Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Φωνητική Πρόγνωση Καιρού : 

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarBuoys and other weather measuring devices at sea


χαρτης


Mesomap of nearby weather buoys

 Θερμοκρασία Αέρα   Θερμοκρασία Νερού   Κατεύθυνση Ανέμου @ Ταχύτητα   Ταχύτητα Ριπής Ανέμου   Βαρόμετρο   Τάση Βαρομέτρου   Ύψος Κύματος 

n/a °C 13.0 °C Wind from WSWWSW 48 kph n/a kph 1013.3 hPa +0.0 hPa 0.8 m

13.9 °C 13.8 °C Wind from WW 55 kph n/a kph 1015.9 hPa +0.2 hPa 2.1 m

13.9 °C 14.3 °C Wind from WSWWSW 42 kph n/a kph 1017.5 hPa -0.8 hPa 1.8 m

8.6 °C n/a °C Wind from EE 18 kph n/a kph 1009.9 hPa +0.9 hPa n/a m

11.2 °C n/a °C Wind from WW 45 kph n/a kph 1008.2 hPa -0.0 hPa 2.0 m

11.1 °C n/a °C Wind from WW 33 kph n/a kph 1008.3 hPa +0.5 hPa 1.4 m

6.6 °C n/a °C Wind from NN 13 kph n/a kph 1010.3 hPa -0.1 hPa 1.6 m

12.9 °C 12.9 °C Wind from SWSW 22 kph n/a kph 1016.9 hPa -0.7 hPa 1.8 m

8.0 °C n/a °C Wind from ENEENE 18 kph n/a kph 1010.3 hPa +0.1 hPa n/a m

5.8 °C 9.9 °C Wind from NENE 17 kph n/a kph 1012.5 hPa n/a hPa 1.9 m

11.2 °C 11.7 °C Wind from WSWWSW 5 kph n/a kph 1006.5 hPa -0.7 hPa 3.2 m

7.4 °C 10.4 °C Wind from NENE 41 kph n/a kph 1012.2 hPa +0.7 hPa 4.2 m

Sandettie Lightship at 1900: Air:n/a°C, Wtr:13.0°C, WSW@48kph G n/a, 1013.3hPa, Wav:0.8m Greenwich Lightship at 1900: Air:13.9°C, Wtr:13.8°C, W@55kph G n/a, 1015.9hPa, Wav:2.1m Channel Lightship at 1900: Air:13.9°C, Wtr:14.3°C, WSW@42kph G n/a, 1017.5hPa, Wav:1.8m North Sea at 1900: Air:8.6°C, Wtr:n/a°C, E@18kph G n/a, 1009.9hPa, Wav:n/am North Sea (62166) - no recent report available North Sea (62147) - no recent report available North Sea (63105) - no recent report available North Sea (62142) - no recent report available North Sea at 1900: Air:11.2°C, Wtr:n/a°C, W@45kph G n/a, 1008.2hPa, Wav:2.0m North Sea at 1900: Air:11.1°C, Wtr:n/a°C, W@33kph G n/a, 1008.3hPa, Wav:1.4m North Sea at 1900: Air:6.6°C, Wtr:n/a°C, N@13kph G n/a, 1010.3hPa, Wav:1.6m North Sea (63113) - no recent report available North Sea (63104) - no recent report available North Sea (63112) - no recent report available North Sea (63117) - no recent report available M2-20 NM E Lambay (62091) - no recent report available M5-SE (62094) - no recent report available M3-SW Mizen Head (62092) - no recent report available M1-W Aran Isld (62090) - no recent report available M4-Donegal Bay (62093) - no recent report available Pembroke Buoy (62303) - no recent report available Sevenstones  at 1900: Air:12.9°C, Wtr:12.9°C, SW@22kph G n/a, 1016.9hPa, Wav:1.8m North Sea at 1900: Air:8.0°C, Wtr:n/a°C, ENE@18kph G n/a, 1010.3hPa, Wav:n/am Aberporth Buoy (62301) - no recent report available K7 Buoy at 1900: Air:5.8°C, Wtr:9.9°C, NE@17kph G n/a, 1012.5hPa, Wav:1.9m Station 62125 (62125) - no recent report available K2 Buoy (62081) - no recent report available K4 Buoy at 1900: Air:11.2°C, Wtr:11.7°C, WSW@5kph G n/a, 1006.5hPa, Wav:3.2m K5 Buoy at 1900: Air:7.4°C, Wtr:10.4°C, NE@41kph G n/a, 1012.2hPa, Wav:4.2m

Current conditions


ID Όνομα Ώρα
CET
Αέρας
°C
Νερό
°C
Άνεμος
kph
Ριπή
kph
Βαρομετρικό
hPa
Τάση
hPa
Κύματα
m
62304 Sandettie Lightship 1900 n/a 13.0 WSW Wind from WSW 48 n/a 1013.3 +0.0 0.8
62305 Greenwich Lightship 1900 13.9 13.8 W Wind from W 55 n/a 1015.9 +0.2 2.1
62103 Channel Lightship 1900 13.9 14.3 WSW Wind from WSW 42 n/a 1017.5 -0.8 1.8
62164 North Sea 1900 8.6 n/a E Wind from E 18 n/a 1009.9 +0.9 n/a
62145 North Sea 1900 11.2 n/a W Wind from W 45 n/a 1008.2 -0.0 2.0
62144 North Sea 1900 11.1 n/a W Wind from W 33 n/a 1008.3 +0.5 1.4
63110 North Sea 1900 6.6 n/a N Wind from N 13 n/a 1010.3 -0.1 1.6
62107 Sevenstones 1900 12.9 12.9 SW Wind from SW 22 n/a 1016.9 -0.7 1.8
62114 North Sea 1900 8.0 n/a ENE Wind from ENE 18 n/a 1010.3 +0.1 n/a
64046 K7 Buoy 1900 5.8 9.9 NE Wind from NE 17 n/a 1012.5 n/a 1.9
62105 K4 Buoy 1900 11.2 11.7 WSW Wind from WSW 5 n/a 1006.5 -0.7 3.2
64045 K5 Buoy 1900 7.4 10.4 NE Wind from NE 41 n/a 1012.2 +0.7 4.2

Script developed by  Saratoga-weather.org Προσαρμοσμένος για το πρότυπο του  Weerstation Leuven

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather