Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarBuoys and other weather measuring devices at sea


χαρτης


Mesomap of nearby weather buoys

 Θερμοκρασία Αέρα   Θερμοκρασία Νερού   Κατεύθυνση Ανέμου @ Ταχύτητα   Ταχύτητα Ριπής Ανέμου   Βαρόμετρο   Τάση Βαρομέτρου   Ύψος Κύματος 

n/a °C 9.7 °C Wind from WW 28 kph n/a kph 1011.5 hPa +1.9 hPa 0.8 m

9.6 °C 9.6 °C n/a n/a kph 1013.5 hPa +1.2 hPa 1.0 m

10.1 °C 10.2 °C Wind from WW 30 kph n/a kph 1015.5 hPa +0.9 hPa 1.0 m

8.7 °C n/a °C Wind from WW 8 kph n/a kph 1002.4 hPa +0.4 hPa n/a m

6.7 °C n/a °C Wind from WW 26 kph n/a kph 1008.4 hPa +3.0 hPa 1.1 m

7.2 °C n/a °C Wind from WW 26 kph n/a kph 1007.9 hPa +1.8 hPa 0.7 m

7.6 °C n/a °C Wind from WW 17 kph n/a kph 999.4 hPa -0.0 hPa 1.5 m

10.4 °C 10.3 °C Wind from WW 39 kph n/a kph 1015.7 hPa +0.7 hPa 1.3 m

6.8 °C n/a °C Wind from WW 21 kph n/a kph 1001.0 hPa -0.0 hPa n/a m

8.1 °C 8.8 °C Wind from SWSW 15 kph n/a kph 997.1 hPa n/a hPa 1.8 m

9.9 °C 11.1 °C Wind from WW 39 kph n/a kph 1012.8 hPa +0.4 hPa 4.2 m

7.2 °C 9.4 °C Wind from WSWWSW 21 kph n/a kph 994.0 hPa -0.6 hPa 2.7 m

Sandettie Lightship at 0800: Air:n/a°C, Wtr:9.7°C, W@28kph G n/a, 1011.5hPa, Wav:0.8m Greenwich Lightship at 0800: Air:9.6°C, Wtr:9.6°C, 1013.5hPa, Wav:1.0m Channel Lightship at 0800: Air:10.1°C, Wtr:10.2°C, W@30kph G n/a, 1015.5hPa, Wav:1.0m North Sea at 0800: Air:8.7°C, Wtr:n/a°C, W@8kph G n/a, 1002.4hPa, Wav:n/am North Sea (62166) - no recent report available North Sea (62147) - no recent report available North Sea (63105) - no recent report available North Sea (62142) - no recent report available North Sea at 0800: Air:6.7°C, Wtr:n/a°C, W@26kph G n/a, 1008.4hPa, Wav:1.1m North Sea at 0800: Air:7.2°C, Wtr:n/a°C, W@26kph G n/a, 1007.9hPa, Wav:0.7m North Sea at 0800: Air:7.6°C, Wtr:n/a°C, W@17kph G n/a, 999.4hPa, Wav:1.5m North Sea (63113) - no recent report available North Sea (63104) - no recent report available North Sea (63112) - no recent report available North Sea (63117) - no recent report available M2-20 NM E Lambay (62091) - no recent report available M5-SE (62094) - no recent report available M3-SW Mizen Head (62092) - no recent report available M1-W Aran Isld (62090) - no recent report available M4-Donegal Bay (62093) - no recent report available Pembroke Buoy (62303) - no recent report available Sevenstones  at 0800: Air:10.4°C, Wtr:10.3°C, W@39kph G n/a, 1015.7hPa, Wav:1.3m North Sea at 0800: Air:6.8°C, Wtr:n/a°C, W@21kph G n/a, 1001.0hPa, Wav:n/am Aberporth Buoy (62301) - no recent report available K7 Buoy at 0800: Air:8.1°C, Wtr:8.8°C, SW@15kph G n/a, 997.1hPa, Wav:1.8m Station 62125 (62125) - no recent report available K2 Buoy at 0800: Air:9.9°C, Wtr:11.1°C, W@39kph G n/a, 1012.8hPa, Wav:4.2m K4 Buoy (62105) - no recent report available K5 Buoy at 0800: Air:7.2°C, Wtr:9.4°C, WSW@21kph G n/a, 994.0hPa, Wav:2.7m

Current conditions


ID Όνομα Ώρα
CEST
Αέρας
°C
Νερό
°C
Άνεμος
kph
Ριπή
kph
Βαρομετρικό
hPa
Τάση
hPa
Κύματα
m
62304 Sandettie Lightship 0800 n/a 9.7 W Wind from W 28 n/a 1011.5 +1.9 0.8
62305 Greenwich Lightship 0800 9.6 9.6 n/a n/a 1013.5 +1.2 1.0
62103 Channel Lightship 0800 10.1 10.2 W Wind from W 30 n/a 1015.5 +0.9 1.0
62164 North Sea 0800 8.7 n/a W Wind from W 8 n/a 1002.4 +0.4 n/a
62145 North Sea 0800 6.7 n/a W Wind from W 26 n/a 1008.4 +3.0 1.1
62144 North Sea 0800 7.2 n/a W Wind from W 26 n/a 1007.9 +1.8 0.7
63110 North Sea 0800 7.6 n/a W Wind from W 17 n/a 999.4 -0.0 1.5
62107 Sevenstones 0800 10.4 10.3 W Wind from W 39 n/a 1015.7 +0.7 1.3
62114 North Sea 0800 6.8 n/a W Wind from W 21 n/a 1001.0 -0.0 n/a
64046 K7 Buoy 0800 8.1 8.8 SW Wind from SW 15 n/a 997.1 n/a 1.8
62081 K2 Buoy 0800 9.9 11.1 W Wind from W 39 n/a 1012.8 +0.4 4.2
64045 K5 Buoy 0800 7.2 9.4 WSW Wind from WSW 21 n/a 994.0 -0.6 2.7

Script developed by  Saratoga-weather.org Προσαρμοσμένος για το πρότυπο του  Weerstation Leuven

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather