170 - 14-08-2018 16:38 /
n
---guest206.16.134.29 - 14-08-2018 16:37 /
n
---guest97.107.132.12 - 14-08-2018 16:37 /cron_job.php
n
---guest66.249.81.115 - 14-08-2018 16:36 /
n
---obot54.36.148.86 - 14-08-2018 16:35 /
n
---obot54.36.148.246 - 14-08-2018 16:34 ?p=22&lang=nl
n
---guest2.87.55.31 - 14-08-2018 16:29 /
n
---guest91.200.80.2 - 14-08-2018 16:26 ?p=86&lang=el
n
---guest46.103.200.37 - 14-08-2018 16:23 /
n
---guest37.6.1.207 - 14-08-2018 16:15 ?pcSite=Y
n
---guest94.66.220.232 - 14-08-2018 16:15 /
n
---crawl148.64.56.66 - 14-08-2018 16:13
n
---guest62.74.8.133 - 14-08-2018 16:05 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.148.56 - 14-08-2018 15:56 ?p=33&lang=nl
n
---crawl148.64.56.79 - 14-08-2018 15:46
n
---crawl52.55.206.233 - 14-08-2018 15:38
n
---guest2.85.113.115 - 14-08-2018 15:34 ?pcSite=Y
n
---guest66.249.81.117 - 14-08-2018 15:32 /
n
---guest94.64.197.96 - 14-08-2018 15:30 /
n
---guest37.6.2.136 - 14-08-2018 15:20 ?p=11&lang=el
n
---guest66.249.89.52 - 14-08-2018 15:19 ?pcSite=Y
n
---guest188.73.246.208 - 14-08-2018 15:18 ?pcSite=Y
n
---guest2.84.243.8 - 14-08-2018 15:18 /
n
---hbot46.229.168.65 - 14-08-2018 15:16 ?lang=el&p=11
n
---guest87.202.63.93 - 14-08-2018 15:16 ?default&lang=el
n
---mbot77.75.77.72 - 14-08-2018 15:12 ?p=33&lang=el
n
---guest46.190.122.215 - 14-08-2018 15:06 /
n
---guest188.4.215.59 - 14-08-2018 15:05 /
n
---guest2.84.125.197 - 14-08-2018 14:58 ?pcSite=Y
n
---guest66.249.89.142 - 14-08-2018 14:57 /
n
---guest23.227.133.224 - 14-08-2018 14:56 /
n
---obot54.36.149.47 - 14-08-2018 14:53 /
n
---bot.40.77.167.103 - 14-08-2018 14:52 ?p=67&wp=WD&lang=nl
n
---guest46.103.46.141 - 14-08-2018 14:49 ?pcSite=Y
n
---crawl148.64.56.75 - 14-08-2018 14:48 /
n
---guest91.240.109.1 - 14-08-2018 14:42 /
n
---guest198.58.119.103 - 14-08-2018 14:37 /cron_job.php
n
---obot54.36.148.71 - 14-08-2018 14:31 ?p=0000&lang=nl
n
---hbot46.229.168.68 - 14-08-2018 14:25 ?lang=el&p=11
n
---guest206.16.134.25 - 14-08-2018 14:16
n
---obot54.36.149.23 - 14-08-2018 14:11 ?p=04&lang=en
n
---guest37.6.0.167 - 14-08-2018 14:08 /
n
---guest62.74.22.225 - 14-08-2018 14:06 ?pcSite=Y
n
---mbot77.75.76.167 - 14-08-2018 13:56 ?p=01&lang=el
n
---bot.207.46.13.38 - 14-08-2018 13:48 ?p=08&lang=el
n
---guest5.55.0.125 - 14-08-2018 13:45 /
n
---obot54.36.149.31 - 14-08-2018 13:37 ?p=51-1&lang=el&city=2
n
---guest91.138.136.131 - 14-08-2018 13:33 /
n
---guest46.190.119.179 - 14-08-2018 13:33 /
n
---guest2.87.111.171 - 14-08-2018 13:31 /
n
---guest37.6.3.83 - 14-08-2018 13:21 /
n
---hbot46.229.168.70 - 14-08-2018 13:15 ?lang=el&p=11
n
---guest2.87.111.119 - 14-08-2018 13:11 ?p=10x&lang=el
n
---obot54.36.148.100 - 14-08-2018 13:10 ?p=25&lang=elel
n
---hbot46.229.168.78 - 14-08-2018 13:03 ?lang=el&p=11
n
---guest62.74.252.137 - 14-08-2018 13:00 /
n
---guest176.92.140.72 - 14-08-2018 12:47 ?p=99&webcam=2&lang=el
n
---obot54.36.148.164 - 14-08-2018 12:39 ?p=87&lang=el
n
---guest5.55.22.238 - 14-08-2018 12:36 /
n
---obot54.36.148.194 - 14-08-2018 12:35 /
n
---guest84.205.231.41 - 14-08-2018 12:30 /
n
---mbot77.75.79.17 - 14-08-2018 12:22 ?p=08&lang=el
n
---guest66.228.58.146 - 14-08-2018 12:22 /cron_job.php
n
---guest37.59.8.29 - 14-08-2018 12:20
n
---spider42.236.55.41 - 14-08-2018 12:07 /
n
---guest5.55.21.239 - 14-08-2018 12:02 /
n
---guest2.86.129.110 - 14-08-2018 11:49 /
n
---guest94.64.90.27 - 14-08-2018 11:46 ?p=14&lang=el
n
---guest2.84.247.143 - 14-08-2018 11:45 /
n
---guest79.167.109.119 - 14-08-2018 11:45 /
n
---guest2.84.93.120 - 14-08-2018 11:42 /
n
---guest84.205.231.43 - 14-08-2018 11:37 /
n
---guest37.6.3.232 - 14-08-2018 11:21 /
n
---guest5.54.48.15 - 14-08-2018 10:56 /
n
---guest212.205.0.223 - 14-08-2018 10:44 /
n
---guest94.71.126.188 - 14-08-2018 10:44 /
n
---guest84.205.231.40 - 14-08-2018 10:39 /
n
---guest46.190.114.67 - 14-08-2018 10:34 /
n
---guest94.64.106.197 - 14-08-2018 10:28 /
n
---bot.207.46.13.180 - 14-08-2018 10:20 ?lang=en&p=13&geoid=2620
214&city=Hjørring
n

You find our weather info also at:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

    

MeteoPatras.Eu