Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarBuoys and other weather measuring devices at sea


χαρτης


Mesomap of nearby weather buoys

 Θερμοκρασία Αέρα   Θερμοκρασία Νερού   Κατεύθυνση Ανέμου @ Ταχύτητα   Ταχύτητα Ριπής Ανέμου   Βαρόμετρο   Τάση Βαρομέτρου   Ύψος Κύματος 

n/a °C 9.0 °C Wind from SSWSSW 26 kph n/a kph 1019.5 hPa -0.8 hPa 0.4 m

10.0 °C 10.0 °C Wind from SWSW 35 kph n/a kph 1020.3 hPa -0.4 hPa 1.0 m

10.7 °C 10.9 °C Wind from SSWSSW 41 kph n/a kph 1018.7 hPa -1.4 hPa 1.8 m

9.3 °C n/a °C Wind from SS 41 kph n/a kph 1006.2 hPa -2.1 hPa n/a m

6.2 °C n/a °C Wind from SWSW 32 kph n/a kph 1016.4 hPa -0.5 hPa 1.1 m

6.2 °C n/a °C Wind from SSWSSW 37 kph n/a kph 1015.0 hPa -1.1 hPa 0.8 m

7.1 °C n/a °C Wind from SS 35 kph n/a kph 1002.4 hPa -0.6 hPa 3.0 m

11.7 °C 10.5 °C Wind from SWSW 50 kph n/a kph 1015.1 hPa -1.4 hPa 2.9 m

7.2 °C n/a °C Wind from SSWSSW 46 kph n/a kph 1002.5 hPa -2.2 hPa n/a m

8.4 °C 9.1 °C Wind from SSWSSW 48 kph n/a kph 991.5 hPa n/a hPa 4.2 m

12.1 °C 11.0 °C Wind from SWSW 41 kph n/a kph 1003.2 hPa -0.9 hPa 4.5 m

8.6 °C 9.2 °C Wind from SWSW 22 kph n/a kph 989.4 hPa -1.1 hPa 4.3 m

Sandettie Lightship at 0600: Air:n/a°C, Wtr:9.0°C, SSW@26kph G n/a, 1019.5hPa, Wav:0.4m Greenwich Lightship at 0600: Air:10.0°C, Wtr:10.0°C, SW@35kph G n/a, 1020.3hPa, Wav:1.0m Channel Lightship at 0600: Air:10.7°C, Wtr:10.9°C, SSW@41kph G n/a, 1018.7hPa, Wav:1.8m North Sea at 0600: Air:9.3°C, Wtr:n/a°C, S@41kph G n/a, 1006.2hPa, Wav:n/am North Sea (62166) - no recent report available North Sea (62147) - no recent report available North Sea (63105) - no recent report available North Sea (62142) - no recent report available North Sea at 0600: Air:6.2°C, Wtr:n/a°C, SW@32kph G n/a, 1016.4hPa, Wav:1.1m North Sea at 0600: Air:6.2°C, Wtr:n/a°C, SSW@37kph G n/a, 1015.0hPa, Wav:0.8m North Sea at 0600: Air:7.1°C, Wtr:n/a°C, S@35kph G n/a, 1002.4hPa, Wav:3.0m North Sea (63113) - no recent report available North Sea (63104) - no recent report available North Sea (63112) - no recent report available North Sea (63117) - no recent report available M2-20 NM E Lambay (62091) - no recent report available M5-SE (62094) - no recent report available M3-SW Mizen Head (62092) - no recent report available M1-W Aran Isld (62090) - no recent report available M4-Donegal Bay (62093) - no recent report available Pembroke Buoy (62303) - no recent report available Sevenstones  at 0600: Air:11.7°C, Wtr:10.5°C, SW@50kph G n/a, 1015.1hPa, Wav:2.9m North Sea at 0600: Air:7.2°C, Wtr:n/a°C, SSW@46kph G n/a, 1002.5hPa, Wav:n/am Aberporth Buoy (62301) - no recent report available K7 Buoy at 0600: Air:8.4°C, Wtr:9.1°C, SSW@48kph G n/a, 991.5hPa, Wav:4.2m Station 62125 (62125) - no recent report available K2 Buoy at 0600: Air:12.1°C, Wtr:11.0°C, SW@41kph G n/a, 1003.2hPa, Wav:4.5m K4 Buoy (62105) - no recent report available K5 Buoy at 0600: Air:8.6°C, Wtr:9.2°C, SW@22kph G n/a, 989.4hPa, Wav:4.3m

Current conditions


ID Όνομα Ώρα
CET
Αέρας
°C
Νερό
°C
Άνεμος
kph
Ριπή
kph
Βαρομετρικό
hPa
Τάση
hPa
Κύματα
m
62304 Sandettie Lightship 0600 n/a 9.0 SSW Wind from SSW 26 n/a 1019.5 -0.8 0.4
62305 Greenwich Lightship 0600 10.0 10.0 SW Wind from SW 35 n/a 1020.3 -0.4 1.0
62103 Channel Lightship 0600 10.7 10.9 SSW Wind from SSW 41 n/a 1018.7 -1.4 1.8
62164 North Sea 0600 9.3 n/a S Wind from S 41 n/a 1006.2 -2.1 n/a
62145 North Sea 0600 6.2 n/a SW Wind from SW 32 n/a 1016.4 -0.5 1.1
62144 North Sea 0600 6.2 n/a SSW Wind from SSW 37 n/a 1015.0 -1.1 0.8
63110 North Sea 0600 7.1 n/a S Wind from S 35 n/a 1002.4 -0.6 3.0
62107 Sevenstones 0600 11.7 10.5 SW Wind from SW 50 n/a 1015.1 -1.4 2.9
62114 North Sea 0600 7.2 n/a SSW Wind from SSW 46 n/a 1002.5 -2.2 n/a
64046 K7 Buoy 0600 8.4 9.1 SSW Wind from SSW 48 n/a 991.5 n/a 4.2
62081 K2 Buoy 0600 12.1 11.0 SW Wind from SW 41 n/a 1003.2 -0.9 4.5
64045 K5 Buoy 0600 8.6 9.2 SW Wind from SW 22 n/a 989.4 -1.1 4.3

Script developed by  Saratoga-weather.org Προσαρμοσμένος για το πρότυπο του  Weerstation Leuven

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather