Σημείο Δρόσου τάσεις
Loading…

δημιουργία γραφιμάτων και πίνακων...
Τάση
°C
Μεγ
°C
Ελα
°C
Μέσος όρος
°C
εύρος
°C
-6.21
22.8,22.7,23.1,22.8,21.5,20.3,20.0,19.6,19.6,18.2,17.9,18.4
23.10 17.90 20.58 5.20
-3.26
22.3,22.3,22.3,22.5,22.4,22.3,22.3,22.6,22.5,22.4,22.5,22.7,22.7,22.7,22.7,22.7,22.8,22.8,22.9,22.7,22.8,22.7,22.8,22.7,23.1,22.8,21.5,20.3,20.0,19.6,19.6,18.2,17.9,18.4
23.10 17.90 21.87 5.20
-1.42
21.8,21.9,22.1,22.2,22.1,22.1,22.1,22.1,22.2,22.3,22.2,22.3,22.5,22.5,22.6,22.5,22.6,22.5,22.5,22.7,22.8,22.8,22.5,22.4,22.5,22.5,22.7,22.6,22.6,22.6,22.6,22.6,22.6,22.4,22.3,22.3,22.3,22.3,22.3,22.5,22.4,22.3,22.3,22.6,22.5,22.4,22.5,22.7,22.7,22.7,22.7,22.7,22.8,22.8,22.9,22.7,22.8,22.7,22.8,22.7,23.1,22.8,21.5,20.3,20.0,19.6,19.6,18.2,17.9,18.4
23.10 17.90 22.14 5.20
+9.61
14.4,14.3,14.2,14.3,14.3,14.4,14.5,14.6,14.5,14.5,14.5,14.5,14.4,14.5,14.6,14.5,14.6,14.3,14.4,14.4,14.6,14.8,14.5,14.6,14.6,14.7,14.7,14.8,14.9,14.9,14.9,15,15.1,15.2,15.4,15.5,15.8,16.1,16.3,16.5,16.7,16.9,17.3,17.7,17.9,18,18.6,19.1,19.4,19.9,19.9,19.9,20.1,19.9,19.9,19.8,20.1,20,20,20.2,20,20.1,20.1,20.3,20.8,20.9,21,21.1,21,21.3,21.5,21.7,21.8,21.9,22.1,22.2,22.1,22.1,22.1,22.1,22.2,22.3,22.2,22.3,22.5,22.5,22.6,22.5,22.6,22.5,22.5,22.7,22.8,22.8,22.5,22.4,22.5,22.5,22.7,22.6,22.6,22.6,22.6,22.6,22.6,22.4,22.3,22.3,22.3,22.3,22.3,22.5,22.4,22.3,22.3,22.6,22.5,22.4,22.5,22.7,22.7,22.7,22.7,22.7,22.8,22.8,22.9,22.7,22.8,22.7,22.8,22.7,23.1,22.8,21.5,20.3,20,19.6,19.6,18.2,17.9,18.4
23.10 14.20 19.53 8.90
+5.20
16.6,16.3,16.3,16.65,16.65,16.1,15.65,16.3,17.55,18.1,18.3,17.35,16.95,17.4,16.9,16.45,16.2,15.95,15.3,15.3,15.3,15.15,15.95,17.9,18,17.8,17.55,18.2,18.7,19.1,19.3,19.5,19.7,19.85,19.95,20.1,19.9,19.85,19.95,20.1,20.15,20.3,20.25,19.4,19.05,18.9,18.4,18.4,18.2,18.2,18.65,19,19.1,19,18.9,18.85,19,18.95,18.85,18.8,18.7,18.6,18.5,18.45,18.05,16.55,15.55,15.05,15,14.7,14.5,14.3,14.35,14.25,14.35,14.55,14.5,14.5,14.45,14.55,14.45,14.4,14.7,14.55,14.65,14.75,14.9,14.95,15.15,15.45,15.95,16.4,16.8,17.5,17.95,18.85,19.65,19.9,20,19.85,20.05,20.1,20.05,20.2,20.85,21.05,21.15,21.6,21.85,22.15,22.1,22.1,22.25,22.25,22.5,22.55,22.55,22.6,22.8,22.45,22.5,22.65,22.6,22.6,22.5,22.3,22.3,22.4,22.35,22.45,22.45,22.6,22.7,22.7,22.8,22.8,22.75,22.75,22.95,20.9,19.8,18.9,18.15
23.10 14.20 18.66 8.90
+2.03
15.14,16.6,17.58,17.88,17.86,18.1,19,18.44,18.1,17,17,17.52,17.62,17.44,17.1,17.14,17.16,17.54,18.88,20.1,20.02,19.98,19.98,19.78,19.6,19.16,18.54,17.38,17.48,17.74,17.86,17.98,17.86,18.04,18.04,18.38,18.62,19.18,19.5,19.32,19.2,19.56,19.72,20.2,19.64,20.76,21.02,21.02,20.46,19.12,17.42,18.08,17.08,15.34,15.26,17.24,16.78,16.52,16.36,16.44,16.26,18.1,17.22,16.8,15.94,15.28,16.02,17.9,18.02,19.12,19.64,20,19.86,20.12,20.14,19.02,18.38,18.36,19.06,18.88,18.94,18.78,18.54,17.52,15.22,14.7,14.3,14.42,14.48,14.5,14.54,14.68,14.96,15.6,16.74,18.26,19.84,19.94,20.08,20.82,21.46,22.08,22.18,22.48,22.62,22.54,22.62,22.44,22.36,22.42,22.66,22.78,22.82,20.84,18.525
23.10 14.10 18.49 9.00
+1.29
17.4,16.3875,16.875,17.2625,18.8875,19.075,19.4125,18.0875,18.5875,19.1625,18.8,19.125,19.1375,18.8,17.575,16.95,17.1125,16.7375,16.625,17.25,18.275,18.425,18.775,18.9625,19.5375,19.975,19.625,19.025,18.7375,19.2375,19.05,17.6,16.875,17.675,18.375,17.1,15.6,17.475,17.85,18.2875,18.6625,17.75,16.9875,17.6,17.35,17.1375,17.1625,18.8125,20.0875,19.925,19.9125,19.5,18.5125,17.375,17.75,17.95,17.9125,18.075,18.4875,19.3125,19.3,19.2875,19.7375,20.0125,20.575,21.0875,20.15,17.7375,17.625,15.2125,16.775,16.6625,16.4625,16.175,17.825,16.925,15.6875,16.075,17.8875,19.15,19.9,19.95,20.025,18.6875,18.5125,18.9625,18.9,18.5625,16.3,14.625,14.375,14.5,14.525,14.8125,15.7375,17.775,19.85,20.1,21.1625,22.05,22.3875,22.6,22.5875,22.375,22.4625,22.75,22.3375,18.95
23.10 14.10 18.41 9.00
-0.10
16.88,14.61,16.245,15.535,16,15.685,16.45,17.27,16.295,15.795,16.91,18.44,17.525,17.985,21.355,20.76,22.56,22.265,21.57,21.025,20.39,20.64,20.66,20.88,21.43,21.62,21.255,20.59,20.21,20.82,20.035,20.15,19.8,19.7,19.385,18.785,18.655,18.95,19.49,20.59,20.03,18.16,18.795,18.855,17.765,16.95,16.84,16.415,16.235,16.12,16.51,16.545,18.39,18.97,18.73,16.885,16.3,17.555,16.77,18.625,18.64,18.98,19.085,17.55,16.865,17.535,18.665,19.605,19.215,19.055,17.11,17.94,16.8,18.35,17.405,17.325,18.42,19.94,18.67,17.765,18.08,19.155,19.67,20.61,18.77,16.23,16.525,17.095,16.285,19.195,19.785,18.67,18.445,14.66,14.55,16.39,20.17,22.05,22.555,22.555,20.8857
23.10 13.80 18.55 9.30
-0.43
17.75,17.3607,17.4464,18.6286,18.8,18.3821,18.8714,19.7,18.6071,19.1607,18.6786,17.5357,19.4143,20.0821,19.05,19.1071,19.6107,19.7036,19.125,18.8143,17.2679,18.0071,20.1357,19.9321,20.6357,19.4286,19.1571,19.7607,20.1286,19.1929,17.5643,15.8,15.8214,15.4536,16.0321,16.6321,16.7714,15.85,17.6,17.8357,18.6929,20.9429,22.4536,22.025,21.1357,20.475,20.625,20.8893,21.475,21.4393,20.5571,20.525,20.1607,20.0143,19.7321,19.2393,18.7179,18.925,19.9464,20.2643,18.2179,19.0464,17.775,16.9286,16.5179,16.2393,16.2929,16.5964,18.7643,18.8214,16.7214,17.1,16.875,19.0071,18.6857,18.975,16.9393,17.45,18.9643,19.4893,18.6964,17.6107,16.9036,18.0679,17.3214,18.7857,19.4607,17.7143,18.45,19.5393,20.5321,16.8464,16.5679,16.6429,18.5107,19.4214,18.8071,15.1536,14.8786,19.3214,22.1607,22.4964,21.3842
23.10 13.80 18.67 9.30
+1.17
19.41,18.975,18.39,16.7575,17.44,19.07,16.6225,15.9325,16.3925,14.345,14.5575,15.925,17.6125,17.2,17.21,18.4075,16.4425,15.295,17.4875,19.5825,19.295,18.945,18.45,17.6575,17.5775,18.4075,20.135,19.8075,17.97,17.3175,18.255,18.71,18.635,19.5425,18.6775,18.8175,18.0625,19.9725,19.0825,19.3575,19.7125,19.2275,17.375,18.8325,19.8175,20.4675,19.265,19.735,19.42,18.1825,15.4475,15.88,15.94,17.0275,16.055,17.89,18.555,21.3275,22.275,21.0275,20.5275,20.895,21.5675,20.6925,20.5025,19.9875,19.6775,18.9,18.91,20.4125,18.5375,18.7325,17.13,16.4775,16.1875,16.855,18.87,17.22,17.02,18.365,18.76,17.855,17.5075,19.3725,18.695,17.115,18.005,17.265,19.6825,17.88,18.935,20.275,16.76,16.585,18.7125,18.98,15.57,16.6775,21.72,22.44,18.74
23.10 13.60 18.37 9.50
+1.85
19.435,18.2975,17.9038,17.055,17.1775,17.1187,18.875,18.5988,15.8837,15.07,16.5775,17.955,17.175,18.0288,17.25,16.525,16.0787,17.1975,17.0437,15.7075,16.1525,16.3063,17.6975,15.0663,17.2937,17.7,15.6262,15.1938,18.3813,15.4162,16.1625,17.5613,17.8513,19.0325,18.7662,18.6875,19.0475,19.3212,18.0825,19.2037,17.71,19.8,18.2612,19.8175,19.3112,17.2238,19.2188,19.775,18.3687,18.8038,19.0438,18.6837,17.08,18.0788,16.1,14.4962,16.5425,17.1825,17.6788,16.0862,19.3937,18.8513,17.6125,19.1425,18.9975,17.7325,18.6738,19.0838,18.4275,19.5388,19.4987,18.4462,19.0262,20.05,19.5775,17.0612,15.8863,16.4812,17.8663,21.81,20.8588,21.1712,20.695,19.8787,18.9313,19.5388,18.0312,16.3762,17.6913,17.2875,18.3525,17.73,19.1437,17.5487,18.3175,18.4025,18.7325,17.3862,17.6887,18.5912,22.098
23.10 12.70 18.01 10.40
+6.03
13.5675,13.6615,11.4421,13.2631,14.0425,9.77698,8.76905,12.8877,12.4242,12.7913,10.1313,14.0353,13.5909,14.6698,15.5516,16.5476,15.3552,15.7246,14.6373,15.1135,16.0206,13.8651,14.8242,15.6524,14.9349,14.4635,15.5234,14.7313,15.0754,15.9464,15.9552,15.2603,14.5925,15.45,16.4286,16.65,16.2349,12.9254,13.3238,14.7071,14.8246,13.4321,15.248,15.9698,16.4909,15.4694,15.8813,15.9599,14.4579,16.8687,16.4286,14.9964,17.5671,18.019,17.369,17.4952,16.7956,19.2131,17.4921,17.6413,17.1679,18.3508,18.0056,17.2329,14.4639,11.1754,15.3393,18.0734,18.6091,17.3659,18.1159,16.0631,17.5746,16.6365,16.3893,16.3627,16.7567,16.4833,17.5282,18.8468,18.9976,18.3905,18.8202,19.0702,18.7,16.6853,16.7821,17.9183,18.5853,18.5127,19.1544,19.2024,17.1619,19.5397,20.6345,18.8556,17.0972,18.4024,18.4647,17.3456,21.95
23.10 5.40 16.05 17.70

