Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarΤρέχουσα κατάσταση των καιρικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου

Σταθμός σε λειτουργία 1 μέρες 23 ώρες 48 λεπτό/ά 17 δευτερόλεπτα

Ο σταθμός χρησιμοποιεί Weather Display (10.37S-62) λογισμικό για τις καιρικές συνθήκες και αναφορές

Το λογισμικό τρέχει σε Sony Vaio computer

  Συστατικό Κατάσταση Χρόνος
ω:λ:δ
Τελευταία ενημέρωση 
23-01-2018 07:43 
 WD live uploadWD/clientraw.txt Current -3:-4:-19 23-01-2018 10:47
 Realtime file uploadWD/clientraw.txt Current -3:-4:-19 23-01-2018 10:47
 Weather data files uploadWD/tagsWD.txt Current -2:-58:-36 23-01-2018 10:41
 Weather data time 23-01-2018 07:07 NOT Current 0:36:12 0:05:30 
23-01-2018 07:07 
 Graphs uploadWD/dirplot.gif Current -2:-58:-33 23-01-2018 10:41

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather