Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarΚαταιγίδες Από : 25-09-2018 17:00 Μέχρι : 26-09-2018 00:59 προειδοποίηση για : Καταιγίδες Επίπεδο : Κίτρινο info button

Display key values and files

  These are the converted tags as stored in the $ws array

actTime'20180925184400'
ApparentSolarTemp'30.3'
appTemp'27.2'
baroAct'1015.3'
baroDelta'0.5'
baroFrom'hpa'
baroMaxAll'1043.4'
baroMaxAllTime'20130710120000'
baroMaxMonth'1019.3'
baroMaxMonthTime'20180917120000'
baroMaxToday'1015.3'
baroMaxTodayTime'20180925183800'
baroMaxYday'1017.9'
baroMaxYdayTime'20180925000000'
baroMaxYear'1032.2'
baroMaxYearTime'20180128120000'
baroMinAll'975'
baroMinAllTime'20130407120000'
baroMinMonth'1009.9'
baroMinMonthTime'20180904120000'
baroMinToday'1014'
baroMinTodayTime'20180925052400'
baroMinYday'1013'
baroMinYdayTime'20180925174800'
baroMinYear'992.4'
baroMinYearTime'20180210120000'
baroTrend'+0.5hPa/hr'
baroTrends'1015.3 hPa#1015.3#1015.3#1015.2#1015.1#1015.1#1015.0#1014.8#1014.8#1014.7#1014.7#1014.6'
check_ok'3.00'
chilAct'27.3'
chilDelta
chilMaxToday'21.4'
chilMaxTodayTime'20180925131300'
chilMinAll'-2.2'
chilMinAllTime'20170109120000'
chilMinMonth'19.7'
chilMinMonthTime'20180921120000'
chilMinToday'21.4'
chilMinTodayTime'20180925073400'
chilMinYday'21.1'
chilMinYdayTime'20180925080200'
chilMinYear'2.6'
chilMinYearTime'20180126120000'
cloudHeight'1.729'
daylight'Φως Ημέρας ωω:λλ 12:01 (- -2 λεπτό/ά)'
daylight_text'Φως Ημέρας ωω:λλ 12:01'
daylight_trend'- -2 λεπτό/ά'
dewpAct'14'
dewpDelta'-14.3'
dewpMaxAll'25'
dewpMaxAllTime'20130828120000'
dewpMaxMonth'21.8'
dewpMaxMonthTime'20180908120000'
dewpMaxToday'19.2'
dewpMaxTodayTime'20180925095400'
dewpMaxYday'20.5'
dewpMaxYdayTime'20180925201300'
dewpMaxYear'23.3'
dewpMaxYearTime'20180723120000'
dewpMinAll'-15.2'
dewpMinAllTime'20130429120000'
dewpMinMonth'6.9'
dewpMinMonthTime'20180921120000'
dewpMinToday'13.3'
dewpMinTodayTime'20180925182700'
dewpMinYday'14.5'
dewpMinYdayTime'20180925052600'
dewpMinYear'-6.2'
dewpMinYearTime'20180118120000'
etMonth'117.5'
etToday'4.1'
etYday'0'
etYear'1074.2'
fcstTxt'Μερικώς νεφελώδης με μικρή μεταβολή της θερμοκρασίας.'
fileTime'1537889853'
gustAct'14.4'
gustMaxAll'88.8'
gustMaxAllTime'20130407120000'
gustMaxMonth'50'
gustMaxMonthTime'20180918120000'
gustMaxToday'29.6'
gustMaxTodayTime'20180925150900'
gustMaxYday'19.3'
gustMaxYdayTime'20180925132000'
gustMaxYear'56.2'
gustMaxYearTime'20180118120000'
gustTrends'6.4 km/h#16.7#5.6#5.6#13.0#16.7#16.7#18.5#16.7#13.0#20.4#24.1'
heatAct'27.3'
heatDelta
heatMaxAll'46.9'
heatMaxAllTime'20130731120000'
heatMaxMonth'35.1'
heatMaxMonthTime'20180903120000'
heatMaxToday'31.1'
heatMaxTodayTime'20180925125300'
heatMaxYday'29.7'
heatMaxYdayTime'20180925165100'
heatMaxYear'36.6'
heatMaxYearTime'20180802120000'
hudxAct'30.6'
humiAct'44'
humiActExtra1'-100'
humiActExtra2'-100'
humiDelta'0'
humiInAct'43'
humiMaxAll'100'
humiMaxAllTime'20130710120000'
humiMaxMonth'82'
humiMaxMonthTime'20180911120000'
humiMaxToday'79'
humiMaxTodayTime'20180925020000'
humiMaxYday'73'
humiMaxYdayTime'20180925073400'
humiMaxYear'94'
humiMaxYearTime'20180116120000'
humiMinAll'5'
humiMinAllTime'20130429120000'
humiMinMonth'24'
humiMinMonthTime'20180921120000'
humiMinToday'37'
humiMinTodayTime'20180925131800'
humiMinYday'45'
humiMinYdayTime'20180925151500'
humiMinYear'16'
humiMinYearTime'20180415120000'
humiTrends'44#44#44#43#43#44#43#44#44#43#43#43'
img_clouds'http://www.sat24.com/image2.ashx?country=eu&type=loop&sat=vis'
img_lightning'http://images.blitzortung.org/Images/image_b_gr.png'
img_rain'http://www.a3studio.it/meteo/mpe.gif'
lastRainTip
last_year_high'25.1'
last_year_highT'20170925122500'
last_year_low'19'
last_year_lowT'20170925202500'
lunarAge'0'
lunarPhasePerc'100'
moonrise'19:59'
moonset'07:21'
normal_high'25'
normal_low'15'
rainDayMnth'1'
rainDaysWithNo'0'
rainDayYear'65'
rainFrom'mm'
rainHour'0'
rainHourAct'0'
rainMonth'3.6'
rainRateAct0
rainRateMaxToday'0'
rainRateMaxYday'0'
rainRateYday'0'
rainToday0
rainTodayLow'0'
rainTrends'0.0 mm#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0'
rainWeek'0'
rainYday'0'
rainYdayHigh'0'
rainYdayLow'0'
rainYear'509.6'
record_high'30'
record_high_year'1999'
record_low'11'
record_low_year'2007'
rtTime'20180925184459'
solarAct'44.0'
solarActPerc'38'
solarMaxAll'1339'
solarMaxAllTime'20140506120000'
solarMaxMonth'949'
solarMaxMonthTime'20180908120000'
solarMaxToday'712'
solarMaxTodayTime'20180925132700'
solarMaxYday'707'
solarMaxYdayTime'20180925131400'
solarMaxYear'1318.2'
solarMaxYearTime'20180628120000'
solarTrends'47#44#72#79#100#100#100#100#100#58#56#100'
sunrise'07:23'
sunset'19:25'
tags_originated'uploadWD/tagsWD.txt-tags.wd.txt'
tags_processed'tagsWD.php-3.01 2015-06-07'
tags_today'uploadWD/tagsWD.txt-tags.wd.txt'
tags_today_time'20180925184400'
tags_yday'uploadWD/tagsWD.txt-tags.wd.txt'
tags_yday_time'n/a'
tempAct'27.3'
tempActExtra1'27.3'
tempActExtra2'30.6'
tempActInside'28.1'
tempDelta'-0.3'
tempFrom'C'
tempMaxAll'41.5'
tempMaxAllTime'20130814120000'
tempMaxMonth'33.3'
tempMaxMonthTime'20180902120000'
tempMaxRecordToday'29.2'
tempMaxRecordTodayYear'2015'
tempMaxToday'30.6'
tempMaxTodayTime'20180925131300'
tempMaxYday'28.7'
tempMaxYdayTime'20180925165100'
tempMaxYear'36.3'
tempMaxYearTime'20180608120000'
tempMinAll'-0.4'
tempMinAllTime'20170109120000'
tempMinMonth'19.7'
tempMinMonthTime'20180921120000'
tempMinRecordToday'16.6'
tempMinRecordTodayYear'2015'
tempMinToday'21.4'
tempMinTodayTime'20180925073400'
tempMinYday'21.1'
tempMinYdayTime'20180925080200'
tempMinYear'3.7'
tempMinYearTime'20180126120000'
tempToday'27.3'
tempTrends'27.3C#27.2#27.0#26.9#27.0#27.3#27.7#27.6#27.6#28.0#28.3#28.3'
today'20180925'
trendsMinutes'0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120'
uvAct'0.0'
uvMaxAll'9.5'
uvMaxAllTime'20140723120000'
uvMaxMonth'4.9'
uvMaxMonthTime'20180908120000'
uvMaxToday'3.9'
uvMaxTodayTime'20180925131400'
uvMaxYday'3.9'
uvMaxYdayTime'20180925125800'
uvMaxYear'6.9'
uvMaxYearTime'20180628120000'
uvTrends'0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.5#0.7#0.7#0.8#1.0#1.4'
wdCurCond'Overcast/Dry'
wdCurIcon'18'
wdirTrends'SE# SE# N # N #NNW# N # N #NNW# N # N #NNW#NNW'
windAct'9.3'
windActDir'121'
windActDsc'SE'
windAvgDir'119'
windBeafort'2'
windFrom'kmh'
windrunToday'85.29'
windTrends'6.9 km/h#7.4#7.4#5.6#11.1#9.3#11.1#11.1#5.6#7.4#13.0#13.0'
wsHardware
wsUptime'4 Days 13 Hours 11 Minutes 2 Seconds'
wsVersion'10.37S-81'

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

    
MeteoPatras.Eu