εμφανιση

επιλογη εμφανισης...

μονάδες

γλώσσαεικονίδια


Θερμοκρασία

Υγρασία

Πίεση

Ταχύτητα ανέμου

ριπή ανέμου

Βροχή

ηλιακή ακτινοβολία

χιονόπτωση

απόλυτη θερμοκρασία

Σημείο Δρόσου

ΥΠΕΡΙΏΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ

ορατότητα

Βάση νεφών

εξατμισοδιαπνοή

εσωτερική θερμοκρασία

εσωτερική υγρασία


Ανατολή Ηλίου

Δύση Ηλίου

Ανατολή Σελήνης

Δύση Σελήνης

Time

Menu

από

εώς

πλήρης οθόνη

εξαγωγή ως εικόνα

ρυθμίσεις

ιστοσελίδα

Webcam

πίνακας

γραφικά

χάρτης

σταθερά

αυξανόμενες

πτώση

προειδοποίηση

γεωγραφικό πλάτος

γεωγραφικό μήκος

Ιστορικό

ηλιακή έκλειψη

έκλειψη σελήνης

GPS

ανύψωση

ημέρα

μήνας

έτος

υψηλή θερμοκρασία

χαμηλή θερμοκρασία

ημέρα

νύχτα

άνοιξη

άθροισμα

φθινόπωρο

χειμώνας