Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Meteo Stats And More


Fire Weather Index (FWI)

Romanos Cam more information Romanos Cam


Istioploikos Omilos Patras more information Istioploikos Omilos Patras


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar15 day weatherforecast Bodø (NO)

 • Overview
 • Hour-by-hour
 • 15 day forecast
 • Extras
 • Compare
 • Maps
 • Daily maps
 • More »
 • Info
 • Statistics
 • Direct links
    Temperature 6h Precip Wind  
 06:48     19:04    Daylength: 12:16 Today
20:00
2.2 mm
6
 06:51     19:00    Daylength: 12:09 Tomorrow
02:00
10.8 mm
14
warningclass
08:00
20.7 mm
13
warningclass
14:00
25.0 mm
12
20:00
29.5 mm
13
 06:54     18:56    Daylength: 12:02 Monday 24 Sep
02:00
34.7 mm
13
08:00
37.7 mm
12
14:00
37.5 mm
10
20:00
48.7 mm
9
 06:58     18:52    Daylength: 11:54 Tuesday 25 Sep
02:00
44.4 mm
7
08:00
56.1 mm
5
14:00
85.8 mm
9
warningclass
Locationinfo
Region: Nordland
Latitude: 67.2860°N
Longitude: 14.3998°E
22 masl
Postcode: 8006
Temperature/Precipitation /Pressure Thunder/Dewpoint
    Temperature Pressure 1h Precip Dewpoint Wind UV Cloudcover  
 06:48     19:04    Daylength: 12:16 Today
18:00
10°
968.8 hPa
82%
8.5°
3
Gust: 5 m/s
64%
19:00
10°
Feels: 7.6°
968.8 hPa 1.1 mm
82%
8.6°
5
Gust: 7 m/s
79%
20:00
Feels: 6.4°
968.8 hPa 1.1 mm
82%
7.9°
6
Gust: 10.5 m/s
87%
21:00
Feels: 5.4°
968.6 hPa 1.2 mm
82%
7.6°
8
Gust: 12.2 m/s
76%
22:00
Feels: 5.1°
969.1 hPa 1.2 mm
82%
7.8°
9
Gust: 14.1 m/s
86%
23:00
10°
969.6 hPa 1.2 mm
82%
8.3°
8
Gust: 14.7 m/s
86%
 06:51     19:00    Daylength: 12:09 Tomorrow
00:00
10°
970.8 hPa 2.2 mm
82%
8.1°
11
Gust: 13.3 m/s
90%
01:00
10°
Feels: 5.2°
971.4 hPa 2.2 mm
82%
8.1°
12
Gust: 15.1 m/s
91%
02:00
Feels: 3.9°
972.3 hPa 2.7 mm
82%
7.2°
14
Gust: 19.7 m/s
90% warningclass
03:00
Feels: 3.9°
973.2 hPa 4.0 mm
82%
7.2°
15
Gust: 19.9 m/s
91% warningclass
04:00
Feels: 3.8°
974.0 hPa 3.8 mm
82%
7.0°
15
Gust: 19.1 m/s
91% warningclass
05:00
Feels: 3.5°
974.6 hPa 3.3 mm
82%
6.8°
15
Gust: 18.2 m/s
91% warningclass
06:00
Feels: 3.3°
975.2 hPa 3.2 mm
82%
6.6°
14
Gust: 18 m/s
91% warningclass
07:00
Feels: 3.4°
975.9 hPa 3.2 mm
82%
6.5°
14
Gust: 18.4 m/s
91% warningclass
08:00
Feels: 3.3°
976.4 hPa 3.3 mm
82%
6.4°
13
Gust: 17.6 m/s
91% warningclass
09:00
Feels: 3.2°
976.9 hPa 3.6 mm
82%
6.3°
13
Gust: 19.1 m/s
91% warningclass
10:00
Feels: 3.5°
977.5 hPa 3.9 mm
82%
6.5°
13
Gust: 19.4 m/s
91% warningclass
11:00
Feels: 3.6°
978.7 hPa 4.5 mm
82%
6.5°
13
Gust: 18.1 m/s
91% warningclass
12:00
Feels: 3.8°
980.2 hPa 4.4 mm
82%
6.5°
13
Gust: 16.1 m/s
91%
13:00
Feels: 4.0°
981.8 hPa 4.2 mm
82%
6.1°
12
Gust: 15.4 m/s
90%
14:00
Feels: 3.9°
983.2 hPa 4.4 mm
82%
6.0°
12
Gust: 16.4 m/s
90%
15:00
Feels: 3.8°
984.5 hPa 4.6 mm
82%
5.8°
12
Gust: 15.4 m/s
91%
16:00
Feels: 3.9°
985.8 hPa 4.5 mm
82%
5.2°
12
Gust: 15.6 m/s
91%
17:00
Feels: 3.5°
986.8 hPa 4.8 mm
82%
5.4°
13
Gust: 16.6 m/s
91%
18:00
Feels: 2.8°
987.8 hPa 5.1 mm
82%
5.2°
13
Gust: 17.7 m/s
91% warningclass
19:00
Feels: 2.8°
988.8 hPa 5.2 mm
82%
4.9°
13
Gust: 16.6 m/s
91%
20:00
Feels: 2.6°
989.8 hPa 5.3 mm
82%
5.2°
13
Gust: 16.4 m/s
91%
21:00
Feels: 3.0°
990.8 hPa 5.0 mm
82%
3.9°
13
Gust: 15.7 m/s
91%
22:00
Feels: 2.1°
991.8 hPa 5.5 mm
82%
4.8°
13
Gust: 16.6 m/s
91%
23:00
Feels: 2.6°
992.5 hPa 5.4 mm
82%
3.9°
13
Gust: 15.6 m/s
91%
 06:54     18:56    Daylength: 12:02 Monday 24 Sep
00:00
Feels: 2.5°
993.6 hPa 7.4 mm
82%
3.5°
13
Gust: 16.6 m/s
91%
01:00
Feels: 2.1°
994.1 hPa 5.5 mm
82%
3.8°
13
Gust: 15.6 m/s
91%
02:00
Feels: 1.8°
994.9 hPa 5.8 mm
82%
3.8°
13
Gust: 16.4 m/s
90%
03:00
Feels: 1.9°
995.7 hPa 5.6 mm
82%
3.3°
13
Gust: 15.7 m/s
90%
04:00
Feels: 2.0°
996.8 hPa 6.1 mm
82%
4.1°
11
Gust: 14.6 m/s
78%
05:00
Feels: 2.1°
997.6 hPa 5.9 mm
82%
2.6°
13
Gust: 16.6 m/s
63%
06:00
Feels: 1.9°
998.5 hPa 5.3 mm
82%
2.3°
12
Gust: 16.4 m/s
75%
07:00
Feels: 1.8°
999.5 hPa 7.4 mm
82%
2.3°
12
Gust: 15 m/s
77%
08:00
Feels: 1.8°
1000.3 hPa 7.4 mm
82%
2.0°
12
Gust: 15.8 m/s
77%
09:00
Feels: 1.9°
1001.2 hPa 7.3 mm
82%
1.6°
11
Gust: 15.6 m/s
67%
10:00
Feels: 1.3°
1002.4 hPa 5.3 mm
82%
2.5°
11
Gust: 14 m/s
77%
11:00
Feels: 1.7°
1003.7 hPa 5.6 mm
100%
2.4°
12
Gust: 13.8 m/s
94%
12:00
Feels: 1.0°
1004.7 hPa 5.5 mm
100%
2.9°
11
Gust: 14.1 m/s
91%
13:00
Feels: 1.9°
1005.5 hPa 5.7 mm
100%
1.7°
11
Gust: 12 m/s
88%
14:00
Feels: 2.5°
1006.5 hPa 8.0 mm
100%
0.4°
10
Gust: 12.2 m/s
83%
15:00
Feels: 2.4°
1007.5 hPa 8.3 mm
100%
0.2°
9
Gust: 11.4 m/s
80%
16:00
Feels: 2.1°
1008.3 hPa 8.4 mm
100%
1.5°
10
Gust: 12.2 m/s
80%
17:00
Feels: 1.2°
1008.8 hPa 6.1 mm
100%
3.7°
7
Gust: 10.8 m/s
89%
18:00
Feels: 2.1°
1009.0 hPa 8.5 mm
100%
0.4°
9
Gust: 11.4 m/s
80%
19:00
Feels: 2.1°
1009.2 hPa 8.6 mm
100%
-0.4°
9
Gust: 11.1 m/s
85%
20:00
Feels: 1.8°
1009.6 hPa 8.7 mm
100%
-0.1°
9
Gust: 12.3 m/s
83%
21:00
Feels: 1.8°
1009.9 hPa 8.9 mm
100%
-0.4°
9
Gust: 12 m/s
90%
22:00
Feels: 2.0°
1010.2 hPa 9.0 mm
100%
-0.5°
8
Gust: 11.2 m/s
85%
23:00
Feels: 1.9°
1010.4 hPa 9.1 mm
100%
-0.9°
9
Gust: 11.8 m/s
90%
 06:58     18:52    Daylength: 11:54 Tuesday 25 Sep
00:00
Feels: 2.2°
1010.5 hPa 9.0 mm
100%
-0.5°
8
Gust: 11.1 m/s
70%
01:00
Feels: 2.6°
1010.2 hPa
100%
0.2°
7
Gust: 9.8 m/s
85%
02:00
Feels: 2.8°
1009.6 hPa 8.5 mm
100%
0.7°
7
Gust: 8.8 m/s
70%
03:00
Feels: 3.1°
1008.9 hPa 8.7 mm
99%
1.7°
6
Gust: 4.9 m/s
72%
04:00
Feels: 2.6°
1008.2 hPa 9.0 mm
100%
2.2°
6
Gust: 9 m/s
83%
05:00
Feels: 2.8°
1007.5 hPa 9.3 mm
90%
2.9°
7
Gust: 8.5 m/s
87%
06:00
Feels: 3.1°
1006.6 hPa 14.3 mm
89%
3.7°
6
Gust: 10.5 m/s
88%
07:00
Feels: 3.2°
1005.7 hPa 14.8 mm
39%
4.3°
6
Gust: 11.9 m/s
89%
08:00
Feels: 3.2°
1004.8 hPa
30%
4.9°
5
Gust: 5.8 m/s
88%
09:00
Feels: 3.1°
1004.3 hPa
29%
4.4°
5
Gust: 14.8 m/s
85%
10:00
Feels: 3.3°
1003.4 hPa 16.0 mm
100%
4.6°
6
Gust: 14.3 m/s
97%
11:00
Feels: 3.5°
1003.0 hPa 16.5 mm
100%
4.8°
6
Gust: 17.3 m/s
94% warningclass
12:00
Feels: 3.5°
1003.2 hPa 17.6 mm
100%
5.2°
7
Gust: 18.3 m/s
99% warningclass
13:00
Feels: 3.1°
1003.3 hPa 17.6 mm
100%
5.3°
9
Gust: 19.1 m/s
98% warningclass
14:00
Feels: 3.2°
1003.3 hPa 18.1 mm
100%
5.3°
9
Gust: 2.6 m/s
96% warningclass
15:00
Feels: 3.9°
1003.7 hPa 50.9 mm
100%
5.3°
7
Gust: 19.7 m/s
92% warningclass
16:00
Feels: 3.8°
1003.7 hPa 51.1 mm
100%
5.3°
7
Gust: 15.2 m/s
93%
17:00
Feels: 3.7°
1003.6 hPa 51.7 mm
100%
5.2°
7
Gust: 15.6 m/s
97%
Temperature/Precipitation /Pressure Thunder/Dewpoint
    Temperature Pressure Precip Dewpoint Wind Cloudcover  
 06:48     19:04    Daylength: 12:16 Today
20:00
Feels: 6.4°
968.8 hPa 2.2 mm 7.9°
6
87%
23:00
10°
969.6 hPa 3.7 mm 8.3°
8
86%
 06:51     19:00    Daylength: 12:09 Tomorrow
02:00
Feels: 3.9°
972.3 hPa 7.1 mm 7.2°
14
90% warningclass
05:00
Feels: 3.5°
974.6 hPa 11.1 mm 6.8°
15
91% warningclass
08:00
Feels: 3.3°
976.4 hPa 9.7 mm 6.4°
13
91% warningclass
11:00
Feels: 3.6°
978.7 hPa 12.0 mm 6.5°
13
91% warningclass
14:00
Feels: 3.9°
983.2 hPa 13.0 mm 6.0°
12
90%
17:00
Feels: 3.5°
986.8 hPa 13.9 mm 5.4°
13
91%
20:00
Feels: 2.6°
989.8 hPa 15.6 mm 5.2°
13
91%
23:00
Feels: 2.6°
992.5 hPa 15.9 mm 3.9°
13
91%
 06:54     18:56    Daylength: 12:02 Monday 24 Sep
02:00
Feels: 1.8°
994.9 hPa 18.7 mm 3.8°
13
90%
05:00
Feels: 2.1°
997.6 hPa 17.6 mm 2.6°
13
63%
08:00
Feels: 1.8°
1000.3 hPa 20.1 mm 2.0°
12
77%
11:00
Feels: 1.7°
1003.7 hPa 18.3 mm 2.4°
12
94%
14:00
Feels: 2.5°
1006.5 hPa 19.2 mm 0.4°
10
83%
17:00
Feels: 1.2°
1008.8 hPa 22.9 mm 3.7°
7
89%
20:00
Feels: 1.8°
1009.6 hPa 25.8 mm -0.1°
9
83%
23:00
Feels: 1.9°
1010.4 hPa 27.0 mm -0.9°
9
90%
 06:58     18:52    Daylength: 11:54 Tuesday 25 Sep
02:00
Feels: 2.8°
1009.6 hPa 17.4 mm 0.7°
7
70%
05:00
Feels: 2.8°
1007.5 hPa 27.0 mm 2.9°
7
87%
08:00
Feels: 3.2°
1004.8 hPa 29.1 mm 4.9°
5
88%
11:00
Feels: 3.5°
1003.0 hPa 32.5 mm 4.8°
6
94% warningclass
14:00
Feels: 3.2°
1003.3 hPa 53.3 mm 5.3°
9
96% warningclass
17:00
Feels: 3.7°
1003.6 hPa 153.7 mm 5.2°
7
97%
20:00
Feels: 3.5°
1003.6 hPa 156.9 mm 5.1°
7
91%
23:00
Feels: 3.9°
1005.1 hPa 0.1 mm 5.2°
5
88%
 07:01     18:48    Daylength: 11:47 Wednesday 26 Sep
02:00
Feels: 4.1°
1005.4 hPa 0.9 mm 5.2°
4
88%
05:00
Feels: 3.9°
1001.3 hPa 0.4 mm 5.0°
5
90%
08:00
Feels: 4.0°
997.4 hPa 1.9 mm 4.9°
5
92%
11:00
Feels: 4.2°
994.2 hPa 3.2 mm 4.8°
6
92%
14:00
Feels: 4.7°
991.0 hPa 3.9 mm 4.8°
7
92%
17:00
Feels: 4.3°
988.6 hPa 1.6 mm 5.2°
7
91%
20:00
Feels: 3.9°
986.1 hPa 4.2 mm 5.5°
7
91%
23:00
Feels: 3.8°
985.2 hPa 0.4 mm 5.8°
8
90%
 07:04     18:44    Daylength: 11:40 Thursday 27 Sep
02:00
Feels: 3.6°
984.6 hPa 0.7 mm 6.2°
8
90%
05:00
Feels: 3.9°
984.1 hPa 1.8 mm 6.4°
8
91%
08:00
Feels: 3.9°
983.6 hPa 5.1 mm 6.7°
8
91%
11:00
Feels: 4.1°
986.8 hPa 4.7 mm 6.5°
8
91%
14:00
Feels: 4.5°
990.1 hPa 6.5 mm 6.4°
8
91%
17:00
Feels: 3.8°
991.9 hPa 1.1 mm 6.1°
8
91%
20:00
Feels: 3.3°
993.6 hPa 2.4 mm 5.8°
8
91%
23:00
Feels: 3.1°
995.8 hPa 1.4 mm 5.7°
8
91%
 07:08     18:40    Daylength: 11:32 Friday 28 Sep
02:00
Feels: 2.9°
998.0 hPa 2.5 mm 5.7°
8
91%
05:00
Feels: 2.6°
1001.1 hPa 0.6 mm 5.2°
7
89%
08:00
Feels: 2.4°
1004.2 hPa 0.9 mm 4.7°
6
87%
11:00
Feels: 3.2°
1006.6 hPa 1.0 mm 4.7°
6
87%
14:00
Feels: 3.9°
1008.9 hPa 1.1 mm 4.6°
6
87%
17:00
Feels: 3.3°
1011.1 hPa 0.2 mm 4.5°
6
87%
20:00
Feels: 2.7°
1013.4 hPa 4.0 mm 4.5°
5
86%
23:00
Feels: 2.7°
1014.2 hPa 2.4 mm 4.2°
5
89%
 07:11     18:36    Daylength: 11:25 Saturday 29 Sep
02:00
Feels: 2.6°
1015.1 hPa 3.6 mm 3.8°
5
91%
05:00
Feels: 2.9°
1014.9 hPa 0.8 mm 4.3°
5
91%
08:00
Feels: 3.0°
1014.6 hPa 0.8 mm 4.8°
4
92%
11:00
Feels: 3.4°
1012.7 hPa   4.9°
5
92%
14:00
Feels: 3.9°
1010.6 hPa   5.0°
6
92%
17:00
Feels: 3.8°
1010.0 hPa   5.2°
6
92%
20:00
Feels: 3.6°
1009.4 hPa 0.5 mm 5.4°
6
92%
 07:15     18:32    Daylength: 11:17 Sunday 30 Sep
02:00
Feels: 3.7°
1006.7 hPa 3.6 mm 6.0°
5
92%
08:00
Feels: 5.7°
1003.7 hPa 12.6 mm 8.0°
7
92%
14:00
Feels: 5.6°
1003.4 hPa 3.7 mm 7.7°
8
92%
20:00
Feels: 4.7°
1002.6 hPa 3.6 mm 6.8°
6
92%
 07:18     18:27    Daylength: 11:09 Monday 01 Oct
02:00
Feels: 4.4°
1003.6 hPa 0.1 mm 6.1°
6
92%
08:00
Feels: 4.6°
1003.7 hPa 1.3 mm 6.9°
6
91%
14:00
Feels: 3.7°
1008.4 hPa 7.2 mm 5.9°
7
90%
20:00
Feels: 3.2°
1007.9 hPa 2.1 mm 5.0°
7
87%
 07:21     18:23    Daylength: 11:02 Tuesday 02 Oct
02:00
Feels: 0.2°
1006.9 hPa 3.5 mm -0.8°
9
1%
08:00
Feels: 0.8°
1009.0 hPa 6.0 mm -0.6°
7
1%
14:00
1006.4 hPa 0.4 mm 3.1°
1
58%
20:00
Feels: 4.6°
1006.2 hPa 0.9 mm 2.6°
1
59%
 07:25     18:19    Daylength: 10:54 Wednesday 03 Oct
02:00
Feels: 5.5°
1006.3 hPa 1.4 mm 2.7°
1
59%
08:00
Feels: 5.6°
1006.8 hPa 1.9 mm 2.8°
1
59%
14:00
Feels: 7.1°
1007.3 hPa 1.1 mm 3.6°
1
51%
20:00
1008.0 hPa 0.7 mm 2.9°
0
53%
 07:28     18:15    Daylength: 10:47 Thursday 04 Oct
02:00
1008.6 hPa 0.8 mm 2.8°
0
53%
08:00
Feels: 5.6°
1008.7 hPa 0.9 mm 2.3°
1
65%
14:00
Feels: 6.4°
1009.2 hPa 0.9 mm 3.4°
1
64%
20:00
Feels: 4.6°
1008.9 hPa 0.9 mm 3.1°
2
66%
 07:32     18:11    Daylength: 10:39 Friday 05 Oct
02:00
Feels: 4.2°
1008.0 hPa 1.6 mm 3.1°
3
62%
08:00
Feels: 4.0°
1007.3 hPa 1.1 mm 3.3°
3
65%
14:00
Feels: 6.2°
1007.4 hPa 0.9 mm 3.9°
2
61%
20:00
Feels: 5.2°
1006.8 hPa 0.8 mm 3.3°
2
65%
 07:35     18:07    Daylength: 10:32 Saturday 06 Oct
02:00
Feels: 4.9°
1006.5 hPa 1.3 mm 3.5°
2
64%
08:00
Feels: 5.3°
1005.8 hPa 1.3 mm 3.4°
2
66%
14:00
Feels: 6.3°
1006.1 hPa 1.8 mm 4.2°
2
70%
20:00
Feels: 5.4°
1006.2 hPa 1.5 mm 3.6°
2
67%
 07:39     18:03    Daylength: 10:24 Sunday 07 Oct
02:00
Feels: 4.6°
1007.1 hPa 1.3 mm 3.2°
2
69%
08:00
Feels: 5.0°
1006.4 hPa 1.4 mm 3.0°
1
68%
14:00
Feels: 6.7°
1007.2 hPa 1.2 mm 4.0°
1
64%
  CAPE Lifted Index Hail Supercell Tornado SRH 3km CL BTM PRES CL TOP PRES Swiss DWD icon SMHI TS
 06:48     19:04    Daylength: 12:16 Today
18:00 158 J/kg -0.5 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 -0.02 80
19:00 193 J/kg -1.0 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 -0.52 80
20:00 163 J/kg -1.0 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 -0.46 80
21:00 133 J/kg -0.5 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 0.43 80
22:00 129 J/kg -0.1 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 0.74 61
23:00 260 J/kg -0.1 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 0.56 61
 06:51     19:00    Daylength: 12:09 Tomorrow
00:00 39 J/kg 3.9 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 4.23 61
01:00 92 J/kg 4.6 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 5.05 61
02:00 72 J/kg 4.6 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 4.99 63
03:00 15 J/kg 2.1 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 2.37 63
04:00 45 J/kg 1.0 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 1.15 63
05:00 38 J/kg 1.8 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 2.07 61
06:00 79 J/kg 2.2 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 2.47 61
07:00 118 J/kg 2.9 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 3.23 61
08:00 132 J/kg 3.3 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 3.66 80
09:00 145 J/kg 3.4 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 3.82 80
10:00 140 J/kg 3.6 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 4.02 80
11:00 136 J/kg 3.6 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 4.02 80
12:00 143 J/kg 3.6 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 4.02 80
13:00 147 J/kg 3.6 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 3.99 80
14:00 164 J/kg 3.7 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 4.18 80
15:00 186 J/kg 3.4 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 3.88 80
16:00 190 J/kg 3.6 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 4.08 80
17:00 201 J/kg 3.7 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 4.18 80
18:00 197 J/kg 4.0 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 4.45 80
19:00 180 J/kg 4.5 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 5.01 80
20:00 171 J/kg 4.9 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 5.41 80
21:00 145 J/kg 5.2 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 5.71 80
22:00 147 J/kg 5.4 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 5.91 80
23:00 150 J/kg 5.4 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 5.97 80
 06:54     18:56    Daylength: 12:02 Monday 24 Sep
00:00 232 J/kg 4.6 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 5.14 80
01:00 166 J/kg 5.3 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 5.84 80
02:00 209 J/kg 5.0 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 5.54 80
03:00 110 J/kg 6.5 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 7.04 80
04:00 72 J/kg 7.2 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 7.8 80
05:00 67 J/kg 7.8 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 9.6 2
06:00 83 J/kg 8.1 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 10.38 2
07:00 131 J/kg 7.9 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 13.42 2
08:00 110 J/kg 8.7 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 14.22 80
09:00 80 J/kg 9.0 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 13.11 3
10:00 109 J/kg 8.3 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 12.62 3
11:00 130 J/kg 7.8 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 10.41 80
12:00 122 J/kg 7.6 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 11.11 80
13:00 119 J/kg 6.9 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 8.61 80
14:00 100 J/kg 7.1 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 10.76 80
15:00 151 J/kg 5.5 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 7.21 80
16:00 155 J/kg 5.5 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 7.69 80
17:00 121 J/kg 5.4 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 8.37 80
18:00 86 J/kg 5.8 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 9.97 80
19:00 49 J/kg 6.2 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 9.95 80
20:00 125 J/kg 5.2 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 9.16 80
21:00 103 J/kg 5.5 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 9.4 80
22:00 77 J/kg 5.7 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 9.81 80
23:00 71 J/kg 5.8 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 9.91 80
 06:58     18:52    Daylength: 11:54 Tuesday 25 Sep
00:00 105 J/kg 4.8 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 6.54 80
01:00 103 J/kg 4.5 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 5.01 80
02:00 71 J/kg 4.6 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 5.14 80
03:00 75 J/kg 3.5 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 4.55 80
04:00 134 J/kg 1.8 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 2.46 80
05:00 140 J/kg 1.5 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 1.98 80
06:00 14 J/kg 3.5 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 3.92 80
07:00 5 J/kg 1.9 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 2.44 3
08:00 259 J/kg -0.6 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 1.2 2
09:00 366 J/kg -0.7 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 0.83 2
10:00 350 J/kg -1.4 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 -0.05 61
11:00 407 J/kg -1.6 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 0.26 61
12:00 506 J/kg -2.0 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 -0.77 61
13:00 556 J/kg -2.5 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 -0.91 80
14:00 530 J/kg -2.5 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 -1.12 95
15:00 487 J/kg -2.2 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 -0.52
16:00 413 J/kg -1.1 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 1.45
17:00 383 J/kg -1.1 K 0 % 0 % 0 % 0 m²/s² 0 0 -0.23
Temperature Pressure Wind Precipitation
  EWN Forecast EWN WRFDA DWD ICON FMI HIRLAM MET Norway GFS
 06:48     19:04    Daylength: 12:16 Today
20:00 9.3° 968.8 hPa 5.8 m/s 2.2 mm 9.5° 966.5 hPa 4.6 m/s 7.4 mm 10.7° 970.3 hPa 4.9 m/s 1.5 mm 8.7° 968.8 hPa 6.0 m/s 0.0 mm 8.8° 968.4 hPa 8.6 m/s 1.6 mm 9.9° 968.6 hPa 4.4 m/s
23:00 10.1° 969.6 hPa 8.4 m/s 3.7 mm 10.0° 966.8 hPa 6.5 m/s 11.1 mm 8.8° 971.6 hPa 14.0 m/s 2.9 mm 10.1° 970.7 hPa 5.4 m/s 0.0 mm 10.4° 968.7 hPa 8.9 m/s 1.9 mm 9.5° 970.1 hPa 5.7 m/s
 06:51     19:00    Daylength: 12:09 Tomorrow
02:00 8.9° 972.3 hPa 14.1 m/s 7.1 mm 7.5° 968.9 hPa 13.8 m/s 17.2 mm 8.8° 971.9 hPa 19.5 m/s 6.2 mm 8.9° 974.2 hPa 12.3 m/s 0.0 mm 8.8° 973.5 hPa 11.0 m/s 0.6 mm 8.7° 972.0 hPa 15.3 m/s
05:00 8.6° 974.6 hPa 15.0 m/s 11.1 mm 8.6° 969.6 hPa 15.8 m/s 34.2 mm 8.3° 976.6 hPa 13.7 m/s 9.8 mm 8.7° 975.1 hPa 16.5 m/s 0.0 mm 8.3° 974.8 hPa 14.2 m/s 3.1 mm 8.7° 973.9 hPa 17.7 m/s
08:00 8.3° 976.4 hPa 13.3 m/s 9.7 mm 7.9° 974.3 hPa 13.3 m/s 42.6 mm 7.8° 979.9 hPa 12.4 m/s 3.8 mm 9.2° 978.1 hPa 14.0 m/s 0.0 mm 8.1° 976.0 hPa 12.9 m/s 2.5 mm 8.7° 976.0 hPa 16.9 m/s
11:00 8.5° 978.7 hPa 12.8 m/s 12.0 mm 7.8° 977.2 hPa 14.6 m/s 56.0 mm 7.8° 982.9 hPa 12.5 m/s 3.0 mm 9.1° 981.1 hPa 12.4 m/s 0.0 mm 8.3° 978.0 hPa 11.4 m/s 4.7 mm 8.5° 979.2 hPa 17.9 m/s
14:00 8.6° 983.2 hPa 12.3 m/s 13.0 mm 7.8° 980.6 hPa 14.8 m/s 68.2 mm 7.8° 986.0 hPa 11.9 m/s 2.5 mm 9.1° 984.2 hPa 12.2 m/s 0.0 mm 8.6° 981.9 hPa 11.9 m/s 3.5 mm 8.5° 982.4 hPa 17.5 m/s
17:00 8.4° 986.8 hPa 12.6 m/s 13.9 mm 7.4° 984.7 hPa 14.3 m/s 79.8 mm 7.2° 988.9 hPa 11.0 m/s 2.9 mm 8.6° 987.8 hPa 11.6 m/s 0.0 mm 8.5° 985.4 hPa 13.0 m/s 1.5 mm 8.2° 986.1 hPa 15.3 m/s
20:00 7.7° 989.8 hPa 13.0 m/s 15.6 mm 6.9° 988.1 hPa 13.1 m/s 89.4 mm 7.3° 991.3 hPa 10.7 m/s 2.7 mm 8.2° 990.9 hPa 13.0 m/s 0.0 mm 7.6° 988.7 hPa 14.5 m/s 2.6 mm 7.6° 989.7 hPa 14.3 m/s
23:00 7.7° 992.5 hPa 13.1 m/s 15.9 mm 7.0° 990.4 hPa 11.2 m/s 95.3 mm 7.2° 993.5 hPa 11.2 m/s 2.0 mm 7.4° 993.4 hPa 12.9 m/s 0.0 mm 7.9° 991.3 hPa 14.8 m/s 1.7 mm 7.3° 993.1 hPa 14.8 m/s
 06:54     18:56    Daylength: 12:02 Monday 24 Sep
02:00 7.2° 994.9 hPa 13.1 m/s 18.7 mm 6.8° 992.8 hPa 13.4 m/s 102.0 mm 7.0° 996.0 hPa 10.5 m/s 2.1 mm 7.6° 994.9 hPa 11.4 m/s 0.0 mm 7.0° 994.4 hPa 14.9 m/s 1.5 mm 7.2° 995.9 hPa 14.3 m/s
05:00 7.3° 997.6 hPa 12.6 m/s 17.6 mm 6.3° 996.3 hPa 11.5 m/s 105.7 mm 7.0° 999.5 hPa 10.4 m/s 1.6 mm 7.0° 997.6 hPa 10.8 m/s 0.0 mm 7.5° 996.7 hPa 15.1 m/s 4.0 mm 6.8° 998.8 hPa 13.3 m/s
08:00 6.9° 1000.3 hPa 11.8 m/s 20.1 mm 5.5° 1000.2 hPa 9.9 m/s 106.2 mm 6.5° 1002.3 hPa 9.3 m/s 0.6 mm 6.6° 999.9 hPa 10.8 m/s 0.0 mm 7.2° 999.8 hPa 15.9 m/s 0.0 mm 6.3° 1002.4 hPa 11.7 m/s
11:00 6.9° 1003.7 hPa 11.8 m/s 18.3 mm 4.9° 1003.5 hPa 8.6 m/s 107.9 mm 6.5° 1004.8 hPa 9.0 m/s 0.6 mm 7.0° 1003.2 hPa 13.3 m/s 0.7 mm 6.3° 1006.2 hPa 11.6 m/s
14:00 7.3° 1006.5 hPa 10.4 m/s 19.2 mm 6.4° 1005.7 hPa 9.0 m/s 111.8 mm 5.9° 1007.4 hPa 8.5 m/s 1.7 mm 7.5° 1006.5 hPa 11.2 m/s 0.5 mm 6.3° 1008.7 hPa 11.6 m/s
17:00 5.6° 1008.8 hPa 7.1 m/s 22.9 mm 5.9° 1007.0 hPa 8.4 m/s 116.5 mm 5.5° 1009.4 hPa 7.2 m/s 3.1 mm 4.2° 1008.9 hPa 4.7 m/s 0.3 mm 6.2° 1010.1 hPa 11.2 m/s
20:00 6.6° 1009.6 hPa 9.3 m/s 25.8 mm 5.4° 1008.0 hPa 9.3 m/s 118.7 mm 5.3° 1010.0 hPa 7.2 m/s 3.2 mm 6.7° 1009.5 hPa 10.6 m/s 0.0 mm 6.3° 1010.7 hPa 10.1 m/s
23:00 6.5° 1010.4 hPa 8.5 m/s 27.0 mm 6.0° 1007.7 hPa 8.5 m/s 120.3 mm 5.4° 1011.0 hPa 7.3 m/s 3.5 mm 6.5° 1010.5 hPa 9.3 m/s 0.0 mm 6.6° 1010.3 hPa 8.5 m/s
 06:58     18:52    Daylength: 11:54 Tuesday 25 Sep
02:00 6.7° 1009.6 hPa 6.7 m/s 17.4 mm 6.9° 1005.9 hPa 6.5 m/s 121.0 mm 6.6° 1010.4 hPa 7.8 m/s 2.8 mm 6.4° 1009.7 hPa 5.9 m/s 0.0 mm 6.6° 1009.4 hPa 7.8 m/s
05:00 6.6° 1007.5 hPa 6.6 m/s 27.0 mm 8.2° 1002.6 hPa 10.2 m/s 122.9 mm 6.2° 1009.6 hPa 6.2 m/s 1.9 mm 6.1° 1007.5 hPa 5.3 m/s 7.2° 1005.3 hPa 8.8 m/s
08:00 6.6° 1004.8 hPa 5.3 m/s 29.1 mm 8.2° 997.3 hPa 10.1 m/s 133.3 mm 6.3° 1006.1 hPa 3.7 m/s 0.3 mm 5.7° 1005.4 hPa 4.7 m/s 8.4° 1001.2 hPa 11.6 m/s
11:00 7.1° 1003.0 hPa 6.0 m/s 32.5 mm 8.9° 999.8 hPa 13.5 m/s 142.6 mm 7.2° 1001.7 hPa 4.4 m/s 1.1 mm 6.6° 1004.8 hPa 5.2 m/s 8.4° 1003.0 hPa 13.2 m/s
14:00 7.6° 1003.3 hPa 9.0 m/s 53.3 mm 8.9° 1000.9 hPa 14.2 m/s 148.3 mm 7.0° 1002.9 hPa 11.6 m/s 5.8 mm 7.5° 1004.1 hPa 5.8 m/s 8.5° 1004.3 hPa 14.5 m/s
17:00 7.5° 1003.6 hPa 6.9 m/s 153.7 mm 8.6° 1000.9 hPa 12.2 m/s 153.7 mm 7.3° 1004.1 hPa 6.0 m/s 8.2° 1003.8 hPa 14.2 m/s
20:00 7.3° 1003.6 hPa 6.8 m/s 156.9 mm 8.3° 1000.5 hPa 9.7 m/s 156.9 mm 7.1° 1004.1 hPa 6.3 m/s 8.3° 1003.0 hPa 12.0 m/s
23:00 7.1° 1005.1 hPa 5.0 m/s 0.1 mm 7.0° 1005.5 hPa 4.9 m/s 7.6° 1001.3 hPa 6.5 m/s 0.1 mm
 07:01     18:48    Daylength: 11:47 Wednesday 26 Sep
02:00 7.0° 1005.4 hPa 4.4 m/s 0.9 mm 7.0° 1006.2 hPa 4.2 m/s 7.1° 996.4 hPa 6.6 m/s 0.9 mm
05:00 7.0° 1001.3 hPa 4.8 m/s 0.4 mm 7.0° 1002.5 hPa 4.5 m/s 7.2° 987.7 hPa 8.2 m/s 0.4 mm
08:00 7.1° 997.4 hPa 5.1 m/s 1.9 mm 7.0° 998.8 hPa 4.8 m/s 8.7° 982.6 hPa 8.2 m/s 1.9 mm
11:00 7.6° 994.2 hPa 6.1 m/s 3.2 mm 7.5° 995.3 hPa 5.5 m/s 8.7° 982.1 hPa 13.3 m/s 3.2 mm
14:00 8.2° 991.0 hPa 6.7 m/s 3.9 mm 8.1° 991.9 hPa 6.2 m/s 9.1° 981.3 hPa 11.9 m/s 3.9 mm
17:00 7.9° 988.6 hPa 7.0 m/s 1.6 mm 7.9° 989.6 hPa 6.8 m/s 8.2° 977.6 hPa 9.0 m/s 1.6 mm
20:00 7.7° 986.1 hPa 7.3 m/s 4.2 mm 7.7° 987.3 hPa 7.4 m/s 7.6° 973.4 hPa 6.1 m/s 4.2 mm
23:00 7.7° 985.2 hPa 7.6 m/s 0.4 mm 7.7° 986.3 hPa 8.0 m/s 7.9° 973.0 hPa 3.6 m/s 0.4 mm
 07:04     18:44    Daylength: 11:40 Thursday 27 Sep
02:00 7.7° 984.6 hPa 8.3 m/s 0.7 mm 7.7° 985.3 hPa 8.5 m/s 7.8° 976.5 hPa 6.1 m/s 0.7 mm
05:00 7.9° 984.1 hPa 8.0 m/s 1.8 mm 7.8° 984.3 hPa 8.2 m/s 8.6° 981.6 hPa 6.3 m/s 1.8 mm
08:00 7.9° 983.6 hPa 8.2 m/s 5.1 mm 7.9° 983.3 hPa 7.9 m/s 8.2° 986.6 hPa 11.5 m/s 5.1 mm
11:00 8.1° 986.8 hPa 8.4 m/s 4.7 mm 8.2° 986.4 hPa 7.8 m/s 7.5° 991.2 hPa 16.0 m/s 4.7 mm
14:00 8.3° 990.1 hPa 8.2 m/s 6.5 mm 8.5° 989.5 hPa 7.6 m/s 6.5° 996.4 hPa 14.5 m/s 6.5 mm
17:00 7.8° 991.9 hPa 7.9 m/s 1.1 mm 8.0° 991.1 hPa 7.4 m/s 5.6° 1000.6 hPa 13.4 m/s 1.1 mm
20:00 7.3° 993.6 hPa 7.6 m/s 2.4 mm 7.5° 992.7 hPa 7.3 m/s 5.3° 1003.9 hPa 11.2 m/s 2.4 mm
23:00 7.2° 995.8 hPa 7.7 m/s 1.4 mm 7.3° 994.9 hPa 7.5 m/s 5.4° 1006.8 hPa 10.4 m/s 1.4 mm
 07:08     18:40    Daylength: 11:32 Friday 28 Sep
02:00 7.0° 998.0 hPa 7.9 m/s 2.5 mm 7.2° 997.0 hPa 7.7 m/s 5.3° 1008.5 hPa 10.3 m/s 2.5 mm
05:00 6.7° 1001.1 hPa 7.2 m/s 0.6 mm 6.8° 1000.3 hPa 7.1 m/s 5.4° 1009.7 hPa 7.7 m/s 0.6 mm
08:00 6.3° 1004.2 hPa 6.4 m/s 0.9 mm 6.4° 1003.6 hPa 6.5 m/s 5.3° 1010.6 hPa 5.3 m/s 0.9 mm
11:00 6.8° 1006.6 hPa 6.0 m/s 1.0 mm 7.0° 1006.2 hPa 6.3 m/s 5.1° 1011.3 hPa 2.3 m/s 1.0 mm
14:00 7.3° 1008.9 hPa 5.8 m/s 1.1 mm 7.5° 1008.7 hPa 6.1 m/s 5.4° 1011.5 hPa 2.7 m/s 1.1 mm
17:00 6.8° 1011.1 hPa 5.5 m/s 0.2 mm 6.9° 1011.0 hPa 5.7 m/s 5.6° 1011.5 hPa 4.3 m/s 0.2 mm
20:00 6.1° 1013.4 hPa 5.1 m/s 4.0 mm 6.3° 1013.4 hPa 5.2 m/s 4.4° 1012.9 hPa 3.6 m/s 4.0 mm
23:00 6.1° 1014.2 hPa 5.1 m/s 2.4 mm 6.2° 1014.2 hPa 5.1 m/s 4.7° 1014.0 hPa 5.1 m/s 2.4 mm
 07:11     18:36    Daylength: 11:25 Saturday 29 Sep
02:00 6.0° 1015.1 hPa 4.9 m/s 3.6 mm 6.1° 1015.1 hPa 4.9 m/s 4.8° 1014.7 hPa 5.0 m/s 3.6 mm
05:00 6.1° 1014.9 hPa 4.6 m/s 0.8 mm 6.2° 1014.9 hPa 4.7 m/s 4.7° 1014.9 hPa 3.7 m/s 0.8 mm
08:00 6.1° 1014.6 hPa 4.5 m/s 0.8 mm 6.3° 1014.6 hPa 4.5 m/s 4.0° 1014.7 hPa 4.2 m/s 0.8 mm
11:00 6.7° 1012.7 hPa 5.1 m/s 0.0 mm 6.9° 1012.6 hPa 5.1 m/s 4.1° 1013.3 hPa 5.4 m/s 0.0 mm
14:00 7.3° 1010.6 hPa 5.8 m/s 0.0 mm 7.5° 1010.6 hPa 5.7 m/s 4.9° 1011.1 hPa 6.5 m/s 0.0 mm
17:00 7.2° 1010.0 hPa 5.7 m/s 0.0 mm 7.3° 1010.2 hPa 5.5 m/s 5.2° 1008.6 hPa 8.2 m/s 0.1 mm
20:00 7.0° 1009.4 hPa 5.6 m/s 0.4 mm 7.2° 1009.7 hPa 5.3 m/s 4.8° 1006.1 hPa 9.3 m/s 0.4 mm
 07:15     18:32    Daylength: 11:17 Sunday 30 Sep
02:00 7.1° 1006.7 hPa 5.5 m/s 2.9 mm 7.2° 1007.5 hPa 5.1 m/s 5.9° 997.9 hPa 9.8 m/s 2.9 mm
08:00 9.0° 1003.7 hPa 6.7 m/s 6.9 mm 9.0° 1004.8 hPa 6.7 m/s 8.5° 991.7 hPa 7.2 m/s 6.9 mm
14:00 9.1° 1003.4 hPa 7.7 m/s 2.8 mm 9.1° 1004.6 hPa 7.8 m/s 9.1° 990.0 hPa 6.8 m/s 2.8 mm
20:00 7.9° 1002.6 hPa 5.8 m/s 1.9 mm 7.9° 1003.9 hPa 6.0 m/s 8.3° 988.3 hPa 4.2 m/s 1.9 mm
 07:18     18:27    Daylength: 11:09 Monday 01 Oct
02:00 7.8° 1003.6 hPa 6.2 m/s 0.1 mm 7.9° 1005.0 hPa 6.4 m/s 6.8° 987.6 hPa 3.9 m/s 0.1 mm
08:00 7.9° 1003.7 hPa 6.0 m/s 1.2 mm 7.9° 1004.8 hPa 5.8 m/s 7.8° 991.1 hPa 7.8 m/s 1.2 mm
14:00 7.6° 1008.4 hPa 7.5 m/s 4.8 mm 7.7° 1009.3 hPa 6.9 m/s 6.2° 998.9 hPa 13.8 m/s 4.8 mm
20:00 7.1° 1007.9 hPa 7.0 m/s 1.4 mm 7.2° 1008.2 hPa 6.6 m/s 5.6° 1004.6 hPa 11.7 m/s 1.4 mm
 07:21     18:23    Daylength: 11:02 Tuesday 02 Oct
02:00 5.2° 1006.9 hPa 8.8 m/s 2.6 mm 5.2° 1006.9 hPa 8.8 m/s 2.6 mm
08:00 5.4° 1009.0 hPa 7.5 m/s 3.8 mm 5.4° 1009.0 hPa 7.5 m/s 3.8 mm
14:00 6.9° 1006.4 hPa 0.8 m/s 0.4 mm
20:00 5.6° 1006.2 hPa 1.5 m/s 0.9 mm
 07:25     18:19    Daylength: 10:54 Wednesday 03 Oct
02:00 5.6° 1006.3 hPa 0.9 m/s 1.4 mm
08:00 5.6° 1006.8 hPa 0.7 m/s 1.9 mm
14:00 7.1° 1007.3 hPa 0.8 m/s 1.1 mm
20:00 6.1° 1008.0 hPa 0.2 m/s 0.7 mm
 07:28     18:15    Daylength: 10:47 Thursday 04 Oct
02:00 5.8° 1008.6 hPa 0.4 m/s 0.8 mm
08:00 5.6° 1008.7 hPa 0.9 m/s 0.9 mm
14:00 7.1° 1009.2 hPa 1.5 m/s 0.9 mm
20:00 6.2° 1008.9 hPa 2.2 m/s 0.9 mm
 07:32     18:11    Daylength: 10:39 Friday 05 Oct
02:00 6.1° 1008.0 hPa 2.5 m/s 1.6 mm
08:00 6.1° 1007.3 hPa 2.7 m/s 1.1 mm
14:00 7.6° 1007.4 hPa 2.2 m/s 0.9 mm
20:00 6.5° 1006.8 hPa 1.9 m/s 0.8 mm
 07:35     18:07    Daylength: 10:32 Saturday 06 Oct
02:00 6.4° 1006.5 hPa 2.1 m/s 1.3 mm
08:00 6.3° 1005.8 hPa 1.6 m/s 1.3 mm
14:00 7.4° 1006.1 hPa 1.9 m/s 1.8 mm
20:00 6.4° 1006.2 hPa 1.6 m/s 1.5 mm
 07:39     18:03    Daylength: 10:24 Sunday 07 Oct
02:00 6.1° 1007.1 hPa 2.1 m/s 1.3 mm
08:00 5.8° 1006.4 hPa 1.4 m/s 1.4 mm
14:00 7.2° 1007.2 hPa 1.3 m/s 1.2 mm
FMI Hirlam - 7.5 km EWN WRFDA - 12 km DWD ICON - 7 km GFS - 25 km Basemap


Updatetimes (Europe/Athens) Resolution Length Steps
FMI Hirlam 14:00, 20:00, 02:00, 08:00 7.5 km 49h 1h
EWN WRFDA 16:15, 22:15, 04:15, 10:15 12 km 73h 1h
DWD ICON 13:45, 19:45, 01:45, 07:45 7 km 75h 1h
GFS 16:15, 22:15, 04:15, 10:15 25 km 237h 3h
30+ mm
25-30 mm
20-25 mm
15-20 mm
10-15 mm
6-10 mm
4-6 mm
2-4 mm
1-2 mm
0.5-1 mm
0.2-0.5 mm
0.1-0.2 mm
30+ mm
25-30 mm
20-25 mm
15-20 mm
10-15 mm
6-10 mm
4-6 mm
2-4 mm
1-2 mm
0.5-1 mm
0.2-0.5 mm
0.1-0.2 mm
Snowfall
Sleet
Hail
Freezing
30+ mm
25-30 mm
20-25 mm
15-20 mm
10-15 mm
6-10 mm
4-6 mm
2-4 mm
1-2 mm
0.5-1 mm
0.2-0.5 mm
0.1-0.2 mm
Snowfall
Sleet
Hail
Freezing
Thunder
50 mm
40 mm
30 mm
26 mm
22 mm
18 mm
14 mm
10 mm
9 mm
8 mm
7 mm
6 mm
5 mm
4.5 mm
4 mm
3.5 mm
3 mm
2.5 mm
2 mm
1.5 mm
1 mm
0.8 mm
0.6 mm
0.4 mm
0.2 mm
0.05 mm
35°
30°
25°
20°
15°
10°
-5°
-10°
-15°
-20°
-25°
-30°
-35°
33> m/s
29 m/s
25 m/s
21 m/s
17 m/s
14 m/s
11 m/s
8 m/s
5 m/s
3 m/s
0 m/s
2600 J/kg
2400 J/kg
2200 J/kg
2000 J/kg
1800 J/kg
1600 J/kg
1400 J/kg
1200 J/kg
1000 J/kg
800 J/kg
600 J/kg
400 J/kg
200 J/kg
70 dBZ
65 dBZ
60 dBZ
55 dBZ
50 dBZ
45 dBZ
40 dBZ
35 dBZ
30 dBZ
25 dBZ
20 dBZ
15 dBZ
10 dBZ
5 dBZ
-1 K
-2 K
-3 K
-4 K
-5 K
-6 K
-7 K
-8 K
-9 K
950 m²/s²
900 m²/s²
850 m²/s²
800 m²/s²
750 m²/s²
700 m²/s²
650 m²/s²
600 m²/s²
550 m²/s²
500 m²/s²
450 m²/s²
400 m²/s²
350 m²/s²
300 m²/s²
250 m²/s²
200 m²/s²
150 m²/s²
100 m²/s²
46 m/s
44 m/s
42 m/s
40 m/s
38 m/s
36 m/s
34 m/s
32 m/s
30 m/s
28 m/s
26 m/s
24 m/s
22 m/s
20 m/s
16 m/s
12 m/s
8 m/s
4 m/s
30 m/s
28 m/s
26 m/s
24 m/s
22 m/s
20 m/s
18 m/s
16 m/s
14 m/s
12 m/s
10 m/s
8 m/s
6 m/s
4 m/s
2 m/s
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
90+ cm
80-90 cm
70-80 cm
60-70 cm
50-60 cm
40-50 cm
30-40 cm
20-30 cm
10-20 cm
1-10 cm
Snowfall
Sleet
Rain
>120 mm
115 mm
110 mm
105 mm
100 mm
95 mm
90 mm
85 mm
80 mm
75 mm
70 mm
65 mm
60 mm
55 mm
50 mm
45 mm
45 mm
40 mm
35 mm
30 mm
25 mm
20 mm
15 mm
10 mm
5 mm
0.1 mm
960 hPa
880 hPa
800 hPa
720 hPa
640 hPa
560 hPa
584 gpdm
568 gpdm
552 gpdm
536 gpdm
520 gpdm