Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Meteo Stats And More


Fire Weather Index (FWI)

Romanos Cam more information Romanos Cam


Istioploikos Omilos Patras more information Istioploikos Omilos Patras


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radarThunderstorms From: 19-06-2018 09:00 Until: 17:00 warning for: Thunderstorms Level: Orange info button

Buoys and other weather measuring devices at sea


map


Mesomap of nearby weather buoys

 Air Temperature   Water Temperature   Wind Direction @ Speed   Wind Gust Speed   Barometer   Barometer Trend   Wave Height 

14.1 °C 14.1 °C Wind from SWSW 41 kph n/a kph 1023.1 hPa +1.6 hPa 0.4 m

13.7 °C 13.2 °C Wind from WSWWSW 26 kph n/a kph 1024.7 hPa +1.2 hPa 0.6 m

13.5 °C 12.9 °C Wind from SWSW 21 kph n/a kph 1025.9 hPa +0.8 hPa 0.6 m

13.0 °C n/a °C Wind from SWSW 39 kph n/a kph 1014.3 hPa +2.2 hPa n/a m

14.5 °C n/a °C Wind from WNWWNW 26 kph n/a kph 1021.0 hPa +2.2 hPa 1.0 m

14.2 °C n/a °C Wind from WW 24 kph n/a kph 1020.7 hPa +2.3 hPa 0.7 m

11.5 °C n/a °C Wind from WSWWSW 52 kph n/a kph 1005.2 hPa +2.0 hPa 4.2 m

15.0 °C 14.6 °C Wind from WSWWSW 30 kph n/a kph 1024.7 hPa +0.1 hPa 1.9 m

10.9 °C n/a °C Wind from WSWWSW 54 kph n/a kph 1010.5 hPa +2.2 hPa n/a m

10.6 °C 10.5 °C Wind from WW 55 kph n/a kph 1001.7 hPa n/a hPa 5.5 m

14.6 °C 13.7 °C Wind from SSWSSW 30 kph n/a kph 1017.8 hPa -0.9 hPa 2.5 m

9.7 °C 11.0 °C Wind from WW 42 kph n/a kph 1009.4 hPa +1.8 hPa 4.6 m

Sandettie Lightship at 0800: Air:14.1°C, Wtr:14.1°C, SW@41kph G n/a, 1023.1hPa, Wav:0.4m Greenwich Lightship at 0800: Air:13.7°C, Wtr:13.2°C, WSW@26kph G n/a, 1024.7hPa, Wav:0.6m Channel Lightship at 0800: Air:13.5°C, Wtr:12.9°C, SW@21kph G n/a, 1025.9hPa, Wav:0.6m North Sea at 0800: Air:13.0°C, Wtr:n/a°C, SW@39kph G n/a, 1014.3hPa, Wav:n/am North Sea (62166) - no recent report available North Sea (62147) - no recent report available North Sea (63105) - no recent report available North Sea (62142) - no recent report available North Sea at 0800: Air:14.5°C, Wtr:n/a°C, WNW@26kph G n/a, 1021.0hPa, Wav:1.0m North Sea at 0800: Air:14.2°C, Wtr:n/a°C, W@24kph G n/a, 1020.7hPa, Wav:0.7m North Sea at 0800: Air:11.5°C, Wtr:n/a°C, WSW@52kph G n/a, 1005.2hPa, Wav:4.2m North Sea (63113) - no recent report available North Sea (63104) - no recent report available North Sea (63112) - no recent report available North Sea (63117) - no recent report available M2-20 NM E Lambay (62091) - no recent report available M5-SE (62094) - no recent report available M3-SW Mizen Head (62092) - no recent report available M1-W Aran Isld (62090) - no recent report available M4-Donegal Bay (62093) - no recent report available Pembroke Buoy (62303) - no recent report available Sevenstones  at 0800: Air:15.0°C, Wtr:14.6°C, WSW@30kph G n/a, 1024.7hPa, Wav:1.9m North Sea at 0800: Air:10.9°C, Wtr:n/a°C, WSW@54kph G n/a, 1010.5hPa, Wav:n/am Aberporth Buoy (62301) - no recent report available K7 Buoy at 0800: Air:10.6°C, Wtr:10.5°C, W@55kph G n/a, 1001.7hPa, Wav:5.5m Station 62125 (62125) - no recent report available K2 Buoy at 0800: Air:14.6°C, Wtr:13.7°C, SSW@30kph G n/a, 1017.8hPa, Wav:2.5m K4 Buoy (62105) - no recent report available K5 Buoy at 0800: Air:9.7°C, Wtr:11.0°C, W@42kph G n/a, 1009.4hPa, Wav:4.6m

Current conditions


ID Name Time
CEST
Air
°C
Water
°C
Wind
kph
Gust
kph
Baro
hPa
Trend
hPa
Waves
m
62304 Sandettie Lightship 0800 14.1 14.1 SW Wind from SW 41 n/a 1023.1 +1.6 0.4
62305 Greenwich Lightship 0800 13.7 13.2 WSW Wind from WSW 26 n/a 1024.7 +1.2 0.6
62103 Channel Lightship 0800 13.5 12.9 SW Wind from SW 21 n/a 1025.9 +0.8 0.6
62164 North Sea 0800 13.0 n/a SW Wind from SW 39 n/a 1014.3 +2.2 n/a
62145 North Sea 0800 14.5 n/a WNW Wind from WNW 26 n/a 1021.0 +2.2 1.0
62144 North Sea 0800 14.2 n/a W Wind from W 24 n/a 1020.7 +2.3 0.7
63110 North Sea 0800 11.5 n/a WSW Wind from WSW 52 n/a 1005.2 +2.0 4.2
62107 Sevenstones 0800 15.0 14.6 WSW Wind from WSW 30 n/a 1024.7 +0.1 1.9
62114 North Sea 0800 10.9 n/a WSW Wind from WSW 54 n/a 1010.5 +2.2 n/a
64046 K7 Buoy 0800 10.6 10.5 W Wind from W 55 n/a 1001.7 n/a 5.5
62081 K2 Buoy 0800 14.6 13.7 SSW Wind from SSW 30 n/a 1017.8 -0.9 2.5
64045 K5 Buoy 0800 9.7 11.0 W Wind from W 42 n/a 1009.4 +1.8 4.6

Script developed by  Saratoga-weather.org Adapted for the template by  Weerstation Leuven

You find our weather info also at:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather