Σημείο Δρόσου τάσεις
Loading…

δημιουργία γραφιμάτων και πίνακων...
Τάση
°C
Μεγ
°C
Ελα
°C
Μέσος όρος
°C
εύρος
°C
-0.33
12.7,12.7,12.6,12.5,12.6,12.5,12.4,12.5,12.5,12.4,12.4,12.4
12.70 12.40 12.52 0.30
-0.47
13.0,12.9,12.9,12.9,12.8,12.8,12.7,12.7,12.8,12.9,12.9,12.8,12.7,12.6,12.7,12.6,12.5,12.5,12.6,12.6,12.6,12.8,12.7,12.7,12.7,12.7,12.6,12.5,12.6,12.5,12.4,12.5,12.5,12.4,12.4,12.4
13.00 12.40 12.66 0.60
+0.27
11.5,11.5,11.5,11.9,12.1,12.3,12.5,12.5,12.5,12.7,12.7,12.7,12.6,12.8,12.7,12.8,12.9,12.7,12.7,12.5,12.6,12.7,12.7,12.6,12.8,12.8,12.8,12.8,12.8,12.8,12.8,12.9,12.9,13.0,12.9,13.0,13.0,12.9,12.9,12.9,12.8,12.8,12.7,12.7,12.8,12.9,12.9,12.8,12.7,12.6,12.7,12.6,12.5,12.5,12.6,12.6,12.6,12.8,12.7,12.7,12.7,12.7,12.6,12.5,12.6,12.5,12.4,12.5,12.5,12.4,12.4,12.4
13.00 11.50 12.62 1.50
+0.67
12,12.2,13.5,13.1,12.2,12.3,12.2,12.3,12.4,12.2,12.1,12.1,11.7,12.5,12.4,12.1,12.1,12,11.9,11.7,11.9,11.9,11.9,11.9,11.9,11.8,11.7,11.8,12.4,12.8,12.5,12,11.9,11.8,12.2,12.5,12.4,12.1,12.5,13,12.7,12.9,12.9,12.8,12.7,12.6,12.2,11.7,11.7,11.8,11.9,12.2,12.4,12.6,12.6,12,12.1,12,11.8,11.9,11.8,11.5,11.7,12.4,12.3,11.7,11.7,11.6,11.6,11.5,11.5,11.6,11.5,11.5,11.5,11.9,12.1,12.3,12.5,12.5,12.5,12.7,12.7,12.7,12.6,12.8,12.7,12.8,12.9,12.7,12.7,12.5,12.6,12.7,12.7,12.6,12.8,12.8,12.8,12.8,12.8,12.8,12.8,12.9,12.9,13,12.9,13,13,12.9,12.9,12.9,12.8,12.8,12.7,12.7,12.8,12.9,12.9,12.8,12.7,12.6,12.7,12.6,12.5,12.5,12.6,12.6,12.6,12.8,12.7,12.7,12.7,12.7,12.6,12.5,12.6,12.5,12.4,12.5,12.5,12.4,12.4,12.4
13.50 11.50 12.38 2.00
-1.22
13.75,13.85,13.9,13.85,13.8,13.05,12.9,12.8,13.05,13,13.45,13.3,12.95,13.25,13.7,13.8,13.8,13.7,13.7,13.8,13.85,13.85,13.8,13.9,13.5,13.65,13.7,13.05,13.15,14.45,14.2,14.3,14.1,13.3,12.95,13.75,14.85,14.4,13.7,12.7,12.2,12,11.9,11.9,11.75,12.1,12.05,12.15,11.95,11.95,12.3,12.15,12.1,12.1,12.15,12.4,12.3,12.4,12.8,12.6,12.65,12.7,12.75,12.5,12.5,12.65,12.7,12.9,12.6,12.6,12.2,12,12.1,13.3,12.25,12.25,12.3,12.1,12.1,12.25,12.05,11.8,11.9,11.9,11.85,11.75,12.6,12.25,11.85,12.35,12.25,12.75,12.8,12.85,12.65,11.95,11.75,12.05,12.5,12.3,12.05,11.85,11.65,12.05,12,11.65,11.55,11.55,11.5,11.7,12.2,12.5,12.6,12.7,12.7,12.75,12.8,12.6,12.65,12.65,12.8,12.8,12.8,12.85,12.95,12.95,12.95,12.9,12.8,12.7,12.85,12.85,12.65,12.65,12.5,12.6,12.7,12.7,12.7,12.55,12.55,12.45,12.45,12.4
14.90 11.50 12.71 3.40
+1.90
12.4,12.32,12.4,12.46,12.64,12.84,12.88,12.02,12.12,12.4,12,11.9,12.14,12.46,11.7,10.2,11.04,10.36,9.82,9.2,9.14,9.5,9.86,9.78,9.44,9.68,9.84,10.04,10.06,10.36,10.48,10.46,10.54,10.62,10.78,10.8,10.84,11.04,11.12,10.7,10.68,10.78,11.08,10.8,10.76,10.82,11.16,11.34,11.34,11.7,12.02,12.52,12.8,12.9,13.34,12.78,13.34,13.5,13.86,13.52,12.88,13.2,13.14,13.66,13.74,13.8,13.84,13.64,13.3,14.12,14.08,13.28,14.48,12.66,11.94,11.92,12.06,12.1,12.12,12.24,12.44,12.66,12.66,12.58,12.76,12.44,12.34,12.42,12.1,12.22,11.86,11.82,12.32,12.2,12.8,12.4,12,12.26,11.74,11.94,11.54,11.86,12.58,12.72,12.68,12.72,12.8,12.94,12.9,12.78,12.74,12.56,12.7,12.58,12.44,12.4
14.90 8.80 11.98 6.10
-1.47
12.7125,12.5875,12.4125,12.3375,12.675,13.425,13.6125,13.7375,13.55,13.05,13.4375,13.6625,13.7875,13.625,13.6625,13.975,14,14.1,14.05,13.9,14.2375,15.2625,15.7125,15.4625,15.425,15.525,15.2625,15.075,14.6,14.1875,13.5125,13.425,13.125,13.075,12.9,12.7875,12.3625,12.4125,12.5125,12.8625,12.325,12.2625,12.1,12.0125,12.25,10.7,10.75,9.9375,9.075,9.5875,9.8375,9.55,9.7875,10.0875,10.3375,10.4625,10.575,10.7375,10.8125,11.0375,10.8625,10.7125,11.025,10.75,10.8375,11.3125,11.475,11.9875,12.675,12.9875,13,13.3375,13.8375,13.1375,13.2,13.425,13.75,13.85,13.475,14.025,13.525,13.9125,12,12.0125,12.0875,12.1875,12.525,12.65,12.6875,12.35,12.475,12.1875,11.9125,12.1125,12.3,12.5625,12.15,11.9,11.6875,11.975,12.6875,12.675,12.8125,12.9375,12.8,12.6,12.6625,12.4625
15.90 8.80 12.60 7.10
+0.34
10.8632,11.1421,11.7737,11.0105,11.3158,11.5737,11.2316,12.1526,13.0579,12.3105,11.9526,12.1526,12.3105,12.1421,11.9105,11.8684,11.9,11.6579,12.1895,11.7684,11.7,12.0105,12.5053,12.9316,12.6947,12.8474,12.7211,12.3526,12.5316,12.7158,12.9263,12.2211,12.6789,13.3263,13.5316,13.5842,14.3632,14.2211,14.1105,13.6842,13.1316,12.5053,12.7842,12.8474,12.1526,11.9526,12.4632,12.8053,13.9947,15.2789,14.1053,15.8789,15.6316,12.6895,11.8526,13.9526,12.9526,11.6526,11.4105,12.5579,12.3789,13.0632,13.6684,13.2789,13.7263,13.7211,14.0526,13.9684,15.2789,15.4632,15.3,14.4947,13.4421,13.0105,12.5895,12.5474,12.4053,12.0789,11.3053,9.62632,9.66842,9.83684,10.3684,10.7,10.9368,10.8474,10.9316,11.6684,12.9158,13.3474,13.2368,13.6684,13.7368,13.5947,11.9895,12.3316,12.6579,12.3053,12.0316,12.3474,11.9316,12.3421,12.7947,12.7316,12.5625
16.30 8.80 12.62 7.50
+1.85
10.1786,11.3464,11.4357,10.1536,9.63571,9.79643,10.2679,11.4357,11.2643,10.9571,11.1393,11.9,12.7,11.75,11.4643,12.1964,11.6964,11.5179,11.7536,11.7357,11.4821,11.5429,11.8036,11.5929,11.0143,11.8929,11.7893,12.6821,12.2464,11.7571,11.2679,10.9321,11.6786,11.0071,11.5536,11.5214,12.9179,12.2036,12.0536,12.2679,11.9607,11.9214,11.6821,11.9893,11.8071,12.1,12.7429,12.7464,12.8357,12.4286,12.525,12.9357,12.3214,13.2571,13.4893,14.2071,14.2893,13.6964,12.8714,12.7179,12.7143,11.9321,12.6786,13.3821,14.8214,15.1786,15.1929,12.1536,13.5393,12.2107,11.5179,12.5536,12.9643,13.4714,13.6429,13.8464,14.0357,15.3679,15.35,14.1786,13.15,12.5536,12.4893,12.1429,10.175,9.59286,10.15,10.6964,10.8929,10.9929,12.2,13.4036,13.3179,13.7964,12.8964,12.2643,12.5643,12.0857,12.2786,12.1179,12.7964,12.6074
16.30 8.80 12.25 7.50
+4.19
9.0725,8.5825,8.265,8.5,9.13,8.87,8.695,7.8625,8.8825,7.5925,9.88,9.745,9.4675,9.49,9.815,10.42,9.1025,9.5875,10.345,11.19,12.1825,12.2475,12.525,11.41,10.0625,10.005,10.4475,10.9625,10.745,10.7225,11.395,9.8625,9.765,10.575,11.375,10.99,11.4475,12.5875,11.58,11.9975,11.6675,11.6525,11.6675,11.46,11.8175,11.485,11.4725,12.0675,12.4675,11.7675,10.9575,11.5225,11.2175,11.505,12.74,12.0375,12.2425,11.9,11.8125,11.8975,12.0025,12.755,12.8075,12.4525,12.7925,12.4525,13.4025,13.98,14.1375,13.23,12.6775,12.3275,12.4925,14.185,14.9475,14.3425,12.915,12.1975,12.0825,12.925,13.49,13.8125,14.3525,15.4675,14.115,12.8225,12.4775,11.52,9.57,10.275,10.8375,11.1025,12.85,13.4725,13.7175,12.1725,12.455,12.2075,12.2025,12.7575,12.4429
16.30 6.70 11.56 9.60
-1.62
17.3964,17.9892,18.2506,17.3759,16.4422,13.3325,10.3169,7.75783,5.3012,4.19036,4.65904,6.63976,9.2759,10.6506,11.3831,12.4253,13.1663,13.7964,14.5181,15.6349,15.5277,15.9277,16.0217,15.9928,15.9916,13.3928,12.9169,12.1494,13.6916,17.1036,16.1422,16.3759,18.1337,16.9627,15.9361,16.8663,15.9277,14.4108,13.3964,12.2205,13.0952,12.8277,13.7,15.9325,17.2964,15.8506,16.0614,14.8795,14.412,12.6205,10.9072,11.4651,9.22169,8.3747,8.9494,8.38193,8.25542,9.6759,9.48554,10.1602,9.31446,11.0928,12.2217,11.5096,10.0928,10.8554,10.9024,10.0458,10.7964,11.1627,12.1145,11.812,11.6458,11.6723,11.4904,12.2313,11.312,11.3759,12.2602,12.1133,11.8663,12.2518,12.6506,12.6,13.6602,13.6349,12.4651,13.6289,14.2602,12.3892,12.9217,13.7771,15.0277,12.8807,10.9169,10.4205,11.8012,13.6036,12.3048,12.247,12.7
20.50 2.80 12.68 17.70
-6.79
18.773,18.9421,19.6579,18.7668,19.7934,18.9838,19.1629,19.6224,20.5942,20.951,20.7081,18.5591,15.4208,12.6178,13.1564,13.5745,16.1479,15.5471,12.3514,13.5753,12.9985,14.4224,16.6247,19.6703,19.227,19.0228,17.9259,17.4479,15.1726,12.2058,13.7058,15.7216,14.9961,16.1776,18.4456,19.8718,20.583,19.8382,18.0556,17.2398,14.9127,15.3745,16.8212,17.2054,15.8166,17.9548,17.0224,17.4208,18.2876,17.9405,19.6027,18.0023,17.1896,15.7282,16.0467,12.3649,13.5734,14.6954,16.2031,16.3131,14.9066,12.7857,13.171,12.683,12.773,12.9734,15.1494,15.883,17.6208,16.1143,8.21081,5.16293,10.5293,13.268,15.3849,16.0347,13.4541,15.1571,17.0865,16.2575,13.3375,13.2676,16.6278,14.7625,10.839,8.66139,9.01467,10.1228,11.2653,10.5591,11.4996,11.6429,11.661,12.01,12.4421,13.2417,13.3664,13.9154,11.2421,12.6842,12.4703
23.00 2.80 15.31 20.20

εμφανιση

επιλογη εμφανισης...

μονάδες

γλώσσαεικονίδια


Θερμοκρασία

Υγρασία

Πίεση

Ταχύτητα ανέμου

ριπή ανέμου

Βροχή

ηλιακή ακτινοβολία

χιονόπτωση

απόλυτη θερμοκρασία

Σημείο Δρόσου

ΥΠΕΡΙΏΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ

ορατότητα

Βάση νεφών

εξατμισοδιαπνοή

εσωτερική θερμοκρασία

εσωτερική υγρασία


Ανατολή Ηλίου

Δύση Ηλίου

Ανατολή Σελήνης

Δύση Σελήνης

Time

Menu

από

εώς

πλήρης οθόνη

εξαγωγή ως εικόνα

ρυθμίσεις

ιστοσελίδα

Webcam

πίνακας

γραφικά

χάρτης

σταθερά

αυξανόμενες

πτώση

προειδοποίηση

γεωγραφικό πλάτος

γεωγραφικό μήκος

Ιστορικό

ηλιακή έκλειψη

έκλειψη σελήνης

GPS

ανύψωση

ημέρα

μήνας

έτος

υψηλή θερμοκρασία

χαμηλή θερμοκρασία

ημέρα

νύχτα

άνοιξη

άθροισμα

φθινόπωρο

χειμώνας