Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Meteo Stats And More


Fire Weather Index (FWI)

Φωνητική Πρόγνωση Καιρού : 

Romanos Cam more information Romanos Cam


Istioploikos Omilos Patras more information Istioploikos Omilos Patras


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radarThunderstorms From: 16-12-2017 12:00 Until: 17-12-2017 08:00 warning for: Thunderstorms Level: Orange info button

Buoys and other weather measuring devices at sea


map


Mesomap of nearby weather buoys

 Air Temperature   Water Temperature   Wind Direction @ Speed   Wind Gust Speed   Barometer   Barometer Trend   Wave Height 

n/a °C 9.4 °C Wind from NWNW 33 kph n/a kph 1022.3 hPa +1.0 hPa 1.0 m

5.9 °C 10.8 °C Wind from NNWNNW 26 kph n/a kph 1024.1 hPa +1.2 hPa 0.7 m

9.7 °C 12.0 °C Wind from NWNW 28 kph n/a kph 1026.1 hPa +0.4 hPa 0.8 m

6.9 °C n/a °C Wind from WW 13 kph n/a kph 1018.0 hPa +0.3 hPa n/a m

6.1 °C n/a °C Wind from NN 24 kph n/a kph 1020.2 hPa +1.1 hPa 1.6 m

6.1 °C n/a °C Wind from NWNW 21 kph n/a kph 1020.6 hPa +1.3 hPa 1.6 m

6.0 °C n/a °C Wind from WSWWSW 15 kph n/a kph 1014.9 hPa -0.3 hPa 2.3 m

10.5 °C 11.4 °C Wind from WW 33 kph n/a kph 1027.1 hPa -0.3 hPa 1.4 m

5.4 °C n/a °C Wind from WSWWSW 22 kph n/a kph 1016.5 hPa -0.8 hPa n/a m

8.5 °C 9.2 °C Wind from SSWSSW 37 kph n/a kph 1009.1 hPa n/a hPa 2.0 m

11.8 °C 11.7 °C Wind from SSWSSW 32 kph n/a kph 1021.8 hPa -1.8 hPa 2.5 m

11.5 °C 11.2 °C n/a n/a kph 1014.7 hPa -0.7 hPa 2.3 m

9.0 °C 9.8 °C Wind from WSWWSW 30 kph n/a kph 1003.8 hPa -2.6 hPa 2.5 m

Sandettie Lightship at 0300: Air:n/a°C, Wtr:9.4°C, NW@33kph G n/a, 1022.3hPa, Wav:1.0m Greenwich Lightship at 0300: Air:5.9°C, Wtr:10.8°C, NNW@26kph G n/a, 1024.1hPa, Wav:0.7m Channel Lightship at 0300: Air:9.7°C, Wtr:12.0°C, NW@28kph G n/a, 1026.1hPa, Wav:0.8m North Sea at 0300: Air:6.9°C, Wtr:n/a°C, W@13kph G n/a, 1018.0hPa, Wav:n/am North Sea (62166) - no recent report available North Sea (62147) - no recent report available North Sea (63105) - no recent report available North Sea (62142) - no recent report available North Sea at 0300: Air:6.1°C, Wtr:n/a°C, N@24kph G n/a, 1020.2hPa, Wav:1.6m North Sea at 0300: Air:6.1°C, Wtr:n/a°C, NW@21kph G n/a, 1020.6hPa, Wav:1.6m North Sea at 0300: Air:6.0°C, Wtr:n/a°C, WSW@15kph G n/a, 1014.9hPa, Wav:2.3m North Sea (63113) - no recent report available North Sea (63104) - no recent report available North Sea (63112) - no recent report available North Sea (63117) - no recent report available M2-20 NM E Lambay (62091) - no recent report available M5-SE (62094) - no recent report available M3-SW Mizen Head (62092) - no recent report available M1-W Aran Isld (62090) - no recent report available M4-Donegal Bay (62093) - no recent report available Pembroke Buoy (62303) - no recent report available Sevenstones  at 0300: Air:10.5°C, Wtr:11.4°C, W@33kph G n/a, 1027.1hPa, Wav:1.4m North Sea at 0300: Air:5.4°C, Wtr:n/a°C, WSW@22kph G n/a, 1016.5hPa, Wav:n/am Aberporth Buoy (62301) - no recent report available K7 Buoy at 0300: Air:8.5°C, Wtr:9.2°C, SSW@37kph G n/a, 1009.1hPa, Wav:2.0m Station 62125 (62125) - no recent report available K2 Buoy at 0300: Air:11.8°C, Wtr:11.7°C, SSW@32kph G n/a, 1021.8hPa, Wav:2.5m K4 Buoy at 0300: Air:11.5°C, Wtr:11.2°C, 1014.7hPa, Wav:2.3m K5 Buoy at 0300: Air:9.0°C, Wtr:9.8°C, WSW@30kph G n/a, 1003.8hPa, Wav:2.5m

Current conditions


ID Name Time
CET
Air
°C
Water
°C
Wind
kph
Gust
kph
Baro
hPa
Trend
hPa
Waves
m
62304 Sandettie Lightship 0300 n/a 9.4 NW Wind from NW 33 n/a 1022.3 +1.0 1.0
62305 Greenwich Lightship 0300 5.9 10.8 NNW Wind from NNW 26 n/a 1024.1 +1.2 0.7
62103 Channel Lightship 0300 9.7 12.0 NW Wind from NW 28 n/a 1026.1 +0.4 0.8
62164 North Sea 0300 6.9 n/a W Wind from W 13 n/a 1018.0 +0.3 n/a
62145 North Sea 0300 6.1 n/a N Wind from N 24 n/a 1020.2 +1.1 1.6
62144 North Sea 0300 6.1 n/a NW Wind from NW 21 n/a 1020.6 +1.3 1.6
63110 North Sea 0300 6.0 n/a WSW Wind from WSW 15 n/a 1014.9 -0.3 2.3
62107 Sevenstones 0300 10.5 11.4 W Wind from W 33 n/a 1027.1 -0.3 1.4
62114 North Sea 0300 5.4 n/a WSW Wind from WSW 22 n/a 1016.5 -0.8 n/a
64046 K7 Buoy 0300 8.5 9.2 SSW Wind from SSW 37 n/a 1009.1 n/a 2.0
62081 K2 Buoy 0300 11.8 11.7 SSW Wind from SSW 32 n/a 1021.8 -1.8 2.5
62105 K4 Buoy 0300 11.5 11.2 n/a n/a 1014.7 -0.7 2.3
64045 K5 Buoy 0300 9.0 9.8 WSW Wind from WSW 30 n/a 1003.8 -2.6 2.5

Script developed by  Saratoga-weather.org Adapted for the template by  Weerstation Leuven

You find our weather info also at:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather