Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Meteo Stats And More


Fire Weather Index (FWI)

Romanos Cam more information Romanos Cam


Istioploikos Omilos Patras more information Istioploikos Omilos Patras


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radarThunderstorms From: 24-03-2018 01:00 Until: 25-03-2018 00:59 warning for: Thunderstorms Level: Yellow info button

Buoys and other weather measuring devices at sea


map


Mesomap of nearby weather buoys

 Air Temperature   Water Temperature   Wind Direction @ Speed   Wind Gust Speed   Barometer   Barometer Trend   Wave Height 

n/a °C 6.9 °C Wind from SESE 22 kph n/a kph 998.5 hPa -0.8 hPa 0.2 m

7.1 °C 8.2 °C Wind from WSWWSW 30 kph n/a kph 996.1 hPa -1.0 hPa 0.9 m

8.3 °C 9.1 °C Wind from SESE 46 kph n/a kph 991.9 hPa -0.7 hPa 1.9 m

7.0 °C n/a °C Wind from WW 21 kph n/a kph 997.5 hPa +1.9 hPa n/a m

6.0 °C n/a °C Wind from SS 30 kph n/a kph 999.4 hPa +0.2 hPa 1.0 m

4.9 °C n/a °C Wind from SS 13 kph n/a kph 998.3 hPa +0.0 hPa 0.6 m

6.4 °C n/a °C Wind from WW 48 kph n/a kph 990.6 hPa +4.4 hPa 4.0 m

7.9 °C 9.0 °C Wind from EE 32 kph n/a kph 989.5 hPa +2.6 hPa 3.5 m

6.0 °C n/a °C Wind from WW 39 kph n/a kph 995.0 hPa +3.8 hPa n/a m

6.9 °C 8.5 °C Wind from WW 41 kph n/a kph 988.7 hPa n/a hPa 3.1 m

9.5 °C 10.6 °C Wind from NNWNNW 42 kph n/a kph 1004.4 hPa +2.9 hPa 5.8 m

7.3 °C 9.1 °C Wind from WW 39 kph n/a kph 991.0 hPa +1.3 hPa 2.9 m

Sandettie Lightship at 0200: Air:n/a°C, Wtr:6.9°C, SE@22kph G n/a, 998.5hPa, Wav:0.2m Greenwich Lightship at 0200: Air:7.1°C, Wtr:8.2°C, WSW@30kph G n/a, 996.1hPa, Wav:0.9m Channel Lightship at 0200: Air:8.3°C, Wtr:9.1°C, SE@46kph G n/a, 991.9hPa, Wav:1.9m North Sea at 0200: Air:7.0°C, Wtr:n/a°C, W@21kph G n/a, 997.5hPa, Wav:n/am North Sea (62166) - no recent report available North Sea (62147) - no recent report available North Sea (63105) - no recent report available North Sea (62142) - no recent report available North Sea at 0200: Air:6.0°C, Wtr:n/a°C, S@30kph G n/a, 999.4hPa, Wav:1.0m North Sea at 0200: Air:4.9°C, Wtr:n/a°C, S@13kph G n/a, 998.3hPa, Wav:0.6m North Sea at 0200: Air:6.4°C, Wtr:n/a°C, W@48kph G n/a, 990.6hPa, Wav:4.0m North Sea (63113) - no recent report available North Sea (63104) - no recent report available North Sea (63112) - no recent report available North Sea (63117) - no recent report available M2-20 NM E Lambay (62091) - no recent report available M5-SE (62094) - no recent report available M3-SW Mizen Head (62092) - no recent report available M1-W Aran Isld (62090) - no recent report available M4-Donegal Bay (62093) - no recent report available Pembroke Buoy (62303) - no recent report available Sevenstones  at 0200: Air:7.9°C, Wtr:9.0°C, E@32kph G n/a, 989.5hPa, Wav:3.5m North Sea at 0200: Air:6.0°C, Wtr:n/a°C, W@39kph G n/a, 995.0hPa, Wav:n/am Aberporth Buoy (62301) - no recent report available K7 Buoy at 0200: Air:6.9°C, Wtr:8.5°C, W@41kph G n/a, 988.7hPa, Wav:3.1m Station 62125 (62125) - no recent report available K2 Buoy at 0200: Air:9.5°C, Wtr:10.6°C, NNW@42kph G n/a, 1004.4hPa, Wav:5.8m K4 Buoy (62105) - no recent report available K5 Buoy at 0200: Air:7.3°C, Wtr:9.1°C, W@39kph G n/a, 991.0hPa, Wav:2.9m

Current conditions


ID Name Time
CET
Air
°C
Water
°C
Wind
kph
Gust
kph
Baro
hPa
Trend
hPa
Waves
m
62304 Sandettie Lightship 0200 n/a 6.9 SE Wind from SE 22 n/a 998.5 -0.8 0.2
62305 Greenwich Lightship 0200 7.1 8.2 WSW Wind from WSW 30 n/a 996.1 -1.0 0.9
62103 Channel Lightship 0200 8.3 9.1 SE Wind from SE 46 n/a 991.9 -0.7 1.9
62164 North Sea 0200 7.0 n/a W Wind from W 21 n/a 997.5 +1.9 n/a
62145 North Sea 0200 6.0 n/a S Wind from S 30 n/a 999.4 +0.2 1.0
62144 North Sea 0200 4.9 n/a S Wind from S 13 n/a 998.3 +0.0 0.6
63110 North Sea 0200 6.4 n/a W Wind from W 48 n/a 990.6 +4.4 4.0
62107 Sevenstones 0200 7.9 9.0 E Wind from E 32 n/a 989.5 +2.6 3.5
62114 North Sea 0200 6.0 n/a W Wind from W 39 n/a 995.0 +3.8 n/a
64046 K7 Buoy 0200 6.9 8.5 W Wind from W 41 n/a 988.7 n/a 3.1
62081 K2 Buoy 0200 9.5 10.6 NNW Wind from NNW 42 n/a 1004.4 +2.9 5.8
64045 K5 Buoy 0200 7.3 9.1 W Wind from W 39 n/a 991.0 +1.3 2.9

Script developed by  Saratoga-weather.org Adapted for the template by  Weerstation Leuven

You find our weather info also at:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather