Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarΚαταιγίδες Από : 15-08-2018 12:00 Μέχρι : 19:00 προειδοποίηση για : Καταιγίδες Επίπεδο : Κίτρινο info button

Τρέχουσα κατάσταση των καιρικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου

Σταθμός σε λειτουργία 16 μέρες 17 ώρες 27 λεπτό/ά 24 δευτερόλεπτα

Ο σταθμός χρησιμοποιεί Weather Display (10.37S-75) λογισμικό για τις καιρικές συνθήκες και αναφορές

Το λογισμικό τρέχει σε Sony Vaio computer

  Συστατικό Κατάσταση Χρόνος
ω:λ:δ
Τελευταία ενημέρωση 
15-08-2018 02:33 
 WD live uploadWD/clientraw.txt NOT Current 0:05:51 0:01:30 
15-08-2018 02:27 
 Realtime file uploadWD/clientraw.txt NOT Current 0:05:51 0:01:30 
15-08-2018 02:27 
 Weather data files uploadWD/tagsWD.txt NOT Current 0:06:12 0:05:30 
15-08-2018 02:27 
 Weather data time 15-08-2018 02:33 Current 0:00:45 15-08-2018 02:33
 Graphs uploadWD/dirplot.gif Current 0:06:16 15-08-2018 02:27

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

    

MeteoPatras.Eu